<inapoi>

Data: 13.09.2019

DE PARTICIPARE – PROCEDURA COMPETITIVA PENTRU ACHIZITIE EXECUTIE LUCRARI SUPLIMENTARE

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia

“Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul” <format pdf>

 • 1. Scrisoare de inaintare <format pdf>
 • 2 ANEXA 1 - SPECIFICATII TEHNICE completa <format pdf>
 • 2. Informatii generale <format pdf>
 • 3. Declaratie conflict interese <format pdf>
 • 4. Oferta financiara <format pdf>
 • 5. Oferta tehnica <format pdf>
 • 6. Imputernicire generala de reprezentare in cazul asocierii <format pdf>
 • 7. Acord de asociere <format pdf>
 • 8. Declaratie cu parte din contract care va fi data in subcontractare <format pdf>
 • 9. Declaratie privind lista principlaleor servicii executate in ultimii 5 ani <format pdf>
 • 10. Declaratie de disponibilitate <format pdf>
 • Cerere dirigentie 1 <format pdf>

„Dirigenție de șantier” pentru obiectivul de investitii „Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultual din Sighetu Marmatiei cu destinatia <<Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul>>”

ANUNȚ DE PARTICIPARE PROCEDURA COMPETITIVA - ACHIZIȚIE EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII

<format pdf>

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia

“Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului cu sediul in Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures vă invită să participați la atribuirea prin procedura competitiva a contractului de achizitie lucrari de constructii pentru proiectul Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetul Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: procedura competitiva conform Ordin MEF. 1284/2016.

Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmeaza să fie atribuit: Programului Operational Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

 • Denumire contract: EXECUTIE LUCRARI in cadrul proiectului Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”
 • Tip contract: LUCRARI
 • Coduri de clasificare CPV

45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

45212314-0 Lucrari de constructii de monumente istorice sau memorial

Locul de executare: mun. Sighetu Marmatiei, str. Iuliu Maniu, nr. 31, judeţul Maramures

 • Durata contractului: Durata estimata a lucrarilor este de 23 de luni calendaristice de la ordinul de incepere a executiei lucrarilor
 • Divizare pe loturi: NU
 • Oferte partiale sau alternative sunt acceptate: NU

Operatorii economici care participa la prezenta procedura nu au dreptul să:

 • participe în doua sau mai multe asocieri;
 • depună o ofertă individuală și o altă ofertă comună;
 • depună oferta individuală și să fie nominalizați ca sub-contractanți în cadrul altei oferte.

Valoarea estimata totala 16.545.690,20lei fara TVA, din care:

 • Lucrari: 15.058.428,62 lei fara TVA
 • Cheltuieli diverse si neprevazute: 1.487.261,58   lei fara TVA (in procent de 8,99%) si se vor accesa conform normelor in vigoare.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul din Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures incepand cu data de 19.07.2018. ora 14

Data limita de depunere a ofertelor: 31.07.2018 ora 14:00

Adresa la care se depun ofertele: Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures, C.P. 430313

Criteriul de atribuire : cea mai avantajoasa oferta tehnico-economica

Contact: Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului , tele fon: 0262 214614, fax: 0262 212546, e-mail: episcopiamaramures@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

CERERE DE OFERTA

SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER  

pentru obiectivul de investitii

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultual din Sighetu Marmatiei cu destinatia "Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul"

 

2 ANEXA 1 - pentrut licitatie caiet <format pdf>

6 Declaratie conflict Ofertant <format pdf>

1 Cerere de oferta <format pdf>

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia

“Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”

<format pdf>

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului cu sediul in Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures vă invită să participați la atribuirea prin achizitie directa a contractului de servicii de publicitate, marketing si digitizare pentru proiectul Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetul Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: procedura simplificata achizitia directa conform Ordin MEF. 1284/2016.

Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmeaza să fie atribuit: Programului Operational Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Categoria serviciului: cod CPV 85312320-8 Servicii de publicitate, marketing si digitizare

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul din Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures incepand cu data de 12,03,2018.

Data limita de depunere a ofertelor: 26.03.2018ora 12:00

Adresa la care se depun ofertele: Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures, C.P. 430313

Criteriul de atribuire : cea mai avantajoasa oferta tehnico-economica

Valoare estimata a contractului de servicii:

Lot 1 servicii de publicitate : 8.333,33 RON fara TVA.

Lot 2 servicii de marketing: 12833,33 RON fara TVA.

Lot 3 servicii de digitizare: 56.250,00 RON fara TVA.

Contact: Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului , tele fon: 0262 214614, fax: 0262 212546, e-mail: episcopiamaramures@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

LANSAREA PROIECTULUI

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia

“Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”

 

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului cu sediul in Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures deruleaza incepand cu data de 29.11.2017 proiectul

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetul Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”, finantat prin :

Programului Operational Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, in baza Contractului de finantare incheiat cu

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si Organiasmul Intermediar Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 21638613,81 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de maxim 20646870,27 lei, din care 17907999,72 lei contribuţie FEDR şi 2738870,55 lei contribuţie naţională.

Locul de implementare al proiectului: Regiunea de dezvoltare : NORD-VEST , Județ : MARAMUREȘ , Localitate de implementare proiect : SIGHETU MARMAȚIEI Adresă : STRADA IULIU MANIU, NUMAR 31. <detalii>