home
 • DATE BIOGRAFICE

Născut din părinții Ștefan și Maria Hodea, buni creștini ortodocși, la data de 23 iunie 1961, în comuna Rozavlea, județul Maramureș, având numele din botez Ioan.

 • FORMARE ȘI EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

1968 – 1978 – a urmat Școala Generală cu clasele I-X din satul natal Rozavlea, Județul Maramureș;

1976 – este primit ca frate la Mănăstirea Sfânta Ana Rohia de către părintele stareț Serafim Man;

1978-1979 – a urmat cursurile Seminarului Teologic din Craiova ca fiu duhovnicesc al Mănăstirii Lainici, iar după terminarea anului I s-a transferat la Seminarul Teologic din Cluj- Napoca;

1979 – 1983 – urmează cursurile Seminarului Teologic din Cluj Napoca;

1984 – este hirotonit diacon pe seama Mănăstirii Sfânta Ana – Rohia de către P.S. Justinian Chira (pe atunci episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului);

1984 – este hirotonit preot pe seama Mănăstirii Rohia de către PS Justinian Chira;

1985 – depune voturile monahale la Mănăstirea Sfânta Ana – Rohia, primind numele de Iustin, naș de călugărie fiindu-i P.S. Justinian Chira, încredințându-i ascultarea de secretar al mănăstirii;

1988 – Înaltpreasfințitul Teofil Herineanu îi încredințează conducerea provizorie a mănăstirii;

1988-1992 – urmează cursurile la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Andrei Șaguna”, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, obținând titlul de licențiat în teologie, cu lucrarea ”Mănăstirea – Parte constitutivă a Bisericii, focar de spiritualitate și trăire duhovnicească”, sub îndrumarea Părintelui Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Floca, la Catedra de Drept Bisericesc;

24 mai 1989 - conducerea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului l-a numit stareț al Mănăstirii ”Sf. Ana” Rohia. Sub cârmuirea starețului Iustin Hodea obștea mănăstirii a ajuns în scurt timp la 30 de viețuitori;

1990 - a fost distins cu rangul de protosinghel, de către Preasfințitul Justinian Chira, episcopul Maramureșului și Sătmarului;

15 august 1993 - cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost ridicat la rangul de Arhimandrit;

1994 - la propunerea Preasfințitului Justinian Chira, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales arhiereu-vicar pe seama Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, la data de 22 martie, cu titulatura de ”Sigheteanul”;

17 aprilie 1994 - a fost hirotonit întru arhiereu de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Bartolomeu Anania, Preasfințitul Justinian Chira, Preasfințitul Andrei Andreicuț, Preasfințitul Calinic Argatu, Preasfințitul Ioan Mihălțan și Preasfințitul Emilian Birdaș;

2006 - a fost admis la doctorat, în cadrul Universității ”Babeș – Bolyai” din Cluj – Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Catedra de studii biblice, avându-l ca îndrumător științific pe Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană. Titlul de Doctor în Teologie l-a obținut la data de 25 noiembrie 2011, când a susținut, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul: ”Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul între mărturie și mesianism iudaic, în descrierea Evangheliilor și a literaturii necreștine”, lucrare ce a fost publicată la Editura Mega, Cluj – Napoca 2013.

16 decembrie 2016 - este ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului;

27 decembrie 2016 – de sărbătoarea Sfântului Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, este întronizat Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, ctitorie a Preasfinţiei Sale;

Întronizarea Preasfinţitului Părinte Iustin ca întâistătător al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

 • Azi, 27 decembrie 2016, sărbătoarea Sfântului Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului a fost în mare sărbătoare: instalarea celui de-al XXX-lea episcop din istoria de peste 600 de ani a Eparhiei, perioadă în care de trei ori a fost răstignită şi de trei ori a înviat.
 • Cel de-al XXX-lea Episcop instalat azi este Preasfinţitul Părinte Iustin, ales în această importantă demnitate, fără odihnă, în data de 16 decembrie 2016, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost timp de 22 de ani Arhiereu-vicar al Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului. Ceremonia a vut loc la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, ctitorie a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de un sobor de 17 arhierei

Importantul moment al instalării a fost precedat de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească oficiată de un sobor de 17 Arhierei, alcătuit din Î.P.S. Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi locţiitor, până azi, la întronizare, de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, Î.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Î.P.S. Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Î.P.S. Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, Î.P.S. Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, P.S. Corneliu, Episcopul Huşilor, P.S. Sofronie, Episcopul Oradiei, P.S. Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmaruluii, P.S. Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, P.S. Petroniu, Episcopul Sălajului, P.S. Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, P.S. Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, P.S. Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, P.S. Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, P.S. Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, P.S. Ignatie Mureşanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei. După citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învăţătură cu titlul „La Crăciun se redeschide Raiul”, pornind de la citirea Apostolului duminicii, din Faptele Apostolilor 7, 56, unde se vorbeşte despre moartea mucenicească a Sfântul Arhidiacon Ştefan şi se reproduc cuvintele lui: „ Şi a zis: Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!”

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corurile reunite „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” şi corala preoţească „Arhanghelii” a preoţilor din Episcopie, dirijate de pr. dr. Petrică Aurelian Covaciu.

Solemnitatea întronizării Preasfinţitului Părinte Iustin ca Episcop al Maramureşului şi Sătmarului

Ceremonia întronizării a început cu citirea Gramatei Mitropolitane de către Preasfinţitul Părinte Ignatie Mureşanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Române a Spaniei şi Portugaliei, în care, printre altele, se spune:

„Facem cunoscut tuturor această Gramată Mitropolitană şi dăm alesului Episcop, Preasfinţitului Părinte Iustin, împuternicirea canonică de păstorire ca Episcop al păzitei de Dumnezeu Episcopii a Maramureşului şi Sătmarului ca toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această Sfântă Episcopie drept mărturie că Preasfinţia Sa, dobândind demnitatea de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, are dreptul şi puterea de a aşeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici şi după legile ţării, cântăreţi, citeţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la toate bisericile din Episcopia Preasfinţiei Sale, precum şi stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene, la mănăstiri şi schituri, şi de a rândui toate câte i se cuvin ca Ierarh eparhiot spre folosul duhovnicesc al Eparhiei pe care o păstoreşte pe calea mântuirii, precum şi de a exercita drepturile şi a îndeplini toate îndatoririle prevăzute de Sfintele Canoane, de tradiţia bisericească şi de legiuirile Bisericii noastre ca Episcop al Maramureşului şi Sătmarului.”

Înmânarea însemnelor păstoririi episcopale

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a înmânat Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin mantia, crucea, engolpionul, camilafca şi cârja.

„Primiţi această cârjă episcopală spre a păstori turma cuvântătoare a lui Hristos din Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, cea încredinţată Preasfinţiei Voastre. Pentru cei ascultători să le fie toiag de sprijin şi de întărire, iar pentru cei neascultători şi nestatornici toiag de deşteptare şi de îndreptare.” A urmat aşezarea în tronul de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului.

Mesaje cuvinte adresate Preasfinţitului Părinte Iustin

Primul citit dintre mesaje a fost cel al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat ierarhilor, clerului, demnitarilor şi credincioşilor prezenţi la solemnitatea întronizării P.S. Iustin al Maramureşului şi Sătmarului. A fost citit de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal. Mesajul s-a intitulat „Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, noul păstor al Maramureşului şi Sătmarului, un Ierarh dinamic şi misionar”. P.F. Patriarh Daniel i-a trimis P.S. Iustin, ca semn al aprecierii activităţii îndelungate şi rodnice, ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, o cruce pectorală şi engolpionul patriarhal. Secretarul de stat pentru culte Victor Opaschi a transmis mesajul statului adresat P.S. Iustin, pe care îl consideră cea mai potrivită alegere pe care a făcut-o Sfântul Sinod, asta şi pentru că noul Episcop al Maramureşului şi Sătmarului este unul dintre cei mai apreciaţi ierarhi ai Sfântului Sinod. Un frumos mesaj a transmis pr. dr. Vasile Augustin, vicar administrativ al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, în numele clerului, protopopilor din Eparhie şi a truditorilor din Centrul Eparhial şi i-a dăruit o icoană cu „Sfântul Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan”. Părintele Mitropolit Andrei s-a referit în cuvântul său la 4 dintre îndatoririle episcopului, din multele câte există: să primească pe absolut toţi credincioşii cu aceeaşi receptivitate; să-i iubească pe toţi; să se roage pentru toţi; să poate sarcinile la toţi. La acestea se adaugă o mare virtute: să aibă multă răbdare cu toţi.

Cuvântul Preasfinţitului Părinte Iustin

Primul cuvânt ca eparhiot instalat în tronul episcopal adresat credincioşilor, clerului, monahilor şi monahiilor de Preasfinţitul Părinte Iustin a fost vast şi a cuprins toate laturile activităţii cu care se confruntă un întâistătător, al cărui temelie este istoria Episcopiei de-a lungul celor peste şase secole de existenţă, trecută prin trei mari încercări, dar refăcută cu voia lui Dumnezeu din cenuşă. Suntem chemaţi să nu dăm somn ochilor noştri şi chem la o lucrare împreună de neodihnă, a spus P.S. Iustin. Îndrept un gând către clerul de mir şi cinul monahal şi-i chem să slujim poporul lui Dumnezeu aşa cum a slujit Hristos. Îi chem pe părinţii din mănăstiri să se roage mult. Soluţia pentru a construi este dialogul, respectul reciproc. Ne uneşte creştinismul. Să dăm semnal Europei toţi creştinii că vrem să rămânem creştini, a mai spus Preasfinţitul Părinte. Azi, când primesc acest dar sfânt, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, cel mai valoros cadou sunt tinerii, a spus P.S. Iustin, îndemnându-i să nu se lase manipulaţi. Suntem foarte preocupaţi să cultivăm un tineret creştin. Soluţiile pe care nu le are societatea, le are Hristos. Apoi a adus mulţumiri tuturor celor care i-au netezit drumul în viaţă, până a ajuns la această demnitate, de la mama sa şi dascălii din satul natal şi până la marii profesori universitari şi academicieni.

Peste 7.000 de credincioşi prezenţi la întronizare

De dimineaţă devreme, biserica de la primul nivel al Catedralei Episcopale era plină de credincioşi în aşteptarea începerii Sfintei Liturghii, iar în scurt timp ea a devenit neîncăpătoare. Pentru cei care nu au încăput în interior, în biserica de sus, aflată în roşu, s-a montat un ecran uriaş ca să poată fi urmărite Sfânta Liturghie şi Întronizarea. Au fost peste 7.000 de credincioşi în Catedrală şi în afara ei. Între cei veniţi la cuprinzătorul eveniment s-au aflat: academicieni, oameni de cultură, generali şi ofiţeri activi şi în rezervă ai diferitelor arme, foşti miniştri şi parlamentari, deputaţi şi senatori, parlamentari europeni, administraţii judeţene, municipale şi comunale din Maramureş şi Satu Mare, protopopii din Eparhie în frunte cu aproape toţi preoţii, teologi şi seminarişti, elevi de la toate formele de învăţământ. Au fost prezenţi sute de tineri din toate cele 8 protopopiate, pentru că Sfântul Ştefan este ocrotitorul lor.

A fost o sărbătoare mare, care se întâmplă la câteva zeci de ani într-o comunitate. O sărbătoare a continuităţii, pentru că Episcopul nu este ales politic, nu este om politic, şi nu este schimbat la un ciclu de ani, ci continuă ceea ce a moştenit de la înaintaşi, continuă, prin Sfânta Tradiţie, învăţătura primită de la Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi o răspândeşte în rândul credincioşilor Foto.

 

 
 
 
 • ACTIVITATEA CULTURAL –TEOLOGICĂ ȘI PUBLICISTICĂ

Studii și articole publicate:

 • Păstorul nostru, Preasfințitul Justinian, la a 70 – a aniversare , în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 5/1991.
 • Apărător al dreptei credințe și chip al blândețelor , în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 2/1996.
 • Cinci ani de la alegerea și întronizarea P.S. Episcop Justinian al Maramureșului și Sătmarului, în Calendarul Creștinului Drepcredincios, Editura Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, Baia Mare 1996.
 • Mărturisiri ale monahului Nicolae Steinhardt , în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 1/1997.
 • Umilă dar nu înfrântă , în vol. Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Cluj – Napoca (1952-1997), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca 1997.
 • Vizita Prea Fericitului Părinte Teoctist în Eparhia Maramureșului și Sătmarului , în Ortodoxia maramureșeană, nr. 3/1998.
 • De pe culmea celor 77 de ani , în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 1/1998.
 • Un sfert de veac de slujire arhierească 1973-1998 , în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 2/1998.
 • Monahismul, o viață între două lumi , în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 3/1999.
 • Locuri și locașuri sfinte , în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 3/1999.
 • Un deceniu de arhipăstorire la cârma Episcopiei Maramureșului și Sătmarului , 1990-2000, în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 1/2000.
 • Din bucuriile și ispitele Părintelui Nicolae ca monah în Mănăstirea Rohia , în vol. Caietele de la Rohia II, Nicolae Steinhardt în amintirea contemporanilor, Editura Helvetica, Baia Mare 2000.
 • Popas aniversar , în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 1/2000.
 • Maramureșul și patriarhul Justinian Marina , în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 1/2001.
 • Episcopul și Părintele , în vol. Grai Maramureșean și Mărturie Ortodoxă, Editura Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, Baia Mare 2001.
 • Un gând pentru Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu la aniversarea a 70 de ani , în vol. Slujitor al Bisericii și al Neamului, Editura Renașterea, Cluj – Napoca 2002.
 • Vizită apostolică în Eparhia Maramureșului și Sătmarului , în Ortodoxia maramureșeană, nr. 8/2003.
 • Catedrala Episcopală ”Sfânt Treime” , în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 1/2003.
 • Preafericitul Părinte Teoctist, cel de-al cincilea Patriarh al României, întâiul Patriarh nonagenar , în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 4/2005.
 • Eveniment cultural și religios , în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 4/2005.
 • Papa Ioan Paul al II-lea a încetat din viață ,în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 4/2005.
 • Un deceniu și jumătate de la reactivarea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Alegerea și întronizarea Prea Sfințitului Justinianca Întâistătător al ei. 1990-2005., în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 5/2005.
 • Solemnitățile de întronizare a ÎPS Bartolomeu ca mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 6/2005.
 • Preafericitul Părinte Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea a două decenii de patriarhat, în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 8/2005.
 • Activitatea ecumenică a Mitropolitului Antonie Plămădeală, în Ortodoxia maramureșeană, nr. 11/2006.
 • Un gând de recunoștință, respect și prețuire, din partea cinului monahal pentru Părintele Prof. Ioan Ică senior la a 75-a aniversare, în vol. omagial Prof. Univ. Dr. Ioan Ică la împlinirea vârstei de 75 de ani, Editura Renașterea, Cluj Napoca 2007.
 • Sfântul Ioan Gură de Aur, glasul lui Dumnezeu către poporul dreptcredincios, în vol. Sfântul Ioan Gură de Aur – 1600 de ani de la trecerea la Domnul, Editura Universității de Nord, Baia Mare 2007.
 • Alegerea și întronizarea celui de-al VI-lea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Daniel, în rev. ”Graiul Bisericii Noastre”, nr. 11/2007.
 • Argumentele dumnezeirii Mântuitorului Hristos în ”Trei cuvinte împotriva arienilor” de Sfântul Atanasie cel Mare, în vol. Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul lumii, Editura Renașterea, Cluj Napoca 2007 și în Ortodoxia maramureșeană, nr. 12/2007.
 • Bisericile de lemn din Maramureș, Catedrale ale credinței, demnității și dăinuirii neamului românesc, în rev. Familia Română nr. 2-3/2009.
 • Particularități ale atitudinii Ortodoxiei față de știință, în vol. Lumea ca dar divin și responsabilitate umană, Editura Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, Sighetu Marmației 2009.
 • Episcopul: Îndrumătorul duhovnicesc și teologul Bisericii universale în viața și învățătura Sfântului Vasile cel Mare, în vol. Anul comemorativ – omagial Sfântul Vasile cel Mare și Sfinții Capadocieni, Editura Universității de Nord, Baia Mare 2009.
 • Participarea clerului ortodox român la evenimentele din 1918, în Studia Universitatis Septentrionis. Theologia Ortodoxă, nr. 1/2009, Editura Universității de Nord, Baia Mare.
 • Tradițiile despre Sfântul Ioan Botezătorul în lucrarea lui Josephus Flavius ”Antichități iudaice” și în literatura necreștină, în Studia Universitatis Septentrionis. Theologia Ortodoxă, nr. 1/2009, Editura Universității de Nord, Baia Mare.
 • Dimensiunea teologică a mesajului lui Ioan Botezătorul ca învățător și profet, în Ortodoxia maramureșeană, nr. 15/2010.
 • Dimensiunea profetică a activității lui Ioan Botezătorul în descrierea Evangheliilor sinoptice, în Studia Universitatis Septentrionis. Theologia Ortodoxă, nr. 1/2010, Editura Universității de Nord, Baia Mare.
 • Dinamica teologică a mesajului lui Ioan Botezătorul ca învățător și profet, în Studia Universitatis Septentrionis. Theologia Ortodoxă, nr. 1/2011, Editura Universității de Nord, Baia Mare.
 • Biserica și societatea, în Ortodoxia maramureșeană, nr. 16/2011.
 • Monahul Nicolae Delarohia – cărturarul mărturisitor, în Ortodoxia maramureșeană, nr. 17/2012.

ARTICOLE tematice în diverse reviste și publicații bisericești, peste 50 la număr.

PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE de teologie atât la nivel național cât și internațional, dintre care amintim doar câteva:

 • Simpozionul International de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă –la Cluj Napoca, 2016, susține conferința cu  "Tinerii în Biserică în timpurile de secularizare pe care le trăim";
 • Congresul Internaţional de Teologie Educaţia religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale, desfășurat la Palatul Patriarhiei, Bucureşti, 3-7 septembrie 2016, context în care a susținut referatul: Perspectivele educaţiei religioase în societatea românească;
 • Simpozionul Rohia 90 de ani de viață monahală: 1926-2016 susține conferința cu tema – Mănăstirea Rohia – casa Maicii Domnului;
 • În cadrul ciclul de conferințe comemorative Martor, dedicată martirilor mărturisitori din temnițele comuniste și nu numai, susține la Paris în 2014 conferința cu titlul - Nicolae Steinhardt - părintele Nicolae Delarohia, unul dintre marii mărturisitori ai lui Hristos din secolul XX;
 • Simpozionul din 4 iulie 2012 la Academia Rom ână - Centenar Nicolae Steinhardt, unde susține conferința cu titlul Monahul Nicolae Delarohia – cărturar mărturisitor.
 • SUMAR AL ACTIVITĂȚII ÎN CALITATE DE EPISCOP AL EPISCOPIEI MARAMUREȘULUI ȘI SĂTMARULUI

Desfășoară activitate în cadrul Eparhiei sub toate aspectele: pastoral-misonare, teologic-culturale, social-filantropice și administrative-economice.

Sub aspect pastoral misionar:

 • Începând din anul 1994 a slujit în fiecare duminică și sărbătoare Sfânta Liturghie la cele peste 500 de altare de parohie și mănăstire din cuprinsul Eparhiei Maramureșului și Sătmarului;
 • A hirotonit 367 de preoți și 53 de diaconi;
 • A târnosit peste 70 locașuri de cult nou construite;
 • A resfințit 125 de biserici parohiale și mănăstirești care au trecut prin procese de restaurare și reorganizare a Sfântului Altar;
 • A acordat diplome și distincții preoților și credincioșilor care s-au implicat în viața pastoral – misionară a eparhiei;
 • A pus piatra de temelie pentru 75 de noi locașuri de cult;
 • A efectuat vizite pastorale și de lucru anuale în parohiile și mănăstirile din cuprinsul Eparhiei.

Sub aspect administrativ- bisericesc

 • Înființarea împreună și în consultare cu IPS Arhiepiscop Justinian a 30 mănăstiri și schituri,
 • A propus și susținut transformarea a 100 de filii în parohii pentru ca fiecare comunitate să aibă propriul păstor;
 • Lansează proiectul - Nici o biserică parohială fără pictură integrală.

Sub aspect teologic educațional

 • S-a ocupat de înființarea Liceului Teologic Nicolae Steinhardt din Satu Mare – prima școală confesională din țară;
 • A vizitat școlile teologice din Maramureș și Satu Mare purtând de grijă pentru buna funcționare a lor;
 • Pentru prima dată organizează la Baia Mare în anul 2013, Reuniunea Tinerilor Ortodocși din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului;
 • Organizează în anul 2014 la Baia Mare Reuniunea Tinerilor Ortodocși – reuniune națională cu participare internațională.

Sub aspect economic

 • A preluat în anul 1999 lucrările la șantierul Catedralei Episcopale Sfânta Treime din Baia Mare de la cota -11 m, în anul 2003 a organizat vizita Patriarhilor Teoctist al României și Petros al VII-lea al Alexandriei, prilej cu care s-a târnosit biserica de la primul nivel. În anul 2016 a fost montată crucea pe cupola centrală la cota de +85 m. În toată această perioadă a supravegheat și coordonat lucrările de la Catedrala Episcopală, ocupându-se de obținerea fondurilor necesare construcției;
 • A obținut mai multe clădiri din apropierea Catedralei Episcopale, care se aflau în paragină, redându-le o nouă utilitate;
 • A redobândit Palatul Cultural din Sighetu Marmației, care a fost sediul Episcopiei Maramureșului până în anul 1948 și 320 de ha de pădure.

Sub aspect social filantropic

 • A înființat Asociația social-filantropică a femeilor ortodoxe Mironosițele Femei de pe lângă Catedrala Episcopală;
 • A înființat o spălătorie socială Flori de Crin;
 • A înființat o tipografie socială Coresiana;
 • Se ocupă de buna funcționare a așezămintelor sociale, caselor de copii, cantinelor sociale, care funcționează în cadrul Episcopiei.

Sub aspect cultural

 • Înființează biblioteca eparhială unde, în anul 2012, în colaborare cu Biblioteca Județeană, sunt procurate aproape 2000 de volume noi;
 • Înființează Redactia revistei Graiul Bisericii Noastre;
 • Îndrumă înființarea muzeului Eparhial, în incinta Catedralei Episcopale care a fost inaugurat în anul 2016, care cuprinde cărți și obiecte de cult vechi;
 • Propune înființarea distincției pentru clerici și mireni Crucea voievodală maramuresană;
 • Propune înființarea distincției pentru clerici și mireni Ordinul Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul.

 

Vizite frățești în afara granițelor României și conslujiri

 • 1995 – pelerinaj la locurile istorice din Italia în fruntea unei delegații de 100 de tineri creștini ortodocși, slujirea Sfintei Liturghii și participarea la întâlnirea cu tinerii europeni a Papei Ioan Paul al II-lea la Loretto 8 septembrie 1995;
 • 1998 – vizitarea comunităților monahale atonite împreună cu un grup de părinți de la M-rea Rohia și slujirea Sfintei Liturghii la schitul românesc Prodromu;
 • 1998 – Vizită frățească la invitația P.S. Marc al Hustului și Vinogradovului la Proclamarea Canonizării Sfântului Iov din Uglea și conslujire în sobor de arhierei condus de IPS Vladimir mitropolitul Kievului și a toată Ucraina;
 • 2004 - Slujire la biserica Învierea Domnului a comunității ortodoxe românești din Viena;
 • 2004 - Conslujire cu ierarhi greci la Mitropolitul de Seres Grecia;
 • 2008 - Vizită în S.U.A. la comunitățile românești, conslujire cu ÎPS Natanael și ÎPS Irineu la târnosirea bisericii din San Jose – California; conslujire cu IPS Nicolae la Catedrala Arhiepiscopală din Chicago SUA; slujire la Parohia Sfânta Cruce din Washington;
 • 2008 – conslujire cu Episcopul Avacum la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim;
 • 2008 - Conslujire în sobor de arhierei la instalarea P.S. Timotei la Madrid, Spania;
 • 2010 – slujire la comunitatea ortodoxă română din Lisabona – Portugalia;
 • 2011 - Slujire la biserica Învierea Domnului a comunității ortodoxe românești din Viena;
 • 2012 – conslujire cu IPS Marc al Hustului și Vionogradovului la târnosirea bisericii din Strâmtura, la românii din dreapta Tisei – Ucraina;
 • 2013 – slujire la Catedrala Mitropolitană din Paris;
 • 2015 – vizitarea comunităților ortodoxe române din Norvegia și slujire impreună cu P.S. Macarie Episcopul Europei de Nord la Bergen;
 • 2016 – conslujire în sobor de arhierei la comunitatea ortodoxă română din localitatea Lucca Italia, cu ocazia târnosirii bisericii;
 • 2017 – conslujire în sobor de arhierei la comunitatea ortodoxă română din localitatea Apateu, Ungaria, cu ocazia târnosirii bisericii;
 • 2018 – vizitarea comunităților ortodoxe române din Paris, Franța și slujire în Parohia Sfinții Trei Ierarhi, Romainville, Regiunea pariziană, păstorită de părintele Mircea Filip;
 • 2018 – slujire în Catedrala Episcopală din Madrid, cu ocazia hirotoniei întru Arhiereu – Vicar a Preacuviosului Părinte Arhim. Teofil Roman.

Distincții bisericești și civile :

 • Ordinul Sfinților Martiri Brâncoveni – conferit de Preafericitul Părinte Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;
 • Ordinul Sfântul Antim Ivireanul - conferit de Preafericitul Părinte Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;
 • Titlul de Cetățean de Onoare – conferit de peste 30 de Primării de municipii, orașe și comune din cuprinsul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului;
 • Titlul de Omul anului 2012 – conferit de Consiliul Județean Satu Mare.

inapoi

Frate de manastire - Rohia 1976
Diacon Rohia - 1983
Diacon la Manastirea Rohia 1983
Preot M-rea Rohia 1984
Preot Manastirea Rohia 1984
Tunderea in monahism 19.07.1985 M-rea Rohia
Arhimandrit 1994
Hirotonia - arhiereu Rohia 17.04.1994
Hirotonia - arhiereu Rohia 17.04.1994
Arhiereu 1995
Impreuna cu IPS Justinian si arhid. Timotei Bel 1995
Arhiereu 2001
Arhiereu 2006
Arhiereu 2006
Obstea Manastirii Rohia 2010
Impreuna ciu IPS Mitropolit Andrei si Corala Arhanghelii, M-rea Barsana 2015
Impreuna cu IPS Justinian - Centrul Eparhial -2016
Permanenta Eparhiala si Protoiereii in Paraclisul episcopal- 2016
PS Iustin Sigheteanul la 55 de ani - 2016