_
 
_

 • Târnosirea bisericii şi sfinţirea altarului de vară din Dragomireşti

Duminică, 20 mai 2018, de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii istorice din Dragomireşti, cu hramurile "Adormirea Maicii Domnului" şi "Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul" şi sfinţirea altarului de vară, după care a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească în altarul de vară.

Întâmpinarea

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost întâmpinat cu pâine şi sare la intrarea în curtea bisericii istorice din Dragomireşti de către primarul oraşului Dragomireşti, Vasile Ţiplea, absolvent de Teologie, de preotul paroh Ciprian Antal, cu soţia, de tineri şi tinere, dar şi de preoţii sosiţi pentru a oficia Sfânta Liturghie împreună cu chiriarhul locului, precum şi un mare număr de credincioşi din localitate şi din localităţile învecinate.

Târnosirea

Deoarece interiorul şi exteriorul bisericii au fost sfinţite cu ani în urmă, iar lucrările de refacere au fost executate doar la Sfânta Masă, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat doar Slujba de târnosire a Prestolului. Aceasta a fost săvârşită după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe, cu punerea în corpul Sfintei Mese a Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici, a Documentului de sfinţire, iar apoi spălarea Sfintei Mese cu apă de trandafiri, ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, punerea în cele patru colţuri ale Sfintei Mese a icoanelor celor patru Sfinţi Evanghelişti: Matei, Ioan, Luca şi Marcu, gravaţi în marmură, pentru a nu se deteriora şi a rezista timp îndelungat. După aceste sfinţite lucrări, a urmat punerea celor trei veşminte pe Sfânta Masă, iar apoi a chivotului, a antimisului, a Sfintei Evanghelii, a candelei, a două cruci de binecuvântare. S-au citit rugăciunile de sfinţire, după rânduiala strictă prevăzută Slujba de târnosire. Fiecare moment mai important al Slujbei de târnosire a fost explicat credincioşilor de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, ca să ştie ce se petrece în Sfântul Altar.

Sfinţirea altarului de vară

În urmă cu patru ani, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a sugerat construirea unui altar de vară mai încăpător în locul vechiului altar de vară, mic şi insuficient de spaţios pentru un sobor mai mare. Gândit împreună cu celebrul arhitect Dorel Cordoş din Sighetu Marmaţiei, care a proiectat biserici şi clădiri reprezentative pentru parohii şi mănăstiri din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, noul altar de vară din Dragomireşti este acum cel mai mare din întreaga Episcopie, aproape de dimensiunile unei biserici mai mici. Pictura, de bună calitate, a fost executată de Sabin şi Gabriela Drinceanu.

Prima Sfântă Liturghie Arhierească în altarul de vară

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească în noul altar de vară, proaspăt sfinţit, în fruntea unui sobor de 35 de preoţi şi arhidiaconi, din care au făcut parte Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Protos. Sofronie Perţa, stareţul Mănăstirii Dragomireşti, Pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, în prezenţa unui mare număr de credincioşi, răspândiţi în spaţiul generos al curţii bisericii. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Coral "Theologos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă a cântat corul bisericii, dirijat de diacul Ilie Ilban. Între credincioşi au fost prezenţi primarii Vasile Ţiple al oraşului Dragomireşti, Nicolae David din Ieud, Gavrilă Dologa din Săcel, Irina Adriana Gabriela Iusco din Şieu, pictorul Sabin Drinceanu, Arhitectul Dorel Cordoş, viceprimari, consilieri locali.

Cuvânt de învăţătură

Cuvântul de învăţătură rostit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a făcut referire la Evanghelia duminicii, a Rugăciunii lui Iisus, despre duminicile de la Învierea lui Iisus Hristos Mântuitorul lumii, până la Înălţarea Sa la Cer, despre Pogorârea Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli, despre îndumnezeirea firii omeneşti, despre misiunile cu care ne-a trimis Dumnezeu în lume:

"Toţi suntem trimişi de Dumnezeu în lume cu o anumită misiune. N-am venit întâmplător niciunul. Toţi avem o misiune. Cea mai nobilă şi cea mai frumoasă misiune este aceea de părinte, să fii mamă şi tată. Şi să aduci pe lume fii şi fiice, aşa cum Dumnezeu a creat prima pereche de oameni. Şi perechea dintre mamă şi tată, doi părinţi, aduc pe lume fii şi fiice. Şi contribuie la lucrarea şi la creaţia lui Dumnezeu înmulţindu-se neamul pământesc. Suntem trimişi să facem acest lucru şi-i o datorie sfântă."

Apoi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre Iisus Hristos Icoana iubirii Tatălui faţă de lume, despre viaţa veşnică, despre vocaţia pe care trebuie să o îndeplinim fiecare prin voia lui Dumnezeu:

"Apoi, avem fiecare o vocaţie pe care ne-o îndeplinim cu conştiinţa că este darul lui Dumnezeu. Că avem o misiune de îndeplinit. Dacă o privim aşa, atunci înseamnă că suntem în Duhul lui Hristos, pentru că Mântuitorul a avut conştiinţa că Tatăl L-a trimis în lume şi că a avut o misiune de împlinit. Şi care a fost misiunea Mântuitorului? Lucrul pe care Mi L-ai dat să-l fac l-am împlinit, ne spune. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor. Numele lui Dumnezeu Tatăl, Care este Tatăl nostru Cel din Ceruri. Părintele milostivirii. Al iertării. Şi a tot darul. Pentru că Hristos a fost icoana iubirii Tatălui faţă de lume. Şi ei au crezut că Tu M-ai trimis şi că de la Tine am ieşit, mai zice Iisus Hristos. Şi mai zice Mântuitorul că a cunoaşte pe Dumnezeu este, de fapt, a primi şi a dobândi viaţa veşnică." Iată concluzia importantă pe care Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a transmis-o credincioşilor veniţi la biserica din Dragomireşti.

Distincţii

În semn de înaltă apreciere și prețuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească și social-filantropică, pentru contribuția adusă la înnoirea și împodobirea bisericii cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” și pentru construirea noului altar de vară, din Dragomirești, Protopopiatul Vișeu, preotul paroh Ciprian Antal a primit în dar de la Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin o cruce pectorală şi Gramata Episcopală. Gramata Episcoplă a primit şi Vasile Ţiple, primarul oraşului Dragomireşti, în semn de înaltă apreciere și prețuire pentru contribuția adusă la înnoirea și împodobirea bisericii cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” și pentru construirea noului altar de vară. Diplome de vrednicie au fost oferite Consiliului Parohial şi Consiliului Local al oraşului Dragomireşti. Diplomă de vredinicie a primit, într-un cadru mai restrâns, preotul Ioan Iusco din Parohia Şieu, pentru contribuția adusă la construirea noului altar de vară al bisericii cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Dragomirești, Protopopiatul Vișeu.Parohia Ortodoxă Dragomireşti a luat fiinţă în secolele XIV-XV. În 1717, când a avut loc ultima invazie a tătarilor în judeţul actual Maramureş, aceştia au aprins biserica din lemn, iar în locul ei a fost înălţată o altă biserică tot din lemn, în 1722, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", care se află azi în custodia Muzeului Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti. Actuala biserică, din zid, a fost construită între anii 1905-1909, de meşteri italieni, şi are acelaşi hram ca cea din lemn. Are dimensiunile de 30 m lungime şi 9 metri lăţime, cu o grosime a zidurilor de 80 cm. Foto1.--

 • Vizită la Centrul de Cercetări Teologico-Filozofice din Dragomireşti al Academiei Române

Duminică, 20 mai 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, prezent în Parohia Dragomireşti pentru oficierea slujbelor de târnosire a bisericii istorice, a sfinţirii altarului de vară şi a săvârşirii Sfintei Liturghii, a făcut, după miază, o vizită la Centrul de Cercetări Teologico-Filozofice din Dragomireşti al Academiei Române, la invitaţia primarului Vasile Ţiple, teolog. În timpul vizitei, primarul a prezentat Centrul, scopul lui, a vorbit despre simpozioanele ţinute aici şi publicaţiile apărute sub egida acestuia şi a relatat câteva crâmpeie de istorie bisericească, rod al activităţii acestuia. Se cunoaşte că în localitatea Dragomireşti au existat, de-a lungul secolelor, mai multe biserici şi mănăstiri situate în diferite locuri din sat. La o astfel de mănăstire din Dragomireşti, de secol al XIV-lea, devine stareţ ieromonahul Pimen Moldovan (1867-1936), pe numele de mirean Pavel, din zona Dejului, fost învăţător. Se călugăreşte după ce devine văduv. El este cel ce construieşte biserica Mănăstirii Dragomireşti, pe care o reînfiinţează în 1926, dar care nu va dăinui până la noi, pentru că va arde într-un incendiu, în 1949. Actuala biserică a mănăstirii a fost construită de preotul Nuţu Codrea, în 1957. Biserica a fost închisă de regimul de atunci şi redeschisă de abia în 1990. Un alt capitol de istorie ortodoxă este legat de Episcopul Miron Cristea, viitorul Patriarh, care, în 1903, va întemeia, la Dragomireşti, după ce întemeiase, cu câteva luni mai înainte, la Săcel, prima parohie ortodoxă. Acest lucru se întâmpla în condiţiile în care, în acea perioadă, Maramureşul Voievodal făcea parte din Ungaria, iar românii ortodocşi fuseseră trecuţi cu forţa, fără consultare, la religia greco-catolică. A fost şi un efect al reînfiinţării Episcopiei Misionare.

Cercetările la Centrul din Dragomireşti continuă şi noi lucruri care stau ascunse vor ieşi la iveală.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar de la primarul Vasile Ţiple monografia Dragomireştiului, intitulată "Dragomireşti între tradiţie şi modernism" de Elena Faiciuc, apărută la editura clujeană Limes, la care a lucrat 20 de ani, precum şi volumul de comunicări "Veghetori la obârşii" de la Simpozionul pe teme de istorie, filosofie, teologie şi cultură, ţinut în 22 aprilie 2017, sub egida Academiei Române. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a mai primit o icoană pe sticlă ce o reprezintă pe Maica Domnului cu Pruncul Iisus. -Foto2.

 • 1228 de tineri maramureşeni „Uniţi pentru Marea Unire” la Băseşti

Azi, sâmbătă, 19 mai 2018, de la ora 11,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, la Băseşti, la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri din 1918. Aici, la Băseşti, au sosit, în mod simbolic, de pe întreg cuprinsul judeţului Maramureş, 1.228 de tineri elevi din şcoli şi licee, pentru a aduce aminte şi a comemora pe cei 1.228 de delegaţi sosiţi, în 1918, la Alba Iulia, cu credenţionalele de pe întreg cuprinsul Transilvaniei, pentru a face Marea Unire.

Această Mare Adunare simbolică de la Băseşti, satul de naştere al lui George Pop de Băseşti şi localitatea în care este înmormântat preşedintele de onoare al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, a fost, pentru comemorarea Centenarului Marii Uniri din 1918, o iniţiativă a hebdomadarului Gazeta de Maramureş, în parteneriat cu Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Consiliul Judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş, Primăria Băseşti şi Ansamblul Naţional "Transilvania".

La sărbătoarea de la Băseşti Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin a sosit împreună, în mod simbolic, cu Preasfinţitul Vasile Bizău, Episcopul Greco-Catolic de Maramureş, în localitatea de suflet a lui George Pop de Băseşti, de religie greco-catolică, fiind întâpinat cu pâine şi sare de către primarul comunei, Ioan Călăuz, de subprefectul Alexandru Cosma şi preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Valer Zetea, iar apoi a urmat trecerea în revistă a celor 1.228 de tineri îmbrăcaţi în frumoasele lor costume populare din toate zonele judeţului, precum şi pe cei peste 70 de preoţi din Protoieria Chioar.

Corul "Angelli" al Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, dirijat de Pr. Prof. Drd. Andrei Baboşan, a intonat Imnul Naţional al României, împreună cu întreaga mulţime.

Te-Deum şi Parastas

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat un Te-Deum, împreună cu un sobor, din care au făcut parte Arhim. Dr. Casian Flilip, eclesiarhul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, cosilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al sectorului teologic educaţional, Pr. Nicolae Petruş, protopopul de Chioar, Pr. Ciprian Coza, secretarul Protopopiatului Chioar şi arhidiaconi.

A urmat, apoi, Slujba Parastasului după George Pop de Băseşti şi tot neamul lui, pentru membrii Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia şi pentru toţi cei căzuţi de-a lungul veacurilor pentru unitatea de neam şi de ţară.

Adunarea festivă

Adunarea festivă dedicată marelui bărbat al neamului s-a desfăşurat pe o scenă amplasată în faţa bustului lui George Pop de Băseşti, plasat în faţa Primăriei. Mai întâi, Corul "Angelli" al Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, dirijor Pr. Prof. Drd. Andrei Baboşan, a interpretat un program ce a cuprins din cele mai cunoscute şi importante cântece patriotice româneşti, după care au urcat pe scenă personalităţile prezente la eveniment.

Au luat cuvântul Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Vasile Bizău, episcopul greco-catolic, primarul Ioan Călăuz al Băseştiului, subprefectul Alexandru Cosma, Gabriel Valer Zeteam - preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ioana Lucăcel, redactor şef la Gazetei de Maramureş, organizator, deputatul Vlad Duruş, Dr. Dorin Mitre, primarul comunei Bicaz, în numele tuturor primarilor prezenţi.

Acad. Prof. Dr. Ing. Emil Burzo, preşedintele Filialei Cluj a Academiei Române, a susţinut o comunicare legată de importanţa şi semnificaţia Marii Uniri din 1918 pentru istoria poporului român şi al celui transilvănean, în mod special, de contextul Marii Uniri, de cei 100 de ani care au trecut de la Marea Unire din 1918.

Impotanta activitate culturală s-a încheiat cu un spectacol susţinut de Ansamblul Naţional Folcloric "Transilvania" din Baia Mare.

Au răspuns invitației mai mult de jumătate dintre primăriile din județ: Giulești, Groși, Seini, Petrova, Tăuții Măgherăuș, Baia Sprie, Vadu Izei, Valea Chioarului, Oncești, Bicaz, Groșii Țibleșului, Șieu, Bocicoiu Mare, Remetea Chioarului, Borșa, Ulmeni, Săcălășeni, Cavnic, Vișeu de Sus, Fărcașa, Cernești, Dumbrăvița, Gârdani, Asuaju de Sus, Cupșeni, Târgu Lăpuș, Șișești, Moisei, Sălsig, Mireșu Mare şi, desigur, localitatea gazdă - Băseşti.

Cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin

Primul care a adresat un cuvânt celor prezenţi a fost Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, care a spus:

"Astăzi capitala Maramureşului este în Băseşti şi, totodată, este şi capitala tineretului, pentru că, iată, un proiect care a pornit timid, în final s-a realizat atât de frumos şi a adunat atât de mulţi tineri, grupuri de tineri din majoritatea comunelor Maramureşului, încât L-aţi impresionat şi pe Dumnezeu, că a trimis o rază de soare, pentru că toată săptămâna a plouat şi ne-am rugat pentru acest lucru, să vină ploaia, că a fost nevoie. Astăzi aţi adus lumina şi frumuseţea Maramureşului şi împodobiţi această zi importantă, în care ne-am hotărât să arătăm unitatea noastră şi să ne arătăm uniţi de Centenar, pentru că anul acesta sunt 100 de ani de la Marea Unire. Biserica Ortodoxă Română a proclamat anul 2018 "Anul omagial al unităţii de neam şi de credinţă" şi "Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918" şi s-a mai adăugat o temă - "Lumini de Centenar" - pentru că, în acest fel, toate localităţile din România pot face o mică sărbătoare, având persoane şi personalităţi, nu doar care au participat la Marea Unire, ci care, după realizarea acestui vis important, au adus o contribuţie la bunul mers înainte al ţării, au pătimit pentru unitatea credinţei, pentru unitatea cuvântului şi a culturii. Au pătimit în lagăre şi închisori mulţi bărbaţi importanţi a neamului, care n-au participat la Marea Unire, dar care au preţuit mult moştenirea pe care ne-au lăsat-o marii bărbaţi ai neamului . Îi comemorăm pe toţi marii făuritori ai Marii Uniri şi nu uităm de părinţii Bisericii, care au fost împreună cu fiii lor duhovniceşti, de ierarhii Bisericii."

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit şi despre rolul Bisericii în realizarea Unirii:

"Biserica a cultivat sentimentul unităţii naţionale, a unităţii de limbă, a culturii noastre creştine. Biserica a cultivat acest ideal, şi, până la urmă, cei care l-au realizat au fost fii ai Bisericii, au fost oameni credincioşi. Au fost creştini. Au avut un ideal, au cultivat idealul lor de unitate în societate şi în Biserică. Biserica a fost cea care a cultivat totdeauna valorile sacre, sacralitatea cuvântului, sacralitatea tradiţiilor şi a obiceiurilor, sacralitatea familiei naturale, sacralitatea tuturor lucrurilor sfinte care dau frumuseţe sufletului românesc." Foto.

 • Profesorul Nicolae Noica şi filozoful Mihai Şora - oaspeţi de seamă ai Catedralei Episcopali "Sfânta Treime" din Baia Mare

În cursul zilei de vineri, 18 mai 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a însoţit două personalităţi de seamă ale ţării, care au vizitat Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare: Prof. Univ. Dr. Nicolae Noica, fost ministru al lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, un apropiat al Maramureşului, al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi al Mănăstirii Rohia, şi Academicianul Mihai Şora, filozof, unul din cei mai importanţi intelectuali ai ţării în acest moment, Membru de Onoare al Academiei Române, fost ministru al Învăţământului, care a demisionat, în semn de protest, faţă de Mineriada din iunie 1990, când a văzut ce se întâmplă.

La vârsta de 101 ani, Mihai Şora, fiu de preot ortodox, intelectual activ, ager şi plin de viaţă, care, din păcate, nu vizitase până în prezent Maramureşul cu ce are el mai frumos, petrece câteva zile la Mănăstirea Rohia, unde i s-a povestit despre fumuseţile de neegalat ale judeţului. Pentru aceea, a dorit să viziteze, alături de Mănăstirea Rohia, Sionul Maramureşului, Muntele cel Sfânt, şi Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, o clădire reprezentativă pentru întreg nordul ţării, un simbol al ortodoxismului din această parte a României, unde a fost însoţit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, şi Mănăstirea Bârsana, perla din lemn a monahismului românesc, unde l-a aşteptat maica stareţă stavrofora Filofteia Oltean.

În timpul vizitării Catedralei Episcopale, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit oaspeţilor explicaţiile necesare, atât în ce priveşte nivelul I al sfântului locaş, cât şi partea de la parter, unde va fi Catedrala propriu-zisă, numită pe înţelesul tuturor "partea de sus". De asemnea, oaspeţii au vizitat Muzeul Episcopiei şi expoziţiile pe care le adăposteşte în sala "Sfinţii Martiri Brâncoveni". Filozoful Mihai Şora a rămas profund impresionat de Catedrală şi de Muzeul Episcopiei. Pe parcursul vizitei în Catedrală oaspeţii au fost însoţiţi şi de Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, şi Arhim. Pantelimon Ilieş, de la Mănăstirea Rohia, care i-a condus şi până la Mănăstirea Bârsana.

Cei doi oaspeţi de seamă se află în judeţul nostru cu soţiile lor, doamna Maria Noica şi scriitoarea Luiza Palanciuc. Foto.

 • Sfânta Liturghie Arhierească la biserica Înălţarea Domnului din Baia Mare şi slujba de pomenire pentru Eroii Neamului

Joi, 17 mai 2018, sărbătoarea împărătească Înălţarea Domnului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit, de la ora 9,00, Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul "Înălţarea Domnului" din Baia Mare, cu ocazia hramului, şi a oficiat, de la ora 12,00, la Monumentul Ostaşului Român, Slujba de pomenire pentru Eroii Neamului. Ziua Eroilor din anul acesta are o semnificaţie deosebită, deoarece ne aflăm în "Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam" şi "Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918" în Patriarhia Română, an în care românii din toată lumea sărbătoresc Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Sfânta Liturghie Arhierească

Lume multă a venit la această oră matinală la biserica Înălţarea Domnului din Baia Mare, de praznicul împărătesc al Înălţării Domnului, pentru a-l întâmpina pe Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, la intrarea în biserică. Alături de tineri şi credincioşi au venit întru întâmpinare preotul paroh Alexandru Buteanu şi Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, slujitor la această biserică.

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Mihai Tira, de la biserica "Sfântul Nicolae" din Baia Mare, Pr. Alexandru Buteanu, paroh, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, slujitor, Pr. Teodor Balaj, pensionar.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Angelli" al Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, dirijat de Pr. Prof. Drd. Andrei Baboşan.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot tânărul teolog Mădălin Ioan Bontoş, care, la o Sfântă Liturghie viitoare, va primi taina preoţiei pe seama unei parohii din Sighetu Marmaţiei.

Cuvântul de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre praznicul împărătesc al Înălţării Domnului, relatat în Sfânta Scriptură şi în pericopa evanghelică a acestei sărbători împărăteşti.

"Din ceea ce relatează pericopa evanghelică ce se citeşte de praznicul Înălţării Domnului la Cer, reţinem că Mântuitorul a petrecut 40 de zile pe pământ, cu Sfinţii Săi Apostoli şi li s-a arătat în nenumărate rânduri, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. A acceptat să verifice adeverirea Învierii prin simţul pipăirii, adică Mântuitorul i-a încurajat, i-a îndemnat pe Sfinţii Apostoli să se atingă de Trupul său Înviat, le-a arătat mâinile şi coasta. Apostolilor nu le venea să creadă. Era totul prea frumos să fie adevărat."

Apoi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a corbit despre păstrarea tradiţiei Bisericii în legătură cu această perioadă de la Înviere la Înălţarea la Cer:

"Din sărbătoarea de asatăzi se cuvine să reţinem, în primul rând, că Biserica este foarte fidelă Evangheliei şi că Sfânta Liturghie este 95% alcătuită pe Sfintele Evanghelii şi pe Sfintele Scripturi, a specificat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Toată Sfânta Liturghie este inspirată de Dumnezeu şi alcătuită de Sfinţii Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de Aur, la care participăm mai tot timpul anului, inspirându-ne din Sfânta Scriptură şi pe adevărurile de credinţă, adevărurile mântuitoare, adevărurile evanghelice. Apoi, reţinem că Biserica a păstrat în tradiţia ei perioada aceasta de 40 de zile, răstimpul de la Înviere la Înălţare ca un timp sfinţitor."

Parastas pentru Eroii Neamului

An de an, de la instituirea praznicului împărătesc ca zi a cinstirii Eroilor Neamului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin oficiază, la Monumentul Ostaşului Român, Slujba Parastasului pentru cei care au căzut, de-a lungul anilor, pentru apărarea patriei. Aşa s-au petrecut lucrurile şi anul acesta, când Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost înconjurat de Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Mihai Tira, de la biserica "Sfântul Nicolae" din Baia Mare, de preoţii militari Drd. Gabriel Vasile Băban, Daniel Achim şi Alexandru Nuszer.

Răspunsurile au fost date de Corul "Angelli" al Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare.

În final, au fost binecuvântate coroanele, ce urmau a fi depuse la Monument.

Ceremonialul civil a început cu depunerea coroanelor de flori şi a continuat cu defilarea gărzii de onoare. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Iustin - Cetăţean de Onoare al comunei Şişeşti

Duminică, 13 aprilie 2018, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în istorica localitate Şişeşti din Protopopiatul Baia Mare.

Sfânta Liturghie Arhierească

Primirea care i s-a făcut Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin a fost una deosebită, în întâmpinarea chiriarhului locului venind, cu pâine şi sare, primarul comunei Şişeşti, Ioan Mircea Tentiş, preotul paroh Ioan Octavian Andreica, Gavril Bud, de 96 de ani, cel mai în vârstă credincios al comunei, şi prim-epitropul parohiei. Soborul slujitor a fost format din peste 20 de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, fiu al satului, Protos Mihail Bud, stareţul Mănăstirii Budeşti, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, preotul Ioan Octavian Andreica, paroh, preoţi parohi din localităţile învecinate, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Doxologia" al Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran, şi corul bisericii gazdă, dirijat de Prof. Marcela Vava, un cor care există din 1976.

Un spectacol măreţ a putut fi văzut de cei prezenţi duminică la Sfânta Liturghie, care a fost oficiată pe o scenă amplasată în curtea bisericii de lemn, în care se slujeşte în prezent, şi sub zidurile noii catedrale în construcţie, oferit de şirul de credincioşi care veneau la biserică pe jos sau cu întreaga familie, în maşinile persoanle, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare din zona Fisculaşului. În Parohia Şişeşti, în urmă cu 5 ani, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a sfinţit locul şi a pus piatra de temelie pentru noua biserică a satului, o adevărată catedrală, după dezbinarea care a avut loc în 1990. Acum, catedrala Şişeştiului are zidurile ridicate până la centura de beton de sub cupola centrală care acoperă naosul, şi va deveni o construcţie monumentală, ce va dăinui, cu voia lui Dumnezeu, multe sute de ani.

Cuvântul de învăţătură

Un vast şi explicit cuvânt de învăţătură, pornind de la Evanghelia duminicii, despre vindecarea orbului din naştere, a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa mulţimii de credincioşi veniţi la Sfânta Liturghie ca să se roage împreună cu soborul. A fost o predică şi o lecţie de istorie biblică în acelaşi timp, despre Mântuitorul Lumina Lumii, despre vindecarea orbului din naştere, despre suferinţă, explicând Sfânta Evanghelie a duminicii pe larg şi pe înţelesul tuturor.

"Hristos a acceptat suferinţa, pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru întreaga umanitate - şi ce suferinţă, nevinovat! - ştiind că nu-i aparţine şi că-i fără de păcat. Şi-a asumat-o şi-a suportat-o pentru întreaga umanitate, pe Crucea Lui aducând, toate păcatele umanităţii au căzut ca şi pedeapsă asupra lui Hristos, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Şi Hristos a purtat păcatele lumii. Cu rana Lui, se spune, în Hristos ne-am vindecat. Dacă Hristos a acceptat până la moarte - şi încă moarte pe Cruce - toate ale noastre în viaţa noastră, şi bune, şi rele, trebuie să le socotim nu neapărat trimise de Dumnezeu, ci, uneori, îngăduite de Dumnezeu, ca să ne apropie mai mult de El."

Rugăciuni pentru ploaie

Deoarece timp de o lună nu a plouat pe cuprinsul Episcopiei decât sporadic, seceta fiind mare şi în prag să afecteze culturile, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a rugat în genunchi împreună cu soborul şi credincioşii, pentru ca Dumnezeu să se îndure şi să reverse ploi binecuvântate peste pământurile din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului. Astfel de rugăciuni au fost înălţate către cer în toate bisericile parohiale şi mănăstireşti din Episcopie.

Distincţii

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit titlul de "Cetăţean de Onoare al comunei Şişeşti", ca urmare a purtării de grijă pentru această parohie, în vremuri bune şi mai puţin bune, a îndrumărilor părinteşti de care au beneficiat preotul paroh, consiliul parohial şi toţi credincioşii, de-a lungul anilor. În semn de înaltă apreciere și prețuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească și social-filantropică și pentru contribuția adusă la construirea și înzestrarea cu clopote a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Șișești, Protopopiatul Baia Mare, părintele paroh Ioan Octavian Andreica a primit Gramata Episcopală. În semn de înaltă apreciere și prețuire pentru contribuția adusă la construirea și înzestrarea cu clopote a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Șișești, Protopopiatul Baia Mare, Ioan Mircea Tentiş, primarul comunei Şişeşti, a fost distins şi el cu Gramata Episcopală. Diplome de vrednicie au primit în semn de înaltă apreciere și prețuire pentru contribuția adusă la construirea și înzestrarea cu clopote a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Șișești, Protopopiatul Baia Mare, Consiliul Parohial şi binefăcătorii Leontin Nicolae Tentiş, Mihai Gavril Tentiş cu familia, Nicolae Costin cu familia, Ioan Şişeştean cu familia, Alexandru şi Viorica Coltea, precum şi decanul de vârstă al satului, Gavril Bud, de 96 de ani..

Sfinţirea celor 4 clopote

După încheierea tuturor oficiilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat cele 4 clopote noi ale bisericii turnate la atelierul de clopote Radu Blotor din Satulung, Protopopiatul Baia Mare. Clopotul cel mare are 952 kg, turnat cu ajutorul familiei Alexandru şi Viorica Coltea din Constanţa, în amintirea fiicei lor decedată la doar 46 de ani, şi a credincioşilor parohiei. Următorul clopot are 566 kg şi a fost achitat de Leontin Nicolae Tentiş din Şişeşti şi fratele său Mihai Gavril Tentiş, cu familia, în amintirea părinţilor lor Traian şi Ileana. Clopotul de 119 kg a fost donat de familia preotului paroh Ioan Octavian Andreica, în amintirea părintelui trupesc Pr. Gheorghe Andreica, paroh al acestei parohii, trecut la Domnul în 1993, ca urmare a multor frământări din sat. Clopotul cel mic, de 70 kg, a fost donat de familiile Nicolae Costin şi Ioan Şişeştean. Clopotele au fost executate în timp record, în circa trei luni (20 decembrie 2017, data lansării comenzii, şi 20 martie 2018). Ele au bătut prima dată în Joia Mare din acest an. Foto.

 • Dezvelirea bustului şi Parastas după Vida Gheza

Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, şi Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, au oficiat sâmbătă, 12 mai 2018, de la ora 15,00, în Parcul de lângă Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, numit Parcul Central, Sluja de Pomenire a celui ce a fost cel mai mare artist plastic al Maramureşului, scuptorul Viga Gheza, membru al Academiei Române, după ce, cei doi prelaţi, împreună cu fiica scuptorului, Profesoara Zoe Vida Porumb, şi ginerele său, Academicianul Profesor Marius Porumb, au dezvelit bustul, opera a scultorului maramureşean Ioan Marchiş.

La ceremonie au participat primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, prin grija căruia, în Parcul Central, s-a amenajat o clădire specială care adăposteşte impresionanta colecţie de cactuşi a lui Vida Gheza, cunoscută şi în fara graniţelor ţării, nu numai în România. Cactuşii au fost pasiunea vieţii sale, alături de scultură, iar din locurile pe unde a umblat prin lume a adus plante sau seminţe de cactuşi, pe care, ulterior, i-a înmulţit. Aşadar, unde altundeva ar fi fost locul bustului său din bronz, decât lângă clădirea care adăposteşte cactuşii săi, îngrijiţi o perioadă de Muzeul Judeţean, iar acum de Primăria Baia Mare.

Dezvelirea bustului a început cu Imnul Naţional, interpretat de Corala "Voci Transilvane" din Cluj-Napoca, dirijată de Adrian Corojan, venită special pentru acest eveniment. După dezvelire, cei doi prelaţi au binecuvântat bustul, iar apoi a început Slujba Parastasului, răspunsurile fiind date de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, cu un grup de diaconi şi teologi de la strana Catedralei Episcopale "Sfânta Treime". La slujba de pomenire şi întreg ceremonialul au participat zeci de cetăţeni ai Băii Mari, oameni de cultură, între care scuptorul Dr. Ioan Marchiş, autorul bustului, criticul de artă Dr. Tiberiu Alexa, scriitori, foşti demnitari, cetăţeni ai municipiului, presa.

Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, şi Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, au omagiat activitatea sculptorului Vida Gheza, autor al mai multor monumente artistice de pe cuprinsul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, printre care Monumentul Eroilor de la Moisei, Monumentul Eliberării de la Carei, Sfatul Bătrânilor din Baia Mar etc. xxx

Vida Gheza s-a născut la 28 februarie 1913, în Baia Mare şi a decedat la 11 mai 1980, în Baia Mare. A absolvit Facultatea de Arte Frumoase din Budapesta. A fost vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România. A fost premiat de mai multe ori de autorităţile din România, primind şi Meritul Cultural clasa I. A fost membru corespondent al Academiei Române. Foto.

 • Trofeul "Cinstea Maramureşului" pentru Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei şi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin

Organizată de Consiliul Judeţean Maramureş la "Casa de Petrecere a Moroşenilor" din Onceşti, o clădire unicat, construită din lemn, decernarea trofeului "Cinstea Maramureşului" a unit cele mai reprezentative personalităţi din mai multe domenii de activitate.

Primul care a primit trofeul "Cinstea Maramureşului" din mâna preşedintelui Consiliului Judeţean Gabriel Zetea a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, născut în judeţul nostru.

Al doilea căruia i s-a decernat trofeul "Cinstea Maramureşului" a fost Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului. În cuvântul rostit, Preasfinţia Sa a spus:

"Pentru România, Maramureşul este un tezaur viu. Ne trebuie multe lucruri bune pentru poporul român. Vă mulţumim că v-aţi gândit să faceţi această evidenţiere şi să oferiţi aceste diplome prestigioase. Vă mulţumim că îi adunaţi pe maramureşeni împreună. E nevoie să mergem toţi în aceeşi direcţie ca să ducem ţara la liman. Este important ca Maramureşul să-şi păstreze valorile şi noi, Biserica, Învăţământul, consiliile locale, primarii etc. să promovăm valorile maramureşene în mod deosebit. Ne bucurăm de faima şi prestigiul pe care îl are Maramureşul în lume. Este un brand al României. Este a treia cea mai importantă destinaţie turistică din România. Să dea Dumnezeu ca Maramureşul să-şi păstreze credinţa, portul, cultura, este un pământ binecuvântat, cu multă credinţă şi oameni harnici, oameni darnici, care nu-şi uită valorile, pe care le arată, le promovează şi le păzesc cu sfinţenie şi dârzenie. Acesta-i Maramureşul şi este pentru toată România un tezaur viu. "

Trofeul a fost acordat şi altor prelaţi maramureşeni, prin reprezentanţi, precum şi unor preoţi care s-au evidenţiat în activitatea lor, pe lângă cea sacerdotală. Foto.

 • 11 mai 2018 - Vizita santier Catedrala. Foto.

 

 

 • 10 mai 2018. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, în Sala   „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din incinta Catedralei Episcopale din Baia Mare, a avut loc a III-a ediție a Concursului de muzică bizantină „Ziua Învierii”.

Proba de concurs s-a desfăşurat pe o singură secţiune, şi anume, interpretarea muzicală a două cântări bizantine - o partitură impusă: „Veniţi de primiţi lumină”, glas 5, compusă de arhiereul Evghenie Humulescu şi o partitură bizantină, la alegere, în tact irmologic, dar în eh diferit de glasul partiturii impuse la concurs

S-au înscris 8 concurenţi din cadrul Eparhiei (diaconi, teologi, seminarişti, elevi), comisia de jurizare fiind alcătuită din persoane de specialitate: pr.prof.dr. Petrică Aurelian Covaciu (preşedinte), pr.prof.drd. Andrei Baboşan de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, prof.dr. Cosmin Lauran, dirijorul Coralei „Doxologia” a Catedralei Episcopale, prof. Gabriela Hauşi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Ecaterina Prislop” şi arhid.prof.drd. Adrian Dobreanu, organizatorul și inițiatorul acestui proiect.

La acest eveniment a  fost prezent un public numeros, alcătuit din preoţi, credincioşi şi tineri din cadrul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului care au dorit să asiste la acest eveniment cultural-muzical.

În urma deliberării juriului, s-au acordat următoarele premii: premiul I pentru arhid. Ionuț-Dorin Pleș de la Catedrala episcopală și Marcela Ștefania-Latiș de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, premiul  al II-lea le-a revenit lui Dorin Dragotă (Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”)  şi Emanuela Ioana Benciu (Liceul de Arte din Baia Mare), premiul al III-lea a fost obţinut de Ioan Mircea Pop, membru al Grupului bizantin „Theologos” şi Dale Marinela, iar menţiuni au obţinut concurenţii Vlad-Maxim Sitariți și Gheorghe Leordean, ambii fiind elevi în cadrul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul ”  din Baia Mare.

Premierea concurenţilor va fi făcută de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi va avea loc după Sfânta liturghie din Duminica Rusaliilor (27 mai).

„Ne bucurăm pentru faptul că am ajuns, cu ajutorul lui Dumnezeu, la cea de-a III-a ediţie a acestui concurs de muzică bizantină, desfăşurat la Baia Mare. Se observă faptul că muzica psaltică începe să prindă un uşor contur în zona Maramureşului şi Sătmarului. De asemenea, noi, cei din comisia de jurizare, am constatat că şi concurenţii au evoluat de la an la an, progresul muzical fiind unul semnificativ; o ierarhizare a concurenţilor care au participat la această ediţie, a arătat că dragostea, dăruirea şi pasiunea lor pentru muzica bisericească bizantină este una specială”, a precizat arhid. Adrian Dobreanu. 

Organizatorii acestui eveniment au fost Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, Catedrala Episcopală din Baia Mare şi Asociaţia culturală  „Theologos”. Foto.

 • Conferinţa preoţească de la Mănăstirea Bârsana a încheiat conferinţele de primăvară

Joi, 10 mai 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a prezidat conferinţa preoţească de primăvară de la Mănăstirea "Soborul Sfinţilor 12 Apostoli" Bârsana, la care au participat preoţii din protopopiatele Sighet şi Vişeu, încheie conferinţele preoţeşti de primăvară din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului. Gazdă a fost maica Stareţă Stavrofora Filofteia Oltean, cea care a ridicat inegalabilul complex monahal maramureşean cunoscut în toată lumea prin cele peste 12 clădiri din lemn.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, Te-Deum

Ca de fiecare dată, şi acum conferinţa preoţească de primnăvară din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului a început cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, oficiată în biserica Mănăstirii, care poartă hramul "Soborul Sfinţilor 12 Apostoli", de un sobor din care au făcut parte Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Protos. Agaton Oprişan, stareţul Mănăstirii "Izvorul Tămăduirii" de la Petrova, Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, Pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, preoţi din cele două protoierii şi diaconi.

Drept mulțumire pentru darurile revărsate asupra preoțimii din Eparhie și de cerere ca lucrările conferinței să se desfășoare în condiții normale, a fost oficiată slujba Te-Deum-ului.

Conferinţa

Ultima conferinţă de primăvară din acest an a fost ţinută tot de părintele protopop al Sighetului, Pr. Vasile Aurel Pop, al cărei titlu " Contribuţia reprezentanţilor Bisericii la Marea Unire din 1 Decembrie 1918" a trezit şi interesul preoţilor din protopopiatele Sighet şi Vişeu, unii luînd cuvântul pe marginea subiectului prezentat.

Argumentată şi întărită cu citate din personalităţi ale culturii române, conferinţa a prezentat date inedite din vremile dinaintea şi din timpul înfăpturii Unirii din 1918 şi se încheie cu o rugăciune specială alcătuită pentru acest moment memorabil din istoria neamului nostru românesc şi dreptcredincios de episcopul Miron Cristea, cel care va deveni primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române: ”Doamne Dumnezeul nostru, Tu eşti Părintele nostru, Tu ai văzut strâmtorarea părinţilor noştri şi ai auzit strigarea lor, căci se făcuseră ei ca floarea în brumă şi plecat spre pulbere era sufletul lor şi trupul lor lipit de pământ. Tu ai împlinit şi cu noi ceea ce ai făgăduit demult: Sfărma-voi jugul de pe tine şi voi rupe legăturile tale; lărgi-voi hotarele tale, aduna-vă-voi dintre popoare şi vă voi strânge din ţările unde sunteţi împrăştiaţi; restatornici-voi judecătorii tăi ca mai înainte şi sfetnicii tăi ca la început. Tu, Doamne, cel ce dezlegi pe cei ferecaţi în obezi şi ridici pe cei surpaţi, ajutatu-ne-ai de am bătut războiul cu veselie şi am gonit pe fiii trufiei. Mântuire ai trimis şi nouă, poporului Tău, şi toate marginile pământului văd mântuirea Dumnezeului nostru” .

Cuvântul Preasfințitului Părinte Episcop Iustin

În cuvântul rostit la încheierea conferinţelor preoţeşti din primăvara acestui an, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului a adus un omagiu reprezentanților Bisericii, care nu s-au menajat din punct de vedere personal pentru a înfăptui Marea Unire din 1918. A fost evocată personalitatea Sfântului Andrei Şaguna şi contribuţia sa la pregătirea Marii Uniri, care avea să se înfăptuiască la aproape o jumătate de veac de la trecerea sa la Domnul. Au fost evocaţi episcopi şi mitropoliţi care au contribuit enorm la pregătirea şi înfăptuirea actului istoric de la 1 Decembrie 2018. Nu au fost uitaţi nici clerul şi nici reprezentanţii clerului de pe cuprinsul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, care au participat efectiv la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia sau au pregătit acest act măreţ al românilor din toate provinciile româneşti, prin care s-a oficializat dorinţa unanimă de Unire într-o singură ţară. Foto.

 • Conferinţa preoţească de primăvară de la Satu Mare

Marţi, 8 mai 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a prezidat conferinţa preoţească de primăvară de la Satu Mare, la care au participat preoţii din protoieriile Satu Mare, Carei şi Oaş, ce a avut loc în Catedrala "Adormirea Maicii Domnului".

Sfânta Liturghie şi Te-Deum

Conferinţa a început la ora 8,00, cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în Catedrala "Adormirea Maicii Domnului, unde a fost oficiată de Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Protos. Gherontie Nergheş, stareţul Mănăstirii Măriuş, protoiereii Pr. Ioan Socolan al Sătmarului, Pr. Florian Mocan al Careiului, Pr. Marcel Malanca al Oaşului şi cei trei secretari protopopeşti. După încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba Te-Deum-ului pentru buna desfăşurare a lucrărilor conferinţei.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin despre conferinţele preoţeşti

"Ne bucurăm să ne reîntâlnim aici, în municipiul Satu Mare, cu toată preoţimea. Conferinţele noastre preoţeşti sunt foarte importante. Nu sunt atât de frecvente cum erau înainte de 1990, sunt două conferinţe pe an, la care preoţii le dau foarte multă importanţă, mai cu seamă că am statornicit o tradiţie, să reunim protopopiatele de pe o anumită zonă, respectiv din Satu Mare, cele trei protopopiate, ca să se întâlnească părinţii împreună şi să fie conferinţa mai solemnă şi mai uşor pentru ei, ca să fie la o singură conferinţă toţi împreună, reîntâlnindu-se şi discutând probleme pastoral-misionare şi cele cu care se confruntă în pastoraţie. Mulţumim Bunului Dumnezeu că, iată, suntem în cea de a doua zi a conferinţelor şi sperăm ca, săptămâna aceasta încheindu-le, să aibă părinţii mult folos şi să omagiem anul acesta unitatea de neam şi de credinţă şi să cinstim şi să comemorăm pe marii făuritori ai Unirii de la 1 Decembrie 1918 şi "Luminile de centenar care au rodit în istoria de 100 de ani a poporului român."

Conferinţa

Purtând titlul "Contribuţia reprezentanţilor Bisericii la Marea Unire din 1 Decembrie 1918", conferinţa a fost realizată şi susţinută de Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, sătmărean de origine, care a prezentat, pe parcursul a mai multe pagini, date interesante despre rolul pe care preoţii, în calitatea lor de reprezentanţii cei mai credibili şi purtătorii opiniei tuturor românilor, l-au avut în realizarea marelui act al Unirii Naţionale de la 1 Decembrie 1918:

" În 18/31 Octombrie 1918, s-a constituit Consiliul Naţional Român cu sediul la Arad, numit şi Marele Sfat al Naţiunii Române. Un rol deosebit de important în acest consiliul a avut Vasile Goldiş, pe atunci secretar al Consistoriului Episcopiei din Arad. Tot în Arad s-a organizat Comandamentul gărzilor naţionale româneşti. S-au organizat în scurtă vreme şi s-au ţinut multe adunări populare, în oraşele şi satele româneşti din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş, în vederea constituirii consiliilor naţionale judeţene şi comunale, precum şi a gărzilor naţionale româneşti. În cadrul acestor organisme s-au adoptat memorii şi moţiuni cu mii de semnături, prin care se cerea unirea Transilvaniei cu România. Slujitorii Bisericii, episcopi, vicari, consilieri, profesori de teologie, protopopi şi preoţi parohi, au fost în primele rânduri ale luptătorilor pentru unitate şi neatârnare, ajutând şi contribuind la organizarea şi funcţionarea consiliilor şi gărzilor naţionale, aproape în toate oraşele şi satele. De exemplu, la Sibiu au activat Silviu Dragomir şi Nicolae Bălan, profesori de teologie, la Caransebeş episcopul Miron Cristea, protopopul Andrei Ghidiu, profesorul de teologie Petru Barbu, secretarul Cornel Corneanu, la Oradea vicarul Roman Ciorogariu şi secretarul eparhial Aurelian Magieru (viitorul episcop Andrei Magieru), la Lugoj protopopul Gheorghe Popovici, la Blaj vicarul Vasile Suciu, cu profesorii Alexandru Borza şi Alexandru Ciura, şi alţii)." Presa religioasă a vremii a susţinut, prin scrierile profesorilor de teologie şi teologilor vremii, activitatea Consiliului Naţional Român ca singurul organism legitim al naţiunii române:

"Toată această activitate de pregătire a evenimentului epocal din istoria naţiunii noastre a fost susţinută şi de periodicile vremii: „Telegraful Român” (Sibiu), „Biserica şi Şcoala” (Arad), „Foaia Diecezană” (Caransebeş), „Unirea” (Blaj), „Gazeta Poporului”, redactată la Sibiu de către Nicolae Bălan şi Silviu Dragomir, profesori de teologie, şi catehetul Ioan Broşu. La 21 noiembrie 1918, episcopii români ortodocşi şi uniţi, din Ardeal, I. Papp de la Arad, Miron Cristea de la Caransebeş, Dimitrie Radu de la Oradea, Iuliu Hossu de la Gherla, şi Valeriu Traian Frenţiu de la Lugoj, au anunţat o „declaraţie de adeziune” la Consiliul Naţional Român, recunoscând acest organism ca singurul conducător politic al naţiunii române."

În partea a doua a conferinţei s-au discutat probleme pastoral-misionare. Foto.

 • Au început conferinţele de primăvară ale preoţilor din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului

Luni, 7 mai 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a prezidat conferinţa de primăvară a preoţilor din protopopiatele Baia Mare, Chioar şi Lăpuş, care s-a desfăşurat în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, dedicată "Anului omagial de credinţă şi de neam" şi "Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918" în Patriarhia Română.

Sfânta Liturghie şi Te-Deum

După tradiţia mai multor ani, conferinţa de primăvară a început cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, la care Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a asistat. Au oficiat Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Nicolae Petruş, protopopul de Chioar, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Ioan Zorel Buia, secretar protopopesc la Protoieria Baia Mare, Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretar protopopesc la Protoieria Lăpuş, Pr. Ciprian Coza, secretar protopopesc la Protoieria Chioar, diaconi. După otpust, a fost oficiat un Te-Deum de mulţumire pentru ajutorul primit de la Dumnezeu în acest an şi pentru buna desfăşurare a lucrărilor conferinţei.

Conferinţa

Intitulată "Contribuţia reprezentanţilor Bisericii la Marea Unire din 1 Decembrie 1918", conferinţa susţinută de Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul Sighetului, s-a bucurat de mare interes în rândul preoţilor prezenţi, tema fiind una de mare cuprindere şi de actualitete în acest An Centenar al Marii Uniri. Pentru a fi mai captivantă, părintele protopop a făcut o incursiune în istoria neamului românesc de când a luat fiinţă şi până în zilele noastre, amintind contribuţiile de mare valoare ale unor nume importante din istoria neamului, făuritori ei înşişi de istorie:

<<Încă din 1536, spune părintele protopop Vasile Aurel Pop, Nicolae Olahus, afirma, în lucrarea „Hungaria”, ideea unităţii de neam, de origine şi de limbă a tuturor românilor: ”Moldovenii au aceeaşi limbă, obiceiuri şi religie ca şi muntenii. Amintim apoi de cronicarul Grigore Ureche, care face începutul istoriografiei în limba română. Mircea cel Bătrân (1386- 1418) este primul voievod al Ţării Româneşti care va începe măreaţa epopee a rezistenţei românilor pentru menţinerea neatârnării, iar Iancu de Hunedoara va continua politica şi strategia diplomatică a lui Mircea cel Bătrân, Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (1457-1504), iar Vlad Ţepeş (1456-1472), contemporan cu aceştia, rămâne în istorie prin hotărârea fermă de a apăra independenţa Ţării Româneşti. Mihai Viteazul (1593-1601) reprezintă simbolul dorinţei de independenţă şi unitate a românilor. La 27 Mai 1600 se intitula la Iaşi: ”... domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei”.>>

În fruntea idelurilor de unitate naţională s-au aflat întotdeauna preoţii şi prelaţii lor:

"Slujitorii Bisericii strămoşeşti au fost mereu alături de credincioşi, de păstoriţii lor. Ei au fost prezenţi în luptele duse de poporul nostru pentru independenţa naţională, a precizat părintele protopop al Sighetului. Clerul “a fost prezent şi în marile evenimente ale anilor 1821, 1848, 1859, 1877, 1907 şi 1916-1918” ( Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române; Editura IBMBOR, 1997, pag. 346). În vremea frământărilor şi luptelor pentru Unirea cea din anul 1859, clerul ortodox român s-a alăturat partidului unionist. Amintim pe cei mai de seamă susţinători: mitropolitul Sofronie Miclescu, arhimandritul Neofit Scriban, profesor la seminarul de la Socola, arhimandritul Melchisedec Ştefănescu, în Moldova, mitropolitul Nifon şi episcopii sufragani Calinic al Râmnicului, Filotei al Buzăului, Climent al Argeşului şi alţi clerici în Ţara Românească. În războiul pentru independenţă din 1877 trupele române au fost însoţite pe câmpurile de luptă de peste 10 preoţi militari (idem, pag. 356 ) şi ajutate de numeroşi călugări şi călugăriţe. Un sprijin important au oferit ierarhii Bisericii noastre. Dobândirea independenţei a favorizat şi recunoaşterea autocefaliei Bisericii noastre în anul 1885. "

Cuvântul Părintelui Episcop

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a adus mai multe completări pe marginea textului conferinţei, adevăruri desprinse din istoria locală a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, mai ales cele referitoare la ultimele două secole.

"Biserica a fost implicată în permanenţă în viaţa comunităţilor prin preotul paroh, în viaţa zonelor prin episcopii, prin episcop, prin mănăstiri şi-n viaţa naţiunii prin Biserica întreagă, prin Sfântul Sinod, prin teologi, prin toţi cei ce şi-au adus o contribuţie deosebită în istoria Bisericii, mergând pas la pas cu poporul drept credincios, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Inima Bisericii şi a slujitorilor a bătut la unison cu inima ţării. Nimeni nu poate nega, nimeni nu poate tăgădui rolul Bisericii şi al slujitorilor ei, al reprezentanţilor Bisericii, în menţinerea idealului unităţii de neam şi credinţă. Nimeni nu poate nega că Biserica a contribuit prin tot ce a făcut, prin cuvântul vorbit, prin cuvântul scris, prin zidiri şi ctitorii ale unor bărbaţi adevăraţi, ctitori de locaşuri sfinte, care au împodobit împreună cu credincioşii pământul ţării noastre, cu atâtea opere şi capodopere la clădirea culturii poporului român. Noi, cum ne-am născut ortodocşi, conştiinţa românească şi naţională tocmai Biserica a promovat-o prin slujirea vrednică şi jertfelnică a slujitorilor ei. La fel şi unitatea de neam şi de ţară de-a lungul secolelor."

În cadrul conferinţei au mai vorbit Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, din Tg. Lăpuş, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Pr. Dr. Cristian Ştefan, consilier eparhial cultural, preoţi parohi din cele trei protopopiate. Foto.

 • Târnosirea bisericii din Vadu Izei - Şugău

Duminică, 6 mai 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Slujba de Târnoire a bisericii din Vadu Izei - Şugău, Protopopiatul Sighet, şi a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Parohia cu două biserici vii

Parohia Vadu Izei este printre puţinele din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului care are două biserici vii, cea din centrul localităţii, cu hramul "Sfântul Apostol Andrei", la care slujeşte preotul Gheorghe Ulici, şi cea de pe strada Şugău, cu hramul "Pogorârea Sfântului Duh", la care slujeşte preotul Vasile Hotico.

Slujba de târnosire

Biserica situată pe strada Şugău a fost târnosită azi, duminică, 6 mai 2018, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, cu începere de la ora 9,00, după ce, la intrarea în curtea bisericii, i s-a făcut o primire foarte frumoasă, de către primarul Petru Vlaşin, preoţii Gheorghe Ulici şi Vasile Hotico, epitropi şi un grup mare de copii îmbrăcaţi în frumoasele costume populare specifice satului Vadu Izei. Slujba de târnosire a fost oficiată după toate regulile Bisericii Ortodoxe, ca urmare a multor lucrări efectuate aici în ultimii ani. Astfel, a fost unsă în exterior cu Sfântul şi Marele Mir, în piciorul Sfintei Mese au fost puse Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici, Documentul de Sfinţire, semnat de întreg soborul, Sfânta Masă a fost spălată cu apă de trandafiri şi unsă cu Sfântul şi Marele Mir, iar în cele patru colţuri ale Sfintei Mese au fost puse icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti: Matei, Ioan, Luca şi Marcu. Ducumentul de Sfinţire a fost citit credincioşilor de protoiereul Sighetului, părintele Vasile Aurel Pop. Biserica din Vadu Izei - Şugău a fost zidită între anii 1997-1998, după planurile arhitectului Constantin Pena din Baia Mare. La Slujba de Târnosire a asistat şi prefectul judeţului Maramureş, Vasile Moldovan.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară, amplasat în curtea bisericii, în fruntea unui sobor de 25 de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Protos. Gherontie Nergheş, stareţul Mănăstirii Măriuş, Protopopiatul Satu Mare, Protos. Agaton Oprişan, stareţul Mănăstirii Petrova, Protopopiatul Vişeu, Ieromonah Nifon Neamciuc, stareţul Schitului Strâmtura, Protopopiatul Vişeu, Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, preoţi din municipiul Sighetu Marmaţiei şi din parohiile din jur, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala Bizantină "Theologos" a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijată de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă a cântat şi un grup de fete din Vadu Izei, îndrumate de profesoara de religie Ileana Andreica. La Sfânta Liturghie s-au rugat alături de credincioşi primarul Petru Vlaşin, fostul primar Gheorghe Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea, vicepreşedintele acestuia, Ioan Doru Dăncuş, consilieri locali şi judeţeni.

Cuvântul de învăţătură

Un cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Iustin despre perioada cuprinsă între Învierea Domnului şi Pogorârea Sfântului Duh, despre Lumina Învierii şi duminicile din această perioadă, dedicate Luminii:

"În această perioadă în care Mântuitorul a petrecut pe pământ 40 de zile, a arătat cu putere Lumina Învierii, Lumina care luminează pe tot omul care vine în lume, pentru că Hristos era Lumina lumii. Hristos este Lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul care vine în lume, Lumina pe care întunericul n-a cuprins-o, nici nu o va putea cuprinde vreodată, pentru că este Dumnezeu Însuşi şi din Dumnezeu Izvorul vieţii şi Izvorul Luminii şi al adevărului. În această perioadă, pericopele evanghelice ce se citesc, până la Înălţarea Domnului, tocmai despre lumină şi iluminare ne vorbesc."

Distincţii

În semn de înaltă apreciere și prețuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească și social-filantropică și pentru contribuția adusă la înnoirea și împodobirea bisericii cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Parohia Vadu Izei - Șugău, Protopopiatul Sighet, preotul iconom stavrofor Vasile Hotico, distins cu Crucea Voievodală Maramureşeană şi bederniţă, a fost distins cu Gramata Episcopală, iar preotul Gheorghe Ulici cu Gramata Episcopală şi a primit în dar o cruce pectorală. Ordinul "Crucea Sfântul Iosif Mărturisitorul" a fost înmânat de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în semn de înaltă apreciere și prețuire pentru relațiile deosebit de cordiale și constructive cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului și pentru sprijinul acordat parohiilor în toate activitățile desfășurate în folosul enoriașilor; pentru contribuția adusă la înnoirea și împodobirea bisericii cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”, din Vadu Izei - Șugău, Protopopiatul Sighet, fostului primar Gheorghe Moldovan şi actualului primar Petru Vlaşin. Preşedintele Consiliului Judeţean Gabriel Zetea a fost distins cu "Crucea Voievodală Maramureşeană".

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar o icoană cu Pogorârea Sfântului Duh şi un coş cu flori.

"A fost o zi de o frumuseţe fără egal, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în încheiere. N-am văzut nicăieri atât de mulţi coconi şi cocoane îmbrăcaţi în straie tradiţionale şi purtându-şi costumul popular cu demnitate şi rugându-se cu evlavie. E mare lucru. În Europa tinerii şi copiii nu se mai roagă. Nici părinţii nu-i mai îndeamnă să se roage", a spus Preasfinţitul Părinte Iustin.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost pentru a XVIII-a oară în Vadu Izei de când este ierarh, iar în urmă cu trei ani a fost distins cu titlul de "Cetăţean de Onoare al comunei Vadu Izei". Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a slujit la hramul Mănăstirii Lainici

 

Duminică, 3 mai 2018, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a participat la hramul Mănăstirii Lainici, al cărei vieţuitor a fost timp de un, în 1978. Soborul a fost alcătuit din 9 Arhierei: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu, Mitropolitul Olteniei, Înaltprea­sfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, şi Preasfinţitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei, cărora li s-au alăturat 20 de preoţi .

După Sfânta Liturghie, a fost oficiată o procesiune cu Sfintele Moaşte în jurul bisericii mari.

Ierarhii prezenţi au primit câte o raclă cu părticele din Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Irodion. Preasfinţitul Părinte Iustin a hotărât ca Sfintele Moaşte pe care le-a primit să ajungă spre închinare la Mănăstirea Rohia, înmânându-le personal Părintelui Arhimandrit Macarie, stareţul mănăstirii, prezent la eveniment.

Moaştele Sfântului Irodion au fost descoperite, ca urmare a postului şi rugăciunilor, în 2009, la 109 ani de la trecerea la cele veşnice, iar canonizarea a avut loc în şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29 octombrie 2010, când s-a rânduit pentru prăznuire ziua de 3 mai. Slujba de canonizare a Sfântului Irodion ţinută în ziua de 1 mai 2011, la Mănăstirea Lainici, fiind oficiată de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sfântul Cuvios Irodion a fost duhovnicul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

 

Viața Sfântului Irodion

Sfântul Irodion s-a născut în Bucureşti, în anul 1821, şi a primit la botez numele de Ioan. La numai 20 de ani, tânărul cu viaţă de ascet îşi găseşte adevărata menire închinoviindu-se ca frate în lavra Cernicăi. După ce a trecut prin aproape toate ascultările, datorită aleselor sale calităţi, tânărul Ioan a fost tuns în monahism în data de 3 decembrie 1846. Cuviosul Irodion s-a făcut remarcat prin viaţa sa aleasă: postea foarte mult, îşi împlinea cu osârdie pravila şi canonul, nu lipsea niciodată de la slujbe, noaptea o petrecea în lacrimile rugăciunii, iar ziua lucra ală­turi de părinţi la ascultările cele mai grele. La numai câteva zile după călugărie, pe data de 22 decembrie 1846, cuviosul a fost hirotonit preot şi duhovnic pentru întreaga obşte a mă­năstirii. Experienţa uceniciei lângă Sfântul Calinic îi conferea un mare echilibru în luarea deciziilor, iar virtuţile pe care le avea îl făcuseră unul dintre cei mai căutaţi duhovnici. Odată cu învestirea Sfântului Calinic ca Episcop de Râmnic în anul 1850, Cuviosul Irodion a trebuit să părăsească Cernica pentru a se stabili la Mănăstirea Lainici, devenind duhovnicul sfântului. Deşi avea o experienţă duhovnicească vastă, cuviosul părinte s-a supus întru totul rânduielii pe care a întâlnit-o aici. Cu acordul unanim al obştii, la data de 15 iunie 1854, cuviosul părinte a fost instalat de Sfântul Calinic în egumenia Mănăstirii Lainici.

Între 1854 şi 1900, Sfântul Irodion a cerut de cinci ori să fie eliberat din ascultarea de stareţ al mănăstirii şi tot de atâtea ori a revenit la solicitarea şi nevoile obştii. Strânsese în jurul lui o obşte generoasă, mai mare decât cele de la Cozia sau Tismana.

În data de 3 mai 1900, Sfântul Irodion a trecut la Domnul. Foto.

 • Resfinţirea bisericii din Maieru

Duminică, 29 aprilie 2017, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a slujit în sobor de Arhierei la resfinţirea bisericii parohiale din Maieru, Protopopiatul Năsăud, şi oficierea Sfintei Liturghii Arhiereşti. Din soborul condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului , au mai făcut parte Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii,  şi Preasfinţitul Părinte Ilarion Făgărăşanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Din soborul de 30 de preoţi au mai făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, de loc din zonă, Arhim. Benedict Vesa, secretarul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, protopopul Ioan Dâmbu al Protoieriei Năsăud, preoţi din protopopiat şi invitaţi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Între multele mii de credincioşi veniţi la resfinţirea bisericii din Maieru şi să se închine la Brâul Maicii Domnului, adus pentru acest eveniment, s-au aflat primarul Vasile Boroş, licenţiat în Teologie, pefectul Ovidiu-Victor Frenț şi preşedintele Consiliului Judeţean,  Emil-Radu Moldovan, Alexandru Pugna, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, absolvent de Teologie şi el, născut în zona Năsăudului, ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, năsăudean şi el, oficialităţi locale.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de celebra Corală Bărbătească "Armonia" din Constanţa, dirijată de Arhid. Lect. Univ. Dr. Ion Iulian Dumitru.

Cuvânt de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit, după citirea Sfintei Evanghelii, cuvântul de învăţătură despre vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, în care a spus, printre altele, că scăldătoarea Vitezda este Biserica Mîntuitorului Hristos, în care credincioşii trebuie să stea ca să primească Darurile Sfântului Duh. Iar Darurile lui Dumnezeu sunt cele care te pot vindeca atât trupeşte, cât şi sufleteşte.

Titlul de "Cetăţean de Onoare pentru Î.P.S. Andrei

Preotul paroh Dan Dorian Cismaş a primit din partea Înaltpreasfinţitului Păprinte Arhiepiscop Andrei distincţia "Crucea Transilvană" pentru buna gospodărire a parohiei şi bisericii.

Distincţia "Crucea Transilvană" pentru laici a primit primarul comunei, Vasile Boroş, unul din cei mai buni şi pricepuţi primari ai judeţului Bistriţa-Năsăud.

Consiliul Local a acordat Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei titlul de "Cetăţean de Onoare al comunei Maieru", care i-a fost oferită de primarul Vasile Boroş al comunei Maieru.

Binecuvântarea monumentului eroilor

Un monument al eroilor a fost ridicat de măiereni în cinstea eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale, amplasat şosea, înainte de intrarea în curtea bisericii. Monumentul, care are formă de poartă, simbilozând intrarea pe poasrta Raiului, a fost binecuvântat de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, după încheierea Sfintei Liturghii.

După binecuvântare şi depunerea coroanelor de flori, a avut loc o paradă militară. Foto.

 • Vizita la Manastirea Scarisoara. Foto.

 • Alegerea membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

În circumscripţiile electorale din Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului a avut loc azi, 26 aprilie 2018, întâlnirile membrilor colegiilor electorale ale delegaţilor mireni din circumscripţiile electorale, precum şi cele ale preoţilor, prin care s-au făcut cunoscut tuturor celor în drept, în conformitate cu Decizia Patriarhală nr. 1 din 2018 şi cu Ordinul Circular Episcopal nr. 1.129 din 2018, prin care s-au dispus măsurile de alegere a membrilor Adunării Eparhiale, mireni şi clerici, pe o perioadă de patru ani, respectiv între anii 2018-2022.

În toate circumscripţiile electorale din Eparhie au fost delegaţi consilierii eparhiali, în prezenţa cărora s-a desfăşurat alegerile.

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat azi, joi, 26 aprilie 2018, la adunarea care a avut loc în Circumscripţia Electorală nr. 1, la biserica parohială "Adormirea Maicii Domnului" din Baia Mare, delegat eparhial fiind Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic.

Lista componenţilor noii Adunări Eparhiale va fi făcută cunoscută la prima Adunare Eparhială a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, ce va avea loc în una din săptămânile ce urmează, când se va constitui Adunarea Eparhială şi se va depune jurământul de către membrii ei.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de luare aminte despre drepturile, îndatoririle şi obligaţiile care revin membrilor unei adunări eparhiale, ca for de decizie la nivel eparhial şi i-a binecuvântat.

După încheierea şedinţei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu primarul Băii Mari, Cătălin Cherecheş, protopopul de Baia Mare, Pr. Fabian Coroian, şi secretarul protopopesc Pr. Ioan Zorel Buia, au făcut o vizită la Centrul Comunitar Social Romani din Baia Mare, unde copii romi au create condiţii excepţionale de trai şi învăţătură după şcoală. Foto.

 

 • Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş a fost cinstit în întreaga Eparhie

Marţi, 24 aprilie 2018, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, cu ocazia praznicului "Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş", ocrotitorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul de peste 30 de preoţi şi diaconi a fost alcătuit din exarhul mănăstiresc Arhim. Dr. Timotei Bel, eclesiarul Catedralei Arhim. Dr. Casian Filip, de Permanenţa Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, din cei 8 protoierei, din conducătorii şcolilor teologice din Eparhie - Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul", Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Liceal Teologic "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, Pr. Prof. Gabriel Groza, directorul Liceului Teologic "Nicolae Steinhardt" din Satu Mare, inspectorul judeţean de religie Pr. Prof. Florin HOban, din cei 10 diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Sfântul Ioan Damaschin" al Domeniului Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul" al Centrului Universitar "Nord" din Baia Mare, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, şi de Corul "Angelli" al Seminarului Liceal Teologic "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, dirijat de Pr. Prof. Drd. Andrei Baboşan. La Sfânta Liturghie au participat preoţi veniţi cu tineri din toate protoieriile, unii dintre ei fiind câştigătorii concursului Naţional Cultural-Artistic "Unirea: libertate şi unitate", desfăşurat cu ocazia Anului omagial al unităţii de credinţă şi de neam" şi a Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918", implementat de sectorul Teologic-Educaţional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

Cuvântul de învăţătură

Un foarte cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin credincioşilor prezenţi în Catedrală despre ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş, care a fost cel care a apărat credinţa ortodoxă în Transilvania forţată să treacă la uniaţie. Gramata Patriarhală de proclamare solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş a fost citită la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare în 9 septembrie 2003, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române aprobând trecerea sa în rândul sfinţilor în 20 iunie 1992, împreună cu alţi 19 sfinţi români. "De atunci a fost numit, socotit şi cinstit ca Sfânt ocrotitor al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului", a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

"În mod oficial, a precizat Chiriarhul locului, Preasfinţitul Părinte Iustin, pentru prima dată am statornicit în Permanenţa Eparhială ca în ziua de 24 aprilie a fiecărui an, împreună cu elevii şi studenţii teologi, cu profesorii de teologie, cu ostenitorii din Centrul Eparhial şi cu părinţii protoierei să fie săvârşită Sfânta Liturghie şi să îi aducem înaltă cinstire, cu evlavie şi recunoştinţă Sfântului Ierarh Iosif din Maramureş, pentru că datorită lui ne-am păstrat sfânta noastră şi dreapta credinţă".

"Acest mare Ierarh Mărturisitor, s compşetat Preasfinţitul Părinte Iustin, s-a născut într-un sat din Năsăud, a fost preot căsătorit şi a păstorit în localitatea Criciova, în Maramureşul Voievodal, pe când acesta era întreg, ulterior două părţi din Maramureşul Voievodal au rămas dinccolo de Tisa şi s-au înstrăinat de pământul ţării noastre. O parte a rămas dincoace de Tisa, ceea ce numim astăzi Maramureşul Voievodal. El a păstorit acolo, în zona în care a existat o străveche, nobilă şi importantă mănăstire, vatră culturală de spiritualitate, de unitate şi de păstrare a dreptei credinţe şi a identităţii noastre româneşti, şi anume Mănăstirea "Sfântul Mihail" din Peri. Am rectitorit noi această mănăstire, în stânga Tisei, la Săpânţa, şi este o ctitorie importantă, începută şi ctitorită de preotul de acolo, părintele Grigore Luţai, împreună cu credincioşii şi este recunoscută ca cea mai înaltă construcţie de lemn din Europa, dacă nu din lume. Are 70 m până la baza crucii şi este un adevărat dom în lemn, o atenă, am putea spune, prin care oamenii şi maramureşenii, şi credincioşii vorbrsc cu Dumnezeu."

Despre păstorirea Sfântului Iosif Mărturisitorul Preasfinţitul Episcop Iustin a specificat că Episcopia pe care o conducea era cea mai străveche Episcopie din Transilvania:

"Sfântul Iosif Mărturisitorul a fost ales păstor de către preoţimea şi poporul drept credincios din Maramureş şi din această parte de ţară. Episcopia lui cuprindea Sătmarul şi o parte din Sălaj. A fost o Episcopie renumită, cea mai străveche Episcopie din Transilvania. Acest lucru îl menţionează Părintele Academician Profesor Universitar şi istoric bisericesc Mircea Păcuraru. Deci, Episcopia Maramureşului are pste 600 de ani vechime, este adevărat nu neîntreruptă, pentru că a fost suprimată de trei ori şi reînviată de trei ori cu ultima reînviere a fost cea din 1990."

"Despre Sfântul Iosif Mărturisitorul, Nicolae Iorga spune că a fost un vlădică ferm şi dârz, care şi-a apărat turma, a mai spus credincioşilor Întâistătătorul Eparhiei. Datorită Sfântului Iosif, care a fost ales episcop la 1690 de către preoţi şi credincioşi şi sfinţit ca episcop de către Mitropolitul Dosoftei al Moldovei, care era în pribegie în Polonia, sfinţit, învăţat şi catehizat de către acesta, şi l-a trimis să păstorească în Maramureş. Drept urmare, de la 1690 şi până în 1711 este amintit în istorie acest păstor blând şi bun, ferm şi dârz, căruia îi datorăm statornicia noastră în credinţă. El n-a primit unirea cu Biserica Romei, el n-a semnat documentul pe care l-a semnat Atanasie Anghel, deci a rămas singurul Episcop în Transilvania ortodoxă după 1700. De aceea, a şi fost vrednic să fie trecut în rândul Sfinţilor, iar maramureşenii n-au cunoscut unirea. Episcopia Maramureşului a fost, propriu-zis desfiinţată cu ultimul Episcop Gavriil de Bârsana, care a avut reşedinţa la Mănăstirea Bârsana. Acesta a fost ultimul Episcop, pomenit tot de Părintele Păcuraru în cartea de istorie, la 1739. După aceea, românii n-au mai avut alt episcop, iar Episcopia a fost suprimată cu totul în 1790, şi două sute şi ceva de ani maramureşenii ortodocşi n-au avut voie să aibă episcop de legea lor, de credinţa lor. Vă daţi seama! Ei n-au fost consultaţi. Nimeni nu i-a întrebat că doresc să treacă la unire, că semnează sau nu semnează. Pur şi simplu au fost declaraţi uniţi şi Episcopia desfiinţată, ucisă, propriu-zis, şi preoţimea prigonită şi încet-încet tot Maramureşul, aparent, a devenit greco-catolic, fără să mai aibă păstori, însă ei şi-au păstrat credinţa exact aşa cum au fost. Dovadă? Că în 1948 s-a refăcut reîntregirea Bisericii la Alba Iulia de către Patriarhul Justinian şi Mitropolitul Nicolae Bălan şi au revenit preoţii la Ortodoxie, preoţi uniţi, aşa cum au trecut ai noştri ortodocşi, aşa au revenit la 1948 înapoi şi au semnat un document şi la Alba Iulia s-a făcut solemnitatea."

Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş a fost o perioadă, după cum se află precizat de o semnătură de a sa, şi locţiitor de mitropolit al Transilvaniei, el fiind singurul episcop ortodox al acesteia în acea perioadă.

Distincţia "Crucea Sfântul Iosif Mărturisitorul"

Conducătorii şcolilor teologice: Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul", Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Liceal Teologic Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, Pr. Prof. Gabriel Groza, directorul Liceului Teologic "Nicolae Steinhardt" din Satu Mare, precum şi inspectorul judeţean de religie pentru judeţul Maramureş, Pr. Prof. Florin Hoban, au fost distinşi de Preasfinţitul Părinte Episcop cu "Crucea Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş" pentru rezultatele pe care le-au obţinut cu şcolile teologice, iar Părintele Inspector de religie pentru organizarea impecabilă a Olimpidei Naţionale de Religie pentru seminarii şi licee teologice, desfăşurată la Baia Mare, pe care a coordonat-o personal.

Premierea la concursul "Unirea: libertate şi unitate"

Participanţii de la grupurile de cateheză la concursul "Hristos împărtăşit copiilor", care anul acesta a purtat titlul Concursul Naţional Cultural Artistic "Unirea: libertate şi unitate", pentru că ne aflăm în "Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam" şi în "Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918", au fost premiaţi de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, cu o diplomă şi o icoană a Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul. Concursul a fost organizat de către Sectorul Educaţional, consilier eparhial Pr. Milan Bălan, şi Biroul eparhial pentru catehizarea tineretului, inspector pentru catehizare Arhid. Alexandru Gaborean. Căştigătorii locului I din judeţul Maramureş şi Satu Mare vor reprezenta judeţul la Concursul Naţional de la Patriarhia Română, din 21 mai 2018, de la Bucureşti, cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale.

Epitrahilul Sfântului Iosif Mărturisitorul

Cu ocazia prăznuirii Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş, Muzeul Episcopiei găzduieşte, în sala "Sfinţii Martiri Brâncoveni" din Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare un epitrahil care este atribuit Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş. El a fost păstrat circa 300 de ani de stră-stră-strănepoţii lui Pintea Viteazul de la care a fost recuperat de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian, pe când era Episcop-Vicar la Cluj-Napoca. Prezentarea lui a fost făcută de Drd. Dumitriţa Filip, muzeograful Episcopiei. În întrega Eparhie, în toate bisericile de enorie şi mănăstireşti au fost oficiate Sfinte Liturghii, după programul din duminici şi sărbători, în ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Iosif din Maramureş, ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Foto.

 • Festivitatea de premiere Concursul Național Cultural Artistic: Unirea: libertate și unitate

Cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul – ocrotitorul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului – un apărător neînfricat al ortodoxiei și un mărturistor pentru unitatea românilor în jurul dreptei credinței, a avut loc festivitatea de premiere a Concursului Național Cultural Artistic Unirea: libertate și unitate. Nu se putea ca această zi să nu fie cinstită și de copiii și tinerii de pe cuprinsul Eparhiei Maranureşului şi Sătmarului, care, prin prezența lor frumoasă și luminoasă, au adus mulţumire și cinstire lui Dumnezeu și Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul.

Conform conceptului, fiecare grupă de cateheză de la nivelul parohiei a avut sarcina de a alcătui un portofoliu care să conțină o lucrare cu conținut teoretic (din secțiunea literară): o poezie, un eseu, o compunere despre unitatea credinţei, unitatea de neam în societatea contemporană, o foaie parohială, buletin parohial, articol de ziar pe tema concursului, o scrisoare către Dumnezeu sau o rugăciune către Dumnezeu şi una cu caracter practic (din secțiunile artistică sau multimedia): o icoană a unui praznic împărătesc, a unui sfânt, festival de jocuri tradiționale, festival de muzică patriotică sau religioasă, prezentări power point despre: anul 1918 - Anul Marii Uniri, libertate și responsabilitate sau un film despre Marea Unire, dar și evenimente cu accent filantropic.

La etapa pe protopopiate s-au înscris 129 de proiecte, fiind implicați 120 preoți, 79 profesori, participând peste 1.350 de copii. La nivel eparhial au ajuns cele mai bune 22 de proiecte și în urma evaluarii, conform conceptului, s-au acordat 2 premii I, pe fiecare județ în parte (Maramureș și Satu Mare) după cum urmează:

Premiul I

Grupului de cateheză al "Parohiei Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul " din Baia Mare, cu proiectul UNIȚI ÎN GÂNDURI, ÎN FAPTE, ÎN IUBIRE, coordonat de: Pr. Ghiță Man, prof. Dumitru Lupșa, prof. Sorina Hodiș.

Premiul al II-lea Grupului de cateheză al Parohiei Ortodoxe "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" și "Înălțarea Domnului" din Tg. Lăpuș , cu proiectul UNIRE ÎN GÂND, CUVÂNT ȘI FAPTĂ, coordonat de: preacucernicii părinți Florin Stan și Andrei Baboșan și doamnele profesoare Mariana Pop, Rodica Vele și Cristina Ciceu.

Premiul al III-lea Grupului de cateheză al Parohiei Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" din Sighetu Marmației, cu proiectul 1.000 DE CUVINTE PENTRU 100 DE ANI, coordonat de:părintele protopop Vasile-Aurel Pop și doamna profesoară Maria Viorica Jolopciuc.

Premiul I Grupului de cateheză al Pharohiei Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" din localitatea Culciu Mare, cu proiectul UNITATE: IERI ȘI AZI, coordonat de Pr. Călin Palfi.

Premiul al II-lea Grupului de cateheză al Parohiei Ortodoxe "Sfânta Cuvioasă Parascheva" și "Sfinții Români" din Negrești Oaș, c u proiectul BUCURIA DE A FI LIBER ȘI ROMÂN,coordonat de:părintele protopop Marcel Malanca și doamnele profesoare Irina Pop, Mihaela Malanca, Angela Mureșan, Angela Magyar.

Premiul al III-lea Grupului de cateheză al Parohiei Ortodoxe "Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir", din localitatea Halmeu , cu proiectul SĂRBĂTOAREA MARII UNIRI LA HALMEU, coordonat de: părintele Marius Dragoș și doamna profesoară Copelia Oros.

Cele două premii I vor reprezenta Episcopia Maramureșului și Sătmarului la faza națioanală, care va avea loc pe 21 mai de hramul Catedralei Patriahale.

Prin lucrările alcătuite atent și creativ, copii de la grupele de cateheză parohială au descris modul în care înțeleg realizarea unității poporului român. Titlurile proiectelor: Uniți în gânduri, în fapte și iubire; 1.000 de cuvinte pentru 100 de ani; Bucuria credinței, bucuria unirii; Sunt român! Sunt Ortodox! Prețuiște-ți trecutul, prețuiește țara sunt o mărturie în acest sens. Prin scrierile literare, prin zugrăvirea icoanelor și prin faptele de milostenie ei nu au făcut altceva decât să ne reamintească de puterea de jertfă a poporului român, ca păstrător al credinței și al valorilor de neam și țară. Felicităm pe toți participanții pentru că au mărturisit prin iconografie că au ca Model pe Hristos, pe Maica Domnului și Sfinții Lui, că prin creațiile literare au mărturisit dreapta credință, iar prin festivalurile și filmulețle power point au mărturisit importanța unității de credință, neam și țară înfăptuită de înaintașii noștri. Felicitări tuturor participanților pentru că s-au străduit să valorifice talanții în folosul lor și al aproapelui lor, devenind astfel mărturistorii dreptei credințe. Fiecare dintre participanți este nu numai un câștigător, ci și un mărturisitor al Adevărului, al Frumuseții și al Libertății. Chiar dacă ierarhizarea trebuia făcută, întrucât este un concurs, participanții trebuie să fie conștienți că peste acele fișiere și centralizatoare se va așterne timpul, însă cu siguranță că sunt trecuți în cartea veșiciei, întrucât și-au arătat dragostea față de Biserică și față de țară, cinstind astfel valorile noastre tradiționale și afirmând cu tărie propria lor identitate religioasă, culturală și națională. De asemenea, felicităm pe preacucernicii părinți și profesori coordonatori de proiecte, asigurându-i de toată admirația și considerația noastră, îndemnându-i, totodată, să continue activitățile dedicate tinerilor noștri, pentru că numai în urma acestor activități copiii și tinerii vor descoperi mulțumirea sufletească care va da rod în viitor, în viața de familie și viața profesională a fiecăruia. După festivitatea de premiere, în Sala Muzeului din incinta Catedralei Episcopale din Baia Mare, pe lângă epitrahilul atribuit Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș, cei prezenți au putut admira o parte din lucrările participanților la concursul catehetic de anul acesta. Foto.

 • Familia Creștină din perspectiva argumentelor Sfintei Scripturi Familia creştină pe cale de dispariţie?

Sub acest titlu, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în organizarea Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Eparhiei Maramureșului și Sătmarului, coordonat de Consilier Eparhial Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, Pr. Conf. Univ. Dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susţinut, duminică, 22 aprilie 2018, conferinţa cu titlul de mai sus, iar luni, 23 aprilie 2018, în Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" din Satu Mare, s-a întâlnit cu credincioşii vorbind tot despre "Familia creştină din perspectiva argumentelor Sfintei Scripturi".

Ambele conferinţe au beneficiat de un public ales, bun cunoscător al probemelor familiei şi a Sfintei Scripturi, care au adresat, în finalul conferinţelor multe zeci de întrebări la tema prezentată, dar şi alte întrebări de viaţă, din aceeaşi perspectivă biblică. Faţă de alte conferinţe, creştinii, frământaţi de întrebări, au primit toţi răspunsuri de foarte mare competenţă, de la unul dintre cei mai buni profesori de Noul Testament din ţară şi chiar din străinătate.

După cum spunea şi părintele profesor, dacă fiecare băimărean ar fi ascultat tot ce s-a petrecut în cele două catedrale, la Baia Mare conferinţa a ţinut peste două ore şi jumătate, ar fi fost un mare câştig pentru ei şi poate mulţi s-ar fi îndreptat pe o cale mai bună. Oricum, cei prezenţi la conferinţă şi cei peste 1.500 de urmăritori ai conferinţei pe internet, pentru că s-a tranmis în direct, au aflat răspunsurile la multele întrebări pe care şi le-au pus în diferite momente din viaţă, astfel încât putem considera conferinţa de la Baia Mare, al cărei text va fi publicat şi într-o carte, un eveniment important pentru credincioşi, un beneficiu spiritual şi cultural.

Organizată cu proiecţie video a temei în dezbatere, pe un ecran generos, foarte bine structurată şi argumentată, la nivelul prestigiului duhovnicesc şi pedagogic al marelui profesor universitar care este Părintele Stelian Tofană, credincioşii prezenţi au putut afla lucruri frumoase "despre cuvântul lui Dumnezeu, care are putere", despre argumentele biblice cuprinse în "Sfânta Scriptură", care este, de fapt, "o bibliotecă" cu tot atâtea cărţi câte capitole are.

Părintele profesor a vorbit cu glasul inimii despre Şcoala de azi şi omul din ea; despre tipul de familie acceptat de societatea de azi; despre prima familie şi menirea ei. Referatul biblic al Genezei (1-2; despre modelul de familie ca unica şansă a societăţii; iar în înceheie, Părintele Profesor a lăsat loc concluziilor şi soluţiilor care se impun luate.

Concluziile au fost, poate, din cele mai triste, precum că familia, pe înţelesul ei creştin, este pe cale de dispariţie?, aici părintele profesor punând semnul întrebării, pentru că "disparând familia, ca celulă de bază a societăţii, va dispărea însăşi societatea!", deoarece civilizaţia unui neam a fost scrisă de familie.

Conferinţa a fost foarte interesantă, şocantă chiar, pe unele locuri, de aceea un efort făcut din partea fiecăruia de a o viziona pe internet, unde se află pusă, ar fi binevenit şi un gest câştigător. Foto.

 

 • Sfânta Liturghie Arhierească la biserica din Giuleşti

Luni, 23 aprilie 2018, ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Giuleşti, Protopopiatul Sighet, unde a binecuvântat şi o răstignire de lemn, amplasată la intrarea în curtea bisericii.

Sfânta Liturghie Arhierească

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a slujit Sfânta Liturghie în fruntea unui sobor de 25 de preoţi, din care au făcut parte Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul Sighetului, Protos. Agaton Oprişan, stareţul Mănăstirii "Izvorul Tămăduirii" Petrova, Ieromonah Mihail Bud, stareţul Mănăstirii "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" Budeşti, Pr. Marcel Oprişan, Pr. Ioan Vraja, parohul gazdă, Pr. Ioan Ardelean, paroh în Deseşti, preotul Liviu Bota din Corneşti, preoţi de enorie din parohiile de pe văile Cosăului, Marei şi Izei, din Sighetu Marmaţiei, diaconi. O zi deosebit de frumoasă a fost cea de sărbătoarea de la Giuleşti a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, astfel că mulţi credincioşi au venit spre biserica de lemn din sat pentru a se ruga împreună cu Chiriarhul locului şi soborul, între ei aflându-se mulţi tineri. Între credincioşi s-au numărat primarul Col. (rez.) Laurenţiu Batin, doctor în istorie, absolvent de Teologie şi membru în Adunarea Eparhială, împreună cu viceprimarul Ştefan Codrea. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Coral de Muzică Psaltică "Theologos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă a cântat şi corul bisericii, dirijat de Ioana Oniţă şi Anuţa Pop.

Cuvântul de învăţătură

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop le-a vorbit credincioşilor despre Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, despre persecuţiile şi chinurile la care a fost supus Sfântul Gheorghe şi din care a ieşit biruitor, încât cezarul nu a avut ce face altceva ca să-l suprime, decât să îi taie capul, astfel Sfântul Gheorghe devenind Mucenic al lui Hristos. Apoi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a relatat câteva lucruri despre Giuleşti:

"Localitatea Giuleşti de pe Valea Marei este importantă, pentru că este locul în care a rezidat şi Sfântul Iosif Mărturisitorul, în zona numită "La Mănăstire", unde există o biserică de lemn de pe vremea Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, deci de la 1700, iar astăzi avem o comunitate frumoasă. Credincioşii ortodocşi şi-au construit o nouă biserică, pentru că s-a împărţit în două comunitatea, şi ortodocşii au rămas fără locaş de cult. Şi-au construit, la îndemnul nostru, o nouă biserică de lemn, frumoasă. Iată, în cei 8 ani, au reuşit să o acopere, să o pregătească pentru pictură şi, aşezată fiind sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, se constituie într-o biruinţă din partea lor, pentru că s-a făcut exclusiv pe cheltuiala celor 450 de suflete, câţi sunt ortodocşi aici, în Giuleşti, păstoriţi de părintele Ioan Vraja, care, la rândul lui, este şi sculptor, şi se ocupă de împodobirea şi înfrumuseţarea bisericii. Urmează să execute pictura şi în 2-3 ani să venim să săvârşim slujba de sfinţire."

Punerea pietrei de temelie pentru biserica din Giuleşti s-a făcut în 23 aprilie 2010, iar în 2014, de Sfintele Paşti, s-a slujit prima dată în ea. A fost ridicată după concepţia părintelui paroh Ioan Vraja şi a epitropilor, şi ridicată de echipa meşterului Ioan Bârsan din Bârsana.

Expoziţie de icoane pe sticlă

Este o tradiţie în parohie, ca, în Postul Sfintelor Paşti, copiii să picteze icoane pe sticlă, pe care apoi le valorifică. La hramuri şi alte sărbători ale bisericii, se face o expoziţie cu icoanele pictate, pe care astfel le pot vedea şi admira credincioşii. O asemenea expoziţie, cu 28 de icoane, a fost realizată şi acum, de hramul bisericii.

Sfinţirea răstignirii

Preotul Ioan Vrajaşi crâsnicul Vasile Feier au sculptat o răstignire din lemn de stejar la intrarea în curtea bisericii, pe care Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat-o după încheierea Sfintei Liturghii, spre bucuria credincioşilor.

Crucea pentru preotul paroh

Pentru efortul de a ridica biserica parohială de lemn din Giuleşti, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a hirotesit întru stravrofor pe preotul paroh Ioan Vraja. La rândul său, părintele Paroh a oferit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, ca să fie păstrată în Muzeul Episcopiei. Foto.

 • Epitrahilul atribuit Sfântului Iosif Mărturisitorul

Atribuit Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul (1690-1711), Epitrahilul, ţinut ca un obiect de foarte mare preţ de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, va fi prezentat credincioşilor marţi, 24 aprilie 2018, după Sfânta Liturghie Arhierească, în Muzeul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului de la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, în sala "Sfinţii Martiri Brâncoveni", fiind declarat exponatul lunii.

Ziua de 24 aprilie a fiecărui an este cea în care se prăznuieşte Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş în calendarul ortodox, zi cu Cruce Roşie pentru maramureşeni şi Sătmăreni, deoarece este declarat ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, zi de mare praznic.

La Catedrala Episcopală va avea loc Sfânta Liturghie oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în care vor sluji preoţii din Permanenţa Eparhială, protoiereii, alţi preoţi invitaţi. Afis.

 • Hramul Mănăstirii Ieud

Duminică, 22 aprilie 2018, Duminica Mironosiţelor, de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură la Mănăstirea Ieud, Protopopiatul Vişeu, cu ocazia hramului principal. Pe lângă "Duminica Mironosiţelor", Mănăstirea Ieud, stareţă monahia Mihaela Popan, mai are şi un hram de iarnă, "Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Sfântul Ioan Gură de Aur".

Sfânta Liturghie Arhierească

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat, în Altarul de Vară, Dumnezeiasca Liturghie, în fruntea unui sobor din care au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, Pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului, Pr. Dr. Dinu Horaţiu Brici, paroh în Ieud, la biserica "Buna Vestire", Pr. Ilie Vasile Pop, slujitor la Mănăstire, ieromonahi şi preoţi de enorie.

O mulţime mare de credincioşi a urcat dealul spre mănăstire, pentru a sărbători hramul sfântului locaş de închinare, îmbrăcaţi, în cea mai mare parte, în frumoasele costume populare maramureşene de pe Valea Izei, răspândindu-se în pâlcuri pe imensul platou din faţa mănăstirii. Frumuseţea zilei a fost dată de seninătatea ei, o zi călduroasă, fără nori, cu un soare strălucitor, în care albul costumelor populare era parcă izvor de lumină, lumina din sufletul creştinilor. În rândul credincioşilor s-au aflat primarul Nicolae David, împreună cu familia, care l-a primit pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin la intrarea în Mănăstire, împreună cu obştea de maici, şi senatorul Liviu Marian Pop, fost ministru al învăţământului, de loc din Vişeu. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Coral de Muzică Psaltică "Theologos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

Hirotoniri

Două hirotoniri a făcut Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în timpul Sfintei Liturghii Arhiereşti: întru ierodiacon a călugărului Antonie Hideg, monah de 10 ani, pe seama Mănăstirii Prislop, Protopopiatul Vişeu, unde este vieţuitor, şi a diaconului Vasile Timiş întru preot misionar pe seama Protopopiatului Vişeu. Cele două hirotoniri s-au constituit în momente de mare încărcătură emoţională pentru marea mulţime de credincioşi.

Cuvântul de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre Femeile Mironosiţe şi curajul lor, care i-au întrecut pe bărbaţi prin curajul lor.

"Femeile Mironosiţe sunt cele mai curajoase, cele mai iubitoare, cele mai fidele uceniţe ale Mântuitorului. Lumina Învierii şi bucuria Învierii a fost arătată Femeilor Mironosiţe, în primul rând, tocmai pentru curajul şi devotamentul lor, pentru iubirea lor curată şi pentru nădejdea lor nestrămutată, că Domnul şi Învăţătorul şi Mântuitorul Iisus Hristos Îşi va împlini făgăduinţa şi că tragedia pe care au trăit-o Apostolii şi Mironosiţele Femei şi toţi cei ce L-au iubit pe Hristos, umilinţa şi suferinţa se va transforma într-o mare biruinţă, aşa cum a făgăduit Mântuitorul înainte de pătimire, Răstignire şi de moarte. Fiul omului va fi dat spre pătimire şi spre răstignire şi va fi omorât, dar a treia zi va învia."

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit, în continuare, mai pe larg, despre cine au fost Mironosiţele Femei, au făcut ele atât de important, încât au fost menţionate de Sfinţii Evanghelişti în Sfintele Evanghelii.

În cuprinsul cuvântului, Preasfinţitul Părinte Episcop a spus câteva lucruri despre fiecare dintre femeile mai importante din istoria poporului român, despre mamele lui Ştefan cel Mare sau Mihai Viteazul şi până la eroinele din secolele XIX şi XX, între care se distinge regina Maria, "o femeie extraordinară, care a avut o putere ieşită din comun şi o iubire faţă de neamul românesc, în timpul primului război mondial, când s-a îngrijit de bolnavii de pe front, cazaţi în spitale improvizate în biserici şi mănăstiri. A slujit poporul român din iubire şi preţuire pentru că au primit-o ca pe una din familia lor. A fost o femeie excepţională".

Primarul Nicolae David a primit Crucea "Sfântul Iosif Mărturisitorul"

Membru în Adunarea Eparhială, prim-corator la una din cele două biserici din satul Ieud, bun gospodar al comunei, dar care a asfaltat, pe lângă uliţele din sat, şi drumul spre mănăstire, care a ajutat, ca bun creştin, cu foarte multe lucruri mănăstirea, primarul Nicolae David a fost distins de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu "Crucea "Sfântul Iosif Mărturisitorul" şi Gramata Episcopală care o însoţeşte.La rândul lor, ieudenii, prin maica stareţă Mihaela Popan, au oferit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană pe sticlă a Maicii Domnului, Femeile Mironosiţe fiind cele ce au fost legate de Sfânta Fecioară Maria tot timpul, dar mai ales când Mântuitorul a fost batjocorit şi a îndurat drumul spre Golgota şi când a fost Răstignit. Icoana va intra în patrimoniul Episcopiei unde va îmbogăţi Muzeul Epahial. Foto.

 • Vizită la Mănăstirea Bârsana. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Iustin a participat la festivitatea de premiere de la Olimpiada Naţională de Religie

Sâmbătă, 21 aprilie 2018, de la ora 17,00, Preasfinţitul Părinte Dr. Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, însoţit de Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misioinar, şi Arhid. Alexandru Gaborean, inspector eparhial pentru catehizare, la festivitatea de premiere a celor mai buni clasaţi la Olimpiada Naţională de Religie pentru seminarii şi licee teologice, care s-a desfăşurat în Baia Mare, în perioada 19-22 aprilie 2018.

Festivitatea a avut loc în amfiteatrul Colegiului Naţional "Gheorghe Şincai" din Baia Mare, în prezenţa comisiei, delagaţilor şi elevilor participanţi.

"Sunteţi viitorul Bisericii. Sunteţi cei care arătaţi frumuseţea, lumina, adevărul, credinţa şi normalitatea, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Cred că v-aţi simţit în Maramureş bine. Aţi fost preţuiţi, aţi fost iubiţi. Aţi fost aşteptaţi şi regretăm că plecaţi, dar plecaţi cu atât de multe amintiri frumoase şi cred că veţi reveni."

Olimpiada Naţională de Religie de la Baia Mare - o reuşită deplină

Baia Mare a fost gazda Olimpiadei Naționale de Religie pentru seminarii și licee teologice ortodoxe, în perioada 19-22 aprilie 2018, organizată de către Ministerul Educației Naționale, desfășurată de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și de către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, găzduită și susținută de Seminarul Teologic Liceal “Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare.

La competiția din acest an s-au înscris un număr de 105 de elevi din 27 de seminarii și licee teologice din țară care, în urma etapei locale a olimpiadei, au primit punctajul care le permitea participarea în cadrul etapei naționale, însoțiți de către 27 de cadre didactice.

Comisia Centrală de organizare și desfășurare, alcătuită din 20 de cadre didactice din Ministerul Educației Naționale, profesori din învățământul universitar și preuniversitar, și-a început activitatea miercuri, 18 aprilie 2018.

Primirea concurenților a avut loc joi, 19 aprilie 2018. Deschiderea festivă a olimpiadei a avut loc în aceeași zi prin săvârșirea slujbei de   Te-Deum  oficiate în prezenţa Preasfinţitului Părinte Dr. Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, în Catedrala Episcopală “Sfânta Treime”din Baia Mare. A urmat intonarea imnului național de către Corul “Angelli” al Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare .

Ședința solemnă de deschidere a fost prezidată de către Preasfinţitului Părinte Dr. Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, din prezidiu făcând parte: prof. conf. univ. dr.Vasile TIMIȘ, Inspector General în cadrul Ministerului Educației Naționale, pr. prof. conf. univ. dr. Adrian PAUL prodecan al Facultății de Litere din cadrul departamentului Nord al Universități Tehnice Cluj-Napoca, prof. Cătălin PÎSLARU, inspector General în cadrul Ministerului Educației Naționale, Inspector diacon Andrei CONSTANTIN, reprezentantul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pr.prof. Florin HOBAN, inspector pentru religie la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

A urmat un scurt program susținut de către Corul “Angelli” al Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Corul de Copii și Tineri “Gaudium” al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, Grupul Coral al „ASCOR” Baia Mare .

Vineri, 20 aprilie 2018, începând cu ora 10,00, elevii participanți au susținut proba scrisă la disciplinele Vechiul Testament, Noul Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române și Dogmatică, la Seminarul Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare .

În aceeași zi a urmat o scurtă explorare în Rivulus Dominarum la obiective religioase și culturale din orașul reședință de județ: Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare , Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş , Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Baia Mare , Centrul Vechi al orașului, biserici din orașul Baia Mare .

Sâmbătă, 21 aprilie 2018, participanții au avut plăcere să facă cunoștință cu Maramureşul voievodal, păstrător al credinţei străbune şi al tradiţiilor autentice , vizitând Mănăstirea Bârsana, Cimitirul Vesel de la Săpânța, Muzeul Memorial Sighetu Marmației.

Seara, la Colegiul Național "Gheorge Șincai" din Baia Mare, într-o atmosferă plăcută, generată de prestația deosebită a elevilor de la Palatul Copiilor, a avut loc festivitatea de premiere, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Dr. Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a celor mai buni elevi teologi din învățământul preuniersitar din țară. Ministerul Educației Naționale a acordat 12 premii și 17 mențiuni, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului a oferit 41 premii speciale, diplome și premii în cărți, Patriarhia Română a oferit premii în cărți elevilor premianți, BCR a acordat 40 premii speciale, din partea organizatorilor au fost oferite cupe naționale și medalii. Mănăstirea “Sfânta Ana” Rohia a fost gazda Comisiei Centrale. Duminică, 22 aprilie 2018, toți participanți au avut posibilitatea să participe la Sfânta Liturgie de la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare și să viziteze expoziția „ Cartea veche – Mărturie vie a spiritualităţii neamului românesc”.

Organizatorii și susținătorii principali ai acestei competiții au fost: Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, Seminarul Teologic Liceal ”Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare. Parteneri și colaboratori: Catedrala Episcopală ”Sfânta Treime” Baia Mare, Primăria Baia Mare, Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Muzeul Memorial Sighetu Marmației, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare, Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” Baia Mare, Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare, Liceul Agricol ”Alexiu Berinde” Seini, Mănăstirea ”Sfânta Ana” Rohia, Mănăstirea "Cuvioasa Parascheva" din Strâmtura, Biserica Ortodoxă ”Sfânta Ana” Baia Mare, Mănăstirea Bârsana, Biserica Ortodoxă Săpânța, Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Fărcașa, Școala Gimnazială Ardusat, Școala Gimnazială Gârdani.

Sponsori: Universal Alloy Corporation Europe SRL, BCR Susursala Județeană Maramureș, 4BRANDS, S.C. Metal Tomi-Var S.R.L., S.C. Timara S.R.L., I.I. Cârmaci Aurelia, Mina Witrans S.R.L., Asociația Filantropică ”Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Asociația Filantropică Cultural Creștină Martyria Baia Mare, Biserica Ortodoxă Tămășești, ASCOR Baia Mare, ATOCEM Baia Mare, Asociația cadrelor didactice din Școala ”Alexandru Ivasiuc” Baia Mare.

Parteneri media: Trinitas TV, TL Plus, Maramureș TV, Ziarul Lumina, Graiul Maramureșului. Mulțumirile noastre se adresează tuturora acelora care prin implicare și generozitate au sprijinit această competiție, felicitând în același timp pe toți participanții, elevii, părinții, cadrele didactice, pentru efortul depus și rezultatele obținute. Foto.

 • Rezultatele Olimpiadei Naționale de Religie pentru seminarii și licee teologice ortodoxe, Baia Mare, 19-22 aprilie 2018. <format pdf>

 

 • Preasfinţitul Părinte Iustin a resfinţit biserica din Muzeul Satului din Baia Mare

Sâmbătă, 21 aprilie 2018, după Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, însoţit de Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, a resfinţit biserica cu hramul "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă" din Muzeul Satului din Baia Mare, iar apoi a participat la deschiderea, pentru sezonul estival, a Muzeului Satului, secţie în aer liber a Muzeului de Etnografie şi Artă Populară.

Resfinţirea bisericii-muzeu

"Ceea ce s-a petrecut în toamna a nului trecut a fost un dezastru pentru municipiul Baia Mare, această furtună cu tornade şi cu tot felul de pagube materiale, care au afectat inclusiv Muzeul Satului şi biserica noastră, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, cu referire la furtuna deosebit de puternică, ce a rupt turla bisericii Muzeului Satului în septembrie 2017. Iată, a fost un rău, care a fost convertit în bine. Iar convertirea acelui necaz în bine a fost faptul că s-au găsit resursele materiale şi financiare, ca să se restaureze atât acoperişul bisericii, cât şi casele afectate. De aceea, noi, astăzi, după ce părinţii au săvârşit, anticipat cu două zile, Sfânta Liturghie de hram, hramul acestei biserici fiind Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, am resfinţit acest sfânt locaş."

Biserica din Muzeul Satului este construită pe la 1650 şi a fost adusă în Muzeu din Parohia Chechiş, Protopopiatul Baia Mare, între cele două războaie mondiale.

Redeschiderea oficială a Muzeului pentru sesonul estival

După resfinţirea bisericii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a luat parte la festivitatea de deschidere pentru public a Muzeului Satului, la care au participat Monica Mare, directorul Muzeului de etnografie şi artă populară, de care aparţine Muzeul Satului, Ioan Doru Dăncuş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, în prezenţa unui important public spectator, format din formaţiile artistice ce urmau să ia parte la spectacolul de redeschidere a muzeului, conducătorii acestora, turişti şi public interesat.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care i-a avut alături pe copiii din satul natal Rozavlea, îmbrăcaţi în frumosul lor costum popular de pe Valea Izei, a vorbit asistenţei despre frumuseţea şi personalitatea costumului popular:

"Este atâta frumuseţe aici. Tinerii nici nu-şi dau seama că atunci când abandonează costumul tradiţional se banalizează, intră într-o societate care-i globalizată şi depersonalizează oamenii. Îi face o masă uniformă, care nu mai are identitate creştină sau religioasă, nu mai are identitate culturală, nu mai are valori, nu mai are rădăcini, este, pur şi simplu, dislocată şi dezrădăcinată. Aceasta-i lumea posmodernă în care trăim şi pe care nu o blamăm, dar constatăm cu regret că ne abandonăm rădăcinile. Ori, Biserica, ce este o instituţie care a mers în ritmul poporului şi a cărei inimă a bătut întotdeauna cum a bătut inima poporului, şi care a susţinut valorile noastre sfinte, şi valorile noastre româneşti, cultura creştină, tradiţia, portul, graiul, colindul, cântul, toate tradiţiile legate de botez, de înmormântare, de toate sărbătorile tradiţionale ale noastre, ale românilor, Biserica este prima care nu socoate că duce o luptă şi că îşi afirmă un drept, ci socoate că e o datorie să apere aceste valori şi este fericită să aibă parteneri în acest demers.

În Maramureş este o tradiţie atât de puternică, atât de vie, atât de frumoasă, atât de îndrăgită de români şi de străini, încât ar fi păcat să o abandonăm", a conchis Preasfinţitul Părinte Episcop. Festivitatea de redeschidere s-a încheiat cu Imnul de biruinţă "Hristos a Înviat!" După redeschiderea oficială, pe scenă au evoluat mai multe formaţii atistice din cele cinci "ţări" ale judeţului Maramureş.Foto.

 • Două decenii de la înfiinţarea Filialei Baia Mare a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" Arad

Vineri, 20 aprilie 2018, de la ora 16,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la manifestarea prilejuită de împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea Filialei Baia Mare a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a bincuvântat adunarea, după care a spus:

"Aniversarea acestei şcoli de grad academic este foarte importantă, pentru că în cei 20 de ani de când există Filiala Baia Mare a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" a transmis multă lumină... Patronul cultural al acestei universităţi a fost un mare om de stat, cum avem foarte puţini astăzi. A fost şi un mare om de cultură, un mare pedagog, un mare publicist. S-a pregătit, la universităţile din Budapesta şi Viena, pe o bursă pe care i-a oferit-o Episcopia Ortodoxă Română a Aradului, iar pe urmă s-a reîntors acasă. Acum se întâmplă invers: se pregătesc studenţii în ţară şi pleacă afară. Atunci se pregăteau afară şi veneau în ţară, să slujească interesele poporului român. Vasile Goldiş A venit în ţară şi a primit o catedră la Academia Teologică din Caransebeş, pentru că se trăgea, şi după mamă, şi după tată, din familii preoţeşti: bunicul a fost preot, fratele tatălui a fost preot, mama lui a fost fiică de preot. De aceea a fost un atât de mare şi atât de bun român. Dumnezeu a adus momentul astral, în 1918, şi românii şi-au văzut împlinit visul, pentru care au luptat secole multe. Noi nu trebuie să privim România de o sută de ani, ci de 400 de ani, de la Unirea lui Mihai Viteazul, care a fost scânteia, care a rămas vie în memoria poporului român. Deci, acest mare bărbat şi om de stat a rostit chiar discursul de la Alba Iulia şi faptul că a devenit pentru Universitatea de Vest patronul cultural este foarte onorant."

Preasfinşitul Părinte Episcop Iustin a conferit directorului Filialei Baia Mare a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş", Lect. Univ. Dr. Ioan Liviu Tăut, Gramata Episcopală Aniversară şi Centenară şi Monografia-Album a Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare. La sărbătoarea Centenară au luat parte membri ai conducerii Universităţii din Arad, ai conducerii Filialei aniversare din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, primarul Băii Mari, al cărui tată a fost prorector al acestei universităţi, subprefectul Alexandru Cosma, Liviu Marian Pop, fost ministru al învăţământului, preşedintele comisiei de învăţământ din Seantul României, absolvent al Universităţii "Vasile Goldiş", reprezentanţi ai Inspectaratului Şcolar judeţean Maramureş şi ai altor insituţii judeţene, care au transmis mesdajul lor, cadre universitare, studenţi. Primarul municipiului Baia Mare a acordat, cu prilejul acestei aniversări, o Diplomă de excelenţă Filialei Baia Mare a Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, în nume personal. Conducerea Universităţii a acordat diplome de excelenţă mai multor personalităţi băimărene cu ocazia acestui an aniversar. Foto.

La Baia Mare a fost deschisă oficial Olimpiada Naţională de Religie pentru seminarii şi licee teologice

Joi după amiază, de la ora 17,00, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, a avut loc deschiderea oficială a Olimpiadei naţionale de Religie pentru seminarii şi licee teologice.

 • Festivitatea de deschidere

Cu această ocazie, a fost oficiat un Te-Deum de ajutor de la Dumnezeu pentru buna desfăşurare a Olimpiadei, la care au slujit Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, prodecanul Facultăţii de Filologie a Centrului Univesitar "Nord" din Baia Mare, coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul" şi preşedintele comisiei centrale de evaluare a Olimpiadei, şi Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, unitate şcolară care găzduieşte desfăşurarea Olimpiadei.

A urmat apoi intonarea Imnului Naţional al României, "Deşteaptă-te române", de către Corul "Angelli" al Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, dirijat de Pr. Prof. Drd. Andrei Baboşan.

La festivitatea de deschidere oficială au luat cuvântul Conf. Univ. Dr. Vasile Timiş, inspector general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, care a făcut o pezentare frumoasă şi concisă a judeţului Maramureş, cu ce are el mai interesant postat pe piedestalul istoriei naţionale, mai vechi sau mai recente, judeţ care a găzduit, în urmă cu 10 ani, prima ediţie a acestei olimpiade.

Au mai vorbit Cătălin Pâslaru, consilier în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi secretarul Comisiei Naţionale de Evaluare, care a transmis mesajul ministrului educaţiei naţionale Valentin Popa, Diacon Andrei Constantin, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, prodecan al Facultăţii de Filologie, coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul", preşedintele Comisiei Naţionale de Evaluare, care a asigurat participanţii de obiectivitate pe parcursul concursului, ce va începe mâine, vineri, 20 aprilie 2018.

Moderatorul activităţii de deschidere a fost Pr. Prof. Florin Hoban, inspector pentru religie al judeţului Maramureş.

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a adresat participanţilor la Olimpiada Naţională de Religie, preoţi, profesori şi elevi concurenţi, binecuvântându-i şi urându-le bun venit în judeţul de basm care este Maramureşul. Apoi le-a prezentat tinerii din Episcopie, activităţile în care sunt antrenaţi ei, prin ASCOR, ATOCEM şi asociaţiile din protopopiate, prezenţa lor în număr mare la Sfintele Liturghii de la Catedrala Episcopală şi în bisericile de enorie, purtându-şi costumul popular de o frumuseţe unică în lume, le-a vorbit despre taina Maramureşelui şi ancestralitatea sa etnică, în care "parcă a păşit Dumnezeu cu piciorul înaintea ta, sfinţind locul". Le-a mai vorbit Preasfinţitul tinerilor despre secularizarea societăţii contemporane mondiale, despre numărul mare de tineri care părăsesc România în căutarea unei existenţe mai bune, despre copiii care se nasc în diaspora şi despre multe altele.

În încheiere, participanţii au asistat la un program de cântece religioase susţinut de Corul "Angelli" al Seminarului, dirijat de Pr. Prof. Andrei Baboşan, şi Corul "Gaudium" al copiilor şi levilor, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, un cor tânăr şi foarte bun, care a luat deja premii naţionale.

Elevii şi însoţitorii lor au mai vizitat expoziţia de artă plastică din sala "Justinian Arhiepiscopul" a Catedralei Episcopale "Sfânta Treime", care găzduieşte lucrări din activitatea "De la Înviere la Înălţare", ajunsă la ediţia a XVIII-a, precum şi Muzeul Episcopiei, care este găzduit în sala "Sfinţii Martiri Brâncoveni" din cea de a doua absidă a Catedralei.

Azi, vineri, 20 aprilie 2018, la ora programată, olimpicii vor începe concursul, în care, de fapt, toţi sunt câştigători, perntru că în aceste zile în Baia Mare sunt prezenţi cei mai buni elevi din ţară la disciplinele religioase din seminarii şi liceele teologice. Foto.      

 • Hramul bisericii de la Muzeul Etnografic din Baia Mare

Sâmbătă, 21 aprilie 2018, va avea loc hramul bisericii din secţia în aer liber a Muzeului de Etnografie şi Folclor din Baia Mare, "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă", care se sărbătoreşte, după calendar, luni, 23 aprilie în fiecare an, dar din motive întemeiate se ţine sâmbătă, 21 aprilie, aflăm de la părintele Dorin Micu.

Sfânta Liturghie, la care este aşteptat să fie prezent Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, se va oficia de la ora 10,00, de un sobor de preoţi, care îi va avea în frunte pe Protos. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Rohiiţa, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, Pr. Dorin Micu, şi alţi preoţi invitaţi.

După Sfânta Liturghie, va avea loc deschiderea oficială a Muzeului în aer liber, la care vor participa oficialităţi judeţene şi municipale din Baia Mare.

Sunteţi aşteptaţi în număr cât mai mare. (a.f.)

 • Sărbătoarea Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, Ocrotitorul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului

Marţi, 24 aprilie 2018, de Sărbătoarea Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, Ocrotitorul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va săvârşi Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, împreună cu membrii Permanenţei Eparhiale, părinţii protopopi din Eparhie, conducătorii şi părinţii profesori de la şcolile teologice. <continuare format pdf>

 • Pr. Conf. Univ. Dr. Stelian Tofană va conferenția despre familia creștină  

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în organizarea Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Eparhiei Maramureșului și Sătmarului, coordonat de Consilier Eparhial Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, duminică, 22 aprilie 2018, în Baia Mare va avea loc conferința cu tema „Familia Creștină din perspectiva argumentelor Sfintei Scripturi”, susținută de Pr. Conf. Univ. Dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Desfășurarea conferinței va avea loc la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu începere de la ora 17,30, și la Satu Mare, luni, 23 aprilie 2018, în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, cu începere de la ora 17,30. Sunteți invitați să participați în număr cât mai mare, deoarece conferințele părintelui profesor sunt foarte interesante, cu un grad ridicat de noutate și audiate de un public larg, de toate vârstele. Afis

 • 24 de ani de la hirotonirea întru Arhiereu a Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului

Azi, marţi, 17 aprilie 2018, se împlinesc 24 de ani de la hirotonirea întru Arhiereu, la Mănăstirea Rohia, a Preasfinţitului Părinte Iustin al Maramureşului şi Sătmarului.

Cuacest prilej, Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin

Mănăstirea Rohia este mănăstirea de metanie a Preasfințitului Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie și Te-Deum

De dimineață, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, însoțit de Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, a asistat la Sfânta Liturghie, oficiată în Paraclisul de iarnă al Mănăstirii Rohia, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Părinte Arhimandrit Macarie Motogna, starețul Mănăstirii, și Arhim. Pantelimon Ilieș, împreună cu diaconii, răspunsurile liturgice fiind date de obștea mănăstirii.

Părintele stareț Macarie a rostit un scurt cuvânt de felicitare pentru acest eveniment și pentru faptul că ales să asiste la Sfânta Liturghie, urându-i mulți și fericiți ani întru Arhierie și înmânându-i un frumos coș cu flori. După încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba Te-Deum, de mulțumire lui Dumnezeu pentru cei 24 ani de Arhierie.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a adresat obștii monahale un cuvânt de binecuvântare.

O lumânare la mormântul celor dragi

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a vizitat mormintele celor dragi și a aprins câte o lumânare la morminteleÎnaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, cu care a slujit 22 de ani ca Arhiereu, Monahiei Maria Magdalena Hodea, mama după trup a Preasfinției Sale, Părintelui Arhim. Serafim Man, fostul său stareț și Părintelui Nicolae Steinhardt, căruia i-a fost o scurtă perioadă de timp stareț.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin s-a născut în 23 iunie 1961, în Rozavlea, judeţulMaramureş, din părinţicreştiniortodocşiŞtefan şi Maria Hodea, fiind cel de-al patrulea copil al familiei.

A urmat primele opt clase la Şcoala Generală din Rozavlea, iar în 1976, la vârsta de paisprezece ani, a intrat, ca frate, în obștea Mănăstirii Rohia. A urmat treapta întâi de Liceu în satul natal, petrecând vacanţele în Mănăstire.

În anul 1983 a absolvit, Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, în acest an fiind hirotonit diacon, iar apoi preot, pe seama Mănăstirii Rohia.

În 1985 a fost tuns în monahism avându-l naş de călugărie pe Preasfințitul Justinian Maramureșeanul, primind numele de Iustin.

Ca ieromonah slujitor la mănăstirea Rohia, a îndeplinit şi ascultarea de secretar al mănăstirii.

În anul 1988 s-a înscris la Institutul Teologic Universitar Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1992.

Tot în 1988, IPS Arhiepiscop Teofil al Clujului i-a încredinţat conducerea provizorie a Mănăstirii Rohia, iar în ianuarie 1989 a fost numit stareţ al acestei mănăstirii.

În 1990, la propunerea Preasfințitului Justinian, a devenit protosinghel, iar în 1993, Sfântul Sinod al B.O.R. aprobă ridicarea sa la rangul de arhimandrit.

În 22 martie 1994 Sfântul Sinod al BOR aprobă alegerea sa în postul de Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, cu titlul de Sigheteanul.

În 17 aprilie 1994 a avut loc, la Mănăstirea  Rohia hirotonia în Arhiereu, oficiată de către Î.P.S. Antonie Plămădeală, Î.P.S. Bartolomeu al Clujului şi P.S.Justinian al Maramureşului şi Satmarului.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales pe Preasfinţitul Părinte Iustin în demnitatea de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului în şedinţa din 16 decembrie 2016. Întronizarea a avut loc în data de 27 decembrie 2016, la BaiaMare. Foto.

 • Ipopsifierea noului Episcop Vicar al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei

Sâmbătă, 14 aprilie 2018, a fost oficiată, în Catedrala Episcopală din Madrid, în sobor de Arhierei, slujba de ipopsifiere a Arhimandritului Teofil Roman, ales Arhiereu-Vicar al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 15 februarie 2018.

Prin rânduiala specială a ipopsifierii, noul ales în slujirea arhierească este anunţat şi chemat la treapta Arhieriei.

Cel care a condus slujba de ipopsifiere a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, delegat oficial al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române la evenimentul hirotonirii şi instalării în treapta Arhieriei a Părintelui Arhimandrit Teofil Roman. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a slujit în sobor de Arhierei la hirotonirea şi instalarea Arhiereului-Vicar al Episcopiei Ortodoxe a Spaniei şi Portugaliei

Duminică, 15 aprilie 2018, Duminica Sfântului Apostol Toma, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a slujit în sobor de arhierei, în Catedrala Ortodoxă din Madrid, unde a fost hirotonit şi instalat ca Arhiereu-Vicar Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia, ale cărui origini se află în judeţul nostru.

Sfânta Liturghie Arhierească

Catedrala Ortodoxă din Madrid a fost arhiplină de credincioşi veniţi din întreaga Spanie, din Portugalia şi din ţara noastră, între care s-au aflat oficialităţi spaniole şi române pentru a asista la un moment rarisim, care se petrece într-o eparhie.

Soborul de arhierei a fost condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, care a fost delegatul Părintelui Patriarh Daniel la această ceremonie.

Soborul a fost compus din 15 arhierei, aceştia fiind, în ordinea dipticului: Î naltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sătmarului, care a condus soborul de Arhierei, Înaltpreasfinţitul Părinte Policarp, Mitropolitul Ortodox Grec al Spaniei şi Portugaliei; Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale; Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord; Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor; Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei; Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului; Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei; Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei; Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei; Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale; Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Înaltpeasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, care a vorbit credincioşilor despre importanţa slujirii arhiereşti în comunitatea de credincioşi, în general, şi în străinătate, în special, despre activitatea Episcopiei Spaniei şi Portugaliei, care, prin Episcopul său, Preasfinţitul Părinte Timotei, îşi duce la îndeplinire o cruce grea şi necesară pentru cei în jur de un milion de români din cele două ţări iberice.

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc ceremonia de instalare: Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a dat citire actului Patriarhal de confirmare a alegerii Preasfinţitului Părinte Teofil de Iberia ca Episcop-Vicar al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei şi i-a înmânat însemnele episcopale: Crucea pectorală şi Engolpionul.

Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, i-a înmânat noului ierarh mantia arhierească şi cârja.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei i-a mai oferit noului Episcop o cruce de binecuvântare, cu care Preasfinţitul Părinte Episcop Teofil a binecuvântat, pentru prima dată în calitate de Arhiereu, mulţimea credincioşilor.

În cuvântul rostit, Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia a mulţumit pentru încredinţarea importantei misiuni păstoreşti acordate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi a spus că va duce cu toată conştiinciozitatea noua cruce ce i-a fost încredinţată.

A mai vorbit credincioşilor despre importanţa sfinţirii şi instalării noului Episcop, chiriarhul locului, Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei al Spaniei şi Portugaliei.

PS Teofil de Iberia  a fost ales Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, cu 45 voturi, în şedinţa Sfântului Sinod din  15 februarie 2018 .  El este al doilea Episcop-Vicar al Spaniei şi Portugaliei, în această demnitate fiind hirotonit Preasfinţitul Părinte Ignatie, actualul Episcop al Huşilor,  în 11 decembrie 2011, în Catedrala Mitropolitană " Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail" din Paris, Franţa.

Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia  s-a născut în 13 mai 1971, în localitatea Desești, județul Maramureș, din părinții Gheorghe și Maria.

Între anii 1977-1985 a urmat  Școala elementară în satul natal, iar între 1985-1989 Liceul Industrial nr. 2 din Sighetu Marmației. Din 1989 a fost admis la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Facultatea de Teologie a urmat-o la Cluj-Napoca, între anii 1992-1996.

În 5 noiembrie 1991 a fost închinoviat în obștea Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Nicula, iar în 8 martie 1992  a fost  tuns în monahism cu numele de Teofil. Tot în anul 1992 a fost hirotonit  ierodiacon, iar apoi ieromonah pe seama Mănăstirii Nicula.

Între anii 1995-2008 a împlinit slujirea de duhovnic al Sfintei Mănăstiri „Izvorul Tămăduirii” din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, iar între 2002-2008 a primit ascultarea de Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

Din 2008 a fost eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, preluând și ascultarea de președinte al Consistoriului Monahal Eparhial.

În 1998 a fost hirotesit protosinghel, în 15 august 2002, arhimandrit, la Mănăstirea Nicula, cu ocazia hramului jubiliar, iar în 10 mai 2013 a primit distincția „Crucea Patriarhală”. Foto.

 • Evaluarea eparhială - Concursul Național Cultural Artistic: Unirea: libertate și unitate

În contextul Anului omagial al unității de credință și de neam și al Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a avut loc, în Sala "Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul", din incinta Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, evaluarea eparhială a Concursului Național Cultural Artistic:Unirea: libertate și unitate. Fiecare grupă de cateheză de la nivelul parohiei a avut sarcina de a alcătui un portofoliu care să conțină o lucrare cu conținut teoretic (din secțiunea literară): o poezie, un eseu, o compunere despre unitatea credinţei, unitatea de neam în societatea contemporană, o foaie parohială, buletin parohial, articol de ziar pe tema concursului, o scrisoare către Dumnezeu sau o rugăciune către Dumnezeu şi una cu caracter practic (din secțiunile artistică sau multimedia): o icoană a unui praznic împărătesc, a unui sfânt, festival de jocuri tradiționale, festival de muzică patriotică sau religioasă, prezentări powerpoint despre: anul 1918- Anul Marii Uniri, libertate și responsabilitate sau un film despre Marea Unire, dar și evenimente cu accent filantropic.

La etapa pe protopopiate a Concursului Național Cultural Artistic s-au înscris 129 de proiecte, fiind implicați 120 preoți, 79 profesori, participând peste 1.350 de copii, ceea ce reconfirmă faptul că în Episcopia Maramureșului și Sătmarului se lucrează întens la catehizarea viitoarei generații.

La etapa eparhială s-au evaluat cele mai bune 22 de proiecte din cele 8 protopopiate al eparhiei, fiind desemnați, conform conceptului, 2 premii I (pe fiecare județ în parte: Maramureș și Satu Mare), care vor reprezenta Episcopia Maramureșului și Sătmarului la etapa națională, din 21 mai 2018, când prăznuim pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, hramul Catedralei Patriahale. Astfel, în această atmosferă de lumină și bucurie a Învierii Domnului, pe lângă faptul că am evaluat atent și responsabil proiectele înscrise în concurs, ne-am delectat și am admirat lucrările literare și artistice și am vizionat festivalurile și filmele patriotice, dar și prezentările powerpoint despre Marea Unire, alcătuite și pregătite cu meticulozitate și creativitate de către copiii din grupele de cateheză parohială, coordonați de preacucernicii părinți și de către profesorii de religie, limba română și istorie. Arhid. Alexandru Gaborean - Inspector eparhial pentru catehizarea tineretului. Foto.

 • Primul aşezământ social-filantropic al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

Marţi, 10 aprilie 2018, a treia zi de Paşti, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a binecuvântat Căminul Rezidenţial pentru Îngrijirea Persoanelor Vârstnice "Bunul Samarinean" din comuna Coroieni, judeţul Maramureş, primul aşezământ de acest fel din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.

Un proiect integrat cu un drum spre mănăstire

Proiectul a început în urmă cu 9 ani, ca proiect integrat, pe Măsura 322, care cuprindea mai multe obiective: construirea a două cămine culturale în satele Drăghia şi Baba, construirea unui drum asfaltat către Mănăstirea "Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul" de pe teritoriul comunei şi un modern cămin de bătrâni.

Căminul Rezidenţial pentru Îngrijirea Persoanelor Vârstnice "Bunul Samarinean" din comuna Coroieni, că acesta este numele oficial pe care îl poartă, este cea mai mare realizare din viaţa de primar, le-a spus cetăţenilor prim-edilul Gavril Ropan, care se află în fruntea comunei neîntrerupt din anul 2004. Între Primăria şi Consiliul Local ale comunei Coroieni, pe de o parte, adică cei ce au accesat fondurile şi s-au ocupat de construirea şi dotarea materială a Căminului, şi Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, s-a încheiat un protocol, prin care Episcopia a preluat în administrare totală acest centru. Dorinţa primarului este ca nimeni, niciodată, să nu poată schimba destinaţia de cămin pentru bătrâni a clădirii, indiferent ce nume va purta în istorie, iar garanţia cea mai mare în acest fel o asigură Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, prin Sectorul Social-Filantropic şi Misionar, condus de consilierul eparhial Arhimandrit Dr. Ioachim Tomoiagă. Este cel mai modern centru de acest fel din Transilvania, probabil chiar şi din ţară, făcut cu răbdare şi pricepere ardelenească, dar şi cu foarte mult suflet, pentru că, după cum se exprima primul Gavril Ropan, dacă la bătrâneţe va ajunge aici, vrea să îi tihnească. Iar pentru că acest Cămin este şi pentru persoane nevoiaşe şi singure, devine şi un aşezământ cu scop filantropic.

Zi istorică pentru Primărie și Episcopie

"Rămâne şi pentru noi, ca Episcopie, o zi istorică, dar pentru noi este chiar ziua în care începe activitatea de aici, a spus Părintele Arhimandrit Ioachim Tomoiagă. Pentru noi este un început. Pornim pe un drum cu multe necunoscute. Dar am pornit cu curaj în acest parteneriat pe care l-am făcut între Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului şi Primăria comunei Coroieni, dimpreună cu Consiliul Local, pentru că am găsit aici, de asemenea, curaj şi oameni de încredere."

"Este un moment-eveniment, fericit ales şi cred că hotărât de Dumnezeu, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. A treia zi de Paşti este ziua cinei celei mici, numită în Biserică Cina din Emaus. Este o zi a comuniunii, o zi a mângâierii, o zi a mesei în jurul căreia se adună oamenii în familie. Acestă lucrare deosebită pe care domnul primar Gavril Ropan a promovat-o şi a finalizat-o este destinată fraţilor şi surorilor nevoiaşi şi bătrâni, care vor avea parte de dragostea şi de iubirea noastră creştină. Filantropia creştină nu este doar asistenţă socială. În Europa se face foarte multă asistenţă socială, însă cei care îi asistă nu au nimic creştin să le ofere, dragoste şi iubire, decât servicii contra cost. Asta nu face parte din tradiţia Bisericii noastre. În tradiţia Bisericii noastre, a Bisericii lui Hristos, filantropia sau actul caritabil are întotdeauna în centru pe Hristos, iar acela pe care îl primim în casa noastră, în Centrul nostru, care se numeşte "Bunul Samarinean", îl primim ca pe trimisul lui Dumnzeu, pe omul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, indiferent ce condiţie socială are, ce pregătire intelectuală are, ce vârstă are sau ce capacitate are el de a înţelege. Nu asta este important. Este important ca noi să înţelegem că noi avem grijă de el, pentru că este după chipul lui Dumnezeu şi suntem îndatoraţi să-i arătăm iubire, pentru că prin oameni lucrează Dumnezeu. Acest lucru se petrece astăzi aici", a mai adăugat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Popularea acestui cămin, cu 40 de vieţuitori, se va face după o selecţie şi anchete sociale ample, în cel mai scurt timp, fiind vorba de săptămâni doar.

La slujba de binecuvântare a venit întreaga comună, 12 preoți din satele din jur, între care Arhim. Dr. Macarie Motorgna, starețul Mănăstirii Rohia, Protos. Vasile Filip, starețul Mănăstirii Rohiița, preoți și diaconi care au dat răspunsurile la slujbă, deputatul Cherecheș Viorica, consilieri județeni și locali, alți oaspeți. Foto.

 • Hramul Mănăstirii Habra

Marţi, 10 aprilie 2018, a treia zi de Paşti, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Habra din Groşii Băii, cu ocazia hramului. Hramul Mănăstirii este "Învierea Domnului", dar se prăznuieşte, prin tradiţie, de la înfiinţarea mănăstirii, nu în ziua de Paşti, ci a treia zi de Paşti, pentru ca un număr cât mai mare de credincioşi să poată lua parte la această sărbătoare.

Sfânta Liturghie Arhierească

La sosire, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a fost întâmpinat cu pâine și sare, semn al ospitalității, și cu un mare coș de flori, de maica stareță stavrofora Justiniana Calini, de primarul comunei Groși, Florin Boltea, de maici de la mănăstire și de tineri din localitate, îmbrăcați în frumoase costume populare locale.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a slujit în fruntea unui sobor de peste 25 de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu şi artă sacră, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Ioan Coltan, fost paroh în Groşi, ctitorul mănăstirii, Pr. Drd. Claudiu Pop, paroh în Groşi, Pr. Viorel Spătar, slujitor la Mănăstirea Habra, Pr. Dr. Bogdan Gavra, din Baia Mare, Pr. Bogdan Ciocotişan, paroh în Dumbrăviţa, Pr. Dan Achim, preot la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Pr. Vasile Marc, paroh în Chechiş, Pr. Petre Coste, paroh în Cărnunar, preoți din parohii din Protopopiatul Baia Mare și din alte protopopiate, diaconi. Un număr mare de credincioși a participat la Sfânta Liturghie și s-a rugat împreună cu soborul, între ei aflându-se primarul Cătălin Cherecheș al Băii Mari, Viorel Deghid, fost prefect de Maramureș, oameni de cultură și artiști. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Coral Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă au mai cântat solista Gabriela Ardusătan din Groși, și Corul bisericii din Chechiș, dirijat de Vasile Moje. A fost o zi frumoasă, cu soare mult și temperaturi de peste 20 de grade C, care au dat sărbătorii parcă mai multă lumină.

Cuvântul de învățătură

Un frumos și cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin despre istoria vechii Mănăstiri Habra, existentă pe la anii 1600, despre prima unire a românilor într-o singură ţară, la 1600, sub Mihai Viteazul, despre Centenarul Marii Uniri din 1918, pe care îl sărbătorim anul acesta, dar a vorbit pe larg şi despre Evanghelia zilei.

"Ne-am întâlnit din nou aici, la această vatră monahală istorică, ce are cel puţin 600 de ani vechime, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Desigur că este menţionată istoric la 1600, dar ea a fost o vatră monahală soră cu Mănăstirea Peri, care exista la 1391. Au fost câteva vetre monahale străvechi, care au peste 600 de ani de existenţă şi acest loc are o asemenea străveche istorie. De aceea, Dumnezeu a rânduit să renască, iar anul acesta are o simbolistică deosebită, deoarece sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, dar locul acesta este renumit prin faptul că stareţul acestei mănăstiri, pe nume Efrem, a sprijinit Unirea realizată de Mihai Viteazul, la 1600, pentru câteva luni, şi de aceea a şi dispărut mănăstirea, tocmai pentru că sprijinea ideea unirii românilor într-o singură ţară. Avem aici şi bustul ce reprezintă capul lui Mihai Viteazul, care a fost tăiat tocmai pentru că a îndrăznit să gândească Unirea, când mai marii lumii nu gândeau şi nici nu-şi închipuiau că ar putea realiza unirea tuturor românilor într-o singură ţară. Cât de puternici am fi fost şi ce istorie am fi avut dacă am fi rămas de la Unirea lui Mihai Viteazul împreună", a conchis în final Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Ideea reînfiinţării Mănăstirii Habra a aparţinut preotului Ioan Coltan, paroh în Groşii Băii, care, în 1990, împreună cu alţi preoţi din zonă şi cu credincioşii lor, sub impulsul muzeografului Viorica Ursu, care îşi doarme somnul de veci în perimetrul mănăstirii, au reluat pelerinajul de Sfintele Paşti la locul unde a fost Mănăstirea Habra. Lucrările de construcţie au început în 1992 şi au fost încredinţate preotului Ioan Coltan. Piatra de temelie a fost sfinţită de Preasfinţitul Părinte Iustin în 25 august 1996, după ce, la 16 februarie 1996, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat reînfiinţarea Mănăstirii. Este vieţuită din 1997. Foto.

 • "Lumea care se desacralizează îşi pregăteşte un mare cavou"

Luni, 9 aprilie 2018, a doua zi a praznicului Învierii Domnului, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" din municipiul Satu Mare, păstorită de Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare.

Sfânta Liturghie Arhierească

Cu multă bucurie a fost aşteptat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în această parohie din Satu Mare, de către miile de credincioşi veniţi să se roage împreună cu Ierarhul lor în această zi de mare sărbătoare, când, prin tradiţie şi rotaţie, a doua zi de Paşti, acest municipiu îl are pe chiriarhul locului în mijlocul locuitorilor săi. De această dată a fost rândul parohiei păstorite de protoiereul Sătmarului, Părintele Ioan Socolan.

Soborul slujitor a fost format din Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, paroh, preoţii Tiberiu Vălean, Pr. Gabriel Gorgan, Pr. Dr. Cristian Boloş, Pr. Cristian Peteri, Pr. Cosmin Sopoian, Pr. Ovidiu Fărcaş, Pr. Petre Sabo, Pr. Marinel Corondan, Pr. Sandu Sabău, parohi în diverse parohii din Satu Mare, diaconii slujitori la această biserică Ioan Alexandru Socolan şi Alin Sergiu Coşa, precum şi arhidiaconii de la Centrul Eparhial care l-au însoţit pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin: Teodosie Bud, consilier eprahial economic, Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, Ionuţ Todorca, secretar eparhial, Alexandru Gaborean, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului. Un număr foarte mare de credincioşi a umplut până la refuz Catedrala Sătmarului, cum a numit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin acest sfânt locaş de închinare, mulţi dintre ei rugându-se în curtea şi în jurul bisericii, deoarece nu au mai avut loc înăuntru. Un număr foarte mare de credincioşi a fost şi la slujba din noaptea Învierii Domnului şi la Sfânta Liturghie, după cum spunea Părintele Protopop Ioan Socolan. Între credincioşi s-au aflat, ca la un mare praznic împărătesc, ing. Mircea Leţiu, fost membru în Adunarea Naţională Bisericească şi Adunarea Eparhială, prin grija căruia este adusă an de an Sfânta Lumină de la Sfântul Mormânt al Mântuitorului din Ierusalim în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, prefectul Darius Filip, al judeţului Satu Mare, deputaţii Octavian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească, ex-ministrul Ovidiu Silaghi, alte oficialităţi ale judeţului şi municipiului Satu Mare. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul parohiei, dirijat de Prof. Ramona Boitor Socolan.

Cuvântul de învăţătură

Un explicit cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa celor câteva mii de credincioşi adunaţi la această biserică, vorbindu-le despre praznicul Învierii Domnului, întruparea şi Învierea Mântuitorului, care a împărţit istoria în două, din mai multe puncte de vedere, inclusiv de numărare a anilor; despre Hristos-Omul şi dumnezeirea lui Iisus Hristos, despre desacralizarea care are loc în lumea contemporană, când Iisus Hristos Domnul şi Mântuitorul nostru este alungat şi uitat, batjocorit şi schingiuit zi de zi, îndepărtat din viaţa oamenilor:

"Lumea care se descreştinează îşi pregăteşte un mare cavou şi o frumoasă ceremonie de înmormântare. Şi flori de plastic şi statui. Şi totul este rece şi întuneric (ca în iad n.n.). Dar această lume descreştinată şi ateizată, şi neomarxismul de astăzi... optează pentru singurătate, pentru moarte asistată, pentru moarte frumoasă, cavouri, alei, flori, cimitir. Un mare cimitir, dar uită că religia creştină s-a născut pe marginea unui mormânt gol. Şi tot fac prohodul creştinismului. Gata, s-a terminat. Ce e creştinismul? Uite, de 2000 de ani n-a venit Hristos. Şi tot înmormântează creştinismul. Numai că creştinismul s-a născut pe marginea unui mormânt gol, din care a Înviat Hristos. Acesta este miracolul."

Crucea Voievodală Maramureşeană pentru Protopopul Ioan Socolan

Pentru încheierea lucrărilor de finisaj exterior la biserica monumentală de 54 m lungime, 38 m lăţime şi 56 m înălţime, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a înmânat Părintelui Protopop Ioan Socolan cea mai înaltă distincţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, "Crucea Voievodală Maramureşeană" pentru clerici şi Gramata care o însoţeşte. Protoiereul Ioan Socolan a fost distins şi cu "Crucea Patriarhală", în urmă cu mai mulţi ani, cea mai înaltă distincţie bisericească, ca urmare a coordonării lucrărilor pentru înălţarea bisericii "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena".

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a înmânat două Gramate Episcopale pentru contribuţia la aducerea la aceste Sfinte Paşti, în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, pentru a noua oară consecutiv, a Sfintei Lumini ce coboară din cer la Mormântul Domnului din Ierusalim. Aceste Gramate au fost înmânate inginerului Ioan Sorin Leţiu, fratele inginerului Mircea Leţiu, pe cheltuiala căruia se aduce de 9 ani Sfânta Lumină, şi diaconului pilot Daniel Buruian, care slujeşte din 1990. Diaconul Daniel Buruian este din Turda şi lucrează ca pilot, inclusiv pe curse internaţionale, la Wizz Air.

Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" din Satu Mare a început să fie construită în 1990. Piatra de temelie a fost pusă în 21 mai 1990, după ce primele demersuri au fost făcute în 10 ianuarie 1990. Prima Sfântă Liturghie a fost săvârşită în 1992 de praznicul Învierii Domnului, în jurul unei cruci ridicate aici, pe locul viitoarei biserici. În octombrie acelaşi an a început construcţia bisericii provizorii, în care s-a alujit până în 8 martie 2004. Actuala biserică, fiind amplasată pe malul Someşului, se sprijină pe 33 de piloni din beton, de 12 m adâncime, formaţi din 174 de chesoane umplute cu beton. Din martie 2004 se slujeşte în subsolul bisericii. Foto.

 • Vecernia din ziua de Paşti

Duminică, 8 aprilie 2018, ziua de Paşti, de la ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, slujba celei de a doua Învieri, în fruntea unui sobor de preoţi, şi s-a citit Evanghelia în mai multe limbi.

Cu această ocazie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învăţătură despre semnificaţia Vecerniei din ziua de Paşti:

„Această Vecernie sau a doua Înviere semnifică, propriu-zis, momentul în care Mântuitorul, după Înviere, se arată ucenicilor Săi spre seară. Mântuitorul, după Înviere nu S-a arătat celor care L-au prigonit, celor Care L-au negat, celor care L-au judecat, celor care L-au Răstignit şi L-au omorât din ură şi invidie, ci S-a arătat celor care L-au iubit.” Foto.

 • Slujba Învierii Domnului, Sfânta Liturghie şi Vecernia la Catedrala Episcopală din Baia Mare

Sâmbătă, 7 aprilie 2018, cu începere de la ora 24,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, Slujba Învierii Domnului, urmată de Sfânta Liturghie solemnă din ziua de Paşti. De la ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Vecernia din ziua de Paşti sau Slujba celei de a doua Învieri.

Sosirea Luminii Sfinte de la Ierusalim

Pentru al nouălea an consecutiv, Lumina Sfântă, coborâtă din cer la Mormântul Domnului de sărbătoarea Învierii, a fost adusă şi în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, pe cheltuiala proprie a inginerului Mircea Leţiu, fost membru în Adunarea Naţională Bisericească şi Adunarea Eparhială.

Sfânta Lumină a fost preluată de pe Aeroportul Otopeni, unde a fost adusă cu o cursă privată de o delegaţie a Patriarhiei Române, şi a fost transportată cu un avion până la Aeroportul din Satu Mare. De la Satu Mare, Sfânta Lumină a fost preluată de o delegaţie a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, condusă de Părintele Arhimandrit Casian Filip, eclesiarhul sfântului locaş. În jurul orei 11,30, delegaţia a sosit cu Sfânta Lumină la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, de unde a fost preluată de reprezentanţii bisericilor pentru credincioşii băimăreni şi din jurul Băii Mari, pentru a o primi la Slujba Învierii.

Sfânta Lumină a coborât din cer la Mormântul Domnului din Ierusalim sâmbătă, 7 aprilie, după ora 14,00, ca un simbol al iubirii faţă de noi a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fiind preluată apoi, de pe Sfântul Mormânt, de Patriarhul Ierusalimului şi distribuită delegaţiilor din întreaga lume, care au asistat la acest mare şi tainic eveniment, care ne demonstrează netăgăduit că Iisus Hristos Mântuitorul este Lumina Lumii.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a predat Sfânta Lumină de la Ierusalim delegaţiilor venite la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare pentru a o duce în bisericile lor.

Slujba Învierii Domnului

La ora 24,00,Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a ieşit din Sfântul Altar pe soleea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare cu două lumânări mari în mâini şi a invitat credincioşii, care au umplut sfântul locaş până la refuz, să vină să ia lumină din Sfânta Lumină coborâtă din cer la Mormântul Domnului din Ierusalim. Apoi a trecut prin mijlocul Catedralei cu cele două lumânări aprinse în mâini pentru ca fiecare credincios să poată lua Lumină din Lumina lui Hristos, transformând Catedrala într-o feerie de lumini din Lumina Sfântă. Cu adevărat, credincioşii au simţit că Hristos este, prin această Lumină, în mijlocul lor. Între cei prezenţi la Slujba Învierii Domnului s-a aflat şi primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, membru în Adunarea Naţională Bisericească, care a primit Lumina Sfântă din mâinile Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin.

A urmat procesiunea în jurul Catedralei, alt moment deosebit, de o rară frumuseţe, care s-a terminat cu oficierea Slujbei Învierii pe esplanadă, la care au asistat multe mii de credincioşi, tot mai mulţi de la an la an.

În încheierea Slujbei Învierii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învăţătură despre rostul Învierii lui Hristos, despre importanţa acestei sărbători a creştinismului.

„Această noapte sfântă şi mare, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în care prăznuim Învierea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care S-a răstignit, a pătimit, a murit şi a Înviat a treia zi, după Scripturi, este praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor. Este ziua în care întunericul a fost luminat de Lumina lui Hristos, pentru că Mântuitorul deodată, spune învăţătura Bisericii noastre, era în Mormânt cu Trupul, în Iad cu Sufletul şi în Rai cu tâlharul, ca un Dumnezeu. Ce reţinem noi din întruparea, pătimirea, răstignirea şi moartea pe Cruce a Domnului, este faptul că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om din iubire de oameni pentru noi şi pentru a noastră mântuire. S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria suprafiresc, a vieţuit ca un om, având toate stările noastre omeneşti, foame, sete, frig, căldură, bucurie, întristare şi durere, afară de păcatele noastre, care sunt legate de căderea noastră. Şi în cele din urmă a primit să bea şi paharul morţii, ca unul dintre noi, ca orice muritor, ca să treacă prin toată tragedia fiinţei umane, care s-a petrecut după cădere a în păcat.”

Sfânta Liturghie Arhierească

După încheierea Slujbei Învierii, care a fost una dintre cele mai frumoase din ultimii ani, Soborul slujitor, în frunte cu Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, au intrat în Catedrală, împreună cu credincioşii, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie Arhierească solemnă a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Din soborul, în fruntea căruia s-a aflat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, au făcut parte Arhim. Dr. Casian Flip, eclesiarhul Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial misionar şi social-filantropic, precum şi slujitorii Catedralei: Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Florin Bălan, Pr. Claudiu Ciascai şi 10 diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran. În timpul Sfintei Liturghii s-au mărturisit şi împărtăşit un număr mare de credincioşi, unii dintre ei după un ajun de trei zile, o jertfă care se face din ce în ce mai rar în zilele noastre. Este al XV-lea an de când, la Catedrala Episcopală, se oficiază Sfânta Liturghie din ziua de Paşti în continuarea Slujbei Învierii. În urmă cu 15 ani, Catedrala Episcopală a fost târnosită de vrednicii de pomenire Patriarhi Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române şi Petros al VII-lea al Alexandriei şi al Întregii Africi.

Dacă ne gândim la milioanele şi milioane de oameni din ţară şi din străinătate, care au fost în noaptea Învierii alături de preoţii lor duhovnici, de preoţii din mănăstiri şi din toate bisericile de enorie, care, la mijlocul nopţii, au prăznuit Învierea Domnului, avem înaintea ochilor noştri o panoramă enormă a Ortodoxiei drept credincioase, a credinţei în Iisus Hristos Mântuitorul, Cel Răstignit pentru mântuirea oamenilor, amplificată din sat în sat, din localitate în localitate. Pentru credinţa în Învierea lui Hristos se moare încă în Orientul Mijlociu şi bătrâna Europă. Foto

 • Prohodul Domnului la Catedrala Episcopală Sfânta Treime Baia Mare

Vineri, 6 aprilie 2018, Vinerea Mare a Sfintelor Paşti, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba Prohodului Domnului la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, împreună cu soborul, în mijlocul Catedralei fiind pus Sfântul Epitaf.

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, preoţii slujitori ai Catedralei: Viorel Bud, Vasile Botiş, Florin Hoban, inspector şcolar, Claudiu Ciascai şi Florin Bălan, împreună cu diaconii. Răspunsurile au fost date, de la strană, de arhidiaconii şi diaconii Catedralei, de cântăreţii stranei Catedralei şi de Corul „Doxologia” al Catedralei, condus de Arhid. Ionuţ Pleş.

La slujba Prohodului Domnului au cântat, alături de cei pomeniţi mai sus, şi credincioşii din Catedrală, care, cu lumânări şi cartea Prohodului Domnului în mâini, au venit în număr impresionant, ca să cânte alături preoţi, strană şi cor, care au intervenit alternativ, creând o atmosferă aparte de tristeţe, care s-a amplificat în timpul procesiunii cu Sfântul Epitaf.

Zeci de minute în şir, credincioşii au trecut pe sub Epitaful Domnului, pe care l-au atins cu mâinile.

„Noi, în seara aceasta, am fost, împreună cu Maica Domnului, cu Mironosiţele Femei, cu Sfântul Ioan Evanghelistul, cu Iosif şi Nicodim, lângă Crucea Domnului, am participat la aşezarea în mormânt a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, am fost cuprinşi de durere, împreună cu Maica Domnului, a cărei inimă a fost zdrobită, aşa cum este inima fiecărei mame care îşi vede fiul în mod nedrept asuprit, judecat, osândit şi chiar omorât. Maica Domnului reprezintă pe toate femeile şi pe toate mamele din lume care au avut cel puţin un copil, pentru care au trăit, pe care l-au iubit, pentru care au suferit şi pentru care s-au bucurat pentru succesul lui. De asemenea, o însoţim pe Maica Domnului, pentru că este modelul pentru toate mamele de pe pământ.”

Despre atingerea Sfântului Epitaf, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a apus:

„Este ca şi cum am fi făcut un pelerinaj la Sfântul Mormânt al Domnului la Ierusalim şi ne-am fi atins de Piatra Ungerii şi de Lespedea Sfântului Mormânt.” Foto.

 • Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare

Joi, 5 aprilie 2018, de la ora 17,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, slujba Deniei celor 12 Evanghelii, înconjurat de un sobor alcătuit din preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Florin Bălan, Pr. Claudiu Ciaşcai, diaconi.

Precedată dimineaţă de Sfânta Liturghie Arhierească a Sfântului Vasile cel Mare unită cu vecernia, precum şi de celelalte rânduieli înainte de începerea Sfintei Liturghii, la slujba Deniei celor 12 Evanghelii credincioşii, care au umplut Catedrala, s-au rugat împreună cu soborul.

În timpul slujbei Deniilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a scos, pe propriii umeri, prin înconjurarea Catedralei, Sfânta Cruce din Sfântul Altar, pe care a aşezat-o în centrul sfântului locaş de închinare. Este un moment impresionant, când Sfânta Cruce este scoasă din Sfântul Altar, o singură dată într-un an bisericesc, pentru ca să i se poată închina şi credincioşii, nu numai preoţii slujitori la Sfântul Altar. Credincioşii s-au închinat la Sfânta Cruce cu multă evlavie, după încheierea Deniei, formând un rând imens.

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a explicat rânduielile liturgice din Joia Mare şi din Sfânta Vineri din Săptămâna Patimilor:

"Cei care suntem la biserică şi care participăm la aceste slujbe simbolizăm pe cei care au rămas cu Mântuitorul, care au avut acest curaj: Femeile Mironosiţe, Maica Domnului şi Sfântul Evanghelist Ioan, precum Iosif şi Nicodim, care L-au luat de pe Cruce, L-au pregătit şi L-au pus într-un mormânt nou", a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Foto.

 • Liturghia Sfântului Vasile cel Mare din Joia Mare

Joi, 5 aprilie 2018, Joia Mare, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, diaconi. Un număr mare de credincioși s-a mărturisit și împărtășit, după tradiția existentă aici în Joia Mare. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de diaconii și teologii de la strana Catedralei și o parte din Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. În timpul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a scos Agnețul pentru împărtășirea bolnavilor peste an.

Vorbind despre însemnătatea Joii Mari în anul liturgic, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a precizat:

„În Sfânta și Marea Joi din Săptămâna Pătimirilor Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfânta Biserică și Sfinții Părinți au rânduit să se săvârșească Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia și Denia celor 12 Evanghelii. La această Sfântă și Dumnezeiască Liturghie, una din cele mai importante din cursul anului, de obicei slujește și Arhiereul, la catedralele episcopale, pentru că se scoate Sfântul Agneț pentru împărtășirea bolnavilor pe parcursul unui întreg an bisericesc. Slujește Arhiereul împreună cu preoții pentru că și Mântuitorul a stat la Cina cea de Taină împreună cu Sfinții Apostoli. Se face amintirea Cinei celei de Taină, la care Mântuitorul a instituit Sfânta și Dumnezeiască Euharistie. Tot în Joia Sfintelor Pătimiri, a mai spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, se face pomenirea Rugăciunii Arhierești înfricoșătoare a Mântuitorului și apoi trădarea lui Iuda și spălarea picioarelor. În această zi se mărturisesc foarte mulți credincioși.” Foto.

 • 80 familii ajutate de Paşti în Parohia „Nașterea Domnului” din Baia Mare

Ca în fiecare an, de sfintele sărbători pascale, biserica „Nașterea Domnului” din Baia Mare vine în ajutorul celor aflați în nevoie. În Miercurea Mare, 4 aprilie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în cadrul acțiunii social-filantropice „Sărbători pascale îmbelșugate”, ediția a VIII-a, la biserica băimăreană s-au adunat consilierii parohiali, femeile din cadrul Comitetului de femei și alți credincioși cu inimă bună, care, în frunte cu părintele paroh dr. Vasile Augustin, au pregătit și, apoi, distribuit 80 pachete cu alimente, în valoare de 80 lei fiecare, familiilor din cuprinsul parohiei aflate în impas financiar.

„Anul acesta, credincioșii parohiei noastre au fost mai darnici decât la edițiile trecute. În fiecare coș pascal distribuit nevoiaşilor au fost așezate, pe lângă făină, zahăr, ulei, orez și conserve, câte un jambon, un cașcaval, paste făinoase și o păscuță, care să facă mai îmbelșugată masa celor 80 familii nevoiașe din parohia noastră și împrejurimi. Bucuria Învierii Domnului se manifestă și prin ajutorul social-filantropic, pentru că prin mâna întinsă celui aflat în nevoi Îl lăsăm pe Iisus să intre în inimile noastre”, a precizat pr. dr. Vasile Augustin, paroh și Vicar Eparhial Administrativ al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Bunurile alimentare gestionate la biserică au fost donate, încă de la începutul postului, de către comunitatea de credincioși a lăcașului de cult, care a înțeles pe deplin că toată învățătura dumnezeiască a Bisericii stă în iubirea de Dumnezeu și în iubirea aproapelui. O iubire ce presupune determinare, sacrificiu și consecvență, dar care izvorăște pace, împlinire și fericire nemăsurate, atât de rar întâlnite în ziua de astăzi. Foto.

 • COMUNICAT DE PRESA privind ADUCEREA SFINTEI LUMINI in EPARHIA MARAMURESULUI SI SATMARULUI. < format pdf>

 • A fost înmormântată Maica Maria Magdalena de la Mănăstirea Rohia  

Luni, 2 aprilie 2018, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, la Mănăstirea "Sfânta Ana" Rohia, slujba de înmormântare a Monahiei Maria Magdalena Ilieş, trecută la Domnul la vârsta de 89 de ani.

Monahia Maria Magdalena a fost mama Părintelui Arhimandrit Pantelimon Ilieş. În 1983 a rămas văduvă, iar după un timp a venit ca soră la Mănăstirea Rohia. În 2017 şi-a asumat voturile monahale la Mănăstirea Rohia.

A fost înhumată în cimitirul Mănăstirii Rohia.

Dumnezeu să o aşeze în rând cu drepţii Săi. Foto.

 • Sărbătoarea Floriilor la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare

"Intrarea Domnului în Ierusalim a fost profeţită cu multe secole înainte"

Duminică, 1 aprilie 2018, de la ora 10,00, praznicul împărătesc al Intrării Domnului în Ierusalim, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclasiarhul Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Claudiu Ciaşcai, Pr. Florin Bălan, slujitori ai Catedralei, Pr. Cristian Szabo şi 10 diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Doxologia" al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran. La chinonic a cântat un grup de credincioase şi Corul "Doxologia".

Atmosfera duhovnicească în Catedrală a fost una de mare sărbătoare, cu mii de credincioşi, încât spaţiile absidelor laterale şi al sălii bizantine "Justinian Arhiepiscopul" au fost deschise credincioşilor, scările până la ieşire fiind şi ele arhipline cu credincioşi. În mulţimea de credincioşi a fost prezent şi primarul Băii Mari, Cătălin Cherecheş, un sprijinitor al construcţiei Catedralei.

Fiindcă afară ploua ca şi cu găleata, pelerinajul de Florii cu înconjuratul Catedralei nu a mai avut loc ca în alţi ani, iar stâlparele de salcie au fost binecuvântate de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin pe solee, cât şi de-a lungul Catedralei.

Cuvântul de învăţătură

Un vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin despre sărbătoarea Floriilor, despre semnificaţiile istorică şi duhovnicească a intrării triumfale a Domnului şi Mântuitorului nostru IIsus Hristos în Ierusalim pe mâzul asinei şi despre primirea care I s-a făcut de mulţimea care vedea în Mântuitorul, în mod greşit, pe împăratul lumesc care venea să-i scape de stăpânirea romană.

"Intrarea Domnului în Ierusalim a fost profeţită cu multe secole înainte, iar Mântuitorul, în cei trei ani şi jumătate de activitate mesianică, n-a făcut decât să împlinească tot ce s-a scris în lege şi în prooroci despre întruparea Sa, despre vremea în care se va petrece acest lucru, adică la plinirea vremii, şi despre felul în care se vor petrece lucrurile, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Mântuitorul n-a venit pe un cal nărăvaş, ci pe un asin, aşa cum s-a profeţit, arătând că nu este împărat lumesc şi pământesc, ci împăratul unei alte împărăţii, al unei împărăţii veşnice."

Intrarea Domnului în Ierusalim este drumul pe care Mântuitorul l-a făcut spre întemeierea Bisericii Sale, care nu va putea fi biruită de nimeni niciodată:

"Hristos venea să întemeieze Biserica, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care era deasupra sinagogii, iar faptul că a încălecat pe un mânz, însemnează că a chemat toate neamurile, mânzul simbolizând neamurile pământului, neamurile păgâne. A chemat toate neamurile pământului la Evanghelie şi la mântuire. Hristos de bună voie a venit spre patimă, pentru că şi-a asumat răstignirea, pătimirea, moartea. Şi moartea pentru ca să ne dăruiască nouă Învierea şi viaţa veşnică."

Sfânta Lumină de la Ierusalim va sosi în noaptea de Paşti în Catedrala Episcopală

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a anunţat credincioşilor programul liturgic la care va participa în Săptămâna Patimilor din acest an şi al slujbei Învierii şi a asigurat credincioşii că şi în acest an, prin grija Patriarhiei Române şi a unui bun credincios din Eparhie, vor avea, în al nouălea consecutiv, Sfânta Lumină care vine din cer la Mormântul Mântuitorului în fiecare an de Sfintele Paşti ortodoxe. Foto.

 • Au fost sfinţite clopotele bisericii "Sfântul Apostol Andrei" din Baia Mare

Vineri, 30 martie 2018, cu începere de la ora 16,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinte în biserica cu hramul "Sfântul Apostol Andrei" din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte preoţii Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu şi artă sacră, Pr. Indrei Buda, paroh, Pr. Ioan Gheorghe Stanciu şi Pr. Isaia Maghiar, pensionari îmbisericiţi la acest sfânt locaş şi diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de diaconi şi teologi din Baia Mare.

Binecuvântarea clopotelor

Două clopote noi are această biserică, achiziţionate prin grija familiilor a doi buni credincioşi Gheorghe Ilieş şi Florian Boldan, fabricate la Turnătoria Blotor din Satulung, judeţul Maramureş, cea mai mare de acest fel din ţară.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat aceste clopote şi le-a stropit cu aghiasmă, spre bucuria credincioşilor prezenţi, ele urmând a fi urcate şi montate în turnul bisericii în zilele următoare. Au fost acordate cu mare fineţe în notele LA (cel mic, de 60 kg) şi FA (cel mare, de 120 kg). Incripţiile sunt următoarele: <<Donat bisericii "Sfântul Apostol Andrei" de familia Boldan Florian şi Iuliana. Anul 2018>>, iar pe cel mai mare din ele scrie: <<S-a făcut întru slava lui Dumnezeu, pentru biserica "Sfântul Apostol Andrei" Baia Mare, prin dărnicia familiei Ilieş Gheorghe. Anul Domnului 2018>>. Se preconizează ca sfântul locaş de închinare să fie târnosit, cu ajutorul Domnului, la sfârşitul lunii noiembrie a.c. de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Cuvânt de învăţătură: "Să ne pregătim veşmintele şi hainele virtuţilor"

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învăţătură despre Liturghia Darurilor înainte Sfinţite, despre rostul şi importanţa postului în viaţa omului, despre Biserică şi Sfinţii ei, despre pregătirea pe care o fac credincioşii pentru întâmpinarea praznicului Învierii Domnului, îndemnându-i pe credincioşi să se pregătească pentru mărturisirea păcatelor şi pentru împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului.

"În biserică simţim că toţi suntem la fel de importanţi în faţa lui Dumnezeu, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Pe toţi ne priveşte, pe toţi ne primeşte, pe toţi ne doreşte şi pe toţi ne iubeşte. Asta este starea pe care o trăim în biserică... Să fim recunoscători faţă de Dumnezeu pentru toată comoara sfântă a credinţei noastre, pentru darurile pe care ni le-a făcut Dumnezeu Mântuitorul prin Biserică şi prin Sfinţii Săi, pentru slujbele noastre sfinte şi pentru credinţa noastră adevărată în Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, în Învierea pe care o aşteptăm şi pentru care ne pregătim. Să ne mărturisim şi să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului, şi să ne pregătim în perioada care a mai rămas cu evlavie şi credinţă, pentru că nu putem să privim Lumina şi să primim bucuria Învierii pe care a avut-o Maica Domnului şi Sfinţii Apostoli când au văzut pe Iisus Hristos Înviat, dacă nu ne-am pregătit veşmintele interioare pe lângă cele ce ne pregătim noi pascal. Să pregătim veşmintele şi hainele virtuţilor şi în acest fel să avem bucurie şi binecuvântarea de la Dumnezeu şi să se reverse peste noi toţi, peste fiecare comunitate, peste păstori, peste păstoriţi Lumina care vine întotdeauna din cer la Ierusalim", s-a rugat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a îndemnat pe credincioşii din Chechiş să-şi ridice o biserică nouă

Joi, 29 martie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în biserica Parohiei Chechiş, Protopopiatul Baia Mare. Este prima Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite oficiată de Episcopul locului în această biserică.

Sfânta Liturghie a Sfântului Grigore Dialogul

Soborul a fost alcătuit din Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Vasile Marc, parohul din Chechiş, Pr. Dumitru Farcaş, paroh în satul Coaş, Pr. Ştefan Clipei, fostul paroh din Chechiş. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Bizantină "Theologos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă a cântat corul bisericii din Chechiş, dirijat de Vasile Moje.

Biserica a fost plină de credincioşi, între ei aflându-se viceprimarul Florea Balaj al comunei Dumbrăviţa, de care aparţine satul Chechiş. Unii dintre credincioşi s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului.

Cuvântul de învăţătură

Un cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa credincioşilor joi seara, referindu-se la această perioadă din Postul Mare, când ne apropiem de Duminica intrării Mântuitorului în Ierusalim sau a Floriilor, la ce înseamnă postul adevărat, când trupeşte ne hrănim din roadele pe care le dă pământul şi pomii, iar duhovniceşte trebuie să realizăm un urcuş prin post, fapte bune şi milostenie, vorbind şi despre Postul Mântuitorului de 40 de zile şi 40 de nopţi fără să mănânce sau să bea apă, în Pustiul Carantaniei.

"Postul nostru nu este un proces de înfrumuseţare, nu este o dietă. Postul nostru are un scop, un rost şi un folos. Priveşte interiorul nostru, credinţa noastră şi fiinţa noastră, alcătuită din trup şi suflet. Şi în această perioadă renunţăm la bucatele care ne desfătează plăcerea şi gustul şi la băuturile alese şi folosim doar alimente care sunt de origine vegetală, adică ceea ce produce pământul şi pomii fructiferi. Toate acestea constituie o hrană care mai mult sfinţeşte decât hrăneşte."

Chiriarhul locului i-a îndemnat pe credincioşi să-şi construiască o biserică nouă

Biserica din Chechiş este construită din piatră între anii 1803-1815 şi are dimensiunile de 24x8 metri. Localitatea fiind în apropiere de Baia Mare şi cunoscând o dezvoltare continuă, această biserică devine neîncăpătoare cu anii ce vin. Ţinând cont de aceste aspecte, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a îndemnat pe preotul paroh şi pe credincioşii din Chechiş să îşi construiască o biserică nouă sau să o lărgească pe aceasta, pentru ca să fie încăpătoare pentru anii ce vin. Foto.

 • Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite la biserica din Botiza

Miercuri, 28 martie 2018, cu începere de la ora 16,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Rarurilor înainte Sfinţite în biserica Parohiei Botiza, cu hramul "Duminica Tuturor Sfinţilor", preot paroh Ioan Sorin Ferenţ.

Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite

Din sobor au făcut parte Pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, Pr. Ioan Sorin Ferenţ, paroh , preot Ioan Pop, preot II, şi preot Andrei Tomoiagă, parohul bisericii din Onceşti. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de preoţi şi diaconi de la Protopopiatul din Vişeu. Corul bisericii din Botiza, cu o vechime de peste 50 de ani, vestit nu numai în Maramureşul Voievodal, ci şi în ţară, dirijat de Parasca Dolca, a cântat o frumoasă priceasnă din repertoriul propriu. Peste 500 de credincioşi au fost prezenţi în sfânta biserică, în frunte cu primarul comunei, Florea Poienar, şi cu alţi fruntaşi ai satului.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar o icoană reprezentând Buna Vestire, pentru Muzeul Episcopiei.

Cuvântul de învăţătură

Un vast şi cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, vorbindu-le credincioşilor despre semnificaţia şi importanţa Liturghiei Darurilor îninate Sfinţite, despre post şi rugăciune, despre beneficiile postului pentru credincioşii râvnitori, despre Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

"Ne îmbrăcăm în lumină în această perioadă şi ne luminăm, chiar dacă fizic suntem înveşmântaţi în doliu, simbolizând durerea şi părerea de rău pentru păcatele noastre, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin ...Dumnezeu ne cere să ne răstignim egoismul, să ne răstignim răutatea, să ne răstignim vorbirea, să ne răstignim privirea, să ne răstignim lucrul rău al mâinilor, să ne răstignim căile cele păcătoase. Aceasta ne cere Hristos: să ne schimbăm modul de a fi şi de a gândi. Şi numai aşa putem înţelege Ortodoxia dacă participăm cel puţin de câteva ori în Postul Mare la această Sfântă Liturghie şi la slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul."Foto.

 • Asociaţia Femeilor Ortodoxe "Mironosiţele Femei": 2.100 de pachete pentru familiile nevoiaşe şi 250 de pachete pentru copii

Este al treisprezecelea an consecutiv de când Asociaţia Femeilor Ortodoxe "Mironosiţele Femei" de pe lângă Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare face, de praznicele Împărăteşti ale Învierii Domnului şi al Naşterii Domnului, pachete pentru familiile nevoiaşe din Baia Mare, a precizat ing. Varvara Pop, preşedinta Asociaţiei. Distribuirea pachetelor se face în urma unor anchete sociale efectuate de voluntarele asociaţiei.

Luni, 26 martie 2018, la ora amiezii, pachetele au fost binecuvântate de Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, şi de preotul coordonator Viorel Bud, în prezenţa Arhim. Dr. Casian Filip, eclasiarhul Catedralei, a preotului Andrei Emil Pop, inspector eparhial, a preotul Florin Vele, inspector social în cadrul Episcopiei şi a beneficiarilor pachetelor, în Catedrala Episcopală. Este de notat că cei ce primesc pachetele sunt de confesiuni diferite, nu numai ortodocşi, iar de pachete beneficiază toţi membrii familiei.

Anul acesta s-au realizat 2.100 de pachete pentru familiile cu probleme sociale şi 250 de pachete pentru copii, valoarea unui pachet fiind în jur de 100 de lei. Pachetele pentru familii au conţinut ulei, zahăr, făină de grâu şi de mălai, orez, paste făinoase, conserve de carne, mezeluri, salam de vară, cârnaţi afumaţi, pate de ficat, brânză topită, margarină, pâine, cozonac, prăjitură, ciocolată, biscuiţi, pufuleţi, napolitane, iar pachetele pentru copii au fost compuse din 15 sortimente de dulciuri, plus ouă şi figurine de ciocolată, ouă roşii.

Tânăra Adela Prună a oferit celor prezenţi câteva pricesne interpretate cu multă măiestrie. La înmânarea pachetelor a fost prezent şi primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a slujit în sobor de 6 Arhierei la hramul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca

Duminică, 25 martie 2018, praznicul împărătesc Buna Vestirea, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a slujit în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în sobor de Arhierei. Din sobor au făcut parte Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu al Sălajului, Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord şi Scadinaviei.

Procesiunea credincioşilor din Parohia Săcel I

La ieşirea din incinta Mitropoliei, Arhiereii au fost întâmpinaţi cu o tradiţională procesiune sosită tocmai din Parohia Săcel I, Protopopiatul Vişeu, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, în frunte cu preotul paroh Dumitru Iuga. Procesiunea, alcătuită din copii şi credincioşi maturi, îmbrăcaţi în frumoase straie populare, i-a întâmpinat pe cei 6 Ierarhi cu pricesne închinate Maicii Domnului şi cu flori. Au fost momente de o frumuseţe rară, de bucurie creştină, de comuniune în slăvirea Maicii Domnului.

Preotul Dumitru Iuga doreşte, prin ce face de câţiva ani încoace, să revigoreze procesiunea ca mod de manifestare creştină şi de cinstire a Maicii Domnului şi Sfinţilor cu ocazia hramurilor, aşa cum se desfăşurau aceste procesiuni mai demult. De aceea a sosit şi la Cluj, străbătând astfel peste 200 km diatanţă, pentru a cinsti pe Maica Domnului.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte, alături de Arhierei, preoţi din Permanenţa Arhiepiscopiei, preoţi cadre didactice universitare şi din învăţământul liceal, arhimandriţi, protoierei şi preoți de mir din Cluj-Napoca şi din Episcopiile arondate Mitropoliei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul Catedralei „Bunavestire” din Cluj-Napoca, dirijat de Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu.

Un număr foarte mare de credincioși a venit la hramul Catedralei, încât aceasta a devenit neîncăpătoare, mulți dintre ei fiind răspândiți până la statuia lui Avram Iancu. În rândul credincioşilor s-au aflat oficialităţi naţionale şi judeţene, academicieni (i-am zorit pe Marius Porumb şi Alexandru Surdu), oameni de ştiinţă, parlamentari.

Cuvântul de învăţătură

După citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan al Banatului a rostit un cuvânt de învățătură despre praznicul Buna Vestire, despre Maica Domnului şi Vestirea adusă de Înger, despre Dreptul Iosif, despre contextul istoric şi social care exista în preajma Bunei Vestiri şi despre realitatea actuală românească privind naşterea pruncilor, exemplificând cu cei peste 100.000 de copii nenăscuţi pe an, despre bucuria pe care sărbătoarea Bunei Vestiri o aduce oamenirii.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a dăruit Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus, în amintirea anilor de studenţie, la facultatea civilă şi la cea de Teologie, şi a hirotonirii întru Arhiereu a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropoilit Andrei, pe când era Întâistătător la Alba Iulia.

Sărbătoarea hramului Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca a fost un prilej de mare bucurie, la care au luat parte un număr impresionant de credincioşi, unii din ei venind din toată Transilvania. Foto.

 • Marşuri pentru viaţă 2018

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului şi Sătmarului, prin Sectorul Teologic Educațional şi Activităţi cu Tineretul şi Biroul de catehizare, în Maramureş se desfășoară azi, sâmbătă, 24 martie 2018, şi mâine, duminică, 25 martie 2018, patru marșuri pentru viață.

Baia Mare

Pentru al treilea an consecutiv, în Baia Mare, mâine, 25 martie 2018, de Praznicul Bunei Vestiri, Marșul pentru Viață şi Familie – Calea Pro-Vita, va avea loc de la ora 17,30. Tema acestui an este „O lume pentru viață. UNIȚI pentru VIAȚĂ și FAMILIE”. Acțiunea este organizată de Asociația „Maramureș pentru Viață și Familie”, Asociația „Tinerilor Ortodocși ai Catedralei Episcopale Maramureșene” (ATOCEM), și ASCOR, filiala Baia Mare, în colaborare cu Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului.

Marșul pentru Viață şi Familie va începe de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, bld. Unirii nr. 17, și va urma un trase ce va străbate străzile bdul Unirii – bdul București – Piața Revoluției.

Satu Mare

În municipiul Satu Mare, Marșul pentru viață are loc azi, sâmbăta 24 martie 2018, la ora 12,30 și este organizat de Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare, în colaborarea cu Asociația Pro-Vita și Protopopiatul Ortodox Român Satu Mare, având ca titlu generic: Cu fiecare copil care se naște, un înger se coboară pe pământ. Precizăm că Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare organizează Marșul Pro Vita de 8 ani.  

Sightu Marmaţiei

Pentru al 2-lea an consecutiv la Sighetu Marmației, Marșul pentru viață este organizat de Asociația Tinerilor Ortodocși din Protopopiatul Sighet, Asociația Filantropică Ortodoxă Buna Vestire Sighet și Protopopiatul Ortodox Român Sighet. Manifestarea civică va avea loc azi, sâmbătă 24 martie 2018, la ora15,30, și va fi urmată de un concert de pricesne la Catedrala Sfânţii Arhangheli Mihail și Gavril.

Negreşti Oaş

Oașul organizează pentru prima dată Marşul pentru viață mâine, duminică 25 martie 2018, de la ora 12,30. Organizatori: Protopopiatul Oaș și Asociația tinerilor din Protopopiatul Oaș.

Evenimentele sub genericul „Marşul penru viaţă – Calea Pto-Vita” au ca scop conștientizarea la nivel de societate că protejarea vieții este firească și că o societate se dezvoltă pe măsura protejării vieții fiecărui membru al ei. Sunt invitați toţi locuitorii să participe la această manifestare, prin care să-şi exprime public ataşamentul faţă de valoarea vieţii, a maternităţii şi a familiei întemeiate pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, reafirmând valorile familiei creștine tradiționale, în special darul sfânt al vieţii prin nașterea de copii şi creșterea lor în credinţă sfânta şi iubire milostivă.

 • Liturghia Darurilor înainte Sfințite la biserica „Adormirea Maicii Domnului” Satu Mare

Vineri, 23 martie 2018, cu începere de la ora 17,00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite la biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare.

Soborul slujitor a fost alcătuit din 10 preoți slujitori, din care au făcut parte Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Dr. Cristian Boloş, paroh, preoţi din mai multe parohii sătmărene şi diaconi.

Între credincioși s-au aflat fostul prefect de Satu Mare, Eugeniu Avram, ing. Mircea Leţiu, cu ajutorul căruia este adusă în Episcopia Maramureșului şi Sătmarului, în fiecare an, Sfânta Lumină de la Sfântul Mormânt,

La momentul pricesnei, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța postului în viața creștinului ortodox, despre cum trebuie să se comporte fiecare creștin postitor pentru a ține un post cu adevărat folositor, nu numai de hrană, despre iertarea păcatelor, despre sfinții cărora le sunt dedicate duminicile postului Mare şi despre alte lucruri de folos pentru un post adevărat.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar de la preotul paroh Cristian Boloş o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în brațe, care va face parte din colecția de icoane a Muzeului Episcopiei şi cuvinte de mulțumire pentru osteneala de veni în această parohie în ultima parte a Postului Mare din acest an. Foto.

Concert vocal-simfonic extraordinar dedicat Centenarului Marii Uniri

Joi, 22 martie 2018, cu începere de la 18.30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, la Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare, la Concertul vocal-simfonic extraordinar dedicat Centenarului Marii Uniri, care a avut loc la Filarmonica “Dinu Lipatti” din Satu Mare, organizat de Consiliul Judeţean Satu Mare şi Filarmonica ce a găzduit spectacolul.

Concertul a constat în Oratoriul Bizantin de Paşti “Patimile  ş i Învierea Domnului” de Paul Constantinescu, dirijor Ciprian Para, avându-i ca solişti pe Arhid. Conf. Univ. Dr. Ioan Ardelean de la Conservatorul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, şi Emanuel Benchea. Au mai participat membri ai Corurilor reunite ale Bisericilor Ortodoxe din Satu Mare, Corul Filarmonicii “Transilvania” din Cluj-Napoca  şi Corul “Ave Musica” al Academiei “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

În încheierea spectacolului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a înmânat Gramata Episcopală pentru promovarea la cel mai înalt nivel cultural şi artistic a muzicii clasice şi bisericeşti şi pentru activitatea artistică pusă în slujba neamului românesc, credinţei ortodoxe strămoşeşti şi valorilor noastre sfintePreacucernicului Părinte Emanuel Benchea, Arhid. Conf. Univ. Dr. Ioan Ardelean, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, domnului Conf. Univ. Dr. Ciprian Para, de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, şi doamnei prof. Ramona Maria Boitor Socolan din Satu Mare.Spectacolul a beneficiat de o sală arhiplină de spectatori, care au apreciat la superlativ evoluţia artiştilor. Foto.

 • Se va construi o poartă-clopotniţă la Mănăstirea Rohia

Joi, 22 martie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a efectuat o vizită canonică şi administrativă la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost însoţit de Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, şi de Arhitectul Dorel Cordoş, cel care a proiectat biserica nouă a Mănăstirii Rohia şi Centrul Monahal Cultural „N. Steinhardt”, o clădire cu 12 etaje situată pe o stâncă.

Încă de la sosire şi pe parcursul vizitei Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost primit şi însoţit de stareţul Mănăstirii, Părintele Arhimandrit Macarie, şi de iconomul Mănăstirii, Părintele Arhimandrit Ghelasie Maxim.

Scopul vizitei a fost de a alege şi a stabili unde va fi amplasată poarta de intrare în incinta Mănăstirii, care va cuprinde turnul-clopotniţă şi noul pangar al Mănăstirii.

Vizita a continuat apoi în biserica Mănăstirii Rohia, pentru a stabili ultimele detalii de finisaje pentru interiorul bisericii.

Foto.

 • Canonul cel Mare şi Liturghia Darurilor înainte sfinţite la Catedrala Episcopală din Baia Mare

Miercuri, 21 martie 2018, cu începere de la ora 16,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul şi Liturghia Darurilor înainte sfinţite, cu care ocazie a rostit un cuvânt de învăţătură.

Canonul cel Mare

Un număr mare de credincioşi, cu lumânări în mâini, care au umplut Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, a venit să se roage în genunchi împreună cu Ierarhul lor, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, şi cei nouă preoţi la slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

Rugăciunile profunde de pocăinţă şi cântările de la strană au creat o atmosferă de o trăire aparte, care are loc numai la această slujbă din Postul Mare. În rândul credincioşilor au fost şi foarte mulţi tineri elevi şi stundenţi de la şcolile băimărene.

Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite

După oficierea Canonului cel Mare, a urmat Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite. Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale, Pr. Dr. Marius Sabău, paroh la biserica "Adormirea Maicii Domnului" - fosta catedrală, Pr. Florin Hoban, Pr. Claudiu Ciascai, slujitori ai Catedralei, diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de strana Catedralei şi un grup de arhidiaconi, diaconi şi teologi.

Cuvânt de învăţătură

Un cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin despre Canonul cel Mare şi despre doi dintre Sfinţii Bisericii noastre cărora le este dată câte o duminică din Sfântul şi Marele Post: Sfântul Cuvios Ioan Scărarul, sărbătorit în Duminica a IV-a din Postul Mare, deci duminica trecută, 18 martie, şi Cuvioasa Maria Egipteanca, care este cinstită în duminica a V-a din Postul Mare, anul acesta duminica a V-a pică în 25 martie, când este cinstit praznicul împărătesc al "Bunei Vestiri".

"Sfinţii ne învaţă, împreună cu Sfântul Împărat şi Prooroc David, să spunem: ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Deci, multe daruri minunate ne-a dat Dumnezeu şi ne-a chemat la lumina Evangheliei prin Taina Sfântului Botez, prin care am devenit cetăţeni ai cerului şi casnici ai lui Dumnezeu, împreună cu Maica Domnului şi cu toţi sfinţii în sânul Preasfintei Treimi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Iar Sfinţii lui Dumnezeu sunt, pe de o parte, padagogii sau dascălii noştri, învăţătorii noştri, pe de altă parte sunt prietenii noştri şi fraţii noştri mai mari, iar nu în cele din urmă sunt rugători pentru noi şi pentru toată lumea către Dumnezeu."

Viaţa Sfântului Ioan Scărarul a descris-o Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în câteva fraze esenţiale, din care am desprins următoarele:

"A fost un povăţuitor al uncenicilor către mântuire şi al tuturor creştinilor, el însuşi deţinând arta mântuirii şi învăţându-i şi pe ceilalţi aceasta. De la el ne-a rămas o lucrare impresionantă: Scara dumnezeiescului urcuş sau Scara Sfântului Ioan Scărarul, cu 30 de trepte, pe care o au drept îndrumar călugării din mănăstiri. Fiecare ucenic care intră în mănăstire este îndatorat să citească această carte şi să se gândească cum poate să împlinească ceea ce sfântul recomandă, ceea ce nu este uşor. Este un abecedar pentru monahi şi pentru creştinii nevoitori, râvnitori şi silitori."

Referitor la Cuvioasa Maria Egipteanca, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a precizat că "este o mare sfântă", încât:

"Pilda ei de pocăinţă este încurajatoare pentru noi. De aceea este aşezată în parioada Postului Mare ca să nu deznădăjduim niciodată, orice cădere sau orice păcat am avea, pentru că Hristos Domnul are putere şi prin râvna noastră, prin rugăciunea noastră, prin mijlocirea Maicii Domnului şi a Sfinţilor. Ea a devenit un fel de fiică a Maicii Domnului.". Foto.

 • Întâlnirea trimestrială cu protoiereii pentru evaluarea pregătirii Centenarului Marii Uniri

 

Marţi, 20 martie 2018, de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a prezidat şedinţa trimestrială cu protopopii din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, la care a participat Permanenţa Eparhială, inspectorii eparhili şi conducerile şcolilor teologice din Eparhie, desfăşurată la sediul Centrului Eparhial din Baia Mare, în sala "Justinian Arhiepiscopul".

Întâlnirea a început în Paraclisul Episcopal, de la Centrul Eparhial, cu o slujbă de binecuvântare pentru buna desfăşurare a întâlnirii.

Scopoul întâlnirii a fost evaluarea pregătirilor pentru Centenarul Marii Uniri la nivelul protopopiatelor şi al şcolilor teologice, propuneri de noi membri în Adunarea Eparhială, înnoirea cărţilor de cult, evaluarea cărţilor bisericeşti pe parohii şi organizarea de cursuri pentru cântăreţii bisericeşti parohiali, programul liturgic de la parohii în timpul Postului Mare şi uniformizarea programului liturgic în perioada pascală, despre navetismului preoţilor din parohiile rurale, stabilirea calendarului întâlnirilor cu preoţii care răspund de activităţile sociale şi de activităţile cu tineretul din protoierii, precum şi alte aspecte administrativ-bisericeşti, economico-financiare, culturale, social-filantropice şi misionare, patrimoniale, teologice, educaţionale şi canonico-juridice.

De asemenea, s-a discutat despre calendarul, la nivelul protoieriilor, al activităţilor care urmează a se desfăşura în Anul Omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi în Anul Comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, declaraţi în Patriarhia Română în 2018.Foto.

 

 

 

 • Întâlnirile tinerilor ortodocşi din Baia Mare - şcoală duhovnicească şi de trăire cotidiană în Hristos

Generoasele întâlniri duminicale ale tinerilor ortodocşi din Baia Mare, pe parohii, în perioada Postului Mare din acest an, a fost o iniţiativă a preotului Bogdan Ciocotişan, preşedintele Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi de pe lângă Protopopiatul Baia Mare (ATOPBM), realizată cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, mare iubitor şi susţinător al activităţilor pe care le organizează tinerii din întreaga Eparhie.

Gândită ca o şcoală de duminică după amiză, după Vecernie, la care luau parte, alături de credincioşii parohiilor, şi tinerii chemaţi la întâlnire prin glasul preoţilor, activităţile au avut un real succes, care vorbeşte despre implicarea cu toată seriozitatea a conducerii organizaţiei şi a preoţilor din parohii. Vorbim de acţiunile ATOPBM făcute cu forţe proprii şi nu cu invitaţi de seamă sau conferenţiari vestiţi, cum se obişnuieşte. Au fost şi din acestea, dar au avut rolul şi locul lor în manifestările organizaţiilor de tineri din mai multe protopopiate. În întâlnirile despre care vorbim au fost implicaţi Pr. Bogdan Ciocotişan, preot paroh în Dumbrăviţa, în calitate de preşedinte ATOPBM, Pr. Drd. Andrei Gavriş, preot misionar al Protopopiatului Baia Mare şi secretarul ATOPBM, şi eleva din clasa a XII-a Raluca Aim, vicepreşedinta ATOPBM, cu o experienţă destul de mare în voluntariat.

De la întâlnirile duminicale din Baia Mare nu a lipsit nici Arhid. Alexandru Gaborean, inspector pentru catehizarea tineretului în cadrul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Întâlnirea din Duminica Sfântului Ioan Scărarul a avut loc în biserica cu hramul "Sfânta Cuvioasă Parascheva" din Baia Mare, o biserică de lemn, în care se slujeşte până ce se va termina biserica de zid ce se ridică la câţiva metri distanţă, preot paroh Gavril Gavriş. Despre multe lucruri interesante au putut afla tinerii duminică seara din spusele părintelui Bogdan Ciocotişan, de la cele de comportament cotidian, până la felul cum trebuie să se roage şi să se comporte în societate.

În comportamentul lor, tinerii trebuie să aibă modele, iar modelul suprem de urmat este cel al Mântuitorului Iisus Hritos, la care se raportează orice creştin, a spus în prezentarea Power Point şi exemplificând cu prorpiul glas părintele Andrei Gavriş, secretarul Asociaţiei. Biserica este cea care oferă modele ce au dăinuit mii de ani, a spus părintele Andrei cu referire la sfinţii de pe pereţii bisericilor.

Un loc aparte în cadrul întâlnirii l-au ocupat discuţiile despre Centenarul Marii Uniri de la 1918 şi despre pelerinajul pe care tinerii din ATOPBM îl vor face la Catedrala Reîntregirii Neamului şi la Muzeul Unirii din Alba Iulia, acolo unde s-a înfăptuit Marea Unire. O rememorare a activităţilor din ultimul timp derulate de tinerii din Asociaţie a făcut părintele Bogdan, care a prezentat programul pentru acest an, inclusiv taberele pe care le vor organiza şi la care vor participa împreună cu cei mai activi şi interesaţi dintre ei. Tinerii s-au entuziasmat la pronunţarea câtorva din activităţile ce urmează a se face şi le-au primit cu bucurie. Asemenea atmosferă a fost la toate întâlnirile de până acum.

În cuvântul său, Părintele Arhidiacon Alexandru Gaborean s-a referit la beneficiile pe care tinerii le au de pe urma acestor întâlniri, la faptul că Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos a apreciat pe tineri şi pe tinerii Apostoli şi chiar s-a sprijinit pe ei în perioadele mai grele din viaţa pământească. "Viaţa cea fericită nu este a lucrurilor trecătoare", a spus părintele inspector. Apoi s-a referit la oportunităţile pe care tinerii le au acuma, faţă de acum 10-20 de ani. Unele dintre aceste oportunităţi sunt taberele creştine, din judeţ participând, în anul trecut, peste 2.000 de tineri în cele 52 de tabere creştine, iar numărul lor s-ar putea mări în acest an, întrucât ei iubesc astfel de ateliere duhovniceşti ale tânărului creştin.

 • Sfânta Liturghie la biserica Buna Vestire Satu Mare

Duminică, 18 martie 2018, a patra duminică din Postul Mare, a Sfântului Ioan Scărarul, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, de la ora 10,00, Sfânta Liturghie Arhierească la biserica parohială cu hramul "Buna Vestire" din municipiul Satu Mare, în fruntea unui mare sobor.

Sfânta Liurghie Arhierească

Din soborul de 16 preoţi şi diaconi au făcut parte Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Arhim. Ghelasie Maxim, iconomul Mănăstirii "Sfânta Ana" Rohia, slujitorii la acest Sfânt Altar: Pr. Gheorghe Vasile Donca, paroh la Parohia "Bunavestire I" şi Pr. Cristian Vaştag, paroh la Parohia "Buna Vestire II", Pr. Florin Orăşteanu, secretarul Protopopiatului Satu Mare, Pr. Dr. Cristian Boloş, paroh la Catedrala "Adormirea Maicii Domnului", Pr. Vasile Tătăran, paroh la Parohia "Naşterea Maicii Domnului", Pr. Pater Vasile, parohul bisericii "Naşterea Domnului", Pr. Dorel Silaghi, parohul bisericii "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel", Pr. Cornel Pop, Parohul bisericii "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe", preoţi pensionari, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Maestuoso", înfiinţat în anul 2001 şi dirijat de Prof. Ioan Tărţan. Între cei peste 1.000 de credincioşi s-au aflat deputatul Octavian Petric şi Mircea Leţiu, membru în Adunarea Eparhială şi fost membru în Adunarea Naţională Bisericească.

Cuvântul de învățătură

La momentul chinonicului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învățătură la "Duminica Sfântului Ioan Scărarul", în care a vorbit despre Sfânt şi opera sa intutulată "Scara Paradisului", carte care ne descrie viaţa duhovnicească sub forma unei scări cu 30 de trepte care ne duce spre Dumnezeu şi ne vorbeşte despre felul în care se poate omul mântui şi chiar sfinţi. Cartea a fost tradusă în limba română de Părintele Profesor Dumitru Stăniloaie şi se află cuprinsă în volumul al IX-lea al Filocaliei.

"Omul, prin păcat, se depărtează de Dumnezeu, cel singur sfânt şi izvorul sfinţeniei şi al vieţii, a precizat Preasfinţitul Păprinte Episcop Iustin. Fiecare creştin este dator să rămână legat de Dumnezeu, creatorul său şi cel de la care a primit înfierea prin botez în numele Preasfintei Treimi".

"Sfânta Biserica, a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, îl aşează pe Sfântul Ioan Scărarul în a patra Duminică a Sfântului şi Marelui Post, înaintea noastră, pentru ca, văzând faptele lui cele bune şi citindu-i viaţa lui, să-i urmăm pilda, să dorim şi să credem că putem parcurge călătoria postului până la capăt, cu folos duhovnicesc, ca să ne putem bucura de lumina Învierii lui Hristos şi de praznicul Sfintelor Paşti."

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit, apoi, credincioşilor despre pericopa evanghelică a duminicii, a vindecării fiului lunatic, şi a predicii de pe munte.

"Atunci când începem postul mergem şi noi pe aceeaşi cale pe care a mers Mântuitorul. Şi anume, Mântuitorul a postit 40 de zile şi 40 de nopţi în pustiul Carantaniei. Când intrăm în post noi, şi foarte mulţi credincioşi postesc, intrăm şi noi în pustiul Carantaniei, la luptă cu diavolul. Incepem lupta", a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Biserica cu hramul "Buna Vestire" este de dată recentă. Sfinţirea locului şi punerea pietrei de temelie a viitoarei biserici a avut loc în 25 martie 2001, slujba fiind oficiată de vrednicul de pomenire Părinte Arhiepiscop Justinian. Prima Sfântă Liturghie în biserica nou construită a fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte Iustin, cu ocazia hramului din anul 2015. Foto.

 • Liturghia Darurilor înainte Sfinţite în Parohia Mesteacăn, Protopopiatul Oaş

Vineri, 16 martie 2018, cu începere de la ora 16,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Ssfinţite în Parohia Mesteacăn, Protopopiatul Oaş, în biserica cu hramul "Adormirea Maicii Domnului".

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Pr. Marcel Malanca, protopopul de Oaş, Pr. Gabriel Groza, directorul Liceului Ortodox "Nicolae Steinhardt" din Satu Mare, Pr. Marius Dragoş, parohul din Halmeu, Pr. Viorel Grec, parohul din Mesteacăn, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de teologi sătmăreni.

Cuvântul de învăţătură

Pentru credincioşii care s-au rugat la Sfânta Liturghie împreună cu ierarhul, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuprinzător cuvânt de învăţătură despre post şi rugăciune, despre dreapta credinţă şi statornicie.

"Este unică Ortodoxia. Este unică rânduiala Bisericii noastre. Este sfântă şi mântuitoare şi cei ce ne-am născut în Biserică şi suntem în Biserică să-I mulţumim lui Dumnezeu cu recunoştinţă pentru tot ce ne-a dăruit Hristos de 2000 de ani prin Biserica lui şi prin Sfinţi, prin slujitori, prin episcopi, preoţi, diaconi, prin monahii din mănăstiri. Pentru tot ce ne-a dăruit Dumnezeu trebuie să-I mulţumim. Şi apoi să fim fericiţi că ne-a dăruit statornicie şi n-am plecat ca şi copiii care fug de la părinţi."

Cadou pentru Muzeul Episcopiei

După încheierea Sfântei Liturghii, preotul paroh Vioel Grec a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop o icoană cu Răstignirea Mântuitorului, care să îmbogăţească Muzeul Episcopiei.

Binecuvântarea casei parohiale

După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat casa parohială şi familia preotului paroh. Satul Mesteacăn din comuna Halmeu, judeţul Satu Mare, este una din comunităţile întemeiate după primul război mondial, prin translocarea locuitorilor din Maramureş. Numele satului vine de la pădurea de mesteceni existenţi pe locul unde a fost aşezat satul. Biserica a fost construită în anul 1970 din contribuţia benevolă a credincioşilor. A fost târnosită în anul 1997 de Preasfinţitul Părinte Iustin. Foto.

 • Liturghia Darurilor înainte sfinţite în Parohia Aliceni

Miercuri, 14 martie 2018, de la ora 16,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite în Parohia Aliceni, Protopopiatul Oaş, în biserica cu hramul "Sfânţii Arhangheli Mihail şi Gavriil".

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Pr. Marcel Malanca, protopopul de Oaş, Pr. Mihai Feher, proin-protopop de Oaş, preotul paroh Horaţiu Vasile Şurani, diaconii care l-au însoţi pe Preasfinţitul Părinte Episcop. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de diaconi şi teologi băimăreni.  

Cuvântul de învăţătură

Un cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop credincioşilor din biserică cărora le-a vorbit despre post şi căderea în păcat, despre foloasele duhovniceşti pe care le aduce postul, despre restaurarea generală a omului prin post.

"Postul ne readuce acasă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Ne readuce în stare de veghe. Postul pe care ni l-a lăsat Mântuitorul, Care a postit 40 de zile şi 40 de nopţi, retras în Pustiul Carataniei, nimic mâncând sau bând 40 de zile şi 40 de nopţi, pe care l-a încheiat într-o confruntare unică, într-un război, într-o luptă aproape corp la corp, cu diavolul este postul model pentru noi credincioşii şi îl avem de urmat. Noi, când intrăm în Postul Mare, intrăm într-un proces profund de restaurare interioară şi exterioară. Dumnezeu nu poate trăi în casa inimii noastre, înlăuntrul nostru dacă nu restaurăm interiorul. Şi tocmai acest lucrum îl facem postind."

Daruri pentru Parohie

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a donat bibliotecii parohiale două cărţi importante ale părintelui Nicolae de la Rohia, mapa centenarului, care se dă tuturor preoţilor în acest an sărbătoresc, declarat în Patriarhia Română ca "An Omagial al unităţii de credinţă şi de neam" şi "Anul Comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918", precum şi calendarul spiralat editat de Episcopie cu ocazia Centenarului Marii Uniri. În încheiere, părintele paroh Horaţiu Vasile Şurani a rostit un cuvânt de mulţumire adresat Preasfinţitului Părinte Episcop pentru efortul făcut de a sluji în această parohie de la marginea Eparhiei şi ţării şi i-a adresat invitaţia de a mai veni şi altă dată ca să slujească în mijlocul oşenilor din Aliceni.

Aliceni este un sat despre care se ştiu lucruri de abia din secolul al XIX-lea, în 1867 trăind aici 100 de credincioşi. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în 1976. Este construită din piatră. Pictura a fost realizată de Adrian Roşu din Brăila, în tehica frescă, între anii 1996-1998. Iconostasul a fost donat de Mănăstirea Bixad, iar târnosirea a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Iustin în 8 noiembrie 2000. Majoritatea locuitorilor satului lucrează în străinătate şi vin acasă doar vara, pentru câteva săptămâni. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească la Romainville, Paris

Duminică, 11 martie 2018, închinată Sfintei Cruci, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Romainville, Paris, pentru românii ortodocşi din această parte a capitalei Franţei, fiind înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi din delegaţia Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, care face această vizită în Franţa, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Iosif, Mitropolitul Eurropei Occidentale şi Meridionale, şi a Părintelui Mircea Filip, parohul ortodox din Romainville, de naştere din Ţara Lăpuşului.

O delegaţie importantă a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

Din delegaţia Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului condusă de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii "Sfânta Ana" Rohia, Pr. Adrian Mihali, consilier administrativ bisericesc, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial bisericesc, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare şi Ciprian Bohotici, redactor şi operator Trinitas TV.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor în biserica din Romainville, de duminica înălţării Sfintei Cruci, au făcut parte membrii delegaţiei Eparhiale din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Pr. Mircea Filip, parohul din Romainville, care a invitat delegaţia Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, şi Pr. Ciprian Rebrişorean, misionar al Mitropoliei Occidentale şi Meridionale.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica cu hramul “Sfinții Trei Ierarhi” din Romainville, o construcţie în stil gotic.

O mulţime de peste 1.000 de credincioşi s-au rugat împreună cu preoţii şi diaconii în timpul Sfintei Liturghii, din care peste 300 s-au mărturisit şi împărtăşit, alături de cei mari maturi mulţi tineri şi copii, toţi foarte bucuroşi că au avut această de neuitat ocazie de a avea oaspeţi o delegaţie de preoţi şi diaconi din România. Mulţi din aceştia sunt din localităţi de pe cuprinsul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi din judeţele învecinate.

Cuvântul de învăţătură

Cuvinte de apreciere şi de laudă pentru păstrarea credincţei a transmis Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin credincioşilor veniţi să se roage împreună cu Ierarhul oaspete, cărora le-a vorbit şi despre Crucea pe care o poartă pământenii.

"În urcuşul nostru spre Învierea Domnului suntem chemaţi să purtăm Crucea noastră, aşa cum Însuşi Mântuitorul a purtat Crucea pentru noi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Crucea este viaţa şi viaţa este ca Cruce. Aşa înţelegem noi, creştinii, parcursul călătoriei noastre pământeşti şi fiecare om are Crucea propriei lui vieţi, Crucea propriei lui familii, păstorii au Crucea propriilor lor păstoriţi pentru cei încredinţaţi spre păstorire. Fiecare conducător, conştient sau nu, are de purtat Crucea celorlalţi prin sensul de slujire a celor pe care au fost chemaţi să-i conducă."

"Mântuitorul Iisus Hristos, Care a fost chipul iertării şi iubirii Tatălui, a venit să-şi asume moartea pe Cruce, a mai adăugat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Ascultător făcându-se până la moarte şi încă moarte pe Cruce, după cum spune Sfântul Apostol şi evanghelist Ioan."

Cu cuvinte pline de înţeles, Preasfinţitul Păsinte Episcop Iustin le-a explicat credincioşiulor despre asumarea Sfintei Cruci.

"Şi-a asumat Mântuitorul Crucea pentru că a venit în lume din iubire faţă de om, faţă de sufletul omenesc şi faţă de umanitate şi a trebuit să arate iubirea Tatălui prin pironirea mâinilor pe Cruce. Pentru ca să primim în dar Învierea şi viaţa veşnică trebuie să parcurgem tot calvarul pe care l-a parcurs Mântuitorul."

Crucea Voievodală pentru Părintele Mircea Filip

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop a oferit Părintelui paroh Mircea Filip, în semn de omagiu, Crucea Voievodală Maramureşeană şi Gramata Episcopală.

Părintele Mircea Filip a înmânat Părintelui Episcop Iustin o icoană a Sfintei Treimi, care va îmbogăţi Muzeul Episcopiei. Foto.

Vizită la Mitropolia Europei Occidentale şi Meridionale

Duminică după amiază, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, a făcut o vizită la Mitropolia Europei Ociidentale şi Meridionale, unde a fost primit de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif, de naştere din Vişeul Maramureşului Voievodal, care a adresat invitaţia de a vizita Parohia din Romainville, Paris, Franţa. Cu această ocazie delegaţia s-a închinat în Catedrala Mitropolitană, construită din lemn în stil maramureşean. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Iustin a oficiat Liturghia Darurilor înainte sfinţite în Romainville, Paris

Vineri, 9 martie 2018, sărbătoarea Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturhie a Darurilor înainte Sfinţite în Parohia Romainville, arondismentul 1 Paris, Franţa, unde a slujit, înconjurat de un sobor de preoţi, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, și a Preacucernicului Părinte Mircea Filip, parohul Bisericii “Sfinții Trei Ierarhi” din regiunea Romainville.

Cu această ocazie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi- a exprimat bucuria de a sluji în acest loc al românilor originari din Episcopia în care este eparhiot şi a adresat credincioşilor un scurt cuvânt de învăţătură, pornind de la pericopa evanghelică a sărbătorii.

Preasfințitul Părinte Iustin şi delegaţia eparhială pe care o conduce se află în Regiunea Romainville, până luni, în 11 martie 2018.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin este însoţit de Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, și Ciprian Bohotici - redactor şi operator la Trinitas TV.

Duminică, 11 martie 2018, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi delegaţia eparhială vor sluji în aceeaşi biserică.. Foto.

 • Episcopia Maramureşului şi Sătmarului a luat în administrare cel mai modern centru social rezidenţial din nord-vestul Transilvaniei

Marţi, 6 martie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a semnat pentru preluarea în administrare totală a Centrului Social de tip rezidenţial pentru Persoane Vârstnice "Bunul Samarinean" din localitatea Coroieni, Protopopiatul Lăpuş, judeţul Maramureş, devenind astfel administrator de drept. Centru Social a fost construit de Primăria Coroieni, primar Gavril Ropan, în parteneriat cu Mănăstirea "Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul" Dealu Mare, aflată pe teritoriul administrativ al acestei comune, stareţ Protos. Ioil Nicoară.

- Centrul Social a fost construit printr-un program integrat, ne spune primarul Gavril Ropan, din fonduri europene, având şi cofinanţare din partea primăriei. El va găzdui 40 de persoane vâstnice şi va fi dat în folosinţă în câteva luni, după încheierea fazei de autorizare, care îi va permite începerea activităţii. Centrul a fost construit şi utilat după toate standardele europene, ne spune Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial soicial-filantropic şi misionar, începând de la locurile de depozitare a alimentelor, bucătărie, sală de mese, frigidere, congelatoare, dotarea tenică la ultimele standarde a bucătăriei, sală de mese, lifturi, maşini de spălat din cele mai moderne. Camerele sunt dotate cu televizare, baie separată. Centrul are capelă pentru serviciile religioase, bibliotecă, spaţiu de lectură şi activităţi recreative. În viitor va fi amenajat în faţa clădirii un parc cu alei şi pomi fructiferi, bazin, bănci de odihnă, hidranţi pentru udarea spaţiilor verzi şi a pomilor, astfel încât locatarii să beneficieze de un confort cât mai mare. Este cel mai modern centru rezidenţial pentru persoane vârstnice din toată Transilvania.

- Este o zi importantă pentru Episcopia noastră, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, deoarece am semnat protocolul cu Primăria Coroieni din Ţara Lăpuşului, în care este prevăzută colaborarea între noi şi parteneriatul în ce priveşte administrarea Căminului de bătrâni, care va găzdui 40 de persoane, construit din fonduri europene de către Primăria Coroieni, oferindu-l nouă în administrare pentru o mai apropiată şi creştinească purtare de grijă a celor care sunt găzduiţi acolo. Este un moment important şi este primul obiectiv de acest fel. Ne bucurăm din suflet şi îi mulţumim domnului primar Gavril Ropan, care a avut iniţiativa şi s-a ocupat de ducerea la bun sfârşit a acestui proiect. Inaugurarea va avea loc undeva în luna viitoare şi din acel moment Sectorul Social-Filantropic şi misionar din cadrul Episcopiei, coordonat de părintele Arhimadrit Ioachim, se va ocupa ca să administreze aşezământul, care se va numi Aşezământul Social-Filantropic "Bunul Samarinean" şi care are nevoie de un director sau de un manager şi de personalul necesar ca să poată să îi îngrijească pe bătrâni şi să nu le lipsească nimic. Propriu-zis, Biserica se întoarce acolo unde a fost întotdeauna: în societate, în comunitate, în familie, purtând grijă nu doar de sufletele credincioşilor şi de mântuirea lor, ci şi de viaţa lor şi de sănătatea lor fizică, de singurătatea lor şi de momentele dificile prin care trec uneori persoane care, datorită unor evenimente dramatice din viaţa lor sau pur şi simplu prin firescul vieţii, ajung la bătrâneţe şi nu mai au cine să-i îngrijească. Slavă lui Dumnezeu pentru această zi. Sperăm ca cei ce vor fi găzduiţi acolo să simtă ocrotirea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu prin implicarea Bisericii Ortodoxe şi a Episcopiei noastre. Foto.

 • Preot nou în Parohia Rozavlea Şesu Mănăstirii

Duminică, 4 martie 2018, a doua din Postul Sfintelor Paşti, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în satul natal Rozavlea, Parohia Şesu Mănăstirii, în biserica cu hramul "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă", înconjurat de un sobor de preoţi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului, Pr. Vasile Cosma, parohul din Rozavlea Centru, tânărul preot Alexandru Anin Coste, noul paroh din Rozavlea Şesu Mănăstirii, ca urmare a concursului organizat de Episcopie în urma plecării fostului preot Vasile Cosma în Parohia Rozavlea Centru, Pr. Ioan Coste, paroh la biserica "Sfântul Ştefan" din Zalău, Pr. Alexandru Coste, tatăl preotului Alexandru Anin Coste, Preot Vasile Bota, de la Parohia "Sfântul Andrei" Oradea, diaconi. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon teologul Vasile Timiş, profesor de religie, care va fi hirotonit ca preot misionar pe seama Protopopiatului Vişeu, la recomandarea protopopului Pr. Mihai Chira. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Bizantină "Theologos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. La Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, credincioşii din cele două parohii din Rozavlea, între care mulţi tineri. Au fost prezenţi şi credincioşi din alte parohii.

Cuvântul de învăţătură

Un cuvânt plin de sfaturi duhovniceşti a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin credincioşilor prezenţi la biserica din Rozavlea Şesu Mănăstirii, despre semnificaţia duminicii Sfântului Grigorie Palama, despre pericopa evanghelică a vindecării slăbănogului din Capernaum, despre rolul păstorului turmei cuvântătoare, subliniind ideile principale ce trebuie reţinute de către credincioşi în această duminică din Poastul Mare.

Referitor la rolul preotului duhovnic, Preasfinţia Sa a spus: "Modelul duhovnicului în Biserica este modelul lui Hristos şi aşa trebuie să-l vedeţi pe preot, aşa trebuie să se comporte preotul. Preotul, care leagă şi dezleagă, întotdeauna este icoana reprezentativă a lui Hristos pe pământ şi a Sfinţilor Apostoli. Şi exact aşa trebuie să se comporte preotul." Hristos este cel care transformă oamenii din păcătoşi în fii ai lui Dumnezeu: "Hristos îi transformă pe oamenii păcătoşi, îi înfiază în fii duhovniceşti, iertându-le păcatele şi vindecându-i de boli. Biserica face acelaşi lucru: îi transformă pe oameni, din oameni fireşti, pământeşti, din oameni fizici şi biologici, în fiii lui Dumnezeu, în fii duhovniceşti, în fiii Bisericii. Biserica este pe pământ mamă, Dumnezeu este tată, iar Hristos este fratele nostru, împreună cu noi, purtători de Cruce." Prezenţa lui Iisus Hristos Domnul în viaţa noastră este continuă: "După Înviere şi Înălţarea la Cer Hristos nu mai este fizic cu noi, dar duhovniceşte este în permanenţă cu noi. Este în mijlocul nostru. Este înlăuntrul nostru, că-L primim sub chipul pâinii şi al vinului şi devenim purtători de Hristos. Hristos este cu noi. E fratele nostru şi garantul mântuirii noastre."

Instalarea noului preot paroh

După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a instalat ca paroh în Şesul Mănăstirii pe preotul Alexandru Anin Coste, de naştere din Zalău, fiu de preot, absolvent al Seminarului Teologic din Oradea şi al Facultăţii de Teologie din Sibiu, care va sluji aici chiar din această săptămână.

Preasfinţitul i-a înmânat însemnele pastorale: Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi cheia bisericii, ca să fie primul care deschide biserica şi ultimul când o închide, înmânându-i decizia şi mandatul de preot paroh. De semenea, Preasfinţitul Părinte Episcop i-a înmânat mai multe cărţi de cult, printre care Sfânta Evanghelie, Penticostar, Liturghier, Aghiasmatar şi Catavasier. În cuvântul său, noul peotul paroh a mulţumit tuturor pentru încrederea acordată, promiţând chiriarhului şi credincioşilor că va munci la fel de mult cît preotul căruia îi urmează, pentru a fi la înălţimea aşteptărilor comunităţii din Şesu Mănăstirii, care sunt oameni foarte credincioşi şi iubitori de biserică. Actuala Parohie Şesu Mănăstirii din Rozavlea este locul în care a copilărit şi unde a urmat şcoala primară Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi unde merge să slujească cu mare plăcere şi nostalgie după anii copilăriei, în care s-a format creştineşte şi duhovniceşte, unde a învăţat să iubească mănăstirea. Preotul paroh Alexandru Anin Coste, împreună cu credincioşii, a dăruit preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, pentru a îmbogăţi colecţia Muzeului EpiscopieiBiserica din Rozavlea Şesu Mănăstirii a fost ridicată în urmă cu aproape 19 ani, iar un incediu a mistuit-o în august 2016. În 2017, biserica a fost reînălţată în timp de doar 9 luni şi urmează a fi pictată. Foto.

 • Întâlnirea eparhială a responsabililor cu catehizarea

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a avut loc joi, 1 martie 2018, în sala de conferinţe de la Mănăstirea Habra, Groşi-Baia Mare, în organizarea Sectorului Teologic-Educaţional şi Activităţi cu Tineretul şi Biroului de Catehizare, întâlnirea anuală a responsabililor pentru catehizare din cadrul celor 8 protopopiate din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.

În cadrul întâlnirii s-au prezentat obiectivele catehetice pentru anul 2018 la nivel de Eparhie, perspective, strategii anuale şi proiecte de finanţare la nivel de protopopiate, s-a prezetat proiectul "Hristos împărtăşit copiilor", ediţia 2017-2018 - concurs naţional de creaţie, care are ca generic "Unirea: libertate şi unitate".

Pe marginea temelor prezentate au avut loc dezbateri, întrebări şi răspunsuri privind activitatea de catehizare. Scopul întâlnirii a fost găsirea unor modalităţi de a dezvolta, dinamiza şi multiplica activităţile catehetice dedicate tinerilor din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului.

Întâlnirea i-a avut moderatori pe Pr. Milan Bălan, consilier eparhial coordonator al Sectorului Teologic-educaţional şi Activităţi cu Tineretul, care a transmis mesajul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, şi pe Arhid. Alexandru Gaborean, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului. Foto.

 • Întâlniri duhovniceşti cu tinerii din Baia Mare - duminică, ora 17,00, biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil"

Timp de mai multe duminici, la nivelul Protopopiatului Baia Mare se derulează, în municipiu, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, proiectul "Întâlniri duhovniceşti cu tinerii din parohiile băimărene în Postul Mare". Purtând genericul "Tinerii împreună pentru păstrarea uinităţii de neam şi de credinţă", desfăşurarea proiectului beneficiază de iniţiativa Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din Protopopiatul Baia Mare (ATOPBM), preşedinte Pr. Bogdan Ciocotişan, în parteneriat cu Asociaţia Caritabilă "Facem ca visele să devină realitate".

În proiect sunt cuprinse mai multe parohii, duminică, 4 martie 2018, ora 17,00, fiind rândul întâlnirii cu tinerii din parohia "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil", preot paroh Viorel Gavra, slujitori Pr. Dr. Adrian Gavra, inspector şcolar, şi Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, organizatorul evenimentului.

Proiectul face parte din evenimentele dedicate Anului Omagial al Unităţii de Credinţă şi de Neam din Patriarhia Română. Afis

 • Academicianul Alexandru Surdu, vicepreşedinte al Academiei Romane, a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Maramureş.

Marţi, 27 februarie, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la festivitatea de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului, eveniment care s-a desfăşurat în Sala "Bogdan Vodă" din incinta Palatul administrativ al Consiliului Judeţean Maramureş.

În data de 15 august a anului 2015, la hramul Mănăst irii Moisei, Preasfinţitul Părinte Iustin, i-a conferit academicianului Alexandru Surdu, cea mai înaltă distincţie eparhială pentru laici, şi anume "Crucea voievodală maramureşeană".

Aceste onoruri făcute de către două instituţii importante, constituie un semn al preţuirii şi cinstirii maramureşenilor, faţă de dragostea arătată de acad. Alexandru Surdu valorilor, credinţei şi frumuseţilor ţinutului Maramureşului şi maramureşenilor, pe care domnia sa, le promovează cu toată convingerea şi sinceritatea.

Nu în ultimul rând, cinstirea acordată este un prinos de recunoştinţă pentru susţinerea de către Excelenţa sa în cadrul Academiei Române, a tuturor demersurilor universitare, culturale şi religioase venite din Maramureş. Foto.

 • Procesiune la Baia Mare de Duminica Ortodoxiei

Duminică, 25 februarie 2018, Duminica Ortodoxiei, cu începere de la ora 9,30, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Pr. Florin Hoban, inspector școlar, Pr. Claudiu Ciașcai, slujitori ai Catedralei, Pr. Alexandru Petre Coste, paroh în comuna Iaz, Sălaj, tatăl preotului ce va fi hirotonit azi, Pr. Ioan Coste din Zalău, Parohia „Sfântul Ștefan”, Pr. Călin Vereș Pop, din Tusa, Sălaj, Pr. Teodor Csordaș, din Boian, Sălaj, preoți invitați.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Alexandru Alin Coste, pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Parohia Rozavlea - Șesu Mănăstirii, Protopopiatul Vişeu.

Tânărul sfinţit astăzi este fiu de preot, absolvent de seminar și al Facultății de Teologie din Sibiu, doctorand la aceeași facultate.

"Să nu uite niciodată că a fost sfinţit în Duminica Ortodoxiei, a spus Preasfnţitul Părinte Episcop Iustin, când este programat triumful dreptei credinţe asupra tuturor rătăcirilor şi să fie cu adevărat un slujitor vrednic, responsabil, jertfelnic, binelucrător şi mărturisitor".

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru Duminica Ortodoxiei a fost citită de Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei.

Procesiunea cu icoane de Duminica Ortodoxiei

A devenit o tradiție ca în Duminica Ortodoxiei, sărbătoare închinată „ biruinței dreptei credințe asupra celor care luptau împotriva cinstirii icoanelor, a Sfintei Cruci și a sfintelor moaște, fiind, totodată, și sărbătoare a biruinței dreptei credințe asupra tuturor ereziilor sau învățăturilor greșite, în general”, după cum se spune în cuvântul pastoral, credincioșii Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare să facă o procesiune cu icoane în jurul sfântului locaș, în cântări și dangăt de clopot.

Așa s-au petrecut lucrurile şi în această Duminică a Ortodoxiei, cu toate că afară era un firg puternic, cu temperaturi de minus 7 grade şi un vânt aspru şi tăios, de trecea prin haine până la oase.

A fost o manifestare a credinţei ortodoxe la care au participat foarte mulţi tineri.

"Cinstim toate Sfintele Canoane şi rânduieli ale Sfintei Noastre Biserici, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, închinându-ne cu evlavie Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci, icoanei Preacuratului chip al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, icoanei Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor. Noi îi cinstim deopotrivă şi ne rugăm şi ne închinăm cu credinţă şi evlavie tuturor celor care, pe parcursul istoriei creştinismului, s-au mântuit şi s-au sfinţit şi au devenit rugători înaintea lui Dumnezeu pentru tot neamul creştinesc şi omenesc. Îi mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat cu slavă să sărbătorim Sfânta Duminică a Ortodoxiei cu bisericile arhipline, cu credincioşi tineri şi vârstnici, purtând sfintele icoane în procesiuni sacre, care sunt semnul suprem al întâlnirii noastre cu Dumnezeu, al întâlnirii în liturghie, al întâlnirii în credinţă, în rugăciune şi în dreaptă mărturisire, dreaptă vieţuire şi dreaptă închinare chipului celui nefăcut de mână al Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi al tuturor sfinţilor care s-au împodobit cu sfinţenia de-a lungul istoriei creştinismului şi lucrării harului în Biserica lui Hristos prin Sfintele şi Dumnezeieştile Taine". Foto.

 • Icoane vechi expuse la Muzeul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

Joi, 23 februarie 2018, de la ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la deschiderea expoziţiei de icoane vechi închinate Duminicii Ortodoxiei, intitulate "Chipuri din veac în veci", ediţia a II-a, organizată de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, prin Sectorul Patrimoniu Sacru şi Pictură Bisericească în Muzeul Centrului Eparhial din incinta Catedralei Episcopale "Sfânta Treime", sala "Sfinţii Martiri Brâncoveni". Contextul actualei expoziţii este prilejuit de Anul Omagial al Unităţii de Credinţă şi de Neam, de Anul Comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918 şi de Anul European al Patrimoniului Cultural. Purtând genericul "Arta icoanei - mărturie a unităţii de neam, limbă, credinţă şi spiritualitate românească", expoziţia oferă tuturor celor interesaţi icoane şi obiecte din patrimoniul sacru-mobil al bisericii monument UNESCO din Plopiş, Protopopiatul Lăpuş, secolele XVIII-XIX.

La deschidere a participat un număr mare de credincioşi şi specialişti, între care am remarcat pe deputatul Viorica Cherecheș, pictori și iconari, sculptori, specialiști în artă, protoierei, cadre didactice din învățământul teologic. Rolul de gazdă l-a avut preotul Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, moderatorul discuțiilor, pictor bisericesc.

Au vorbit Pr. Virgil Jicărean, care a făcut o prezentare a expoziţiei ce cuprinde iconostasul bisericii monument istoric din Plopiş, ale cărui icoane au fost pictate de renumitul pictor bisericesc Ştefan Zugravul din Şişeşti, și icoane pe lemn din această biserică. "Ştefan Zugravul din Şişeşti, dacă ar fi fost purtat la şcolile academice ale vremii, ar fi fost un zugrav de talie mondială, atâta fineţe şi forţă avea şi mai ales patriotism, deoarece culorile principale ale iconostasului nu sunt altele decât cele din care urma să fie alcătuit tricolorul românesc - roşu, galben şi albastru", a spus Pr. Virgil Jicărean.

Pr. Daniel Pop, parohul din Plopiş, care este depozitarul şi, prin biserica pe care o păstoreşte, proprietarul acestor bunuri de o valoare rară, a specificat: "Ştefan Zugravul din Şişeşti era nu numai pictor vestit, ci şi sculptor, pentru că a pictat, dar a şi sculptat catapeteasma bisericii din Plopiş. Din pictura aceasta ne dăm seama că, uitându-ne la sfinţii cuvioşi Atonie cel Mare şi Sfântul Cuvios Efrem Sirul, în biserica din Plopiş au slujit ieronomahi. Este în Plopiș şi un loc numit "Al Călugărilor". Î.P.S. Justinian, vrednicul de pomenire, amintea că în Plopiş exista şi un ţinut al Zugrăvenilor, dându-ne seama astfel că acolo a fost şi o şcoală de zugravi. Revenind la biserică, este vorba de un amplu proiect de restaurare. Este pentru prima dată când se restaurează în totalitate biserica de la Plopiş, deodată arhitectura şi pictura bisericii, precum şi celelalte lucruri legate de biserică, cum sunt instalaţiile, sistemele de alarmă şi alte sisteme de siguranţă."

Tot despre exponate şi pictorii bisericeşti ai vremii, descoperiţi în ultimii doi ani, a vorbit muzeograful Centrului Eparhial, Dumitriţa Filip, doctorand, pictor de icoane: "Pe lângă iconostasul pe care deja îl privim şi pe lângă faptul că Ştefan Zugravul este primul autor al lucrărilor pe care le-am expus astăzi, am mai descoperit câţiva zugravi anonimi. Din cadrul iconostasului, doar icoana împărătească a Maicii Domnului poate fi atribuită lui Ştefan Zugravul. Alături de Ştefan Zugravul, putem observa munca unui ucenic, care nu se ridică la nivelul lui Ştefan Zugravul din Şişeşti. El pictează celelalte trei icoane împărăteşti, precum şi icoanele care se pot vedea la dulapurile din faţa icoanelor împărăteşti. Iar pe lângă aceşti doi zugravi, în cercetările efectuate pe teren, am observat că aici, în zona oraşului Baia Mare, ar fi fost un alt zugrav, care, pe la 1762, pictează trei icoane pentru comunitatea din Plopiş, care se pot viziona în această expoziție. Începem să vorbim de o şcoală de zugravi în zonă."

Renumitul sculptor Dr. Ioan Marchiş, directorul Direcţiei de Cultură a judeţului Maramureş, a vorbit despre icoana bizantină: "Icoanele sunt importante în Maramureş pentru că ele constituie documente de identitate religioasă şi culturală. Noi avem în Maramureş acel stil bizantin, un stil care încă nu s-a afirmat aşa cum trebuie în lume. Avem aici acest stil îmbinat cu această naivitate populară la aceşti meşteri care au ştiut să ia câte ceva din rădăcinile Maramureşului şi să le combine cu ceea ce înseamnă stilul bizantin."

Dr. Teodor Ardelean, membru în Adunarea Eparhială şi directorul Bibliotecii Judeţene "Petre Dulfu" din Baia Mare, a vorbit despre graiul românesc şi despre paradigmele care au însoţit poporul român, care s-a înrădăcinat şi dăinuie în lume de la înfiinţarea sa, a cărui predominantă existenţială a fost tendinţa spre unire, care s-a şi înfăptuit în urmă cu 100 de ani, ca rezultat al fructificării oportunităţilor care i s-au ivit şi pe care le-a fructificat. Vorbind despre unitatea de limbă şi neam, a consemnat că unele dialecte româneşti, precum cel aromân, împreună cu perimetrul său peren, dar şi celelalte trei rămase, sunt pe cale de dispariţie sau au chiar dispărut, datorită unor paradigme ce nu au fost fructificate. "Ferice de poporul nostru că, prin vârfurile sale, a reuşit să prindă acest spirit, acest curent, care înseamnă să conştientizezi şi să pui în operă o paradigmă ce-ţi vine în faţă. Este salvatoare şi reuşeşti să te salvezi."

Concluzia creştină şi socio-istorică a expus-o Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care a subliniat că:

"Suntem un popor care am rezistat prin artă sacră, prin cult şi cultură creştină şi vom rezista în continuare prin aceste lucruri preţioase pe care ni le-a dăruit Dumnezeu şi oamenii lui Dumnezeu prin poporul român care a fost inspirat şi luminat de Dumnezeu, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Lumina din icoane este Lumina lui Hristos din Evanghelie, din icoană în viaţa omului, din viaţa omului iar în icoană, şi din icoană spre Dumnezeu. Deci, este un circuit al Luminii Evangheliei, al Luminii lui Hristos, de aceea, Biserica Ortodoxă Română este instituţia, care, împreună cu Academia Română, şi-a asumat, cu bucurie, responsabilitatea de a organiza evenimente care să ne readucă în memorie istoria, chipurile luminoase, lumini şi rodiri ale unităţii de neam şi de credinţă", a subliniat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Expoziţia stă deschisă publicului mai multe luni. În timpul evenimentului a interpretat cântece religioase Grupul coral al Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. Biserica de lemn din Plopiş a fost construită de 49 de familii, între anii 1798-1805. Ea este biserica în care, la botez, a fost închinat la icoane şi la Sfânta Masă Înaltpreasfinţitul Părinte Episcop Justinian, deoarece Plopişul este localitatea în care s-a născut şi în care a fost botezat.Foto.

 • Rugăciunile Canonului cel Mare în Muntele cel sfânt al Rohiei

Joi, 22 februarie 2018, de la ora 16,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a rugat, împeună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în Muntele cel Sfânt al Rohiei, cum numeşte Preasfinţia Sa Mănăstirea Rohia.

O tradiţie păstrată cu sfinţenie

De 33 de ani, în fiecare joi din prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin este prezent la slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Crioteanul şi la Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite unită cu vecernia, care se săvârşesc în această zi după amiază. Aşa a fost şi joi, 22 februarie 2018, când în biserica cea nouă, "Catedrala Munţilor închinată Maicii Domnului", cum îi spune Preasfinţitul Părinte Episcop, a oficiat slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul şi Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite, unită cu vecernia, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi.În sobor au slujit: Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Pantelimon Ilieş, Arhim. Ghelasie Maxim, Protos. Ignatie Herman, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Mihai Gheduţiu, secretarul protopopesc, Pr. Ioan Pop, parohul din Rohia, diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de un grup de teologi lăpuşeni, dirijaţi de Pr. Prof. Drd. Andrei Baboşan. Biserica nouă a Mănăstirii Rohia a fost arhiplină de credincioşi, iar mulţi dintre ei s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului, după una sau mai multe zile de ajunat. În fiecare seară din această săptămână, după slujbele oficiate, credincioşii prezenţi au primit câte un colac copt pe vatra încălzită cu lemne de credincioşii din Rohia şi Poiană.

Cuvânt de învăţătură

Cuvântul rostit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a făcut referire la slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, la însemnătatea Postului Mare şi la comportamentul creştinului în timpul acestuia, la starea de pocăinţă pe care o trăim în perioada postului, la învăţăturile pe care ni le-au transmis Părinţii Bisericii pentru ca postul să fie folositor, la ajutorul pe care ni-l dă Biserica în perioada pregătitoare şi în timpul Postului Mare.

"Slujba Canonului cel Mare, specifică sfântului şi Marelui Poast şi Bisericii Ortodoxe, este o slujbă de pocăinţă, a precizat Preasfinşitul Părinte Episcop Iustin, cu care întotdeauna începe perioada Postului Mare, pentru că, la început Postului ni se aduce aminte că suntem oameni lesne alunecători şi păcătoşi şi că avem nevoie de căinţă, de îndreptare şi de iertare."

"Canonul cel Mare este o meditaţie biblică, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. În rostirea celor 250 de stihuri ni se aduce în faţa ochilor sufleteşti întreaga Sfântă Scriptură a Vechiului Testament şi foarte multe nume de persoane, pe care le auzim citite de către părinţi, din care cele mai multe s-au căit şi s-au mântuit, iar altele, mai puţine, n-au găsit calea spre pocăinţă. Canonul cel Mare este şi o slujbă de pocăinţă profundă. Cea mai profundă."

"La Rohia e Dumnezeu. Simţi prezenţa lui Dumnezeu. Simţi darul, bucuria şi binecuvântarea ale lui Dumnezeu. Nicăieri nu este slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul atât de frumoasă ca la Mănăstirea Rohia", a afirmat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, adăugând că modelul de slujire a Canonului cel Mare şi a altor sfinte slujbe a fost transferat de aici la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, ceea ce face ca prezenţa credincioşilor să fie în număr mare la oficierea sfintelor slujbe. Foto.

 • Joi, 22 februarie, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, la sediul Reşedinţei Episcopale, a prezidat şedinţa privind proiectul de reabilitare al Palatului Cultural din localitatea Sighetu Marmaţiei. 

  În luna decembrie a anului trecut, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, a semnat contractul de finanţare a proiectului "Conservarea, reamenajarea şi punerea în valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmaţiei". Valoarea proiectului este de peste 21 milioane lei, din fonduri europene şi co-finanţarea Episcopiei de peste 991 mii lei. Durata proiectului este de 3 ani. Foto.

 • Slujba Canonul cel Mare şi Liturghia Darurilor înainte sfinţite la Catedrala Episcopală din Baia Mare

Miercuri, 21 februarie 2018, a treia zi din Postul Mare al Sfintelor Paşti, de la ora 16,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, urmat de Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite unită cu Vercernia.

Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite

Soborul a fost alcătuit din 10 preoţi şi 4 diaconi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstirilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, Arhim. Dr. Casian Filip, eclasiarhul Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Dr. Marius Sabou, cadru didactic universitar şi parohul Catedralei Vechi din Baia Mare, preoţii slujitori ai Catedralei: Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar, Pr. Claudiu Ciaşcai, Pr. Florin Bălan şi Pr. Prof. Drd. Claudiu Pop, profesor la Seminarul Teologic şi paroh în Groşi-Baia Mare. Răspunsurile la slujba Canonului cel Mare şi la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul coral al Seminarului Teologic Liceal "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, şi arhidiaconi, diaconi şi teologi cântăreţi la strana Catedralei. Am remarcat prezenţa mare a credincioşilor care au venit la aceste slujbe de seară în număr mai mare decât duminica, mulţi dintre ei primind Sfânta Împărtăşanie după ce au ajunat trei zile consecutiv înainte de prima Sfântă Liturghie a Darurilor înainte sfinţite din acest post. Ajunul de trei zile este o jertfă practicată în rândul credincioşilor Catedralei atât în prima săptămână din Postul Sfintelor Paşti, cât şi în ultimele trei zile din Săptămâna Mare.

Cuvântul de învăţătură

Un explicit, cuprinzător şi binevenit cuvânt de învăţătură a rostit Părintele Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstirilor, despre Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite a Sfântului Grigore Dialogul, unită cu vecernia, şi cum se oficiază ea, despre cum să ne pregătim pentru Sfânta Împărtăşanie ca să nu atragem asupra noastră mânia lui Dumnezeu, despre tâlcuirea pericopelor evanghelice citite, despre importanţa şi semnificaţia lor, despre cum trebuie să postim.

"Să-L odihnim pe Hristos în sufletele şi-n inimile noastre, să încercăm fiecare dintre noi să fim puţin mai buni, să fim puţin mai atenţi cu noi înşine şi cu semenii noştri, a spus Părintele Arhimandrit Timotei. Să fim puţin mai rugători, mai plini de omenie, pentru că omul care se roagă lui Dumnezeu, omul care Îl are pe Dumnezeu în inima lui, acela este un om smerit, cucernic şi plin de omenie. Pentru aceasta a venit Mântuitorul Iisus Hristos la noi, ca să ne înveţe să fim oameni de omenie, să fim oameni de caracter, să fim oameni cu inima deschisă la necazul şi la durerea semenului nostru, iar în aceste zile din perioada sfântului şi marelui Post fiecare dintre noi suntem datori să ne deschidem inimile, ca să intre în casa sufletului nostru darul lui Dumnezeu, să intre Hristos sub chipul pâinii şi al vinului în Sfânta Împărtăşanie, să-L odihnim pe Hristos şi pe semenul nostru. La această lucrare suntem chemaţi, a mai precizat exarhul mănăstirilor."Foto.

 • Slujba Canonului cel Mare la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare

Marţi, 20 februarie 2018, de la ora 17,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, înconjurat de un sobor de 10 preoţi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, preoţii slujitori ai sfântului locaş: Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Claudiu Ciaşcai, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie şi profesor la Seminar, Pr. Dr. Marius Sabou, parohul Catedralei vechi "Adormirea Maicii Domnului", şi cadru didactic universitar, Pr. Prof. Drd. Claudiu Pop, profesor la Seminar şi paroh la Groşi - Baia Mare, preoţi profesori de la Seminarul Teologic.

După slujba Canonului cel Mare, Pr. Prof. Drd. Claudiu Pop a rostit o meditaţie despre tinereţe.

"Tinereţea este nimic altceva decât vârsta cea mai frumoasă din viaţa fiecăruia dintre noi. Vârsta de la care Dumnezeu are aşteptări pe măsură de la noi, de la fiecare." Foto.

 • Vizită la şantierul de pictură al bisericii "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Baia Mare

Marţi, 20 februarie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a efectuat o vizită de lucru la biserica "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" (Valea Roşie) din municipiul Baia Mare, unde se realizează lucrări de repictare a bisericii de către pictorul bisericesc Alexandru Săsărman.

Alături de Preasfinţia Sa, au fost prezenţi pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial al Sectorului patrimoniu sacru şi pictură bisericească, şi pr. Fabian Coroian, protopop al Protopopiatului Ortodox Baia Mare şi slujitor la această biserică. Foto.

 • Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare

Luni, 19 februarie 2018, de la ora 17,00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat slujba Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor de 10 preoți din care au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gheorghe Paul, prodecanul Facultății de Filologie și coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” de la Centrul Universitar „Nord” din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, preoții slujitori ai Catedralei și preoți care sunt cadre didactice la Seminar și Universitate.

Răspunsurile la slujbă au fost date de la ambele strane, de arhidiaconii, diaconii și cântăreții Catedralei și de cealaltă parte de elevii seminariști băimăreni.

La încheierea slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit o meditație despre călătoria duhovnicească care începe în această zi, despre felurile postului adevărat pe care creștinul este bine să îl ţină, despre sfaturi ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii pe care ni le-au lăsat ca o călăuză pe drumul mântuirii, despre rolul, importanţa, frumuseţea şi conţinutul Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, despre nevoia exerciţiului duhovnicesc continuu pe care este recomandat să îl facă creştinul.

"Canonul cel Mare este o meditaţie biblică şi o slujbă de pocăinţă. Biserica Ortodoxă are acest tezaur sfânt, care este Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul", a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Foto.

 • Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare

Duminică, 18 februarie 2018, a Izgonirii lui Adam din Rai şi a lăsatului sec de brânză pentru Postul Sfintelor Paşti, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, înconjurat de un sobor slujitor. Luni, 19 februarie 2018, începe Postul Sfintelor Paşti. Luni şi marţi sunt zile aliturgice, în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie. Miercuri şi joi se oficiază Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite. Luni, marţi, miercuri şi joi se face slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, preoţii slujitori ai Catedralei: Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, Pr. Claudiu Ciaşcai, Pr. Florin Bălan, alţi preoţi invitaţi şi 10 diaconi.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Adrian Gabriel Chereji, pe seama bisericii din Parohia Cuţa, Protopopiatul Carei, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Proaspătul preot a studiat Teologia la Seminarul Teologic "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare şi la Domeniul Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul" din Cadrul Centrului Universitar "Nord" din Baia Mare. A slujit ca diacon în Franţa, timp de doi ani, iar în urma rezultatelor concursului organizat de Episcopie a fost numit preot paroh în Cuţa. Tot în cadrul acestei Sfinte Liturghii Arhiereşti a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Anin Alexandru Coste, care, în urma concursului din cadrul Episcopiei, a fost numit preot în Parohia Şesu Mănăstirii din Rozavlea, Protopopiatul Vişeu. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Doxologia" al Catedralei Episcopale "Sfânta Treime", dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran. Catedrala a fost arhiplină de creştini, de parcă era o mare sărbătoare, între ei aflându-se şi Cătălin Cherecheş, primarul Băii Mari.

Cuvânt de învăţătură

La momentul pricesnei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un amplu cuvânt de învăţătură, în care s-a referit la pericopa evanghelică a duminicii, Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, în care "Mântuitorul ne vorbeşte despre postul curat şi adevărat, a cărui temelie nu poate să fie pusă fără iertare şi împăcare, fără rugăciune adevărată şi post duhovnicesc. Şi fără să gândim şi să conştientizăm că în această vreme ne adunăm nu bunuri pământeşti şi trecătoare, ci comori duhovniceşti şi nepieritoare, pe care le aşezăm în tezaurul sacru al lui Dumnezeu, ca să le găsim acolo şi să ne întâlnim cu ele când ne vom prezenta în faţa Dreptului Judecător", a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Vorbind despre postul folositor omului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a adăugat: "Postul nostru nu este unul estetic, nu este unul medical, nu este unul psihologic, nu este unul doar biologic. Nu postim doar ca să arătăm mai bine. Nu doar ca să ne însănătoşim de anumite boli fizice, recomandate de medici. Deci, postul nostru are un demers teologic. Ţinteşte dobândirea comorilor cereşti, dobândirea luminii darului Duhului Sfânt, dobândirea frumuseţilor interioare."

Postul nu înseamnă întristare, ci bucurie, seninătate în suflet şi în priviri că renunţăm la păcate:

"A posti înseamnă nu doar a posti de bucate, a posti cu bucurie, cu faţă senină şi a posti de păcate, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Deci, a posti de vorbe rele, neschimbăm firea şi gândirea, ne schimbăm atitudinea, ne transformăm în această perioadă, pentru că Sfinţii Părinţi ne-au învăţat că în această perioadă facem grădinărie duhovnicească şi lucrăm cu spor la mântuirea noastră. Şi în cele din urmă trebuie să înţelegem că, dacă Mântuitorul a postit 40 de zile, neavând nevoie de post, a vrut să ne lase o îndrumare, a vrut să ne dea o lecţie cum pot fi biruiţi vrăjmaşii, cum poate fi biruit diavolul. Pentru că a zis Apostlilor: neamul de demoni nu poate fi biruit decât cu rugăciune şi cu post. Şi când Mântuitorul a postit 40 de zile, a postit pentru că Adam n-a postit." "Să ne ajute Dumnezeu ca iertarea, bucuria postului, comorile duhovniceşti şi răstignirea postului nostru, după modelul Mântuitorului, să ne aducă comoara cea cerească şi nepieritoare, şi, în cele din urmă, mântuirea sufletească. Să avem un post binecuvântat şi adevărat, cu mult folos duhovnicesc", s-a rugat în încheierea cuvântului de învăţătură Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Foto.

 • Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

În ziua de 15 februarie 2018, în Sala Sinodală din Re ș edin ț a Patriarhală, sub pre ș edin ț ia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ș edin ț a de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul acestei ș edin ț e a avut loc alegerea Arhiereului-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei ș i a Arhiereului-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei ș i Portugaliei . <continuare>

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a participat la Şedinţa Sfântului Sinod

Joi, 15 februaarie 2018, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a participat la Şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a avut loc în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel . În cadrul acestei ședințe, Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Atanasie (Tudor) Rusnac ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Noul Arhiereu-Vicar va purta titulatura Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania. De asemenea, Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Teofil (Petru) Roman ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Noul Arhiereu-Vicar va purta titulatura Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia. În cadrul aceleiași ședințe au fost luate și alte hotărâri, dintre care amintim: A fost completată tematica omagială și comemorativă a anului 2018 „Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918” cu un nou capitol: Consecințele Marii Uniri. Lumini de Centenar: moștenitori și fructificatori ai Marii Uniri timp de 100 de ani.Vor fi evidențiate astfel personalitățile care, prin realizările lor, au fructificat acest mare moment al istoriei noastre naționale, ctitori de lăcașuri de cult, promotori și apărători ai culturii, spiritualității și educației creștine românești.

 • În contextul Anului Centenarului 2018, Sfântul Sinod încurajează intensificarea programelor pastorale, culturale și spirituale de promovare a unității de credință și de neam în comunitățile ortodoxe românești din afara României, în special folosirea limbii române în cultul divin, în activitățile cu tineretul și în familie.
 • Având în vedere contribuția Bisericii la promovarea unei educații pentru unitate și demnitate națională s-a luat hotărârea ca Centrele eparhiale să continue oferirea sprijinului financiar și material unităților școlare care au nevoie de reparație, renovare și dotare.
 • Întrucât activitățile culturale și artistice desfășurate în lăcașurile de cult pot provoca tendințe de auto-secularizare a spațiului sacru din Biserica Ortodoxă Română, Sfântul Sinod stabilește ca aceste activități culturale să fie organizate în alte spații ale parohiilor, sau în spații publice închiriate pentru acest scop.
 • Filmările în lăcașurile de cult vor fi realizate doar cu acordul Centrelor eparhiale și numai în cazurile în care se dorește evidențierea patrimoniului liturgic și arhitectural-istoric al respectivelor biserici. La fel, transmiterea în direct pe internet a slujbelor din biserici va fi realizată doar cu acordul Centrelor eparhiale, cu obligația respectării normelor liturgice și tipiconale.
 • A fost aprobată  înscrierea  în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2019, a pomenirii Sfintei Matrona de la Moscova, cu zi de prăznuire în data de 2 mai;
 • De asemenea, a fost aprobată înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2019, a cinstirii Sfintei Icoane a Maicii Domnului – Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu din Arhiepiscopia Bucureștilor în ziua praznicului Izvorului Tămăduirii. Au fost aprobate și textele Acatistului și Slujbei Sfintei Icoane a Maicii Domnului – Siriaca.
 • A fost aprobat textul Acatistului și al Slujbei Sfinților Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat (9 noiembrie) și cele ale Sfinților 26 de Mucenici din Goția (26 martie). De asemenea, au fost aprobate și textele a două Acatiste, anume Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca (18 octombrie) și cel al Acatistului Sfântului Mucenic Hristofor (9 mai). (Date transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române). Foto.

 • Adunarea Naționala Bisericeasca. Foto.

 • Sfânta Liturghie la biserica „Soborul Sfinţilor 12 Apostoli” din Baia Mare

Duminică, 11 februarie 2018, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Soborul Sfinţilor 12 Apostoli” din Baia Mare.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial coordonatorul Sectorului Teologic-Educaţional, slujitor la acest Sfânt Altar, Pr. Gheorghe Bălan, paroh, fost consilier eparhial economic, Pr. Lect. Univ. Dr. Dorinel Dani, slujitor la acest Sfânt Altar, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, înfiinţat în urmă cu 25 de ani, dirijat acum de Eugen Indre. Biserica a fost arhiplină de credincioşi veniţi din cartierul băimărean al Gării, dar şi din celelalte cartiere băimărene.

Cuvânt de învăţătură despre Înfricoşătoarea Judecată

Un amplu şi explicit cuvânt de învăţătură a rostit în faţa credincioşilor Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, vorbindu-le despre pericopa evanghelică citită în această duminică, a Înfricoşătoarei Judecăţi, dar şi despre judecata particulară şi Judecata de Apoi.

„După sfârșitul fiecăruia dintre oameni este o judecată particulară, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Sufletul omului este dus de îngerul păzitor, de sfântul ocrotitor înaintea Dreptului Judecător. Și are loc o judecată particulară a fiecărui suflet și sufletul este așezat într-o anumită stare provizorie până la Judecata de Apoi. De ce această judecată provizorie? Pentru că faptele pe care le-a făcut omul în viață continuă să aibă efecte după moartea lui. Dacă a făcut omul mult bine în viața lui, a făcut bine comunității, societății, neamului, Bisericii, a scris și vorbit frumos, a determinat pe alți oameni să se întoarcă de pe o cale greșită, a avut o influență bună, dacă a fost un tată sau o mamă responsabil(ă) pentru creșterea copiilor, și au crescut copiii în credință (inclusiv viața copiilor și urmările vieții lor și a nepoților și a strănepoților, în funcție de educația pe care au primit-o în familie, în biserică) și ceea ce a făcut fiecare dintre noi pentru lume, crește binele, dar crește și răul dacă am scris cărți eretice, dacă am făcut mult rău, dacă am nedreptățit, dacă am asuprit, dacă am judecat, dacă am depus mărturie mincinoasă și am distrus familii, că dacă am distrus o familie se distrug și urmașii, are efecte negative cumplite. Toate acestea, și faptele bune cresc și sporesc, și continuă după moartea omului, și faptele rele. Și atunci, nu-i definitivă și irevocabilă judecata particulară. Este provizorie, pentru că în funcție de ceea ce a făcut omul în viață, la Judecata Finală se vor adăuga toate lucrurile bune, care s-au amplificat după moartea lui sau rele care s-au amplificat după moartea lui.”

Părintele paroh Gheorghe Bălan a mulțumit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin pentru frumoasa Liturghie Arhierească oficiată în această duminică și i-a oferit un frumos coș cu flori albe.

Biserica cu hramul „Soborul Sfinților 12 Apostoli” din Baia Mare a fost construită, din beton şi cărămidă, începând din 1991, pentru a sluji comunitatea parohială care a luat ființă la sărbătoarea Învierii Domnului din anul 1990, la inițiativa preotului Gheorghe Bălan, actualul paroh. În acel an a fost lansată și tema de proiectare pentru noua biserică. Într-un an s-a construit demisolul, astfel că în septembrie 1992 a fost terminat demisolul, iar în 26 octombrie a fost sfinţit. În anul 1997 biserica a fost terminată și pregătiră de pictură, iar în 12 noiembrie 2000 a fost târnosită. A fost prima biserică din Baia Mare târnosită de după revoluție. Foto.

 • Lucrări de amploare la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Vineri, 9 februarie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a prezidat şedinţa tehnică ce a avut loc la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare în legătură cu etapele constructive ce se vor derula în acest an la sfântul locaş de închinare.

La şedinţa tehnică au participat Prof. Arh. Dorel Cordoş, proiectatul şi şeful de proiect al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Prof. Dr. Ing. Gelu Zaharia, proiectantul structurii de rezistenţă, Diplomat Geolog Prof. Dr. Sorin Zaharia, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, Pr. Daniel Tirean, inspector CFI al Episcopiei, Ing. Petru Thira, coordonatorul echipei de construcţii.

Pe ordinea de zi au fost trecute lucrările propuse de Arhid. Dr. Nifon Motogna pentru a fi realizate în acest an şi supuse aprobării. Astfel, au intrat în discuţie şi au fost aprobate de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi echipa tehnică următoarele lucrări ce urmează a fi executate: 1. finalizarea acoperişului cupolei (aprox. 700 - 750 mp); 2. pictarea cupolei şi a stâlpilor până la centura intermediară, cu protejarea picturii faţă de depunerile de praf ce pot rezulta din lucrările ce se vor executa în fazele următoare; 3. montarea balizajului şi iluminatul ornamental al crucii; 4. demontarea eşafodajului metalic de la cota +47,65 m, o mare provocare constructivă!!; 5. realizarea soclului perimetral, a scărilor şi a contraforţilor (+devierile instalaţiilor de apă şi canalizare, gaz şi curent electric); 6. sistematizarea verticală – aducerea terenului la cota finală şi refacerea aleii; 7. confecţionarea şi montarea geamurilor; 8. finisaje exterioare de la cota +34 m la cota +48 m (baza turnului); 9. proiectarea şi realizarea instalaţiilor de iluminat, sonorizare, încălzire etc.; 10. finalizarea caselor de scară nr. 1, 3 şi 4 şi montarea unui ascensor în scara nr. 2; 11. construirea diafragmelor interioare de pe solee şi iconostas, precum şi a celor de la intrare în catedrală; 12. tencuieli interioare. După şedinţa tehnică, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu echipa tehnică, au efectuat o vizită pe şantierul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” şi a făcut unele recomandări funcţionale. Aceste lucrări de mare amploare se preconizează a fi finalizate până la finele acestui an, dacă vor beneficia şi de susţinere financiară locală, judeţeană şi centrală, ţinând cont că este vorba despre un obiectiv de mare importanţă din punct de vedere urbanistic, nu numai un simbol al Băii Mari, al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, ci şi o emblemă a Ortodoxiei ardelene şi româneşti. Foto.

 • Şedinţa Casei de Ajutor Reciproc

Joi, 8 februarie 2018,  cu începere de la ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a prezidat, în sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din cadrul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, şedinţa anuală a Casei de Ajutor Reciproc (C.A.R.) a preoţilor şi personalului neclerical din Eparhie.

În timpul şedinţei s-a păstrat un moment de reculegere pentru cei patru membri C.A.R. trecuţi la Domnul în anul trecut.

La şedinţă au participat reprezentanţi ai celor 8 protoierii, responsabili cu CAR-ul din protopopiate, precum şi o parte din Permanenţa Centrului Eparhial. Darea de seamă pe anul trecut a fost prezentată în detaliu de preşedintele Casei de Ajutor Reciproc, pr. Ioan Pop.

A fost citit raportul comisiei de cenzori şi aprobată darea de seamă, dar şi nivelul cuantumurilor de ajutorare pentru acest an calendaristic. Activitatea pe anul trecut a fost apreciată de adunare ca fiind foarte bună, ceea ce face ca sprijinul pentru solicitanţii din anul acesta să fie în aceleași cuantumuri ca anul trecut.

Documentele prezentate au fost aprobate de plenul ședinței.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a apreciat pozitiv activitatea Casei de Ajutor Reciproc şi a mulţumit celor care administrează această instituţie de întrajutorare, pentru faptul că activitatea din anul 2017 a decurs normal, în conformitate cu atribuţiile care le revin administratorilor din legislaţia în vigoare.

Casa de Ajutor Reciproc a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a fost înfiinţată în urmă cu 26 de ani şi are ca scop acordarea de împrumuturi membrilor ei şi soţiilor acestora, precum şi ajutoare de naştere şi înmormântare.

Conform statutului de funcţionare, C.A.R. a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului are înscrişi un număr de 735 de membri, din care 52 de pensionari. Președinte este Pr. Ioan Pop, iar casier Pr. Mihai Tira.. Foto.

 • Sfânta Liturghie în biserica "Sfântul Nicolae " din Vieşu de Sus

Duminică, 4 februarie 2018, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în biserica cu hramul "Sfântul Nicolae" din Vişeu de Sus.

Din sobor au făcut parte Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Pr. Mihai Chira, paroh şi protopop al Vişeului, Pr. Călin Vlad, secretar protopopesc şi paroh în Ieudişor, peoţi din Vişeu de Sus şi din parohii învecinate. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de teologi din zona Vişeului de Sus.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotesit iconom, cu dreptul de a purta brâu roşu, preotul Călin Vlad, secretar protopopesc al Protoieriei Vişeu şi parohul din Ieudişor.

Între credincioşi s-au aflat primarul Vişeului de Sus, ing. Mircea Leţiu din Satu Mare, membru al Adunării Eparhiale, credincioşi şi credincioase din Vişeu de Sus.

Biserica "Sfântul Nicolae" din Vişeu de Sus a fost construită în anul 1933.

Cuvântul de învăţătură

În cea de a doua duminică a Triodului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioişilor despre perioada Triodului şi despre pericopa evanghelică a duminicii, a Fului Risipitor.

"Să înţelegem că oriunde am fi, oricât de departe ne-am fi dus de la Dumnezeu, oricât de mult am fi risipit din viaţa, din zilele, din darurile noastre, niciodată să nu deznădăjduim, pentru că Tatăl este îndelung răbdător, mult iubitor şi lesne iertător. Şi ne aşteaptă. Ne aşteaptă să ne reîntoarcem. În viaţa aceasta de fii rătăcitori sau risipitori, pe lângă faptul că risipim darurile, ne stricăm şi numele de creştini şi întinăm haina botezului, pentru că la botez primim haina de fiu al lui Dumnezeu după har. Demnitate de fii al lui Dumnezeu după har, şi haină împărătească, inel în mână, încălţăminte în picioare şi mantie imperială primim la botez fiecare. Devenim fii ai lui Dumnezeu. Şi toate acestea le pierdem când plecăm din casa lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu ne dezmoşteneşte niciodată. Totdeauna aşteaptă să revenim. Nu abandonează ideea, ca Tată, că ar putea să-şi piardă vreun fiu, ci vrea ca toţi să revină acasă, ca toţi să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină. Şi când revin le redă." Foto.

 • Hramul de iarnă al Mănăstirii Moisei

Vineri, 2 februarie 2018, sărbătoarea Întâmpinarea Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească la Mănăstirea Moisei, în fruntea unui sobor de preoţi, cu ocazia hramului de iarnă al sfântului locaş de închinare. De mai mulţi ani a fost instituit acest obicei ca de hramul de iarnă la Mănăstirea Moisei Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin să oficieze Sfânta Liturghie.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc al Eparhiei şi stareţul Mănăstirii Scărişoaa Nouă, Arhim. Dr. Casian Filip, exarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, de loc din Moisei, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Protos. Şofronie Perţa, stareţul Mănăstirii Dragomireşti, Arhim. Pantelimon Ilieş, de la Mănăstirea Rohia, Pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, preoţi din parohiile Moiseiului, din Vişeu şi din Borşa, ieromonahi, arhidiaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie Arhierească au fost date de Corala de muzică bizantină "Theologos" a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijată de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Ioan Timiş, cu slujire la Mănăstirea Moisei.

La Sfânta Liturghie au venit să se roage împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin preoţii slujitori şi credincioşi din Moisei, una din cele mai mari comune ale ţării, precum şi de pe Văile Vişeului şi Izei, din Borşa şi de mai departe. Între credincioşi s-a aflat Ing. Mircea Leţiu din Satu Mare, fost membru în Adunarea Naţională Bisericească, credincioşi din Maramureşul Voievodal.

Cuvântul de învăţătură

La chinonic, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a adresat credincioşilor într-un cuvânt de învăţătură cuprinzător despre pericopa evanghelică a sărbătorii împărăteşti.

„Ziua de astăzi este închinată Întâmpinării Domnului, se ţine totdeauna la 2 februarie şi ea face amintire, aşa cum ne relatează Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 2, versetul 20 până la 40, de momentul în care Maica Domnului, la 40 de zile după Naşterea Pruncului Iisus, a împlinit o rânduială sfântă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Ştim că mamele adevărate ţin şi împlinesc rânduielile sfinte. Mamele creştine nu s-au abătut şi nu se abat de la rânduielile sfinte. Aşa a făcut şi Maica Domnului. Era o rânduială sfântă la poporul ales şi anume ca la 40 de zile orice prunc născut de parte bărbătească să fie dus la templu şi să fie afierosit sau închinat Domnului şi să se dăruiască pentru el o ofrandă: doi pui de porumbel sau de turturea. Iar mamei i se citeau rugăciunile rânduite pentru curăţirea femeii la 40 de zile. Această rânduială sfântă s-a păstrat şi în biserica noastră”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Din partea părintelui stareţ Teofil şi a obştii Mănăstirii Moisei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar o icoană care îi reprezintă pe cei Trei Sfinţi Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur.

Mănăstirea Moisei are o istorie veche de sute şi sute de ani, atestarea numită "din vechime", datorită lipsei actului întemeierii, care poate fi în secolul al XIV-lea sau mult mai vechi. Există în curtea mănăstirii o biserică veche de lemn, construită la 1600, sfinţită în 1672 de Sfântul Sava Brancovici, Mitropolitul Transilvaniei, reconstruită în 1699, "distrusă fiind de un incendiu".

Mănăstirea a fost o vreme metoc al Mănăstirii Putna. La mănăstire a funcţionat şi un important centru de pictură. Biserica de zid este construită între anii 1905-1910 şi pictată între anii 1982-1985. Mănăstirea are acum mai multe clădiri, încât putem vorbi de un complex monahal. Între 2013-20115 s-a construit aici un centru cultural important.

Hramul de vară este Adormirea Maicii Dommnului, când are loc cel mai mare pelerinaj cu procesiuni din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, iar hramul de iarnă este praznicul împărătesc Întâmpinarea Domnului. Foto.

 • Sfânta Liturghie în Catedrala Oaşului

Duminică, 28 ianuarie 2018, Duminica Vameşului şi a Fariseului, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala din Negreşti Oaş, cu hramul Duminica Tuturor Sfinţilor, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi şi a rostit cuvânt de învăţătură.

O primire plină de sinceritate şi bucurie

În Ţara Oaşului Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin este aşteptat cu multă bucurie şi sinceritate, deoarece este ştiut că paşii Episcopului binecuvintează pământul pe unde trece, iar acest lucru este cunoscut şi de oşeni, care sunt persoane credincioase. Aşa s-a întâmplat şi duminica aceasta, când Chiriarhul locului a fost întâmpinat de prefectul judeţului, Darius Filip, de primarul Aurelia Fedorca a Negreştiului, de viceprimarul Constantin Fanea şi de un grup de copii de la Clubul elevilor din localitate, în frunte cu Maria Tripon, cunoscuta cântăreaţă de muzică oşenească.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial al sectorului social-filantropic şi misionar, Arhim. Dr. Emanuil Rus, stareţul Mănăstirii Bixad, Pr. Marcel Malanca, protopopul de Oaş, Pr. Ioan Pop, paroh, Pr. Nicolae Robaş, de la Schitul Luna Şes, Pr. Radu Vasile Rusu, din Tur, Pr. Marius Borhidan, de la Spitalul Negreşti, Pr. Adrian Bucşa, secretar protopopesc, paroh în Prilog, Pr. Vladimir Sofineţ, din Huta Certeze, Pr. Andrei Barcaş, din Oradea, diaconi. În rândul credincioşilor, alături de cei pomeniţi la primire, s-au mai aflat deputatul Ovidiu Silaghi, consilieri locali şi judeţeni. Au fost în catedrală şi tinerii „Junii Oaşului” din Racşa şi din alte localităţi, tinerii de liceu din Negreşti şi din altă parte, care s-au rugat împreună cu Întâistătătorul Eparhiei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de Maria Ţiproc, iar la priceasnă a cântat Corul copiilor Şcolilor generale nr. 1 şi 3 din Negreşti, dirijat de Luciana Bledea.

Cuvântul de învăţătură

Un cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, la începutul căruia a explicat credincioşilor ce înseamnă perioada Triodului, cât ţine ea şi semnificaţia duminicilor până la începutul Postului Paştilor, după care a vorbit despre pericopa evanghelică a duminicii, a vameşului şi fariseului.

„În această perioadă (a Triodului) ne înţelepţim, ne luminăm, înţelegem care este rostul vieţii noastre pe pământ, înţelegem cât de mult ne iubeşte Dumnezeu şi cât de mult aşteaptă să fim înţelepţi, să fim responsabili, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Aşteaptă Dumnezeu să înţelegem că numai prin rugăciune smerită, prin viaţă curată, prin milostenie, prin căinţă adevărată, prin post după putere, numai aşa putem să devenim casa Duhului Sfânt. Deci omul care se roagă smerit, omul care se căieşte cu sinceritate, îşi mărturiseşte păcatele, se spovedeşte de mai multe ori, omul prin post şi măsură şi prin fapte bune, după puteri, devine palat al Preasfintei Treimi, devine casa lui Dumnezeu. Omul devine locaş al Preasfintei Treimi, locaş al Duhului Sfânt. Ori tocmai pentru aceasta ne pregătim şi putem înţelege că oricât de păcătoşi am fi, dacă ne căim şi ne mărturisim păcatele şi renunţăm la viaţa de dinainte, putem fi iubiţi de Dumnezeu şi transfiguraţi, transformaţi, şi devenim alţi oameni şi facem parte din familia lui Dumnezeu, a oamenilor lui Dumnezeu şi a Sfinţilor Săi. A oamenilor lui Dumnezeu de pe pământ şi a Sfinţilor lui Dumnezeu din Cer.”

Distincţie

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Iustin a înmânat Gramata Episcopală, în semn de mulţumire şi apreciere domnului Vasile Sarca, fost prim-epitrop timp de 27 de ani la această biserică.

Din parte părintelui protopop, a credincioşilor şi a cercului de pictură de la Şcoala nr. 3, condus de profesoarele Irina Pop şi Angela Mureşan, eleva de 10 ani Teodora Mare a oferit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană pictată pe sticlă cu mâna ei, pe care i-a dăruit-o cu mare bucurie.Timp de câteva ore, Negreşti, capitala Oaşului, a fost centrul Ortodoxiei din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. Foto.

 • Comunicat de presă

        Sâmbătă, 27 ianuarie 2018, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Iustin Hodea, episcopul Maramureşului şi Sătmarului, în sala Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul  din Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, care au analizat întreaga activitate a eparhiei, pe anul 2017, sub aspect economic, administrativ, cultural, patrimonial, social-filantropic, teologic-educaţional, canonico-juridic şi monahal.

       Începând cu ora 8,30, Preasfinţitul Părinte Iustin a condus sedinţa Consiliului Eparhial Plenar, care a fost urmată de slujba de Te-Deum, iar apoi s-au desfăşurat lucrările în plen ale Adunării Eparhiale. Bilanţul activităţilor Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, structurate pe principalele sectoare de activitate, se prezintă astfel:

       Evenimentul anului poate fi considerat, pentru eparhia noastră, slujba de sfinţire a noilor antimise şi oferirea lor tuturor parohiilor din cele 8 protopopiate, eveniment ce s-a desfăşurat în Catedrala Episcopală din Baia Mare.           

Din rapoartele prezentate de consilierii şi inspectorii de resort, vă aducem spre ştiinţă următoarele:

        Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, care cuprinde judeţele Maramureş şi Satu Mare, are un număr de 522.480 de credincioşi, care sunt arondaţi la 94 de parohii urbane şi 380 de parohii rurale cu 30 de filii, deservite de 573 de clerici şi alţi 18 preoţi caritativi, care activează în spitale, penitenciare sau instituţii ce aparţin de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţiei. De asemenea, în cuprinsul eparhiei noastre există viaţă monahală în 30 de mănăstiri şi 10 schituri. În anul 2017 au fost hirotoniţi întru preot şi diacon un număr de 32 clerici, 49 de clerici şi personalităţi din rândul mirenilor au fost distinşi pentru activitatea lor în folosul Bisericii neamului nostru românesc, s-au pensionat un număr de 16 preoţi, iar un număr de 14 preoţi au fost sancţionaţi disciplinar.

        În anul precedent s-au continuat lucrările la Catedrala Episcopală, lucrări care au ca obiective, pe anul în curs, finalizarea acoperişului cupolei, realizarea soclului şi a contraforţilor, confecţionarea şi montarea geamurilor, finisajele exterioare până la baza turnului, proiectarea și realizarea instalaţiilor de iluminat, încălzire şi sonorizare.

O realizare de mare importanţă a fost aprobarea finanţării, din fonduri europene, a proiectului cu titlul: Conservarea, reamenajarea şi punerea în valoare a Palatului Episcopal din Sighetu Marmaţiei cu destinaţia ”Centrul pastoral-cultural Sfântul Iosif Mărturisitorul, în valoare de 5 milioane euro.

        Pe cuprinsul eparhiei noastre mai sunt în construcţie 60 de biserici şi mănăstiri, un sediu de protopopiat şi 8 case parohiale. Sunt în lucru 25 de şantiere de pictură bisericească, în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Pictură Bisericească, şi se efectuează lucrări de restaurare, reabilitare şi consolidare la 4 biserici monument istoric (biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” Copalnic Mănăştur, biserica ”Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” Şomcuta Mare, biserica ”Sfântul Ierarh Nicolae” (a Bulenilor) Săliştea de Sus și biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Plopiș).

        În cadrul “Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”au fost expuse icoane realizate de pictorii bisericeşti care activează pe cuprinsul eparhiei noastre, în expoziţia intitulată “Chipuri din veac în veci”, a fost înfiinţat Cercul de iconari “Ștefan Zugravul din Şişeşti”, Sfântul Evanghelist Luca a fost proclamat ocrotitorul pictorilor bisericeşti și iconarilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, iar în luna iunie a anului 2017, în cadrul manifestărilor cultural-religioase ale municipiului Baia Mare, a fost inaugurată, în sala Sfinţii Martiri Brâncoveni, din incinta Catedralei Episcopale, expoziţia: ”Mărgăritare din tezaurul iconografic al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului”.

        În plan cultural, amintim apariţia, în editura eparhială sau în alte edituri, a 7 titluri de carte, din care 3 de şi despre Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian. Tot la activitatea editorială, la nivel eparhial, au apărut 7 titluri de reviste eparhiale, teologice şi parohiale şi un supliment de spiritualitate ortodoxă în colaborare cu săptămânalul ”Gazeta de Maramureş”. De asemenea, au fost organizate 3 simpozioane și 2 colocvii întru cinstirea mărturisitorilor credinței ortodoxe din închisorile comuniste și manifestările celei de a XIX-a ediții a Zilelor Culturale Nicolae Steinhardt.

Aflându-ne în anul Centenarului Marii Uniri, sectorul cultural are ca obiective organizarea unor conferințe pe teme istorice, seminarii și colocvii organizare de școlile teologice, restaurarea mormintelor participanților la marele eveniment de la 1 Decembrie 1918, precum și participarea la un proiect dedicat Marii Uniri, cu desfășurare la casa memorială Gheorghe Pop de Băsești, în parteneriat cu săptămânalul Gazeta de Maramureș.

       Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi de la Iași,1–4 septembrie 2017, a fost întregită cu un număr de 105 tineri din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, care s-au alăturat celor 6000 de invitaţi din toată lumea ortodoxă. Tot sub coordonarea sectorului teologic-educaţional, pe întreg cuprinsul eparhiei noastre s-au desfăşurat un număr de 52 tabere pentru copii şi tineri, unde au participat un număr de 2.266 copii și tineri, iar programul ”Hristos împărtăşit copiilor” a fost implementat pentru 5.120 de copii și tineri.

   Centrul Eparhial, prin sectorul social-filantropic, a desfășurat activități sociale susținute din bugetul episcopiei, dar şi din colecte organizate la nivel de protopopiate şi parohii, derulând un număr important de proiecte sociale, cum ar fi:Proiectul „Prevenirea Caniculei”,care fost desfășurat pe raza municipiului Baia Mare, în parteneriat cu Primăria, prin instalarea în zonele aglomerate ale orașului a unor corturi cu dozatoare de apă potabilă; Proiectul „Acte de cinstire pentru seniorii municipiului”; A contribuit la proiectul „Construiește o casă, zidește suflete” din Parohia Moișeni, Protopopiatul Oaș; Au fost acordate ajutoare pentru câteva case de tip familial din Baia Mare; Proiectul „Ghiozdanul micuțului creștin”, prin care s-au acordat peste 100 de ghiozdane cu rechizite pentru școlari; Proiectul „Îmbracă un copil de Sfintele Sărbători de Paști”, din care au beneficiat 150 de copii; Proiectul „Oferă un dar unui copil de Sărbătorile Nașterii Domnului”, din care au beneficiat 120 de copii; Proiectul „Îmbracă un copil de sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului” din care au beneficiat 95 de copii; Proiectul „O bucurie pentru copii cu nevoi speciale (autism)”, de la școala gimnazială „Nichita Stănescu” din Baia Mare.

Între obiectivele acestui sector, pe anul 2018, consemnăm: Deschiderea activităţilor sociale la Căminul rezidenţial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice – “Bunul Samarinean” de la Coroieni, unde vor beneficia de îngrijire 40 de persoane; Deschiderea activităţilor sociale de la Centrul de zi din localitatea Babţa, judeţul Satu Mare, unde vor beneficia de îngrijire între 30 şi 50 de persoane; Deschiderea activităţilor sociale de la Centrul de zi din localitatea Gelu, judeţul Satu Mare, unde vor beneficia de îngrijire între 30 şi 50 de persoane; Începerea proiectului “Pastoraţia Străzii”/”Pastoral care on the street” şi licenţierea programul de consiliere din acest proiect; Finalizarea casei sociale din localitatea Moişeni, Protopopiatul Oaş; Finalizarea lucrărilor la Centrul social „Sfântul Luca” din localitatea Prilog, judeţul Satu Mare, unde vor beneficia de îngrijire 15 persoane; Implementarea proiectului “Construind o casă, zideşti suflete”; Deschiderea unei colaborări sub forma de “Acord de parteneriat” cu DGASPC, în vederea preluării serviciilor sociale ce urmează a fi externalizare; Găsirea unei surse de finanţare pentru clădirea de pe strada Bărnuţiu din Baia Mare; Dezvoltarea unui Acord de parteneriat tehnic pe proiecte cu ASSOC şi Serviciul de Asistenţă Socială al Primărieimunicipiului Baia Mare; Începerea demersurilor pentru obţinerea unui teren în vederea deschiderii unui cimitir al Episcopiei; Terminarea lucrărilor la Centrul Social “Sfinţii Martiri Brâncoveni” al Parohiei Sălişte I şi definirea acestuia. „Centrul Social pentru persoanele afectate de violenţa domestică”; Reabilitarea unei case din Boiu Mare, proprietate a parohiei şi transformarea acesteia într-un „Centru Social pentru persoanele dependente”; Deschiderea unei Capele pentru surdo-muţi în municipiul Satu Mare; Reconfigurarea capelei din Spitalul Judeţean Satu Mare sau construirea unei bisericuţe de lemn în incinta Spitalului; Organizarea unei conferinţe cu tema: „Familia Creştină din perspectiva argumentelor Sfintei Scripturi”, organizată în Catedrala Episcopală din Baia Mare şi într-o locaţie din municipiul Satu Mare; Dezvoltarea unui parteneriat între Centrul Eparhial, Parohiile din Cavnic şi Primăria oraşului Cavnic, în vederea implementării proiectului „Prevenirea situaţiilor sociale precare” din localitate; Finalizarea documentaţiei şi începerea lucrărilor la proiectul „Cantina Socială FAMILIA” a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului (b-dul Unirii), unde vor servi o masă caldă pe zi între 30 şi 50 de persoane nevoiaşe.            

La toate acestea, adăugăm slujbele de târnosire şi resfinţire de biserici săvârşite de Preasfinţitul Părinte Iustin, precum şi participarea la diferite manifestări cultural-religioase. Pentru toate binefacerile revărsate asupra eparhiei noastre se cuvine să mulţumim lui Dumnezeu, îndreptându-ne gândurile de preţuire către preoţii, monahii şi credincioşii Bisericii noastre strămoşeşti. Foto.

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului

 • Hramul teologic al Liceului Ortodox "N. Steinhardt" din Satu Mare

Joi, 25 ianuarie 2018, în ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constatinopolului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la hramul teologic al Liceului Ortodox "Nicolae Steinhardt" din Satu Mare.

La sosire, Preasfinţitul Părinte Episcop a fost întâmpinat de Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, şi de învăţătoarea Ramona Filip împeună cu elevii clasei a III-a, după care Preasfinţitul Părinte a asistat la Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie, oficiată de un sobor de preoţi profersori din cadrul liceului, care l-au avut în frunte pe Pr. Prof. Gabriel Groza, directorul acestei unităţi de învăţământ.

În timpul Sfintei Liturghii, la momentul pricesnei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit pentru elevi un amplu şi plin de învăţăminte cuvânt despre viaţa Sfântului Grigorie Teologul şi despre opera sa, în care a subliniat importanţa teologiei Sfântului Grigorie, care rezultă din tratatele despre preoţie şi i-a îndemnat pe tineri să le citească.

În continuare, Preasfinţitul Părinte Episcop a vorbit tinerilor despre prietenia Sfântului Grigore Teologul cu Sfântul Vasile cel Mare, care a cunoscut doar două drumuri: cel al bisericii şi cel al şcolii. Preasfinţitul Părinte Episcop s-a referit apoi la opera poetică a Sfântului Grigorie Teologul, care a scris prima poezie creştină. O parte a cuvântului de învăţătură a cuprins şi învăţături despre Sinoadele ecumenice, dar şi despre familie, rolul ei în societate, despre greutăţile întâmpinate de familia Nan în Norvegia.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a dăruit Liceului mai multe volumr liturgice, teologice şi culturale.

Un inedit popas a făcut Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în grădiniţa Liceului, unde copiii l-au antrenat la ora pictură, a cărei temă a fost Centenarul Marii Uniri.

În sala de sport, elevii din ciclul primar, gimnazial şi liceal au prezentat o activitate referitoare la Unirea cea mică şi au recitat versuri ale poetului naţional Mihai Eminescu. Activitatea s-a încheiat cu Hora Unirii. Foto.

 • Ședința anuală cu protoiereii

  Marți, 23 ianuarie 2018, cu începere de la ora 9,00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a participat la ședința anuală cu protoierii, care s-a desfășurat în sala „Justinian Arhiepiscopul” de la Centrul Eparhial din Baia Mare. La ședință au participat membrii Permanenței Eparhiale și cei 8 protopopi din cadrul Episcopiei, împreună cu secretarii protopopești.

  În cadrul ședinței au fost susținute dările de seamă ale protopopilor și au fost dezbătute subiecte din toate sectoarele de activitate ale parohiilor arondate jurisdicțional protoieriei.

  Ședința a pregătit și viitoarea întrunire a Adunării Eparhiale din prima parte a acestui an.Foto.

 • Patru ani de la instalarea noului preot în Parohia Tăuţii de Sus

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie -

Duminică, 21 ianuarie 2018, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în biserica Parohiei Tăuţii de Sus, cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”, păstorită de preotul Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, cu ocazia împlinirii unui an de la instalarea sa în această parohie. Bisericadin Tăuţii de Sus este una din cele mai impresionante biserici din afara municipiului Baia Mare.

Sfânta Liturghie Arhierească

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în fruntea unui sobor alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, Sectorul social-filantropic şi misionar, Pr. Daniel Tirean, inspector control financiar intern, Pr. Adrian Mihali, consilier administrativ bisericesc. Şi arhidiaconii care au slujit la Sfânta Liturghie au diferite funcţii în Centrul Eparhial: Arhid. Teodosie Bud – consilier eparhial economic, Arhid. Ionuţ Todorca – secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna – administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Alexandru Gaborean – inspector pentru catehizarea tineretului. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul bisericii, dirijat de Florentina Cerneştean. Numărul credincioşilor care au venit la Sfânta Liturghie a fost mare, între ei aflându-se şi primarul Alin Bîrdă, care a venit în întâmpinarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin.

În 2018 se împlinesc patru ani de când a fost instalat aici preotul paroh Adrian Mihali. Au fost patru ani de păstorire frumoasă şi rodnică, de acomodare cu credincioşii, în care experienţa celor 10 ani de diaconat al Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin au însemnat acumularea unei bogate experienţe de slujire şi pastoraţie.

Cuvântul de învăţătură

La momentul pricesnei, Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin a rostit în faţa credincioşilor un folositor cuvânt de învăţătură, pornind de la Evanghelia zilei, a lui Zaheu vameşul, pildă de pocăinţă pentru a dobândi intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu, când şi-a dat seama că cele materiale nu contează pentru mântuirea sufletului. El a promis Mântuitorului că jumătate din averea sa o dă săracilor, iar dacă a nedreptăţit pe cineva îi întoarce împătrit.

„În Zaheu a început să lucreze conştiinţa, a spus Preasfinşitul Părinte Episcop Iustin, şi atunci a făcut o mărturisire publică, cu glas tare, nu i-a şoptit Mântuitorului la ureche. Se reţinem şi faptul că Mântuitorul nu a făcut publice păcatele lui Zaheu, nici nu l-a judecat public. Zaheu s-a judecat el singur. Şi-a făcut el singur o spovedanie personală şi apoi a făcut una publică, pentru că-n faţa Mântuitorului a zis, de bucurie, pentru că i-a făcut această cinste: Doamne, iată jumătate din averea mea o dau săracilor, iar dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva întorc împătrit.”

Ataşarea de cele materiale duce la idolatrie, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin:

„Când omul, după cădere, se ataşează mai mult de bunurile materiale şi uită de Cel ce le dă, de Dumnezeu, Izvorul tuturor bunătăţilor, devine idolatru. Se răieşte, devine egoist, trăieşte pentru sine, se închide într-un cerc. Aşa era şi Zaheu. Era nefericit, deşi avea de toate. Nu era împlinit. De aceea, a fost curios să-L cunoască pe Hristos, că a auzit despre Mântuitorul că este un fenomen unic şi că poate să elibereze pe oameni de multe patimi şi păcate. Şi atunci a făcut spovedania publică, şi-a exprimat bucuria de a-L fi primit pe Hristos. Şi în acest fel Mântuitorul arată motivul şi, în final, le răspunde cârtitorilor, că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.”

Biserica din Parohia Tăuţii de Sus, Protopopiatul Baia Mare, a fost construită din cărămidă şi beton armat între anii 1990-2012, sub păstorirea preotului Dr. Vasile Augustin, actualmente paroh la biserica „Naşterea Domnului” din Baia Mare. A fost pictată în tehnica frescă între anii 2001-2008 de Mariana şi Ioan Botiş. Localitatea Tăuţii de Sus, învecinată cu municipiul Baia Mare, este una dintre cele mai vechi aşezări din Episcopie, atestată documentar din anul 1336. Mai are o biserică din piatră, construită în 1773, cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, care a fost renovată, în care s-a slujit până la construcţia noii biserici. Aceasta a fost pictată, în 1810, de celebrul pictor de biserici, Ştefan Zugravul de Şişeşti, din localitatea apropiată al cărui nume îl poartă. Foto.

 • Comunicat de presa-

TE DEUM în Catedrala Patriarhală şi în bisericile din Patriarhia Română la aniversarea Unirii Principatelor Române

Miercuri,24 ianuarie 2018, se împlinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859), moment deosebit din istoria poporului român, înfăptuit la Bucureşti de Adunarea Electivă a Munteniei, care a ales domnitor al Ţării Româneşti pe Alexandru Ioan Cuza, într-o clădire a Bisericii Ortodoxe Române de pe Dealul Mitropoliei, pe locul căreia se află astăzi Palatul Patriarhiei.

De aceea, la Sfânta Liturghie oficiatămiercuri, 24 ianuarie 2018 , în Catedrala Patriarhală, vor fi pomeniţi Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mitropoliţii Nifon al Ţării Româneşti şi Sofronie Miclescu al Moldovei, precum şi ceilalţi făuritori ai Unirii Principatelor Române.

După Sfânta Liturghie, începând cu ora 10.00, va fi oficiată slujba de TE DEUM ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru realizarea acestui act fundamental din istoria noastră naţională, la care Biserica Ortodoxă Română a contribuit în mod semnificativ.

Totodată, în ziua de 24 ianuarie 2018,ierarhii şi preoţii Bisericii Ortodoxe Române vor oficia slujba de TE DEUM în toate bisericile din Patriarhia Română, în memoria celor care au contribuit la realizarea Unirii Principatelor, iar la sfâr ș itul slujbei, la toate bisericile, vor fi trase clopotele timp de un minut .

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 • „Rohia este un simbol. Rohia este un pilon al identităţii noastre culturale, al identităţii noastre naţionale şi al credinţei noastre creştin ortodoxe strămoşeşti”

Duminică, 14 ianuarie 2018, Odovania praznicului Botezului Domnului, Preasfinmţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, cu începere de la ora 9,30, Sfânta Liturghie Arhierească la Rohia, mănăstirea de metanie a Preasfinției Sale.

Sfânta Liturghie

Cu această Sfântă Liturghie s-au încheiat sărbătorile creștine de iarnă, care au început cu praznicul Nașterii Domnului de anul trecut și se încheie cu Odovania praznicului Botezului Domnului de anul acesta.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica nouă a mănăstirii, din soborul slujitor făcând parte și fii ai Mănăstirii Rohia deveniți întâistătători de sfinte mănăstiri din Eparhie: Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc al Episcopiei și starețul Mănăstirii Scărișoara Nouă, Arhim. Dr. Macarie Motogna, starețul mănăstirii Rohia, Arhim. Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei, Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Arhim. Pantelimon Ilieș, economul Mănăstirii Rohia, Arhim. Ghelasie Maxim, Protos. Ignatie Herman, de la Altarele Mănăstirii Rohia, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpușului, Pr. Ioan Ciceu, proin-protopop al Lăpușului, Pr. Mihai Gheduțiu, secretar protopopesc, Pr. Emanuil Cosma, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala „Theologos” a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijată de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la chinonic a cântat Marcela Latiș, elevă a Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare.Între credincioșii din Țara Lăpușului și din alte părți ale Episcopiei, care s-au rugat la Sfânta Liturghie alături de soborul slujitor, s-a aflat Arhitectul Dorel Cordoș cu soția, Dr. Vlad Severius Pașca, membru al Adunării Eparhiale, cu soția, ing. Ioan Filip, director al „TAPARO” Tg. Lăpuș ș.a.

Ridicare în rang preoțesc

La încheierea Sfintei Liturghii a fost hirotesit preotul Mihai Gheduțiu din Tg. Lăpuș, întru iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu.

Preotul Mihai Gheduțiu a fost mai mulți ani, ca teolog, în diferite ascultări la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia. Acum este preot II la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Tg. Lăpuș, secretar protopopesc și desfășoară, împreună cu protopopul Lăpușului, Pr. Dr. Florin Stan, și alți preoți, importante activități cu tineretul.

Rohia - Muntele cel Sfânt al lui Dumnezeu

„Pentru că este Odovania praznicului Botezului Domnului, am încheiat la Mănăstirea Rohia, mama noastră duhovnicească și mănăstirea noastră de metanie, împreună cu părinții și ucenicii noștri și fiii Rohiei, am încheiat sfintele sărbători de iarnă aici, spre bucuria credincioșilor și spre bucuria Maicii Domnului, prin purtarea de grijă a căreia ne-am format și am devenit slujitori ai lui Dumnezeu în Biserica lui Hristos din România, a afirmat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Suntem fericiți că mănăstirea evoluează în chip minunat, părintele stareț Macarie, împreună cu părinții din Mănăstire, au reușit să acopere Centrul cultural-monahal și social „Nicolae Steinhardt”. Biserica este pictată în chip minunat și se pregătește de la o zi la alta pentru marele eveniment al târnosirii. Dar mai ales suntem bucuroși pentru iubirea pe care o arată credincioșii față de această mănăstire unică, aleasă de Dumnezeu ca loc pe care să se construiască Casă Maicii Domnului. Și cu adevărat locul acesta sfânt este. Este Muntele cel Sfânt al lui Dumnezeu de la Rohia. Ne bucurăm pentru împreuna slujire cu toți părinții din celelalte sfinte mănăstiri, care sunt fii ai Rohiei și care au venit cu mult drag să-i mulțumească Maicii Domnului pentru toate darurile pe care le revarsă neîncetat asupra noastră.”

Parastas după marele nostru poet național Mihai Eminescu

Pentru că luni, 15 ianuarie, este ziua de naștere a marelui nostru poet naţional Mihai Eminescu, și, din acest motiv, 15 ianuarie a fost declarată Ziua Națională a Culturii Române, la sfârșitul Sfintei Liturghii, la Mănăstirea Rohia a avut loc un parastas de pomenire a lui Mihai Eminescu, a stareților, viețuitorilor și binefăcătorilor Mănăstirii Rohia trecuţi la Domnul. Sfântul locaș de închinare este şi locul unde cultura românească, prin marii ei oameni care au vieţuit aici, cum este şi Nicolae Steinhardt, s-a îmbinat armonios și folositor cu rugăciunea.

„Mănăstirea Rohia este un loc plin de cultură creştină şi de tradiţii sfinte, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Este cetatea nu doar a credinţei, ci şi cetate a culturii, prin biblioteca, ce are peste 50.000 de volume şi este ctitorită de Înaltpreasfinţitul Justinian şi poartă numele „Justinian Arhiepiscopul”. Deci, Rohia este un simbol. Rohia este un pilon al identității noastre culturale, al identității noastre naționale și al credinței noastre creștin ortodoxe strămoșești”, a completat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Parastase de pomenire pentru cel mai mare poet național român au avut loc azi, duminică, 15 ianuarie 2018, în toate parohiile, mănăstirile și schiturile din Eparhia Maramureșului și Sătmarului, la îndemnul chiriarhului locului. Foto.

Discuții cu arhitectul Cordos

 • Centrul cultural-monahal și social „Nicolae Steinhardt” - o clădire unicat

Duminică, 14 ianuarie 2018, după Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a avut, la Mănăstirea Rohia, o întîlnire cu arhitectul Dorel Cordoș, despre realizarea finisajelor la Centrul cultural-monahal și social „Nicolae Steinhardt” din incinta Mănăstirii. Dorel Cordoș este arhitectul care a proiectat biserica Mănăstirii Rohia, numită „Catedrala Munților” pentru că este amplasată pe un colț de stâncă, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, o clădire unicat în nord-vestul țării, Complexul monahal de la Mănăstirea Bârsana, alcătuit din peste 10 clădiri din lemn, Complexul Mănăstiresc de la Botiza, Complexul monahal al Mănăstirii Săpânța, care are biserica cu cea mai înaltă turlă de lemn din lume, de 75 metri înălțime, și multe alte biserici și clădiri din lemn, cărămidă și piatră. Centrul cultural-monahal și social „Nicolae Steinhardt” de la Mănăstirea Rohia este o clădire unicat, cu 12 etaje, care se ridică tot dintr-o stâncă, precum biserica, și va avea, după darea în folosință, mai multe funcționalități. Foto.

 • Ședința Sinodului Mitropolitan

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a participat azi, joi, 11 ianuarie 2018, la ședința Sinodului Mitropolitan, care a avut loc în sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sătmarului din Cluj-Napoca.

Ședința Sinodului Mitropolitan a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, Arhiepiscopul Vadului Fleacului și Clujului, la care au mai participat Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, și Preasfințitul Părinte Vasile, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În timpul ședinței au fost discutate probele curente administrative și pastorale. Foto.

 • Stareţului Mănăstirii Scărişoara Nouă, Arhimandritului Timotei, i s-a conferit „Crucea Voievodală Maramureşeană”

Duminică, 7 ianuarie 2018, Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, cu începere de la ora 9,30, Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, cu ocazia hramului de iarnă.

Sfânta Liturghie Arhierească

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în fruntea unui sobor de 16 preoţi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc şi stareţul mănăstirii gazdă, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Florian Mocanu, protopop de Carei, Pr. Ioan Socolan, protopop de Satu Mare, preoţi din parohiile protopopiatului.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala de Muzică Bizantină „Theologos” a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijată de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

Numărul mare de credincioşi veniţi la Mănăstire a făcut ca spaţiul Paraclisului din subsolul noii biserici să fie insuficient, iar cei care nu au încăput înăuntru au urmărit Sfânta Liturghie din curtea bisericii.

Cuvânt de învăţătură

Un cuprinzător şi folositor cuvânt duhovnicesc a rostit pentru credincioşi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în care s-a referit la viaţa de sfinţenie pe care a trăit-o Sfântul Ioan Botezătorul, înaintemergătorul Domnului în toate şi Botezătorul Domnului în râul Iordan.

„Sfântul Ioan Botezătorul a stat în pustie circa 30 de ani. N-a vorbit cu nimeni, numai cu Dumnezeu, în rugăciune, a spus credincioşilor Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Şi Duhul lui Dumnezeu era asupra lui. Iar când a ieşit Sfântul Ioan Botezătorul la propovăduire, mesajul lui era atât de puternic, atât de radical, atât de justiţiar, necruţător cu păcatele oamenilor, ca şi cu păcatele regelui Irod şi ale soţiei lui, încât şi-a atras mânia lui Irod. Când a ieşit Sfântul Ioan Botezătorul să boteze la Iordan, trimis de Dumnezeu ca să pregătească poporul, Irod îl ura, însă poporul îl urma, pentru că predica lui era unică. Atât de puternic era mesajul pentru popor, încât lumea se întreba: nu cumva acesta este Hristos? Iar Ioan Botezătorul n-a depăşit în nici un fel limitele mandatului său, ci a rămas în limitele trimiterii sale de către Dumnezeu: să pregătească poporul pentru primirea Mântuitorului şi pentru primirea Împărăţiei lui Dumnezeu.”

„Mesajul Sfântului Ioan Botezătorul era: Pocăiţi-vă, adică îndreptaţi-vă, curăţiţi-vă, întoarceţi-vă, că S-a apropiat Împărăţia Cerurilor, a mai precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Pregătiţi-vă pentru acest eveniment unic. Avea mesaj pentru toate categoriile sociale. În acest fel, la Iordan, el boteza cu botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor, nu pentru iertarea păcatelor. El nu ierta păcatele. Nu putea. Nu avea puterea de a ierta păcatele. Numai Hristos a venit şi a zis: <<Ţi se iartă păcatele tale>>, pentru că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.”

Crucea Voievodală conferită stareţului mănăstirii

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a conferit stareţului Mănăstirii, Arhimandritul Timotei Bel, „Crucea Voievodală Maramureşeană”, în semn de părintească purtare de grijă şi înaltă apreciere pentru slujirea responsabilă, dinamică şi jertfelnică pusă în slujba Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, în ascultarea de exarh al mănăstirilor, precum şi pentru rectitorirea Mănăstirii Scărişoara Nouă în calitate de stareţ al acesteia.

Părintele stareţ Timotei a înmânat Preasfinţitului Părinte Episcop o icoană a Sfântului Apostol Andrei şi un coş cu flori, deoarece numele de botez al Preasfinţitului este Ioan.

Localitatea Scărişoara Nouă, în hotarul căreia se află mănăstirea, este locuită de moţi, deşi situată în Protopopiatul Carei, judeţul Satu Mare, la 25 km de municipiul Carei. Moţii din cătunele comunei Scărişoara şi din alte cătune apropiate au sosit aici cu reforma agrară din 1924 şi au întemeiat satul Scărişoara Nouă, după numele comunei de unde au venit cei mai mulţi.

Mănăstirea din Scărişoara Nouă a luat fiinţă la dorinţa credincioşilor comunei, în 1991. Până în 1995 s-au construit o casă monahală, în care s-au amenajat un paraclis, trapeza şi chilii. În 2014, sub stăreţia Părintelui Arhimandrit Timotei, biserica mănăstirii a fost desfăcută şi s-a ridicat, pe acelaşi loc, alta nouă, monumentală, al cărei paraclis a fost sfinţit în 24 iunie 2015, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Mănăstirea are acum o casă monahală vastă, Altar de Vară, Aghiasmatar şi o poartă clopotniţă monumentală. Este cea mai vestică mănăstire din Eparhie, care se află la câţiva kilometri de graniţa cu ţara vecină Ungaria. Foto.

 • La Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, sfinţirea Aghiasmei Mari s-a făcut pe esplanadă

Sâmbătă, 6 ianuarie 2018, sărbătoarea împărătească Botezul Domnului, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoţi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Claudiu Ciaşcai, Pr. Florin Bălan, slujitori ai Catedralei.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie Arhierească au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

O mulţime impresionantă de credincioşi a umplut spaţiul din interiorul Catedralei, iar cei ce nu au mai avut loc înăuntru au ascultat de afară Sfânta Liturghie, de pe aleile şi din curtea Catedralei. La marea sărbătoare a Botezului Domnului au venit credincioşi de pe întreg cuprinsul Eparhiei.

Sfinţirea Aghiasmei Mari

După săvârşirea Sfintei Liturghii Arhiereşti, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat, pe esplanada Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, sfinţirea Aghiasmei Mari, în fruntea soborului de preoţi slujitori la această mare sărbătoare. A devenit deja o tradiţie ca în ziua de Bobotează toţi credincioşii să se aşeze în faţa esplanadei Catedralei, de unde să urmărească slujba de sfinţire a Aghiasmei Mari, care se oficiază pe esplanadă. Aşa s-a întâmplat şi anul acesta, când Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu soborul de preoţi, corul şi cântăreţii de la strană au creat un moment deosebit, unic într-un an, când se oficiază Sfinţirea Aghiasmei Mari, după care credincioşii au primit în recipiente inscripţionate Aghiasma Mare, pentru a O păstra întreg anul pentru trebuinţele lor. Peste 10.000 litri de apă de izvor au fost aduşi şi sfinţiţi spre folosul credincioşilor.

În Baia Mare, principalul râu fiind poluat cu ape de la fostele mine de minereuri nemetalifere, nu se poate face sfinţirea apelor râului, ca în altă parte. De aceea, se aduce apă de izvor cu cisternele, pregătite special pentru acest lucru, şi se pune în butoaie mari, unde este sfinţită în ziua praznicului Botezul Domnului.

Cuvânt de învăţătură

Un frumos şi cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin despre Botezul Domnului nostru Iisus Hristos în râul Iordan, despre semnificaţia şi importanţa Botezului Mântuitorului pentru Biserica Ortodoxă şi despre cele mai importante lucruri pe care credincioşii trebuie să le reţină despre această sărbătoare împărătească.

„Iată cât de minunat este praznicul Botezului şi de ce este atât de mult iubit de credincioşi, pentru că Aghisma Mare de la Bobotează este una dintre puterile pe care le primesc credincioşii la această sărbătoare, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Aghiasma Mare se păstrează într-un loc curat. Ea ţine ani de zile. Nu se strică. Au încercat unii să explice că din cauza busuiocului, că a vasului care este din argint, că crucea-i din argint şi datorită argintului nu se strică. Nu, nu. Poţi să pui apă în orice vas de argint şi să pui busuioc şi să vezi cum se alterează. Dacă nu-i sfinţită cum trebuie şi nu se rostesc rugăciuni şi nu este invocat Duhul Lui Dumnezeu s-o purifice şi s-o sfinţească, nu stă apa.”

Rezidirea prin botez este una din tainele Bisericii Ortodoxe:

„Prin întruparea şi Botezul Mântuitorului, atât omul a fost restaurat, şi rezidit, şi recreat, cât şi creaţia întreagă şi natura, a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De aceea se sfinţesc apele la Bobotează. Prin sărbătoarea în sine, prin teologia sărbătorii, că noi nu comemorăm, noi retrăim momentele acelea în care Mântuitorul S-a Botezat, şi apoi, pentru că natura este, totuşi, tulburată din cauza omului, care este lesne alunecător, chiar dacă a fost restaurat, dar vrăjmaşul diavol încă nu a încetat să lucreze, se face sfinţirea Apei Mari sau Aghiasma Mare. Se sfinţeşte Aghiasma Mare la fiecare biserică, una dintre cele mai importante ierurgii de peste an, şi se merge uneori la râuri, sau la fluvii, sau la mare. Se sfinţesc apele cu această ocazie şi li se redă liniştea. Se invocă Duhul lui Dumnezeu, Care a venit la Iordan să se pogoare peste ape şi să le purifice, să le elibereze de lucrările ostile. Şi natura. Pe urmă se stropesc grădina, casele oamenilor se sfinţesc, preoţii merg cu icoana, ca să vestească Botezul, la noi se merge cu Sfânta Cruce în casele oamenilor. Intră preoţii în casele oamenilor şi le stropesc cu Aghisma Mare şi se curăţesc toate şi se sfinţesc, se binecuvintează şi se liniştesc. Biserica are aceste rânduieli sfinte şi le respectă, pentru că are putere Biserica, prin slujitorii ei. Putere de la Hristos să liniştească natura, s-o binecuvinteze şi s-o sfinţească. Numai Biserica noastră mai are astfel de rânduieli.” Foto.

 • Sfânta Liturghie din ziua de anul nou civil

Luni, 1 ianuarie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia sărbătorii Tăierea împrejur cea după trup a Domnului, a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei şi mama sa, Sfânta Emilia. Este ziua în care se sărbătoreşte şi intrarea în Noul An civil 2018.

Sfânta Liturghie Arhierească

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta Liturghie în fruntea unui sobor alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul sfântului locaş, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Florin Bălan, Pr. Claudiu Ciaşcai, preoţi slujitori şi diaconii Catedralei.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran. La încheierea Sfintei Liturghii au fost rostite rugăciunile de binecuvântare a cununii anului.

Cuvânt de învăţătură

Despre semnificaţia celor trei sărbători din prima zi a anului a vorbit Preasfinţitul Părinte Iustin credincioşilor din biserică, oprindu-se asupra semnificaţiei fiecăreia dintre ele: praznicul împărătesc Tăierea împrejur cea după trup a Domnului, cinstirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei şi a mamei sale, Sfânta Emilia şi ziua în care se sărbătoreşte intrarea în Noul An civil.

„Sfârşitul şi începutul de an este un moment important şi binecuvântat, şi de aceea noi numim parcursul unui an întreg Anul Mântuirii sau Anul Domnului, pentru că fiecare an, ca fiecare ceas, fiecare zi, fiecare săptămână şi fiecare lună este o lucrare importantă în viaţa noastră, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Şi cea mai importantă lucrare din viaţa noastră este mântuirea sufletului, câştigarea veşniciei, adică a vieţii veşnice, care ne-a fost dăruită nouă de către Iisus Hristos, Fiul cel Veşnic al Tatălui, Născut din veci din Tatăl sau mai înainte de toţi vecii şi Care a venit în lume ca Mântuitor al oamenilor, al omenirii sau al umanităţii. Este importantă ziua de întâi ianuarie pentru că, pe de o parte, facem bilanţul anului care a trecut, iar pe de altă parte ne aşezăm sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ne facem un program sau un proiect din care nu trebuie să lipsească preocuparea lucrării duhovniceşti sau a mântuirii şi-L rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze toată lucrarea noastră, să ne dăruiască sănătate, spor şi ajutor sfânt în toată lucrarea cea bună.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a anunţat că vom sărbători anul acesta evenimentul centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia şi că vom cinsti pe făuritorii Marii Uniri. Au fost făcute apoi rugăciunile de început de an, care se fac în biserici. Foto.

 • Slujbă la cumpăna dintre ani

Duminică noaptea, 31 decembrie 2017, cu începere de la ora 11,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, împreună cu soborul de preoţi şi diaconi ai Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, slujba care se săvârşeşte la noaptea trecerii dintre ani în bisericile din Patriarhia Română.

Catedrala a fost neîncăpătoare, cu credincioşi de toate vârstele, de la copii mici, adolescenţi, până la credincioşii în vârstă, atât de multă lume a venit să se roage împreună cu chiriarhul locului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care le-a mulţumit că sunt alături de biserică şi în această noapte deosebită, când se intră în noul an civil.

A fost o noapte deosebită, în care trecerea în Noul An 2018 s-a făcut cu rugăciuni, stând în genunchi, nu ciocnind un pahar de şampanie.

Răspunsurile au fost date de cântăreţii de la strana Catedralei. Foto.

 • Sfânta Liturghie Arhierească în ultima zi a anului 2017 în Catedrala istorică din Baia Mare

Duminică, 31 decembrie, de la ora 10.00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", numită şi "Catedrala Istorică", deoarece ea a ţinut loc de catedrală a municipiului Baia Mare până în anul 2003, atunci când a fost târnosit demisolul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime"

Sfânta Liturghie Arhierească

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta Liturghie în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, între care menţionăm pe Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, Pr. Daniel Ioan Tirean, inspector financiar în cadrul Eparhiei, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. paroh Marius Ioan Sabău, Pr. Adrian Terec, Pr. Andrei Costinaş, pensionar, fost paroh la acest Sfânt Altar, Pr. Nicolae Varga, pensionar, fost slujitor al acestei biserici.Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de Minodora Grumaz. Mulţimea de credincioşi a împodobit Catedrala cu prezenşa lor, între ei aflându-se deputatul Cherecheş Viorica şi Cătălin Cherecheş, primarul Băii Mari.

Cuvânt de învăţătură

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Iustin a realizat o incursiune în istoria naşterii Pruncului Iisus, de la profeţii până la Întrupare, dar şi după aceea, urmând viaţa firească, până la Botez. "A trecut Crăciunul, pe care ni l-a adus Dumnezeu Preabunul, şi, odată cu el, ne-a adus Dumnezeu multă bucurie, prin Naşterea Fiului Său în peştera din Betleemul Iudeii. S-a Născut în chip smerit şi aproape anonim, la marginea societăţii, adică desconsiderat şi marginalizat, nici măcar în mod omenesc, firesc, solidar sau umanitar primit. Sosindu-i vremea să nască, lipsa de omenie şi de normalitate a celor din Betleem, au dus-o pe Fecioara Maria în noapte, în peştera de lângă oraş, aducând pe lume pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a făcut Cerul şi Pământul, cel ce a zidit cu mâna pe om şi i-a dat viaţă din Viaţa Lui, prin suflarea gurii Sale, dându-i Duh Sfânt. Noi nu suntem vii pentru că am fi prin noi înşine vii, ci suntem vii deoarece viaţa noastră este din Duhul Sfânt. Duhul este Cel ce dă viaţă, spune Mântuitorul, trupul nu foloseşte la nimic".

"Dumnezeu face lucruri minunate şi astăzi, aşa cum a realizat acum 2000 de ani, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin; iar, dacă avem credinţă puternică şi iubim creaţia lui Dumnezeu, iubim pe semeni şi suntem cu recunoştinţă faţă de Dumnezeu, Ziditorul nostru, faţă de Maica Domnului, care L-a Născut pe Fiul lui Dumnezeu, faţă de Sfinţii lui Dumnezeu şi faţă de părinţii noştri sfinţi - că fiecare ne considerăm părinţii sfinţi, că ne-au lăsat o moştenire şi ne-au adus pe lume şi şi-au asumat venirea noastră, creşterea, educaţia noastră, şi ne-au dăruit bisericii neamului şi ţării, poporului, dacă suntem cu recunoştinţă şi avem multă credinţă şi iubire faţă de Dumnezeu şi de neam - Dumnezeu ne va binecuvânta iar neamul nostru va dăinui doar prin creştinism, prin valori sfinte, prin normalitate şi prin familie, prin tot ce avem noi mai bun şi scump, valori care alcătuiesc sufletul românesc; cu acesta vom dăinui în istorie".

Biserica a fost ridicată din piatră şi cărămidă între anii 1905-1911 pe locul unei vechi biserici zidite în a doua parte a secolului al XVIII-lea. Actuala biserică, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului",planificată pentru a avea două turnuri, unul s-a prăbuşit înainte de terminare, datorită materialelor de slabă calitate, provenite dintr-o clădire a primăriei distrusă în incendiu. Cinci din icoanele de pe catapeteasmă sunt pictate de celebrul pictor maramureşean Traian Bilţiu Dăncuş. Parţial, pictura bisericii a fost executată de Gheorghe Busuioc, între anii 1969-1973, continuată de pictorii Ioan şi Mihai Barna, între anii 2001-2004, pe vremea păstoririi preotului Andrei Costinaş. Parohul actual este preotul Marius Ioan Sabău. Foto.

 • Un an de la instalarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi Ziua tinerilor în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului

Miercuri, 27 decembrie 2017, sărbătoarea Sfântului Apostol, întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, în fruntea unui mare sobor de preoţi, Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia împlinirii unui an de la întronizarea Sa în calitate de chiriarh al locului şi a cinstirii ocrotitorului tinerilor din Eparhie.

Sfânta Liturghie Arhierească

Săvârşirea Sfintei Liturghii Arhiereşti a fost făcută de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa unui sobor de 20 de preoţi din Permanenţa Episcopală, stareţi de mănăstiri, protoierei, îndrumători ai asociaţiilor de tineri şi organizatori de tabere din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, directori de şcoli teologice: Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al sectorului teologic educaţional şi catehizare, Pr. Dr. Cristian Ştefan, consilier eparhial cultural, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, protopopii Fabian Coroian al Băii Mari, Ioan Socolan de Satu Mare, Vasile Aurel Pop al Sighetului, Florin Stan al Lăpuşului, Mihai Chira al Vişeului, Marcel Malanca al Oaşului, Florian Mocanu al Careiului, Pr. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Gabriel Groza, directorul Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare, Pr. Viorel Bud, secretari de protopopiate şi îndrumători cu catehizarea, cărora li s-au adăugat 10 diaconi.

În timpul Sfintei Liturghii a fost sfinţit întru diacon tânărul teolog Adrian Moraru, preşedintele ASCOR Baia Mare, pe seama Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de tinerii din cele opt protopopiate, îmbrăcaţi în frumoasele straie populare, dirijați de Arhid. Ionuț Pleș. La terminarea Sfintei Liturghii a fost oficiat Polihroniul de mulţumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Eparhiei în ultimul an.

Cuvântul de învăţătură

Un frumos şi explicit cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa celor peste 500 de tineri câţi au fost în Catedrala Episcopală veniţi din toate cele opt protopopiate ale Eparhiei, cărora le-a vorbit despre Sfântul întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, un model de tânăr creştin, care a mers până la martiriu.

„Iată, astăzi este sărbătoarea tinerilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Sfântul întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. În urmă cu trei ani, la 27 decembrie 2015, proclamam pe Sfântul Arhidiacon Ştefan ca şi ocrotitorul tinerilor, un model de martiriu, un model de mărturisitor adevărat, un tânăr creştin care s-a convertit printre primii la mărturisirea adevărului că Iisus este Hristos Fiul lui Dumnezeu Cel aşteptat şi Cel trimis de Tatăl să fie Mântuitor, un tânăr care S-a pregătit temeinic la învăţatul Gamaliel, un tânăr care a depăşit limitele legii vechi şi a tradiţiilor mozaice, şi a trecut dincolo, descoperind în duh iubirea milostivă a lui Dumnezeu şi jertfa Fiului Său, dăruită umanităţii pentru a îi izbăvi din moarte, din iad şi a le dărui învierea şi viaţa veşnică. Am socotit atunci că, pentru frumuseţea celor două reuniuni pe care le-am avut, în 2013 cu 1.300 de tineri, la nivel regional, mitropolitan, din cinci judeţe, organizată de Episcopia noastră aici, în Catedrală şi în municipiul Baia Mare, împreună cu Primăria Baia Mare … şi apoi, în 2014, reuniunea cu 3.500 de tineri, reuniune naţională, pe toată Patriarhia, făcută cu aprobarea Sfântului Sinod, la propunerea noastră, care a presupus şi mai mari eforturi din partea noastră, a clerului, a protopopiatelor şi, din nou, în parteneriat cu Primăria Baia Mare, care a fost foarte deschisă, cu domnul primar Cătălin Cherecheş, un tânăr şi el. De aceea a şi fost foarte bucuros să adunăm tinerii împreună. Acestea au fost urmate de altele, la Cluj şi la Bucureşti şi la Iaşi. Oricum, noi am dat startul. Aici a început totul. Şi pentru că a fost atât de frumos, am socotit că nu este bine să-i lăsăm pe tineri lipsiţi de un protector, de un ocrotitor. Şi am decis să îl dăruim pe Sfântul întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan drept ocrotitor şi model pentru tinerii creştini de astăzi, pentru că şi astăzi tinerii care sunt creştini au datoria să-L mărturisească pe Hristos, să-L facă cunoscut oamenilor într-o lume care se descreştinează, se secularizează, se desacralizează, într-o lume ce însemnează secularizare pentru voi tinerii, a mai precizat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.”

Şi cu voia lui Dumnezeu, tot în 27 decembrie 2016, a fost şi ziua instalării ca Episcop Chiriarh al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin.

Diplome de recunoştinţă

Pentru activitatea desfăşurată în anul 2017, deosebit de rodnică şi încununată de rezultate deosebite, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a semnat şi înmânat DIPLOMA „SFÂNTUL ARHIDIACON ŞTEFAN” Asociaţiei Studenţilor Creştin Ortodocşi (ASCOR) Baia Mare, Asociaţiei Tinerilor Creştin Ortodocşi ai Catedralei Episcopale Maramureşene (ATOCEM), Corului de copii şi tineri GAUDIUM şi grupului de Muzică Bizantină THEOLOGOS, ambele dirijate de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, precum şi organizatorilor de tabere pentru copii şi tineri din cele 8 protopopiate.

În Episcopia Maramureşului şi Sătmarului au fost organizate, în anul 2017, 52 de tabere cu peste 2.400 de tineri.

Din partea ostenitorilor Centrului Eparhial, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit un frumos Album cu fotografii, „de la momentul important şi istoric al instalării ca Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, ce a avut loc în urmă cu un an”, după cum a precizat Pr. Milan Bălan, consilier eparhial pentru sectorul teologic educaţional , care a făcut prezentarea acestui eveniment şi a Zilei Tinerilor din Eparhie.

Din partea protopopiatelor Preasfinţitul Părinte Episcop a primit coşuri cu flori. Flori ale recunoştinţei. Tuturor Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin le-a adus mulţumiri părinteşti pentru strădania depusă pe parcursului anului care se încheie peste câteva zile. Frumuseţea zilei s-a încheiat cu o colindă ridicată spre Ceruri de întreaga Catedrală, la îndemnul Chiriarhului. Foto.

 • Hramul bisericii „Nașterea Domnului” Satu Mare

Marți, 26 decembrie 2017, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat, cu începere de la ora 9,30, Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Nașterea Domnului” din municipiul Satu Mare, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi.

Sfânta Liturghie

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească înconjurat de un sobor de 12 preoți, alcătuit din Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, preoții Parohiei gazdă „Nașterea Domnului”: Vasile Bene,Vasile Pater, Marinel Corodan, Alexandru Gheorghe Chiș, pensionar, fost preot la această biserică, Pr. Dr. Cristian Boloș, parohul de la biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Coriolan Nastai, de la biserica „Nașterea Maicii Domnului”, Florin Orășteanu, de la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Cristian Peteri, de la biserica „Sfântul Gheorghe”, Petru Tătăran, de la biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, toți din Satu Mare, și preotul Lucian Tompoș, de la Parohia Hrip, Protopopiatul Satu Mare. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Solemnis” al Parohiei, dirijat de Prof. Maria Chiș.

Biserica a fost arhiplină de credincioși, între ei aflându-se prefectul Darius Filip, deputatul Octavian Petric, membru în Adunarea Națională Bisericească, deputatul Ovidiu Silaghi, inginerul Mircea Lețiu, membru în Adunarea Eparhială, fost membru în Adunarea Națională Bisericească, unul din viceprimarii municipiului Satu Mare, alți oameni politici. Unii dintre credincioşi au urmărit Sfânta Liturghie din curtea bisericii.

Cuvântul de învățătură

Un amplu cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la sărbătoarea împărătească a Nașterii Domnului, cinstită ziua precedentă, și de la Evanghelia care s-a citit de azi.

„Sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea familiei, sărbătoarea împăcării între Dumnezeu şi oameni, şi între oameni întreolaltă, sărbătoarea iubirii şi a iertării, sărbătoarea filantropiei creştine sau a milostivirii şi a solidarităţii între noi, acesta este Crăciunul, pe care ni l-a dăruit Dumnezeu de 2000 de ani şi este sărbătorit de două miliarde trei sute de mii de oameni de pe Terra. Credinţa noastră creştină este cea mai numeroasă religie de pe pământ. Din şapte miliarde şi ceva, noi suntem 32% şi, totuşi, cea mai persecutată şi cea mai nedreptăţită religie de pe Terra. De ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se, a venit din cer pe pământ şi a intrat în viaţa omului. A omului căzut şi păcătos, care făcea totul pe dos... Şi a venit şi ne-a învăţat, ne-a luminat, dar ne-a şi mustrat. Ne-a şi arătat ce este bine şi ce este rău. Ce-i firescul, ce-i nefirescul, ce-i normalitatea, ce-i anormalitatea, ce-i lumina, ce-i întunericul, ce-i adevărul şi minciuna şi ne-a spus că acestea n-au părtăşie la un loc.”

Cuvântul parohului

Preotul Vasile Bene a relatat pe scurt istoricul bisericii parohiale, greutățile întâmpinate până în faza în care se află astăzi, cea de realizare a picturii, care va începe la anul. Preotul paroh a înmânat Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Sfântului Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, pentru a fi păstrată în Muzeul Episcopiei. Sărbătoarea sătmărenilor de la biserica „Naşterea Domnului” s-a încheiat cu o frumoasă colindă cântată de întreaga biserică. Construcţia bisericii „Naşterea Domnului” din Satu Mare a început în 1990, iar la 26 decembrie 1999 a fost târnosit subsolul. După 10 ani, în 2009, oficierea slujbelor religioase se mută în biserica cea mare, din partea de sus a clădirii, care va fi târnosită după terminarea picturii. Foto.

 • Sfânta Liturghie din ziua de Crăciun

Luni, 25 decembrie 2017, ziua sărbătorii Nașterea Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul sfântului locaș, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Mircea Filip, paroh în Paris, Franţa, Pr. Dr. Adrian Roşca, slujitor la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din București, medic de urgență la Spitalul Fundeni, Pr. Viorel Bud, Pr. Florin Hoban, inspector școlar, Pr. Vasile Botiș, Pr. Florin Bălan, Pr. Claudiu Ciașcai, diaconi.

Credincioși mulți au fost la Sfânta Liturghie, între ei și primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

Cuvântul de învățătură

După ce Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit credincioșilor despre Nașterea Mântuitorului și ce a însemnat pentru omenire, Preasfințitul Episcop Iustin a spus credincioșilor:

„Să fim, iubiți credincioși, fericiți că suntem binecuvântați de Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu, Care a fost primit fără ospitalitate de neamul Său, a venit să ne cheme în familie, să ne cheme acasă. Nu s-a supărat pe oameni că nu L-au primit la Nașterea Lui, dar s-a bucurat mult și se bucură și astăzi de cei ce L-au primit de 2000 de ani încoace şi de cei ce-L primesc și azi. Când primim colindători, noi nu ştim dacă printre ei nu este chiar Fiul lui Dumnezeu sub chipul unuia din cei săraci sau dintre colindătorii care vin. Şi să fim fericiţi că ne-a făcut poftire la cină, la ospăţul cel mare, la nunta Fiului de Împărat. Deci, a venit Hristos să ne cheme pe ospeţie. A venit la noi. Poate L-au primit atunci fără ospitalitate, dar de 2000 de ani a fost primit de atât de multe inimi şi suflete şi astăzi două miliarde trei sute de milioane de inimi de pe Terra bat pentru Hristos. Încă Hristos este iubit şi primit în ieslea acelor două miliarde trei sute de milioane, în casele lor, în familiile lor, în viaţa lor şi-I mulţumesc, şi-L iubesc, şi-L mărturisesc. Şi drept răsplată, El ne va aştepta."

Miniconcert de colinde

La finalul Sfintei Liturghii, grupul de copii de la cateheză, instruiţi de Arhid. Ionuţ Pleş, a susţinut un miniconcert cu cele mai frumoase colinde româneşti.

Gramata Episcopală pentru Corul „Doxologia"

Participant la Festivalul de muzică sacră de la Orăștie, Corul „Doxologia" al Catedralei Episcopale, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran, unde a obținut premiul I, a fost distins de Întâistătătorul Eparhiei Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, cu o Gramata Episcopală, „în semn de înaltă apreciere și părintească binecuvântare pentru împodobirea Sfintelor Liturghii de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, pentru promovarea la cel mai înalt nivel artistic a tezaurului nostru sacru muzical, al colindului străbun și al cântecului românesc, pentru reprezentarea Maramureșului în mai multe capitale ale lumii, la Ierusalim, la Viena, Lisabona, Bruxelles, Strasbourg, pentru obținerea unor premii strălucite la diferite concursuri și, nu în ultimul rând, pentru obținerea premiului I la Orăștie, la Festivalul de muzică sacră <<Cu noi este Dumnezeu>>”.

În încheiere, toată Catedrala a colindat, împreună cu chiriarhul locului, frumosul și cunoscutul colind „Ce vedere minunată”. Foto.

 • Vecernie unită cu Litie

Duminică, 24 decembrie 2017, de la ora 16,00, ajunul sărbătorii Nașterea Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a slujit Vecernia cu Litie de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, înconjurat de soborul de preoți ai sfântului locaș de închinare, în prezența unui număr important de credincioși, veniți împreună cu copiii sau nepoții.

Răspunsurile au fost date de Grupul de Muzică Bizantină „Theologos” al Eparhiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu și Corul „Doxologia”, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

La sfârșitul Vecerniei cu Litie a sosit Moș Crăciun cu sacul plin de cadouri pentru toţi copiii. Foto.

 • Colinde la Centrul Eparhial în ajunul sărbătorii Nașterea Domnului

  În Ajunul Crăciunului, după tradiţia locului, mai multe coruri au colindat pe Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în Sala festivă "Justinian Arhiepiscopul" din incinta Reşedinţei Episcopale.

  Au fost prezente următoarele coruri: Corul Parohiei din Chichiș, Corala "Doxologia" a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Corul Parohiei "Sfântul Dumitru" din Baia Mare, Corul Parohiei "Sfântul Nicolae" din Baia Mare, Corul Parohiei din Copalnic Mănăștur, Corul Parohiei "Nașterea Domnului" din Baia Mare, Corul Parohiei "Sfântul Apostol Andrei" din Baia Mare, Corul Parohiei "Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, Corul Parohiei "Sfântul Nicolae" din Baia Mare şi Corala "Armonia" din Baia Mare.

  La sărbătoarea din acest an a Crăciunului, peste 1.500 de colindători au trecut pragul Centrului Eparhial pentru a vesti Nașterea Pruncului Iisus. Foto.

 • Hramul Parohiei Nașterea Domnului din Baia Mare

Duminică, 24 decembrie 2017, în ajunul Crăciunului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat, în fruntea unui sobor de preoți băimăreni, Sfânta Liturghie Arhierească la biserica Nașterea Domnului din Baia Mare, paroh Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial adminitsrtiv, preoții slujitori ai acestui sfânt locaș de închianre: Pr. Dr. Vasile Augustin, paroh, vicar eparhial, Pr. Vasile Dodea, ctitorul sfintei biserici, Pr. Sorin Constantin Donca și Pr. Nicolae Thira.

Cuvânt de învățătură

În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a explicat credincioșilor ce trebuie ei să rețină din Evanghelia rostită, după care a adăugat:

„Prin faptul că Mântuitorul, păstrând firea dumnezeiască, a făcut această mare minune, sălășluindu-se în sânul Preacuratei Fecioare și făcându-se om, a unit cele două firi - dumnezeiască şi omenească - împreună și a preînchipuit, propriu-zis, taina omenirii în viitorul care urma să se întâmple și anume că, prin botez - a preînchipuit și Taina Botezului - oamenii devin creștini. Adică sunt înfiați de Dumnezeu. Sunt numiți cu numele lui Hristos, înfiați de Dumnezeu și devenind fii ai lui Dumnezeu după har. Adică Hristos a venit în lume, a străbătut Cerurile și a coborât la noi, în chip smerit, S-a făcut din Fecioară cu chip anonim, stând la marginea Betleemului, în noapte, într-o peșteră, necunoscut de nimeni și marginalizat, ca pe toți cei marginalizați, străini, pribegi, netreptățiți, părăsiți și abandonați să-i facă fii ai lui Dumnezeu pe toți când vor crede.”

Concertul de colinde

După încheierea Sfintei Liturghii, credincioșii au asitat la un scurt, dar semnificativ, concert de colinde susținut de grupa copiilor de la catehizare, instruiți de preoteasa Mihaela  Bob Zeiceanu, profesor de muzică și dirijoarea cunoscutului cor ”Armonia” din Baia Mare, care a străbătut cu cântecul coral toate meridianele lumii.

Rostiri de mulțumire

Părintele paroh, Pr. Dr. Vasile Augustin, a mulțumit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin pentru păstrarea tradiției ca în fiecare an, în duminica dinaintea sărbătorii împărătești a Nașterii Domnului, să săvârșească Sfânta Liturghie la singura biserică de enorie din Baia Mare cu acest hram.

De asemenea a adus muțumiri și copiilor pentru interpretarea cu măiestrie și virtuozitate a câtorva colinde din repertoriul național.

Biserica Nașterea Domnului din Baia Mare a fost zidită în centrul municipiului Baia Mare, în apropiere de Spitalul Judeţean de Urgenţă la inițiativa și sub coordonarea preotului paroh Vasile Dodea, din cărămidă și beton armat, între anii 1990-2011, după planurile Arhitectului Ştefan Roșca. Este o biserică monumentală, cât o catedrală de mare, cu dimensiunile de 50x35 metri, cu arhitectură unică în Baia Mare, care, pe fațadele laterale, pe toată lungimea edificiului, are dispuse două terase alcătuite din șiruri de arcade. Pictura este în stil neobizantin, în tehnică frescă, efectuată de pictorul Mircea Constantinescu, între anii 2005-2010. Biserica are hramurile Nașterea Domnului și Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Are moaște ale Sfinților Mare Mucenic Pantelimon, Ierarh Dimitrianos, Marea Muceniță Parascheva și Marele Mucenic Trifon. Foto.

 • Colindători din parohia ortodoxa Sisesti. Foto.

 • Colinde măiestrit interpretate în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare

Joi, 21 decembrie 2017, de la ora 17,00, Preasfințitul Părinte Iustin Episcop a participat la Concertul de colinde susținut de corurile bisericești la biserica Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare.

„...Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire ...”, s-a auzit vocea prezentatorului.

Au urcat pe solee: Corul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, dirijor Dan Micle, care a interpretat Colo sus și mai în sus și Praznic luminos de Timotei Popovici, Vin colindtorii, de Tudor Gheorghe; Corul bisericii „Sfântul Mucenic Gheorghe”, dirijor Prof. Alexandru Ivanovici, care a interpretat colindele La Vifleem colo-n jos, de Nicolae Lungu și În seara de Moș Ajun, de M. Trache; Corul bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, dirijor. Prof. Emilia Belean, cu colindele Ziurel de zi, arm. Prof. Emilia Belean și Când S-a născut Domnul Sfânt, de Marius Cuteanu; Corul bisericii „Naşterea Maicii Domnului”, dirijor: Prof. Ioan Petrovici, care au interpretat Din Raiul cel luminos, arm. Prof. I. Petrovici, Domnuleț și Domn din cer, de Gh. Cucu, Linu-i lin, de Timotei Popovici; Corul „Maestuoso”al bisericii „BunaVestire”, dirijor Prof. Ioan Ţârţan, care au adus în fața cretinilor din biserică colindele Deschide ușa, creștine, arm. Ion Brie, Lângă ieslea minunată, de Pavel Lungu, Mare minune¸ de Gheorghe Cucu; Corul bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, dirijor: Ramona Boitor Socolan, cu colindele Colo-n dealu după dealu, de Tudor Jarda (profesor universitar și compozitor clujean de la a cărui moarte se împlinesc 10 ani), Umblă,umblă, se preumblă, de Nicolae Ursu, Concert la Nașterea Domnului, de Feodor Dechtearev, soliști Prof. Pap Filoftea, Prof. Pap Răzvan, Prof. Marius Boroș, Tudor Socolan, și Noel, de Adolf Adam; Corul „Solemnis”albisericii „Naşterea Domnului”, dirijor: Prof Maria Chiş, cu piesele Cântec de Crăciun, de Gheorghe Budiș, Leru-i ler, de Teofil Costea, Ziurel de zi, de Tiberiu Brediceanu, Pe plai înfloritu, de Sabin Drăgoi, Stille nacht, de Francz Gruber și Catavasia Nașterii, de Paul Constantinescu

A colindat, în finalul concertului, Corala preoţească „Arhanghelii” a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijor: Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, care, a delectat creștinii din biserică cu colindele Moș Crăciun, de Gh. Danga, Colindul lui Dumnezeu, de Vasile Pop Băleni, Vecernii cântă clopotele-n vale, de Ion Runcu, solist Pr. Ioan Socolan, protopopul Sătmarului, Linu-i lin, de Tiberiu Brediceanu, arm. I. D. Chirescu, solist Pr. Bogdan Miclăuș, Bună dimineaţa la Moş Ajun, de Gheorghe Danga, Colindul Sfântului Andrei, de Stelian Tofan, Pace pe pământ, de Gabriel Popescu, solist Pr. Gabriel Gorgan, The First Noel, arm. Pr. Marius Lazăr, Pluguşorul, Maxim Vasiliu.

A fost un concert de excepție, cu voci de mare calitate și o interpretare de zile mari, care i-a bucurat nespus de mult pe credincioșii prezenți în Catedrala Sătmarului, cum este numită această biserică monumentală. Foto.

 • Concertul de colinde al copiilor „Sfântă-i sara de Crăciun”, Satu Mare

Joi, 21 decembrie 2017, de la ora 15,00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a participat la Concertul de colinde „Sfântă-i sara de Crăciun”, desfășurat la Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”, organizat de Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, director Pr. Gabriel Groza.

Concertul a lăsat o bună impresie spectatorilor din sala de spectacole a Filarmonicii, unde au urcat pe scenă, pe rând, Grupa ,,Voiniceii” de la GPP „Voinicelul” Satu Mare, coordonați de d-na Florica Sabou, Grupul ,,Flori de codru” de la Școala Gimnazială Tășnad, coordonați de d-na Nicoleta Foldes, elevii actori ai Liceului Teologic Ortodox Român ,,Nicolae Steinhardt” Satu Mare, coordonați de prof. Anca Roșian și Ioana Leiti, dar și Corul Liceului Reformat din Satu Mare, coordonați de d-na Petrovai Diana și d-na Higyed Gyongy.

O bună impresie au lăsat copiii Ionuț și Selina, artiști juniori îndrumați de d-na Ramona Filip.

Cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului din acest an a fost organizată și o expoziție cu lucrări efectuate de copii, având ca temă Crăciunul și purtând titlul „ Datini și obiceiuri de Crăciun”.

La concert a fost prezent și Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare. Foto. Afis <format pdf>

 • Noi grupuri de colindători la Centrul Eparhial

  Joi, 21 decembrie 2017, Preasfintitul Părinte Episcop Iustin a fost colindat, la Centrul Eparhial, de noi grupuri de copii, tineri si adulti.

  Au venit să vestească prin colind Nasterea Domnului elevii Scolii Generale din Dragomirestii Maramuresului Voievodal, elevii Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, împreună cu directorul Pr. Prof. Dr. Marius Nechita si alti profesori, copiii asistati de la Casa de tip familial de pe strada Grivitei din Baia Mare, credinciosi din Parohia Prilog, Protopopiatul Oas, elevii Scolii Generale din Grosi Baia Mare, grupul de colindători din Parohia Rona de Jos, Protopopiatul Sighet, Asociatia Tinerilor Ortodocsi din Protopopiatul Sighet,cu preotii Stefan Codrea si Marcel Oprisan, credinciosi din Parohia Băita Băii, Protopopiatul Baia Mare, împreună cu preotul paroh Bogdan Miclăus, si celebrele horitoare din Parohia Săpâia, Protopopiatul Chioar, însotite de preotul Marian Bilt.

  A fost o zi deosebită plină de bucuria apropierii sărbătorii împărătesti a venirii pe pământ a Pruncului Iisus Mântuitorul lumii. Foto.

 • Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit colindători din tot Maramureșul și Sătmarul

Șirul colindătorilor a continuat la Centrul Eparhial din Baia Mare. Începând de la primele ore ale dimineții, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului a primit zeci și zeci de colidători, care azi, 20 decembrie 2017, i-au trecut pragul. Au venit cu un repertoriu tradițional format din cele mai frumoase colinde păstrate din timpurile străvechi, însoțiți și coordonați de preoții parohi și profesorii de religie și muzică.

Primii care au trecut prin poarta Centrului Eparhial au fost studenții din Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Domeniului Teologie Ortodoxă de la Centrul Universitar "Nord" din Baia Mare, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan. Ei au venit împreună cu preoții și cadrele didactice universitare care predau la Teologie Ortodoxă Pastorală.

Au urmat apoi o suită de colindători din Țara Oașului: Școala Generală din Vama și cei de la Parohia şi Şcoala Generală din Certeze, însoțiți de Preotul paroh Dr. Adrian Gh. Paul, coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă de la Centrul Universitar „Nord”, cărora le-au urmat elevii de la Liceul Teoretic din Negrești Oaș, însoțiți de profesori.

Din Maramureșul Voievodal au venit elevii Școlii Generale Rozavlea, satul de naștere al Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, însoțiți de Preotul paroh Vasile Cozma și Profesorul de muzică Ion Condrat, coconii din Parohiile Vadu Izei și Oncești, cei din Parohia Săliște. Toți colidătorii maramureșeni au purtat frumoasele lor costume populare, unice și ușor de remarcat.

Ca în fiecare an au sosit și colidătorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, salvatorii de vieți și de bunuri.

Cu un repertoriu frumos l-au colindat pe Întâistătătorul Eparhiei și colindătorii de la Parohia Adormirea Maicii Domnului - Catedrala istorică din Baia Mare, dar și cei din Parohia Coaș, împreună cu Preotul paroh Dumitru Farcaș și primarul Sabin Raț, îmbrăcați în tradiționalele lor gube din Țara Chioarului.

Nelipsit în fiecare an de la colidatul de la Centrul Eparhial a fost Grupul vocal al ASCOR Baia Mare, care a venit și anul acesta, dar într-o formulă nouă.

A fost o zi cu mare încărcătură emoțională, în care bucuria Nașterii Mântuitorului a fost exprimată în versuri și cântări alese, în colide de o frumusețe fără egal, iar pentru toți colindătorii, mai ales pentru copii și tineri, această zi va rămâne de neuitat.

După datina străbună, colindătorii au primit daruri și colaci, iar Preasfințitul Părinte Episcop le-a adresat scurte cuvinte de luare aminte. Foto.

 • Slujbe de pomenire pentru eroii din decembrie 1989

În toate bisericile şi mănăstirile ortodoxe din ţară şi străinătate ale Patriarhiei Române va fi oficiată vineri, 22 decembrie 2017, o slujbă de pomenire a eroilor care s-au jertfit în decembrie 1989 pentru libertatea, credinţa şi demnitatea poporului român.

Slujba de pomenire a eroilor din decembrie 1989 de la Catedrala patriarhală va fi oficiată de la ora 12.00.

În zilele de 21 şi 22 decembrie 2017, la cimitirele, monumentele şi troiţele închinate eroilor din decembrie 1989 din întreaga ţară, ierarhi, preoţi şi diaconi vor oficia slujbe de pomenire a celor care şi-au jertfit viaţa în urmă cu 28 de ani, pentru libertatea poporului român.

În Bucureşti, slujbe de pomenire ale eroilor din decembrie 1989 vor fi oficiate la:

- Troiţa din Cimitirul Eroilor Revoluţiei (cartierul Pieptănari, sector 4), 21 decembrie 2017, ora 10.00;

- Troiţele de la Piaţa Universităţii, 21 decembrie 2017, ora 12.30;

- Monumentul pentru Cinstirea Eroilor Revoluţiei (Piaţa Revoluţiei), 22 decembrie 2017, ora 9.00;

- Troiţa de la Radio, 22 decembrie 2017, ora 10.00;

- Troiţa de la Televiziune, 22 decembrie 2017, ora 11.00

- Troiţa Paraşutiştilor din curtea Televiziunii, 22 decembrie 2017, ora 11.30.

Slujbe de pomenire ale eroilor din decembrie 1989 vor mai fi oficiate de asemenea la Monumentul Eroilor căzuţi la Revoluţie (bulevardul Timişoarei, sector 6 Bucureşti) şi la Monumentul Eroilor Jandarmi (Aeroportul Internaţional Henri Coaudă-Otopeni). Foto.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

 • „Crăciun în Maramureş”, un concert care a dat fiori de bucurie

Marţi, 19 decembrie 2017, cu începere de la ora 16,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a patronat Concertul de colinde „Crăciun în Maramureş”, organizat de Protopopiatul Ortodox Român Sighet, protopop Pr. Vasile Aurel Pop, Asociaţia Filantropică Ortodoxă „Bunavestire” Sighet şi Centrul Cultural Municipal Sighetu Marmaţiei, în Catedrala Maramureşului, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil”.

Un concert de colinde ca la Poarta Raiului

Aşa s-ar putea intitula Concertul de colinde „Crăciun în Maramureş”, care se apropie de a XX-a ediţie, pentru că în faţa credincioşilor s-au aflat în număr foarte mare cei mai frumoşi şi inocenţi colindători ai plaiurilor maramureşene, coconii îmbrăcaţi în frumoasele lor straie populare. Nota inocenţei copilăriei a fost dată chiar din tabloul de deschidere, cu copiii din Grupul „Moroşanca” cu Ileana Matus. Au urmat copiii din Vadu Izei şi Onceşti, sub coordonarea profesoarei Ileana Andreica, iar apoi copiii din Breb, îndrumaţi de Pr. Vasile Marian Pop, cei din Deseşti, cu Ileana Matus, copiii din Strâmtura, dirijaţi de Prof. Gheorghe Tăut, Grupul Şcolii Gimnaziale „George Coşbuc” din Sighetu Marmaţiei, dirijat de Pr. Marcel Oprişan.

Au colindat tinerii, precum şi adulţii, cum a fost grupul de colindători din Parohia Călineşti, împreună cu preotul Nicolae Babiuc, Grupul Coral din Parohia Mara, dirijat de prof. Duţu Chira, Corul bisericii din Săpânta, dirijat de Ileana Luţai, Grupul de colindători din Rona de Jos, dirijor prof. Marius Iusco, colindătorii de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, dirijat de prof. Gheorghe Pop.

Multă bucurie a creat în inimile credincioşilor corul din localitatea vecină Slatina, situată peste râul Tisa, în Ucraina, format din credincioşi români ortodocşi, care nu şi-au uitat limba şi portul, precum şi obiceiurile străbune româneşti legate de sărbătorile Nașterii Domnului, Anul Nou și Bobotează. Un cor apreciat de colindători a fost cel al Parohiei nr. 2 Sighetu Marmaţiei, dirijat de prof. Gheorghe Pop, care, în aceste zile, a împlinit 49 de ani de existenţă. Un alt grup deosebit a fost al Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din Protopopiatul Sighet, dirijat de Pr. Marcel Oprişan. Tinerii au fost urmaţi de un cor al cărui repertoriu a fost alcătuit din colinde măiestrit interpretate, Corul Catedralei „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil” din Sighetu Marmaţiei, dirijat de prof. Carmen Oprişanu.

Concertul a fost coordonat şi realizat de Pr. Vasile Aurel Pop, protoiereul de Sighet. Au prezentat prof. Dr. Ioan Dorel Todea şi prof. Nina Hoza. Foto.

 • Astăzi, 19 decembrie, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de sfinţire a Sălii festive Justinian Arhiepiscopul"  din incinta Reşedinţei Episcopale, în urma lucrărilor de renovare şi înfrumuseţare.

La acest eveniment au fost prezenţi membrii administraţiei eparhiale precum şi ostenitorii cadrul Centrului Eparhial, care, la final, au colindat pe Preasfinţitul Părinte Iustin. Foto.

 • Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

În ziua de 18 decembrie 2017, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia au fost luate mai multe hotărâri:

 • Au fost desemnați cei trei ierarhi eparhioți care anual se vor adăuga la membrii de drept ai Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române (Președintele Sinodului Permanent și Mitropoliții din Țară și străinătate).

Pentru Sinodul Permanent din anul 2018 au fost desemnați Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit onorific Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor și Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande.

 • Sfântul Sinod a adus precizări privind distincția dintre taxe și contribuții benevole oferite de către credincioși pentru funcționarea unităților de cult.

Taxele stabilite de consiliul parohial se referă doar la sumele plătite de credincioși pentru concesionarea și întreținerea locurilor de înmormântare din cimitire.

Contribuțiile benevole reprezintă sumele oferite de credincioși cu ocazia săvârșirii unor Sfinte Taine și ierurgii. Cuantumul acestora este stabilit de către Consiliul Parohial și are în vedere cheltuielile de funcționare a parohiilor.

Sfântul Sinod a reiterat interdicția condiționării oficierii de către preot a slujbei înmormântării de plata vreunei taxe, mai ales în cazul familiilor sărace, dar parohiile consideră necesare contribuțiile benevole ca donație din partea familiei pentru întreținerea bisericii parohiale. În aceste cazuri, preotul trebuie să elibereze chitanțe familiilor care au donat banii respectivi.

 • Sfântul Sinod a aprobat înființarea programului de licență Artă Sacră în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, începând cu anul universitar 2018-2019.
 • Sfântul Sinod a aprobat noile steme ale următoarelor eparhii: Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei, Episcopia Daciei Felix și Episcopia Ortodoxă Română a Canadei.
 • Totodată, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act cu apreciere de referatul Sectorului relații bisericești, interreligioase și comunități bisericești externe al Administrației Patriarhale privind participarea delegației Bisericii Ortodoxe Române, conduse de Patriarhul României, la evenimentele organizate la Moscova în perioada 2-5 decembrie 2017 cu prilejul sărbătoririi centenarului restabilirii Patriarhiei în Biserica Ortodoxă Rusă. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a slujit la Catedrala Patriarhală

Duminică, 17 decembrie 2017, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie în sobor de Arhierei, în frunte cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Prooroc Daniel, Patronul spiritual al Preafericirii Sale Patriarh Daniel. În sobor au mai slujit preoţi şi diaconi.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a făcut parte din soborul celor 12 Ierarhi slujitori, amintind de soborul celor 12 Apostoli, căruia i s-a alăturat şi un Arhiereu din Biserica Antiohiei și a întregului Orient: IPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, ÎPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, PS Sofronie, Episcopul Oradiei, PS Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, PS Qais, Episcop de Erzurum, PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar patriarhal, PS Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, și PS Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preafericitul Părinte Patriarh a rostit şi un cuvânt de învăţătură, a cărei idee principală a fost că Dumnezeu ne cheamă pe toţi oamenii la mântuire. Foto.

 • Cete de colindători la Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin

Şi vineri 15 decembrie 2017 colindătorii au continuat să vină la Centrul Eparhial din Baia Mare, pentru a-şi colinda Ierarhul.

Au sosit cu colindul Grupul Vocal al Colegiului Naţional „George Bariţiu” din Baia Mare, îndrumaţi de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

Le-au urmat copiii de la Casa de Tip Familial nr. 2 din Baia Mare, coordonaţi de educatoarea Adriana Marian.

În şirul colindătorilor s-a înscris şi jandarmii maramureşeni din Corul Inspectoratului de Jandarmi „Pintea Viteazul” Maramureş, dirijaţi de Pr. Dr. Daniel Achim.

Din Satu Mare a venit Corul Liceului Teologic Ortodox „N. Steainhardt” din Satu Mare, însoţiţi de directorul unităţii de învăţământ, Pr. Prof. Gabriel Groza.

A încheiat şirul colindătorilor Corul societăţii de transport loal S.C. URBIS S.A. Baia Mare. Foto.

 

 

 • Concertul solemn de colinde

Joi, 14 decembrie 2017, de la ora 18,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, la Concertul solemn de colinde „După datini colindăm”, ediţia a XIV-a, susţinut de cele mai bune patru coruri teologice din Eparhie.

Moment special pentru Regele Mihai I al României

Concertul a început cu un moment dedicat Regelui Mihai I al României, la propunerea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, ţinând cont că suntem în zilele de doliu declarate de Guvernul României. Aşadar, a fost ţinut un moment de reculegere, iar după aceea toate corurile au cântat „Veşnica pomenire”.

Coruri de anvergură naţională şi internaţională

Corurile care au evoluat în această seară în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare nu sunt nişte coruri obişnuite, ci coruri care au reprezentat învăţământul teologic din Eparhie la diferite competiţii din ţară şi din afara ei sau, pur şi simplu, au dat răspunsurile la Sfinte Liturghii în ţară şi peste hotare. Dar să vedem care sunt aceste coruri.

Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” , înfiinţat de profesorul Iustin Podăreanu, prezent în această seară la concert. Corul „Angelli” a luat fiinţă odată cu înfiinţarea Seminarului, la începutul anilor '90. A participat la zeci de concerte şi a făcut turnee în ţară şi străinătate. Corul este condus acum de Pr. Drd. Andrei Baboşan.

Corul „Sfântul Ioan Damaschinul” al Domeniului Teologie Ortodoxă din cadrul Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare . Este înfiinţat în anul 2000 de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, de la Domeniul Teologie Ortodoxă al C.U. „Nord” din Baia Mare, care îl conduce de la înfiinţare până în prezent.Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, înfiinţat de Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu după târnosirea Catedralei, în 2003. A reprezentat cântecul coral religios în mai multe locuri din ţară. În prezent este condus de Prof. Dr. Cosmin Lauran.Corala Preoţească „Arhanghelii” a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului este alcătuită din preoţi şi diaconi care slujesc la Sfintele Altare. A luat fiinţă în 2006 şi este condusă de Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu. A străbătut Europa, unde a cântat în marile oraşe, dar şi la Locurile Sfinte din Israel. Are voci rare, de excepţie, care înfrumuseţează cântarea cu nuanţe lirice aparte. O mare parte din preoţii care o compun au înființat sau instruiesc coruri în parohiile pe care le păstoresc.

Un public cunoscător al muzicii corale

Un public select şi avizat, bun cunoscător al muzicii corale, între care mulţi profesori de muzică, dirijori sau foşti dirijori de coruri, actuali corişti sau foşti corişti în coruri laice sau bisericeşti, a umplut până la refuz Catedrala Episcopală. Şi au avut ce să vadă și audă, pentru că a fost un concert de excepţie, pe care publicul creştin îl aşteaptă an de an. În Catedrală s-a aflat deputatul Cherecheş Viorica, dar şi alţi oameni politici, foşti demnitari ai judeţului. Au fost, de asemenea, spectatori din familiile coriştilor. Multele aplauze au răsplătit strădania coriştilor de a cânta din tot sufletul cele mai frumoase colinde.

„La întâlnirea finală cu Dumnezeu cred românii vor începe o colindă”

„Pentru că poporul român are cel mai frumos tezaur de colinde din toată lumea creştină, colinde ancestrale, până la cele din vremea noastră, alcătuite de cântăreţii de la strană, care sunt de o frumuseţe unică şi rară, eu cred că la întâlnirea noastră finală cu Dumnezeu Mântuitorul şi Dreptul Judecător, când vor veni toate neamurile pământului să dea răspuns ce rodire au adus în lumina Evangheliei pe care au primit-o prin Iisus Hristos în Care au crezut şi prin predica Sfinţilor Apostoli, cred că românii vor începe o colindă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Şi atunci Dumnezeu va deschide Porţile Cerului şi vor intra toţi românii în ritm de colindă ca să-L colinde pe Dumnezeu în Treime şi vor intra cu noi, românii, toate neamurile creştine, chiar dacă unele vor fi pierdut pe drum tezaurul creştin şi credinţa. Dumnezeu nu cred că va lăsa afară popoarele care au rodit de-a lungul istoriei în Evanghelie. Aceasta dorim, aceasta credem şi aceasta nădăjduim”, a afirmat în încheiere Preasfinţitul Părinte Iustin. . Foto.

 • Colindători la Centrul Eparhial

Și azi, joi, 14 decembrie 2017, de la ora 10,00, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit grupuri de colindători din localitățile județului și chiar și din alte județe.

Primii care l-au colindat pe Întâistătătorul Eparhiei Maramureșului și Sătmarului au fost colindătorii de la Inspectoratul Poliției de Frontieră din Sighetu Marmației.

Grupul de colindători „Datina” al Parohiei Dumbrăvița, Protopopiatul Baia Mare, îmbrăcați în frumoasele lor costume populare, din care nu au lipsit gubele, cu gubele, au venit să-l colinde pe Episcopul lor împreună cu preotul paroh Bogdan Ciocotișan.

Din Alba Iulia a venit să-l colinde pe Preasfințitul Părinte Episcop Iustin un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Foto.

 • 350 de familii și 400 de copii au primit daruri din partea Femeilor Ortodoxe

Miercuri, 13 decembrie 2017, de la ora 12,00, Preasfintitul Părinte Episcop Iustin a participat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, la activitatea Asociatiei Femeilor Ortodoxe „Mironositele Femei” prin care au oferit pachete cu alimente de Crăciun pentru 350 de familii nevoiase din Baia Mare si pentru 400 de copii, care au primit pachete cu dulciuri.

100 de femei în slujba celor nevoiasi

La Slujba de binecuvântare si înmânarea pachetelor au mai participat Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic si misionar, Arhim Dr. Casian Filip, eclesiarhul sfântului locas, Pr. Dr. Bogdan Gavra, directorul Serviciului Public de Asistentă Socială Baia Mare, reprezentant si al primarului Băii Mari, Cătălin Chereches, Viorel Bud, preot coordonator al Asociatiei. Asociția Femeilor Ortodoxe „Mironosițele Femei” de pe lângă Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, președintă Ing. Varvara Pop, este în fiecare an, de marile sărbători creștine, Nașterea și Învierea Domnului, alături de cei nevoia și prin înmânarea de pachete cu alimente si chiar medicamente. Așa s-a întâmplat și anul acesta, când, cu sprijinul unor persoane binevoitoare, a reușit să dăruiască celor 350 de familii nevoiașe pachete cu alimente pentru sărbătoarea Crăciunului, iar pentru 400 de copii pachete cu diferite dulciuri. Înmânarea pachetelor a avut loc în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, iar valoarea unui pachet a fost în jur de 100 de lei. În conținutul lor s-au aflat cam tot ce este necesar pentru o masă de Crăciun cât de cât mul ț umitoare. Persoanelor venite în Catedrală pentru ridicarea pachetelor, după binecuvântarea acestora, le-a fost prezentat și un scurt concert de colinde, pregătit sub îndrumarea doamnei Rodica Giurgiu, voluntară, de cei 20 de copii asistați permanent în centrul de zi, unde desfășoară o paletă largă de activități curriculare și extracurriculare.

Asociația Femeilor Ortodoxe „Mironosițele Femei” este de 13 ani alături de cei nevoia și, indiferent de religie și etnie.

„ Faptul că primiti acum aceste daruri de la Asociatia Femeilor Ortodoxe „Mironositele Femei” de pe lângă Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” nu este un simplu gest, ci este un act de iubire crestină, un act de compasiune, de solidaritate si de împreună bucurie de sărbători, a spus Preasfintitul Părinte Episcop Iustin. Asociatia Femeilor Ortodoxe „Mironositele Femei” este cea mai frecventă prezentă si în vietile a peste 80 de băimăreni de diferite confesiuni, pe care îi ajută în fiecare lună” cu lucruri de care au nevoie, dar în special cu alimente.”

Cu ocazia prezentei în mijlocul celor nevoiasi, Preasfintitul Părinte Episcop Iustin a vizitat si expozitia de fotografii „Nasterea Domnului – bucurie în Maramures”, organizată în Muzeul Episcopiei de la Catedrală, în cadrul căreia expun fotografii tematice legate de sărbătoarea împărătească „Nasterea Domnului” artistii fotografi Gheorghe Petrila din Oradea si Gabriel Motica din Baia Mare. Foto.

 • Astăzi, 12 decembrie 2017 cu începere de la ora 17.00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Slujba Acatisului Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei, Făcătorul de minuni, la Biserica din incinta S.C. IMI S.A., cu hramurile "Acoperământul Maicii Domnului" şi "Sfântul Voievod Ștefan cel Mare", din localitatea Mocira, protopopiatul Baia Mare.

La slujbă au participat angajaţi şi ostenitori din cadrul acestei instituţii, între care amintim pe domnul director ing. Alexandru Pîrjol, cel care a ctitorit acestă frumoasă bisericuţă de lemn.

Presfinţitul Părinte Iustin a rostit un cuvânt de binecuvântare, de învățătură și de încurajare în muncă, iar la final a dăruit celor prezenţi câte o iconiţă cu Sfântul Spiridon, un calendar bisericesc pe anul 2018 şi o felicitare cu Naşterea Domnului.

Având în vedere că toți angajații acestei instituții sunt credincioși de diferite culte: ortodocși, romano-catolici, greco-catolici, reformați, baptiști, adventiști, periodic, la praznicele mari: Sfintele Paști, Nașterea Domnului, Acoperământul Maicii Domnului, se adună toți în această biserică ridicată prin strădania și ctitoria proprie a ing. Alexandru Pîrjol. În spațiul Bisericii de la IMI S.A. au loc în fiecare zi rugăciuni, inclusiv slujba Vecerniei, și bineînțeles, în fiecare duminică și sărbători este oficiată Sfânta Liturghie. Foto.

 • „Sus la Poarta Raiului” cu cel mai bun cor din lume

Luni, 11 decembrie 2017, cu începere de la ora 18,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, la cea de a XI-a ediţie a Concertului de colinde „Sus la poarta Raiului”, organizat de Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”, director Iuliana Dăncuş, împreună cu Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” şi Consiliul Judeţean Maramureş.

Concert de colinde de mare calitate interpretativă

Multe surprize muzicale li s-au prezentat credincioşilor veniţi în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” pentru a audia unele din cele mai frumoase colinde. Prezentatorul concertului a fost renumitul solist de muzică populară năsăudeană Alexandru Pugna, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, prezenţa sa fiind o surpriză. Una dintre surprize a fost apariţia grupului de colindători alcătuit din 104 copii, de la cei de 3-4 ani, până la a cei de gimnaziu, toţi îmbrăcaţi în frumoase costume populare din zonele folclorice ale Maramureşului, care au colindat câteva colinde din spaţiul spiritual al judeţului. Ei se numesc „Coconii Maramureşului” şi constituie grupa de copii ai Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”, instructori Simina Boitor, Victoria Cosma, Alex Mureşan şi Adrian Sabău, coordonator muzical prof. Camelia Bolchiş.

Câteva colinde inedite au prezentat Grupul vocal „Ţara Lăpuşului” alcătuit din colindătorii Cecilia Bozga, Andreea Ghiţiu, Livia Neag Nistea, Florin Gherman, Cornel Cupşa, Mariana Cuşner, Bianca Latiş, Cristian Filip, coordonaţi de prof. Ana Maria Gherghel. A colindat şi Ionuţ Sima cu un grup de teologi şi tineri interpreţi, iar apoi Alexandru Pugna a adus în faţa credincioşilor din Catedrală o suită de colinde din zona Năsăudului, mai puţin cunoscute maramureşenilor.

Marea surpriză a concertului de colinde a fost evoluţia celui mai bun cor din lume, Corala Bărbătească „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului, dirijată de Arhid. Lect. Univ. Dr. Ioan Iulian Dumitru, campioni mondiali ai ultimilor patru ani la Olimpiada Mondială de Muzică Corală din SUA, Letonia, Rusia. Recitalul lor de peste o oră, compus din cele mai frumoase colinde, a fost foarte gustat şi aplaudat de publicul gazdă, o evoluţie care a oferit adevărate momente de virtuozitate interpretativă rar întâlnite la un cor.

„Acestea sunt cele mai preţioase valori pe care le avem şi de care nu ne poate dezmoşteni nimeni. Lumea secularizată, desacralizată şi-a pierdut bucuria pe care o avem noi. Nu mai simte bucuria sărbătorilor, nu mai au trăiri sufleteşti, ci doar satisfacţii materiale, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Ori, tocmai aceasta este salvarea omenirii: bogăţia spirituală, prin trăirile emoţionale şi sfinte, pe care fiecare dintre noi, de sărbători, le simţim la cel mai înalt nivel şi intensitate. Mulţumim Coralei „Armonia” pentru momentele pe care ni le-a oferit în această seară deosebită, unică, oferită băimărenilor. ” Foto.

 • Suntem personajul Evangheliei de azi

Duminică, 10 decembrie 2017, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi.

Un sobor ales

Din sobor au făcut parte Pr. Dr. Constantin Necula, Conferenţiar Universitar la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Claudiu Ciaşcai, Pr. Florin Bălan, slujitori ai sfântului locaş, alţi preoţi invitaţi şi diaconi. Mai mult de un sfert din credincioşii care au umplut Catedrala Episcopală au fost copii şi tineri, care au venit să se roage împreună cu Ierarhul lor şi preoţii Catedralei, dar şi cu părintele Constantin Necula, venit special în Baia Mare pentru a susţine, azi după amiază, în spaţiul Catedralei, o conferinţă. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul de Muzică Bizantină „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

Parastas după Regele Mihai I al României

La încheierea Sfintei Liturghii, a fost oficiată Slujba Parastasului după Majestatea Sa Regele Mihai I al României, trecut în lumea veşniciei cu câteva zile în urmă, la vârsta de 96 de ani.

„Regele Mihai I al României este ultimul cel mai important şi mare bărbat al neamului nostru, care a fost martor la toate evenimentele ale neamului românesc, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, a fost un om vertical, de o moralitate cuceritoare şi pilduitoare, un stâlp al demnităţii, al fidelităţii faţă de credinţa noastră ortodoxă şi faţă de valorile neamului românesc, un bărbat de stat, care poate să fie luat pildă de cei ce pot, de cei ce îndrăznesc şi de cei ce doresc să-l ia pildă în ceea ce semnează cultivarea şi păstrarea libertăţii, demnităţii şi unităţii neamului românesc şi a valorilor noastre sfinte, începând cu dreapta şi sfânta noastră credinţă ortodoxă strămoşească.”

Cuvânt de învăţătură

„Evanghelia de astăzi este o Evanghelie care, fără îndoială, ne pune de fiecare dată pe gânduri, pentru că este o Evanghelie despre noi, a sus Părintele Constantin Necula în cuvântul de învăţătură rostit. Suntem personajul Evangheliei acesteia. Suntem pe rând când femeia gârbovă, când fariseii ce păzim legea şi care-I fixăm Mântuitorului Hristos fişa postului.”

„Biserica nu ne-a pus pe preoţi să fim feudali peste Ea, a mai afirmat Părintele Constantin Necula. Ne-a pus Hristos în biserici slujitorii Lui ca să înţelegem că nu este nici o zi oprită să lucrezi vineri, nu este nici o zi oprită să-l ajuţi pe celălalt, nu există nici o lege care să ne interzică să iubim aproapele în zi de praznic şi de duminică. Domnul nu doar că vindecă sâmbăta, ci vindecă şi sâmbăta de prostie, dăruindu-ne o zi în plus în săptămână în care să putem face toate celelalte pe care în 7 zile nu reuşim să le împlinim. Ne dăruieşte Dumnezeiasca Liturghie ca o zi întreagă în care să împlinim tot ceea ce n-am reuşit să împlinim în săptămânile şi în zilele ce au trecut.”

„Hristos Domnul ne învaţă că înainte de a investi finanţe în vindecarea aproapelui, trebuie să investim iubire, a adăugat Părintele . Trebuie să punem mâna pe bolnav, nu doar să-l privim la aparate, să-l simţim că-i aproapele nostru, că-i carne ca noi, că-i viaţă ca noi, că-i respiraţie ca noi, că oricât de bun ai vrea să fii ca medic, boala miroase, bolnavul nu-i de suportat, decât dacă Hristos îl face de suportat împreună cu El”.

Crucea Voievodală Maramureşeană pentru părintele Constantin Necula

Numit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin „Apostolul tinerilor” şi al Bisericii noastre Ortodoxe, mulţumindu-i pentru conslujire şi cele trei conferinţe din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului susţinute în aceste zile, şi pentru că are origini maramureşene, Preasfinţitul Părinte Episcop a înmânat apreciatului conferenţiar cea mai importantă distincţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, „Crucea Voievodală Maramureşeană” şi Gramata Episcopală „în semn de înaltă apreciere, multă preţuire şi părintească recunoştinţă pentru călătoria duhovnicească pe care o face împreună cu tinerii României creştine spre Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa, cultivând cu gingăşie şi nobleţe voievodală tot ce au mai frumos şi mai sublim tinerii vremurilor noastre şi îndemnându-i să-şi pună cea mai de preţ comoară – tinereţea – în slujba Bisericii şi a neamului”.

Părintele Episcop Iustin a mai oferit oaspetelui albumul „Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, editat anul trecut, cu ocazia încheierii lucrărilor de înălţare pe verticală, şi a întronizării ca Întâistătător al Eparhiei. Foto.

 • Colindul este un fel de cântec de leagăn pentru Naşterea Mântuitorului

Sâmbătă, 9 decembrie 2017, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, la Manifestarea cultural-religioasă “De Naşterea Domnului”, ajunsă la ediţia a XVIII, precum şi la Concursul judeţean de interpretare a colindelor „Colindătorii”, ediţia a VII-a, organizate de Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş.

„De Naşterea Domnului” – o manifestare complexă

În Manifestarea cultural-religioasă „De Naşterea Domnului” au fost implicate unităţi şcolare din întregul judeţ Maramureş, elevii fiind coordonaţi de către profesorii de religie, în colaborare cu profesori de alte discipline de învăţământ. Secţiunile au fost creaţie plastică, creaţie literară, teatru religios. S-au prezentat icoane pe lemn, pe sticlă, creaţii literare (proză şi poezie), desene, lucrări de grafică şi machete.

Concursul judeţean de interpretare a colindelor „Colindătorii” a cuprins două secţiuni: grupuri vocale armonice, care au interpretat colinde religioase româneşti din repertoriul naţional sau internaţional, şi grupuri vocale tradiţionale, care au prezentat colinde religioase româneşti autentice, specifice zonei din care au venit elevii. Au evoluat 10 grupuri vocale selectate în concursurile de preselecţie, două grupuri armonice şi 8 grupuri cu colinde tradiţionale, precum şi două piese de teatru – „Irozii” şi „Vifleemul”.

În cele două activităţi au fost implicaţi 170 de elevi cu participare directă şi 80 de elevi cu participare indirectă, coordonaţi de 48 de cadre didactice, care predau religia, muzica sau literatura română.

„Copiii noştri din întreg Maramureşul s-au pregătit, ca un omagiu sfânt adus marelui praznic al Naşterii Domnului Iisus Hristos, a spus Pr. Florian Hoban, inspector şcolar pentru religie, organizatorul manifestării. Din toate părţile Maramureşului avem oaspeţi dragi, concurenţi de seamă, care s-au pregătit pentru a ne încânta prin colind. Mare bucurie am când constat faptul că lumea se apropie din ce în ce mai mult de colindul tradiţional. E frumoasă cântarea armonică, e înălţătoare, însă colindul tradiţional prinde din ce în ce mai mult contur, este din ce în ce mai dorit de ascultători şi folosit de cei ce îl interpretează. De ce? E simplu. Deoarece colindele noastre străbune sunt nişte mărgăritare. Colindul nu este numai o mângâiere a sufletului, este şi un document, ca şi icoana. E o mărturie colindul. O mărturie a credinţei, o mărturie a binecuvântării lui Dumnezeu”, a mai spus părintele profesor.

„Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, este sărbătoarea copilăriei şi nicăieri nu sunt mai frumoase sfintele sărbătorile creştine de iarnă decât în Maramureş, numit de unii intelectuali Ţara Crăciunului sau Ţara Bucuriei, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De aceea, colindul nostru străbun, şi graiul, şi portul, şi credinţa foarte puternică fac din acest spaţiu un loc binecuvântat şi sfânt. Un loc sacru. Iar colindul este un fel de cântec de leagăn pentru Naşterea Mântuitorului. Dacă îngerii au început să cânte la Naşterea Mântuitorului, străbătând cerurile şi coborându-se la Peştera din Betleem, şi s-au arătat la păstori cântând. Maica Domnului I-a cântat primul cântec de leagăn Mântuitorului, care cred că a fost un colind.”

Premiile

În urma jurizării Concursului Judeţean de interpretare a Colindelor „Colindătorii” clasamentul este următorul:

Pentru secţiunea grup vocal tradiţional: Marele premiu: Grupul vocal „Flori de pe Ţibleş” - Şcoala Gimnazială Groşii Ţibleşului; Premiul I: Ansamblul vocal „Florile Cosăului” – Şcoala Gimnazială Budeşti; Premiul I: Corul „Pedagogic” – Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare; Premiul II: Grupul vocal tradiţional - Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Rozavlea; Premiul III: Grupul vocal tradiţional – Şcoala Gimnazială Copalnic Mănăştur; Menţiune: Grupul vocal „Muguri de Lumină” - Şcoala Gimnazială „Florea Mureşanu” Suciu de Sus. Premiul special: Grup vocal tradiţional - Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Baia Mare, clasa a II-a A. Premiul special: Grup vocal tradiţional - Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Baia Mare clasa a II-a B.

Pentru secţiunea grup armonic: Premiul I – Grup vocal „Symboll” - Liceul Teoretic „Petru Rareş” Tg. Lăpuş; Premiul II – Corul „Vestitorii” – Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” Baia Mare.

Pentru secţiunea teatru religios: Premiul I: Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare, „Irozii”, coordonator prof. Violeta Pop ; Premiul I : Şcoala Gimnazială nr. 2 Baia Sprie, Structura Chiuzbaia, „Viflaimul”, coordonator Prof. Georgeta Roşca.

Vizitarea expoziţiei amenajate în Sala Bizantină „|Justinian Arhiepiscopul” din cadrul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” a încheiat evenimentul, elevii primind din partea Preasfinţitului Părinte Iustin şi a organizatorilor, iconiţe şi daruri constând în dulciuri, sucuri, fructe etc. Foto.

 • „Hristos împărtăşit copiilor” 2017-2018

În cadrul Proiectului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, se va desfășura, la nivelul Patriarhiei Române, deci și în Episcopia Maramureșului și Sătmarului, Concursul Naţional Cultural-Artistic „Unirea: libertate şi unitate”. El se derulează sub egida „Anului omagial al unităţii de credinţă şi de neam” şi a „Anului comemorativ al făuritorilor Marii Unirii din 1918”, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de către Sectorul Teologic-Educaţional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Perioada de desfășurare este 21 noiembrie 2017 – 21 mai 2018, şi se adresează parohiilor, preoților și profesorilor de religie din Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului. Concursul este destinat copiilor participanţi la grupele catehetice din parohiile înscrise în Programul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, preoţilor coordonatori de grup catehetic, profesorilor de religie şi tuturor celor care contribuie la sădirea Cuvântului lui Dumnezeu în inima copiilor.

Scopul concursului este de a cultiva dragostea faţă de ţară şi de Biserică şi de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiţionale şi a afirmării propriei identităţi religioase, culturale şi naţionale.

Totodată, concursul va evidenţia importanţa libertăţii câştigate prin viaţa în Hristos, a tradiţiei şi a portului popular, precum şi unitatea de credinţă şi de neam în ţara noastră, în contextul unor tendinţe puternice de diluare şi relativizare a ei.

Concursul Naţional Cultural-Artistic „Unirea: libertate şi unitate” se derulează prin Biroul pentru catehizarea tineretului al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, în conformitate cu recomandările, calendarul şi îndrumările cuprinse în conceptul de organizare şi desfăşurare.

Arhid. Alexandru Gaborean,

inspector pentru catehizarea tineretului

 • În Baia Mare s-a târnosit biserica închinată Sfântului Ierarh Nicolae şi Sfinţilor Români

Miercuri, 6 decembrie 2017, de la ora 9,00, în ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nicolae, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Duminica Sfinţilor Români”, preot paroh Ioan Pop, fost secretar eparhial şi consilier administrativ de la reînfiinţarea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, în urmă cu 27 de ani, până anul acesta.

Slujba de târnosire

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Slujbă de târnosire a bisericii „Sfântul Nicolae” din Baia Mare după toate regulile Bisericii Ortodoxe. Astfel, au fost puse în piciorul Sfintei Mese, rezidită din cărămidă şi placată cu marmură, Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici şi Documentul de sfinţire, care au fost pecetluite cu ceară topită. Sfânta Masă a fost pregătită pentru târnosire, prin spălare cu apă şi săpun, apoi cu apă de trandafiri şi unsă cu Sfântul şi Marele Mir. În cele patru colţuri ale Sfintei Mese au fost aşezate icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti, inscripţionate pe marmură, pentru a dăinui sute şi chiar mii de ani. Apoi a fost acoperită Sfânta Masă cu cele trei rânduri suprapuse de veşminte sfinţite de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, primul dintre ele simbolizând giulgiul de pe mormântul Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că Sfânta Masă simbolizează Mormântul Mântuitorului. După târnosirea Sfântului Altar au fost unse cu Sfântul şi Marele Mir vitraliile care acoperă geamurile bisericii, construite după o tehnică ce se folosea şi acum o mie de ani şi după care se lucrează şi azi vitraliile.

Cu ocazia târnosirii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a dat, pe lângă primul hram ce îl are ocrotitor al bisericii pe „Sfântul Ierarh Nicolae”, şi al doilea hram – „Duminica Sfinţilor Români”.

Târnosirea a fost necesară, deoarece s-a reorganizat Sfântul Altar, a fost rezidită Sfânta Masă, s-a modernizat instalaţia de încălzire, iar geamurile au fost înfrumuseţate cu vitralii ce reprezintă Sfinţi Români şi montate proiectoare interioare, care luminează feeric noaptea.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească

După încheierea slujbei de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în fruntea unui impresionant sobor de preoţi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu şi artă sacră, Pr. Daniel Tirean, inspector financiar eparhial, Pr. Dr. Bogdan Gavra, consilier episcopal, Pr. Fabian Coroian, protopop de Baia Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopop de Lăpuş, Protos. Agaton Oprişan, stareţul Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” Petrova, Pr. Ioan Zorel Buia, secretarul Protopopiatului Baia Mare, Pr. Ioan Pop, parohul sfântului locaş, Pr. Mihai Tira şi Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, slujitori la acest Sfânt Altar, Pr. Dr. Florin Codrea, Pr. Prof. Gabriel Morar, Pr. Gheorghe Pop, Pr. Vasile Trif, Pr. Nuţu Ivanciuc, diaconi.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot tânărul diaconul Teodor Ioan Coman, pe seama bisericii Parohiei Valea Stejarului, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul ASCOR Baia Mare, dirijat de teologul Bogdan Iacob, iar la slujba de târnosire de un grup de teologi băimăreni, conduşi de acelaşi teolog.

În rândul credincioşilor, în biserica arhiplină, s-au aflat deputat Dr. Viorica Cherecheş, medic, prefectul Vasile Moldovan, subprefectul Alexandru Cosma, primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari, consilieri judeţeni şi municipali, directori de instituţii municipale şi judeţene şi un foarte mare număr de credincioşi.

O culoare aparte au oferit copiii de la Clubul Elevilor din Baia Mare, îndrumați de profesoara Maria Seraz, prin frumoasele lor costume populare.

Cuvânt de învăţătură

După chinonic, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un plin de învăţăminte creştineşti cuvânt de învăţătură, pornind de la viaţa plină de sfinţenie pe care o oferă Bisericii şi credincioşilor ei de peste 1600 de ani Sfântul Ierarh Nicolae, ajutătorul celor în necazuri şi mare făcător de minuni.

„Ziua de 6 decembrie este însemnată în Calendarul Bisericii Ortodoxe cu cruce roşie şi este o sărbătoare importantă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în care este cinstit în cântări şi rugăciuni unul dintre cei mai iubiţi sfinţi ai Bisericii lui Hristos, Sfântul Ierarh Nicolae, făcător de minuni, cel mult milostiv, protectorul fetelor, protectorul şi iubitorul copiilor, şi, mai cu seamă, protectorul şi ajutătorul celor condamnaţi în mod nedrept, atunci când Justiţia face erori judiciare.”

„Să reţinem că Sfântul Nicolae a fost un mare apărător al dreptei credinţe; că dreapta credinţă este astăzi în mare pericol; că creştinismul este astăzi în mare pericol; că cea mai discriminată religie de pe Terra este azi religia creştină”, a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Daruri

După o tradiţie de peste 20 de ani, de când se ţin hramurile la această biserică, credincioşii au primit în dar câte un „cocuţ” din grâu de cea mai bună calitate, un pahar de vin, suc sau apă şi câte un calendar de birou. Un dar important a primit părintele paroh Ioan Pop din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin – Gramata Episcopală, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Duminica Sfinţilor Români” din Baia Mare.

Biserica „Sfântul Nicolae” din Baia Mare este prima biserică ortodoxă construită în municipiu, în anul 1922, la câţiva ani după Marea Unire din 1 Decembrie 1918, când credincioşii ortodocşi au fost transferaţi dintr-o capelă modestă într-o clădire amenajată şi donată de Consiliul Oraşului Baia Mare în proprietatea Bisericii Ortodoxe, printr-o decizie. De fapt, până la acea dată clădirea a funcţionat ca sală de sport a fostului gimnaziu din apropiere şi doar Unirea Transilvaniei cu ţara mamă făcut ca şi ortodocşii să aibă dreptul la o clădire ca locaş de cult. Preotul paroh Alexiu Latiş a coordonat ample lucrări de reparaţii, consolidări şi reamenajări, iar în 1926 a fost târnosită de vrednicul de pomenire Episcop Nicolae Ivan al Clujului. După 56 de ani de la târnosire, în 1980, preotul paroh Gheorghe Bălan se ocupă de lucrările de reconstrucţie a bisericii după concepţia arhitectului Constantin Pena din Baia Mare, în plină epocă comunistă, lucru foarte curajos atunci, biserica devenind o clădire foarte solidă, capabilă să reziste secole. A fost târnosită de vrednicii de pomenire Episcop Teofil Herineanu şi Episcop Vicar Justinian Chira ai Vadului, Feleacului şi Clujului, în 10 noiembrie 1985.

Parastas după Regele Mihai

La încheierea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oficiat, un Parastas după Majestatea Sa Regele Mihai, trecut în eternitate sâmbătă, 5 decembrie 2017, la vârsta de 96 de ani. Foto.

Majestatea Sa Regele Mihai I al României a trecut la cele veşnice

          Întâistătătorul Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Iustin, dimpreună cu clerul şi credincioşii, transmit cele mai sincere condoleanţe Familiei Regale acum când Dumnezeu a hotărât ca sufletul Majestăţii Sale Mihai I să fie chemat la Dumnezeu, acolo de unde şi-a avut obârşia.

          Îl rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să vă aducă mângâiere sufletească în cel mai dureros moment din viaţa dumneavoastră şi să-i primească sufletul în locul celor aleşi şi iubiţi de Dumnezeu.

Dumnezeu Cel Unul în Treime să-i facă parte de odihnă veşnică în Împărăţia Sa cea cerească!

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului

Regele Mihai I s-a nascut la 25 octombrie 1921, la Sinaia. A fost fiul Regelui Carol al II-lea si al Reginei-Mama Elena. A incetat din viata, in ziua de 5 decembrie 2017, la resedinta privata din Elvetia.

Din iunie 1930, dupa plecarea Reginei-mama in exil, Regele Mihai a ramas in grija tatalui Sau. A urmat cursurile unei scoli organizate de Acesta la palat, alaturi de copii reprezentand toate colturile tarii si toate categoriile sociale. A devenit din ce in ce mai inchis in sine si mai ganditor. Singurele saptamani fericite erau cele petrecute la Florenta, la mama sa.

In adolescenta, Principele Mostenitor a urmat cursuri de sport si a inceput pregatirea militara. La varsta de saisprezece ani a devenit sublocotenent in armata romana.

Dupa decesul Regelui Ferdinand din 1927 si ca urmare a faptului ca Principele Carol a renuntat la statutul de Principe Mostenitor, Principele Mihai a fost proclamat Rege. Fiind minor, s-a instituit o Regenta, compusa din Principele Nicolae, Patriarhul Miron Cristea si Presedintele Inaltei Curti de Casatie, Gh. Buzdugan.

La 8 iunie 1930, Principele Carol a revenit in tara si a preluat tronul. Mihai I a primit titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. In urma abdicarii tatalui Sau, la 6 septembrie 1940, a devenit Regele Mihai I.

In timpul razboiului, Regele i-a imbarbatat pe ostasii romani care au luptat pentru reintregirea tarii. Nu a fost insa de acord cu depasirea liniei Nistrului. In ciuda refuzului Maresalului Antonescu, la 23 august 1944 Regele a hotarat trecerea Romaniei alaturi de aliatii sai traditionali. Acest act de curaj a scurtat razboiul cu 6 luni si a crutat vietile a sute de mii de oameni.

Din 1944, Majestatea Sa Regele s-a opus din toate puterile instaurarii autoritatii comuniste. In cele din urma, a fost obligat sa abdice la 30 decembrie 1947.

Exilul Regelui Mihai si al Reginei Ana a inceput odata cu revenirea de la nunta din Atena. Au locuit pana la sfarsitul anului 1948 la vila Sparta, locuinta Reginei-mame Elena. Din 1949, Regele Mihai si Regina Ana s-au mutat la Lausanne si apoi in Anglia, unde au locuit pana in 1956.

Pentru a-si castiga existenta, Regele si Regina au construit o ferma de pui si un mic atelier de tamplarie.

Familia Regala s-a intors in Elvetia in 1956. Regele Mihai a semnat un contract cu compania aeriana "Lear Jeats and Co", la Geneva. Familia s-a mutat la Versoix, un mic oras de pe malul lacului Léman, la cativa kilometri de Geneva. Aici a locuit peste patruzeci si cinci de ani si tot aici se afla, pentru moment, casa familiei.

In anul 1958, Regele a oprit colaborarea cu "Lear", iar un an mai tarziu, a infiintat o companie de electronica si de mecanisme automate denumita METRAVEL, pe care a vandut-o cinci ani mai tarziu.

Din biroul sau de la Versoix si, incepand cu 2001, din cel de la Bucuresti, Regele Mihai a militat pentru intrarea Romaniei in NATO si in Uniunea Europeana. Majestatea Sa a incurajat respectarea drepturilor omului, dezvoltarea economiei de piata, pastrarea culturii nationale, respectarea adevarului istoric, respectarea si garantarea proprietatii private, consolidarea statului de drept si a democratiei in tara noastra.

Regele Mihai si Regina Ana au locuit din 2004 la Aubonne, in Elvetia. De marile sarbatori crestine si, in functie de angajamentele Lor publice, Majestatile Lor au ales sa fie alaturi de cei dragi fie la Castelul de la Savarsin, fie la Palatul Elisabeta.

 • Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ferească de orbirea trupească şi sufletească

Duminică, 3 decembrie 2017, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil” din Baia Mare, înconjurat de un frumos sobor de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

De un sobor ales de preoţi a fost înconjurat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în timpul liturghisirii: Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al sectorului teologic-educaţional, Pr. Daniel Tirean, inspector control financiar intern, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, Pr. Fabian Coroian, protopop de Baia Mare, Pr. Ioan Socolan, protopop de Satu Mare, Pr. Ioan Buftea, protopop de Dej, preotul paroh Viorel Gavra, Pr. Adrian Gavra, inspector şcolar, slujitor la acest Sfânt Altar, preoţi invitaţi şi diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de prof. Ioan Nemeş.

Hirotoniri

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot, pe seama bisericii gazdă „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil”, Arhidiaconul Andrei Emil Pop, inspector eparhial, care timp de 5 ani a fost diaconul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian şi 5 ani al Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin.

„Sfinţirea unui nou preot face parte din procesul de înnoire şi dinamizare a vieţii bisericeşti din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Părintele Andrei Emil Pop, hirotonit acum, şi părintele Adrian Gavra, care slujeşte deja la această biserică de mai mulţi ani, sunt doi tineri cu o fire blândă şi calmă, neconflictuali, aşa cum trebuie să fie preoţii adevăraţi. Cred că vor face lucruri foarte frumoase, spre bucuria credincioşilor.” În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Teodor Ioan Coman, care, în urma concursului organizat de Episcopie, va fi hirotonit preot pe seama unei parohii din Maramureşul Voievodal.

Cuvânt de învăţătură, dar şi rugăciune

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un foarte frumos şi plin de învăţăminte creştineşti cuvânt de învăţătură în faţa credincioşilor veniţi să se roage în această zi în sfânta biserică. Cuvântul rostit s-a referit la Evanghelia duminicii a vindecării orbului din Ierihon şi a fost un cuvânt-rugăciune, un cuvânt-îndemn de a urma calea Evangheliei şi a învăţăturilor pe care ni le-a lăsat Mântuitorul de atâtea ori:

„Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ferească de orbirea trupească, să ne dăruiască sănătate, şi vedere, şi putere, aşa cum se roagă ţăranii, simplu, dimineaţa când se scoală, după ce au spus Tatăl Nostru: Doamne dă-mi sănătate, dă-mi putere, dă-mi vedere, dă-mi înţelepciune, dă-mi binecuvântare, dă-mi pace în ziua de astăzi. Să ne rugăm lui Dumnezeu şi să lucrăm la aceasta, să ne ferească de orbirea sufletească şi să-L putem vedea pe Hristos, Care se apropie de noi acum şi vine Să Se Nască şi să crească, să ne mântuiască, vine în Peştera Betleemului, vine în braţele Fecioarei, vine să ne arate normalitatea, vine să ne-o arate pe Mama. Normalitatea nu poate fi învinsă, Adevărul şi Dumnezeu, Cel Care este Calea, Adevărul şi Viaţa. Să Îl rugăm pe Dumnezeu să dea lumină şi celor care văd şi nu cred. Adică orbilor care încearcă să deturneze planul lui Dumnezeu, iar nouă putere să vedem, să ne rugăm, dar şi să lucrăm. Să avem responsabilitate şi atitudine creştină în vremurile pe care le trăim, să ne apărăm valorile noastre sfinte”, s-a rugat în încheiere Preasfinţitul Părinte Episcop.

Mulţumiri

Cuvinte de mulţumire a adus preotul paroh Viorel Gavra Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi celorlalţi preoţi slujitori, credincioşilor care vin duminică de duminică la sfânta biserică, credincioşilor veniţi acum şi de mai departe, de pe cuprinsul Eparhiei la această Sfântă Liturghie Arhierească.Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Baia Mare a fost zidită între anii 1993-1997, de preotul-ctitor Viorel Gavra, paroh, după concepţia arhitectului Constantin Pena din Baia Mare. A fost pictată de Mircea Constantinescu în anii 2001-2003. Este prevăzută cu demisol, unde au fost săvârşite Sfintele Slujbe între 1993-2000, acesta fiind folosit şi azi ca spaţiu liturgic în zilele de peste săptămână. Foto.

 • Slujba Vecerniei în Catedrala Episcopală. Sâmbătă, 02 decembrie, cu începere de la ora 17.00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la Slujba Vecerniei, săvârşită în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare.

  Răspunsurile liturgice au fost date de membrii corurilor "Tronos" al Patriarhiei Române, condus de arhid. Mihail Bucă şi "Theologos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de arhid. Adrian Dobreanu.

  La finalul slujbei, membrii corului "Tronos" au in terpretat câteva colinde tradiţionale şi bizantine.

  Preasfinţitul Părinte Iustin a mulţumit coralei de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti pentru prezenţa lor în Catedrala Episcopală din Baia Mare, apreciind activitatea lor misionară şi culturală, în cei peste 20 de ani de la înfiinţarea corului.

  Preasfinţitul Părinte Iustin a mulţumit coralei de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti pentru prezenţa lor în Catedrala Episcopală din Baia Mare, apreciind activitatea lor misionară şi culturală, în cei peste 20 de ani de la înfiinţarea corului. Foto.

 • Ziua Naţională a României la Baia Mare – Te-Deum şi paradă militară

Vineri, 1 Decembrie 2017 – Ziua Naţională a României – Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, cu începere de la ora 11,00, la manifestările organizate la Baia Mare, pe bulevardul Unirii, în zona Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Salutarea drapelelor de luptă

La manifestări au luat parte prefectul judeţului, Vasile Moldovan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, George Moldovan, primarul Băii Mari, Cătălin Cherecheş, deputatul Viorica Cherecheş, consilieri judeţeni şi locali, şefi de instituţii judeţene deconcentrate, comandanţi de unităţi militare, veterani de război, preoţi şi un foarte numeros public desfăşurat pe ambele părţi ale bulevardului Unirii.

Ceremonialul militar organizat în cinstea Zilei Naţionale a debutat cu întâmpinarea prefectului Vasile Moldovan, prezentarea onorului, salutarea Drapelelor de Luptă şi trecerea în revistă a Detaşamentului de Onoare, după care a fost intonat, de Fanfara Municipală Baia Mare, Imnul Naţional al României, dirijor Florin Mătăsaru, solistă Cristina Ion.

Te-Deumul şi cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin

Ceremonialul a continuat cu slujba Te-Deumului, oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în fruntea unui sobor de preoţi, alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, preoţii militari Daniel Achim, Gabriel Vasile Băban şi Alexandru Nuszer.

„Iată-ne în zi de mare sărbătoare, zi de Întâi Decembrie, Ziua noastră Naţională, care, în mod inspirat, în 31 iulie 1990, a fost hotărâtă ca Zi Naţională a României, deoarece Întâi Decembrie este ziua în care cele trei provincii româneşti s-au adunat într-o singură ţară, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Acesta este izbânda şi biruinţa poporului român, care a binecuvântat unirea celor trei provincii într-o singură ţară… Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru această zi şi Îl rugăm să ne ajute ca această moştenire sfântă, acest tezaur sacru, care este România, s-o preţuim, s-o iubim, să îi sporim valorile şi frumuseţea, să apărăm tot ce ţine de sufletul românesc – credinţa noastră creştină, cultura noastră creştină, familia, şcoala, biserica, tot ce ţine de sufletul românesc, şi să nu uităm niciodată că libertatea unui popor şi demnitatea lui se lucrează în fiecare zi, se apără şi se afirmă. Ele nu sunt definitive şi irevocabile, ele în permanenţă trebuie conştientizate şi apărate.”

Alocuţiunile oficialităţilor

Au rostit apoi alocuţiuni prefectul Vasile Moldovan, care a citit mesajul prim-ministrului României – Mihai Tudose, George Moldovan, care a dat citire mesajului Consiliului Judeţean către cetăţenii judeţului, şi primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari.

Defilarea militarilor şi tehnicii militare

Au defilat prin faţa asistenţei subunităţi din Batalionul 612 Artilerie Antitanc ”Maramureş”, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ”Pintea Viteazul” Maramureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”George Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş şi Poliţia Locală Baia Mare. Tehnica militară care s-a deplasat la parada militară de pe Bd. Unirii a aparţinut Batalionului 612 Artilerie Antitanc ”Maramureş”, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi ”Pintea Viteazul” Maramureş, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”George Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, Direcţiei Judeţene de Informaţii Maramureş şi Poliţiei Locale Baia Mare. Manifestarea va încheia cu un scurt spectacol cultural-artistic, susţinut de Fanfara Municipală şi Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”. Foto.

CONSERVAREA, REAMENAJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A PALATULUI CULTURII DIN SIGHETU MARMAȚIEI CU DESTINAȚIA CENTRU CULTURAL PASTORAL SFÂNTUL IOSIF MĂRTURISITORU - Fisa cadru de prezentare proiect <pdf> - MINUTA INFORMARII PUBLICE <pdf>

PROGRAMUL SFINTIRILOR, RESFINTIRILOR, HRAMURILOR SI LITURGHIILOR ARHIERESTI OFICIATE DE

P.S. IUSTIN PE ANUL 2018

 • Ianuarie 2018
Duminica, 1 ianuarie – Anul Nou - Preasfinţitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare.

Sâmbătă, 6 ianuarie – Botezul Domnului  – Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește si predică la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. După Sfânta Liturghie, pe esplanada Catedralei, Preasfinția Sa va săvârși slujba de sfințire a Aghiasmei Mari.

Duminică, 7 ianuarie – Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul  Preasfințitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Mănăstirea Scărisoara Noua, protopopiatul Carei.

Joi, 11 ianuarie – Preasfințitul Părinte Iustin participă la lucrările Sinodului Mitropolitan la Cluj – Napoca.

Duminică, 14 ianuarie  – Preasfințitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Mănăstirea Sfânta Ana – Rohia, protopopiatul Lăpuş.

Duminică 21 ianuarie  – Preasfințitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică în Parohia Tăuții de Sus , Protopopiatul Baia Mare.

Marți, 23 ianuarie – Preasfințitul Părinte Iustin va prezida Ședința anuală cu protoiereii la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Joi, 25 ianuarie – Preasfințitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la capela Liceului Teologic Nicolae Steinhardt din municipiul Satu Mare, cu ocazia hramului.

Sâmbătă, 27 ianuarie – Preasfințitul Părinte Iustin va prezida Ședința Adunării Eparhiale a Maramureșului și Sătmarului la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare.

Duminică, 28 ianuarie – Preasfințitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Catedrala Duminica tuturor sfinţilor din oraşul Negreşti Oaş.

Marți, 30 ianuarie - Sfintii Trei Ierarhi  – Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică la Catedrala Episcopala Sfânta Treime din Baia Mare cu ocazia  hramului școlilor teologice.

<inapoi program>

 • Februarie 2018

Marti 2 februarie  - Intampinarea Domnului – Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică la Mănăstirea Moisei, Protopopiatul Vișeu.

Duminică, 4 februarie  -  Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică în Parohia ”Sf ântul Nicolae ” din orașul Vișeu de Sus , Protopopiatul Vișeu.

Duminică 11 februarie Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică la Parohia Soborul Sfinților 12 Apostoli  din Baia Mare.

In perioada 14-15 februarie, Preasfințitul Părinte Iustin participă la lucrările Adunării Naționale Bisericești și ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la București.

Duminică, 18 februarie (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paşti), Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, liturghisește și predică la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare.

LUNI, 19 februarie şi MARŢI, 20 februarie, de la ora 17.00, Preasfinţitul Părinte IUSTIN, participă la Slujba Canonului cel Mare (al Sfântului Andrei Criteanul), la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare;

MIERCURI, 21 februarie, de la ora 16.00, Preasfinţitul Părinte IUSTIN, va participa la Slujba Canonului cel Mare, și va săvârși Sfânta  Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare;

JOI, 22 februarie, de la ora 16.00, Preasfinţitul Părinte IUSTIN, va participa la Slujba Canonului cel Mare și va oficia Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite, la Mănăstirea „Sfânta Ana”, Rohia;

DUMINICĂ, 25 februarie (Duminica Ortodoxiei), Preasfinţitul Părinte IUSTIN, liturghiseşte şi predică la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

<inapoi program>

 • Martie 2018

Duminica, 04 martie - Duminica a II - a din Post -  a Sf. Ierarh Grigorie Palama - Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică în Parohia Rozavlea – Șesu Mănăstirii, Protopopiatul Vișeu.

Vineri, 09 martie - Presfințitul Părinte Iustin săvârșește Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite în Parohia Sfinții Trei Ierarhi, Romainville, Regiunea pariziană din Paris, Franța, păstorită de către Preacucernicul Părinte Mircea Filip .

Duminică, 11 martie – Duminica a III-a din Post – a Sfintei Cruci  - Presfințitul Parinte Iustin, liturghisește în Parohia Sfinții Trei Ierarhi, Romainville, Regiunea pariziană din Paris, Franța, păstorită de către Preacucernicul Părinte Mircea Filip.

Miercuri, 14 martie – de la ora 16:00 – Preasfințitul Părinte Iustin săvârșește Liturghia Darurilor înainte sfințite în Parohia Aliceni, Protopopiatul Oaș.

Vineri, 16 martie – de la ora 16:00 – Preasfințitul Părinte Iustin săvârșește Liturghia Darurilor înainte sfințite în parohia Mesteacăn, protopopiatul Oaș.

Duminică, 18 martie - Duminica a 4 - a din Post -  a Sf. Cuv. Ioan Scărarul  - Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică în Parohia cu hramul Buna Vestire din Municipiul Satu Mare

Miercuri 21 martie de la ora 16.00  Preasfinţitul Părinte IUSTIN, va participa la Slujba Canonului cel Mare, și va săvârși Sfânta  Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare;

Vineri 23 martie - de la ora 17.00 Preasfintitul Parinte Iustin va savarsi Sfanta Liturghie a Darurilor mai inainte sfintite, la Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" din municipiul Satu Mare.

Duminică, 25 martie - Buna Vestire  - Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește în sobor de arhierei la Catedrala Mitropolitană din Cluj Napoca cu ocazia hramului.

Marți, 27 martie – Preasfințitul Părinte Iustin prezidează examenul pentru ocuparea parohiilor vacante din cadrul Eparhiei.

http://www.episcopiammsm.ro/fundaln2017/stemamica.gifMiercuri, 28 martie – de la ora 16:00 - Preasfințitul Părinte Iustin săvârșește Liturghia Darurilor înainte sfințite în parohia Botiza, Protopopiatul Vișeu.

http://www.episcopiammsm.ro/fundaln2017/stemamica.gifJoi, 29 martie Preasfințitul Părinte Iustin participă la Liturghia Darurilor înainte sfințite și la Festivitatea de premiere a Concursului Național ”Tradiții și obiceiuri de Paști“ organizat de Liceul Teologic Ortodox ”Nicolae Steinhardt“ din Satu Mare.

Joi, 29 martie   – de la ora 16:00  - Preasfințitul Părinte Iustin săvârșește Liturghia Darurilor înainte sfințite în parohia Chechiș, Protopopiatul Baia Mare.

Vineri, 30 martie – de la ora 16:00 - Preasfințitul Părinte Iustin săvârșește Liturghia Darurilor înainte sfințite în parohia Sfântul Andrei din Municipiul Baia Mare, Protopopiatul Baia Mare.

<inapoi program>

 • Aprilie 2018

Duminică, 1 aprilie  – Intrarea Domnului în Ierusalim – Preasfinţitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Catedrala Episcopală din Baia Mare.

Joi, 05 aprilie – de la ora 08.00   – Preasfinţitul Părinte Iustin  săvârșește Liturghia Sfântului Vasile cel Mare împreunată cu Vecernia la Catedrala Episcopală din Baia Mare.

 • de la ora 17.00 – Preasfinţitul Părinte Iustin săvârșește Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala Episcopală din Baia Mare.

Vineri, 06 aprilie – de la ora 17.00    – Preasfinţitul Părinte Iustin săvârșește Denia Prohodului Domnului la Catedrala Episcopală din Baia Mare.

http://www.episcopiammsm.ro/fundaln2017/stemamica.gif Sâmbătă, 07 aprilie -   de la ora 24.00,    Preasfinţitul Părinte Iustin săvârşeşte Slujba Învierii Domnului, urmată de Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Baia Mare.  

Duminica, 08 aprilie, Învierea Domnului - de la ora 12.00 , Preasfinţitul Părinte Iustin săvârşeşte Slujba Vecerniei (a doua Înviere), la Catedrala Episcopală.

Luni, 09 aprilie, a doua zi de Paşti -    Preasfinţitul Părinte Iustin liturghisește şi predică la Parohia ,,Sfinţii Împărați Constantin și Elena” din Municipiul Satu Mare.

Marţi, 10 aprilie, a treia zi de Paşti    Preasfinţitul Părinte Iustin liturghisește şi predică la Mănăstirea Habra, Protopopiatul Baia Mare.

Marti, 10 aprilie 2018 -  ora 16:00 - Preasfintitul Părinte Iustin va sfintii Centrul Social - CĂMINUL REZIDENȚIAL PENTRU ÎNGRIJIREA PERSOANELOR VÂRSTNICE "Bunul Samarinean" din localitatea Coroieni.

Vineri, 13 aprilie –  Izvorul Tămăduirii  –

Duminica, 15 aprilie – La invitația Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, Preasfinţitul Părinte Iustin liturghisește în sobor de arhierei în Catedrala Episcopală din Madrid cu ocazia hirotoniri întru arhiereu a Preacuviosului Părinte Teofil Roman, ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în postul de Arhiereu – vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

Duminică, 22 aprilie   Preasfinţitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Vizită la Mănăstirea Bârsana.

Luni, 23 aprilie – Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică în Parohia Giulești, Protopopiatul Sighet.

Duminică, 29 aprilie    – Presfințitul Părinte Iustin liturghisește în sobor de arhierei la Parohia  Maieru I, Protopopiatul Năsăud , cu ocazia resfințirii bisericii parohiale.

<inapoi program>

 • Mai 2018

Duminică, 06 mai  -  Presfințitul Părinte Iustin târnosește biserica hramul Pogorârea Sfântului Duh din Vadu Izei – Șugău, Protopopiatul Sighet. Liturghisește și predică.

Luni, 07 mai  – Preasfinţitul Părinte Iustin prezidează conferinţa preoţească de primăvară cu preoţii din protopopiatele Baia Mare, Lăpuş şi Chioar.

Marţi, 08 mai  - Preasfinţitul Părinte Iustin prezidează conferinţa preoţească de primăvară cu preoţii din protopopiatele Satu Mare, Carei şi Oaş.

Joi, 10 mai  - Preasfinţitul Părinte Iustin prezidează conferinţa preoţească de primăvară cu preoţii din protopopiatele Sighet şi Vişeu, la Manastirea Barsana.

Duminica, 13 mai  Preasfințitul Părinte Iustin săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia Șișești, Protopopiatul Baia Mare.

Joi, 17 mai  – Înalțarea Domnului - Preasfințitul Părinte Iustin săvârșește Sfânta Liturghie în Parohia Înălțarea Domnului din Municipiul Baia Mare. 

- De la ora 12.00, Preasfintia Sa va savarsi Slujba Parastasului pentru Eroii Neamului si va participa la solemnitatile oficiale organizate cu acest prilej, la Monumentul Ostasului Roman, din Parcul Municipal Baia Mare.

Sâmbătă, 19 mai - de la ora 11:00 - Preasfințitul Părinte Iustin va săvârși slujba Tedeumului și va participa la activitățile organizate în cadrul evenimentului ”Uniți pentru Marea Unire” – 1228 de tineri maramureșeni la Băsești.

Duminică, 20 mai   Preasfinţitul Părinte Iustin târnoseşte biserica Adormirea Maicii Domnului și sfințește noul Altar de vară din Parohia Dragomirești – Centru, Protopopiatul Vișeu. Liturghiseşte şi predică.

Luni, 21 mai  – Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena  Preasfinţitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Mănăstirea Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din localitatea Budești, Protopopiatul Sighet.

In perioada 24 – 25 mai,  Preasfințitul Părinte Iustin participă la ședințele de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la București.

Duminica, 27 mai  - Pogorârea Sfântului Duh  Preasfinţitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Catedrala Episcopală din Baia Mare cu ocazia hramului.

de la ora 17:00, Preasfinţia  Sa va participa la   Procesiunea de Rusalii  cu  preoții şi credincioşii din Municipiul Baia Mare, care va porni din Piața Revoluției, iar de la ora 17:40 va săvârşi  SlujbaVecerniei plecării genunchilor, în spațiul de sus al Catedralei.

Luni, 28 mai  – Sfânta Treime – Preasfinţitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Mănăstirea Sfânta Treime din localitatea Moișeni, Protopopiatul Oaș.

Marți, 29 mai – Preasfințitul Părinte Iustin târnosește biserica din Parohia Valea Muntelui Bârsana, Protopopiatul Sighet. Liturghisește și predică

<inapoi program>

 • Iunie 2018

Vineri, 01 Iunie - “Sfântul Iustin Martirul și Filosoful  - de la ora 8.00 -  Preasfințitul Părinte Iustin savarseste Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala din Baia Mare.

       - de la ora 10.00 - Preasfințitul Părinte Iustin prezidează Sedinta de constituire a Adună Eparhiale a Episcopiei Maramuresului si Satmarului.

Duminică, 03 iunie  – Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică în parohia Ungureni, Protopopiatul Lăpuș.

Duminică, 10 iunie  – Presfințitul Părinte Iustin, la invitația Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei,  liturghisește în sobor de arhierei la Parohia Sfântul Apostol Andrei din Oradea, cu ocazia târnosirii bisericii parohiale.

Duminică, 17 iunie  –

Duminică, 24 iunie  –  Naşterea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul  – Preasfinţitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Mănăstirea Scărişoara, Protopopiatul Carei.

Vineri, 29 iunie  – Sf. Ap. Petru şi Pavel - Preasfinţitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Mănăstirea Bixad, Protopopiatul Oaş.

Sâmbătă, 30 iunie  – Soborul Sfinţilor 12 Apostoli – Preasfinţitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Mănăstirea Bârsana, Protopopiatul Sighet.

<inapoi program>

 • Iulie 2018

Duminică, 01 iulie  - Preasfințitul Părinte Iustin târnoseste biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Parohia Hideaga, Protopopiatul Baia Mare. Liturghisește și predică.

Duminică, 02 iulie  – Sf. Voievod Ștefan cel Mare  Preasfinţitul Părinte Iustin liturghisește și predică la Biserica din incinta Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră din Sighetu Marmației, cu ocazia hramului.

Duminică, 08 iulie  – Preasfinţitul Părinte Iustin târnoseşte biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Parohia Vad, Protopopiatul Lăpuș. Liturghiseşte şi predică.

Duminică, 15 iulie  - Preasfintitul Parinte Iustin târnoseste biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Cernești, protopopiatul Vișeu. Liturghisește și predică.

Vineri, 20 iulie  – Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul – Preasfinţitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică la Mănăstirea Sfântul Prooroc Ilie din localitatea Dragomirești, Protopopiatul Vișeu.

<inapoi program>

 • August 2018

Luni, 06 august – Schimbarea la Faţă a Domnului –   Preasfinţitul Părinte Iustin liturghisește și predică la Mănăstirea Botiza, Protopopiatul Vișeu.

Duminică, 12 august   Preasfințitul Părinte Iustin târnosește biserica din localitatea Săpâia, Protopopiatul Chioar.

Miercuri, 15 august  – Adormirea Maicii Domnului – Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică la Mănăstirea Sfânta Ana - Rohia, Protopopiatul Lăpuș.

Duminică, 19 august   Preasfințitul Părinte Iustin târnosește biserica Adormirea Maicii Domnului – (Catedrala istorică) din Municipiul Baia Mare. Liturghisește și predică.

Duminică, 26 august  Preasfințitul Părinte Iustin târnosește biserica din localitatea Oncești, Protopopiatul Sighet. Liturghisește și predică.

Miercuri, 29 august  – Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul – Preasfințitul Părinte Iustin târnosește biserica mănăstirii Borșa - Pietroasa, Protopopiatul Vișeu.

<inapoi program>

 • Septembrie 2018

Duminică, 02 septembrie  – Preasfințitul Părinte Iustin târnosește biserica din parohia Lechința, Protopopiatul Oaș. Liturghisește și predică.

Sâmbătă, 08 septembrie  – Nașterea Maicii Domnului – Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică în satul natal Rozavlea, Protopopiatul Vișeu.

Duminică, 09 septembrie  – Preasfințitul Părinte Iustin târnosește biserica mănăstirii Măriuș, Protopopiatul Satu Mare. Liturghisește și predică.

Vineri, 14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci – Preasfințitul Părinte Iustin săvârșește Sfânta Liturghie la Mănăstirea Săpânța, Protopopiatul Sighet.  

Duminică, 16 septembrie  – Preasfințitul Părinte Iustin târnosește biserica din Parohia Măgureni, Protopopiatul Lăpuș.

<inapoi program>

 • Octombrie 2018

Duminică, 14 octombrie Sfânta Cuvioasă Parascheva  Preasfințitul Părinte Iustin târnosește biserica Cuvioasa Parascheva și Sfinții Români din Parohia Negrești Oaș III, Protopopiatul Oaș. Liturghisește și predică.

Duminică, 21 octombrie  – Preasfințitul Părinte Iustin târnosește biserica din Parohia Fersig, Protopopiatul Chioar. Liturghisește și predică.

Vineri, 26 octombrie – Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir  – Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică la Biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie din municipiul Baia Mare.

<inapoi program>

 • Noiembrie 2018

Miercuri, 8 noiembrie  – Soborul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil Preasfințitul Părinte Iustin săvârșește Sfânta Liturghie la Catedrala din Sighetu Marmației cu ocazia hramului

Miercuri, 21 noiembrie   - Intrarea in Biserica a Maicii Domnului  Preasfințitul Părinte Iustin liturghiseste si predica la Paraclisul Centrului Eparhial din Baia Mare cu ocazia hramului.

Duminică, 25 noiembrie  – Preasfinţitul Părinte Iustin târnosește biserica  Sfântul Apostol Andrei din Municipiul Baia Mare, Protopopiatul Baia Mare.

<inapoi program>

 • Decembrie 2018

Joi, 06 decembrie  – Sfântul Ierarh Nicolae -  Preasfințitul Părinte Iustin săvârșește Sfânta Liturghie la Mănăstirea Rohia, Protopopiatul Lăpuș.

Duminică, 09 decembrie –  

 Duminică, 16 decembrie –

Duminică, 23 decembrie -  Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește și predică la Parohia Nașterea Domnului din Municipiul Baia Mare cu ocazia hramului.

Marți, 25 decembrie  - Nasterea Domnului  Preasfințitul Părinte Iustin liturghisește si predică la Catedrala Episcopala Sfânta Treime din Baia Mare.

Miercuri, 26 decembrie -  Soborul Maicii Domnului   –

Joi, 27 decembrie  - Sfântul Arhidiacon Ștefan – Ocrotitorul tinerilor ortodocși din Episcopia Maramuresului si Satmarului  - Preasfinţitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică în Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. În această zi, Preasfinţitul Părinte Iustin a fost întronizat în demnitatea de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului.

Duminică, 30 decembrie –  Preasfinţitul Părinte Iustin liturghiseşte şi predică în Parohia Adormirea Maicii Domnului (Catedrala istorică) din municipiul Baia Mare, Protopopiatul Baia Mare.

Duminică 31 decembrie - de la ora 23:30 -  La cumpăna dintre ani, Preasfințitul Părinte Iustin va săvârși Slujba Privegherii și Acatistul Mântuitorului la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare