inapoi protopopiat

STRAMTURA

Parohia STRÂMTURA
Protopopiatul Sighet

HRAMUL

“Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil’

Biserica monument
“Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil”

Pr. Belea Gheorghe-Bogdan

-Paroh-

 

 • Preotul Belea Gheorghe-Bogdan
  Data nasterii 06.09.1983
  Adresa si telefon Sighetu Marmatiei, Str. Constructorului Bl.6, Ap.13, telefon 0741685046
 • Biserica
  Hramul „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil”
  data construirii 1973
  materialele din care este construita beton si caramida
 • Biserica monument istoric
  Hramul „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil”
  data construirii 1667
  starea de conservare buna
 • Evenimente mai deosebite ( acolo unde au fost )
  În 25 aprilie 2004 , în Duminica Mironositelor, P.S. JUSTIN SIGHETEANU a slujit aici Sfânta Liturghie Arhiereasca, aducând ca oaspete de seama pe ÎPS THEOLOGOS Mitropolitul Serresului si Nigritei ( Grecia ).

__________________________________________________________________________________

 • Credinciosi – nr. suflete - 2645

Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Strâmtura

Paroh: Belea Gheorghe Bogdan

Data nașterii: 06.09.1983

Distincții: Iconom

Date de contact : Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Strâmtura, biserica monument istoric are acelaşi hram, Loc. Strâmtura, Nr. 118, cod. 437310, jud. Maramureş, Tel. 0262332102.

A. Istoricul comunităţii parohiale.

Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Strâmtura face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighet.

Localitatea Strâmtura este situată pe Valea Izei în Depresiunea Maramureş la 27 km de municipiul Sighetu Marmaţiei şi 80 km de municipiul reşedinţă Baia Mare.

Localitatea Strâmtura este amintită în actele vechi medievale. În anul 1326 regele Carol I „confereşte lui Stanislau Cneazul (Chinezul), fiul lui Stan, pământul Szurduk (Strâmtura)”. În aşa zisele „diplome maramureşene”, din secolele XIV – XV, numele localităţii apare menţionat de şaisprezece ori, în cele mai multe cazuri intr-o înşiruire de nume de localităţi, ceea ce ne face să credem ca ne justificată afirmaţia potrivit căreia sub acest nume s-a înţeles un ţinut întreg format din mai multe sate. Din anul 1778 Strâmtura a fost „posesiune erorială” în baza convenţiei Festetich-Bacsinszky. Mai târziu a trecut în proprietatea conţilor Teleky, de la care au răscumpărat-o „urbarialiştii cu multe mii”. Preotul Vasiliu Ilniszky, păstorind în Strâmtura între anii 1905-1934, a fost cel care a mijlocit „răscumpărarea averilor urbariale de la contele Teleky, ostenind mult pentru aceasta şi acum toate averile domneşti sunt ale credincioşilor”(dintr-un act de arhivă). La Strâmtura s-au descoperit în 1855 diferite fragmente de obiecte din bronz din perioada neolitică.

B. Istoricul bisericii parohiale.

Hotărârea construiri bisericii parohiale s-a luat în şedinţa Consiliului parohial din data de 6 octombrie 1957 şi aprobată de Adunarea Parohială în data de 13 octombrie 1957. Lucrările la biserică au început în iunie 1959. La scurt timp autorităţile comuniste au retras autorizaţia de construcţie. O delegaţie a credincioşilor s-a deplasat la Bucureşti pentru a obţine, direct de la autorităţile centrale, acceptul continuării lucrărilor. Lucrările la biserica parohială s-au încheiat în anul 1978. În 1979 biserica a fost târnosită de Arhiepiscopul Vadului Feleacului şi Clujului Teofil Herineanu înconjurat de un impresionant sobor de preoţi (peste 80).

Biserica a fost ridicată numai prin efortul şi contribuţia credincioşilor din Strâmtura. Este de zid împodobită interior cu pictură în tehnica frescă, realizată de echipa pictorului Virgil Răileanu între anii 1976-1978. Icoanele care împodobesc iconostasul au fost pictate de către Cornel Cenan.

Biserica impresionează atât prin frumuseţea picturii, cât şi prin arhitectură. Cupola naosului este peste toată suprafaţa acestei părţi fără stâlpi sau coloane de susţinere interioară.

Biserica are un plan trilobat, cu dimensiunile 32 m L, 14 m l (naosul) şi 8 m l (pronaosul). Absida altarului este semicirculară decroşată. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Pe latura nordică a edificiului este situat turnul clopotniţă adosat navei, încadrat intre alte două turnuri mai mici, a cărui şarpantă este în formă de bulb.

În biserică s-a păstrat mult timp „Cazania lui Varlaam” având înscris pe ea anul 1643, precum şi alte două exemplare din secolul al XVIII-lea. Din 1960 aceste cărţi de o deosebită valoare culturală au fost preluate de biblioteca Episcopiei Ortodoxe din Oradea.

Şirul preoţilor care au slujit în parohia Strâmtura sunt: Diacon Grigore; Pr. Pahomie, secolul al XVIII- lea; „Popa” Grigore, secolul al XVIII- lea; Vasiliu Hăiducean 1830 – 1842; Pr. Ioan Man 1847 – 1850; Baziliu Caracioni 1853 – 1880; Pr. Baziliu Kiss; Antoniu Kovats 1899 -1900; Pr. Tit Pop 1900 – 1904; Pr. Vasiliu Ilniszky 1905-1934; Pr. Vasile Mărieş 1934-1947; Pr. Dăncuş Grigore 1947-1951; Pr. Mihali Ioan 23 septembrie 1951 – 1953; Pr. Cupcea Salviu 14 iunie 1953 – 1983; Pr. Covalcic Mihai 20 iulie 1983 – 2001; Pr. Dr. Marius Covalcic 1 martie 2001- 2018: Pr. Belea Gheorghe Bogdan ( 2018- prezent ).

Între cântăreţii şi epitropii de seamă ai Parohiei Strâmtura, amintim pe „dascălul” Ioan Voitor (sf. sec. Al XVIII- lea ), Gheorghe Baias (25 aprilie 1850-iulie 1932), Orghici Grigore.

C. Cimitirele.

Parohia Ortodoxă Română Strâmtura deţine trei cimitire în suprafaţa totală de 16644 mp.

D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut.

Despre parohia Strâmtura se aminteşte în conscripţia din 1774, unde stă scris: „parochia erecta anno 1667”.

Biserica monument istoric este din lemn şi a fost adusă de la mănăstirea din Rozavlea în anul 1661. A fost lărgită şi reparată în anul 1771 şi din nou renovată în 1885, când s-a tencuit pe dinafară şi o parte interioară, transformându-i-se atunci şi turnul.

Altarul, bolta din naosul bisericii şi iconostasul s-au păstrat în forma iniţială, primele două fiind acoperite cu pictură pe pânză. Iconostasul a fost pictat, cel mai probabil, în anul 1775. Pentru restul picturii nu se cunoaşte data execuţiei şi nici autorul, deoarece scrierea cu caractere chirilice este în multe locuri ştearsă. Despre această pictură s-a consemnat în procesul verbal din 31 mai 1949 că este o „pictură antică”. În 1800 pictura parietală a fost refăcută de Mihail Zugravu.

Alături de icoane pictate pe lemn sau sticlă, datând din secolele XVIII-XIX, a existat în biserică o icoană aurită, un exemplar rar şi valoros, dată din a doua jumătate a secolului al XX-lea în custodia muzeului mănăstirii „Văcăreşti” din Bucureşti. De o inestimabilă valoare sunt pictura de pe o strană, cu elemente caracteristice dinaintea anului 1600, şi cioplitura de pe cei doi stâlpi de la intrarea în naos, în formă de funie.

Biserica are un plan sală, cu dimensiunile de 18m L şi 6m l. Absida altarului este poligonală decroşată. Naosul este acoperit cu o boltă aplatizată. Pe latura vestică este situat turnul-clopotniţă angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de bulb.

Din anul 1953 biserica a fost declarată monument istoric.

E. Profilul actual al parohiei.

La recensământul din 2011 au fost înregistraţi în parohia Strâmtura 1788 creştini ortodocşi.

Începând cu anul 1991 în fiecare Duminică a III-a după Paşti (a Mironosiţelor) se săvârşeşte în Parohia Ortodoxă Strâmtura Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească. Prezenţa unui episcop, a unui mare număr de preoţi şi credincioşi, frumuseţea zilei şi bucuria slujirii fac din această Duminică o aleasă sărbătoare pentru strâmtureni. Ca eveniment deosebit, legat de această sărbătoare, a fost în anul 2004 vizita unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Greacă condusă de Mitropolitul şi Arhiepiscopul Teologos al Seresului şi Negritei.

Activităţile catehetice destinate tinerilor şi copiilor sunt derulate prin programe „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala”. În programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” sunt înscrişi în fiecare an peste 100 de copii. Din asociaţia tinerilor ATOPS organizat la nivelul Protopopiatului Sighet din parohie fac parte aproximativ 20 de tineri implicaţi în toate activităţile asociaţiei.

Apelul celor cu nevoi materiale, atât din localitate, cât şi din alte localităţi, este întâmpinat cu dărnicia credincioşilor parohiei prin acţiuni filantropice ocazionale pe tot parcursul anului.

 Parohia VALEA SATULUI STRÂMTURA
Protopopiatul Sighet

 
Valea Satului “Sf.Proor. Ilie”
 

 

 

Pr. SIMON VASILE CALIN, 

-Paroh-

 

 • preot paroh SIMON VASILE CALIN, 

 • studii superioare,

 • data nasterii nascut la data de 08.06.1982, loc. Vseu de Sus, jud. Maramures
  adresa si telefon Strâmtura, tel. 0746-677.045
 • Biserica
  Hramul „ Sf. Prooroc Ilie”
  data construirii 2004- în edificare
  materialele din care este construita lemn

__________________________________________________________________________________

 • Credinciosi – nr. suflete - 410


Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Proroc Ilie” Valea Satului – Strâmtura.

Paroh: Pr. Ardelean Ștefan

Data nașterii: 27.12.1987

Distincții:

Date de contact: Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” Valea Satului Strâmtura, al doilea hram „Sfinţii Brâncoveni”, Comuna Strâmtura, Nr.480A, jud. Maramureş.

A. Istoricul comunită ț ii parohiale . Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Proroc Ilie” Valea Satului Strâmtura face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighet.

B. Istoricul bisericii parohiale.

În anul 2003, ziua de 21 noiembrie este instalat preotul paroh al nou înfiin ţ atei Parohii Valea Satului, ca urmare a deciziei Episcopiei Maramure ş ului ş i Sătmarului nr. 939/2003. La 20 iulie 2004, Prea Sfinţia Sa Iustin Sigheteanul pune piatra de temelie a viitoarei biserici parohiale, ce va purta hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, pe terenul donat de familia Veli ş ca Grigore ș i Ioana.

Între anii 2005-2008 s-a ridicat biserica pe funda ţ ie de beton ş i piatră. Biserica din lemn de brad ş i stejar, acoperită cu ş indrilă a fost construită de me ş terii populari Hotico Grigore ş i fiul său Hotico Vasile din Ieud, după proiectul realizat de către inginer Hosciuc Bogdan.

Biserica are un plan trilobat cu dimensiunile de: 22 m L, 12 m l la abside şi 8 m l în pronaos cu înălţimea de 37 m. Absida altarului este poligonală nedecroşată. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Pe latura vestică a edificiului este situat turnul clopotniţă, angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif.

Iconostasul este din lemn de stejar sculptat cu motive cre ş tine maramure ş ene, ş i a fost realizat de Mircea Vasile din Sighetu Marma ț iei ş i fiul său Mircea Florin. Icoanele au fost pictate de către pictorul Arunel Pop Tătăran în anul 2003.

În anul 2014, la data de 20 iulie, în Duminica a VI-a după Rusalii, Prea Sfinţia Sa Iustin Sigheteanul a târnosit biserica cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, acordându-i ş i al doilea hram „Sfin ţ ii Martiri Brâncoveni”. Între anii 2018- 2019 biserica a fost pictată de către pictorii Sabin Drinceanu și soția sa Gabriela.

Paroh a fost de la înfiin ţ are şi până în 2016 preotul Ferenţ Ioan Sorin iar din anul 2016 este paroh Pr. Ardelean Ștefan până în 2020 iar din 2020 – prezent este pr. Șimon Vasile Călin.

C. Cimitirele. Parohia are trei cimitire, unul pe Valea Greblei, altul pe Valea Lihetească şi unul lângă biserica parohială.

D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut. Parohia este nou înfiinţată.

E. Profilul actual al parohiei. Conform recensământului populaţiei din anul 2011, Parohia Valea Satului are 352 de credincioşi, în majoritate vârstnici. Cu tinerii parohiei se desfăşoară programe de catehizare.