_
 
_

 • Sfânta Liturghie în Tg. Lăpuş

Duminică, 17 februarie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în prima biserică românească din oraşul Tg. Lăpuş, cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil", paroh Pr. Prof. Dr. Andrei Baboşan, în fruntea unui sobor de 14 preoţi şi 6 diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul de 14 preoţi au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Mihai Ioan Gheduţiu, secretar protopopesc, Proin-protopop Ioan Ciceu al Lăpuşului, fost paroh al acestei acestei biserici până la pensionare, Pr. Ioan Pop, fost secretar eparhial şi consilier eparhial timp de 25 de ani, Protos. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Lăpuş, Protos, Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii Dealu Mare, Pr. Ioan Chirilă, fost paroh în Rogoz, Pr. Nuţu Ivanciuc, fost slujitor la această biserică până la pensionare, alţi preoţi invitaţi, 6 diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Armonia" al parohiei, înfiinţat în urmă cu 40 de ani, devenit celebru în zonă, dirijat de Viorel Danciu. În rândul credincioşilor s-au aflat primarul Mitru Leşe din Tg. Lăpuş, care l-a întâmpinat pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin la sosire, Comisar şef de poliţie Mihai Gherman, împuternicit adjunct al şefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş, membru în Adunarea Eparhială, Ing. Ioan Buda, fost prefect al judeţului Maramureş.

Cuvântul de învăţătură

Un amplu cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la semnificaţia Triodului în Biserica Ortodoxă, perioadă în care se intră cu această duminică, şi despre rolul pe care îl are această perioadă de pregătire pentru intrarea în Postul Mare.

"Dumnezeu nu ne urmăreşte ca să ne prindă când călcăm Legea Lui, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin credincioşilor. Dumnezeu aşteaptă să fie surprins de recunoaşterea noastră că am călcat Legea Lui. Să fie surprins de felul nostru de a fi şi de întoarcerea noastră. De aceea, la începutul postului aceste cântări şi pericopa evanghelică de astăzi ne îndeamnă, în primul rând, să ne întoarcem la noi înşine şi să cugetăm la viaţa noastră. Să ne întoarcem în interiorul nostru. Nimic nu ne ajută din ceea ce este în jurul nostru, numai Sfânta noastră Biserică. Cuvintele vieţii celei veşnice ascultate în Sfintele Evanghelii şi citite şi acasă din Sfintele Scripturi, cărţile noastre ziditoare cu vieţile sfinţilor şi pildele şi vieţuirea părinţilor, chiar şi a părinţilor noştri, că am avut şi avem părinţi cu o viaţă creştină pilduitoare şi plină de lumină, ne ajută. În rest, nimic nu ne ajută. E numai larmă şi Judecata de Apoi a început în lume", a concluzionat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Apoi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit la păcatele oamenilor, la starea de pocăinţă spre care trebuie să ne întoarcem şi la rolul Mănăstirii Rohia şi a celorlalte 5 mănăstiri care o înconjoară în îndreptarea oamenilor spre viaţa în Iisus Hristos Domnul:

"Toată lumea judecă pe toată lumea. Nimeni nu iartă pe nimeni. Parcă n-am avea nevoie toţi de iertarea lui Dumnezeu, a explicat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin credincioşilor din biserică. Parcă n-am zice Tatăl Nostru în fiecare zi şi n-am rosti Şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Nu e lumea mai păcătoasă decât era altă dată. E mai puţin conştientă de starea ei de cădere. Nu se mai căieşte lumea. Faceţi legătura între ceea ce am spus că Ţara Lăpuşului este pământul pocăinţei. Cum se roagă oamenii aici şi cum cred. În puţine locuri mai fac aşa. Lăpuşenii, cu adevărat, datorită Mănăstirii Rohia şi părinţilor, slujirii părinţilor de aici, Înaltpreasfinţitului Părinte Justinian, Părintelui Serafim, a stareţilor mănăstirii, a Părintelui Nicolae, a Părinţilor de astăzi, care ziua şi noaptea se roagă, şi a tuturor mănăstirilor din zona aceasta, este un pământ al pocăinţei. Şi aici simţi cel mai profund schimbarea perioadei din an datorată Triodului. Simţi că s-a intrat în post. Aici vezi cărările spre mănăstiri bătătorite de urmele şi paşii pelerinilor închinători, care se întorc la Dumnezeu. Şi sfintele mănăstiri au influenţat viaţa oamenilor de aici. În al doilea rând, aceste stihiri care se cântă în perioada Triodului ne învaţă să trăim sentimentul că ne îndreptăm spre Dreapta Judecată. Cum acelaşi lucru îl fac şi cele patru duminici până la începutul Postului Mare din această perioadă", a mai spus mulţimii, pe lângă multe alte învăţăminte, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Hirotesire

În semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească, social-filantropică şi cu tineretul desfăşurate în cei 15 ani de slujire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a hirotesit pe Preacucernicul Părinte Mihai Gheduţiu întru iconom stavrofor.

Daruri

Părintele paroh Dr. Andrei Baboşan, după mulţumirile de cuviinţă, a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o iconaă a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, ocrotitorii bisericii, lucrată în goblen de o credinciosă din SUA. Este o lucrare deosebită ce va face parte din muzeul Episcopiei.Locaşul de închinare din Tg. Lăpuş este prima biserică ortodoxă din acest oraş, construită între anii 1906-1911. În oraş a mai fost construită o biserică ortodoxă, în 2004, cu hramul Înălţarea Domnului, păstorită de Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, care urmează a fi târnosită peste câţiva ani.Foto.

 • Duminică, 17 februarie 2019 - Sfânta Liturghie la Mănăstirea Scărișoara Nouă. Preasfinţitul Părinte TIMOTEI Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a liturghisit și a predicat la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, Protopopiatul Carei. Foto.

 • Sambata, 16 februarie 2019, Vizită la Mănăstirea Rohia și la Parohia “Înălțarea Domnului”. Foto.

 • O nouă conducere la C.A.R.-ul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

Marţi, 12 februarie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a prezidat şedinţa anuală a Casei de Ajutor Reciproc a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, la care a luat parte şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar. Şedinţa anuală a avut loc în sala "Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş" de la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare.

Pe ordinea de zi a figurat darea de seamă a activităţii pe anul trecut, raportul comisiei de cenzori, propuneri pentru mai buna desfăşurare a activităţii, discuţii şi alegerea unei noi conduceri.

Raportul pe anul trecut a fost prezentat de Pr. Ioan Pop, preşedinte, şi a cuprins toate aspectele legate de funcţionarea acestui sistem de într-ajutorare: împrumuturi, ajutoare de naşteri, ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru cazuri sociale deosebite etc. Pentru preoţii şi preotesele trecute la Domnul în anul care a trecut s-a păstrat un moment de reculegere şi s-a cântat o ectenie.

Caracterizând activitatea desfăşurată ca fiind foarte bună şi fără nicio problemă de gestionare defectuoasă, din cauze obiective determinate de pensionarea unor persoane din conducerea C.A.R. (preşedinte, contabilă etc.), comisia de cenzori a propus ca să fie aleasă o nouă conducere executivă.

Noua conducere executivă este formată din: Pr. Mihai Tira, preşedinte, Otilia Laura Codrea, secretară, Angela Bîrlea, contabil, şi Monica Medan, membru. C.A.R. a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a fost înfiinţată în urmă cu 27 de ani şi are acum 735 de membri. Foto.

 • Liturghie Arhierească în Catedrala din Negreşti Oaş

Duminică, 10 februarie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala din oraşul Negreşti Oaş, în fruntea unui sobor de preoţi, preot paroh Ioan Pop.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Ghelasie Maxim, consilier eparhial onorific, Arhim. Dr. Emanuil Rus, stareţul Mănăstirii Bixad, Pr. Marcel Malanca, protopopul de Oaş, Pr. Mihai Feher, proin-protopop de Oaş, Pr. Adrian Bucşa, secretar protopopesc, parohul din Prilog, Pr. Ioan Pop, paroh, Pr. Nicolae Robaş, slujitor la Schitul "Sfântul Arhidiacon Ştefan" Luna Şes, Pr. Radu Rusu, paroh Tur, Pr. Gavrilă Botiş, paroh în Moişeni, Pr. Dacian Ovidiu Chira, slujitor la capela Spitalului orăşenesc, 6 diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic "Theologos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă a cântat preoteasa Ioana Botiş, farmacist în Baia Mare. În rândul credincioşilor s-au aflat prefectul Darius Filip, primarul Aurelia Fedorca, viceprimarul Costică Fanea, deputatul Ovidiu Silaghi, consilieri orăşeneşti, binefăcători din municipiu şi din străinătate.

Cuvântul de învăţătură

Un cuvânt de învăţătură a rostit, din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, pornind de la Sfânta Evanghelie a duminicii, care ne vorbeşte despre femeia cananeancă, respectiv ce învăţături este bine să desprindem din parabola evanghelică, prin care această femeie Îi cere Domnului Iisus Hristos să-i vindece fiica:

"Femeia aceasta este pildă pentru noi, a spus Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul. Pildă de credinţă profundă, statornică şi neîndoielnică. De multe ori noi, dacă nu ne aude Dumnezeu şi nu răspunde la rugăciunile noastre imediat, ne supărăm. Şi ne supărăm pe biserică. Ne supărăm pe Hristos şi ne supărăm pe Dumnezeu. Pentru că, ne spune Domnul Hristos, le spune Apostolilor şi prin ei nouă: nu ştiţi să cereţi. Nu ştiţi să vă rugaţi. De aceea, domnul Hristos îi învaţă pe Apostoli rugăciunea "Tatăl Nostru", pentru că ei, ca oameni, nu ştiau ce să ceară de la Dumnezeu. Sau cereau lucruri din acestea trecătoare, care nu sunt foarte potrivite. De aceea Domnul Hristos îi învaţă pe Apostoli rugăciunea "Tatăl Nostru". Şi de atunci, până la sfârşitul veacurilor, noi avem această rugăciune, Rugăciunea Domnească, prin care Îl recunoaştem pe Dumnezeu şi toate cele pe care noi ni le asigurăm în momentul în care spunem Tatăl Nosttru. Deci, modelul pe care femeia cananeancă ni-l oefră nouă este demn de urmat. Credinţă neîndoielnică în Dumnezeu. Credinţă în Dumnezeul părinţilor noştri. Credinţă puternică şi neşovăielnică, chiar dacă Dumnezeu, de multe ori, ca un pedagog şi ca un părinte al nostru, nu răspunde promt la rugăciunile noastre, pentru că ştie Dumnezeu de ce avem noi nevoie înainte de a-I cere. De la noi cere credinţă neşovăielnică, rugăciune curată şi neîntinată, rugăciune smerită şi cumpătată, şi Dumnezeu, la vremea rânduită, când ştie El de ce ne este dor, intervine în viaţa noastră, cum ştie El, pentru că El este Părintele nostru şi Tatăl Nostru. Acesta considerăm şi credem că este mesajul central al Evangheliei: al credinţei neîncetate în Dumnezeu Cel Mare şi Sfânt, în puterea Lui cea nemărginită, ca un Părinte şi Tată al nostru. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca şi noi să avem credinţa aceasta puternică, mărturisitoare, plină de curaj şi de demnitate în această lume în care ne aflăm şi care este foarte zbuciumată, să rămnem fideli în Biserica Domnului nostru Hristos, să rămânem aproape de Maica Domnului, să rămânem aproape de Sfinţii Apostoli, să rămânem aproape de Sfinţii Evanghelişti şi să rămânem aproape de Sfinţii Apostoli, să rămânem aproape în credinţa moşilor şi a strămoşilor noştri. Să nu avem credinţă din aceasta îndoielnică, să avem credinţa aceasta a femeii cananeence, puternică şi nezdruncinată", i-a mai sfătuit pe credincioşi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul."

Distincţii

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a acordat distincţia de sachelar (brâu albastru) părintelui Dacian Ovidiu Chira, slujitor la capela Spitalului orăşenesc, „în semn de înaltă apreciere și prețuire pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată în cei 7 ani de slujire în cadrul Protopopiatului Oaș.”

De asemenea, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a acordat Diploma de vrednicie Grupului de voluntari și profesori din Negrești-Oaș„în semn de înaltă apreciere și prețuire pentru susținerea Protopopiatului Oaș în organizarea celor șase ediții (2013-2018) ale taberei tinerilor creștini „Hristos în mijlocul nostru” și pentru contribuția adusă la buna desfășurare a concursului catehetic „Bucuria de a fi român”, dedicat Anului Centenar 2018.” 

După înmânarea distincţiilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a făcut un apel pentru salvarea valorilor sfinte şi a credinţei, precum şi pentru ca cei plecaţi peste hotare la lucru să se întoarcă acasă:

"Să ne ajute Dumnezeu să salvăm valorile noastre sfinte, să rămânem în credinţa adevărată şi sfântă, strămoşească ortodoxă a moşilor şi a strămoşilor noştri, să ne mângâie familia şi să nu deznădăjduim şi să-i chemăm mereu pe ai noştri să vină de unde au plecat, să se întoarcă înapoi acasă, pentru că-i prea mult pustiu în satele noastre din Maramuereş şi Sătmar şi prea multe lumini stinse noaptea. Nu e lumină decât la a cincea, a şasea, a şaptea casă. În rest sunt stinse luminile." Foto.

 • Ședința anuală cu protoiereii - o zi de bilanț  

Miercuri, 5 februarie 2019, de la ora 9,00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a prezidat ședința anuală cu protoiereii, care a avut loc în sala „Justinian Arhiepiscopul” de la Centrul Eparhial, la care au participat Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, și membrii Permanenței Eparhiale.

Înainte de ședința cu protoiereii, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a oficiat, în Paraclisul Episcopal, Sfânta Liturghie Arhierească, urmată de o rugăciune pentru buna desfășurare a ședinței.

„La reședința Episcopală din Baia Mare se desfășoară astăzi lucrările de la început de an cu protoiereii din cele 8 protopopiate ale Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, ne-a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Pe de o parte, se analizează felul în care protopopii și-au desfășurat activitatea în cadrul protopopiatului și și-au evaluat, la rândul lor, activitatea preoților din subordine și, pe de altă parte, pentru că suntem în „Anul omagial al satului românesc”, încercăm să facem un proiect de program care să se desfășoare pe parcursul întregului an, nu doar la nivel eparhial sau protopopesc, ci și la nivel de fiecare unitate, fiecare comunitate, fiecare parohie, fiecare mănăstire. Suntem bucuroși că și anul 2018 a fost un an binecuvântat și preoții au lucrat cu mult spor, ajutați de Dumnezeu și de poporul lui Dumnezeu.”

Un loc aparte în munca protoiereilor îl ocupă și activitatea social-filantropică, pe care o desfășoară continuu:

„S-au desfășurat, pe lângă programul consacrat Centenarului Marii Uniri din 1918, în fiecare comunitate, mai multe proiecte, a mai precizat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Ne bucurăm că la nivel eparhial avem cel puțin trei programe deosebite, și anume „Îmbracă un copil de sfintele sărbători de Paști”, „Ghiozdanul micului creștin”, care are în vedere copiii care încep un nou an școlar și au posibilități materiale mai reduse, și apoi „Ofer un dar de sfintele sărbători ale Nașterii Domnului”. Acestea sunt trei proiecte la nivel eparhial, care au făcut posibilă ajutarea foarte multor tineri, foarte multor copii și se vede dinamica vieții bisericești și conștientizarea slujirii preoților și în acest sens. Apoi, la nivel social-filantropic, mai sunt și alte proiecte. Avem bucuria a foarte multe tabere cu tinerii. Peste 5.000 de tineri au fost în taberele organizate, care au depășit 180 la număr, ceea ce înseamnă că dinamica activităților cu tineretul este una deosebită. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru ceea ce s-a realizat și Îl rugăm să ne ajute ca în anul în care am intrat să punem pe picioare un proiect inedit, pe care îl vom face în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, și anume organizarea a 10 biblioteci la nivel rural, 7 în țară și 3, probabil, la comunitățile de maramureșeni și sătmăreni plecate afară din țară, unde se vor dărui din partea Bibliotecii, prin dl. director Teodor Ardelean, în parteneriat cu Episcopia noastră, între 5.000 și 10.000 de volume de cărți. Deci, se vor alcătui și se vor organiza aceste biblioteci, în special la așezămintele unde se fac tabere cu tineretul. Este un proiect inedit și-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să putem să-l desăvârșim până la sfârșitul acestui an și să ne bucurăm de realizarea lui.”

O prezentare detaliată a activității social-filantropice ne-a făcut Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial pe acest domeniu, din cuvântul căruia am reținut cele mai importante activități:

„Anul 2018 a fost cel în care am numit câte un responsabil social pentru fiecare protopopiat, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și în consultare cu fiecare protopop în parte, pentru a dinamiza și eficientiza activitățile sociale desfășurate la nivelul protopopiatelor. Cât privește activitatea protopopiatelor, împreună cu Centrul Eparhial, menționăm trei din proiectele noastre. Primul dintre acestea este Proiectul „Ghiozdanul micului creștin”, de care au beneficiat 2.160 de copii, prin care s-au cumpărat rechizite în valoare de 94.000 lei. „Oferă un dar de praznicul Nașterii Domnului” este un alt proiect de care s-au bucurat 12.845 de beneficiari, cărora le-a fost alocată suma de 420.000 lei. Proiectul „Îmbracă un copil de praznicul Învierii Domnului” s-a adresat unui număr de 2.459 beneficiari, cărora le-a fost alocată o sumă de 213.000 lei. Suma totală a activităților social-filantropice care s-au desfășurat în anul 2018 pe cuprinsul Eparhiei a fost de aproape 500.000 de euro. Anul Centenar 2018 a fost cel în care două dintre asociațiile filantropice din Episcopie, Asociația „Filantropia Maramureșeană” și Asociația „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” au aderat la Federația Filantropia din cadrul Patriarhiei Române.”

În câteva fraze, Părintele Arhim. Ioachim Tomiagă s-a referit și la proiectele de viitor, care se vor derula începând din acest an:

„În anul 2019 ne propunem să intensificăm activitățile și să le dinamizăm prin implementarea de noi proiecte, a mai spus Părintele Arhim. Ioachim Tomoiagă. Unul din acestea se intitulează „Construiește o casă, zidește suflete” și ne propunem ca în fiecare protopopiat să identificăm un caz stringent din punct de vedere social și să construim o casă pentru o familie cu posibilități materiale reduse, fie că este vorba de o familie cu mulți copii, fie că este vorba de o calamitate sau un incendiu. Asta înseamnă că la sfârșitul anului acesta Episcopia va avea 8 case construite pentru nevoiași. Un alt proiect interesant este cel intitulat „Pastorația străzii”, licențiat la sfârșitul anului trecut. La nivel eparhial avem și alte proiecte, cum este „Centrul de zi pentru persoane vârstnice”, ce se va deschide în Protopopiatul Carei, precum și darea în folosință a Centrului pentru îngrijirea persoanelor în vârstă „Bunul Samarinean” din comuna Coroieni, cu o capacitate de îngrijire de 40 de persoane, și a Centrului de zi ”Sfânta Tatiana” din Satu Mare, care oferă servicii pentru 100 de copii cu posibilități reduse de a se întreține în școală și pentru 40 de familii care beneficiază de sprijin din partea Asociației „Sfântul Acoperământ”, care desfășoară activități în cadrul acestui centru. Ne propunem să achiziționăm de la Institutul Biblic un număr de 5.000 de cărți de învățătură de credință ortodoxă și să le distribuim gratuit către credincioșii noștri din cele 8 protopopiate. Avem două centre în construcție, din care unul se va ocupa de preoții pensionari, care, fie că nu au copii, fie că nu au locuință, care va fi în Parohia Săliștea de Sus din Protopopiatul Vișeu, pe care sperăm să-l inaugurăm în acest an. Tot pe linie de asistență socială, vom continua parteneriatele strategice cu DGASPC Maramureș și Satu Mare, precum și cu alți actori importanți în activitățile social-filantropice. În Episcopia Maramureșului și Sătmarului putem spune că se oferă servicii sociale pe baza viziunii Federației Filantropia. Pe cuprinsul Eparhiei funcționează peste 40 de asociații care dezvoltă activități social-filantropice.

O viață bisericească bogată

La aceasta s-a referit Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuș, care cunoaște foarte bine toate parohiile, ca urmare a deselor vizite pe care le face preoților, pentru a vedea problemele cu care se confruntă:

„Ascultând rapoartele de activitate pe care părinții protopopi le-au prezentat, am constat cu foarte multă bucurie că viața bisericească a fost foarte bogată și în anul acesta, a relatat Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuș. O viață liturgică intensă se desfășoară în foarte multe dintre biserici din protopopiatele Episcopiei noastre. De asemenea, ne-am bucurat să vedem că sunt multe biserici noi, în construcție, și mai multe sunt cele care sunt renovate, sunt repictate, sunt rearanjate pentru a se sluji în condiții moderne și în condiții optime pentru un spațiu de cult. De asemenea, pe lângă tristețea pe care o avem, văzând că populația țării și a Bisericii scade cu peste 35% și în anul acesta, ca și în anii trecuți, avem o bucurie despre calitatea activităților care s-au făcut cu tinerii și activitățile sociale, care au crescut foarte mult. S-au diversificat activitățile catehetice, dar mai ales calitatea și frecvența lor. Ne bucurăm că și în protopopiatul nostru Lăpuș am reușit anul acesta să organizăm cea de a XIV-a ediție a taberei creștine „Dragoste și prietenie”, o tabără care, în cei peste 14 ani de existență, a găzduit peste 2.200 de tineri participanți. Unii dintre ei au ajuns să fie voluntari și chiar să se implice foarte activ în această tabără. Este ceea ce ne bucură și pentru noi, Protopopiatul Lăpuș, această tabără este o emblemă cu care ne mândrim.”

O activitate dinamică, organizată și filantropică

„În calitate de protopop al Oașului, cel mai mic protopopiat din Eparhie, vorbind despre activitatea preoților, aș spune că în 2018 a fost o activitate dinamică, organizată și filantropică, a precizat Pr. Marcel Malanca, protopop de Oaș. Dinamică, pentru că ne-am străduit (avem un număr relativ mic de preoți, 35 de parohii) să implicăm fiecare păstor de suflete din fiecare parohie în acele activități în care pot să fie de folos credincioșilor, să simtă relația cu credincioșii în biserică, să simtă folos duhovnicesc și bucuria conlucrării cu oamenii. A fost o activitate organizată, pentru că ne-am concentrat pe toate planurile: misionar, filantropic, social, cultural, activități cu tineretul și filantropic, pentru că atât în activitățile dedicate tinerilor, cât și în cele de asistență socială, am pus un accent mai deosebit. Protopopiatul Oaș, anul trecut, la un număr de 35 de parohii, s-a implicat în 10 proiecte de lucru cu tineretul. Avem 4 tabere în protopopiat, iar anul acesta vom mai avea una în plus. În anul Centenar 2018 am desfășurat un concurs foarte amplu, intitulat „Bucuria de a fi român”, cu aproape 100 de tineri oșeni, îmbrăcați în straie populare, mărturisitori ai valorilor tradiționale și religioase. Filantropic, pentru că am fost aproape de oameni, părinții se implică mult în această activitate.”

Tineretul – viitorul Bisericii

„Activitatea Biroului de tineret, care activează în cadrul Sectorului Teologic-Educațional, se împarte pe două ramuri extraordinar de importante, a precizat Arhid. Vlad Verdeș, inspector pentru tineret. Întâi de toate, vizăm partea de tineret. În 2018, în cadrul Eparhiei s-au organizat 180 de tabere și școli de vară de către preoții din Eparhie, în colaborare cu aproape 700 de voluntari: tineri, studenți, liceeni, profesori de religie, care au însumat un număr de 6.700 de tineri participanți. Cea de doua ramură pe care o avem în atenție este încurajarea și formarea preoților în organizarea acestor activități destinate tinerilor. În acest sens, la sfârșitul lunii februarie, pregătim un training catehetic, la care s-au înscris aproape 50 de preoți, dornici de a se forma și perfecționa în organizarea activităților pentru tineret. Un alt obiectiv al anului acesta este formarea voluntarilor, tineri liceeni și studenți, care, pe parcursul verii, vor participa în taberele și școlile de vară organizate la nivelul celor 8 protopopiate. Avem un proiect deosebit pentru anul 2019: organizarea școlii de vară și a proiectului „Fiii Maicii Domnului” la fiecare comună, la fiecare parohie comunală. În anul 2018 acest proiect a adunat 100 de parohii implicate, și l-am dedicat Centenarului Marii Uniri. O activitate deosebită întreprind cele 8 asociații de tineret ortodox din fiecare protopopiat (ATOP), care derulează activități nu doar pe parcursul verii, ci pe tot parcursul anului, în funcție de evenimentele deosebite din viața Eparhiei și din viața Bisericii. Așadar, acordăm un interes deosebit tineretului Bisericii noastre, conștienți fiind că prezența lor activă în viața Bisericii reprezintă viitorul Bisericii și viitorul creștinătății întregi.”

O zi de bilanț, de prezentare a realizărilor pe anul trecut la Episcopia Maramureșului și Sătmarului, precum și de discutare a noilor proiecte care se vor derula în acest an în folosul tinerilor și credincioșilor de toate vârstele. O zi deosebită. Foto.

 • Sfânta Liturghie la Catedrala Istorică din Baia Mare

Duminică, 3 februarie 2019, a XXXII-a după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Istorică din Baia Mare, în fruntea unui sobor format din preoţii slujitori şi foşti preoţi sujitori ai acestui sfânt locaş de închinare, preoţi invitaţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Dr. Ioan-Marius Sabou, paroh, Pr. Adrian Terec, slujitor, Pr. Ioan Daniel Tirean, inspector control financiar intern eparhial, Pr. Andrei Costinaş, fost preot paroh, Pr. Nicolae Varga, fost preot slujitor. Pr. Andrei Pop, paroh în Bergen, Norvegia, de loc din Recea, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul Catedralei, dirijat de Minodora Kulik. Între credincioşii care s-au aflat în Catedrală în număr mare i-am văzut pe Cătălin Cherecheş, primarul Băii Mari şi pe deputat Cherecheş Viorica.

Cuvântul de învăţătură

Un vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la pericopa evanghelică a zilei, a lui Zaheu vameşul, în care ni se relatează cum Iisus Hristos l-a făcut din avar un darnic, transformându-l într-un binefăcător:

"Acesta este Dumnezeu, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Acesta este Mântuitorul Iisus Hristos. Pe acesta L-a întâlnit Zaheu şi pe Acesta Îl căutăm noi, ca să ne salvăm când suntem împovăraţi de multe încercări, de multe greutăţi. Când suntem în lumea aceasta neîmpăcaţi şi neîmpliniţi, oricâte lucruri materiale am avea. Singura salvare este Hristos cel milostiv. Cel bun şi blând. Păstorul cel Bun, Care ne-a arătat faţa milostivă şi iertătoare, pentru că Hristos este icoana iertării şi a iubirii Tatălui. Hristos Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, devenind om adevărat ca şi noi, ne arată icoana iubirii. El întotdeauna a mângâiat mulţimea. A mângâiat poporul." Foto.

 • Sfânta Liturghie de hram la cea mai veche biserică din Eparhie

Sâmbătă, 2 februarie 2019, sărbătoarea împărătească a Întâmpinării Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, au săvârşit, în fruntea unui sobor ales, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Moisei, cea mai veche mănăstire cu existenţă neîntreruptă din Eparhie, cu ocazia hramului de iarnă.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul de 22 de preoţi şi 6 diaconi au făcut parte: Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, fiu al satului Moisei, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Arhim. Ghelasie Maxim, consilier eparhial onorific cu probleme de silvicultură şi economul Mănăstirii Rohia, Pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Protos. Sofronie Perţa, stareţul Mănăstirii Dragomireşti, Protos. Agaton Oprişan, stareţul Mănăstirii Petrova, preoţii din Moisei, preoţi din Borşa şi din parohii de pe văile Vişeului şi Izei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Bizantin "Thelogos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. Între credincioşi s-au aflat maici stareţe de la unele din cele 12 mănăstiri din zonă, monahi şi monahii, viceprimarul comunei Moisei, binefăcători ai mănăstirii, foarte mulţi tineri, mame cu copii, mulţi dintre ei urmărind Sfânta Liturghie din curtea mănăstirii, deoarece biserica era arhiplină.

Cuvânt de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, a rostit. din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, un cuvânt de învăţătură, pornind de la pericopa evanghelică a zilei, iar apoi a vorbit credincioşilor despre prezenţa Maicii Domnului alături de Fiul ei în toată existenţa Lui pământească, înainte şi după ducecrea Lui spre închinare la templu, unde a fost luat în braţe de deptul Simeon şi până la Răstignirea Sa pe Cruce. Dacă Iisus Hristos a avut-o pe Maica Sa alături în toată viaţa Sa pământească, la rândul Său, Dumnezeu este alături de noi în fiecare moment al vieţii noatre pe pământ şi până la plecarea noastră din lumea această, noi trebuind doar să Îi cerem ajutorul în rugăciunile noastre:

"Mesajul Evangheliei de azi trebuie să încercăm să-l aprofundăm fiecare dintre noi, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. Adevărata întâlnire, întâmpinarea între două persoane, este comunicarea vie, prin folosirea cuvintelor. Întâmpinarea Domnului presupune şi ea întâlnirea dintre două sau mai multe persoane. Noi, oamenii de azi, suntem o comunitate vie şi Dumnezeu aşa ne vrea, ca să nu fim singuri şi solidari, pentru că Dumnezeu este Unul în Treime, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, şi între persoanele Sfintei Treimi există această colaborare, numită în Teologie colaborare intratrinitară. O colaborare şi o conlucrare dohovnicească. Aşa cum trebuie să fie şi între oameni pe pământ. Rugăm pe Dumnezeu ca să binecuvinteze viaţa noastră şi să fie aidoma cu viaţa sus în ceruri. O comuniune, dragoste şi iubire. Aceasta este sărbătoarea de astăzi, care ne îndeamnă pe noi, pe fiecare, să ne întâmpinăm unul pe celălalt cu bucurie, să-L întâmpinăm pe Dumnezeu şi pe Maica Domnului cu multă bucurie şi să-I chemăm în sufletele şi-n inimile noastre."

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul s-a oprit, apoi, la întâlnirea omului cu Dumnezeu, care cel mai bine se face în biserică, unde se revarsă asupra oamenilor darurile Duhului Sfânt:

"Şi unde Îl întâlnim pe Dumnezeu cel mai mult? În Casa Lui. De aceea Îi este atât de plăcut lui Dumnezue şi Sfinţilor Săi mersul la biserică duminica şi în sărbători, când familia noastră, formată din mamă, tată şi pruncuţi, merge să se închine lui Dumnezeu ca şi cum a făcut Maica Domnului cu Pruncul în braţe şi Dreptul Simeon. Merg să se închine lui Dumnezeu. Pentru acest lucru mergem noi la biserică. Nu mergem că ni se oferă acolo nici confort, nici că ni se plăteşte, nici că primim daruri. Primim, în schimb, darul darurilor, primim darul Duhului Sfânt. De aceea mergem noi duminica şi în sărbători la biserică, ca să ne întâlnim cu Dumnezeu şi cu Sfinţii lui, când îi spunem lui Dumnezeu întocmai cum i-a spus Dreptul Simeon. Îi spunem rugăciune. Îi cerem lui Dumnezeu dar şi har. Îi cerem dar şi har pentru noi, pentru pruncuţii noştri, pentru familia noastră, pentru ţara noastră."

Moisei - cea mai veche mănăstire din Episcopie

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre vechimea Mănăstirii Moisei, cea mai veche mănăstire din Episcopie cu viaţă neîntreruptă de 400 de ani, precum şi despre noua biserică cu dimensiuni de catedrală, deoarece actuala biserică este neîncăpătoare în duminici şi sărbători, şi va primi destinaţia de paraclis. Anul acesta, de hramul din 15 august, va terminată noua trapeză. Va suferi completări arhitecturale şi una din clădirile existente. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a prezentat credincioşilor şi principalele realizări ale Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului din anul care a trecut. Foto.

 • "Crucea Voievodală Maramureşeană" pentru Prof. Univ. Dr. Vasile Ţopa, rectorul UTC Cluj-Napoca

Miercuri, 30 ianuarie 2019, sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, cu ocazia hramului şcolilor Teologice din Baia Mare, în fruntea unui sobor ales de preoţi şi diaconi.

Sfânta Litutrghie Arhierească

Soborul ales a fost alcătuit din cadre didactice universitare şi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare: Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul" de la Centrul Universitar "Nord" din Baia Mare şi prodecan al Facultăţii de Litere, Pr. Conf. Univ. Dr. Ştefan Pomian, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, cadru didactic asociat, Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Borca, Pr. Lect. Univ. Dr. Dorinel Dani, Pr. Dr. Marius Sabou, cadru didactic asociat, Pr. Prof. Drd. Claudiu Pop, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, Pr. Dr. Ştefan Cristian, consilier eparhial şi cadru didactic asociat, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al Sectorului Edicaţional, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Prof. Florin Stoica, Pr. Prof. Drd. Claudiu Ciascai, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarh, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Sfântul Ioan Damaschin" al Domeniului Teologic "Justinian Arhiepiscopul" al C.U. "Nord" al U.T. Cluj-Napoca, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, şi Corul "Angelli" al Seminarului Teologic "Sfântul Iosif Mărturisitorul", dirijat de Pr. Prof. Dr. Andrei Baboşan. În rândul credincioşilor s-au aflat cadre didactice universitare: Prof. Dr. Ing. Vasile Ţopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Conf. Univ. Dr. Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere de la C.U. "Nord" Baia Mare al U.T.C. Cluj-Napoca, Petrică-Pop Sitar, prorectorul Centrului Universitar "Nord" Baia Mare, Prof. Univ. Dr. George Achim, directorul Şcolii Doctorale, comducerea Seminarului Teologic şi cadre didactice universitare şi de la Seminarul Teologic, studenţi şi elevi seminarişti. În încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un Polihroniu prin care s-a cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru buna ocârmuire şi chivernisire a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a Centrului Universitar "Nord" din Baia Mare şi a Seminarului Teologic Ortodox Liceal "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, pentru ajutorul lui Dumnezeu în munca de zi cu zi a cadrelor didactice universitare şi liceale din învăţămâtul teologic băimărean.

Cuvântul de învăţătură

Un vast şi cuprinzător cuvânt de învăţătură despre viaţa, activitatea teologică şi socială a celor Trei Ierarhi prăznuiţi în această zi a vorbit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pe care i-a numit "stâlpi ai învăturii creştine ortodoxe", "unii din cei mai mari dascăli ai creştinătăţii", "care au alcătuit esenţa credinţei noastre", Simbolul de credinţă, "care au contribuit hotărâtor la alcătuirea dogmei Sfintei Treimi" în perioada secolului de aur al Ortodoxiei.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit, apoi, despre rolul celor Trei Mari Ierarhi pentru învăţământul teologic prin modelul pe care îl oferă tinerilor, precum şi despre alegerea lor ca ocrotitori ai şcolilor teologice.

"Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur sunt patronii sau ocrotitorii învăţământului teologic ortodox, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop. Ei sunt modele de slujire, de pregătire teologică, de propovăduire a cuvântului, de slujire a celor săraci, a celor bolnavi, ai celor în nevoi, modele pentru dascălii de teologie, modele pentru arhierei, pentru preoţi şi pentru monahi. Ei sunt mari luminători şi stâlpi ai Bisericii lui Hristos. De aceea au fost luaţi drept ocrotitori ai învăţământului teologic. Şcolile noastre teologice, Departamentul de Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul" din cadrul Centrului Universitar "Nord" din Baia Mare, Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare şi Liceul Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt" din Satu Mare şi-au serbat astăzi ocrotitorii cereşti, pe Sfinţii Trei Ierarhi. Astăzi a fost o zi solemnă în care am dat slavă lui Dumnezeu pentru învăţăceii noştri, pentru că avem încă vocaţii preoţeşti, pentru că avem încă tineri crescuţi în familii creştine de mame cu viaţă aleasă, de familii responsabile, care se bucură să aibă un slujitor al lui Dumnezeu."

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit, apoi, la buna colaborare cu conducerea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, cu cea a Centrului Universitar "Nord" din Baia Mare, respectiv a Domeniului Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul":

"Dăm slavă lui Dumnezeu, a adăugat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, că a fost aici şi rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, domnul Vasile Ţopa, l-am şi sărbătorit, poartă numele unui sfânt, şi i-am şi conferit o distincţie prestigioasă, "Crucea Voievodală Maramureşeană" pentru laici, pentru că noi, Departamentul, funcţionăm în cadrul Universităţii Tehnice, care ne oferă şi baza materială. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că alături de cadrele didactice de la cele două şcoli teologice, de studenţi şi de elevi, catedrala a fost aproape plină de credincioşi. Deci, a devenit o sărbătoare tradiţională. De când am deschis Catedrala, din 2003 şi până astăzi, în fiecare an, acest praznic a devenit al şcolilor teologice, precum şi al credincioşilor care frecventează Catedrala Episcopală "Sfânta Treime". Să îi rugăm pe Sfinţii Trei Ierarhi să-i însoţească cu rugăciunea pe profesori, pe studenţi şi elevi, să ne lumineze şi să ne inspire, să ne dea puterea să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu şi să fim şi să rămânem mărturisitori ai lui Hristos cu toată fidelitatea şi cu toată credinţa noastră ortodoxă strămoşească."

Crucea Voievodală Maramureşeană pentru rectorul U.T. Cluj-Napoca, Prof. Univ. Dr. Vasile Ţopa

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit Prof. Univ. Dr. Vasile Ţopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca "Crucea Voievodală Maramureşeană" „în semn de înaltă apreciere și aleasă prețuire pentru activitatea științifică desfășurată în calitate de profesor universitar și rector prestigios al Universității Tehnice din Cluj-Napoca; pentru legătura frumoasă și constructivă pe care o întreține cu Biserica Ortodoxă; pentru relațiile deosebite cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului și grija protectoare pe care o arată față de Departamentul de Teologie „Justinian Arhiepiscopul” din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.” Foto.

 • 30.01.2019 - Sărbătoarea Seminarului Teologic din Satu Mare

Miercuri, 30 ianuarie 2019, Preasfințitul Părinte TIMOTEI Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Epiacopiei Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica de lemn din incinta Seminarului Teologic Liceal “Nicolae Steinhardt” din municipiul Satu Mare, cu prilejul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi - patronii spirituali ai învățământului teologic. La finalul Sfintei Liturghii ierarhul a premiat elevii care au participat la anumite concursuri și olimpiade. Foto.

 • 29 ianuarie 2019. Evaluarea lucrărilor proiect palat Sighet. Foto.

 • Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare

Duminică, 27 ianuarie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi constituit din slujitorii Catedralei.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime", Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, Pr. Florin Bălan, Pr. Claudiu Ciascai, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie Arhierească au fost date de Corul "Doxologia" al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

În rândul credincioşilor, care au umplut până la refuz Catedrala, s-au distins membrii Asociaţiei Tinerilor Creştini Ortodocşi ai Catedralei Maramureşene (ATOCEM) şi membrii Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, Filiala Baia Mare (ASCOR). Aceşti tineri sunt nelipsiţi de la Sfintele Liturghii, care se oficiază fie la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, fie în parohii de pe cuprinsul Eparhiei, unde, nu de puţine ori, dau răspunsurile liturgice.

Cuvântul de învăţătură

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, care a vorbit despre Evanghelia duminicii - Vindecarea orbului din Ierihon - şi învăţăturile pe care le desprindem din această pericopă.

"Trebuie să vedem marea binecuvântare pe care Dumnezeu o revarsă asupra noastră, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. De aceea, întocmai ca orbul din Evanghelia de azi, să fim mărturisitori acolo unde suntem noi zi de zi, să Îl mărturisim pe Dumnezeu. Îl mărturisiţi pe Dumnezeu prin prezenţa dumneavoastră în fiecare duminică şi sărbătoare la biserică şi la sfintele mănăstiri. Dumneavoastră, iubiţi credincioşi şi iubite surori, Îl mărturisiţi pe Domnul Hristos prin cruciuliţa pe care o purtaţi la gâtul dumneavoastră, Îl mărturisiţi pe Dumnezeu prin metaniile pe care le purtaţi pe mână şi spuneţi <<Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mileieşte-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa>>, întocmai cum orbul din Evanghelie i-a cerut Mântuitorului Iisus Hristos la modul imperativ <<Ai milă de mine, milueşte-mă! >>. Aşa şi noi, iubiţi credincioşi, Îi cerem lui Dumnezeu şi suntem mărturisitori."

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul s-a oprit apoi asupra celui mai mare bine pe care ni l-a făcut nouă Dumnezeu: că ne-a adus dintru nefiinţă la fiinţă:

"Să mărturisim în faţa lumii cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Şi, în primul rând, cel mai mare bine pe care ni l-a făcut Dumnezeu este că ne-a adus dintru nefiinţă la fiinţă, a precizat Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. Ce-am fost noi înainte de a fi? N-am fost nimic. Dumnezeu a binecuvântat pe părinţii noştri şi am venit pe această lume şi ne-am născut. Pentru darul sfânt al vieţii pe care l-am primit ca dar, pentru că viaţa este un dar. Noi n-am dorit să ne naştem. N-am dorit să fim bărbat sau femeie. Dumnezeu a hotărât să ne naştem, când să ne naştem, când să venim în această lume. Pentru darul sfânt al vieţii trebuie să fim mărturisitori şi să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-a adus dintru nefiinţă la fiinţă şi să fim mărturisitori la locul de muncă, pe stradă, cu persoanele cu care interferăm, indiferent de credinţa lor. Să le spunem cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Şi în primul rând că ne-a adus dintru nefiinţă la fiinţă." Foto.

 • Comunicat de presă

            Sâmbătă, 26 ianuarie 2019, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, în sala Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul  din Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, care au analizat întreaga activitate a eparhiei, pe anul 2018, sub aspect economic, administrativ, cultural, patrimonial, social-filantropic, teologic-educaţional, canonico-juridic şi monahal. Ziua a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, urmată de slujba de Te-Deum, după care Preasfinţitul Părinte Iustin a condus şedinţa Consiliului Eparhial Plenar, iar apoi s-au desfăşurat lucrările în plen ale Adunării Eparhiale.

            Bilanţul activităţilor Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, structurate pe principalele sectoare de activitate, se prezintă astfel:

     Evenimentul anului poate fi considerat, pentru eparhia noastră, alegerea, hirotonia întru arhiereu a Prea Cuviosului Părinte Arhim. Dr. Timotei Bel și instalarea Preasfinției Sale ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, la data de 24 iunie 2018, de hramul Mănăstirii ”Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă.

Din rapoartele prezentate de consilierii şi inspectorii de resort, vă aducem spre ştiinţă următoarele:

      Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, care cuprinde judeţele Maramureş şi Satu Mare, are un număr de 522.480 de credincioşi, care sunt arondaţi la 83 de parohii urbane şi 379 de parohii rurale cu 31 de filii, deservite de 573 de clerici şi alţi 18 preoţi caritativi, care activează în spitale, penitenciare sau instituţii ce aparţin de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţiei. De asemenea, în cuprinsul eparhiei noastre există viaţă monahală în 30 de mănăstiri şi 10 schituri. În anul 2018 au fost hirotoniţi întru preot şi diacon un număr de 27 clerici, 134 (56 preoți+78 mireni) de clerici şi personalităţi din rândul mirenilor au fost distinşi pentru activitatea lor în folosul Bisericii neamului nostru românesc, s-au pensionat un număr de 16 preoţi, un preot a trecut la cele veșnice, iar un număr de 10 preoţi au fost sancţionaţi disciplinar. În anul precedent s-au continuat lucrările la Catedrala Episcopală, lucrări care au avut ca obiective finalizarea acoperişului cupolei, realizarea soclului şi a contraforţilor, confecţionarea şi montarea geamurilor, finisajele exterioare până la baza turnului, pictarea cupolei, proiectarea si realizarea instalaţiilor de iluminat, încălzire şi sonorizare.

O realizare de mare importanţă a fost începerea lucrărilor de restaurare a Palatului Episcopal din Sighetul Marmației, lucrări ce sunt posibile datorită aprobării finanţării, din fonduri europene, a proiectului cu titlul: Conservarea, reamenajarea şi punerea în valoare a Palatului Episcopal din Sighetu Marmaţiei, cu destinaţia Centrul pastoral- cultural ”Sfântul Iosif Mărturisitorul”. Pe cuprinsul eparhiei noastre mai sunt în construcţie 32 de biserici şi mănăstiri, un sediu de protopopiat şi 12 case parohiale. Sunt în lucru 23 de şantiere de pictură bisericească, în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Pictură Bisericească, se efectuează lucrări de restaurare, reabilitare şi consolidare la 3 biserici monument istoric (biserica ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Copalnic Mănăştur, biserica ”Sfântul Apostol Petru şi Pavel” Şomcuta Mare și biserica ”Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil” Plopiș), iar la 43 de biserici monument s-au instalat sisteme de alarmă în vederea prevenirii furturilor.

            În cadrul “Anului omagial al unității de credință și de neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918” s-au deschis 3 expoziții: Expoziția de icoane Chipuri din veac în veci, ed. a II-a, Arta icoanei – mărturie a unității de neam, limbă, credință și spiritualitate românească, expoziția de carte veche Unitatea Neamului în Biserica cea Una și expoziția Sfinții români – ocrotitorii noștri, de la Mănăstirea Rohia și realizată în tabăra de pictură de la Mănăstirea Rohiița.

            În plan cultural, amintim apariţia, în editura eparhială sau în alte edituri, a 4 titluri de carte. Tot la activitatea editorială, la nivel eparhial, au apărut 7 titluri de reviste eparhiale, teologice şi parohiale şi un supliment de spiritualitate ortodoxă, în colaborare cu săptămânalul ”Gazeta de Maramureş”. De asemenea, au fost organizate 2 simpozioane și un colocviu întru cinstirea Centenarului și a făuritorilor Marii Unirii de la 1 Decembrie 1918.

            Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi de la Sibiu, 6 – 9 septembrie 2018, a fost întregită cu un număr de 80 tineri din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. Tot sub coordonarea sectorului teologic-educaţional, pe întreg cuprinsul eparhiei noastre s-au desfăşurat un număr de 180 tabere și școli de vară pentru copii şi tineri, unde au participat un număr de 5.700 copii și tineri și 650 de voluntari, iar programul ”Hristos împărtăşit copiilor” a fost implementat pentru 4.170 de copii și tineri.

Anul 2018 a fost anul care ne-a oferit prilejul, ca și anii precedenți, să ducem mai departe purtarea noastră de grijă față de semenii noştri aflaţi în situaţii sociale precare și să ne manifestăm faptele milei creștine, întăriţi în convingerea că orice act de milostenie făcut către unul dintre semenii noştri este primit şi răsplătit de Dumnezeu. De departe, cel mai important proiect al Anului Centenar este deschiderea spre funcționare a Centrului Social pentru Îngrijirea Persoanelor în Vârstă “Bunul Samarinean” din comuna Coroieni. Acest Centru Social, în momentul de față, are 19 bunici rezidenți, dar în anul 2019 va funcționa la capacitatea maximă a locurilor, anume 40 de persoane vârstnice, care vor beneficia de îngrijire și de serviciile sociale ale centrului. La acesta se mai adaugă și Centrul de zi ”Sfânta Tatiana”, deschis în municipiul Satu Mare.

Episcopia noastră desfășoară prin protopopiate și parohii în fiecare an câteva proiecte sociale cu caracter permanent: Proiectul „Acte de cinstire pentru seniorii Municipiului”; Proiectul „Construiește o casă, zidește suflete”, care își propune construirea unei case în fiecare protopopiat pentru un caz stringent; Proiectul „Ghiozdanul micuțului creștin”, prin care s-au acordat 93.380 lei, reprezentând ghiozdane si rechizite pentru școlari, respectiv pentru 2.160 de beneficiari; Proiectul „Îmbracă un copil de Sfintele Sărbători de Paști”, de care au beneficiat 2.459 de copii și adulți, reprezentând haine și alimente în valoare de 213.001 lei; Proiectul „Oferă un dar de Sărbătorile Nașterii Domnului”, prin care s-au acordat cadouri care au constat în alimente și haine, în valoare 418.295 lei pentru 12.845 de beneficiari. De toate activitățile și proiectele desfășurate în cadrul asociațiilor, parohiilor și mănăstirilor au beneficiat un număr de 29.933 de persoane, iar cheltuielile totale s-au ridicat la suma de 2.264.842 lei. La toate acestea, adăugăm participarea ierarhilor noștri și a 650 de credincioși din eparhia noastră la sfințirea Catedralei Naționale din București și la sărbătorirea Centenarului Marii Unirii de la Alba Iulia din 1 Decembrie 2018, precum și slujbele de târnosire şi resfinţire de biserici, săvârşite de Preasfinţitul Părinte Iustin sau Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul şi participarea la diferite manifestări cultural- religioase. Pentru toate binefacerile revărsate asupra eparhiei noastre se cuvine să mulţumim lui Dumnezeu, îndreptându-ne gândurile de preţuire către preoţii, monahii şi credincioşii Bisericii noastre strămoşeşti. Foto.

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului

 • Ierarhii Maramureşului şi Sătmarului au slujit în sobor de arhierei în Cluj-Napoca

Joi, 24 ianuarie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, au slujit în sobor de Arhierei în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, şi Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor. Sfânta Liturghie a fost oficiată de cei patru Arhierei pentru a mulţumi lui Dumnezeu pentru darurule revărste asupra Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viaţă şi 29 de ani de Arhierie.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a oferit în dar o icoană cu Botezul Domnului. După încheierea Sfintei Liturghii, a fost oficiat un Te-Deum de mulţumire lui Dumnzeu şi de ajutor în viitor.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei s-a născut în data de 24 ianuarie 1949 în Oarța de Sus, județul Maramureș. A urmat liceul în Cehul Silvaniei și cursurile Facultății de Construcții Căi Ferate din București (între anii 1967-1972). După absolvirea facultății a fost repartizat inginer la Întreprinderea de Construcții Căi Ferate din Cluj-Napoca. Începând cu anul 1976 a urmat Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu. În august 1978 a fost hirotonit preot de către Înaltpreasfințitul Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Clujului, activând apoi ca preot paroh timp de șapte ani în orașul Turda (județul Cluj). Din toamna anului 1985 a fost transferat, la cererea Preasfințitului Episcop Emilian Birdaș, la Parohia Ortodoxă Română Maieri I din Alba Iulia și ulterior numit vicar administrativ.

A urmat cursurile de doctorat ale Institutului Teologic de Grad Universitar din București (începând cu anul 1985), avându-l drept îndrumător pe arhid. prof. univ. dr. Petru I. David. Teza și-a pregătit-o în cadrul aceleiași secții – Teologie sistematică – sub îndrumarea părintelui prof. univ. dr. Dumitru Popescu, obținând titlul de „Doctor în Teologie” în anul 1998.

În 25 februarie 1990 a fost ales și hirotonit arhiereu-vicar pentru Episcopia de Alba Iulia, în 4 martie 1990 a fost numit episcop locotenent al Episcopiei Alba Iulia, iar din luna iunie a aceluiași an a devenit episcop titular.

În 16 iulie 1998 Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, iar titularul ei la rangul de arhiepiscop. În anul 2011 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Mitropolit al Clujului şi a fost instalat de Patriarhul Daniel, în 25 martie 2011.

Ceremonia de întronizare a avut loc în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Foto.

 

 

 

 

 • Sfânta Liturghie la Mănăstirea Rohia

Duminică, 20 ianuarie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Rohia, înconjuraţi de soborul mănăstirii şi de preoţii invitaţi. Rohia este mănăstirea de suflet a tuturor monahilor maramureşeni, pentru că le este mamă duhovnicească, pentru că s-au format şi au crescut duhovniceşte aici, în Muntele cel Sfânt.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr.Macarie Motogna, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Casian Filip, mare eclesiarh al Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Arhim. Pantelimon Ilieş, Arhim. Ghelasie Maxim, economul mănăstirii, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Protos. Varlaam China, Pr. Ioan Pop, parohul din Rohia, alţi preoţi invitaţi, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic "Theologos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. Între cei care s-au rugat împreună cu soborul la Sfânta Liturghie s-au aflat Mitru Leşe, primarul oraşului Tg. Lăpuş, Dr. Vlad Severus Paşca, medic de familie, membru în Adunarea Eparhială, Ing. Ioan Filip, directorul TAPARO Tg. Lăpuş, credincioşi din Rohia, Tg. Lăpuş, din Ţara Lăpuşului şi din alte părţi ale Eparhiei. La încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un Te-Deum de mulţumire lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra acestei sfinte mănăstiri şi asupra vieţuitorilor ei şi de rugăciune adusă lui Dumnezeu şi Maicii Domnului ca să ajute părinţilor ca să ducă mai departe lucrările până la desăvârşirea acestei sfinte mănăstiri, până la sfinţirea noii biserici. Cei doi Ierarhi au primit în dar din partea obştii mănăstirii câte o icoană reprezentându-l pe Sfântul Cuvios Cuvios Macarie Egipteanul.

Cuvântul de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un vast cuvânt de învăţătură pornind de la Evanghelia zilei, a celor 10 leproşi, dezvoltând şi contextul în care a fost rostită de Mântuitorul şi relatată de Sfântul Evanghelist Luca, de ce a fost rânduită a se citi în această duminică, precum şi ce trebuie credincioşii să reţină din această pericopă evanghelică.

"Nu suntem suficienţi de mulţumitori pentru ce ne-a dat Dumnezeu, a spus Preasfinţitul Episcop Iustin cu referire la cei zece leproşi vindecaţi, din care doar unul i-a mulţumit Domnului pentru binefacerea ce i-a fost făcută. Noi, creştinii, ar trebui să fim profund recunoscători şi mulţumitori lui Dumnezeu, în primul rând pentru că suntem creştini şi ne sunt deschise porţile Împărăţiei Cerului şi am devenit fii ai lui Dumnezeu după har. Şi de aici crucea pe care o purtăm în viaţă. Nu este om fără cruce. Şi pentru toate să-I mulţumim Domnului."

Iarnă de vis la Mănăstirea Rohia

Cu un impresionant peisaj de iarnă i-a întâmpinat pe credincioşi Mănăstirea Rohia în această duminică din luna ianuarie. Spun monahii de la Mănăstire că de mult nu a fost o iarnă atât de frumoasă ca azi la sfânta mănăstire, după cum se poate vedea şi din fotografiile alăturate. De această părere sunt şi cei doi ierarhi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Părintele exarh şi stareţ Macarie, care au vieţuit aici multe ierni. În peisajul de acum, Mănăstirea Rohia aminteşte de iernile de altădată. Foto.

COMUNICAT DE PRESĂ  

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Ziua Culturii Naționale , marți, 15 ianuarie 2019, Ateneul Român:

Biserica a plămădit şi promovat cultura poporului român

Biserica Ortodoxă Română a avut o contribuție majoră la formarea şi promovarea culturii neamului românesc.Odată cu primele încercări de organizare statală, rolul Bisericii în dezvoltarea culturii şi civilizației românești a urmat modelul bizantin; o seamă de personalități eclesiale: episcopi, preoţi sau călugări, dintre care vom menționa doar câteva nume, au îndrumat principala activitate culturală din epocă.

Mihai Eminescu, cunoscând rolul Bisericii și al credinței creștine în dezvoltarea culturii și a limbii române ca veșmânt viu al învățăturilor de credință si al cultului liturgic, a numit Biserica OrtodoxăRomână „maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului” . <continuare>

 • Comemorarea poetului național Mihai Eminescu. Sfânta Liturghie și la Slujba Parastasului, 15 ianuarie 2019, ziua nașterii marelui poet național și în același timp, Ziua Culturii Naționale

  Parastas după Mihai Eminescu

  Marţi, 15 ianuarie 2019, ziua poetului naţional Mihai Eminescu şi Ziua Culturii Naţionale, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat sujba de pomenire a celui mai mare poet al poporului român, Mihai Eminescu, la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare. Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, mare eclesiarh al Catedralei Episcopale, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Claudiu Ciascai, duhivnicul elevilor seminarişti. Au luat parte cadrele didactice şi elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, coordonaţi de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, director Lect. Univ. Dr. Marius Nechita .Foto.

 • Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare

Duminică, 13 ianuarie 2019, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, împreună cu soborul sfântului locaş de închinare.

Sfânta Liturghie

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, mare eclesiarh al Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, slujitorii Sfântului Altar al Catedralei: Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Florin Bălan, Pr. Claudiu Ciascai, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic "Theologos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, soliste Paula Coteţ şi Alexandra Bodea. Catedrala a fost plină de credincioşi ca în zi de sărbătoare, între ei aflându-se mulţi tineri, care au venit să se roage împreună cu soborul.

Cuvântul de învăţătură

În omilia primei duminici de după Botezul Domnului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre începutul propovăduirii Domnului Iisus Hristos şi luminarea neamurilor prin cuvântul care îl aducea, pentru că: "Ne-am împodobit din frumuseţea duhovnicească a sărbătorilor sufletele şi chipurile noastre le-am luminat, pentru că noi primim lumină din lumina lui Hristos şi ne luminăm prin post, rugăciune şi fapte bune. Ne luminăm prin participarea la Sfintele Liturghii şi ne îmbrăcăm sufletele în straiele necesare ale sfinţeniei, ale frumuseţilor dumnezeieşti. De aceea, şi pericopa evanghelică de astăzi ne vorbeşte tocmai despre lumină, pentru că Evanghelia pe care a adus-o Mântuitorul, vestea cea bună, a adus-o ca să fie lumină lumii. Până la urmă, Mântuitorul Însuşi este Lumina Lumii."

Apoi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre pocăinţă, despre ce înseamnă pocăinţa în viaţa unui creştin, despre schimbarea omului în Hristos: "Acest mesaj a venit să ni-l aducă Mântuitorul: să ne întoarcem, să fim ca prunci. Să ne iubim, să ne iertăm, să avem încredere în Dumnezeu, în Biserica noastră, care are chipul mamei şi ne iartă întotdeauna, pentru că ne iubeşte şi nu ne poate niciodată pedepsi, nici alunga, nici îndepărta. Şi Dumnezeu este la fel. Acest mesaj a venit să ni-l aducă Mântuitorul, iar cărturarii şi fariseii nu înţelegeau... Să avem multă speranţă, multă încredere în Dumnezeu şi să schimbăm în viaţa noastră cât de cât, din când în când, şi poate chiar mereu, să schimbăm în viaţa noastră ce nu este în rânduială. să punem început bun în toate lucrurile noastre, pentru că avem majoritatea, din mila lui Dumnezeu, o viaţă înainte şi putem în această viaţă să le punem toate în rânduială, cu iubire faţă de Tatăl Nostru, faţă de Sfânta Biserică, faţă de Mântuitorul Iisus Hristos, Lumina Lumii şi Mântuitorul tuturor neamurilor pământului." Foto.

 • Duminică, 13 ianuarie, Preasfinţitul Părinte TIMOTEI Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a liturghisit și a predicat la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, protopopiatul Carei.
  Răspunsurile liturgice au fost date de membrii Grupului bizantin „Anastasios” din Târgu-Mureș condus de Dr. Iustin Iustinian Simion. Foto.
 • Vineri, 11 ianuarie 2019 - Binecuvântarea sediului Redactiei “Gazeta”. Foto.

 • Sfânta Liturghie Arhierească la românii din dreapta Tisei, în Slatina

Miercuri, 9 ianuarie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în biserica cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Slatina, Ucraina, cu ocazia celei de a treia zi de Crăciun, pe stil vechi, când se sărbătoreşte Sfântul Arhidiacon şi Întîiul Mucenic Ştefan. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost însoţit de Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au mai făcut parte Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, Pr. Dorin Bileţchi, parohul din Slatina, Pr. Ilie, slujitor la acest Sfânt Altar. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul bisericii, înfiinţat în urmă cu mai bine de 30 de ani. dirijat de Ileana Shiman. Biserica a fost arhiplină de credincioşi, între ei aflându-se consulul României la Slatina, Gabriel Nicola, primarul localităţii Slatina, Gheorghe Uhali, alte oficialităţi de la instituţiile româneşti din Ucraina.

Cuvântul de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit credincioşilor, după ce le-a spus că dragostea faţă de părintee Dorin şi credincioşii pe care îi păstoreşte i-a adus cu colindul, ca răspuns la colindul pe care aceştia l-au făcut la Sighet, un cuprinzător şi lămuritor cuvânt de învăţătură despre Sfântul Ştefan, Întâiul Arhidiacon şi Mucenic, a cărui viaţă creştinească este pilduitoare nu numai pentru tineri, ci şi pentru toţi credincioşii ortodocşi, dar şi despre Sfânta Evanghelie a sărbătorii, în care Mântuitorul îşi profeţeşte propria moarte.

"Să nu ne ruşinăm să-L mărturisim pe Hristos, le-a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin credincioşilor. Fiecare neam ortodox şi creştin este o frumuseţe, o putere şi o forţă a creştinismului astăzi. Avem o unitate în diversitate în credinţa noastră. Românii din dreapta Tisei sunt celebri că-şi păstrează cu sfinţenie tradiţiile şi credinţa. Sunteţi celebri şi prin corul pe care l-aţi avut şi îl aveţi şi astăzi, cu care aţi dăinuit şi v-aţi mângâiat mereu în timpurile grele."

"Suntem ortodocşi şi românii, şi ucrainenii, şi ruşii, şi sârbii, şi bulgarii, şi grecii, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Suntem frumuseţea Europei creştine. Noi, popoarele creştine, suntem fraţi împreună şi împreună să-L mărturisim şi să-L iubim pe Hristos. Şi să ne dăruiască Dumnezeu ceea ce am mai spus eu: când vom merge să ne înfăţişăm toate neamurile pământului, noi, românii, şi, în general ortodocşii, să intrăm pe poarta Împărăţiei lui Dumnezeu cu un colind. Dacă vom colinda la Poarta Împărăţiei, Dumnezeu ne va deschide cu siguranţă Porţile Împărăţiei, pentru că colindătorii se primesc, trebuie să deschizi porţile. Noi cred că aşa vom intra în Împărăţia lui Dumnezeu, colindând. Specififul nostru este colinda şi bucuria Crăciunului este fără egal."

Distincţii

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a conferit preotului paroh Dorin Bileţchi cea mai importantă distincţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Crucea „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș”, care a fost de naştere din Maramureşul din dreapta Tisei, „în semn de înaltă apreciere pentru activitatea pastoral-misionară,edilitar-gospodărească și social-filantropică desfășurată în mijlocul credincioșilor din Parohi­a Ortodoxă Slatina, Ucraina, în cei 25 de ani de păstorire;  pentru râvna și fidelitatea față de sfânta noastră credință ortodoxă strămoșească și pentru relațiile deosebite cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului.” Totodată, Preasfinţitul Părinte i-a oferit un set de monografii şi reviste.

Primarului i-a oferit monografia "Chivote ale credinţei" a celor 40 de mănăstiri şi schituri din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, iar consulului român, Monografia Protopopiatului Sighet.După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, cu soborul şi corul, şi întreaga biserică, au colindat împreună, de parcă sfântul locaş de închinare era ridicat spre slăvi cu tot cu mulţimea, de glasurile credincioşilor. Foto.

 • Hramul Mănăstirii Scărişoara Nouă, cea mai vestică mănăstire din România

Luni, 7 ianuarie 2019, Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, au oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, cu ocazia hramului, înconjuraţi de un frumos sobor de preoţi şi diaconi.

Primitrea Ierarhilor

Există o tradiţie la Mănăstirea Scărişoara Nouă ca primirea Ierarhilor să se facă pe sunete de tulnic, de către fete sau femei, deoarece aminteşte de originea din Munţii Apuseni a locuitorilor din acest sat de pe graniţa cu Ungaria, în care au fost colonizaţi, în anii '920, locuitori din zona Peşterii Scărişoara, de unde vine şi numele satului, de Scărişoara Nouă. Acum Peştera Scărişoara aparţine de satul Gârda de Sus. Şi de data aceasta, tulnicăresele din Gârda de Sus au venit la întâmpinarea Ierarhilor. Au venit şi la "neamurile" din Scărişoara Nouă, în care obiceiul cântatului din tulnic s-a pierdut. Aşa că cei doi ierarhi şi oaspeţii lor au fost întâmpinaţi, în faţa bisericii Mănăstirii, unde au venit pentru oficierea Sfintei Liturghi, în sunete de tulnice, care au răsunat la fel de frumos ca în spaţiul de mare respiraţie şi ecou din lărgimea Munţilor Apuseni. Glasul tulnicului înseamnă cuvinte exprimate în cântec de tulnic, aşa cum comunicau oamenii între ei, de pe deal pe deal, mai de mult, când nu erau telefoane. Acum fetele din Gârda au rostit Ierarhilor, din tulnice, cuvântul de întâmpinare de "Bun venit". Abia după aceea, Ierarhii au fost întâmpinaţi de prefectul Darius Filip şi de primarul comunei Pişcolţ, Cosmin Vasile Varga, iar apoi de preoţii şi diaconii slujitori.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Casian Filip, mare eclesiarh al Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, fost stareţ al Mănăstirii Scărişoara Nouă, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, Pr. Florian Mocanu, protopop de Carei, Pr. Ioan Socolan, protopop de Satu Mare, Pr. Gabriel Groza, directorul Liceului Ortodox "N. Steinhardt" din Satu Mare, preoţi de enorie din protopopiatele Carei şi Satu Mare, 10 diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic "Anastasios", format din medici şi studenţi la medicină din Tg. Mureş, dirijat de medicul neurochirurg Dr. Iustinian Simion. Grupul are două filiale, la Tg. Mureş şi la Cluj-Napoca. A fost înfiinţat în anul 2012, în Tg. Mureş. A scos 5 discuri, ultimul în anul 2018, cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Dă concerte în ţară şi străinătate. Are colaborări cu Institutul Cultural Român. A susţinut sute şi sute de concerte şi a dat răspunsurile la Sfinte Liturghii în ţară şi străinătate. Cântă destul de des în Sfântul Munte Athos. În Grupul Psaltic "Anastasios" cântă şi medicul cardiolog Ioan Florin Ferenţ de la Spitalul Judeţean din Baia Mare, deloc din Lăpuşul Românesc..

La Sfânta Liturghie au fost prezente oficialităţi din judeţul Satu Mare: prefectul Darius Filip, Ing. Mircea Leţiu, membru în Adunarea Eparhială, Ovidiu Silaghi - fost deputat şi ministru, Col. Ovidiu Popa - IJJ, Cms. Şef Sorin Daniel Stan - IPJ Satu Mare, Cms. Şef Mircea Iuhas - Penitenciarul Satu Mare, Lt. Col. Aurel Ulici, Lt.-Col. Dumitru Mateş - ambii de la ISU Satu Mare, Dr. Nicolae Dumuţa - DSVSA, Dr. Mihai Macrina - DSP, Lt.-Col. Gheorghe Balazs - CMS, Col. Cristian Soponar - DSI, Cms. Şef Dan Burzo - STPF.

Cuvântul de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor, în cuvântul de învăţătură, despre încheierea sărbătorilor creştine de iarnă, care încep cu Naşterea Domnului sau Crăciunul şi se termină cu Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, în 7 ianuarie. Apoi s-a oprit asupra vieţii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, la învăţăturile duhovniceşti care ni le-a lăsat, la rolul său de înaintemergător al Domnului.

"Sfântul Ioan Botezătorul este modelul pentru monahismul creştin, este model de ascet, este model de mărturisitor al lui Hristos, care ni L-a arătat ca fiind Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Avem o mare bucurie şi o împlinire pe măsură că există această vatră monahală care s-a înfiinţat în 1991, prin punerea pietrei de temelie de către Înaltpreasfinţitul Justinian şi a evoluat în diferite etape foarte frumos, ceea ce însemnează că a fost dorită de Dumnezeu şi cerută de Sfântul Ioan Botezătorul. De altfel, aş vrea să fac o legătură: cea mai străveche mănăstire pe pământ românesc cunoscută în istorie a fost Mănăstirea "Sfântul Ioan Botezătorul" de la Morisena, din Banat, care a fost datată 1002. Deci, la începutul mileniului. Aproape după 1000 de ani, s-a mai înfiinţat o mănăstire, tot în vestul ţării, la Scărişoara Nouă, ceea ce înseamnă că Sfântul Ioan Botezătorul ne ocroteşte şi este mult iubit de poporul român cel drept credincios, care Îl urmează întru toate pe Hristos şi Îl cinsteşte şi-L iubeşte aşa cum Sfântul Ioan Botezătorul a făcut. Ne-am bucurat să slujim împreună cu Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul la ctitoria de suflet a Preasfinţiei Sale, în prezenţa autorităţilor judeţene şi locale şi atât de multor credincioşi şi încheind în acest fel sfintele noastre sărbători creştine de iarnă, aducând mulţumire lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra Bisericii Sale şi asupra poporului drept credincios", a afirmat în încheiere Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Mănăstirea Scărişoara Nouă este cea mai vestică mănăstire din România, aflată la doar 4 km de graniţa cu Ungaria, în zona Carei.

Cuvinte de mulţumire a adus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul Chiriarhului locului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi credincioşilor prezenţi şi slujitorilor mănăstirii.

"Dăm slavă Bunului Dumnezeu că astăzi ne-a adunat Arhiereul vieţuirii noastre Iisus Hristos în sobor la Sfânta Mănăstire care îşi serbează hramul de iarnă "Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul" aici la Sfânta Mănăstire Scărişoara Nouă. Ne-am adunat în sobor 25 de preoţi şi 10 diaconi sub protia Întâistătătorului Eparhiei noastre, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului. Îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate. Este prima Sfântă Liturghie Arhierească pe care am săvârşit-o aici împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin de la primirea Darului Sfânt al Arhieriei, la Sfânta Mănăstire Scărişoara Nouă după hirotonia întru Arhiereu."

Ridicări în rang de slujire

Ieromonahul Visarion Beuka şi ierodiaconii Gherasim Nap şi Nectarie Handrău, toţi trei vieţuitori la această mănăstire, au fost hirotesiţi cu ocazia hramului mănăstirii.

„Acordând înaltul rang bisericesc, arătăm față de Protosinghelul Visarion Beuka părintească purtare de grijă, apreciere și prețuire pentru viața și activitate­a pe care preacuvioșia sa le-a pus în slujba Mănăstirii «Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul» Scărișoara Nouă, Protopopiatul Carei”, scrie în actul de acordare a rangului de protosinghel. Cu aceleaşi cuvinte au fost apreciaţi şi cei doi ierodiaconi prin care li s-a acordat rangul de Arhidiacon: Părintele Arhidiacon Gherasim Nap şi Părintele Arhidiacon Nectarie Handrău.

Icoane pentru cei doi Arhierei

Câte o icoană cu Botezul Domnului au primit în dar Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, la încheierea Sfintei Liturghii. Icoanele sunt pictate de Gavril Vlad Solomon şi vor face parte din patrimoniul sacru al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.Foto.

 • Sânta Liturghie Arhierească de Botezul Domnului şi sfinţirea Aghiasmei Mari la Catedrala Episcopală "Sfâna Treime" din Baia Mare

Duminică, 6 ianuarie 2019, praznicul împărătesc al Botezului Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească şi a sfinţit Aghisma Mare la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, mare eclesiarh al Catedralei Episcopale "Sfânta Treime", Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, Pr. Florin Hoban, Pr. Claudiu Ciascai, slujitori ai Sfântului Altar al Catedralei, diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Doxologia" al Catedralei Episcopale, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

Cuvântul de învăţătură

La momentul pricesnei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuprinzător cuvânt de învăţătură despre Iisus Hristos Domnul, despre Sfântul Ioan Botezătorul, despre Botezul Domnului în râul Iordan, despre semnificaţia Botezului Domnului şi despre ce trebuie să reţinem din aceasta, dar şi despre cum trebuie folosită Aghiasma Mare ca să fie folositoare.

"Praznicul împărătesc al Botezului Domnului, Teofania sau Dumnezeiasca Arătare a Preasfintei Treimi la râul Iordan este o sărbătoare mult iubită de credincioşi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, şi, întrucât în această zi mare şi sfântă se sfinţeşte Aghiasma cea Mare, care este mult folositoare, pe parcursul întregului an, de boli vindecătoare, de boli sufleteşti şi trupeşti, se sfinţesc casele, se sfinţesc lucrurile care ne sunt de trebuinţă în viaţa noastră creştină, sfintele icoane, sfintele veşminte, sfintele vase. De aceea, la această sărbătoare, deşi pică în iarnă şi se vorbeşte despre gerul Bobotezii, aşa cum s-a putut vedea anul acesta, şi este firesc să fie aşa în fiecare an, mult popor a luat calea bisericii şi toate incintele bisericilor, în interior, dar mai ales în afară, au fost pline, pentru că slujba se săvârşeşte în afara zidurilor bisericii, unde au fost mii de credincioşi. Milioane de români din toată ţara au fost astăzi la sfânta biserică, pentru că au încredere în lucrarea Bisericii şi-L iubesc pe Hristos şi cer mila, milostivirea şi lucrarea Lui în viaţa lor."

Sfinţirea Aghiasmei Mari

Momentul aşteptat de credincioşi a fost sfinţirea Aghiasmei Mari, care se face de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin pe esplanada Catedralei Episcopale, precum şi în spaţiul noii Catedrale, aflat în stare de finisaj, unde au fost puse butoaiele cu aghismă, pentru ca să poată lua credincioşii Aghiasma Mare fără să se înghesuie. Catedrala a pus la dispoziţia credincioşilor peste 5.000 de sticle noi, inscripţionate. Gerul mare de afară nu i-a împiedicat pe credincioşi ca să fie prezenţi în număr foarte mare, atât în interiorul Catedralei Episcopale, cât şi în afară ei, de unde au urmărit sfintele rugăciuni şi unde s-au rugat şi ei alături de soborul slujitor. Foto.

 • Duminică, 6 ianuarie 2019, praznicul împărătesc al Botezului Domnului. Sânta Liturghie Arhierească de Botezul Domnului şi sfinţirea Aghiasmei Mari la Mănăstirea Scărișoara . Foto.
 • Sambata, 5 ianuarie 2019, Vestea Botezului Domnului la Reședința Episcopală. Foto.

 • Sfânta Liturghie Arhierească de Anul Nou 2019

Ordinul „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş” pentru un veteran de 100 de ani

Marţi, 1 ianuarie 2019, prima zi a Anului Nou 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, de la ora 9,30, Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preo ț i şi diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul care a slujit la prima Sfântă Liturghie din acest an au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, preoţii slujitori ai Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare: Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Florin Bălan, Pr. Claudiu Ciascai, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran. La sfârşitul Sfintei Liturghii a fost oficiat un Te-Deum de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra preoţilor şi credincioşilor din Eparhie în anul care a trecut, dar şi pentru noi împliniri în anul care a început.

Cuvântul de învăţătură

La momentul pricesnei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuprinzător cuvânt de învăţătură despre cele două praznice ale zilei: Tăierea-mprejur după trup a Domnului, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi mama sa Sfânta Emilia, precum şi despre începerea anului nou civil.

Prima dată Preasfinţitul Părinte Episcop s-a oprit la sărbătoarea împărătească a Tăierii-mprejur cea după trup a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la 8 zile după Naştere, când a fost dus la templu ca să I se fixeze numele şi i-au dat numele pe care îngerul lui Dumnezeu l-a adus din Ceruri şi L-au numit Iisus. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit, apoi, credincioşilor din Catedrală despre viaţa plină de sfinţenie a Sfântului Vasile cel Mare, despre realizările sale duhovniceşti impresionante, despre modelul de urmat pe care îl oferă credincioşilor din toate timpurile, despre Vasiliada, oraşul milei creştine şi al filantropiei, primul de acest fel din istoria omenirii, dar şi despre mama sa, Sfânta Emilia. „Acest mare părinte, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, a avut o viaţă impresionant de aspră, aproape ca Sfântul Ioan Botezătorul. A fost un mare postitor, un mare ascet şi un mare monah. A şi alcătuit regulile mari şi mici ale vieţii monahale după care se conduce monahismul răsăritean, cu regulile şi canoanele pe care le-a rânduit Sfântul Vasile cel Mare pentru miile de monahi care existau în timpul vieţii lui în mănăstiri.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a adus în continuare un omagiu satului românesc ca păstrător ancestral al identităţii naţionale şi al valorilor universale:

„În fiecare an, la 1 ianuarie, în Patriarhia Română, de când Preafericitul Daniel este Patriarh al României, are loc un moment solemn şi anume proclamarea unui An Omagial şi a unui An Comemorativ. Anul acesta, Preafericitul Daniel, Patriarhul României, a proclamat anul 2019, cu aprobarea Sfântului Sinod, Anul Omagial al satului românesc, al preoţilor şi păstorilor de suflete, al dascălilor de cuget şi simţire, al învăţătorilor, al bunilor chivernisitori şi gospodari, şi al oamenilor mari din Patriarhia Română, pentru că satul românesc este păstrătorul tuturor valorilor noastre sfinte, al credinţei strămoşeşti, ortodoxe şi al tuturor tradiţiilor şi valorilor noastre sacre, a afirmat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Satul românesc este creatorul, prin familiile binecuvântate care trăiesc în aceste sate, al patrimoniului sacru, biserici şi mănăstiri, este cel ce a născut, prin familiile binecuvântate, oameni mari, oameni de geniu, conducători, voievozi, oameni de cultură creştini şi foarte mulţi Sfinţi. De aceea, îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru acest dar pe care ni l-a făcut pentru 2019, Îi mulţumim pentru ce ne-a dăruit în Anul Centenar al unităţii de neam şi de credinţă. Am făcut şi noi, lui Dumnezeu, prin Patriarhul nostru şi prin păstorii Bisericii şi poporul român un dar de Centenar, Catedrala Mântuirii Neamului, iar acum, în anul acesta al satului vom cinsti pe toţi bărbaţii mari şi luminaţi şi mai ales pe eroii neamului. Astăzi am conferit Ordinul „Sfântul Iosif Mărturisitorul” unui maior în rezervă, care a luptat pentru unitatea poporului român şi pentru satul românesc, i-am conferit această distincţie, pentru că în 13 februarie 2019 va împlini suta de ani. Este un monument sacru în viaţă fiecare astfel de personalitate, care şi-a adus contribuţia la evoluţia şi păstrarea valorilor în satul nostru românesc. Slavă lui Dumnezeu şi Sfântului Ierarh Vasile pentru această binecuvântată şi sfântă zi, pe care ne-a dăruit-o astăzi în toată Patriarhia Română şi în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.”

Sfinţirea icoanei Maicii Domnului ocrotitoarea satului românesc

Anul 2019 a fost declarat în Patriarhia Română ca An Omagial al satului românesc – al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari – şi Anul Comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti. Pentru a fi cinstit aşa cum se cuvine Anul Omagial al satului românesc, încă din tomnă Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a comandat unui pictor bisericesc cunoscut o icoană a Maicii Domnului, care să fie Ocrotitoarea satului românesc. Icoana este pictată pe pânză, într-un registru de culori foarte plăcut, iar componistic cuprinde pe Maica Domnului în picioare, cu Domnul Iisus Hristos în medalion pe piept, iar în partea stângă de sus este zugrăvit Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, în partea dreaptă sunt Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ocrotitorii acestui nord de ţară. Jos are pictat un sat tradiţional, aşezat la baza a două dealuri, cu o biserică din lemn, poartă din lemn şi case tradiţionale, iar la baza icoanei, în partea stângă, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, iar în partea dreaptă Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare. Icoana a fost sfinţită de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, după încheierea Sfintei Liturghii şi va fi pusă la închinare în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” în tot acest An Omagial al satului românesc.

Ordinul „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş” pentru un veteran de 100 de ani

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a înmânat Sfânta Cruce a Ordinului „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş” căpitanului în rezervă Ioan Andreica din Baia Mare, care va împlini 100 de ani în 13 februarie 2019.

În documentul care atestă acordarea Ordinului, se spune: „ În semn de înaltă apreciere şi profundă recunoştinţă pentru contribuţia eroică adusă în cadrul bravei Oştiri Române pentru apărarea integrităţii teritoriale, a suveranităţii, unităţii, libertăţii şi demnităţii Patriei noastre dragi ROMÂNIA şi a Poporului Român; Pentru lupta de păstrare a valorilor noastre fundamentale şi sfinte: Biserica Ortodoxă strămoşească, Familia noastră românească şi Satul românesc cu toate tradiţiile ș i frumuseţile lui unice, care ne-au făcut cunoscuţi peste tot în lume; În anul omagial al Satului Românesc în Patriarhia Română, cu urarea sinceră de a păşi pragul Centenarului vieţii şi a-l duce mai departe cu sănătate şi zile senine.” Semnează Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Căpitanul Ioan Andreica a intrat în al doilea război mondial cu gradul de sergent major, fiind elev în şcoala militară, şi a ieşit din război cu gradul de căpitan, pe care îl are şi azi. A luptat, ca tanchist, în război, la Cotul Donului, dar şi la Iaşi, Tg. Frumos, Podul Iloaiei, Valea Mureşului, la Oarba de Mureş, fiind doar el şi încă un alt luptător care mai trăiesc după această bătălie cumplită, restul fiind morţi. A luptat la Turda, pe Feleac, pe Valea Someşului, pe dealurile din Sălaj, a continuat la Nyiregyhaza, Debrecin, Takay, Miskolc, Hron, Svolen, Praga, Bratislava şi a încheiat războiul la Schiseldorf, în Austria. A dezertat, în 1942, din armata ungară, ca să lupte alături de români. Este văduv de 10 ani, soţia Elena decedând în 3 aprilie 2008. A cunoscut-o la Mănăstirea Bixad, iar de la moartea ei în fiecare an, de Sfântă Mărie Mare, hramul acestui sfânt locaş de închinare, face câte un pelerinaj acolo, după care trece şi pe la mănăstirile din Maramureşul Voievodal. Au sărbătorit nunta de aur. Nu au avut copii. De la moartea soţiei, îl supraveghează un nepot de frate, domnul Vasile Andreica. Merge singur la biserică, la cumpărături, la magazinul cel mai apropiat de blocul în care locuieşte. Merge în fiecare duminică şi sărbătoare la biserică, fiind foarte credincios. Citeşte zilnic Biblia, pe care o ştie aproape pe de rost. Ţine toate posturile de peste an cu mare stricteţe şi posteşte miercurea şi vinerea. Are mintea lucidă, este mobil, doar un pic auzul îi este cam slab. Foto.

 • Sfânta Liturghie cu prilejul Anului Nou. Foto.

 •   Slujba în noaptea trecerii dintre ani (2018-2019)

Luni, 31 decembrie 2018, cu începere de la ora 23.30, Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, împreună cu soborul de preoţi şi diaconi ai Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Slujba care se săvârşeşte la noaptea trecerii dintre ani, rânduială care se săvârșește în toate bisericile din cuprinsul Patriarhiei Române.

Răspunsurile la strană au fost date de cântăreții de la strana Catedralei Episcopale.

Catedrala a fost neîncăpătoare, cu credincioşi de toate vârstele, de la copii mici, adolescenţi, până la persoană în vârstă, care au venit să se roage împreună cu chiriarhul locului pentru trecerea în noul an civil.

Preasfinţitul Părinte IUSTIN a mulţumit credincioșilor fiindcă au fost și sunt alături de Biserică şi în această noapte deosebită, când se intră în noul an civil: “suntem datori să Îi mulțumim lui Dumnezeu fiindcă am reușit să pregătim Centenarul Marii Uniri precum și un mare dar de Centenar, și anume Catedrala Mântuirii Neamului; totodată ne-am îngrijit de lucrarea cu tinerii și persoanele în vârstă, și, pe cât ne-a fost cu putință, de protejarea familiei”.

La final, ierarhul a prezentat icoana care reprezintă pe Maica Domnului, ocrotitoarea satului românesc, iar mâine, după Sfânta Liturghie Arhierească, aceasta va fi sfințită și așezată spre închinare credincioșilor. Foto.

 •  Luni, 31 decembrie 2018, Slujba în noaptea trecerii dintre ani (2018-2019). Foto.

 • Sfânta Liturghie Arhierească şi botez la biserica Sfânta Parascheva din Baia Mare

Duminică, 30 decembrie 2018, duminica de după praznicul Naşterii Domnului, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica din municipiul Baia Mare, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, după care a oficiat slujba botezului pentru noul născut Andrei George Bohotici.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Gavril Gavriş, paroh, Pr. Andrei Gavriş, misionar pe seama Protopopiatului Baia Mare, Pr. Constantin Papuc, paroh în Parohia ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului” din Saarbruken şi Saarland din Germania, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, întemeietorul şi dirijorul Grupului de muzică psaltică „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de studenţi teologi, dirijaţi de Arhid. Ionuţ Pleş.

Cuvântul de învăţătură

Un cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin la chinonic, pornind de la pericopa evanghelică a duminicii.

„Noi Îl iubim pe Hristos. Suntem un popor care am primit darul lui Dumnezeu prin Andrei, Apostolul Său, şi am fost printre primele neamuri încreştinate şi înnobilate. Creştinismul ne dă nobleţe, ne dă demnitate şi libertate.

Şi atunci nu mai există rob sau slobod, împărat sau bogat, ci toţi în Dumnezeu suntem egali. Suntem un neam nobil. Nu ne-am încreştinat la o mie de ani de la întruparea Mântuitorului, ne-am încreştinat în mod firesc, în urma predicii Sfântului Apostol Andrei, care a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române încreştinătorul românilor şi ocrotitorul României. Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Naţională are pe unul din hramuri „Sfântul Apostol Andrei”. Este Apostolul nostru, şi cel de-al doilea hram este Înălţarea Domnului, când este Ziua Eroilor, pentru că este consacrată tuturor eroilor din toate timpurile şi din toate locurile această catedrală, acest proiect naţional, singurul proiect naţional pe care ne-a ajutat Dumnezeu să-l sfinţim, în frunte cu Patriarhul nostru, Preafericitul Daniel şi 50 de episcopi şi Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, Întâistătătorul spiritual al Ortodoxiei. Suntem, deci, un neam nobil, cu demnitate şi libertate, suntem creştini, suntem un popor care am creat enorm de mult în istorie, prin credinţa noastră creştină. Ce valori avem noi altele decât cultura noastră creştină, învăţământul nostru creştin? Tot ce s-a făcut s-a născut în tinda şi incinta bisericilor. Unde s-au născut primele şcoli? În tinda sau incinta bisericilor. Unde s-au creat primele aşezăminte medicale? În Biserică. Sfântul Vasile cel Mare a creat un oraş întreg numit Basiliada, cu aşezăminte pentru bătrâni, pentru leproşi, pentru ocrotirea tinerilor, a fetelor fără sprijin, a oamenilor bolnavi, iar Sfântul Vasile era şi medicul şi vindecătorul lor. Intra acolo între cei care erau purtătorii cumplitei boli, a leprei, şi nu se temea. În incinta bisericilor erau primele bolniţe, spunea Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici. Spitalul „Sfântul Spiridon din Bucureşti, celebru, a plecat de la o bolniţă din Bucureşti, din incinta unei biserici. Şi atunci vedem că Biserica este rădăcina tuturor binecuvântărilor pentru noi, poporul român. De aceea o şi iubeşte atât de mult poporul român şi ţine la Biserică ca la mama. Stă aproape, stă în braţele ei şi nu se descreştinează şi nici nu ne vom descreştina, că poporul român este profund credincios şi nu se va despărţi de Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să ne dea iubire şi recunoştinţă ca să-L primim şi să-L ocrotim pe Hristos în inima noastră, pe Maica Domnului şi pe toţi slujitorii lui Dumnezeu. Şi să ne dăruiască Dumnezeu bucuria pe care a avut-o Maica Domnului când ni L-a adus în lume şi ni L-a dat nouă pe Fiul lui Dumnezeu ca şi Mântuitor al lumii.”

Oficierea botezului

După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat slujba botezului pentru micuţul Andrei George Bohotici, fiul redactorului Trinitas TV Ciprian Bohotici şi al soţiei Raluca, precum şi nepotul preotului paroh Gavril Gavriş. Şi unchiul său, Andrei Gavriş, este preot misionar pe seama Protopopiatului Baia Mare. Aşadar, după bucuria liturghisirii, a urmat slujba botezului şi bucuria încreştinării micuţului Andrei George, căruia îi urăm viaţă lungă, sănătate şi o viaţă de împliniri sub ocrotirea Sfintei Tremi. Foto.

 • 30 decembrie 2018 - Sf. Liturghie la Mănăstirea Scărișoara Nouă. Foto.

 • Doi ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Iustin ca Episcop al Maramureşului şi Sătmarului

Joi, 27 decembrie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, au oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia împlinirii a doi ani de la întronizarea ca Episcop al Maramureşului şi Sătmarului şi a Zilei Tinerilor Ortodocşi din Eparhie.

Sfânta Liturghie Arhierească

Un sobor ales, alcătuit din 22 de preoţi şi 12 diaconi, a slujit cu această ocazie, din care au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Casian Filip, mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, preoţii din Permanenţa Eparhială: Pr. Dr. Vasile Augustin, Vicar Eparhial, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Dr. Cristian Ştefan, consilier eparhial cultural, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al sectorului educaţional, Pr. Andrei Pop, inspector eparhial, Pr. Daniel Tirean, inspector financiar intern, protopopii din cele 8 protoierii: Pr. Fabian Coroian - Baia Mare, Pr. Ioan Socolan – Satu Mare, Pr. Dr. Florin Stan – Lăpuş, Pr. Mihai Chira – Vişeu, Pr. Florian Mocanu – Carei, Pr. Nicolae Petruş – Chioar, Pr. Marcel Malanca – Oaş, precum şi Pr. Florin Hoban, inspector pentru religie la ISJ Maramureş, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Gabriel Groza, directorul Liceului Teologic „Nicolae Steinhardt” Satu Mare, Pr. Vasile Botiş, slujitor al Catedralei, duhovnicul tinerilor din ASCOR şi ATOCEM, Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Ardelean, din Constanţa, alături de alţi 11 diaconi. Şi pentru că a fost ziua tinerilor, Apostolul a fost citit de tânărul Iustin Mitraşca, îmbrăcat într-un frumos costum popular de Bârsana, elev în clasa a V-a, într-o dicţie perfectă şi fără emoţii, încât a impresionat pe preoţi şi pe toţi credincioşii din Catedrală. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de tinerii din ASCOR Baia Mare şi din Asociaţia Tinerilor Ortodocşi de pe lângă Catedrala Episcopală Maramureşeană (ATOCEM), dirijaţi de Arhid. Ionuţ Pleş. La încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un Te-Deum de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin în cei doi ani de slujire ca Întâistătător al Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului şi asupra tinerilor din Eparhie a căror zi a fost sărbătorită. Credincioşi din toate protoieriile au umplut Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare până la refuz, între ei aflându-se primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari, un sprijinitor al tinerilor din eparhie şi susţinător al întâlnirilor tinerilor ortodocşi care au avut loc în Baia Mare, preoţii coordonatori ai activităţilor cu tinerii din cele 8 protopopiate, grupuri de tineri, membri ai asociaţiilor tinerilor ortodocşi din protopopiatele Eparhiei, credincioşi de pe tot cuprinsul Eparhiei, credincioşi băimăreni.

Cuvântul de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit cuprinzător despre Sfântul Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan a cărui viaţă a fost dedicată în întregime lui Hristos, un model de urmat pentru tinerii de azi. „Astăzi este o mare sărbătoare, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Este mare pentru că sărbătorim un Sfânt foarte mare şi anume Întâiul Mucenic creştin, pe Sfântul Arhidiacon Ştefan, care a fost primul ce şi-a dat viaţa propovăduind pe Mântuitorul şi mărturisindu-L că este Fiul lui Dumnezeu Cel făgăduit, pe Care poporul iudeu L-a osândit la moarte, L-a Răstignit, L-a omorât, însă a Înviat a treia zi şi S-a înălţat la Ceruri. Sfântul Arhidiacon Ştefan a văzut Cerurile deschise şi pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui. Este o zi mare şi sfântă pentru că este ziua tinerilor ortodocşi din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, pe care Dumnezeu ne-a inspirat, Mântuitorul ne-a ajutat şi Sfântul ne-a îndemnat să-l luăm drept ocrotitor şi să-l dăruim tinerilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului ca model de mărturisitor tânăr, foarte bine pregătit, foarte curajos, dispus să-şi sacrifice viaţa pentru un ideal. Acesta este Sfântul Arhidiacon Ştefan, pentru idealul şi dreptatea lui Dumnezeu şi pentru adevărul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul lumii. În 2014, în 27 decembrie, Dumnezeu ne-a ajutat să proclamăm pe acest Sfânt ca Sfânt ocrotitor al tinerilor. Sfântul Arhidiacon Ştefan este Întâiul între diaconii Bisericii lui Hristos”, a explicat tinerilor Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a adus mulţumiri Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru jertfelnicia slujirii arhiereşti în cei doi ani de când a fost ales şi instalat în această demnitate ca părinte duhovnicesc al ortodocşilor din această Eparhie. „Este o sărbătoare cu profunde valenţe duhovniceşti şi teologice. În primul şi în primul rând este vorba de comuniunea liturgică în care ne-am găsit toţi, în frunte cu Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Este o zi foarte importantă pentru Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, pentru că, aşa cum ştim cu toţii, în 2014, la propunerea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, a fost proclamat Sfântul Arhidiacon Ştefan ca protector duhovnicesc al tinerilor creştini ortodocşi din Eparhie. Pe data de 16 decembrie 2016, Sfântul Sinod, sub protia Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a fost ales urmaşul Înaltpreasfinţitului Părinte Episcop Justinian, în persoana Preasfinţitului Părinte Iustin, ucenicul cel iubit şi ascultător, care timp de 22 de ani a slujit în calitate de Arhiereu-Vicar această Sfântă Episcopie, ridicându-o în rând cu celelalte episcopii istorice din cadrul Patriarhiei Române, iar întronizarea a avut loc în această catedrală de suflet a Preasfinţiei Sale în urmă cu exact doi ani de zile, în a treia zi de Crăciun, când îl sărbătorim pe Sfântul Arhidiacon Ştefan, când este Ziua Tinerilor Creştini Ortodocşi din Episcopie. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra Bisericii din Maramureş şi Sătmar, asupra Preasfinţiei Voastre şi asupra colaboratorilor, apropiaţilor, ostenitorilor, asupra preoţilor şi credincioşilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. În numele lor, al meu personal, al părinţilor şi ostenitorilor Centrului Eparhial al Episcopiei noastre, în numele părinţilor slujitori ai Catedralei Episcopale, al protoiereilor, al conducătorilor şcolilor teologice, al tuturor părinţilor, al tinerilor creştin ortodocşi şi al tuturor credincioşilor din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, vă mulţumim din suflet şi vă urăm întru mulţi şi fericiţi ani! Preasfinţitul Părinte Timotei a oferit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin un frumos coş cu flori.

Distincţii

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a ridicat în rang de Arhidiacon pe seama Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare pe diaconul Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului „În semn de înaltă apreciere şi multă preţuire pentru activitatea remarcabilă desfă ș urată cu tinerii din Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, în calitate de preşedinte al A.S.C.O.R. Baia Mare; pentru implicarea şi dăruirea în organizarea celor două Reuniuni ale Tinerilor din Eparhie; pentru organizarea de tabere şi şcoli de vară, în calitate de Inspector Eparhial pentru Catehizarea Tineretului.” De asemenea, a oferit Gramata Episcopală pentru Dorin Alexandru Gelu Hotea din Buciumi, elev la Seminarul Teologic Liceal Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, „în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru întreaga activitate muzical-bisericească şi pentru obţinerea premiului al III-lea la

Festivalul-Concurs Naţional de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe Domnul! ”, ediţia a XI-a, organizat în Patriarhia Română, în anul 2018.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit Diplome de apreciere Asociaţiilor Tinerilor Ortodocşi din cele 8 protopopiate şi preoţilor coordonatori ai acestora, ATOCEM şi preşedintelui Arhidiacon Ionuţ Pleş, ASCOR Baia Mare şi preşedintei Maria Chertiţie, preotului Vasile Botiş, duhovnicul tinerilor din ASCOR şi ATOCEM, Arhid. Adrian Morar, colaborator al Biroului de Tineret din cadrul Eparhiei, Arhid. Adrian Dobreanu, pentru activitatea corală desfăşurată cu tinerii din cadrul Catedralei Episcopale şi din Eparhie, Părinţilor Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, pentru sprijinul pe care îl acordă activităţilor cu tineretul. Ziua s-a încheiat cu o comuniune frăţească în cadrul unei agape creştine. Foto.

 • Miercuri, 26 decembrie 2018, Slujba Vecerniei unită cu Litia în cinstea Sf. Arhidiacon Ștefan. Foto.

 • "Să facem ca seminţele Evangheliei lui Hristos să cadă în pământul cel bun al inimii noastre şi să aducă rod"

Miercuri, 26 decembrie 2018, a doua zi de Crăciun, când Biserica Ortodoxă cinsteşte Soborul Maicii Domnului şi pe Cuviosul Nicodim cel Sfinţit de la Toismana, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în biserica cu hramul "Buna Vestire" din Satu Mare, în prezenţa unui frumos sobor de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie

Din soborul slujitor au făcut parte Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Ardelean, Pr. Gheorghe Dunca, paroh, Pr. Cristian Vaştag, slujitor, Pr. Petru Sabo, de la Parohia "Naşterea Maicii Domnului", Pr. Marinel Corodan, de la Parohia "Soborul Maicii Domnului", Pr. Sandu Sabou, de la Parohia "Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir", Pr. Ovidu Farcaş din Sătmărel, Pr. Cornel Pop, de la Parohia "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe", Pr. Radu Simonca, de la Parohia "Adormirea Maicii Domnului", Pr. Cosmin Sopoian, de la Parohia "Sfântul Apostol Andrei", Pr. Petrică Donca, de la Parohia "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel", alţi preoţi şi diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de Prof. Ioan Târţan. Între credincioşi s-au aflat deputatul Octavian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească, Ing. Mircea Leţiu, fost membru ANB şi membru în Adunarea Eparhielă, mulţi copii şi credincioşi, unii îmbrăcaţi în costume populare.

Cuvântul de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuprinzător cuvânt de învăţătură, pornind de la pericopa evanghelică a sărbătorii, dar a vorbit credincioşilor şi despre mulţumirile pe care trebuie să I le aducem lui Dumnezeu pentru anii de linişte şi pace, în timp ce în alte părţi ale lumii creştinii sunt peraecutaţi şi martirizaţi:

"Atât de mulţi creştini din Siria şi din alte părţi ale lumii sunt prigoniţi, sunt alungaţi, sunt nedreptăţiţi, sunt sfindaţi, sunt martirizaţi, adică ucişi, fie răstigniţi, fie decapitaţi, fie în alt mod ucişi, iar cei ce îi ucid, aşa cum spune Mântuitorul Sfinţilor Săi Apostoli, vă vor scoate pe voi din sinagogi, adică din locurile de rugăciune, din biserici putem să înţelegem noi, şi chiar vă vor ucide, iar aceia ce vă vor ucide vor crede că aduc slujbă lui Dumnezeu. Aşa se întâmplă cu creştinii din vremea noastră, care sunt prigoniţi, sunt alungaţi din locurile lor, unde au avut pământul părinţilor lor şi unii dintre ei chiar îşi pierd viaţa pentru numele lui Hristos, devenind neomartirii sau mucenicii din vremea noastră. Ori noi avem parte de zile binecuvântate şi de vremi de pace, pentru care se cuvine să-I mulţumim lui Dumnezeu, chiar dacă am devenit un pic mai pretenţioşi şi ne dorim mult mai mult decât am putea noi obţine. Acestea sunt bunuri materiale. Să-I mulţumim Bunului Dumnezeu pentru cele spirituale, pentru credinţa noastră sfântă, pentru sărbătorile noastre bunecuvântate şi luminate."

Apoi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a oprit asupra câtorva dintre lucrurile pe care ni le învaţă pericopa evanghelică de azi şi minunile care s-au petrecut la Naşterea Domnului, despre oamenii buni şi răi din viaţa noastră, despre pericolele la care suntem expuşi dacă ne abatem, prin voinţa noastră, de la planul lui Dumnezeu:

"Să-L rugăm pe Hristos Pruncul Născut în ieslea Betleemului să ne ocrotească, să ne lumineze, să ne povăţuiască prin Biserica noastră, prin părinţii Bisericii, prin vieţile Sfinţilor şi prin cuvântul Evangheliei şi să-l ascultăm cu toată evlavia şi credinţa noastră şi să facem ca seminţele Evangheliei lui Hristos să cadă în pământul cel bun al inimii noastre şi să aducă rod. Aşa ne vom salva neamul, aşa ne vom salva familia, aşa ne vom salva comunităţile, aşa ne vom salva credinţa, Biserica, valorile noastre sfinte, care ne-au dus faima în lume, începând cu cântecul nostru popular, portul şi graiul, ospitalitatea noastră, până la colindul nostru frumos, sfânt şi bun, şi la toate valorile noastre sacre, care sunt bisericile, mănăstirile, monumentele, aşezămintele culturale, şi, de ce nu, oamenii, care sunt monumente vii, oamenii buni, care fac mult bine pentru societate, de la părinţii care-şi cresc cu resposabilitate pruncuţii, până la oamenii care conduc instituţii, care conduc ţara şi care au sentimente creştine şi ar trebui să fie creştini adevăraţi, să iubească pe Dumnezeu, să iubească naţiunea, să iubească România, care este Grădina Maicii Domnului."

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar, alături de mulţumirile pentru oficierea Sfintei Liturghii, o icoană a Naşterii Mântuitorului, care va fi păstrată în Muzeul Episcopiei. Foto.

 • Miercuri, 26 decembrie 2018, Sfânta Liturghie la Catedrala istorică din Baia Mare. Foto.

 • Sfânta Liturghie din ziua de Crăciun

Marţi, 25 decembrie 2018, ziua marelui praznic împărătesc al Naşterii Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, înconjurat de preoţii din Permanenţa Eparhială şi de preoţii slujitori ai Catedralei.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, marele eclesiarh al Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Florin Bălan, Pr. Claudiu Ciascai, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Doxologia" al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran. Bucuria praznicului Naşterii Domnului s-a văzut pe chipul fiecărui credincios prezent în sfântul locaş de închinare, atât la cei maturi, cât şi la copilaşii care au venit în număr mare, ca de fiecare dată în duminici şi sărbători, împreună cu părinţii sau bunicii.

Cuvântul de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit, la început, celor prezenţi despre importanţa drumului parcurs de credincioşi în cele şase săptămâni de post în care s-au pregătit pentru întâmpinarea marelui praznic împărătesc al Naşterii lui Iisus Hristos Mântuitorul lumii.

"Cele şase săptămâni de post al Crăciunului, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, ne-am pregătit aceste veşminte sfinte ca să îmbrăcăm sufletul nostru, să îl împodobim şi să putem să-L primim pe Iisus Pruncul, care vine în Peştera Betleemului, Născându-Se de la Duhul Sfânt în chip supranatural şi din Fecioara Maria, luând trupul nostru omenesc, a venit să Se Nască şi să crească, să ne mântuiască."

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a oprit apoi asupra pericopei evanghelice a praznicului, explicând credincioşilor fiecare enunţ din Sfânta Evanghelie citită în această zi de mare sărbătoare, la importanţa colindelor în cultura religioasă a poporului român, iar apoi a concluzionat:

"Noi facem parte din familia lui Dumnezeu şi suntem fericiţi, a specificat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Eu cred că românii, la Judecata de Apoi, când va fi Judecata tuturor neamurilor, Judecata Universală, vor începe un colind şi Dumnezeu va deschide porţile şi va zice "Intraţi!", că nu poate să te refuze nimeni când începi un colind. Cred că românii vor începe un frumos colind. "Am venit, Doamne, Să Te colindăm." Şi aşa ne va primi Dumnezeu în Împărăţia Cerurilor. Aşa să fie!"

Daruri pentru cei mici

Pentru cei mai mici dintre creştini Moş Crăciun a venit cu daruri pe măsura vârstei lor, făcându-i să le tresalte inima de bucurie, iar apoi toată suflarea din Catedrală a colindat, împreună Ierarhul şi cu corul, "O, ce veste minunată". Foto.

 • Sfânta Liturghie din ziua de Crăciun la Catedrala din Satu Mare

Marţi, 25 decembrie 2018, ziua marelui praznic împărătesc al Naşterii Domnului, Sfânta Liturghie la Catedrala din Satu Mare. Foto.

 • Luni, 24 decembrie 2018, Slujba Pavecerniței Mari și a Litiei. Foto.

 • Luni, 24 decembrie 2018, Colindători în Ajunul Crăciunului. Foto.
 • Dumnică, 23 decembrie 2018, Concert de colinde catedrala Satu Mare. Foto.

 • Hramul bisericii "Naşterea Domnului" din Baia Mare

Dumnică, 23 decembrie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica "Naşterea Domnului" din Baia Mare, cu ocazia hramului, paroh Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial administrativ.

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Vrigil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu bisericesc şi pictură sacră, Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial administriv, paroh, Pr. Vasile Dodea, ctitorul bisericii, pensionar, Pr. Sorin Donca şi Pr. Nicolae Tira, slujitori ai acestui Sfânt Altar. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de Prof. Gabriela Ion, iar la priceasnă au colindat fetele din Grupul ASCOR, condus de Maria Chertiţie, preşedintă. Între credincioşi s-au aflat deputatul Octavian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească, Conf. Univ. Dr. Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere, prim-epitrop al bisericii, deputat Adrian Todoran, senatoarea Severica Covaciu, chestor de poliţie Liviu Ioan Tăut şi alţii.

Cuvântul de învăţătură

În cuprinzătorul cuvânt de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a explicat credincioşilor pericopa evanghelică a genealogiei Mântuitorului.

"Faptul că Sfinţii Părinţi au rânduit să se citească genealogia Mântuitorului nu este întâmplător, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. În prima parte ni se vorbeşte despre originea pământească a Mântuitorului, despre strămoşii Mântuitorului, despre protopărinţii pe care i-a avut şi ea este descendentă. De la Avram la David, la Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a Născut Iisus, care Se cheamă Hristos. Adică Iisus a fost numele de Botez, iar Hristos însemnează Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul lumii."

"A fost nevoie de această înşiruire, a mai spus Preasfinşitul Părinte Episcop Iustin, pentru că Sfânttul Evanghelist Matei, scriind Evanghelia sa către creştinii proveniţi dintre iudei, a vrut să arate că Mântuitorul are origini nobiliare, că este Cel făgăduit şi că este o împlinire a profeţiilor, că nu este o simplă întâmplare şi că Iisus nu este un accident, o persoană, un fiu născut întâmplător într-o familie. Toate acestea Dumnezeu le-a pregătit, pentru că le-a promis, începând cu Adam şi Eva, prima pereche de oameni, care au fost zidiţi după chipul lui Dumnezeu, când i-a alungat din Rai le-a promis răscumpărător şi apoi la toţi patriarhii şi drepţii din Vechiul Testament. În cele din urmă profeţii au profeţit, stabilind chiar cu exactitate şi timpul când urma să Se Nască Hristos."

Diplome de vrednicie

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a înmânat diplome de vrednicie Consiliului Parohial, în semn de înaltă apreciere și prețuire pentru implicarea în toate activitățile administrativ-gospodărești de la Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Domnului”, Baia Mare, doamnei Prof. Ana Sfara, președinta Comitetului de Femei, pentru activitățile susținute în cadrul Comitetului de Femei și al taberelor de vară pentru elevi, deputatului Adrian Tudoran, în semn de înaltă apreciere și multă prețuire pentru contribuția adusă la ridicarea troiței din curtea bisericii „Nașterea Domnului”, deputatului Octavian Petric, în semn de înaltă apreciere și multă prețuire pentru sprijinul financiar la lucrările de încălzire centrală de la biserica „Nașterea Domnului”, ing. Vasile Dulf, șeful Ocolului Silvic Ulmeni, în semn de înaltă apreciere și multă prețuire pentru donarea lemnului de stejar pentru sculptarea troiței din curtea bisericii „Nașterea Domnului”, Prof. Ioan Muntean, sculptor, directorul Școlii de Muzică și Arte Plastice din Sighetu Marmației, în semn de înaltă apreciere și multă prețuire pentru sculptarea în stil maramureșean autentic a troiței destinate Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Domnului”,

În încheiere, preotul paroh Dr. Vasile Augustin a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru prezenţa de patru ani consecutiv la hramul acestei biserici, soborului, binefăcătorilor şi credincioşilor pentru prezenţă şi jertfelnicie, pentru ataşamentul şi evlavia ce o au faţă de acest sfânt locaş de închinare. Biserica, a doua ca mărime din Baia Mare, după Catedrala Episcopală "Sfânta Treime", a fost construită între anii 1990-2010, şi a fost târnosită în 28 august 2012 de către vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian şi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pe atunci Arhiereu-Vicar. Foto.

 •  Dumnică, 23 decembrie 2018, Sfânta Liturghie în Parohia Dacia. Foto.

Pastorala de Craciun 2018 <format pdf>

† I U S T I N,  

Prin milostivirea şi harul lui Dumnezeu,

Episcop ortodox român al Maramureşului şi Sătmarului

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredinciosului popor al lui Dumnezeu din sfânta Episcopie a Maramureşului şi Sătmarului

Har, bucurie şi pace de la Părintele Ceresc, iar de la noi părintească binecuvântare și îmbrăţişare întru Hristos Domnul și Mântuitorul nostru!

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace,
între oameni bunăvoire”
(Luca 2, 14)

Iubiți părinți, slujitori ai sfintelor altare,

Iubiți credincioși,

Iată-ne, din nou, înveșmântați în haine de sărbătoare și colindând colind străbun pentru a sărbători Crăciunul.

Slăvit să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care a trimis în lume pe Fiul Său din marea Sa iubire și purtare de grijă față de mântuirea neamului omenesc. „Să se nască / și să crească / să ne mântuiască” (colind creștin).

Crăciunul sau Nașterea Domnului este sărbătoarea păcii, bucuriei și unirii omului cu Dumnezeu, cum spune Sfântul Atanasie cel Mare: „Dumnezeu S-a făcut Om ca omul să devină Dumnezeu” (să se îndumnezeiască), să redevină Fiul lui Dumnezeu după har.

Pentru acest atât de mare și prețios dar, lumea creștină și toate neamurile care au crezut în Fiul lui Dumnezeu – Mântuitorul lumii și au primit lumina Evangheliei lui Hristos tresaltă de bucurie și-I aduc prinos de recunoștință Pruncului născut în peștera din Betleemul Iudeii, adresându-I rugăciune în colind de cinstire și prăznuire și transformând pământul, pentru câteva zile, în leagănul lui Dumnezeu, în care să fie legănat, adorat și iubit Fiul Său născut după trup din Fecioara Maria și înfășat cu scutecul celei mai sfinte și unice iubiri, care se cuvine numai Lui, pentru coborârea Sa din Cer la noi și printre noi, păcătoșii, „...pentru noi și pentru a noastră mântuire...” (Simbolul de Credință).

Iată cum descrie, în mod inspirat, Sfântul Grigorie Palama (Arhiepiscopul Tesalonicului în secolul al XIV-lea) taina mântuirii prin care Hristos se face Om pentru a da omului posibilitatea să se mântuiască. „Pentru aceasta, nu înger, nu om, ci Însuși Domnul a venit și ne-a mântuit pe noi, făcându-Se Om ca noi, pentru noi, și rămânând în același timp Dumnezeu fără schimbare” (Omilia 58). Sfântul Grigorie Palama numește taina întrupării lucrul cel mai important făcut de Dumnezeu pentru om: „căci nimic din veac din cele săvârșite de Dumnezeu, nimic nu a fost mai folositor și mai dumnezeiesc decât cele ce țin de Nașterea lui Hristos” (Omilia 58). Din aceasta „și îngerii și oamenii vor învăța că smerenia și nu mărirea este calea înălțării și asemănării cu Dumnezeu” (Omilia 58). Ne îndeamnă, deci, Sfântul Grigorie: „să stârpim discordia (vrajba, neînțelegerile și dușmănia) și să arătăm milă și iubire unii față de alții, precum și Hristos, numai din dragoste față de noi, a avut milă și S-a făcut Om” (Omilia 58).

Nașterea Domnului, la plinirea vremii, însemnează pentru noi, oamenii, readucerea la starea și demnitatea de fii ai lui Dumnezeu după har, eliberarea din înșelăciunea și robia celui viclean și redarea libertății prin abandonarea păcatului și rezidirea, din nou, a omului după chipul lui Dumnezeu și întru asemănarea cu El. Cât de minunat, inspirat și adevărat glăsuiește, în acest sens, Sfântul Apostol Pavel: „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere ca să dobândim înfierea” (Galateni 4, 5).

Drept răspuns la marea iubire a lui Dumnezeu, prin pogorârea Fiului Său la noi, cerul și pământul s-au reunit, îngerii și oamenii dând împreună slavă Celui Atotbun și Milostiv și aducând fiecare daruri pe măsură. Condacul ce se cântă de Crăciun a surprins, în mod fericit, prin imnograful inspirat de Duhul Sfânt, această împreună slavoslovie și unire în lucrarea lui Dumnezeu, a îngerilor și oamenilor, a universului întreg cu pământul: „Fecioara astăzi pe Cel mai presus de ființă naște și pământul peștera Celui neapropiat aduce, îngerii cu păstorii slăvesc și magii cu steaua călătoresc, căci pentru noi S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci” (Condacul Nașterii Domnului).

Iubiți fii duhovnicești,

Imnul de slavă adus lui Dumnezeu de îngeri și cântarea de pace și bunăvoire între oameni sunt interpretate de Sfinții Părinți ca fiind pacea dintre oameni și Dumnezeu sau împăcarea omului căzut în păcatul neascultării cu Dumnezeu Creatorul său.

Cuvintele „...Pe pământ pace și între oameni bunăvoire...” le-am putea, însă, interpreta și ca proiectul lui Dumnezeu cu umanitatea, care, prin Întruparea Fiului Său, era chemată la vremuri de pace și bună înțelegere, de respect reciproc și bună conviețuire între toate neamurile pământului. Acest lucru a fost profețit, în mod simbolic, cu 600 de ani înainte de Nașterea Mântuitorului de Sfântul Prooroc Isaia: „(Atunci) Lupul va paște la un loc cu mielul, leul va mânca paie cu boul și șarpele cu țărână se va hrăni. Nimic rău și vătămător nu va fi în muntele Meu cel Sfânt, zice Domnul” (Isaia 65, 25).

Lucrurile, însă, din cauza slăbiciunilor omenești, naturii căzute a omului și uneltirilor celui care este tatăl dezbinării și al nedreptății și lucrează cu răutate și viclenie împotriva planului lui Dumnezeu, nu au intrat în rânduiala dorită de Dumnezeu și vestită de îngeri. De ce? Pentru că Dumnezeu nu constrânge niciodată libertatea omului de a alege să meargă pe ce cale dorește.

Dimpotrivă, Iisus-Pruncul, Care a venit ca Domn al Păcii, a fost primit cu ostilitate și dușmănie, iar Irod s-a pornit împotriva Lui cu răutate și război, dorind să compromită planul lui Dumnezeu. Uciderea celor 14.000 de prunci din porunca lui Irod în Betleemul Iudeii este primul act criminal împotriva lui Dumnezeu, Izvorul vieții, și prima crimă împotriva umanității, care a avut loc după Întruparea Mântuitorului.

Inspirați și încurajați de actul criminal al lui Irod, oameni întunecați, asemenea lui, timp de 2000 de ani, au umilit, asuprit, nedreptățit, alungat și ucis pe copiii și fiii lui Dumnezeu, pe creștini.

Istoria umanității și, mai ales, istoria Bisericii lui Hristos consemnează de la începuturi și până astăzi crimele cezarilor de la Roma, persecutori cumpliți ai creștinilor timp de trei secole, până la Sfântul Împărat creștin Constantin cel Mare (313). După libertatea dăruită de acesta creștinilor, pacea și unitatea Bisericii lui Hristos au fost tulburate de marii ereziarhi, care au sfâșiat cămașa lui Hristos în primul mileniu creștin.

Războaiele de cucerire și asuprire, care au fost urmate de ideologiile împotriva lui Dumnezeu, ale secolului al XX-lea, și care au suprimat popoare, comunități și personalități, au ucis milioane de oameni și au adus atâta nedreptate și moarte pe pământul care s-a deschis să primească oasele celor uciși cu cruzime și bestialitate de către unii conducători vremelnici, tirani și idolatri, care se substituiau lui Dumnezeu, călcând în picioare dreptatea și voia Lui.

Toți acești tirani și criminali, de la cei din primele secole creștine la cei ce au provocat atrocitățile din secolul al XX-lea, de la Nero și Dioclețian la Hitler și Stalin și până la cei ce astăzi îi crucifică, decapitează și ucid pe creștini, crezând că aduc slujbă lui Dumnezeu, au fost și sunt urmașii lui Irod cel viclean și criminal și care au sfârșit toți sub brațul drept și pedepsitor al lui Dumnezeu, Cel Care a ascultat, în cele din urmă, rugăciunile celor asupriți, le-a auzit suspinul și i-a răzbunat, dăruindu-le demnitatea, pacea și libertatea.

Dreptmăritori creștini și dragi români,

Nici neamul nostru românesc și creștinesc n-a fost ocolit de astfel de evenimente nefericite de-a lungul istoriei sale de popor român și creștin de 2000 de ani. De la fărămițare și dezbinare la asuprire, cucerire și până la ducerea lui în robia altor neamuri mai puternice și cu ambiții imperiale. Pământurile pe care Dumnezeu le-a dăruit drept moștenire strămoșilor noștri au fost de multe ori ocupate și înstrăinate de trupul țării, iar poporul a fost dezmoștenit nu numai de patrimoniul material, ci și de cel imaterial, cultural și sacru, de limba și credința lui.

Minunea și dreptatea lui Dumnezeu, însă, s-au arătat ca și la Nașterea Mântuitorului, „la plinirea vremii”, căci, iată, la plinirea vremii, acum exact 100 de ani, la 1 Decembrie 1918, Dumnezeul părinților noștri a auzit strigătul de durere și disperare al strămoșilor și a refăcut unitatea pământurilor și provinciilor românești, unindu-le într-o singură țară, o singură națiune, o singură Sfântă Biserică Ortodoxă strămoșească, ca semn al dreptății Sale veșnice și de netăgăduit.

Am sărbătorit anul acesta, împreună, toți fiii acestui neam, Centenarul Marii Uniri. România nu mai este astăzi atât de mare cum era Regatul României la 1 Decembrie 1918, dar este o țară independentă și suverană, cu un popor demn, liber, luminat, creator și muncitor, care și-a cinstit înaintașii cum se cuvine, aducându-le pe parcursul unui an întreg prinos de recunoștință.

La Alba Iulia, de 1 Decembrie 2018, 150.000 de români din toate provinciile Țării au aniversat Unirea și i-au comemorat pe marii făuritori ai ei. Însuși Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, având alături pe Patriarhul Ierusalimului, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, și o bună parte a ierarhilor Sfântului Sinod, a adus lumină și strălucire acestei sărbători mari și unice.

Dealtfel, Biserica Ortodoxă a făcut poporului român, de Centenar, un mare dar – Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, singurul proiect național realizat prin lupta, jertfa și dăruirea Patriarhului României, Preafericitul Părinte Daniel, a ierarhilor, preoților și poporului român, ca ofrandă adusă lui Dumnezeu, Sfântului Apostol Andrei și eroilor care s-au sacrificat pentru idealul Unirii. Catedrala este chezășia că, în următoarea sută de ani, Țara, Poporul și Biserica vor rămâne în unitate, prețuind, păstrând și sporind moștenirea lăsată de strămoși.

Dragi maramureşeni, oşeni şi sătmăreni risipiți printre neamuri,

Au trecut aproape 30 de ani de când ați ales străinătatea pentru un trai mai bun și ați fost liberi și, poate, chiar constrânși să o faceți din cauza unei defectuoase administrări a țării și a chivernisirii bogățiilor ei în ultimele trei decenii.

Poporul ales (poporul lui Israel), eliberat de Dumnezeu din robia egipteană, a peregrinat 40 de ani prin pustiul Arabiei până a ajuns în Canaan – Pământul Făgăduinței. Și voi sunteți străini și peregrini în lumea în care trăiți acum. Pentru voi, țara care v-a primit nu este „acasă”. Pământul Făgăduinței pentru voi este România, unde este Țara și Biserica voastră, unde trăiesc bătrânii și părinții voștri sau unde unii dintre ei își dorm somnul de veci, străjuiți și vegheați doar de crucile de la mormintele care sunt părăsite, căci nu mai are cine să le îngrijească și împodobească ori să aprindă o lumânare din când în când.

Vă îndemnăm să nu rupeți legătura dragostei cu ei, cu Biserica și Țara voastră, ci, mai degrabă, gândiți-vă la o reîntoarcere acasă spre a pune toți umărul la reconstrucția țării noastre, înainte de a fi prea târziu, înainte de a se pustii pământul părinților noștri și de a dispărea neamu­l nostru. Să refacem împreună pacea lui Dumnezeu în termeni creștinești și unitatea națio­nală a neamului nostru; acea pace pe care au cântat-o îngerii lui Dumnezeu la Nașterea Domnului.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2019 ca Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) tocmai din îngrijorarea Bisericii noastre Ortodoxe strămoșești, căci ea vede și simte cel mai dureros cum se sting și ne mor satele noastre dragi și sfinte care erau cândva pline de viață, de credință, de frumusețea portului, graiului, obiceiurilor și tradițiilor noastre unice, care ne-au dus faima în toată lumea.

Cine să mai mângâie bătrânețile părinților voștri dacă nu voi?! A mai rămas doar Dumnezeu, Biserica și preotul. Biserica este acum și așezământ sacru și spital și școală și așezământ social, iar preotul este și sacerdot și învățător și medic și asistent social. Nimic nu e cum a fost odată. Ne întrebăm: Oare ce va fi cu viitorul acestui neam? Doamne, ocrotește Țara, Biserica și Poporul Român și redă-i demnitatea, măreția, unitatea și gloria de altădată. Redă-ne, Doamne, iubirea de Țară, Biserică și Neam pe care au avut-o înaintașii ce s-au jertfit pe câmpul de luptă, în lagăre și în închisorile comuniste pentru aceste valori veșnice, plătind cu viața ca să ni le lase drept moștenire nouă.

Dragi tineri, înțelepți și credincioși ai neamului nostru creștin,

Biserica și națiunea vă închină aceste daruri care sunt ale voastre. Iubiți-le, păziți-le, cultivați-le și apărați-le cu mintea, cu pregătirea, cu dragostea și recunoștința voastră față de înaintașii voștri. Căutați să urmați modelele adevărate de astăzi, care și câte mai sunt vrednice de urmat, dar mai ales nu vă depărtați și nu vă despărțiți de glia strămoșească, de pământul românesc, de Țara și Biserica părinților voștri, care au dureros de mare nevoie de voi ca să le duceți mai departe pentru copiii voștri și urmașii urmașilor noștri. Voi sunteți cea mai mare și neprețuită comoară a Țării, Neamului și Bisericii. Hristos vă iubește și vă prețuiește nespus de mult. Pruncul Iisus iubește copiii și tinerii, îi ocrotește și îi dorește fericiți lângă El, prietenul lor cel mai fidel.

Iubiți credincioși,

A venit din nou Crăciunul și toate Sfintele Sărbători creștine de iarnă. Nimeni să nu fie trist de sărbători. În fiecare casă, în fiecare familie, în fiecare sat vine Hristos să se nască din nou spre a aduce pacea, bucuria și lumina. Rămâne doar să-I deschidem ușile și ferestrele sufletului și să-L primim colindându-I cu dragoste, recunoștință și credință, căci „pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om” (Simbolul de Credință).

Să arătăm milă și iubire creștină, împlinind fapta bună. Să facem fapte bune, atâtea câte putem noi și din prisosul inimii, spre a aduce un strop de bucurie și mângâiere acolo unde lipsesc și a le arăta fraților noștri bolnavi, abandonați și singuri că Hristos S-a Născut mai ales pentru ei, ca să nu mai trăiască supărați și neîmpăcați, ci fericiți și împliniți că fac parte din familia și poporul lui Dumnezeu, și ei sunt întâi mereu, căci cu ei s-a identificat Hristos: „întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Matei 25, 40). Așa să ne ajute Dumnezeu!

Vă dorim sărbători sfinte, binecuvântate și pline de bucurii duhovnicești fiecărei familii, fiecărei comu­nități parohiale și monahale și tuturor românilor dreptcredincioși de pretutindeni.

La mulți și binecuvântați ani!

Al vostru al tuturor, de tot binele voitor și împreună cu voi rugător pentru dobândirea darului sfânt al mântuirii şi vieţii veşnice, aduse pe pământ de Hristos Cel Născut în peștera Betleemului,

† I U S T I N  

Episcop ortodox român al Maramureșului și Sătmarului

Dată în reședința noastră episcopală din Baia Mare

la Praznicul Nașterii Domnului din Anul Mântuirii 2018

 • Sambata, 22 decembrie 2018, Concert de colinde în Catedrala din Sighet.

CRĂCIUN ÎN MARAMUREȘ

Sighetu Marmației

în CONCERT DE COLINDE  

Catedrala Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil  

În fiecare an, luna decembrie ne face părtași ai bucuriei praznicului Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoare mare și luminată a întregii creștinătăți. Pregustăm în fiecare an această mare bucurie prin colindele noastre creștinești încă din perioada de pregătire, oferită de postul de șase săptămâni, ce premerge minunatul și luminatul praznic. Din urmă cu 16 ani, foarte aproape de solstițiul de iarnă, la Sighetu Marmației, are loc un concert de colinde pe care de atunci îl numim ”CRĂCIUN ÎN MARAMUREȘ”, susținut de grupuri de colindători de copii, adulți și coruri bisericești din Protopopiatul Sighet în organizarea Protopopiatului Ortodox Român Sighet, a Asociației Filantropice Ortodoxe Bunavestire Sighet (A.F.O.B.S), Primăriei Sighetu Marmației și a Centrului Cultural din Municipiul Sighetu Marmației.

Astăzi, 22 decembrie 2018, în Anul Centenarului, cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului IUSTIN, episcopul ortodox român al Maramureșului și Sătmarului, însoţit de Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, şi Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, a avut loc cel de al 16- lea concert, în Catedrala ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sighetu Marmației. Ne-am bucurat de buna colaborare a preoților catedralei: Ioan Paul Tomoiagă, preot paroh și Oprișanu Mihai, preot II, și de prezentarea făcută de d-l prof. dr. Dorel Todea și d-ra Denisa Vraja. Concertul face parte din Festivalul Datinilor de Iarnă - MARMAȚIA 2018, în acest an ediția a 50- a.

Spre slava lui Dumnezeu au concertat colindători din parohiile: Budești, Mara, Strâmtura și Valea Satului – Strâmtura, Bârsana împreună cu grupul Asociației Tinerilor Ortodocși din Protopopiatul Sighet (A.T.O.P.S), Călinești, Breb, Valea Muntelui-Bârsana, Grupul Mara din Sighetu Marmației, Rona de Jos, Vadu Izei, un grup de tineri de la Liceul Mihai Eminescu din Slatina (Solotvino- Ucraina), Corul Catedralei și Corul bisericii” Adormirea Maicii Domnului”, amândouă din Sighetu Marmației.

În concert s-au interpretat colinde strămoșești de o valoare inestimabilă, de colindători îmbrăcați în portul neaoș maramureșean, dovadă incontestabilă a vechimii noastre ca români și creștini.

La finalul concertului, Preasfințitul IUSTIN a evidențiat vechimea și frumusețea colindelor, a felicitat pe colindători, pe prezentatori și pe organizatori.

După concert Preasfințitul IUSTIN a vernisat și vizitat expoziția vestitului sculptor în lemn Ioan Bledea din Sighetu Marmației, amenajată la demisolul catedralei, în paraclis. Expoziția are tematică religioasă, în legătură cu praznicul Nașterii Domnului. Foto.

 • Vineri, 21 decembrie 2018, Colindători la Centrul Eparhial. Foto.

 • Joi, 20 decembrie 2018, Colindători la Centrul Eparhial. Foto.

 • "Numai astfel putem recupera memoria"  

Joi, 20 decembrie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, însoţit de Pr. Dr. Cristian Ştefan, consilier eparhial cultural, şi Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, a participat, la Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" din Baia Mare, director Prof. Dr. Teodor Ardelean, la lansarea volumului dedicat Centenarului Marii Uniri din 1918, intitulat "100 de personalităţi maramureşene care au făcut istorie".

Moderatorul activităţii de lansare a fost directorul insituţiei gazdă, cel care a avut şi iniţiativa tipăririi acestui volum prestigios, în care îşi găsesc locul, prin relatările a peste 70 de autori, cei mai importanţi oameni ai secolului pe care îl înceheiem în aceste zile.

La începutul lansării a vorbit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care a spus, printre altele:

"Este un moment încărcat de emoţie şi sacralitate, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pentru a comemora şi a omagia 100 de personalităţi ale Maramureşului din toate domeniile de activitate, este şi un exerciţiu de memorie, şi de istorie, este un memorial şi, dacă vreţi, uitându-mă la coperta foarte inspirată în care sunt imaginile iconice ale tuturor acestor personalităţi, este un panteon ceea ce aţi făcut dumneavoastră. Şi vă onorează.

Eu vreau să îmi exprim, în numele Bisericii pe care o reprezint, respectul şi preţuirea, şi admiraţia, şi aprecierea mea pentru această lucrare deosebită. Este o ofrandă pe care o aducem de Centenar acestor personalităţi. Numai astfel putem recupera istoria şi memoria. Este o lucrare de mare anvergură, la care şi-au adus contribuţia atât de mulţi coautori, inclusiv dindomeniul teologic."

Au mai luat cuvântul Gabriel Valer Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean, Cătălin Cherecheş, primarul Băii Mari, autorii materialelor publicate, îngrijitorii ediţiei. Foto.

 •  Seară duhovnicească la Cluj-Napoca. Foto.

 • Miercuri, 19 decembrie 2018, Colindători la Centrul Eparhial. Foto.

 • Miercuri, 19 decembrie 2018, Serbarea elevilor Liceului T.O. “Nicolae Steinhardt” . Foto.

 • Marti, 18 decembrie 2018, Colindători la Centrul Eparhial. Foto.
 • Marti, 18 decembrie 2018, Înmormântatea părintelui Ioan Rednic. Foto.
 • Marti, 18 decembrie 2018,Concert de Crăciun. Foto.

 • Ostenitorii Centrului Eparhial şi-au colindat ierarhii

Luni, 17 decembrie 2018, după orele amiezii, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, au primit, la sediul din Baia Mare, pe ostenitorii Centrului Eparhial, care au venit să-i colide.

Colindătorii au fost au fost primiţi şi trataţi după datina străbună în sala "Justinian Arhiepiscopul", dedicată celor 32 de ierarhi maramureşeni cunoscuţi până în prezent, Episcopia fiind una dintre cele mai vechi Transilvania. Sala este amenajată într-o formulă nouă, multifuncţională. Ierarhii maramureşeni s-au întreţinut cu colindătorii minute în şir. Foto.

 • Peste 2.000 de pachete pentru cei nevoiaşi

Luni, 17 decembrie 2018, de la ora 12,00, din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, a participat la acţiunea Asociaţiei Femeilor Ortodoxe "Mironosiţele Femei", de pe lângă Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, la acţiunea filantropică de înmânare de pachete pentru familiile nevoiaşe şi a binecuvântat cele peste 2.000 de pachete câte au fost distribuite pentru peste 450 de familii din Baia Mare şi pentru peste 250 de copii ai acestor familii.

La acţiune au participat primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhid. Dumitru Botiş, din cadrul acestui sector, Viorel Bud, preot coordonator al Asociaţiei, Ing. Varvara Pop, preşedinta Asociaţiei, o parte din cele 100 de voluntare ale Asociaţiei.

Acţiunea de distribuire a pachetelor s-a desfăşurat în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare şi s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii, fără nici cea mai mică înghesuială. În pachetele distribuite au fost puse alimentele de care are bevoie o familie pentru a petrece sărbătorile Naşterii Domnului şi ale Anului Nou în condiţii foarte decente. Acţiunea de distribuire de pachete pentru cei nevoiaşi din Baia Mare are o vechime de 15 ani, iar acţiunea se face pe baza unor evidenţe foarte clare întocmite de asistenţi sociali în preajma sărbătorilor împărăteşti mai importante. Cei asistaţi s-au bucurat de un scurt program de colinde susţinut de elevii de la Clubul Copiilor din Baia Mare, sub îndrumarea profesoarei Maria Seraz. Foto.

Concertul solemn de colinde "Pă poduţ de raiu"

Duminică, 16 decembrie 2018, de la ora 18,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiereu-Vicar, au participat, în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, la Concertul solemn de colinde al corurilor preoţilor, teologilor şi seminariştilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, intitulat "Pă poduţ de raiu".

Aflat la ediţia a XV-a, în organizarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului şi Catedralei Episcopale "Sfânta Treime", mare eclesiarh Arhim. Casian Filip, în prezentarea impecabilă făcută de Diac. Vlad Verdeş, concertul a fost susţinut, ca de fiecare dată, de patru cele mai bune coruri din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului: Corul "Angelli" al elevilor de la Seminarul Teologic "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, dirijat de Pr. Prof. Dr. Andrei Baboşan şi de elevul seminarist din anul III Dorin Alexandru Hotea, ocupantul locului III, secţiunea compoziţie, la etapa finală a Festivalului-Concurs Naţional de Muzică Bisericească "Lăudaţi pe Domnul", care dirijează şi Corul bisericii din satul său natal, Buciumi, Protopopiatul Chioar; Corul "Sfântul Ioan Damaschinul" al Domeniului Teologie Ortodoxă "Justinian Arhiepiscopul" al Centrului Universitar "Nord" din Baia Mare al U.T.C. Cluj-Napoca, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan; Corul "Doxologia" al Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran, şi Corul "Arhanghelii" al preoţilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Pr. Prof. Dr. Petrică Aurelian Covaciu. Soliştii Corului "Arhanghelii" au fost Darius Coltan, de la Opera Română din Cluj-Napoca, absolvent de Teologie, mezzosoprana Lăcrimioara Rostaş, studentă şi angajată a Operei din Cluj-Napoca, fostă componentă a Corului "Doxologia", şi Pr. Ioan Socolan, protopop de Satu Mare, bariton. Concertul a cuprins 21 din cele mai frumoase colinde româneşti, care poartă semnătura unor celebri compozitori români, precum Timotei Popovici, Paul Constantinescu, Gheorghe Danga, Gheorghe Cucu, Tiberiu Brădiceanu etc., colinde celebre internaţionale ca "Adeste fideles", dar şi colinde de la noi, mai puţin cunoscute, dar de o frumuseţe rară, ca "Pă poduţ de raiu", colindă din Berinţa, de Călin Ionce, interpretată de Corul "Doxologia", al cărei nume a dat titlul concertului. Calitatea interpretării a fost de înaltă clasă, uimind pe toţi cei prezenţi, lucru care s-a putut observa şi de către creştinii din ţară sau din străinătate, care au urmărit acest eveniment în transmisie directă pe Facebook şi care urmăresc constant live Sfintele Liturghii şi alte evenimente teologice de la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare.

Lucrul acesta a fost subliniat şi de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în cuvântul rostit în încheierea concertului:

"A fost un concert imperial, minunat, un dar de sărbători pe care îl oferim cu inimă bună şi cu multă bucurie tuturor celor care participă în Catedrala noastră în această atmosferă de Betleem, a spus Preasfiţitul Părinte Episcop Iustin. Aşa cum puteţi vedea, colindul nostru românesc în acest spaţiu parcă este un colind la Peştera Betleemului. Aşa ne simţim în toată simplitatea din subsolul Catedralei în care este multă nobleţe, multă frumuseţe, multă artă, dar şi multă sfinţenie. Aici noi organizăm toate evenimentele, de la cel mai Sfânt eveniment şi unic, care este Sfânta Liturghie, deşi o repetăm în fiecare zi, în fiecare duminică şi sărbătoare, fiecare Liturghie este un eveniment unic. De fiecare dată Hristos se jertfeşte, iar noi primim din nou şi din nou arvuna mântuirii. Îi felicităm pe seminarişti, pe studenţii teologi, pe membrii Corului "Doxologia" al Catedralei, care de fiecare dată ne înalţă la Sfânta Liturghie, şi pe părinţii din Maramureş şi Sătmar, care au venit de la distanţe mari ca să fie în seara aceasta cu noi, plus repetiţiile pe care le-au făcut de fiecare dată, fie în Maramureş, fie în Satu Mare, ca să se pregătească şi să ne dăruiască acest unic concert solemn de sărbători."

Preasfinţtul Părinte Episcop Iustin a apreciat şi valoarea colindei româneşti:

"Colindul nostru românesc cred că face parte din patrimoniul nematerial sacru al poporului român, în primul rând, al Europei şi al omenirii. Colindul nostru românesc este un bun cultural foarte preţios pentru întreaga umanitate şi prin aceasta noi reuşim să ajungem la sufletul popoarelor, la care mai repede ajungi prin colind şi prin cânt, decât prin cuvânt. Colindele noastre sunt înnobilate de spaţiul în care se desfăşoară şi de frumuseţea credinţei noastre, a maramureşenilor şi a sătmărenilor. Să ne dea Dumnezeu bucuria pe care a avut-o Maica Domnului când L-a Născut pe Pruncul Iisus şi L-a înfăşat şi culcat în iesle şi L-a strâns la sânul ei, şi L-a ocrotit ca să ni-l dăruiască să ne fie nouă Mântuitor. O, ce veste minunată a fost acest concert!" Concertul s-a încheiat apoteotic cu colinda "O, ce veste minunată!" în interpretarea la unison a celor patru coruri şi al participanţilor la concert, care au umplut până la refuz nivelul unu al Catedralei. Foto.

 • Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală " Sfânta Treime" din Baia Mare

Duminică, 16 decembrie 2018, a XXVIII-a după Sfintele Rusalii, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, mare eclesiarh al Catedralei Episcopale "Sfânta Treime", Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Florin Bălan, Pr. Claudiu Ciascai, slujitori ai Catedralei Episcopale, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Doxologia" al Catedralei Episcopale "Sfânta Treime", dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

Cuvânt de învăţătură

Un frumos şi cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la pericopa evanghelică a dumninicii despre pilda celor poftiţi la cină.

"Această pericopă evanghelică, spun Sfinţii Părinţi, în interpretarea teologică, a zis Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, ne zugrăveşte chemarea lui Dumnezeu la cina Fiului de Împărat sau la cina Fiului Său, la Sfânta Euharistie, pe care ne-a dăruit-o Hristos ca fiind Trupul şi Sângele Său, pe care, dacă o onorăm şi mâncăm Trupul şi Sângele Domnului, vom avea în noi viaţă veşnică şi la judecată nu vom veni, ci ne vom muta din moarte la viaţă, zice Sfântul Evanghelist Ioan."

"Nu ştim care sunt priorităţile vieţii noastre, a mai precizat Preasfințitul PPărinte Episcop Iustin. Priorităţile a venit să ni le arate Hristos. Sufletul unui om valorează mai mult decât cerul şi pământul. Al unui om! Un suflet în faţa lui Dumnezeu valorează mai mult decât universul întreg! Dacă i-a dat atât de mare valoare Hristos sufletului şi S-a pogorât din Cer şi S-a micit şi S-a făcut om şi a intrat în trupul nostru, Dumnezeu fiind, ca să mântuiască sufletul nostru, atunci prioritatea vieţii noastre trebuie să fie mântuirea sufletului, nu viaţa aceasta efemeră şi bunurile materiale. Sunt necesare, trebuie să trăim o viaţă decentă, dacă se poate chiar nobilă sau aristocratică, dar nu doar să fim aristocraţi din punct de vedere material şi să ne batem cu cărămida în piept câţi bani avem, ce vile avem şi ce bogăţii avem. Nu. Nu asta. Nobleţea ţine de interiorul omului, de felul de a fi, de a gândi, de a se comporta, de a se raporta la Dumnezeu, la oameni, la societate. Şi atunci, prioritatea noastră ar fi să fim creştini adevăraţi. Nu fundamentalişti, nu formalişti, nu farisei, nu făţarnici, ci cinstiţi şi sinceri", a concluzionat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Hirotesiri

La încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin le-a conferit Sfânta Cruce şi rangul de iconom stavrofor preoţilor Florin Bălan, cu peste 11 ani de slujire, şi Claudiu Ciascai, cu 9 ani şi jumătate de slujire preoţească, de mai mulţi ani având ascultare la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare. Sunt preoţi foarte buni, de vocaţie şi au primit aceste distincţii ca o apreciere pentru efortul depus în slujire. Părintele Cludiu Ciascai este şi duhovnicul Seminarului Teologic "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare. Foto.

 • Duminică, 16 decembrie 2018, a XXVIII-a după Sfintele Rusalii, Sfânta Liturghie în parohia Scărișoara Nouă. Foto.
 • Vineri, 14 decembrie 2018, Grup de colindători din parohia Rona de Jos. Foto.
 • Vineri, 14 decembrie 2018, Grup de la facultatea de teologie din Alba Iulia. Foto.
 • Vineri, 14 decembrie 2018, Preasfințitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a primit, la Reședința Episcopală, Corul de colindători de la Colegiul Tehnic “George Barițiu” din Baia Mare. Elevii au fost însoțiți de cadrele didactice ce predau disciplina Religie, prof. Andrei Cionca și arhid. prof. Adrian Dobreanu. Foto.
 • Vineri, 14 decembrie 2018, Înmormântarea fratelui dl. Octavian Petric. Foto.
 • Joi, 13 decembrie 2018, Întâlnire pt restaurarea bisericii monument istoric Sf arhangheli Mihail si Gavril din parohia Buteasa. Foto.
 • Joi, 13 decembrie 2018, Întâlnire cu Comandantul UM Baia Mare Danut Gabriel Danila. Foto.

 • Primii colindători la Centrul Eparhial  

Joi, 13 decembrie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a fost gazdă pentru primii colindători din anul acesta, care au vestit Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos. Alături de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a aflat şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar.

Grupul a fost unul de excepţie, pentru că a fost alcătuit din preoţii coordonatori ai activităţilor de catehizare de la nivelul celor 8 protopopiate din Eparhie, precum şi invitaţi. Ei s-au aflat la Centrul Eparhial pentru o întâlnire cu Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, precum şi pentru consfătuirea anuală pe probleme de catehizare, în care s-a făcut bilanţul anului care se încheie peste câteva săptămâni şi s-au stabilit direcţiile de activitate pentru anul care vine. Grupul a fost condus de Diacon Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului. Conform tradiţiei, preoţii care se ocupă de catehizarea tineretului au primit mici cadouri, după tradiţia străbună. Foto.

 • Consfătuirea preoţilor coordonatori ai activităţilor pentru tineret  

Joii 13 decembrie 2018, de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a întâlnit, la Centrul Eparhial din Baia Mare, cu preoţii coordonatori ai activităţilor pentru tineret de la nivelul protopopiatelor din Eparhie şi cu invitaţi ai Sectorului Teologic Educaţional.

Au participat Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al Sectorului Teologic Educaţional, Diacon Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru activitatea cu tineretul, şi coordonatorii activităţilor pentru tineret din protopopiate: Pr. Bogdan Ciocotişan din Protopopiatul Baia Mare, Pr. Călin Palfi - Satu Mare, Pr. Marcel Oprişan - Sighet, Pr. Dinu Brici - Vişeu, Pr. Valer Pop - Carei, Pr. Mihai Gheduţiu - Lăpuş, Pr. Nicolae Robaş - Oaş, Pr. Ioan Kraiciuc - Chioar, iar ca invitaţi Arhid. Ionuţ Pleş şi Diac. Adrian Morar.

"Eu vă felicit pentru toate activităţile care au avut loc anul acesta, care s-au diversificat şi s-au multiplicat foarte mult şi au crescut calitativ, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. A fost o dinamică continuă la Sectorul Teologic-Educaţional în cadrul căruia funcţionează şi Biroul de Tineret. Activităţile cu tineretul la nivelul Eparhiei sunt îmbucurătoare şi dătătoare de noi speranţe. Ele nu sunt un motiv de mândrie, ci, dimpotrivă, de încurajare şi de conştientizare pentru cât de mult mai avem de lucrat. Important este să ne armonizăm activităţile, să le facem organizat, să creăm formatori, să ne perfecţionăm, să evoluăm, să nu pierdem ceea ce am câştigat. Să fim dătători de ton. Aici, în Eparhia noastră, s-a aprins flacăra activităţilor cu tineretul în Biserica Ortodoxă. Să activaţi asociaţiile tinerilor. Să veţi repere."

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a prezentat coordonatorilor şi invitaţilor icoana "Maica Domnului - Ocrotitoarea Satului Românesc", pictată pentru "Anul Omagial al Satului Românesc (al preoţilor, îmvăţătorilor şi primarilor gospodari)", cum a fost declarat anul 2019 în Patriarhia Română.

Consfătuirea, organizată de Biroul pentru tineret din cadrul Sectorului Teologic-Educaţional, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, a constat în prezentarea situaţiei existente în rândul tinerilor faţă de Biserică, un training catehetic pentru formarea şi perfecţionarea preoţilor organizatori de tabere, şcoli de vară şi alte activităţi cu tineretul, strategii de organizare şi dinamizare a activităţilor Asociaţiilor Tinerilor Ortodocşi din Protopopiate. La consfătuire s-au discutat chestiuni referitoare la implicarea preoţilor, implicarea şi aspiraţiile tinerilor, despre activităţi dorite de tinei, proiecte reuşite, identificarea problemelor existente în viaţa tinerilor, proiecte pentru anul viitor, implicarea tinerilor în viaţa Bisericii, cu nevoile şi dorinţele lor, dar şi identificarea nevoilor preoţilor cu privire la organizarea activităţilor pentru tineri, precum proiecte, activităţi practice, jocuri. Un punct asupra căruia s-a insistat a fost alcătuirea unei echipe de lucru formate din preoţi şi voluntari menite să confere dinamism activităţilor de la nivelul protopopiatelor. În cadrul consfătuirii s-a discutat şi despre pregătirea şi organizarea sărbătorii Sfântului Arhidiacon Ştefan, ocrotitorul tinerilor din Eparhia Maramureţului şi Sătmarului. Foto.

 • Miercuri, 12 decembrie 2018 - Vizita arhierească la Palatul Episcopal din Sighet.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vizitat şantierul Palatului Episcopal din Sighetu Marmaţiei

Miercuri, 12 decembrie 2018, Preasfințitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, însoţit de Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, şi Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, Pr. Dan Sidău - director al Centrului Cultural“, a efectuat vizită pe şantierul „Centrului Pastoral Cultural "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Sighetu Marmației.

Fostul sediu al Episcopiei, amplasat pe strada Iuliu Maniu, a intrat într-un amplu proces de restaurare printr-un proiect pe fonduri europene. Proiectul se derulează sub denumirea: CONSERVAREA, REAMENAJAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A PALATULUI CULTURAL SIGHETU MARMAŢIEI CU DESTINAŢIA „CENTRUL CULTURAL PASTORAL SFÂNTUL IOSIF MĂRTURISITORUL”.

Lucrările au început la data de 29.10.2018 şi au termen de execuţie 23 luni. Ceea ce înseamnă că data la care se preconizează terminarea lucrărilor este 29.09.2020.

Vizita a avut ca scop evaluarea stadiului lucrărilor în calitate de beneficiar, pe acest şantier care este foarte important pentru Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, pentru Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei, precum şi pentru toată comunitatea sigheteană.

Stadiul lucrărilor este în graficul stabilit şi se desfăşoară în conformitate cu etapele prevăzute în proiect. Foto.

Miercuri, 12 decembrie 2018 - Vizite pastorale în parohia Bixad.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a cinstit doi credincioşi ce au împlinit de 100 de ani

Miercuri, 12 decembrie 2018, Preasfințitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a efectuat două vizite pastorale în Parohiile din Săliștea de Sus - Protopopiatul Vişeu și Parohia Bixad - Protopopiatul Oaş.

 

Vizita pastorală a continuat la Parohia Bixad, unde Ierarhul a fost întâmpinat de P.C. Pr. Marcel Malanca, protopop al Oaşului, şi Pr. Vasile Chiorean, paroh.

După ce vizitat biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” şi Capela de cimitir, care este în construcţie, a poposit pentru câteva momente în casa încărcată de istorie a venerabilului credincios GHEORGHE MĂGUREAN, care este cinstea localității. Acest om a împlinit deja vârsta de 100 de ani de viaţă şi peste 77 de ani de familie creştină, iar acum, în An Centenar, Preasfinţia Sa i-a cinstit vârsta, credinţa, evlavia şi demnitatea cu care a trăit în cei peste 100 de ani în slujba Bisericii Ortodoxe şi a Neamului Românesc.

Menţionăm faptul că a slujit pentru mult timp ca şi paznic la vestita Mănăstire Bixad, în perioade istorice de restrişte. Cu multă dragoste şi emoţie sfântă, Preasfinţia Sa i-a conferit Ordinul „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”, o icoană cu Mântuitorul Hristos, o Sfântă Scriptură, calendare şi un dar pentru Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului.

Prin aceste fapte de recunoştinţă faţă de aceşti oameni venerabili, din cele două judeţe Maramureş şi Satu Mare, care compun Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţia Sa a făcut un act de cinstire, pentru tot ceea ce au făcut pentru Biserică şi Neam, faţă de două persoane în viaţă care au împlinit 100 de ani.

Prin cinstirea acestor chipuri venerabile, care sunt monumente vii de istorie, a fost cinstită memoria tuturor celor care, în cei 100 de ani de Românie Unită, şi-au pus viaţa, râvna şi priceperea lor în slujba Bisericii Ortodoxe şi a Neamului Românesc.

După ce le-a conferit Ordinul „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul şi darurile de Sfintele Sărbători”, Preasfinţia Sa i-a binecuvântat şi le-a spus: „Rugăm pe Atotmilostivul Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot ceea ce aţi făcut pentru Familie, Biserica Ortodoxă şi Neamul Românesc şi să vă dăruiască sănătate, mântuire şi întru toate bună sporire”. Foto.

 

 

 

 

Miercuri, 12 decembrie 2018 - Vizite pastorale în parohia Săliștea de Sus.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a cinstit doi credincioşi ce au împlinit de 100 de ani

Miercuri, 12 decembrie 2018, Preasfințitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a efectuat două vizite pastorale în Parohiile din Săliștea de Sus - Protopopiatul Vişeu și Parohia Bixad - Protopopiatul Oaş.

Însoţit de Arhid. Teodosie Bud, consilier economic, şi Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier social-filantropic şi misionar, Ierarhul a vizitat mai întâi biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” împreună cu preoţii slujitori în cele două parohii: Pr. Gavriş Ioan Vancea, Pr. Nicolae Pintea, Pr. Narcis Ioan Ierima şi Pr. Dumitru Iuga.

Apoi s-a deplasat, împreună cu însoţitorii şi preoţii slujitori din Sălişte, pe strada Dr. Gavrilă Iuga, unde locuieşte o credincioasă, ILIŞCA HOJDA, care în data de 14 decembrie a.c. va împlini venerabila şi admirabila vârstă de 100 de ani de viaţă. Cu această ocazie Preasfinţia Sa i-a conferit Ordinul „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”, o icoană cu Maica Domnului, o Sfântă Scriptură, calendare şi un dar pentru Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului.

După acest moment deodată istoric şi emoţionant, Preasfinţia Sa a vizitat biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” şi Centrul Social „Sfinţii Martiri Brâncoveni”.

Acest Centru Social este în momentul de faţă în construcţie şi va fi destinat cu prioritate pentru preoţii şi preotesele cu nevoi speciale, dar care va avea şi alte utilităţi. În momentul de faţă este funcţională bucătăria şi sala de mese, unde se desfăşoară diverse activităţi cu tinerii şi vârstnicii din localitatea Sălişte.Foto.

 • Luni, 9 decembrie 2018. Sfânta Liturghie la Mănăstirea Scărișoara. Foto.

 • Crucea Sfântul Iosif Marturisitorul pentru Pr. Prof. Univ. Dr. Mihai Himcinschi

Duminică, 9 decembrie 2018, de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare în fruntea unui sobor format din preoţii slujitori ai Catedralei.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Pr. Prof. Univ. Dr. Mihai Himcinschi, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, invitat în Baia Mare pentru a susţine o conferinţă, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarh, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, slujitori ai Catedralei, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Doxologia" al Catedralei, dirijat de Arhid. Ionuţ Pleş, iar la priceasnă a cântat Arhid. Ionuţ Pleş împreună cu tinerii din Grupul Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din cadrul Catedralei Maramureşene (ATOCEM).

Cuvânt de învăţătură

Părintele Profesor Mihai Himcinschi a fost cel care a rostit cuvântul de învăţătură despre Evanghelia duminicii, a tămăduirii femeii gârbove. "Mesajul Sfintei Evanghelii de astăzi, din Capitolul 13 al Sfântului Evanghelist Luca, ne descrie modul în care Mântuitorul Iisus Hristos, aflându-se într-o sinagogă şi propovăduind Evanghelia, Legea cea nouă, vestea cea nouă, poporului său Israel, vindecă o femeie gârbovită, a spus Părintele Prof. Univ. Dr. Mihai Himcinschi. Această minune creează o reacţie şi mai marele sinagogii ceartă poporul, spunând că aveţi atâtea zile la dispoziţie, nu în ziua sâmbetei să faceţi minuni. Este foarte important să înţelegem din această minune că Mântuitorul a venit în lume să dezlege neputinţele noastre."

Distincţie pentru Pr. Prof. Univ. Dr. Mihai Himcinschi

În semn de înaltă apreciere și prețuire pentru activitatea teologică și academică, pentru contribuția adusă la bunul mers al învățământului teologic ortodox și pentru atenția și dragostea cu care a răspuns, de fiecare dată, invitației Chiriarhului locului şi Departamentului de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” din Baia Mare de a fi prezent în mijlocul studenţilor şi credincioşilor băimăreni, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a înmânat Părintelui Pr. Prof. Univ. Dr. Mihai Himcinschi una dintre cele mai înalte distincţii care se oferă de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Crucea „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș”. Foto.

 • Sfânta Liturghie în Parohia “Sf. Arhangheli” Carei. Foto.

Catedrala Episcopală „ Sfânta Treime” din Baia Mare, în data de 8 decembrie 2018, a fost gazda manifestării cultural-religioase “ De Naşterea Domnului” ediţia a XIX-a în cadrul căreia s-a desfăşurat Concursului Judeţean de interpretare a Colindelor „Colindătorii”, ediţia a VIII- a. Evenimentul organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului , are loc cu binecuvântarea şi în prezenţa Presfinţitului Părinte Iustin, chiriarhul acestei episcopii istorice, care a subliniat importanţa orei de religie, rolul major al păstrării şi a transmiterii valorilor creştine pentru a avea şi în acest mileniu un popor ataşat de valorile creştine autentice, a apreciat implicare elevilor, profesorilor şi a părinţilor. În preajma marelui praznic împăratesc al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, elevii şi profesorii participanţi au adus, şi în acest an, vestea plină de bucurie a întrupării Domnului, prin colindul străbun, bine păstrat şi transmis din generaţie în generaţie, au expus icoane pe lemn, icoane pe sticlă, creaţie literară, iar trei trupe de mici actori, au prezentat piese de teatru religios. În cadrul acestei manifestari au fost implicaţi un număr de 174 elevi cu participare directă şi 78 elevi cu participare indirectă coordonaţi de 43 de cadre didactice din şcoli gimnaziale, licee şi colegiile din judeţ.

Parteneri ai evenimentului: Episcopia Ortodoxă Romînă a Maramureşului şi Sătmarului, Seminarul Teologic „Sfăntul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu” Baia Mare, Societatea, „Flori de crin” Baia Mare, oameni inimoşi care doresc să rămână anonimi. Parteneri media : Trinitas , Ziarul Lumina, EMM şi Graiul Maramureşului. În organizare au fost implicate cadrele didactice din cercul metodic din Baia Mare coordonaţi de către profesor Ştefan Mioara.

Juriului a avut următoarea componenţă: Preşedintele de onoare a fost Presfinţitul Părinte Dr. Iustin, presedinte executiv pr.prof. Dr. Baboşan Andrei, prof. Pop Ioan Marian, prof. arhid.drd. Farcaş Daniel, pr.prof.drd.Pop Claudiu, prof. arhid. drd. Dobreanu Adrian

În urma jurizării Concursului Judeţean de interpretare a Colindelor „Colindătorii” avem următorul clasament:

Pentru secţiunea grup vocal tradiţional- şcoli gimnaziale : Premiul I - Școala Gimnazială “Dr.Georghe Tite” Săpânța, Premiul II - Școala Gimnazială Bicaz, Premiul III- Liceul Tehnologic “Octavian Goga” Rozavlea, Premiul III- Școala Gimnazială “Mircea Vulcănescu” Bârsana

Pentru secţiunea grup vocal tradiţional- licee şi colegii : Premiul I - Liceul Teoretic “Petru Rareș” Târgu Lăpuș, Premiul II - Liceul Teoretic “Bogdan Vodă” Vișeu de Sus, Premiul III- Liceul Teoretic “Ioan Buteanu” Șomcuta Mare , Menţiune - Liceul “George Pop de Băsești” Vișeu de Sus

Pentru secţiunea grup armonic : Premiul I – Colegiul Național “Mihai Eminescu” Baia Mare, Premiul II - Școala Gimnazială “Alexandru Ivasiuc” Baia Mare

Pentru secţiunea teatru religios : Premiul I : Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare, „Povestea bradului de Crăciun” prof. Pop Violeta Premiul I : Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Baia Mare „Vestea Naşterii Domnului” prof. Roşca Georgeta Premiul I : Şcoala Gimnazială Satulung, „Viflaimul” prof. Homorodan Gabriela. În cadrul preselecţiei au participat grupuri vocale din cadrul următoarelor unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială Băița de sub Codru, Școala Gimnazială Strâmtura, Școala Gimnazială Groșii Țibleșului, Școala Gimnazială Moisei, Școala Gimnazială Satulung, Colegiul Național “Mihai Eminescu” Baia Mare, Liceul Taras Sevcenko, Școala Gimnazială Vima Mică. Devenită tradiţie, expoziţia amenajată în Sala Bizantină „Iustinian Arhiepiscopul” a fost vizitată de cei prezenţi, elevii primind din partea Presfinţitului Părinte Iustin şi a organizatorilor, daruri potrivite în acest timp binecuvântat. Sincere mulţumiri tuturor celor implicaţi şi felicitări tuturor participanţilor. Foto.

 • Hramul primei biserici ortodoxe din Baia Mare

Joi, 6 decembrie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica Parohiei "Sfântul Nicolae" din Baia Mare, paroh Pr. Fabian Corian, protopopul Băii Mari, înconjurat de un frumos sobor.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Fabian Coroian, protopopul Băii Mari şi noul paroh al acestei biserici, Pr. Ioan Pop, fost secretar eparhial, fost consilier eparhial şi fost paroh al acestei biserici, Pr. Ioan Zorel Buia, secretar protopopesc la Baia Mare, Pr. Mihai Tira, Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, slujitori ai acestui Sfânt Altar, Pr. Vasile Trif, Pr. Nuţu Ivanciuc, îmbisericiţi aici, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de teologi băimăreni, dirijaţi de Răzvan Paşca.

Cuvântul de învăţătură

La momentul chinonicului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învăţătură despre semnificaţia sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, mare făcător de minuni, unul dintre cei mai cunoscuţi sfinţi din calendar.

"Praznic mare şi sfânt este astăzi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, şi iată, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă strămoşească ne aşează în faţă spre cinstire şi prăznuire unul dintre cei mai mari şi iubiţi Sfinţi ai Bisericii lui Hristos şi anume pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, care este şi ocrotitorul acestei biserici de suflet pentru mulţi dintre noi şi pentru foarte mulţi băimăreni. O biserică iubită, cercetată şi cinstită în mod deosebit." Apoi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a prezentat credincioşilor viaţa plină de sfinţenie a Sfântului Ierarh Nicolae, de la naşterea sa, până la trecerea la Domnul, cu sublinieri asupra minunilor făcute pentru ajutorarea celor nevoiaşi şi a vorbit despre Sfintele sale Moaşte.

"Să ne ajute Dumnezeu să-l cinstim pe Sfântul Nicolae, să-i urmăm pilda vieţii lui şi să ne rugăm ca să ne ocrotească şi să ne întărească în bisericile care sunt sub ocrotirea lui, dar şi poporul nostru românesc să rămână şi să mărturisească dreapta credinţă a lui Dumnezeu cu demnitate, cu libertate şi cu fermitate."

O icoană pentru chiriarhul locului

După încheierea Sfintei Liturghii, Părintele Protopop Fabian Coroian, parohul bisericii, a oferit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae pentru Muzeul Episcopiei, după care a adus mulţumiri tuturor celor prezenţi.Biserica cu hramul "Sfântul Ierarh Nicolae" din Baia Mare este prima biserică a creştinilor ortodocşi din Baia Mare, când aceştia au fost transferaţi, în 1922, dintr-o capelă, într-un spaţiu amennajat ca biserică dintr-o fostă sală de sport a fostului gimnaziu din apropiere, donată de Consiliul oraşului Baia Mare Bisericii Ortodoxe. Se întâmpla la nici patru ani împliniţi de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, al cărei Centenar l-am sărbătorit recent. După cum se vede, românii ortodocşi nu au avut dreptul la biserică proprie până atunci, iar stăpânirea străină nu le permitea să îşi ridice propria biserică, lucru care a fost permis altor culte. Acea biserică amenajată cu turn şi cupolă de preotul paroh de vrednică pomenire Alexiu Latiş, protopopul Băii Mari, a fost târnosită de episcopul Nicolae Ivan al Clujului în 1929.În 1980, în plin regim comunist, pe acelaşi spaţiu mic, biserica a fost refăcută din temelii, sub pretextul consolidării, încât a ajuns la forma în care se află azi, după planurile arhitectului Constantin Pena, o biserică de o frumuseţe deosebită, mult cercetată şi iubită de credincioşi. Foto.

 • 6 decembrie 2018

  Sfânta Liturghie la Mănăstirea Rohia. Foto.

 • 6 decembrie 2018

  Concert extraordinar de colinde. Foto.

 • 6 decembrie 2018.

  Lansare de carte. Foto.

 • Lansare de carte  Cum a schimbat creştinismul lumea

La această problemă sau întrebare, deşi titlul cărţii nu are semnul întrebării, răspunde cartea lui Alvin J. Schmidt, tradusă din limba engleză în limba română de profesorul dr. Cosmin Lauran din Baia Mare şi lansată duminică, 2 decembrie 2018, la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare de universitarii Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, şi Conf. Univ. Dr. Florian Roatiş, de la Universitatea de Nord din Baia Mare, moderator fiind Pr. Prof. Dorin Micu, erudit băimărean.

Cartea, tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, consătean cu traducătorul, la Tipografia Arhiepiscopiei din Alba Iulia, în ultimele zile, are un cuvânt înainte de Dan Ciachir, intitulat "Despre rodele creştinismului".

Frapează de la început limbajul plăcut şi cursiv în care a fost tradusă cartea, fapt ce o face accesibilă şi pentru cititorul de rând, dar, care, parcurgând-o cu atenţie, poate deveni beneficiarul chiar al unei cateheze. Este suficient să amintim titlurile celor 15 capitole şi vă veţi convinge că aşa este, dacă nu, poate, vă va face curioşi să o citiţi şi dumneavoastră: Oamenii transformaţi de Iisus Hristos, Sfinţirea vieţii omeneşti, Creştinismul şi moralitatea sexuală, Libertatea şi demnitatea femeilor, Dragoste şi milă: legătura lor creştină, Spitalele şi sistemul de sănătate: rădăcinile lor creştine, Amprenta creştinismului asupra educaţiei, Munca şi libertatea economică, Ştiinţa şi creştinismul, Libertate şi dreptate pentru toţi, Abolirea sclaviei: o realizare creştină, Arta şi arhitectura, Sunetul muzicii: rezonanţa lui creştină, Capodopere ale literaturii: amprente creştine, Alte influenţe: sărbători, cuvinte, simboluri, expresii. Fiecare capitol se încheie, cu subcapitolul Concluzii, importante nu numai din perspectiva didactă a fixării cunoştinţelor, ci şi al mesajului care formează cititorul. Iată doar un exemplu din capitolul Amprenta creştinismului asupra educaţiei: "Cei care trăiesc în şcolile occidentale îşi petrec ani mulţi în şcoli, colegii sau universităţi, dar ştiu foarte puţine despre contribuţiile aduse de creşninism în domeniul educaţiei, atât de preţuit astăzi. Necunoscând aceste lucruri, nu este desconsiderat doar creştinismul, ci Iisus Hristos Însuşi. Dacă nu ar fi fost El şi învăţăturile Sale, cine poate şti la ce nivel de dezvoltare ar fi ajuns astăzi educaţia?" Este, din alt unghi de vedere, chiar justificarea scrierii acestei cărţi de către un sociolog de primă mărime. Sau altfel spus, dacă nu era creştinismul, cu cât am fi fost mai săraci? "Este vorba de o carte excepţională, a spus Conf. Univ. Dr. Florian Roatiş, coordonatorul Filialei Academiei Române de la Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" din Baia Mare, o carte de informaţii, care este departe de duhul de coloratură al popularizării, dar nu este nici o carte abstractă, care să nu poată fi citită. Această carte m-a fascinat la citirea ei, o carte de 579 de pagini, substanţială din toate punctele de vedere. Este o carte care se citeşte destul de uşor, pentru că este scrisă inteligibil şi, paradoxal, este scrisă într-un spirit ortodox, în sensul etimologic al cuvântului. Autorul, pastor luteran, prezintă în cartea sa o opinie corectă despre religie şi despre lumea precreştină." "Cartea are merite incontestabile, a afirmat Pr. Prof. Dorin Micu, este o lucrare destinată publicului larg, orice om educat poate să o înţeleagă, să îşi însuşească temele respective şi e de mare actualitate. Cartea identifică nişte racile ale antichităţii, care îşi fac reapariţia în societatea noastră post modernă. Cartea are nenumărate merite şi este o lectură binevenită pentru oricare dintre noi, indiferent cât de informaţi suntem, avem ceva de învăţat din această carte." "Nu întâmplător apare cartea aceasta în peisajul livresc românesc, a subliniat Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă. Apare în momentul în care avem probleme cu familia. În momentul în care avem probleme cu genurile. Această carte... ne-a arătat cum putem să ne asumăm adevărul revelat, să-l înţelegem, să-l întrupăm şi să trăim într-o creaţie care nu-i panteistă şi, totuşi, are fiecare element în sine relaţie cu Dumnezeu... Cartea aceasta ne dă nişte argumente cu privire la modul civilizat în care trebuie să discutăm cu cei care organizează seminarii pe tema lui Iisus, cu cei care organizează seminarii pe tema fiinţei, de pildă, şi cu toate celelalte, pentru că numai acolo unde nu este deschiderea suficientă spre dialogicitate, spre întâlnirea în cuvânt cu celălalt numai acolo se afirmă relaţii antitetice, antagonice ireconciliabile", este de părere Părintele Profesor Ioan Chirilă. Incontestabil, un eveniment editorial de mare substanţă apariţia acestei cărţi în traducerea profesorului Cosmin Lauran, carte scrisă de un heterodox în favoarea uni creştinism limpede susţinut, fără intenţii prozelite. Foto.

 • Crucea "Sfântul Iosif Mărturisitorul" pentru Părintele Profesor Ioan Chirilă

Duminică, 2 noiembrie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, în fruntea unui sobor din care a făcut parte şi Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Sfânta Liturghie Arhierească

După ce a fost întâmpinat cu mare bucurie de tinerii Catedralei băimărene, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, în fruntea unui sobor format din Pr. Prof. Univ. Dr Ioan Chirilă, preşedintele Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, sosit în Baia Mare pentru a susţine o conferinţă, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, slujitori ai Catedralei, Pr. Alexandru Dragoman, din Parohia Ciuta, Protopopiatul Carei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Doxologia" al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

Cuvânt de învăţătură

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Părintele Profesor Ioan Chirilă, la chinonic, şi a avut ca temă Evanghelia duminicii, a vindecării orbului din Ierihon.

"Orbul ştia mai multă religie decât cei care umblau toată ziua după Mântuitorul Iisus Hristos, a spus Părintele Profesor Ioan Chirilă. Pentru că, auziţi cum L-a strigat, cum L-a chemat: L-a chemat Fiul lui David. Adică I-a spus: Tu eşti Mesia, Cel care trebuie să vină din casa împăratului, a regelui David. Dacă Tu eşti Mesia, ştiu că ai putere să-mi dai vederea. Adică, cu mult înainte de a se scrie Simbolul de Credinţă, pe care noi l-am rostit astăzi împreună aici, orbul din Ierihon I-a spus Mântuitorului Iisus Hristos: Tu eşti Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat şi ştiu că Tu, Cel ce le-ai făcut pe toate, poţi să faci ca ochii mei aceştia uscaţi şi şterşi să vadă din nou, să poată să te acopere din nou cu lacrima fericirii şi a pocăinţei. Căci ştiu, Doamne, ştiu, că ochiul meu se curăţeşte numai atunci când lacrima pocăinţei îl spală, numai atunci când, spălat fiind cu lacrima pocăinţei şi privind către cele înalte, Te vede pe Tine şi Te preamăreşte."

Crucea "Sfântul Iosif Mărturisitorul" pentru Părintele Profesor Ioan Chirilă

Cea mai înaltă distincţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului i-a înmânat-o Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin Părintelui Profesor Ioan Chirilă: Crucea "Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş", în semn de înaltă apreciere pentru întreaga activitate de profesor şi de slujitor al Sfântului Altar, pentru îndrumarea atâtor generaţii de seminarişti şi studenţi teologi clujeni, pentru toate cărţile şi comunicările ştiinţifice pe care le-a realizat de-a lungul anilor. Foto.

 • Duminică, 02 decembrie 2018, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Scărișoara Nouă

Duminică, 02 decembrie, Preasfințitul Părinte TIMOTEI Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei  Maramureșului și Sătmarului ,  a  liturghisit  și a predicat la Mănăstirea Scărișoara Nouă, Protopopiatul Carei.

Răspunsurile liturgice au fost date de membrii Grupului bizantin “Anastasios” din Târgu Mureș, condus de Iustinian Ioachim Simion. Foto.

 • Duminică, 02 decembrie 2018, Slujba Înmormântării doamnei preotesei Colțan

Duminică, 02 decembrie 2018, Preasfințitul Părinte TIMOTEI Sătmăreanul  a săvârșit Slujba Înmormântării doamnei preotese Elena Coltan în Parohia Vetiș, Protopopiatul Satu Mare. Foto.

 

 

 • "De la Vlădică până la opincă" maramureşenii au cinstit Centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia

Întreaga suflare maramureşeană s-a aflat sâmbătă, 1 Decembrie 2018, cu gândul şi fapta alături de Centenarul Marii Uniri care a fost sărbătorit la Alba Iulia, iar cei mai români dintre români au fost prezenţi chiar în Cetate, ducând cu ei gândul întregului Maramureş şi Sătmar. Între aceştia, la loc de cinste, adică între cei 20 de Ierarhi, care au reprezentat tot atâtea ţinuturi româneşti, s-a aflat şi Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Iustin, în numele tuturor românilor ortodocşi din Maramureş şi Sătmar.

Sobor de Arhierei la Sfânta Liturghie

Sâmbătă, 1 Decembrie 2018, la ora 7,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în sobor de 20 de Arhierei în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, săvârşită cu ocazia Centenarului Marii Uniri şi patronată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului.

Te-Deum oficiat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi de Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea al Ierusalimului

Marele eveniment al Centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia a fost cinstit şi de Întâstătătorul Patriahiei Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a venit la Alba Iulia împreună cu Preafericitul Părinte Patriah Teofil al III-lea al Ierusalimului, cu care au oficiat, în prezenţa soborului de Arhierei şi Preoţi, în faţa Catedralei Reîntregirii, pe un podium special amenajat, Te-Deum-ul de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile naţiei române în cei 100 de ani câţi au trecut de la înfăptuirea Marii Uniri a României. Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh a rostit un cuvânt festiv.

"Realizarea unității naționale de la 1 Decembrie 1918 a fost posibilă şi cu aportul Bisericii Ortodoxe Române, care a sprijinit Marea Unire a tuturor românilor, Biserica fiind împreună cu poporul în toate eforturile sale de cultivare a conștiinței naționale şi de afirmare a dorinței de unitate națională, în toate provinciile româneşti, dar mai ales în Transilvania, Basarabia şi Bucovina, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Prin rugăciune, prin cuvânt rostit, prin cărți tipărite, prin prezența personală şi fapta concretă a slujitorilor ei, Biserica a fost activă în lucrarea de unire, implicându-se în realizarea acestui ideal prin ierarhi cărturari, preoţi şi diaconi patrioţi, profesori de teologie şi studenți în teologie, aceștia având talent oratoric, putere de convingere şi de mobilizare, dar şi prin călugări sau călugărițe, care au îngrijit soldații răniți, prin mănăstiri şi parohii, care au organizat colecte de bani şi de alimente, toţi împreună încurajând moral şi ajutând material pe luptătorii români pentru libertate şi unitate națională. În timpul Războiului de Întregire din perioada 1916-1918, mai mult de 250 de preoți ortodocși români au însoțit trupele armatei române pe câmpurile de luptă în calitate de confesori militari. Unii dintre ei au murit pe front, alții au fost luați prizonieri şi deportați. Peste 200 de călugări şi călugărițe au activat ca infirmieri în diferite spitale de campanie sau pe front, unii murind la datorie, din cauza tifosului exantematic. Sute de preoți au fost anchetați, jefuiți sau alungați din parohiile lor de către inamic, alții au murit împușcați în teritoriile ocupate de trupele germane. În Transilvania, peste 150 de preoți au fost aruncați în închisorile maghiare, unii fiind condamnați la moarte sau la ani grei de închisoare. Alți peste 200 de preoți au fost deportați în vestul Ungariei, în județul Șopron, unde au trăit în condiții inumane până la eliberarea lor în 1919 de către trupele române. În ceea ce privește evenimentul însuși al Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, între cei 1.228 de delegați oficiali din Adunarea Națională Constituantă au fost şi mulţi slujitori ai Bisericii".

Preasfinţitul, Părinte Episcop Iustin a luat parte la festivităţi

La ora 10,30, în sala Unirii din Alba Iulia, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu ceilalţi Ierarhi, a participat la citirea Rezoluţiunii Adunării Naţionale de la Alba Iulia, iar la ora 10,45 la primirea soliilor din cetăţile de scaun, care a avut loc tot în sala Unirii. La aceeaşi sală a Unirii, la ora 11,45, a avut loc dezvelirea plăcilor omagiale şi binecuvântarea lor de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea. La ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Iustin a fost prezent la reconstituirea istorică a Marii Adunări şi citirea Rezoluţiunii Adunării Naţionale de la Alba Iulia, care a avut loc, pentru a doua oară, în Piaţa Tricolorului din faţa Catedralei Reîntregirii.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat Monumentul Marii Uniri din Parcul Unirii din Alba Iulia, la care a fost pezent şi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului. Monumentul, de 22 m înălţime, este din piatră şi este compus din patru cruci unite în partea de sus. Cântărește 1.450 de tone. A fost conceput de sculptorul Mircea Buculei şi a costat 10 milioane lei, din care jumătate i-au revenit ca drepturi de autor. A fost conceput în 1993, când a câştigat concursul organizat de Ministerul Culturii, dar a fost realizat de abia anul acesta.

Maramureşeni şi sătmăreni la Alba Iulia de Centenar

Alături de Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, la Alba Iulia au fost prezenţi, să cinstească Centenarul Marii Uniri, un număr mare de maramureşeani şi sătmăreni. Astfel, din Maramureş au pornit cu drapelele tricolore fluturând, 11căruţe trase de cai, care au refăcut drumul maramureşenilor din 1918 către Alba Iulia, unde au participat cu credinţionalele la Actul Marii Unirii. Convoiul s-a format din Maramureşul din dreapta Tisei, unde se află două treimi din Maramureşul Voievodal. În fruntea lor, Vasile Ona Jotu, un mare român, un patriot adevărat. Convoiul s-a format pe parcursul străbaterii judeţului. Şeful delegaţiei a fost vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ioan Doru Dăncuş. Peste tot pe unde au trecut au fost primiţi cu pâine şi sare, cu mare bucurie, cu cântece patriotice, de oficialităţile administrative, în frunte cu primarii, care le-au oferit cazare şi adăpost pentru cai, pentru ca a doua zi să îşi poată continua drumul. În cele câteva zile au suportat ploi reci de tomană şi vânturi pătrunzătoare de iarnă, ger de minus 12 grade Celsius. La Alba Iulia s-au alăturat altor convoaie venite din alte judeţe. Din Satu Mare au plecat 10 călăreţi pe drumul Marii Uniri, iar pe traseu li s-au alăturat alţii. A cțiunea a aparţinut Asociației Ecvestre ”Perla Neagră” din Satu Mare. Şi din Ţara Oaşului o delegaţie numeroasă s-a îndreptat spre Alba Iulia. Au sosit la Alba Iulia românii din Şişeştiul lui Vasile Lucaciu, împreună cu preotul lor ortodox Ioan Octavian Andreica. Şi ca ei, delegaţii din multe sate ale Eparhiei au fost sâmbătă, 1 Decembrie 2018 la Alba Iulia pentru a sărbători Centenarul. Între ei, mulţi preoţi parohi, în fruntea credincioşilor pe care îi păstoresc. Nu ştim din câte localităţi din Episcopie au fost prezente delegaţii la Alba Iulia de Centenar, că nu s-a gândit nimeni să alcătuiască o evidenţă, dar portul specific din Ţările Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului s-a putut observa uşor în rândul celor prezenţi în Cetatea Marii Uniri. 1 Decembrie a fost o zi pe care cei care au fost prezenţi acolo, la Alba Iulia, nu o vor uita cât vor trăi! Bravo lor! Foto.

 

 • Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a oficiat Te-Deum-ul de Ziua Unirii la Satu Mare şi Baia Mare. Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a participat sâmbătă, 1 Decembrie, Ziua Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi sărbătoarea Centenarului Marii Uniri, la manifestările prilejuite în judeţele Satu Mare şi Maramureş în această importantă zi.

Baia Mare

Tot în ziua de 1 Decembrie 2018, la ora 15,00, Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timotei Sătmăreanul a participat, în Piaţa Tricolorului, la manifestările desfăşurate în Baia Mare cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie din Alba Iulia.

Aici, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a oficiat un Te-Deum de Ziua Unirii, prin care s-a adus mulţumire lui Dumnezeu pentru această cea mai importantă zi din istoria naţiunii române petrecută în urmă cu 100 de ani. Au participat Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, diaconi.

Preasfinţitul TImotei Sătmăreanul a asistat, apoi, la partea laică a marcării Centenarului Marii Uniri, care a constat în discursuri, urmate de defilarea detaşamentului de onoare şi formaţiunilor militare cu echipamentele din dotare ale armelor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul administrativ al judeţului Maramureş.

A urmat un spectacol artistic aniversar şi focuri de artificii. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a oficiat Te-Deum-ul de Ziua Unirii la Satu Mare şi Baia Mare. Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramurreeşului şi Sătmarului, a participat sâmbătă, 1 Decembrie, Ziua Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi sărbătoarea Centenarului Marii Uniri, la manifestările prilejuite în judeţele Satu Mare şi Maramureş în această importantă zi.

Satu Mare

Sâmbătă, 1 Decembrie 2018, de la ora 11,00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a participat la manifestările prilejuite de Ziua Națională a României în judeţul Satu Mare, unde a oficiat, în faţa statuii marelui luptător pentru drepturile românilor şi unitate naţională, Dr. Vasile Lucaciu, un Te-Deum de mulţumire lui Dumnezeu pentru realizarea Marii Uniri în urmă cu 100 de ani. Au fost de faţă preoţi din municipiu, împreună cu protopopul Pr. Ioan Socolan.

După Te-deum, Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul a binecuvântat Monumentului Eroului Necunoscut din acelaşi municipiu. Foto.

CONSERVAREA, REAMENAJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A PALATULUI CULTURII DIN SIGHETU MARMAȚIEI CU DESTINAȚIA CENTRU CULTURAL PASTORAL SFÂNTUL IOSIF MĂRTURISITORU - Fisa cadru de prezentare proiect <pdf> - MINUTA INFORMARII PUBLICE <pdf>

 
Episcop al Maramureşului şi Sătmarului
Arhiereu Vicar al Maramureşului şi Sătmarului
 

OFICIATE DE

P.S. IUSTIN PE ANUL 2019

OFICIATE DE

P.S. TIMOTEI SATMARENUL PE ANUL 2019