_
_

 • Sfânta Liturghie din ziua de anul nou civil

Luni, 1 ianuarie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia sărbătorii Tăierea împrejur cea după trup a Domnului, a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei şi mama sa, Sfânta Emilia. Este ziua în care se sărbătoreşte şi intrarea în Noul An civil 2018.

Sfânta Liturghie Arhierească

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta Liturghie în fruntea unui sobor alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul sfântului locaş, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Florin Bălan, Pr. Claudiu Ciaşcai, preoţi slujitori şi diaconii Catedralei.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran. La încheierea Sfintei Liturghii au fost rostite rugăciunile de binecuvântare a cununii anului.

Cuvânt de învăţătură

Despre semnificaţia celor trei sărbători din prima zi a anului a vorbit Preasfinţitul Părinte Iustin credincioşilor din biserică, oprindu-se asupra semnificaţiei fiecăreia dintre ele: praznicul împărătesc Tăierea împrejur cea după trup a Domnului, cinstirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei şi a mamei sale, Sfânta Emilia şi ziua în care se sărbătoreşte intrarea în Noul An civil.

„Sfârşitul şi începutul de an este un moment important şi binecuvântat, şi de aceea noi numim parcursul unui an întreg Anul Mântuirii sau Anul Domnului, pentru că fiecare an, ca fiecare ceas, fiecare zi, fiecare săptămână şi fiecare lună este o lucrare importantă în viaţa noastră, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Şi cea mai importantă lucrare din viaţa noastră este mântuirea sufletului, câştigarea veşniciei, adică a vieţii veşnice, care ne-a fost dăruită nouă de către Iisus Hristos, Fiul cel Veşnic al Tatălui, Născut din veci din Tatăl sau mai înainte de toţi vecii şi Care a venit în lume ca Mântuitor al oamenilor, al omenirii sau al umanităţii. Este importantă ziua de întâi ianuarie pentru că, pe de o parte, facem bilanţul anului care a trecut, iar pe de altă parte ne aşezăm sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ne facem un program sau un proiect din care nu trebuie să lipsească preocuparea lucrării duhovniceşti sau a mântuirii şi-L rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze toată lucrarea noastră, să ne dăruiască sănătate, spor şi ajutor sfânt în toată lucrarea cea bună.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a anunţat că vom sărbători anul acesta evenimentul centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia şi că vom cinsti pe făuritorii Marii Uniri. Au fost făcute apoi rugăciunile de început de an, care se fac în biserici. Foto.

 • Slujbă la cumpăna dintre ani

Duminică noaptea, 31 decembrie 2017, cu începere de la ora 11,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, împreună cu soborul de preoţi şi diaconi ai Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, slujba care se săvârşeşte la noaptea trecerii dintre ani în bisericile din Patriarhia Română.

Catedrala a fost neîncăpătoare, cu credincioşi de toate vârstele, de la copii mici, adolescenţi, până la credincioşii în vârstă, atât de multă lume a venit să se roage împreună cu chiriarhul locului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care le-a mulţumit că sunt alături de biserică şi în această noapte deosebită, când se intră în noul an civil.

A fost o noapte deosebită, în care trecerea în Noul An 2018 s-a făcut cu rugăciuni, stând în genunchi, nu ciocnind un pahar de şampanie.

Răspunsurile au fost date de cântăreţii de la strana Catedralei. Foto.

 • Sfânta Liturghie Arhierească în ultima zi a anului 2017 în Catedrala istorică din Baia Mare

Duminică, 31 decembrie, de la ora 10.00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", numită şi "Catedrala Istorică", deoarece ea a ţinut loc de catedrală a municipiului Baia Mare până în anul 2003, atunci când a fost târnosit demisolul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime"

Sfânta Liturghie Arhierească

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta Liturghie în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, între care menţionăm pe Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, Pr. Daniel Ioan Tirean, inspector financiar în cadrul Eparhiei, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. paroh Marius Ioan Sabău, Pr. Adrian Terec, Pr. Andrei Costinaş, pensionar, fost paroh la acest Sfânt Altar, Pr. Nicolae Varga, pensionar, fost slujitor al acestei biserici.Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de Minodora Grumaz. Mulţimea de credincioşi a împodobit Catedrala cu prezenşa lor, între ei aflându-se deputatul Cherecheş Viorica şi Cătălin Cherecheş, primarul Băii Mari.

Cuvânt de învăţătură

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Iustin a realizat o incursiune în istoria naşterii Pruncului Iisus, de la profeţii până la Întrupare, dar şi după aceea, urmând viaţa firească, până la Botez. "A trecut Crăciunul, pe care ni l-a adus Dumnezeu Preabunul, şi, odată cu el, ne-a adus Dumnezeu multă bucurie, prin Naşterea Fiului Său în peştera din Betleemul Iudeii. S-a Născut în chip smerit şi aproape anonim, la marginea societăţii, adică desconsiderat şi marginalizat, nici măcar în mod omenesc, firesc, solidar sau umanitar primit. Sosindu-i vremea să nască, lipsa de omenie şi de normalitate a celor din Betleem, au dus-o pe Fecioara Maria în noapte, în peştera de lângă oraş, aducând pe lume pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a făcut Cerul şi Pământul, cel ce a zidit cu mâna pe om şi i-a dat viaţă din Viaţa Lui, prin suflarea gurii Sale, dându-i Duh Sfânt. Noi nu suntem vii pentru că am fi prin noi înşine vii, ci suntem vii deoarece viaţa noastră este din Duhul Sfânt. Duhul este Cel ce dă viaţă, spune Mântuitorul, trupul nu foloseşte la nimic".

"Dumnezeu face lucruri minunate şi astăzi, aşa cum a realizat acum 2000 de ani, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin; iar, dacă avem credinţă puternică şi iubim creaţia lui Dumnezeu, iubim pe semeni şi suntem cu recunoştinţă faţă de Dumnezeu, Ziditorul nostru, faţă de Maica Domnului, care L-a Născut pe Fiul lui Dumnezeu, faţă de Sfinţii lui Dumnezeu şi faţă de părinţii noştri sfinţi - că fiecare ne considerăm părinţii sfinţi, că ne-au lăsat o moştenire şi ne-au adus pe lume şi şi-au asumat venirea noastră, creşterea, educaţia noastră, şi ne-au dăruit bisericii neamului şi ţării, poporului, dacă suntem cu recunoştinţă şi avem multă credinţă şi iubire faţă de Dumnezeu şi de neam - Dumnezeu ne va binecuvânta iar neamul nostru va dăinui doar prin creştinism, prin valori sfinte, prin normalitate şi prin familie, prin tot ce avem noi mai bun şi scump, valori care alcătuiesc sufletul românesc; cu acesta vom dăinui în istorie".

Biserica a fost ridicată din piatră şi cărămidă între anii 1905-1911 pe locul unei vechi biserici zidite în a doua parte a secolului al XVIII-lea. Actuala biserică, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului",planificată pentru a avea două turnuri, unul s-a prăbuşit înainte de terminare, datorită materialelor de slabă calitate, provenite dintr-o clădire a primăriei distrusă în incendiu. Cinci din icoanele de pe catapeteasmă sunt pictate de celebrul pictor maramureşean Traian Bilţiu Dăncuş. Parţial, pictura bisericii a fost executată de Gheorghe Busuioc, între anii 1969-1973, continuată de pictorii Ioan şi Mihai Barna, între anii 2001-2004, pe vremea păstoririi preotului Andrei Costinaş. Parohul actual este preotul Marius Ioan Sabău. Foto.

 • Un an de la instalarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi Ziua tinerilor în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului

Miercuri, 27 decembrie 2017, sărbătoarea Sfântului Apostol, întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, în fruntea unui mare sobor de preoţi, Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia împlinirii unui an de la întronizarea Sa în calitate de chiriarh al locului şi a cinstirii ocrotitorului tinerilor din Eparhie.

Sfânta Liturghie Arhierească

Săvârşirea Sfintei Liturghii Arhiereşti a fost făcută de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa unui sobor de 20 de preoţi din Permanenţa Episcopală, stareţi de mănăstiri, protoierei, îndrumători ai asociaţiilor de tineri şi organizatori de tabere din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, directori de şcoli teologice: Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al sectorului teologic educaţional şi catehizare, Pr. Dr. Cristian Ştefan, consilier eparhial cultural, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, protopopii Fabian Coroian al Băii Mari, Ioan Socolan de Satu Mare, Vasile Aurel Pop al Sighetului, Florin Stan al Lăpuşului, Mihai Chira al Vişeului, Marcel Malanca al Oaşului, Florian Mocanu al Careiului, Pr. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Gabriel Groza, directorul Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare, Pr. Viorel Bud, secretari de protopopiate şi îndrumători cu catehizarea, cărora li s-au adăugat 10 diaconi.

În timpul Sfintei Liturghii a fost sfinţit întru diacon tânărul teolog Adrian Moraru, preşedintele ASCOR Baia Mare, pe seama Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de tinerii din cele opt protopopiate, îmbrăcaţi în frumoasele straie populare, dirijați de Arhid. Ionuț Pleș. La terminarea Sfintei Liturghii a fost oficiat Polihroniul de mulţumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Eparhiei în ultimul an.

Cuvântul de învăţătură

Un frumos şi explicit cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa celor peste 500 de tineri câţi au fost în Catedrala Episcopală veniţi din toate cele opt protopopiate ale Eparhiei, cărora le-a vorbit despre Sfântul întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, un model de tânăr creştin, care a mers până la martiriu.

„Iată, astăzi este sărbătoarea tinerilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Sfântul întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. În urmă cu trei ani, la 27 decembrie 2015, proclamam pe Sfântul Arhidiacon Ştefan ca şi ocrotitorul tinerilor, un model de martiriu, un model de mărturisitor adevărat, un tânăr creştin care s-a convertit printre primii la mărturisirea adevărului că Iisus este Hristos Fiul lui Dumnezeu Cel aşteptat şi Cel trimis de Tatăl să fie Mântuitor, un tânăr care S-a pregătit temeinic la învăţatul Gamaliel, un tânăr care a depăşit limitele legii vechi şi a tradiţiilor mozaice, şi a trecut dincolo, descoperind în duh iubirea milostivă a lui Dumnezeu şi jertfa Fiului Său, dăruită umanităţii pentru a îi izbăvi din moarte, din iad şi a le dărui învierea şi viaţa veşnică. Am socotit atunci că, pentru frumuseţea celor două reuniuni pe care le-am avut, în 2013 cu 1.300 de tineri, la nivel regional, mitropolitan, din cinci judeţe, organizată de Episcopia noastră aici, în Catedrală şi în municipiul Baia Mare, împreună cu Primăria Baia Mare … şi apoi, în 2014, reuniunea cu 3.500 de tineri, reuniune naţională, pe toată Patriarhia, făcută cu aprobarea Sfântului Sinod, la propunerea noastră, care a presupus şi mai mari eforturi din partea noastră, a clerului, a protopopiatelor şi, din nou, în parteneriat cu Primăria Baia Mare, care a fost foarte deschisă, cu domnul primar Cătălin Cherecheş, un tânăr şi el. De aceea a şi fost foarte bucuros să adunăm tinerii împreună. Acestea au fost urmate de altele, la Cluj şi la Bucureşti şi la Iaşi. Oricum, noi am dat startul. Aici a început totul. Şi pentru că a fost atât de frumos, am socotit că nu este bine să-i lăsăm pe tineri lipsiţi de un protector, de un ocrotitor. Şi am decis să îl dăruim pe Sfântul întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan drept ocrotitor şi model pentru tinerii creştini de astăzi, pentru că şi astăzi tinerii care sunt creştini au datoria să-L mărturisească pe Hristos, să-L facă cunoscut oamenilor într-o lume care se descreştinează, se secularizează, se desacralizează, într-o lume ce însemnează secularizare pentru voi tinerii, a mai precizat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.”

Şi cu voia lui Dumnezeu, tot în 27 decembrie 2016, a fost şi ziua instalării ca Episcop Chiriarh al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin.

Diplome de recunoştinţă

Pentru activitatea desfăşurată în anul 2017, deosebit de rodnică şi încununată de rezultate deosebite, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a semnat şi înmânat DIPLOMA „SFÂNTUL ARHIDIACON ŞTEFAN” Asociaţiei Studenţilor Creştin Ortodocşi (ASCOR) Baia Mare, Asociaţiei Tinerilor Creştin Ortodocşi ai Catedralei Episcopale Maramureşene (ATOCEM), Corului de copii şi tineri GAUDIUM şi grupului de Muzică Bizantină THEOLOGOS, ambele dirijate de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, precum şi organizatorilor de tabere pentru copii şi tineri din cele 8 protopopiate.

În Episcopia Maramureşului şi Sătmarului au fost organizate, în anul 2017, 52 de tabere cu peste 2.400 de tineri.

Din partea ostenitorilor Centrului Eparhial, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit un frumos Album cu fotografii, „de la momentul important şi istoric al instalării ca Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, ce a avut loc în urmă cu un an”, după cum a precizat Pr. Milan Bălan, consilier eparhial pentru sectorul teologic educaţional , care a făcut prezentarea acestui eveniment şi a Zilei Tinerilor din Eparhie.

Din partea protopopiatelor Preasfinţitul Părinte Episcop a primit coşuri cu flori. Flori ale recunoştinţei. Tuturor Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin le-a adus mulţumiri părinteşti pentru strădania depusă pe parcursului anului care se încheie peste câteva zile. Frumuseţea zilei s-a încheiat cu o colindă ridicată spre Ceruri de întreaga Catedrală, la îndemnul Chiriarhului. Foto.

 • Hramul bisericii „Nașterea Domnului” Satu Mare

Marți, 26 decembrie 2017, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat, cu începere de la ora 9,30, Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Nașterea Domnului” din municipiul Satu Mare, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi.

Sfânta Liturghie

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească înconjurat de un sobor de 12 preoți, alcătuit din Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, preoții Parohiei gazdă „Nașterea Domnului”: Vasile Bene,Vasile Pater, Marinel Corodan, Alexandru Gheorghe Chiș, pensionar, fost preot la această biserică, Pr. Dr. Cristian Boloș, parohul de la biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Coriolan Nastai, de la biserica „Nașterea Maicii Domnului”, Florin Orășteanu, de la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Cristian Peteri, de la biserica „Sfântul Gheorghe”, Petru Tătăran, de la biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, toți din Satu Mare, și preotul Lucian Tompoș, de la Parohia Hrip, Protopopiatul Satu Mare. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Solemnis” al Parohiei, dirijat de Prof. Maria Chiș.

Biserica a fost arhiplină de credincioși, între ei aflându-se prefectul Darius Filip, deputatul Octavian Petric, membru în Adunarea Națională Bisericească, deputatul Ovidiu Silaghi, inginerul Mircea Lețiu, membru în Adunarea Eparhială, fost membru în Adunarea Națională Bisericească, unul din viceprimarii municipiului Satu Mare, alți oameni politici. Unii dintre credincioşi au urmărit Sfânta Liturghie din curtea bisericii.

Cuvântul de învățătură

Un amplu cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la sărbătoarea împărătească a Nașterii Domnului, cinstită ziua precedentă, și de la Evanghelia care s-a citit de azi.

„Sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea familiei, sărbătoarea împăcării între Dumnezeu şi oameni, şi între oameni întreolaltă, sărbătoarea iubirii şi a iertării, sărbătoarea filantropiei creştine sau a milostivirii şi a solidarităţii între noi, acesta este Crăciunul, pe care ni l-a dăruit Dumnezeu de 2000 de ani şi este sărbătorit de două miliarde trei sute de mii de oameni de pe Terra. Credinţa noastră creştină este cea mai numeroasă religie de pe pământ. Din şapte miliarde şi ceva, noi suntem 32% şi, totuşi, cea mai persecutată şi cea mai nedreptăţită religie de pe Terra. De ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se, a venit din cer pe pământ şi a intrat în viaţa omului. A omului căzut şi păcătos, care făcea totul pe dos... Şi a venit şi ne-a învăţat, ne-a luminat, dar ne-a şi mustrat. Ne-a şi arătat ce este bine şi ce este rău. Ce-i firescul, ce-i nefirescul, ce-i normalitatea, ce-i anormalitatea, ce-i lumina, ce-i întunericul, ce-i adevărul şi minciuna şi ne-a spus că acestea n-au părtăşie la un loc.”

Cuvântul parohului

Preotul Vasile Bene a relatat pe scurt istoricul bisericii parohiale, greutățile întâmpinate până în faza în care se află astăzi, cea de realizare a picturii, care va începe la anul. Preotul paroh a înmânat Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Sfântului Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, pentru a fi păstrată în Muzeul Episcopiei. Sărbătoarea sătmărenilor de la biserica „Naşterea Domnului” s-a încheiat cu o frumoasă colindă cântată de întreaga biserică. Construcţia bisericii „Naşterea Domnului” din Satu Mare a început în 1990, iar la 26 decembrie 1999 a fost târnosit subsolul. După 10 ani, în 2009, oficierea slujbelor religioase se mută în biserica cea mare, din partea de sus a clădirii, care va fi târnosită după terminarea picturii. Foto.

 • Sfânta Liturghie din ziua de Crăciun

Luni, 25 decembrie 2017, ziua sărbătorii Nașterea Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul sfântului locaș, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Mircea Filip, paroh în Paris, Franţa, Pr. Dr. Adrian Roşca, slujitor la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din București, medic de urgență la Spitalul Fundeni, Pr. Viorel Bud, Pr. Florin Hoban, inspector școlar, Pr. Vasile Botiș, Pr. Florin Bălan, Pr. Claudiu Ciașcai, diaconi.

Credincioși mulți au fost la Sfânta Liturghie, între ei și primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

Cuvântul de învățătură

După ce Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit credincioșilor despre Nașterea Mântuitorului și ce a însemnat pentru omenire, Preasfințitul Episcop Iustin a spus credincioșilor:

„Să fim, iubiți credincioși, fericiți că suntem binecuvântați de Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu, Care a fost primit fără ospitalitate de neamul Său, a venit să ne cheme în familie, să ne cheme acasă. Nu s-a supărat pe oameni că nu L-au primit la Nașterea Lui, dar s-a bucurat mult și se bucură și astăzi de cei ce L-au primit de 2000 de ani încoace şi de cei ce-L primesc și azi. Când primim colindători, noi nu ştim dacă printre ei nu este chiar Fiul lui Dumnezeu sub chipul unuia din cei săraci sau dintre colindătorii care vin. Şi să fim fericiţi că ne-a făcut poftire la cină, la ospăţul cel mare, la nunta Fiului de Împărat. Deci, a venit Hristos să ne cheme pe ospeţie. A venit la noi. Poate L-au primit atunci fără ospitalitate, dar de 2000 de ani a fost primit de atât de multe inimi şi suflete şi astăzi două miliarde trei sute de milioane de inimi de pe Terra bat pentru Hristos. Încă Hristos este iubit şi primit în ieslea acelor două miliarde trei sute de milioane, în casele lor, în familiile lor, în viaţa lor şi-I mulţumesc, şi-L iubesc, şi-L mărturisesc. Şi drept răsplată, El ne va aştepta."

Miniconcert de colinde

La finalul Sfintei Liturghii, grupul de copii de la cateheză, instruiţi de Arhid. Ionuţ Pleş, a susţinut un miniconcert cu cele mai frumoase colinde româneşti.

Gramata Episcopală pentru Corul „Doxologia"

Participant la Festivalul de muzică sacră de la Orăștie, Corul „Doxologia" al Catedralei Episcopale, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran, unde a obținut premiul I, a fost distins de Întâistătătorul Eparhiei Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, cu o Gramata Episcopală, „în semn de înaltă apreciere și părintească binecuvântare pentru împodobirea Sfintelor Liturghii de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, pentru promovarea la cel mai înalt nivel artistic a tezaurului nostru sacru muzical, al colindului străbun și al cântecului românesc, pentru reprezentarea Maramureșului în mai multe capitale ale lumii, la Ierusalim, la Viena, Lisabona, Bruxelles, Strasbourg, pentru obținerea unor premii strălucite la diferite concursuri și, nu în ultimul rând, pentru obținerea premiului I la Orăștie, la Festivalul de muzică sacră <<Cu noi este Dumnezeu>>”.

În încheiere, toată Catedrala a colindat, împreună cu chiriarhul locului, frumosul și cunoscutul colind „Ce vedere minunată”. Foto.

 • Vecernie unită cu Litie

Duminică, 24 decembrie 2017, de la ora 16,00, ajunul sărbătorii Nașterea Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a slujit Vecernia cu Litie de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, înconjurat de soborul de preoți ai sfântului locaș de închinare, în prezența unui număr important de credincioși, veniți împreună cu copiii sau nepoții.

Răspunsurile au fost date de Grupul de Muzică Bizantină „Theologos” al Eparhiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu și Corul „Doxologia”, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

La sfârșitul Vecerniei cu Litie a sosit Moș Crăciun cu sacul plin de cadouri pentru toţi copiii. Foto.

 • Colinde la Centrul Eparhial în ajunul sărbătorii Nașterea Domnului

  În Ajunul Crăciunului, după tradiţia locului, mai multe coruri au colindat pe Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în Sala festivă "Justinian Arhiepiscopul" din incinta Reşedinţei Episcopale.

  Au fost prezente următoarele coruri: Corul Parohiei din Chichiș, Corala "Doxologia" a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Corul Parohiei "Sfântul Dumitru" din Baia Mare, Corul Parohiei "Sfântul Nicolae" din Baia Mare, Corul Parohiei din Copalnic Mănăștur, Corul Parohiei "Nașterea Domnului" din Baia Mare, Corul Parohiei "Sfântul Apostol Andrei" din Baia Mare, Corul Parohiei "Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, Corul Parohiei "Sfântul Nicolae" din Baia Mare şi Corala "Armonia" din Baia Mare.

  La sărbătoarea din acest an a Crăciunului, peste 1.500 de colindători au trecut pragul Centrului Eparhial pentru a vesti Nașterea Pruncului Iisus. Foto.

 • Hramul Parohiei Nașterea Domnului din Baia Mare

Duminică, 24 decembrie 2017, în ajunul Crăciunului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat, în fruntea unui sobor de preoți băimăreni, Sfânta Liturghie Arhierească la biserica Nașterea Domnului din Baia Mare, paroh Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial adminitsrtiv, preoții slujitori ai acestui sfânt locaș de închianre: Pr. Dr. Vasile Augustin, paroh, vicar eparhial, Pr. Vasile Dodea, ctitorul sfintei biserici, Pr. Sorin Constantin Donca și Pr. Nicolae Thira.

Cuvânt de învățătură

În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a explicat credincioșilor ce trebuie ei să rețină din Evanghelia rostită, după care a adăugat:

„Prin faptul că Mântuitorul, păstrând firea dumnezeiască, a făcut această mare minune, sălășluindu-se în sânul Preacuratei Fecioare și făcându-se om, a unit cele două firi - dumnezeiască şi omenească - împreună și a preînchipuit, propriu-zis, taina omenirii în viitorul care urma să se întâmple și anume că, prin botez - a preînchipuit și Taina Botezului - oamenii devin creștini. Adică sunt înfiați de Dumnezeu. Sunt numiți cu numele lui Hristos, înfiați de Dumnezeu și devenind fii ai lui Dumnezeu după har. Adică Hristos a venit în lume, a străbătut Cerurile și a coborât la noi, în chip smerit, S-a făcut din Fecioară cu chip anonim, stând la marginea Betleemului, în noapte, într-o peșteră, necunoscut de nimeni și marginalizat, ca pe toți cei marginalizați, străini, pribegi, netreptățiți, părăsiți și abandonați să-i facă fii ai lui Dumnezeu pe toți când vor crede.”

Concertul de colinde

După încheierea Sfintei Liturghii, credincioșii au asitat la un scurt, dar semnificativ, concert de colinde susținut de grupa copiilor de la catehizare, instruiți de preoteasa Mihaela  Bob Zeiceanu, profesor de muzică și dirijoarea cunoscutului cor ”Armonia” din Baia Mare, care a străbătut cu cântecul coral toate meridianele lumii.

Rostiri de mulțumire

Părintele paroh, Pr. Dr. Vasile Augustin, a mulțumit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin pentru păstrarea tradiției ca în fiecare an, în duminica dinaintea sărbătorii împărătești a Nașterii Domnului, să săvârșească Sfânta Liturghie la singura biserică de enorie din Baia Mare cu acest hram.

De asemenea a adus muțumiri și copiilor pentru interpretarea cu măiestrie și virtuozitate a câtorva colinde din repertoriul național.

Biserica Nașterea Domnului din Baia Mare a fost zidită în centrul municipiului Baia Mare, în apropiere de Spitalul Judeţean de Urgenţă la inițiativa și sub coordonarea preotului paroh Vasile Dodea, din cărămidă și beton armat, între anii 1990-2011, după planurile Arhitectului Ştefan Roșca. Este o biserică monumentală, cât o catedrală de mare, cu dimensiunile de 50x35 metri, cu arhitectură unică în Baia Mare, care, pe fațadele laterale, pe toată lungimea edificiului, are dispuse două terase alcătuite din șiruri de arcade. Pictura este în stil neobizantin, în tehnică frescă, efectuată de pictorul Mircea Constantinescu, între anii 2005-2010. Biserica are hramurile Nașterea Domnului și Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Are moaște ale Sfinților Mare Mucenic Pantelimon, Ierarh Dimitrianos, Marea Muceniță Parascheva și Marele Mucenic Trifon. Foto.

 • Colindători din parohia ortodoxa Sisesti. Foto.

 • Colinde măiestrit interpretate în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare

Joi, 21 decembrie 2017, de la ora 17,00, Preasfințitul Părinte Iustin Episcop a participat la Concertul de colinde susținut de corurile bisericești la biserica Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare.

„...Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire ...”, s-a auzit vocea prezentatorului.

Au urcat pe solee: Corul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, dirijor Dan Micle, care a interpretat Colo sus și mai în sus și Praznic luminos de Timotei Popovici, Vin colindtorii, de Tudor Gheorghe; Corul bisericii „Sfântul Mucenic Gheorghe”, dirijor Prof. Alexandru Ivanovici, care a interpretat colindele La Vifleem colo-n jos, de Nicolae Lungu și În seara de Moș Ajun, de M. Trache; Corul bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, dirijor. Prof. Emilia Belean, cu colindele Ziurel de zi, arm. Prof. Emilia Belean și Când S-a născut Domnul Sfânt, de Marius Cuteanu; Corul bisericii „Naşterea Maicii Domnului”, dirijor: Prof. Ioan Petrovici, care au interpretat Din Raiul cel luminos, arm. Prof. I. Petrovici, Domnuleț și Domn din cer, de Gh. Cucu, Linu-i lin, de Timotei Popovici; Corul „Maestuoso”al bisericii „BunaVestire”, dirijor Prof. Ioan Ţârţan, care au adus în fața cretinilor din biserică colindele Deschide ușa, creștine, arm. Ion Brie, Lângă ieslea minunată, de Pavel Lungu, Mare minune¸ de Gheorghe Cucu; Corul bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, dirijor: Ramona Boitor Socolan, cu colindele Colo-n dealu după dealu, de Tudor Jarda (profesor universitar și compozitor clujean de la a cărui moarte se împlinesc 10 ani), Umblă,umblă, se preumblă, de Nicolae Ursu, Concert la Nașterea Domnului, de Feodor Dechtearev, soliști Prof. Pap Filoftea, Prof. Pap Răzvan, Prof. Marius Boroș, Tudor Socolan, și Noel, de Adolf Adam; Corul „Solemnis”albisericii „Naşterea Domnului”, dirijor: Prof Maria Chiş, cu piesele Cântec de Crăciun, de Gheorghe Budiș, Leru-i ler, de Teofil Costea, Ziurel de zi, de Tiberiu Brediceanu, Pe plai înfloritu, de Sabin Drăgoi, Stille nacht, de Francz Gruber și Catavasia Nașterii, de Paul Constantinescu

A colindat, în finalul concertului, Corala preoţească „Arhanghelii” a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijor: Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, care, a delectat creștinii din biserică cu colindele Moș Crăciun, de Gh. Danga, Colindul lui Dumnezeu, de Vasile Pop Băleni, Vecernii cântă clopotele-n vale, de Ion Runcu, solist Pr. Ioan Socolan, protopopul Sătmarului, Linu-i lin, de Tiberiu Brediceanu, arm. I. D. Chirescu, solist Pr. Bogdan Miclăuș, Bună dimineaţa la Moş Ajun, de Gheorghe Danga, Colindul Sfântului Andrei, de Stelian Tofan, Pace pe pământ, de Gabriel Popescu, solist Pr. Gabriel Gorgan, The First Noel, arm. Pr. Marius Lazăr, Pluguşorul, Maxim Vasiliu.

A fost un concert de excepție, cu voci de mare calitate și o interpretare de zile mari, care i-a bucurat nespus de mult pe credincioșii prezenți în Catedrala Sătmarului, cum este numită această biserică monumentală. Foto.

 • Concertul de colinde al copiilor „Sfântă-i sara de Crăciun”, Satu Mare

Joi, 21 decembrie 2017, de la ora 15,00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a participat la Concertul de colinde „Sfântă-i sara de Crăciun”, desfășurat la Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”, organizat de Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, director Pr. Gabriel Groza.

Concertul a lăsat o bună impresie spectatorilor din sala de spectacole a Filarmonicii, unde au urcat pe scenă, pe rând, Grupa ,,Voiniceii” de la GPP „Voinicelul” Satu Mare, coordonați de d-na Florica Sabou, Grupul ,,Flori de codru” de la Școala Gimnazială Tășnad, coordonați de d-na Nicoleta Foldes, elevii actori ai Liceului Teologic Ortodox Român ,,Nicolae Steinhardt” Satu Mare, coordonați de prof. Anca Roșian și Ioana Leiti, dar și Corul Liceului Reformat din Satu Mare, coordonați de d-na Petrovai Diana și d-na Higyed Gyongy.

O bună impresie au lăsat copiii Ionuț și Selina, artiști juniori îndrumați de d-na Ramona Filip.

Cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului din acest an a fost organizată și o expoziție cu lucrări efectuate de copii, având ca temă Crăciunul și purtând titlul „ Datini și obiceiuri de Crăciun”.

La concert a fost prezent și Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare. Foto. Afis <format pdf>

 • Noi grupuri de colindători la Centrul Eparhial

  Joi, 21 decembrie 2017, Preasfintitul Părinte Episcop Iustin a fost colindat, la Centrul Eparhial, de noi grupuri de copii, tineri si adulti.

  Au venit să vestească prin colind Nasterea Domnului elevii Scolii Generale din Dragomirestii Maramuresului Voievodal, elevii Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, împreună cu directorul Pr. Prof. Dr. Marius Nechita si alti profesori, copiii asistati de la Casa de tip familial de pe strada Grivitei din Baia Mare, credinciosi din Parohia Prilog, Protopopiatul Oas, elevii Scolii Generale din Grosi Baia Mare, grupul de colindători din Parohia Rona de Jos, Protopopiatul Sighet, Asociatia Tinerilor Ortodocsi din Protopopiatul Sighet,cu preotii Stefan Codrea si Marcel Oprisan, credinciosi din Parohia Băita Băii, Protopopiatul Baia Mare, împreună cu preotul paroh Bogdan Miclăus, si celebrele horitoare din Parohia Săpâia, Protopopiatul Chioar, însotite de preotul Marian Bilt.

  A fost o zi deosebită plină de bucuria apropierii sărbătorii împărătesti a venirii pe pământ a Pruncului Iisus Mântuitorul lumii. Foto.

 • Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit colindători din tot Maramureșul și Sătmarul

Șirul colindătorilor a continuat la Centrul Eparhial din Baia Mare. Începând de la primele ore ale dimineții, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului a primit zeci și zeci de colidători, care azi, 20 decembrie 2017, i-au trecut pragul. Au venit cu un repertoriu tradițional format din cele mai frumoase colinde păstrate din timpurile străvechi, însoțiți și coordonați de preoții parohi și profesorii de religie și muzică.

Primii care au trecut prin poarta Centrului Eparhial au fost studenții din Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Domeniului Teologie Ortodoxă de la Centrul Universitar "Nord" din Baia Mare, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan. Ei au venit împreună cu preoții și cadrele didactice universitare care predau la Teologie Ortodoxă Pastorală.

Au urmat apoi o suită de colindători din Țara Oașului: Școala Generală din Vama și cei de la Parohia şi Şcoala Generală din Certeze, însoțiți de Preotul paroh Dr. Adrian Gh. Paul, coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă de la Centrul Universitar „Nord”, cărora le-au urmat elevii de la Liceul Teoretic din Negrești Oaș, însoțiți de profesori.

Din Maramureșul Voievodal au venit elevii Școlii Generale Rozavlea, satul de naștere al Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, însoțiți de Preotul paroh Vasile Cozma și Profesorul de muzică Ion Condrat, coconii din Parohiile Vadu Izei și Oncești, cei din Parohia Săliște. Toți colidătorii maramureșeni au purtat frumoasele lor costume populare, unice și ușor de remarcat.

Ca în fiecare an au sosit și colidătorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, salvatorii de vieți și de bunuri.

Cu un repertoriu frumos l-au colindat pe Întâistătătorul Eparhiei și colindătorii de la Parohia Adormirea Maicii Domnului - Catedrala istorică din Baia Mare, dar și cei din Parohia Coaș, împreună cu Preotul paroh Dumitru Farcaș și primarul Sabin Raț, îmbrăcați în tradiționalele lor gube din Țara Chioarului.

Nelipsit în fiecare an de la colidatul de la Centrul Eparhial a fost Grupul vocal al ASCOR Baia Mare, care a venit și anul acesta, dar într-o formulă nouă.

A fost o zi cu mare încărcătură emoțională, în care bucuria Nașterii Mântuitorului a fost exprimată în versuri și cântări alese, în colide de o frumusețe fără egal, iar pentru toți colindătorii, mai ales pentru copii și tineri, această zi va rămâne de neuitat.

După datina străbună, colindătorii au primit daruri și colaci, iar Preasfințitul Părinte Episcop le-a adresat scurte cuvinte de luare aminte. Foto.

 • Slujbe de pomenire pentru eroii din decembrie 1989

În toate bisericile şi mănăstirile ortodoxe din ţară şi străinătate ale Patriarhiei Române va fi oficiată vineri, 22 decembrie 2017, o slujbă de pomenire a eroilor care s-au jertfit în decembrie 1989 pentru libertatea, credinţa şi demnitatea poporului român.

Slujba de pomenire a eroilor din decembrie 1989 de la Catedrala patriarhală va fi oficiată de la ora 12.00.

În zilele de 21 şi 22 decembrie 2017, la cimitirele, monumentele şi troiţele închinate eroilor din decembrie 1989 din întreaga ţară, ierarhi, preoţi şi diaconi vor oficia slujbe de pomenire a celor care şi-au jertfit viaţa în urmă cu 28 de ani, pentru libertatea poporului român.

În Bucureşti, slujbe de pomenire ale eroilor din decembrie 1989 vor fi oficiate la:

- Troiţa din Cimitirul Eroilor Revoluţiei (cartierul Pieptănari, sector 4), 21 decembrie 2017, ora 10.00;

- Troiţele de la Piaţa Universităţii, 21 decembrie 2017, ora 12.30;

- Monumentul pentru Cinstirea Eroilor Revoluţiei (Piaţa Revoluţiei), 22 decembrie 2017, ora 9.00;

- Troiţa de la Radio, 22 decembrie 2017, ora 10.00;

- Troiţa de la Televiziune, 22 decembrie 2017, ora 11.00

- Troiţa Paraşutiştilor din curtea Televiziunii, 22 decembrie 2017, ora 11.30.

Slujbe de pomenire ale eroilor din decembrie 1989 vor mai fi oficiate de asemenea la Monumentul Eroilor căzuţi la Revoluţie (bulevardul Timişoarei, sector 6 Bucureşti) şi la Monumentul Eroilor Jandarmi (Aeroportul Internaţional Henri Coaudă-Otopeni). Foto.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

 • „Crăciun în Maramureş”, un concert care a dat fiori de bucurie

Marţi, 19 decembrie 2017, cu începere de la ora 16,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a patronat Concertul de colinde „Crăciun în Maramureş”, organizat de Protopopiatul Ortodox Român Sighet, protopop Pr. Vasile Aurel Pop, Asociaţia Filantropică Ortodoxă „Bunavestire” Sighet şi Centrul Cultural Municipal Sighetu Marmaţiei, în Catedrala Maramureşului, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil”.

Un concert de colinde ca la Poarta Raiului

Aşa s-ar putea intitula Concertul de colinde „Crăciun în Maramureş”, care se apropie de a XX-a ediţie, pentru că în faţa credincioşilor s-au aflat în număr foarte mare cei mai frumoşi şi inocenţi colindători ai plaiurilor maramureşene, coconii îmbrăcaţi în frumoasele lor straie populare. Nota inocenţei copilăriei a fost dată chiar din tabloul de deschidere, cu copiii din Grupul „Moroşanca” cu Ileana Matus. Au urmat copiii din Vadu Izei şi Onceşti, sub coordonarea profesoarei Ileana Andreica, iar apoi copiii din Breb, îndrumaţi de Pr. Vasile Marian Pop, cei din Deseşti, cu Ileana Matus, copiii din Strâmtura, dirijaţi de Prof. Gheorghe Tăut, Grupul Şcolii Gimnaziale „George Coşbuc” din Sighetu Marmaţiei, dirijat de Pr. Marcel Oprişan.

Au colindat tinerii, precum şi adulţii, cum a fost grupul de colindători din Parohia Călineşti, împreună cu preotul Nicolae Babiuc, Grupul Coral din Parohia Mara, dirijat de prof. Duţu Chira, Corul bisericii din Săpânta, dirijat de Ileana Luţai, Grupul de colindători din Rona de Jos, dirijor prof. Marius Iusco, colindătorii de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, dirijat de prof. Gheorghe Pop.

Multă bucurie a creat în inimile credincioşilor corul din localitatea vecină Slatina, situată peste râul Tisa, în Ucraina, format din credincioşi români ortodocşi, care nu şi-au uitat limba şi portul, precum şi obiceiurile străbune româneşti legate de sărbătorile Nașterii Domnului, Anul Nou și Bobotează. Un cor apreciat de colindători a fost cel al Parohiei nr. 2 Sighetu Marmaţiei, dirijat de prof. Gheorghe Pop, care, în aceste zile, a împlinit 49 de ani de existenţă. Un alt grup deosebit a fost al Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din Protopopiatul Sighet, dirijat de Pr. Marcel Oprişan. Tinerii au fost urmaţi de un cor al cărui repertoriu a fost alcătuit din colinde măiestrit interpretate, Corul Catedralei „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil” din Sighetu Marmaţiei, dirijat de prof. Carmen Oprişanu.

Concertul a fost coordonat şi realizat de Pr. Vasile Aurel Pop, protoiereul de Sighet. Au prezentat prof. Dr. Ioan Dorel Todea şi prof. Nina Hoza. Foto.

 • Astăzi, 19 decembrie, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de sfinţire a Sălii festive Justinian Arhiepiscopul"  din incinta Reşedinţei Episcopale, în urma lucrărilor de renovare şi înfrumuseţare.

La acest eveniment au fost prezenţi membrii administraţiei eparhiale precum şi ostenitorii cadrul Centrului Eparhial, care, la final, au colindat pe Preasfinţitul Părinte Iustin. Foto.

 • Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

În ziua de 18 decembrie 2017, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia au fost luate mai multe hotărâri:

 • Au fost desemnați cei trei ierarhi eparhioți care anual se vor adăuga la membrii de drept ai Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române (Președintele Sinodului Permanent și Mitropoliții din Țară și străinătate).

Pentru Sinodul Permanent din anul 2018 au fost desemnați Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit onorific Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor și Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande.

 • Sfântul Sinod a adus precizări privind distincția dintre taxe și contribuții benevole oferite de către credincioși pentru funcționarea unităților de cult.

Taxele stabilite de consiliul parohial se referă doar la sumele plătite de credincioși pentru concesionarea și întreținerea locurilor de înmormântare din cimitire.

Contribuțiile benevole reprezintă sumele oferite de credincioși cu ocazia săvârșirii unor Sfinte Taine și ierurgii. Cuantumul acestora este stabilit de către Consiliul Parohial și are în vedere cheltuielile de funcționare a parohiilor.

Sfântul Sinod a reiterat interdicția condiționării oficierii de către preot a slujbei înmormântării de plata vreunei taxe, mai ales în cazul familiilor sărace, dar parohiile consideră necesare contribuțiile benevole ca donație din partea familiei pentru întreținerea bisericii parohiale. În aceste cazuri, preotul trebuie să elibereze chitanțe familiilor care au donat banii respectivi.

 • Sfântul Sinod a aprobat înființarea programului de licență Artă Sacră în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, începând cu anul universitar 2018-2019.
 • Sfântul Sinod a aprobat noile steme ale următoarelor eparhii: Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei, Episcopia Daciei Felix și Episcopia Ortodoxă Română a Canadei.
 • Totodată, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act cu apreciere de referatul Sectorului relații bisericești, interreligioase și comunități bisericești externe al Administrației Patriarhale privind participarea delegației Bisericii Ortodoxe Române, conduse de Patriarhul României, la evenimentele organizate la Moscova în perioada 2-5 decembrie 2017 cu prilejul sărbătoririi centenarului restabilirii Patriarhiei în Biserica Ortodoxă Rusă. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a slujit la Catedrala Patriarhală

Duminică, 17 decembrie 2017, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie în sobor de Arhierei, în frunte cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Prooroc Daniel, Patronul spiritual al Preafericirii Sale Patriarh Daniel. În sobor au mai slujit preoţi şi diaconi.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a făcut parte din soborul celor 12 Ierarhi slujitori, amintind de soborul celor 12 Apostoli, căruia i s-a alăturat şi un Arhiereu din Biserica Antiohiei și a întregului Orient: IPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, ÎPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, PS Sofronie, Episcopul Oradiei, PS Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, PS Qais, Episcop de Erzurum, PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar patriarhal, PS Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, și PS Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preafericitul Părinte Patriarh a rostit şi un cuvânt de învăţătură, a cărei idee principală a fost că Dumnezeu ne cheamă pe toţi oamenii la mântuire. Foto.

 • Cete de colindători la Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin

Şi vineri 15 decembrie 2017 colindătorii au continuat să vină la Centrul Eparhial din Baia Mare, pentru a-şi colinda Ierarhul.

Au sosit cu colindul Grupul Vocal al Colegiului Naţional „George Bariţiu” din Baia Mare, îndrumaţi de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

Le-au urmat copiii de la Casa de Tip Familial nr. 2 din Baia Mare, coordonaţi de educatoarea Adriana Marian.

În şirul colindătorilor s-a înscris şi jandarmii maramureşeni din Corul Inspectoratului de Jandarmi „Pintea Viteazul” Maramureş, dirijaţi de Pr. Dr. Daniel Achim.

Din Satu Mare a venit Corul Liceului Teologic Ortodox „N. Steainhardt” din Satu Mare, însoţiţi de directorul unităţii de învăţământ, Pr. Prof. Gabriel Groza.

A încheiat şirul colindătorilor Corul societăţii de transport loal S.C. URBIS S.A. Baia Mare. Foto.

 

 

 • Concertul solemn de colinde

Joi, 14 decembrie 2017, de la ora 18,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, la Concertul solemn de colinde „După datini colindăm”, ediţia a XIV-a, susţinut de cele mai bune patru coruri teologice din Eparhie.

Moment special pentru Regele Mihai I al României

Concertul a început cu un moment dedicat Regelui Mihai I al României, la propunerea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, ţinând cont că suntem în zilele de doliu declarate de Guvernul României. Aşadar, a fost ţinut un moment de reculegere, iar după aceea toate corurile au cântat „Veşnica pomenire”.

Coruri de anvergură naţională şi internaţională

Corurile care au evoluat în această seară în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare nu sunt nişte coruri obişnuite, ci coruri care au reprezentat învăţământul teologic din Eparhie la diferite competiţii din ţară şi din afara ei sau, pur şi simplu, au dat răspunsurile la Sfinte Liturghii în ţară şi peste hotare. Dar să vedem care sunt aceste coruri.

Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” , înfiinţat de profesorul Iustin Podăreanu, prezent în această seară la concert. Corul „Angelli” a luat fiinţă odată cu înfiinţarea Seminarului, la începutul anilor '90. A participat la zeci de concerte şi a făcut turnee în ţară şi străinătate. Corul este condus acum de Pr. Drd. Andrei Baboşan.

Corul „Sfântul Ioan Damaschinul” al Domeniului Teologie Ortodoxă din cadrul Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare . Este înfiinţat în anul 2000 de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, de la Domeniul Teologie Ortodoxă al C.U. „Nord” din Baia Mare, care îl conduce de la înfiinţare până în prezent.Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, înfiinţat de Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu după târnosirea Catedralei, în 2003. A reprezentat cântecul coral religios în mai multe locuri din ţară. În prezent este condus de Prof. Dr. Cosmin Lauran.Corala Preoţească „Arhanghelii” a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului este alcătuită din preoţi şi diaconi care slujesc la Sfintele Altare. A luat fiinţă în 2006 şi este condusă de Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu. A străbătut Europa, unde a cântat în marile oraşe, dar şi la Locurile Sfinte din Israel. Are voci rare, de excepţie, care înfrumuseţează cântarea cu nuanţe lirice aparte. O mare parte din preoţii care o compun au înființat sau instruiesc coruri în parohiile pe care le păstoresc.

Un public cunoscător al muzicii corale

Un public select şi avizat, bun cunoscător al muzicii corale, între care mulţi profesori de muzică, dirijori sau foşti dirijori de coruri, actuali corişti sau foşti corişti în coruri laice sau bisericeşti, a umplut până la refuz Catedrala Episcopală. Şi au avut ce să vadă și audă, pentru că a fost un concert de excepţie, pe care publicul creştin îl aşteaptă an de an. În Catedrală s-a aflat deputatul Cherecheş Viorica, dar şi alţi oameni politici, foşti demnitari ai judeţului. Au fost, de asemenea, spectatori din familiile coriştilor. Multele aplauze au răsplătit strădania coriştilor de a cânta din tot sufletul cele mai frumoase colinde.

„La întâlnirea finală cu Dumnezeu cred românii vor începe o colindă”

„Pentru că poporul român are cel mai frumos tezaur de colinde din toată lumea creştină, colinde ancestrale, până la cele din vremea noastră, alcătuite de cântăreţii de la strană, care sunt de o frumuseţe unică şi rară, eu cred că la întâlnirea noastră finală cu Dumnezeu Mântuitorul şi Dreptul Judecător, când vor veni toate neamurile pământului să dea răspuns ce rodire au adus în lumina Evangheliei pe care au primit-o prin Iisus Hristos în Care au crezut şi prin predica Sfinţilor Apostoli, cred că românii vor începe o colindă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Şi atunci Dumnezeu va deschide Porţile Cerului şi vor intra toţi românii în ritm de colindă ca să-L colinde pe Dumnezeu în Treime şi vor intra cu noi, românii, toate neamurile creştine, chiar dacă unele vor fi pierdut pe drum tezaurul creştin şi credinţa. Dumnezeu nu cred că va lăsa afară popoarele care au rodit de-a lungul istoriei în Evanghelie. Aceasta dorim, aceasta credem şi aceasta nădăjduim”, a afirmat în încheiere Preasfinţitul Părinte Iustin. . Foto.

 • Colindători la Centrul Eparhial

Și azi, joi, 14 decembrie 2017, de la ora 10,00, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit grupuri de colindători din localitățile județului și chiar și din alte județe.

Primii care l-au colindat pe Întâistătătorul Eparhiei Maramureșului și Sătmarului au fost colindătorii de la Inspectoratul Poliției de Frontieră din Sighetu Marmației.

Grupul de colindători „Datina” al Parohiei Dumbrăvița, Protopopiatul Baia Mare, îmbrăcați în frumoasele lor costume populare, din care nu au lipsit gubele, cu gubele, au venit să-l colinde pe Episcopul lor împreună cu preotul paroh Bogdan Ciocotișan.

Din Alba Iulia a venit să-l colinde pe Preasfințitul Părinte Episcop Iustin un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Foto.

 • 350 de familii și 400 de copii au primit daruri din partea Femeilor Ortodoxe

Miercuri, 13 decembrie 2017, de la ora 12,00, Preasfintitul Părinte Episcop Iustin a participat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, la activitatea Asociatiei Femeilor Ortodoxe „Mironositele Femei” prin care au oferit pachete cu alimente de Crăciun pentru 350 de familii nevoiase din Baia Mare si pentru 400 de copii, care au primit pachete cu dulciuri.

100 de femei în slujba celor nevoiasi

La Slujba de binecuvântare si înmânarea pachetelor au mai participat Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic si misionar, Arhim Dr. Casian Filip, eclesiarhul sfântului locas, Pr. Dr. Bogdan Gavra, directorul Serviciului Public de Asistentă Socială Baia Mare, reprezentant si al primarului Băii Mari, Cătălin Chereches, Viorel Bud, preot coordonator al Asociatiei. Asociția Femeilor Ortodoxe „Mironosițele Femei” de pe lângă Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, președintă Ing. Varvara Pop, este în fiecare an, de marile sărbători creștine, Nașterea și Învierea Domnului, alături de cei nevoia și prin înmânarea de pachete cu alimente si chiar medicamente. Așa s-a întâmplat și anul acesta, când, cu sprijinul unor persoane binevoitoare, a reușit să dăruiască celor 350 de familii nevoiașe pachete cu alimente pentru sărbătoarea Crăciunului, iar pentru 400 de copii pachete cu diferite dulciuri. Înmânarea pachetelor a avut loc în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, iar valoarea unui pachet a fost în jur de 100 de lei. În conținutul lor s-au aflat cam tot ce este necesar pentru o masă de Crăciun cât de cât mul ț umitoare. Persoanelor venite în Catedrală pentru ridicarea pachetelor, după binecuvântarea acestora, le-a fost prezentat și un scurt concert de colinde, pregătit sub îndrumarea doamnei Rodica Giurgiu, voluntară, de cei 20 de copii asistați permanent în centrul de zi, unde desfășoară o paletă largă de activități curriculare și extracurriculare.

Asociația Femeilor Ortodoxe „Mironosițele Femei” este de 13 ani alături de cei nevoia și, indiferent de religie și etnie.

„ Faptul că primiti acum aceste daruri de la Asociatia Femeilor Ortodoxe „Mironositele Femei” de pe lângă Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” nu este un simplu gest, ci este un act de iubire crestină, un act de compasiune, de solidaritate si de împreună bucurie de sărbători, a spus Preasfintitul Părinte Episcop Iustin. Asociatia Femeilor Ortodoxe „Mironositele Femei” este cea mai frecventă prezentă si în vietile a peste 80 de băimăreni de diferite confesiuni, pe care îi ajută în fiecare lună” cu lucruri de care au nevoie, dar în special cu alimente.”

Cu ocazia prezentei în mijlocul celor nevoiasi, Preasfintitul Părinte Episcop Iustin a vizitat si expozitia de fotografii „Nasterea Domnului – bucurie în Maramures”, organizată în Muzeul Episcopiei de la Catedrală, în cadrul căreia expun fotografii tematice legate de sărbătoarea împărătească „Nasterea Domnului” artistii fotografi Gheorghe Petrila din Oradea si Gabriel Motica din Baia Mare. Foto.

 • Astăzi, 12 decembrie 2017 cu începere de la ora 17.00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Slujba Acatisului Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei, Făcătorul de minuni, la Biserica din incinta S.C. IMI S.A., cu hramurile "Acoperământul Maicii Domnului" şi "Sfântul Voievod Ștefan cel Mare", din localitatea Mocira, protopopiatul Baia Mare.

La slujbă au participat angajaţi şi ostenitori din cadrul acestei instituţii, între care amintim pe domnul director ing. Alexandru Pîrjol, cel care a ctitorit acestă frumoasă bisericuţă de lemn.

Presfinţitul Părinte Iustin a rostit un cuvânt de binecuvântare, de învățătură și de încurajare în muncă, iar la final a dăruit celor prezenţi câte o iconiţă cu Sfântul Spiridon, un calendar bisericesc pe anul 2018 şi o felicitare cu Naşterea Domnului.

Având în vedere că toți angajații acestei instituții sunt credincioși de diferite culte: ortodocși, romano-catolici, greco-catolici, reformați, baptiști, adventiști, periodic, la praznicele mari: Sfintele Paști, Nașterea Domnului, Acoperământul Maicii Domnului, se adună toți în această biserică ridicată prin strădania și ctitoria proprie a ing. Alexandru Pîrjol. În spațiul Bisericii de la IMI S.A. au loc în fiecare zi rugăciuni, inclusiv slujba Vecerniei, și bineînțeles, în fiecare duminică și sărbători este oficiată Sfânta Liturghie. Foto.

 • „Sus la Poarta Raiului” cu cel mai bun cor din lume

Luni, 11 decembrie 2017, cu începere de la ora 18,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, la cea de a XI-a ediţie a Concertului de colinde „Sus la poarta Raiului”, organizat de Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”, director Iuliana Dăncuş, împreună cu Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” şi Consiliul Judeţean Maramureş.

Concert de colinde de mare calitate interpretativă

Multe surprize muzicale li s-au prezentat credincioşilor veniţi în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” pentru a audia unele din cele mai frumoase colinde. Prezentatorul concertului a fost renumitul solist de muzică populară năsăudeană Alexandru Pugna, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, prezenţa sa fiind o surpriză. Una dintre surprize a fost apariţia grupului de colindători alcătuit din 104 copii, de la cei de 3-4 ani, până la a cei de gimnaziu, toţi îmbrăcaţi în frumoase costume populare din zonele folclorice ale Maramureşului, care au colindat câteva colinde din spaţiul spiritual al judeţului. Ei se numesc „Coconii Maramureşului” şi constituie grupa de copii ai Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”, instructori Simina Boitor, Victoria Cosma, Alex Mureşan şi Adrian Sabău, coordonator muzical prof. Camelia Bolchiş.

Câteva colinde inedite au prezentat Grupul vocal „Ţara Lăpuşului” alcătuit din colindătorii Cecilia Bozga, Andreea Ghiţiu, Livia Neag Nistea, Florin Gherman, Cornel Cupşa, Mariana Cuşner, Bianca Latiş, Cristian Filip, coordonaţi de prof. Ana Maria Gherghel. A colindat şi Ionuţ Sima cu un grup de teologi şi tineri interpreţi, iar apoi Alexandru Pugna a adus în faţa credincioşilor din Catedrală o suită de colinde din zona Năsăudului, mai puţin cunoscute maramureşenilor.

Marea surpriză a concertului de colinde a fost evoluţia celui mai bun cor din lume, Corala Bărbătească „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului, dirijată de Arhid. Lect. Univ. Dr. Ioan Iulian Dumitru, campioni mondiali ai ultimilor patru ani la Olimpiada Mondială de Muzică Corală din SUA, Letonia, Rusia. Recitalul lor de peste o oră, compus din cele mai frumoase colinde, a fost foarte gustat şi aplaudat de publicul gazdă, o evoluţie care a oferit adevărate momente de virtuozitate interpretativă rar întâlnite la un cor.

„Acestea sunt cele mai preţioase valori pe care le avem şi de care nu ne poate dezmoşteni nimeni. Lumea secularizată, desacralizată şi-a pierdut bucuria pe care o avem noi. Nu mai simte bucuria sărbătorilor, nu mai au trăiri sufleteşti, ci doar satisfacţii materiale, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Ori, tocmai aceasta este salvarea omenirii: bogăţia spirituală, prin trăirile emoţionale şi sfinte, pe care fiecare dintre noi, de sărbători, le simţim la cel mai înalt nivel şi intensitate. Mulţumim Coralei „Armonia” pentru momentele pe care ni le-a oferit în această seară deosebită, unică, oferită băimărenilor. ” Foto.

 • Suntem personajul Evangheliei de azi

Duminică, 10 decembrie 2017, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi.

Un sobor ales

Din sobor au făcut parte Pr. Dr. Constantin Necula, Conferenţiar Universitar la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Claudiu Ciaşcai, Pr. Florin Bălan, slujitori ai sfântului locaş, alţi preoţi invitaţi şi diaconi. Mai mult de un sfert din credincioşii care au umplut Catedrala Episcopală au fost copii şi tineri, care au venit să se roage împreună cu Ierarhul lor şi preoţii Catedralei, dar şi cu părintele Constantin Necula, venit special în Baia Mare pentru a susţine, azi după amiază, în spaţiul Catedralei, o conferinţă. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul de Muzică Bizantină „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

Parastas după Regele Mihai I al României

La încheierea Sfintei Liturghii, a fost oficiată Slujba Parastasului după Majestatea Sa Regele Mihai I al României, trecut în lumea veşniciei cu câteva zile în urmă, la vârsta de 96 de ani.

„Regele Mihai I al României este ultimul cel mai important şi mare bărbat al neamului nostru, care a fost martor la toate evenimentele ale neamului românesc, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, a fost un om vertical, de o moralitate cuceritoare şi pilduitoare, un stâlp al demnităţii, al fidelităţii faţă de credinţa noastră ortodoxă şi faţă de valorile neamului românesc, un bărbat de stat, care poate să fie luat pildă de cei ce pot, de cei ce îndrăznesc şi de cei ce doresc să-l ia pildă în ceea ce semnează cultivarea şi păstrarea libertăţii, demnităţii şi unităţii neamului românesc şi a valorilor noastre sfinte, începând cu dreapta şi sfânta noastră credinţă ortodoxă strămoşească.”

Cuvânt de învăţătură

„Evanghelia de astăzi este o Evanghelie care, fără îndoială, ne pune de fiecare dată pe gânduri, pentru că este o Evanghelie despre noi, a sus Părintele Constantin Necula în cuvântul de învăţătură rostit. Suntem personajul Evangheliei acesteia. Suntem pe rând când femeia gârbovă, când fariseii ce păzim legea şi care-I fixăm Mântuitorului Hristos fişa postului.”

„Biserica nu ne-a pus pe preoţi să fim feudali peste Ea, a mai afirmat Părintele Constantin Necula. Ne-a pus Hristos în biserici slujitorii Lui ca să înţelegem că nu este nici o zi oprită să lucrezi vineri, nu este nici o zi oprită să-l ajuţi pe celălalt, nu există nici o lege care să ne interzică să iubim aproapele în zi de praznic şi de duminică. Domnul nu doar că vindecă sâmbăta, ci vindecă şi sâmbăta de prostie, dăruindu-ne o zi în plus în săptămână în care să putem face toate celelalte pe care în 7 zile nu reuşim să le împlinim. Ne dăruieşte Dumnezeiasca Liturghie ca o zi întreagă în care să împlinim tot ceea ce n-am reuşit să împlinim în săptămânile şi în zilele ce au trecut.”

„Hristos Domnul ne învaţă că înainte de a investi finanţe în vindecarea aproapelui, trebuie să investim iubire, a adăugat Părintele . Trebuie să punem mâna pe bolnav, nu doar să-l privim la aparate, să-l simţim că-i aproapele nostru, că-i carne ca noi, că-i viaţă ca noi, că-i respiraţie ca noi, că oricât de bun ai vrea să fii ca medic, boala miroase, bolnavul nu-i de suportat, decât dacă Hristos îl face de suportat împreună cu El”.

Crucea Voievodală Maramureşeană pentru părintele Constantin Necula

Numit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin „Apostolul tinerilor” şi al Bisericii noastre Ortodoxe, mulţumindu-i pentru conslujire şi cele trei conferinţe din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului susţinute în aceste zile, şi pentru că are origini maramureşene, Preasfinţitul Părinte Episcop a înmânat apreciatului conferenţiar cea mai importantă distincţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, „Crucea Voievodală Maramureşeană” şi Gramata Episcopală „în semn de înaltă apreciere, multă preţuire şi părintească recunoştinţă pentru călătoria duhovnicească pe care o face împreună cu tinerii României creştine spre Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa, cultivând cu gingăşie şi nobleţe voievodală tot ce au mai frumos şi mai sublim tinerii vremurilor noastre şi îndemnându-i să-şi pună cea mai de preţ comoară – tinereţea – în slujba Bisericii şi a neamului”.

Părintele Episcop Iustin a mai oferit oaspetelui albumul „Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, editat anul trecut, cu ocazia încheierii lucrărilor de înălţare pe verticală, şi a întronizării ca Întâistătător al Eparhiei. Foto.

 • Colindul este un fel de cântec de leagăn pentru Naşterea Mântuitorului

Sâmbătă, 9 decembrie 2017, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, la Manifestarea cultural-religioasă “De Naşterea Domnului”, ajunsă la ediţia a XVIII, precum şi la Concursul judeţean de interpretare a colindelor „Colindătorii”, ediţia a VII-a, organizate de Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş.

„De Naşterea Domnului” – o manifestare complexă

În Manifestarea cultural-religioasă „De Naşterea Domnului” au fost implicate unităţi şcolare din întregul judeţ Maramureş, elevii fiind coordonaţi de către profesorii de religie, în colaborare cu profesori de alte discipline de învăţământ. Secţiunile au fost creaţie plastică, creaţie literară, teatru religios. S-au prezentat icoane pe lemn, pe sticlă, creaţii literare (proză şi poezie), desene, lucrări de grafică şi machete.

Concursul judeţean de interpretare a colindelor „Colindătorii” a cuprins două secţiuni: grupuri vocale armonice, care au interpretat colinde religioase româneşti din repertoriul naţional sau internaţional, şi grupuri vocale tradiţionale, care au prezentat colinde religioase româneşti autentice, specifice zonei din care au venit elevii. Au evoluat 10 grupuri vocale selectate în concursurile de preselecţie, două grupuri armonice şi 8 grupuri cu colinde tradiţionale, precum şi două piese de teatru – „Irozii” şi „Vifleemul”.

În cele două activităţi au fost implicaţi 170 de elevi cu participare directă şi 80 de elevi cu participare indirectă, coordonaţi de 48 de cadre didactice, care predau religia, muzica sau literatura română.

„Copiii noştri din întreg Maramureşul s-au pregătit, ca un omagiu sfânt adus marelui praznic al Naşterii Domnului Iisus Hristos, a spus Pr. Florian Hoban, inspector şcolar pentru religie, organizatorul manifestării. Din toate părţile Maramureşului avem oaspeţi dragi, concurenţi de seamă, care s-au pregătit pentru a ne încânta prin colind. Mare bucurie am când constat faptul că lumea se apropie din ce în ce mai mult de colindul tradiţional. E frumoasă cântarea armonică, e înălţătoare, însă colindul tradiţional prinde din ce în ce mai mult contur, este din ce în ce mai dorit de ascultători şi folosit de cei ce îl interpretează. De ce? E simplu. Deoarece colindele noastre străbune sunt nişte mărgăritare. Colindul nu este numai o mângâiere a sufletului, este şi un document, ca şi icoana. E o mărturie colindul. O mărturie a credinţei, o mărturie a binecuvântării lui Dumnezeu”, a mai spus părintele profesor.

„Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, este sărbătoarea copilăriei şi nicăieri nu sunt mai frumoase sfintele sărbătorile creştine de iarnă decât în Maramureş, numit de unii intelectuali Ţara Crăciunului sau Ţara Bucuriei, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De aceea, colindul nostru străbun, şi graiul, şi portul, şi credinţa foarte puternică fac din acest spaţiu un loc binecuvântat şi sfânt. Un loc sacru. Iar colindul este un fel de cântec de leagăn pentru Naşterea Mântuitorului. Dacă îngerii au început să cânte la Naşterea Mântuitorului, străbătând cerurile şi coborându-se la Peştera din Betleem, şi s-au arătat la păstori cântând. Maica Domnului I-a cântat primul cântec de leagăn Mântuitorului, care cred că a fost un colind.”

Premiile

În urma jurizării Concursului Judeţean de interpretare a Colindelor „Colindătorii” clasamentul este următorul:

Pentru secţiunea grup vocal tradiţional: Marele premiu: Grupul vocal „Flori de pe Ţibleş” - Şcoala Gimnazială Groşii Ţibleşului; Premiul I: Ansamblul vocal „Florile Cosăului” – Şcoala Gimnazială Budeşti; Premiul I: Corul „Pedagogic” – Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare; Premiul II: Grupul vocal tradiţional - Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Rozavlea; Premiul III: Grupul vocal tradiţional – Şcoala Gimnazială Copalnic Mănăştur; Menţiune: Grupul vocal „Muguri de Lumină” - Şcoala Gimnazială „Florea Mureşanu” Suciu de Sus. Premiul special: Grup vocal tradiţional - Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Baia Mare, clasa a II-a A. Premiul special: Grup vocal tradiţional - Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Baia Mare clasa a II-a B.

Pentru secţiunea grup armonic: Premiul I – Grup vocal „Symboll” - Liceul Teoretic „Petru Rareş” Tg. Lăpuş; Premiul II – Corul „Vestitorii” – Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” Baia Mare.

Pentru secţiunea teatru religios: Premiul I: Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare, „Irozii”, coordonator prof. Violeta Pop ; Premiul I : Şcoala Gimnazială nr. 2 Baia Sprie, Structura Chiuzbaia, „Viflaimul”, coordonator Prof. Georgeta Roşca.

Vizitarea expoziţiei amenajate în Sala Bizantină „|Justinian Arhiepiscopul” din cadrul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” a încheiat evenimentul, elevii primind din partea Preasfinţitului Părinte Iustin şi a organizatorilor, iconiţe şi daruri constând în dulciuri, sucuri, fructe etc. Foto.

 • „Hristos împărtăşit copiilor” 2017-2018

În cadrul Proiectului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, se va desfășura, la nivelul Patriarhiei Române, deci și în Episcopia Maramureșului și Sătmarului, Concursul Naţional Cultural-Artistic „Unirea: libertate şi unitate”. El se derulează sub egida „Anului omagial al unităţii de credinţă şi de neam” şi a „Anului comemorativ al făuritorilor Marii Unirii din 1918”, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de către Sectorul Teologic-Educaţional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Perioada de desfășurare este 21 noiembrie 2017 – 21 mai 2018, şi se adresează parohiilor, preoților și profesorilor de religie din Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului. Concursul este destinat copiilor participanţi la grupele catehetice din parohiile înscrise în Programul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, preoţilor coordonatori de grup catehetic, profesorilor de religie şi tuturor celor care contribuie la sădirea Cuvântului lui Dumnezeu în inima copiilor.

Scopul concursului este de a cultiva dragostea faţă de ţară şi de Biserică şi de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiţionale şi a afirmării propriei identităţi religioase, culturale şi naţionale.

Totodată, concursul va evidenţia importanţa libertăţii câştigate prin viaţa în Hristos, a tradiţiei şi a portului popular, precum şi unitatea de credinţă şi de neam în ţara noastră, în contextul unor tendinţe puternice de diluare şi relativizare a ei.

Concursul Naţional Cultural-Artistic „Unirea: libertate şi unitate” se derulează prin Biroul pentru catehizarea tineretului al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, în conformitate cu recomandările, calendarul şi îndrumările cuprinse în conceptul de organizare şi desfăşurare.

Arhid. Alexandru Gaborean,

inspector pentru catehizarea tineretului

 • În Baia Mare s-a târnosit biserica închinată Sfântului Ierarh Nicolae şi Sfinţilor Români

Miercuri, 6 decembrie 2017, de la ora 9,00, în ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nicolae, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Duminica Sfinţilor Români”, preot paroh Ioan Pop, fost secretar eparhial şi consilier administrativ de la reînfiinţarea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, în urmă cu 27 de ani, până anul acesta.

Slujba de târnosire

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Slujbă de târnosire a bisericii „Sfântul Nicolae” din Baia Mare după toate regulile Bisericii Ortodoxe. Astfel, au fost puse în piciorul Sfintei Mese, rezidită din cărămidă şi placată cu marmură, Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici şi Documentul de sfinţire, care au fost pecetluite cu ceară topită. Sfânta Masă a fost pregătită pentru târnosire, prin spălare cu apă şi săpun, apoi cu apă de trandafiri şi unsă cu Sfântul şi Marele Mir. În cele patru colţuri ale Sfintei Mese au fost aşezate icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti, inscripţionate pe marmură, pentru a dăinui sute şi chiar mii de ani. Apoi a fost acoperită Sfânta Masă cu cele trei rânduri suprapuse de veşminte sfinţite de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, primul dintre ele simbolizând giulgiul de pe mormântul Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că Sfânta Masă simbolizează Mormântul Mântuitorului. După târnosirea Sfântului Altar au fost unse cu Sfântul şi Marele Mir vitraliile care acoperă geamurile bisericii, construite după o tehnică ce se folosea şi acum o mie de ani şi după care se lucrează şi azi vitraliile.

Cu ocazia târnosirii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a dat, pe lângă primul hram ce îl are ocrotitor al bisericii pe „Sfântul Ierarh Nicolae”, şi al doilea hram – „Duminica Sfinţilor Români”.

Târnosirea a fost necesară, deoarece s-a reorganizat Sfântul Altar, a fost rezidită Sfânta Masă, s-a modernizat instalaţia de încălzire, iar geamurile au fost înfrumuseţate cu vitralii ce reprezintă Sfinţi Români şi montate proiectoare interioare, care luminează feeric noaptea.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească

După încheierea slujbei de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în fruntea unui impresionant sobor de preoţi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu şi artă sacră, Pr. Daniel Tirean, inspector financiar eparhial, Pr. Dr. Bogdan Gavra, consilier episcopal, Pr. Fabian Coroian, protopop de Baia Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopop de Lăpuş, Protos. Agaton Oprişan, stareţul Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” Petrova, Pr. Ioan Zorel Buia, secretarul Protopopiatului Baia Mare, Pr. Ioan Pop, parohul sfântului locaş, Pr. Mihai Tira şi Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, slujitori la acest Sfânt Altar, Pr. Dr. Florin Codrea, Pr. Prof. Gabriel Morar, Pr. Gheorghe Pop, Pr. Vasile Trif, Pr. Nuţu Ivanciuc, diaconi.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot tânărul diaconul Teodor Ioan Coman, pe seama bisericii Parohiei Valea Stejarului, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul ASCOR Baia Mare, dirijat de teologul Bogdan Iacob, iar la slujba de târnosire de un grup de teologi băimăreni, conduşi de acelaşi teolog.

În rândul credincioşilor, în biserica arhiplină, s-au aflat deputat Dr. Viorica Cherecheş, medic, prefectul Vasile Moldovan, subprefectul Alexandru Cosma, primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari, consilieri judeţeni şi municipali, directori de instituţii municipale şi judeţene şi un foarte mare număr de credincioşi.

O culoare aparte au oferit copiii de la Clubul Elevilor din Baia Mare, îndrumați de profesoara Maria Seraz, prin frumoasele lor costume populare.

Cuvânt de învăţătură

După chinonic, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un plin de învăţăminte creştineşti cuvânt de învăţătură, pornind de la viaţa plină de sfinţenie pe care o oferă Bisericii şi credincioşilor ei de peste 1600 de ani Sfântul Ierarh Nicolae, ajutătorul celor în necazuri şi mare făcător de minuni.

„Ziua de 6 decembrie este însemnată în Calendarul Bisericii Ortodoxe cu cruce roşie şi este o sărbătoare importantă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în care este cinstit în cântări şi rugăciuni unul dintre cei mai iubiţi sfinţi ai Bisericii lui Hristos, Sfântul Ierarh Nicolae, făcător de minuni, cel mult milostiv, protectorul fetelor, protectorul şi iubitorul copiilor, şi, mai cu seamă, protectorul şi ajutătorul celor condamnaţi în mod nedrept, atunci când Justiţia face erori judiciare.”

„Să reţinem că Sfântul Nicolae a fost un mare apărător al dreptei credinţe; că dreapta credinţă este astăzi în mare pericol; că creştinismul este astăzi în mare pericol; că cea mai discriminată religie de pe Terra este azi religia creştină”, a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Daruri

După o tradiţie de peste 20 de ani, de când se ţin hramurile la această biserică, credincioşii au primit în dar câte un „cocuţ” din grâu de cea mai bună calitate, un pahar de vin, suc sau apă şi câte un calendar de birou. Un dar important a primit părintele paroh Ioan Pop din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin – Gramata Episcopală, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Duminica Sfinţilor Români” din Baia Mare.

Biserica „Sfântul Nicolae” din Baia Mare este prima biserică ortodoxă construită în municipiu, în anul 1922, la câţiva ani după Marea Unire din 1 Decembrie 1918, când credincioşii ortodocşi au fost transferaţi dintr-o capelă modestă într-o clădire amenajată şi donată de Consiliul Oraşului Baia Mare în proprietatea Bisericii Ortodoxe, printr-o decizie. De fapt, până la acea dată clădirea a funcţionat ca sală de sport a fostului gimnaziu din apropiere şi doar Unirea Transilvaniei cu ţara mamă făcut ca şi ortodocşii să aibă dreptul la o clădire ca locaş de cult. Preotul paroh Alexiu Latiş a coordonat ample lucrări de reparaţii, consolidări şi reamenajări, iar în 1926 a fost târnosită de vrednicul de pomenire Episcop Nicolae Ivan al Clujului. După 56 de ani de la târnosire, în 1980, preotul paroh Gheorghe Bălan se ocupă de lucrările de reconstrucţie a bisericii după concepţia arhitectului Constantin Pena din Baia Mare, în plină epocă comunistă, lucru foarte curajos atunci, biserica devenind o clădire foarte solidă, capabilă să reziste secole. A fost târnosită de vrednicii de pomenire Episcop Teofil Herineanu şi Episcop Vicar Justinian Chira ai Vadului, Feleacului şi Clujului, în 10 noiembrie 1985.

Parastas după Regele Mihai

La încheierea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oficiat, un Parastas după Majestatea Sa Regele Mihai, trecut în eternitate sâmbătă, 5 decembrie 2017, la vârsta de 96 de ani. Foto.

Majestatea Sa Regele Mihai I al României a trecut la cele veşnice

          Întâistătătorul Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Iustin, dimpreună cu clerul şi credincioşii, transmit cele mai sincere condoleanţe Familiei Regale acum când Dumnezeu a hotărât ca sufletul Majestăţii Sale Mihai I să fie chemat la Dumnezeu, acolo de unde şi-a avut obârşia.

          Îl rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să vă aducă mângâiere sufletească în cel mai dureros moment din viaţa dumneavoastră şi să-i primească sufletul în locul celor aleşi şi iubiţi de Dumnezeu.

Dumnezeu Cel Unul în Treime să-i facă parte de odihnă veşnică în Împărăţia Sa cea cerească!

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului

Regele Mihai I s-a nascut la 25 octombrie 1921, la Sinaia. A fost fiul Regelui Carol al II-lea si al Reginei-Mama Elena. A incetat din viata, in ziua de 5 decembrie 2017, la resedinta privata din Elvetia.

Din iunie 1930, dupa plecarea Reginei-mama in exil, Regele Mihai a ramas in grija tatalui Sau. A urmat cursurile unei scoli organizate de Acesta la palat, alaturi de copii reprezentand toate colturile tarii si toate categoriile sociale. A devenit din ce in ce mai inchis in sine si mai ganditor. Singurele saptamani fericite erau cele petrecute la Florenta, la mama sa.

In adolescenta, Principele Mostenitor a urmat cursuri de sport si a inceput pregatirea militara. La varsta de saisprezece ani a devenit sublocotenent in armata romana.

Dupa decesul Regelui Ferdinand din 1927 si ca urmare a faptului ca Principele Carol a renuntat la statutul de Principe Mostenitor, Principele Mihai a fost proclamat Rege. Fiind minor, s-a instituit o Regenta, compusa din Principele Nicolae, Patriarhul Miron Cristea si Presedintele Inaltei Curti de Casatie, Gh. Buzdugan.

La 8 iunie 1930, Principele Carol a revenit in tara si a preluat tronul. Mihai I a primit titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. In urma abdicarii tatalui Sau, la 6 septembrie 1940, a devenit Regele Mihai I.

In timpul razboiului, Regele i-a imbarbatat pe ostasii romani care au luptat pentru reintregirea tarii. Nu a fost insa de acord cu depasirea liniei Nistrului. In ciuda refuzului Maresalului Antonescu, la 23 august 1944 Regele a hotarat trecerea Romaniei alaturi de aliatii sai traditionali. Acest act de curaj a scurtat razboiul cu 6 luni si a crutat vietile a sute de mii de oameni.

Din 1944, Majestatea Sa Regele s-a opus din toate puterile instaurarii autoritatii comuniste. In cele din urma, a fost obligat sa abdice la 30 decembrie 1947.

Exilul Regelui Mihai si al Reginei Ana a inceput odata cu revenirea de la nunta din Atena. Au locuit pana la sfarsitul anului 1948 la vila Sparta, locuinta Reginei-mame Elena. Din 1949, Regele Mihai si Regina Ana s-au mutat la Lausanne si apoi in Anglia, unde au locuit pana in 1956.

Pentru a-si castiga existenta, Regele si Regina au construit o ferma de pui si un mic atelier de tamplarie.

Familia Regala s-a intors in Elvetia in 1956. Regele Mihai a semnat un contract cu compania aeriana "Lear Jeats and Co", la Geneva. Familia s-a mutat la Versoix, un mic oras de pe malul lacului Léman, la cativa kilometri de Geneva. Aici a locuit peste patruzeci si cinci de ani si tot aici se afla, pentru moment, casa familiei.

In anul 1958, Regele a oprit colaborarea cu "Lear", iar un an mai tarziu, a infiintat o companie de electronica si de mecanisme automate denumita METRAVEL, pe care a vandut-o cinci ani mai tarziu.

Din biroul sau de la Versoix si, incepand cu 2001, din cel de la Bucuresti, Regele Mihai a militat pentru intrarea Romaniei in NATO si in Uniunea Europeana. Majestatea Sa a incurajat respectarea drepturilor omului, dezvoltarea economiei de piata, pastrarea culturii nationale, respectarea adevarului istoric, respectarea si garantarea proprietatii private, consolidarea statului de drept si a democratiei in tara noastra.

Regele Mihai si Regina Ana au locuit din 2004 la Aubonne, in Elvetia. De marile sarbatori crestine si, in functie de angajamentele Lor publice, Majestatile Lor au ales sa fie alaturi de cei dragi fie la Castelul de la Savarsin, fie la Palatul Elisabeta.

 • Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ferească de orbirea trupească şi sufletească

Duminică, 3 decembrie 2017, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil” din Baia Mare, înconjurat de un frumos sobor de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

De un sobor ales de preoţi a fost înconjurat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în timpul liturghisirii: Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al sectorului teologic-educaţional, Pr. Daniel Tirean, inspector control financiar intern, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, Pr. Fabian Coroian, protopop de Baia Mare, Pr. Ioan Socolan, protopop de Satu Mare, Pr. Ioan Buftea, protopop de Dej, preotul paroh Viorel Gavra, Pr. Adrian Gavra, inspector şcolar, slujitor la acest Sfânt Altar, preoţi invitaţi şi diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de prof. Ioan Nemeş.

Hirotoniri

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot, pe seama bisericii gazdă „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil”, Arhidiaconul Andrei Emil Pop, inspector eparhial, care timp de 5 ani a fost diaconul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian şi 5 ani al Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin.

„Sfinţirea unui nou preot face parte din procesul de înnoire şi dinamizare a vieţii bisericeşti din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Părintele Andrei Emil Pop, hirotonit acum, şi părintele Adrian Gavra, care slujeşte deja la această biserică de mai mulţi ani, sunt doi tineri cu o fire blândă şi calmă, neconflictuali, aşa cum trebuie să fie preoţii adevăraţi. Cred că vor face lucruri foarte frumoase, spre bucuria credincioşilor.” În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Teodor Ioan Coman, care, în urma concursului organizat de Episcopie, va fi hirotonit preot pe seama unei parohii din Maramureşul Voievodal.

Cuvânt de învăţătură, dar şi rugăciune

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un foarte frumos şi plin de învăţăminte creştineşti cuvânt de învăţătură în faţa credincioşilor veniţi să se roage în această zi în sfânta biserică. Cuvântul rostit s-a referit la Evanghelia duminicii a vindecării orbului din Ierihon şi a fost un cuvânt-rugăciune, un cuvânt-îndemn de a urma calea Evangheliei şi a învăţăturilor pe care ni le-a lăsat Mântuitorul de atâtea ori:

„Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ferească de orbirea trupească, să ne dăruiască sănătate, şi vedere, şi putere, aşa cum se roagă ţăranii, simplu, dimineaţa când se scoală, după ce au spus Tatăl Nostru: Doamne dă-mi sănătate, dă-mi putere, dă-mi vedere, dă-mi înţelepciune, dă-mi binecuvântare, dă-mi pace în ziua de astăzi. Să ne rugăm lui Dumnezeu şi să lucrăm la aceasta, să ne ferească de orbirea sufletească şi să-L putem vedea pe Hristos, Care se apropie de noi acum şi vine Să Se Nască şi să crească, să ne mântuiască, vine în Peştera Betleemului, vine în braţele Fecioarei, vine să ne arate normalitatea, vine să ne-o arate pe Mama. Normalitatea nu poate fi învinsă, Adevărul şi Dumnezeu, Cel Care este Calea, Adevărul şi Viaţa. Să Îl rugăm pe Dumnezeu să dea lumină şi celor care văd şi nu cred. Adică orbilor care încearcă să deturneze planul lui Dumnezeu, iar nouă putere să vedem, să ne rugăm, dar şi să lucrăm. Să avem responsabilitate şi atitudine creştină în vremurile pe care le trăim, să ne apărăm valorile noastre sfinte”, s-a rugat în încheiere Preasfinţitul Părinte Episcop.

Mulţumiri

Cuvinte de mulţumire a adus preotul paroh Viorel Gavra Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi celorlalţi preoţi slujitori, credincioşilor care vin duminică de duminică la sfânta biserică, credincioşilor veniţi acum şi de mai departe, de pe cuprinsul Eparhiei la această Sfântă Liturghie Arhierească.Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Baia Mare a fost zidită între anii 1993-1997, de preotul-ctitor Viorel Gavra, paroh, după concepţia arhitectului Constantin Pena din Baia Mare. A fost pictată de Mircea Constantinescu în anii 2001-2003. Este prevăzută cu demisol, unde au fost săvârşite Sfintele Slujbe între 1993-2000, acesta fiind folosit şi azi ca spaţiu liturgic în zilele de peste săptămână. Foto.

 • Slujba Vecerniei în Catedrala Episcopală. Sâmbătă, 02 decembrie, cu începere de la ora 17.00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la Slujba Vecerniei, săvârşită în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare.

  Răspunsurile liturgice au fost date de membrii corurilor "Tronos" al Patriarhiei Române, condus de arhid. Mihail Bucă şi "Theologos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de arhid. Adrian Dobreanu.

  La finalul slujbei, membrii corului "Tronos" au in terpretat câteva colinde tradiţionale şi bizantine.

  Preasfinţitul Părinte Iustin a mulţumit coralei de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti pentru prezenţa lor în Catedrala Episcopală din Baia Mare, apreciind activitatea lor misionară şi culturală, în cei peste 20 de ani de la înfiinţarea corului.

  Preasfinţitul Părinte Iustin a mulţumit coralei de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti pentru prezenţa lor în Catedrala Episcopală din Baia Mare, apreciind activitatea lor misionară şi culturală, în cei peste 20 de ani de la înfiinţarea corului. Foto.

 • Ziua Naţională a României la Baia Mare – Te-Deum şi paradă militară

Vineri, 1 Decembrie 2017 – Ziua Naţională a României – Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, cu începere de la ora 11,00, la manifestările organizate la Baia Mare, pe bulevardul Unirii, în zona Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Salutarea drapelelor de luptă

La manifestări au luat parte prefectul judeţului, Vasile Moldovan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, George Moldovan, primarul Băii Mari, Cătălin Cherecheş, deputatul Viorica Cherecheş, consilieri judeţeni şi locali, şefi de instituţii judeţene deconcentrate, comandanţi de unităţi militare, veterani de război, preoţi şi un foarte numeros public desfăşurat pe ambele părţi ale bulevardului Unirii.

Ceremonialul militar organizat în cinstea Zilei Naţionale a debutat cu întâmpinarea prefectului Vasile Moldovan, prezentarea onorului, salutarea Drapelelor de Luptă şi trecerea în revistă a Detaşamentului de Onoare, după care a fost intonat, de Fanfara Municipală Baia Mare, Imnul Naţional al României, dirijor Florin Mătăsaru, solistă Cristina Ion.

Te-Deumul şi cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin

Ceremonialul a continuat cu slujba Te-Deumului, oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în fruntea unui sobor de preoţi, alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, preoţii militari Daniel Achim, Gabriel Vasile Băban şi Alexandru Nuszer.

„Iată-ne în zi de mare sărbătoare, zi de Întâi Decembrie, Ziua noastră Naţională, care, în mod inspirat, în 31 iulie 1990, a fost hotărâtă ca Zi Naţională a României, deoarece Întâi Decembrie este ziua în care cele trei provincii româneşti s-au adunat într-o singură ţară, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Acesta este izbânda şi biruinţa poporului român, care a binecuvântat unirea celor trei provincii într-o singură ţară… Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru această zi şi Îl rugăm să ne ajute ca această moştenire sfântă, acest tezaur sacru, care este România, s-o preţuim, s-o iubim, să îi sporim valorile şi frumuseţea, să apărăm tot ce ţine de sufletul românesc – credinţa noastră creştină, cultura noastră creştină, familia, şcoala, biserica, tot ce ţine de sufletul românesc, şi să nu uităm niciodată că libertatea unui popor şi demnitatea lui se lucrează în fiecare zi, se apără şi se afirmă. Ele nu sunt definitive şi irevocabile, ele în permanenţă trebuie conştientizate şi apărate.”

Alocuţiunile oficialităţilor

Au rostit apoi alocuţiuni prefectul Vasile Moldovan, care a citit mesajul prim-ministrului României – Mihai Tudose, George Moldovan, care a dat citire mesajului Consiliului Judeţean către cetăţenii judeţului, şi primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari.

Defilarea militarilor şi tehnicii militare

Au defilat prin faţa asistenţei subunităţi din Batalionul 612 Artilerie Antitanc ”Maramureş”, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ”Pintea Viteazul” Maramureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”George Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş şi Poliţia Locală Baia Mare. Tehnica militară care s-a deplasat la parada militară de pe Bd. Unirii a aparţinut Batalionului 612 Artilerie Antitanc ”Maramureş”, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi ”Pintea Viteazul” Maramureş, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”George Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, Direcţiei Judeţene de Informaţii Maramureş şi Poliţiei Locale Baia Mare. Manifestarea va încheia cu un scurt spectacol cultural-artistic, susţinut de Fanfara Municipală şi Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”. Foto.

 • Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Baia Mare

Joi, 30 noiembrie 2017, ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei, încreştinătorul şi ocrotitorul românilor, sărbătoare naţională bisericească şi zi nelucrătoare, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, cu începere de la ora 9,30, la biserica cu hramul “Sfântul Apostol Andrei” din Baia Mare, în fruntea unui important sobor de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, slujitor al bisericii, preotul Indrei Bud, paroh, preoţi invitaţi din Protopopiatul Baia Mare şi din alte protopopiate.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Vasile Bocicorec, pe seama Parohiei Vicea, Protopopiatul Chioar, şi întru diacon teologul Răzvan Ioan Romocea, cântăreţ la strana acestei biserici.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de Prof. Adrian Iercoşan.

Cuvânt de învăţătură

Un cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin despre Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat dintre Apostolii Mântuitorului, care a propovăduit Evanghgelia lui Hristos Domnul în Scitia Minor, adică în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră, teritoriul Dobrogei de azi.

„Suntem binecuvântaţi de Dumnezeu ca să fim printre neamurile chemate la Evanghelie prin Apostolul Andrei, cel Întâi chemat, şi în acest fel, Biserica noastră Ortodoxă este o biserică de origine apostolică, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop credincioşilor prezenţi în biserică. Deci, creştinismul nostru este vechi de 2000 de ani. Poporul român nu s-a încreştinat forţat, nici la dispoziţia vreunui împărat, ci în mod firesc şi natural, pe fondul spiritualităţii dacice, care era una foarte puternică.”

„Sfinţii adună popoarele, adună neamurile, întăresc credinţa, a mai precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De la Sfântul Apostol Andrei învăţăm să-L mărturisim pe Hristos că este Fiul lui Dumnezeu; învăţăm să afirmăm că am găsit pe Acela despre care au scris proorocii, pe Iisus din Nazaret, Care este Fiul lui Dumnezeu; învăţăm să aducem la Hristos şi pe alţii, deci să nu venim singuri la biserică niciodată; învăţăm să spunem că Fiul lui Dumnezeu este Salvatorul şi Mântuitorul lumii; învăţăm să spunem că Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu ne-a dat tot ce avem noi mai bun şi mai frumos; învăţăm să spunem că Iisus Hristos este Creatorul şi ziditorul nostru, că ne-a dăruit viaţa la naştere şi ne-a dăruit viaţa veşnică prin Pătimirea, Răstignirea, Moartea şi Învierea Lui. Toate acestea sunt o mărturisire de credinţă pe care s-o facem mereu cunoscută oamenilor. Ne confruntăm cu mari provocări în lumea aceasta în care trăim, în secolul XXI, cărora trebuie să le facem faţă.”

Biserica cu hramul „Sfântul Apostol Andrei” din Baia Mare a fost construită între anii 2004-2012, din cărămidă, pe fundaţie de beton, după un proiect al Arhitectei Ocsana Florescu. Lucrările de pictură au fost demarate în 2012 de către Emanuel Bumbu şi sunt pe terminate. La sfântul locaş de închinare se execută acum ultimele retuşuri, împodobiri şi dotări cu candelabre, clopote, pentru ca la anul, de praznicul Sfântului Apostol Andrei, biserica să poată fi târnosită. Foto.

 • Semnarea contractului de finanţare pentru reabilitarea Palatului Cultural din Sighetu Marmaţiei

Azi, miercuri, 29 noiembrie 2017, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a semnat contractul de finanţare, din fonduri europene, a Proiectului <<Conservarea, reamenajarea şi punerea în valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmaţiei cu destinaţia „Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul”>>. Declaraţia de misiune a obiectivului este: “Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul – emblemă de cultură şi civilizaţie”.

“La mijlocul anului 2016, cu binecuvântarea Preasfinţitului Iustin, o echipă tânără a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a început munca de documentare, iniţiere şi elaborare a unui proiect care părea greu realizabil, dar care a avut azi finalitatea dorită, prin semnarea contractului de finanţare”, ne-a declarat Pr. Dr. Bogdan Gavra.

Valoarea proiectului este de 21.638.613,81 lei, din care co-finanţarea Episcopiei este de 991.743,54 lei. Durata proiectului este de 36 luni.

Palatul Cultural a fost construit în anul 1913, în scop cultural, dar în perioada celor 100 de ani de existenţă a avut diverse funcţiuni, acumulând toată istoria sighetenilor. Este un monument cu elemente de unicitate arhitecturală, care înmagazinează istorie şi găzduieşte cultură. Clădirea, inspirată din cetăţile medievale, este construită în stil secesionist-romantic, pe trei niveluri, cu două aripi de clădire dispuse în jurul unui corp central, prevăzut cu patru turnuri şi acoperişuri conice. Ornamentica exterioară este sobră, luminată de galbenul cărămizii aparente; faţada este definită de o copertină de sticlă susţinută de lanţuri. Corpul central este dominat de o scară somptuoasă, străjuită din înaltul tavanului de pictura alegorică “Artele”, realizată, în 1931, de artistul Liviu Szabó-Bordeaux (1896-1977). La 4 februarie 1938, Palatul Cultural este dăruit Episcopiei Maramureşului printr-un document semnat, printre alţii, de Octavian Goga şi Armand Călinescu. Preluarea oficială a fost făcută cu fast în zilele de 16-18 aprilie 1938, cu serbări de inaugurare şi sfinţire organizate de preotul Ioan Vasca (1892-1964) şi episcopul dr. Vasile Stan (1875-1945), arhiereu-vicar, ales prim-episcop al Episcopiei Maramureşului, cu participarea episcopului Partenie Ciopron. Cu această ocazie, sala mare de spectacole capătă o pictură murală realizată de Traian Bilţiu-Dăncuş, acoperită ulterior, în timpul ocupaţiei germane. În anul 2009 Palatul Cultural revine în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului.

Unicitatea arhitecturală este dată de multe elemente artistice valoroase, care au fost conservate cum ar fi: bosajele de la registrul parterului de pe faţadele principale, elemente decorative de la nivelul cornişei, parte din pardoseală, realizată din mozaic decorativ, structura metalică a copertinei de deasupra accesului principal, suporturile de steaguri de pe faţada principală, balustrade de scări şi balcoane, o pictură reprezentând o figură alegorică aparţinând pictorului roman Livius Bordeaux. Ulterior, pictura a fost ”restaurată”, intervenţia fiind de fapt o repictare grosolană. Sub straturile succesive de zugrăveli pot fi decoraţii murale, picturi decorative de calitate superioară.

Reabilitarea Palatului Cultural, din punct de vedere arhitectural, are la bază restructurarea spaţial-funcţională a clădirii prin recompartimentări şi flexibilizarea structurii, respectiv prin reabilitarea-restaurarea porţiunilor afectate originale, cu materiale tradiţionale sau moderne, compatibile cu structuri existente. Din structurile originale şi cele istorice vor fi înlocuite sau îndepărtate elementele deteriorate care nu corespund tehnic sau estetic, cu ideea principală şi estetică a viziunii arhitecturale originale sau propuse prin proiect de a servi caracterul simbolic al monumentului şi al locului. Obiectivul general al proiectului se poate realiza prin punerea în valoare şi prezentarea spaţiilor interioare şi exterioare cu toate elementele valoroase ale monumentului, amenajarea în cadrul acestuia a unor spaţii de expunere a operelor de artă, în care se vor realiza expoziţii permanente şi temporare pe diferite teme, cu posibilitatea organizării de evenimente culturale, programe pentru copii (expoziţii) sau adulţi, ocazionale şi periodice, de importanţă locală şi naţională, pentru a creşte atractivitatea şi gradul de vizibilitate. Acestea se vor realiza prin conservarea şi punerea în valoare a monumentului istoric, a elementelor generale de arhitectură, structură şi cele de componente artistice, care trebuie să fie conservate şi restaurate in situ, prin realizarea de lucrări de consolidare, conservare, restaurare, dotare şi valorificare durabilă a monumentului, în acord cu statutul său istoric, menite să-i crească atractivitatea turistică pe viitor. Problemele cu care se confruntă clădirea, din punct de vedere fizic, sunt: (a) degradări de structură portantă a construcţiei, (b) degradări de natura biologiei construcţiilor, (c) degradări de natura fizicii construcţiilor, (d) degradări rezultate din uzura tehnică şi morală a subansamblurilor neportante. Foto.

 

 • Sfânta Liturghie Arhierească la biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Satu Mare - Preotul Viorel Paşca a ieşit la pensie după 41 de ani de slujire –
Duminică, 26 noiembrie 2017, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfântul Apostol Andrei” din cartierul Curtuiuş din Satu Mare, unde paroh este preotul Viorel Paşca.

Sfânta Liturghie Arhierească

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în fruntea unui sobor de preoţi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic, Pr. Ioan Socolan, protopop de Satu Mare, Pr. Marian Crainic, proin-protopop de Carei, Pr. Viorel Paşca, paroh, preoţi din municipiul şi Protopopiatul Satu Mare, colegi de facultate din Cluj-Napoca, Oradea, Buciumi - Bihor, Solduba, Gelu, Ardud etc., în total peste 40 de preoţi şi diaconi. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Cristian Lucian Szabo, preot misionar pe seama Protopopiatul Satu Mare, profesor de religie, şi pe tânărul teolog Vasile Bocicorec întru diacon, care ocupă parohii în urma concursului organizat de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de elevi ai Liceului Ortodox „N. Steinhardt” din Satu Mare şi corul bisericii, dirijat Cristian Silaghi, preot militar la jandarmi. În rândul credincioşilor s-au aflat prefectul de Satu Mare, Darius Filip, cel mai tânăr prefect din ţară, deputat Ioana Bran, secretarul Camerei Deputaţilor, primarul din Satu Mare – Kereskenyi Gabor, Cecilia Marinescu, directorul Cancelariei prefectului de Satu Mare, viceprimarii de Satu Mare – Dorina Feher şi Adrian Albu, consilierul local Radu Roca, fost viceprimar, Octavian Ardelean, consilier local şi prim-corator al bisericii „Sfântul Apostol Andrei” din Satu Mare.În semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică desfăşurată în cei peste 41 ani de slujire, preotului paroh Viorel Paşca, posesor al celei mai înalte distincţii “Crucea Patriarhală”, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a înmânat o Cruce pectorală şi Gramata Episcopală, iar din partea credincioşilor un rând de veşminte preoţeşti. Preotul Viorel Paşca va mai sluji până la organizarea unui concurs pentru această parohie. În cuvântul său preotul Viorel Paşca a mulţumit chiriarhului locului, Consiliului Parohial, credincioşilor şi familiei pentru ajutorul pe care l-a primit din partea lor în tot timpul păstoririi, dar mai ales în timpul desfăşurării lucrărilor la noua biserică, ce este acum frumos împodobită şi foarte bine întreţinută.

Cuvânt de învăţătură

Un folositor cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care a vorbit credincioşilor despre pericopa evanghelică a duminicii, a dregătorului bogat, care, până la urmă şi-a împărţit averea săracilor şi a urmat lui Hristos, pentru a dobândi mântuirea. Milostenia şi ajutorarea celor săraci nu presupune numai cheltuială materială:

„Sunt atât de multe fapte ale milei trupeşti pe care ni le recomandă biserica şi pe care le putem face doar să ne regăsim frumuseţea cea dintâi după chipul lui Dumnezeu şi să restaurăm în noi iubirea desăvârşită a lui Dumnezeu. Iubirea milostivă. Iubirea, milostivirea, iertarea şi smerenia.” Biserica din cartierul Curtuiuş, care formează limita dinspre sud a municipiului Satu Mare, este o construcţie din cărămidă, pe fundaţie de beton, de dată recentă, deoarece vechea biserică, foarte modestă, care funcţionează acum cu rol de capelă de cimitir, era neîncăpătoare. Piatra de temelie a noii biserici a fost pusă în 20 iunie 1999, iar construcţia a început în 18 septembrie acelaşi an, când s-a săpat prima cupă de pământ. În 30 noiembrie 2003 sfântul locaş a fost târnosit de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian, iar în 24 iulie 2005 biserica a fost resfinţită, ca urmare a încheierii lucrărilor de pictură şi a celorlalte lucrări de finisaj. Cartierul este format în marea majoritate din creştini ortodocşi veniţi din localităţile maramureşene Leordina, Câmpulung la Tisa, Sighetu Marmaţiei (Iapa), colonizaţi în urma reformei agrare de după Primul Război Mondial, dar şi după cel de-Al Doilea Război Mondial. Foto.

 • Două hirotoniri la Paraclisul Episcopal

Azi, vineri, 24 noiembrie 2017, cu începere de la ora 7,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Paraclisul de la Centrul Eparhial din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoţi din care au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, pr. Damian Bot, paroh în Sălsig, Protopopiatul Chioar.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie Arhierească au fost date de un grup de diaconi şi teologi de la Centrul Eparhial şi din Baia Mare.

În timpul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a hirotonit întru preot pe diaconul Vlad Ioan Topan, pe seama Mănăstirii „Sfântul Apostol Andrei” Berinţa, Protopopiatul Lăpuş, iar întru diacon pe tânărul teolog Cristian Lucian Szabo.

„Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni şi să le ajute la noii părinţi să fie preoţi slujitori vrednici şi jertfelnici, să fie într-un ceas bun şi să aibă o slujire îndelungată şi rodnică, cu mult folos pentru Biserica noastră Ortodoxă şi pentru credincioşii pe care îi vor sluji şi pentru Altarele la care vor liturghisi. Şi părinţii lor să aibă multă bucurie după slujirea lor”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Foto.

 • Întâlnirea responsabililor cu catehizarea şi cu preşedinţii asociaţiilor de tineret din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului - 297 de parohii implementează proiectul „Hristos Împărtăşit Copiilor”, la care au luat parte 5.120 de participanţi -

Miercuri, 22 noiembrie 2017, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la întâlnirea responsabililor cu catehizarea şi cu preşedinţii asociaţiilor de tineretdin Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, care a avut loc în sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Din partea Centrului Eparhial au luat parte Pr. Milan Bălan, consilier al sectorului teologic-educaţional, şi Arhid. Alexandru Gaborean, inspector pentru catehizarea tineretului, responsabilii cu catehizarea din partea celor 8 protopopiate şi conducătorii asociaţiilor tinerilor ortodocşi din Eparhie. Această întâlnire a avut menirea să încununeze şi să propună noi direcţii ale activităţii catehetice. În prima parte a întâlnirii s-a făcut o analiză atentă, realistă şi responsabilă a acţiunilor de anul acesta. Preoţii coordonatori de catehizare sunt responsabili de implementarea şi buna desfăşurare a proiectului naţional „Hristos Împărtăşit Copiilor”, de eficientizarea şi dezvoltarea programelor catehetice desfăşurate în colaborare cu preoţii din protopopiat, cu sprijinul părinţilor protoierei. Astfel, în anul 2017 din cele 499 de parohii, 297 implementează acest proiect, având un număr de 5.120 de copii participanţi. În privinţa coordonatei misionare, în anul 2017 s-au desfăşurat 54 de tabere (inclusiv taberele care au avut loc în mai multe serii) şi activităţi pentru tineri la care au participat 2.266 de beneficiari, din cele opt protopopiate şi chiar din străinătate. Apoi s-au adus în discuţie câteva noţiuni despre proiectul catehetic „Hristos Împărtăşit Copiilor” şi marea oportunitate, dar şi responsabilitate, pe care clericii o au faţă de copiii şi tinerii noştri, care, prin acest proiect, au posibilitatea, ca, pe lângă orele de religie, să fie hrăniţi în inimă şi în minte cu Cuvântul lui Dumnezeu, prin orele de cateheză care se organizează la nivelul parohial. Pentru a răspunde provocărilor actuale şi pentru a creşte calitatea orei de cateheză, s-a transmis preacucernicilor părinţi să regăsească entuziasmul şi suflul necesar pentru a oferi tinerilor întâlniri pline de emoţie spirituală şi culturală, de activităţi de formare şi informare, de activităţi tematice şi interactive şi de dialoguri duhovniceşti, care să aducă roade în viaţa de familie şi în activitatea profesională a fiecăruia.

În a doua parte a întâlnirii de lucru s-au menţionat obiectivele care trebuie avute în vedere în anul 2018, prin organizarea unor proiecte catehetice, cultural-artistice, activităţi şi tabere cu tinerii, în anul care a fost declarat de Patriarhia Ortodoxă Română „ Anul omagial al unităţii de credinţă şi neam” şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri” .

Preasfinţitul Părinte Iustin a vorbit despre necesitatea activităţilor cu tinerii, activităţi care este nevoie să se diversifice, să crească numeric, să se multiplice, ca prin ele copiii şi tinerii să ajungă mai aproape de Hristos şi de Dumnezeu, dar şi despre obiectivele importante care stau în faţa tinerilor ortodocşi din Eparhie în acest secol tulbure, care se secularizează din ce în ce mai mult, iar misiunea de păstrare şi transmitere a credinţei ortodoxe revine celor care azi sunt tineri, iar prin ei generaţiilor viitoare. Întâlnirea a mai luat în discuţie perspectivele derulării activităţilor cu tinerii din asociaţiile tinerilor ortodocşi de pe lângă protopopiatele Eparhiei, strategii pentru anul viitor în ce priveşte pregătirea taberelor cu tinerii la nivel de protopopiate şi eparhii, pregătirile pentru sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ştefan, ocrotitorul tinerilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, şi a conferinţei Părintelui Constantin Necula, care va avea loc în prima parte a lunii decembrie a.c. După cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop au vorbit responsabilii cu catehizarea de la nivel de protopopiate şi conducătorii sau reprezentanţii asociaţiilor tinerilor.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a apreciat activitatea de catehizare cu tineretul din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului ca foarte eficientă datorită efortului deosebit depus în acest sens de cele două persoane implicate: Pr. consilier eparhial Milan Bălan şi Arhid. Alexandru Gaborean, inspector cu catehizarea, cu sprijinul responsabililor cu catehizarea din protopopiate. Foto.

 • „Maica Domnului a fost dusă în sfânta Sfintelor pentru că ea urma să fie Biserică Sfinţită şi Rai Cuvântător”

Marţi, 21 noiembrie 2017, praznicul „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, cu începere de la ora 9,30, Sfânta Liturghie Arhierească la Paraclisul Episcopal din Baia Mare, cu ocazia hramului.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, Pr. Dr. Teofil Stan, protopopul Lăpuşului, diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de diaconi şi teologi din Centrul Eparhial.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Mădălin Vasile Tăut, pe seama bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Iegărişte, Protopopiatul Satu Mare, în urma concursului organizat de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, iar ca diacon tânărul teolog Vlad Ioan Topan.

Cuvânt de învăţătură

Despre praznicul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” a vorbit credincioşilor adunaţi în Paraclisul Eparhial Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin:

„Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică este un moment duhovnicesc deosebit. De aceea am şi dat acest hram Paraclisului Episcopal, pentru că, în mod simbolic, Episcopia noastră a reintrat în istorie, iar Maica Domnului a devenit şi ocrotitoarea Episcopiei noastre şi a municipiului Baia Mare, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Maica Domnului era rânduită de Dumnezeu să Nască pe Fiul Său şi trebuia să o păstreze ca o biserică sfinţită, neîntinată şi neafectată de relele lumii. Maica Domnului a fost dusă în sfânta Sfintelor pentru că ea urma să fie Biserică Sfinţită şi Rai Cuvântător.” Foto.

 

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin:

„Să îndemnăm credincioşii ca şi ei să contribuie la mângâierea fraţilor noştri întru credinţă, să urmeze pilda sfinţilor”

Duminică, 19 noiembrie 2017, când se citeşte din Sfânta Evanghelie pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, prima duminică din Postul Naşterii Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, cu începere de la ora 10,00, Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial misionar-social, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar, Pr. Viorel Bud, Pr. Claudiu Ciaşcai, Pr. Florin Bălan, slujitori ai sfântului locaş, Pr. Vasile Horaţiu Şurani, în practică liturgică, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran. În Catedrala arhiplină s-a aflat şi primarul municipiului Baia Mare, Ec. Dr. Cătălin Cherecheş, un susţinător al construirii noii Catedrale şi al acţiunilor pe care le organizează tineretul creştin-ortodox. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Mădălin Vasile Tăut, şef de promoţie la secţia Teologia Pastorală de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, care va primi darul preoţiei pentru o parohie din Ţara Codrului.

Cuvântul pastoral al Sfântului Sinod

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima duminică a Postului Naşterii Domnului din acest an a fost citită credincioşilor de către Părintele Arhimandrit Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, în care s-a vorbit despre ”Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti” şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”.

„Fiecare sfântă icoană, indiferent de subiectul ei, face vizibilă taina iubirii smerite şi preaslăvite a lui Hristos „Cel Unul Sfânt”, Cel răstignit, înviat şi înălţat întru slavă, iubire prezentă în El şi în Sfinţii Lui, se spune în Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De aceea, zugravii de icoane şi de fresce trebuie să fie persoane capabile să transmită, prin lucrarea lor duhovnicească şi artistică, această taină a luminii, păcii şi bucuriei pascale ale lui Hristos dăruite sfinţilor.” Cuvinte de omagiu sunt aduse în Pastorală Patriarhului Justinian, care a apărat Biserica Ortodoxă Română în anii cumpliţi ai prigoanei comuniste împotriva Bisericii: „Cu mult curaj, echilibru, diplomaţie şi tenacitate, vrednicul de pomenire Patriarhul Justinian a încercat să apere Biserica de loviturile sistematice ale regimului comunist. S-a opus cu dârzenie abuzurilor şi ingerinţelor statului în viaţa Bisericii, precum şi încercării acestuia de a transforma Biserica într-o institu ț ie tolerată şi în acelaşi timp total controlată, redusă la un rol nesemnificativ în societate. Astfel, Patriarhul Justinian a asigurat continuitatea instituţiei Bisericii şi a lucrării sale liturgice şi pastorale, pentru ca această Biserică să slujească permanent un popor creştin, dar oprimat de un regim comunist ateu.” În final, cuvântul pastoral al Sfântului Sinod se referă la importanţa Postului Naşterii Domnului şi la calea pe care să o urmeze creştinul ortodox pentru a păşi pe calea mântuirii:

„Postul Naşterii Domnului este o perioadă de înnoire duhovnicească, de împărtăşire mai deasă cu Sfânta Euharistie şi de înmulţire a faptelor iubirii milostive. În societatea contemporană, aflată într-o profundă criză spirituală şi morală, individualismul egoist şi insensibilitatea la suferinţele oamenilor subminează iubirea din familie şi din societate, diminuează solidaritatea cu cei aflaţi în dificultate şi produc multă înstrăinare şi întristare între oameni.”

La rândul său, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a subliniat că: „Avem multă bucurie că bisericile, cu această ocazie, sunt arhipline şi credincioşii înţeleg să aducă un strop de mângâiere şi de bucurie celor care au nevoie de solidaritatea noastră. Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat ca, la Catedrala noastră din Baia Mare, să săvârşim Sfânta Liturghie şi să îndemnăm credincioşii ca şi ei să contribuie la mângâierea fraţilor noştri întru credinţă, să urmeze pilda sfinţilor. Sfinţii din icoane îndeamnă „Fiţi nouă următori, precum şi noi am fost Următorului Hristos, iar mărturisitorii din temniţele comuniste ne-au lăsat pilda lor de fidelitate şi apărare a dreptei credinţe, pe care au mărturisit-o şi au pecetluit-o cu preţul vieţii lor, al libertăţii de multe ori şi, de ce nu, al multor privaţiuni şi sunt lumini pentru călătoria noastră spre Împărăţia lui Dumnezeu.” La finalul Sfintei Liturghii s-a făcut o colectă pentru fraţii întru Hristos aflaţi în dificultate. Foto.

 • Sinaxa monahală din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului

Luni, 13 noiembrie 2017, cu începere de la ora 8,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, în biserica Mănăstirii „Învierea Domnului” de la Habra – Groşi, Protopopiatul Baia Mare, Sfânta Liturghie Arhierească şi Te-Deum-ul cu ocazia Sinaxei monahale eparhiale anuale a întâistătătorilor aşezămintelor monahale şi duhovnicilor acestora.

Sfânta Liturghie Arhierească

La sfânta Liturghie Arhierească au slujit un sobor de monahi: exarhul mănăstiresc, Arhim. Dr. Timotei Bel, stareţ al Mănăstirii Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Dr. Emanuil Rus, stareţul Mănăstirii Bixad, Arhim. Gavriil Burzo, duhovnicul Mănăstirii Breaza. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru ieromonah ierodiaconul Sofronie pe seama Schitului „Vasile cel Mare” Vinişorul Borşa. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala de muzică bizantină „Theologos” a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijată de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. „Această mănăstire a fost condusă de un stareţ pe nume Efrem şi de un alt stareţ pe nume Serghie, pe care l-a adus Mihai Viteazul, la 1600, şi care a participat la Sinodul unionist de la Iaşi, pentru unitatea celor trei provincii româneşti sub Mihai Viteazul”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin Aceasta a fost şi cauza pentru care mănăstirea a fost distrusă de duşmanii românilor şi ortodoxiei în urmă cu câteva secole. Vorbind despre mănăstiri, Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului s-a oprit la rolul lor misionar: „Mănăstirile noastre sunt misionare, nu sunt cetăţi medievale închise cu ziduri unde trăim o viaţă de claustrofobie şi ne închidem acolo, ca şi Evul Mediu, ci sunt deschise în permanenţă pentru popor. Mănăstirile noastre sunt misionare şi constituie contraforţii Bisericii Ortodoxe. Ele ajută parohiile, nu sunt în concurenţă cu clerul de enorie”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Sinaxa monahală

Organizată în ziua prăznuirii Sfântului Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, Sinaxa de la Mănăstirea Habra a avut pe ordinea de zi un punct de mare actualitate, intitulat „Patriarhul Justinian Marina şi monahismul ortodox în perioada comunistă”, temă aleasă în mod deosebit, deoarece 2017 este declarat de Patriarhia Română „Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”. Referatul a fost susținut de Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, care a punctat concis rolul Patriarhului Justinian de apărător al monahismului în toată perioada cât s-a aflat la conducerea Bisericii Ortodoxe Române, învingând prin înţelepciunea sa un regim declarat ateu:

„Monahismul ortodox este parte integrantă din fiinţa Bisericii creştine, contribuind în mod constant, din interior, la consolidarea Bisericii. De acest fapt a fost conştient şi vrednicul de pomenire Patriarhul Justinian Marina, care a păstorit Biserica Ortodoxă Română în perioada cea mai dură a conducerii statale atee (1948-1977) şi a înţeles că Biserica trebuie să-şi consolideze şi să-și întărească întreaga sa structură, între care şi monahismul. Patriarhul Justinian Marina, deşi a fost preot căsătorit, a avut o mare aplecare pentru viaţa monahală şi a iubit extrem de mult mănăstirile. Încă de la instalarea sa, Patriarhul şi-a îndreptat atenţia spre monahism, dorind să aducă în viaţa monahală un suflu nou, nu doar de vieţuire ascetică şi mistică, ci şi de cultură şi administraţie, reuşind chiar sporirea numărului de mănăstiri şi schituri existente până atunci şi a vieţuitorilor din ele, precum şi implicarea activă a duhovnicilor şi a stareţilor în viaţa duhovnicească şi administrativ-disciplinară.” Cu ocazia Sinaxei, a fost prezentat monahilor şi monahiilor Steagul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, după care au fost discutate probleme curente legate de viaţa monahală. Foto.

 • Sfânta Liturghie în localitatea cu cele mai mari case  

Duminică, 12 noiembrie 2017, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Certeze, Protopopiatul Oaş, paroh Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare a UTC Cluj-Napoca, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la atestarea documentară a actualei biserici a parohiale.

Sfânta Liturghie

Peste 1.500 de credincioşi au asistat duminică la Sfânta Liturghie Arhierească, pe care Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit-o în biserica parohială veche de două secole. Din sobor au făcut parte Pr. Dr. Cristian Ştefan, consilier eparhial cultural, Pr. Marcel Malanca, protopopul Oaşului, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, paroh şi prodecan al Facultăţii de Litere a CUN a UTC Cluj-Napoca, Arhim. Dr. Emanuil Rus, stareţul Mănăstirii Bixad din Ţara Oaşului, Protos. Varlaam Coroian, stareţul Mănăstirii Chiuzbaia din Protopopiatul Baia Mare, preoţi de enorie din parohiile învecinate. În mulţimea de credincioşi sosiţi din judeţul Satu Mare şi judeţele vecine, s-au aflat prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip, europarlamentarul Ioan Mircea Paşcu, Petru Ciocan, primarul comunei Certeze, deputatul Octavian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească, Ioan Rus, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Gheorghe Ciocan, fost prefect şi parlamentar de Satu Mare, Adrian Cosma şi Vasile Ciocan, consilieri judeţeni, Aurelia Fedorca, primarul oraşului Negreşti, Adrian Albu, viceprimarul municipiului Satu Mare, Conf. Univ. Dr. Ioan Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere din Baia Mare, alţi oficiali şi oaspeţi de seamă. Mulţi dintre ei nu au încăput în interiorul bisericii şi au urmărit Sfânta Liturghie din curtea interioară. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de teologi coordonaţi Bogdan Matei.

Hirotoniri

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot tânărul diacon Horaţiu Şurani pe seama Parohiei Aliceni, Protopopiatul Oaş, şi întru ierodiacon monahul Sofronie, pe seama schitului Vinişorul din Borşa, Protopopiatul Vişeu, unul din cele cinci aşezăminte monahale din acest oraş, situat într-o zonă împădurită.

Cuvinte de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre pericopa evanghelică a samarineanului milostiv, despre binefacerile pe care Mântuitorul le-a făcut oamenilor, o parte din ele fiind consemnate în Sfintele Evanghelii.

„Multe lucruri putem învăţa din Sfintele Evanghelii, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Important este să reţinem din această pericopă evanghelică a samarineanului milostiv, citită astăzi, că Mântuitorul n-a căutat la faţa oamenilor şi binelui i-a spus bine oriunde l-a întâlnit sau oricine l-a găsit… Mântuitorul a apreciat aici omenia samarineanului. Om între oameni. Solidar cu ceilalţi. A făcut bine, când i-a dat Dumnezeu în faţa lui ocazia. Samarineanul milostiv a întâlnit omul la necaz, nu s-a gândit că el se grăbeşte, că întârzie, că poate i se întâmplă ceva şi lui, că o să vină să-l agaţe şi pe el tâlharii. Că îl aşteaptă familia sau soţia acasă. Nu s-a gândit la asta. A intervenit. Nu numai că a intervenit pe moment, pe termen scurt. Să-i lege rănile, ci l-a pus pe asinul său şi l-a dus la casa de oaspeţi. Asta înţelegând că Mântuitorul ne-a dus pe toţi în Biserica lui Dumnezeu, în Biserica pe care a întemeiat-o pentru oameni şi care este Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ şi corabia care ne duce pe toţi la Împărăţia lui Dumnezeu. Mântuitorul ne recomandă, nu ne porunceşte.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin – „Cetăţean de Onoare al comunei Certeze”

Pentru promovarea valorilor culturale şi păstrarea credinţei strămoşeşti pe meleagurile Ţării Oaşului, Preasfinţitul Părinte Episcop a primit, prin hotărâre de Consiliu Local, titlul de „Cetăţean de onoare al comunei Certeze”. Titlul i-a fost înmânat de primarul Petru Ciocan, la finalul Sfintei Liturghii.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a mulţumit pentru acordarea acestui titlu, specificând că este unul din cele mai iubite titluri din cele pe care le-a primit până acum, pentru că este dintr-o comună deosebită. Din partea Episcopiei, Preasfinţitul Părinte Episcop a înmânat preotului paroh Adrian Gheorghe Paul „Gramata Episcopală” în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească, social-filantropică şi culturală şi pentru contribuţia adusă în cadrul lucrărilor de desfăşurate, până în prezent, la biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Certeze, Protopopiatul Oaş.

De asemenea, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a acordat diplome de vrednicie în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru contribuţia adusă în cadrul lucrărilor desfăşurate, până în prezent, la biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Certeze, Protopopiatul Oaş, primarului Petru Ciocan, Consiliului Parohial, primului epitrop Grigore Dorle, foştilor epitropi Petre Mihoc, Gheorghe Dorle, Vasile Sas, directorului şcolii prof. Delia Mureşan Pop, arhitectului Lenuţa Lazin, actualilor epitropi, paraclisierului şi cântăreţului bisericesc. Preotul paroh Adrian Gheorghe Paul a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, pentru Muzeul Episcopiei, o icoană a hramului bisericii - „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, pictată de un iconar local, pe nume de botez Vasile, o plachetă, o diplomă aniversară şi un coş mare cu flori.

Preotul paroh Adrian Gheorghe Paul a marcat momentul bicentenar al atestării documentare a bisericii parohiale prin acordarea a peste 70 de plachete şi diplome aniversare principalelor oficialităţi şi binefăcătorilor bisericii. Biserica din Certeze a fost construită în anul 1817 din piatră. Înainte a existat aici o biserică de lemn, care a fost vândută. Certeze este o localitate unică în România, cu case foarte mari, cu două sau trei etaje, unele construite dinainte de 1989. A-ţi face o casă în Certeze este o datorie de onoare, dar, dacă se poate, să nu fie mai mică decât a vecinului. Se spune că unele case au chiar lifturi. Este mai mult decât o delectare să treci pe şosea şi să admiri imensele vile situate de o parte şi de alta a şoselei. Acum, peste 1.500-2.000 de locuitori tineri au luat calea străinătăţii, unde muncesc în diferite meserii şi îşi ridică în sat câte o casă mare cu gândul întoarcerii definitive. Sunt oameni aspri, foarte buni meseriaşi şi cu mult spor la lucru. De aceea sunt căutaţi de străini. Foto.

 • Consiliul Judeţean Maramureş la un sfert de veac

Vineri, 10 noiembrie 2017, cu începere de la ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la şedinţa festivă de aniversare a unui sfert de veac de la înfiinţarea Consiliului Judeţean Maramureş, care a avut loc la Teatrul Municipal din Baia Mare.

Au fost prezenţi foştii preşedinţi ai instituţiei, foştii vicepreşedinţi care sunt în viaţă, foştii consilieri judeţeni, alături de actualul preşedinte, actualii vicepreşedinţi şi actualii consilieri judeţeni.

În sală au luat loc invitaţii: aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, miniştri şi secretari de stat, primari şi viceprimari din judeţ, şefi de instituţii judeţene din subordinea Consiliului Judeţean şi din afara lui, alţi invitaţi.

Cu această ocazie Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a spus:

„Este un sfert de secol de muncă, de dezbateri, de idealuri, de împliniri şi eşecuri, dar, una peste alta, este un moment aniversar de mare încărcătură emoţională, fapt pentru care participăm fiecare dintre noi cu amintirile, cu realizările şi împlinirile noastre. Cultele din România sunt instituţii de drept privat şi de utilitate publică şi drept urmare au o relaţie specială cu autorităţile, indiferent pe ce parte a eşicherului politic ar fi. O relaţie deosebită, pentru să sunt interesate instituţiile şi, în primul rând, Biserica de pacea socială. Am avut şi avem relaţii deosebite cu toţi preşedinţii Consiliului Judeţean Maramureş.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a înmânat actualului preşedinte al Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea, Gramata Episcopală, ca semn de preţuire şi apreciere.

În cadrul şedinţei festive au vorbit actualul şi toţi foştii preşedinţi ai Consiliului Judeţean, Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare, ministrul Liviu Marian Pop, foşti consilieri judeţeni şi primari din judeţ. Foto.

 • Ordinul ”Crucea Sfântul Iosif Mărturisitorul” pentru general (r) Viorica Marincaş

Vineri, 10 noiembrie 2017, cu începere de la ora 11,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, în sediul Inspectoratului Poliţiei Judeţene Maramureş, la retragerea în rezervă a fostului comandant al instituţiei, Chestor de poliţie Viorica Marincaş, al cărei grad, odată cu ieşirea la pensie, se asimilează cu acela de general de brigadă cu o stea.

Cu această ocazie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a conferit generalului în rezervă Viorica Marincaş una dintre cele mai prestigioase distincţii ale Episcopiei: Ordinul „ Crucea Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş”.

„Vreau să cord această distincţie cu toată bucuria, cu toată preţuirea, pentru că alături de celelalte ranguri pe care le are doamna general, să stea şi Sfânta Cruce pentru că ştiu că a fost nu numai un comandant bun, ci este şi un creştin adevărat. Dânsa şi familia.”

„Astăzi este o zi sfântă pentru instituţia Poliţie prin acest semn de recunoaştere profesională şi instituţională, acordat de Preasfinţia Sa Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a spus generalul de brigadă Viorica Marincaş. Acest semn de recunoaştere şi această Cruce aş vrea să o dedic fiecărui poliţist din instituţia Poliţie a judeţului Maramureş.”

Din partea prefectului judeţului Maramureş Vasile Moldovan, generalul de brigadă Viorica Marincaş a primit om plachetă.

Comisarul şef de poliţie Ionel Todoran a dat citire Ordinului ministrului afacerilor interne şi i-a înmânat livretul militar, Diploma de onoare şi placheta ce se acordă la ieşirea la pensie.

Generalul (r) Viorica Marincaş a lucrat în Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş timp de 30 de ani, din care ultimii 5 ani a fost conducătorul acestuia. Foto.

 • Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfinţii Voievozi” Slobozia

Cerul nu este pustiu, ci este plin de fiinţe nevăzute, care slujesc lui Dumnezeu

Miercuri, 8 noiembrie 2017, sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu, chiriarhul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, la invitaţia acestuia, în biserica Mănăstirii „Sfinţii Voievozi” din Slobozia, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil”, unde se află spre închinare, de câteva zile, icoana făcătoare de minuni de la Rohia a Maicii Domnului, care a fost însoţită pe tot parcursul drumului de Părintele Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia.

Sfânta Liturghie Arhierească

Cei doi ierarhi slujitori, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu, au slujit într-un sobor din care au mai făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, Arhim. Rafail Mîţ, Vicar Eparhial şi stareţul Mănăstirii „Sfinţii Voievozi”, preoţii din Permanenţa Consiliului Eparhial, cei şase protopopi din Eparhie, preoţi din Slobozia, diaconi. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot tânărul diaconul Daniel pe seama unei parohii din Protopopiatul Slobozia. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul alcătuit din preoţi, diaconi şi teologi din Episcopie. A interpretat câteva pricesne un grup de copii. Pe tot parcursul Sfintei Liturghii, dar şi în zilele de când icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Rohia se află la Mănăstirea „Sfinţii Voievozi”, mulţimea de credincioşi a făcut rând spre închinare.

Cuvinte de mulţumire şi învăţătură

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, care a vorbit credincioşilor despre cetele îngereşti.

„Ziua de 8 noiembrie este rânduită ca zi de cinstire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Este soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor puterilor cereşti cele fără de trup, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Noi ne amintim că Dumnezeu este făcătorul Cerului şi al Pământului, aşa cum mărturisim în Simbolul Credinţei, şi că la început a făcut Dumnezeu Cerul şi Pământul. Înainte de a face Pământul, stelele şi planetele şi Universul întreg şi a le aşeza într-o armonie perfectă, Dumnezeu a făcut Cerul cu cele nevăzute. Aşa spunem în Simbolul Credinţei: „făcătorul Cerului şi al Pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute”.

„Prin cele nevăzute înţelegem lumea duhurilor slujitoare, adică a îngerilor lui Dumnezeu, care sunt miliarde şi miliarde de puteri nevăzute, netrupeşti şi care slujesc lui Dumnezeu ziua şi noaptea, cântându-I şi preaslăvindu-L, a explicat în continuare Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De unde ştim acest lucru? Din vedenia Sfântului Prooroc Isaia, numit şi evanghelistul Vechiului Testament, care a avut o preafrumoasă vedenie, prin care s-a descoperit că-n jurul Scaunului Celui de Foc, al Tronului Preasfintei Treimi, pe Care sălăşluieşte Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, sunt heruvimii cei cu ochi mulţi şi serafimii cei cu câte şase aripi, care se înalţă zburând şi înconjurând Tronul lui Dumnezeu, şi cântând neîncetat „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de slava Lui.”

În concluzie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre cer:

„Iată că, deşi, aparent, nu ştim prea multe lucruri despre lumea nevăzută, Dumnezeu ne-a descoperit, mai întâi prin prooroci şi, în cele din urmă, prin Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, că Cerul nu este pustiu, ci este plin de fiinţe nevăzute, care slujesc lui Dumnezeu.”

Între cetele cereşti se află şi cea a arhanghelilor.

Cuvinte de mulţumire

Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru marea bucurie ce a făcut-o creştinilor din Bărăgan prin această coliturghisire şi prin binecuvântarea ca icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului îndurerată să poată adăsta pentru câteva zile la Mănăstirea „Sfinţii Voievozi” din Slobozia. A mulţumit Părintelui Arhimandrit Macarie, stareţul Mănăstirii Rohia şi al obştii mănăstirii, oficialilor: preşedintele Consiliului Judeţean, primarilor şi viceprimarilor prezenţi la Sfânta Liturghie.

Mulţumiri a adus şi Părintele Rafail Mîţ, de origine din Moisei, Preasfinţitului Episcop Iustin, Părintelui Arhimandrit Macarie, şi delegaţiei din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, alcătuită din Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial, Arhid. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, Părintelui Arhimandrit Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia.

Ca semn de mulţumire şi apreciere pentru efortul făcut, Părintele Arhimandrit Rafail Mîţ a oferit celor doi ierarhi câte o icoană a Sfinţilor Arhangheli Mihai şi Gavriil, iar Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit Preasfinţitului Părinte Vincenţiu şi Părintelui stareţ, Arhimandritul Rafail, câte o copie a icoanei Maicii Domnului îndurerată, ca să o păstreze la reşedinţa din Centrul Eparhial, respectiv la Mănăstirea Sfinţii Voievozi.

Vizită la Catedrala Eparhială din Slobozia

Marţi seara, după sosirea la Slobozia, delegaţia Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului a vizitat Catedrala Episcopală din Slobozia, vare este o clădire impunătoare, sub formă de cruce greacă, cu o suprafaţă de 850 mp, locul fiind sfinţit în 15 iulie 1992, iar târnosirea oficiindu-se în 25 martie 2004. Este aşezată foarte aproape de râul Dâmboviţa. Pictura a fost terminată în anul 2013 şi are o suprafaţă de 7.000 mp. În relicvariul ei se află părticele din moaştele Sfinţilor Emilian şi Dasie din Durostor, ale Sfântului Ierarh Martir Teodosie al II-lea, mitropolitul Moldovei, alături de alte părţi de Sfinte Moaşte. Biserica Episcopală din Slobozia impresionează prin dimensiunile de 45 m lungime, 24 m lăţime, iar la abside de 33 m şi înălţimea de 37 m, precum şi prin calitatea picturii. Este o clădire simbol a Sloboziei. Mănăstirea Sfinţii Voievozi este cea mai veche mănăstire din Bărăgan, amintită în hrisoave de-a lungul vremii. În martie 1614 voievodul Radu Mihnea acordă marelui postelnic Ianache Caragea dreptul a de a înfiinţa o „slobozie” la Vaideei, adică o aşezare scutită de dări pe trei ani, unde a aşezat colonişti. Aici avea să înfiinţeze şi mănăstirea, a cărei atestare documentară datează din martie 1615. Domnitorul Matei Basarab, al doilea ctitor, construieşte zidurile de împrejmuire, între care rezultă o incintă vastă, turnul-clopotniţă, chilii şi dependinţe alăturat zidurilor. Mănăstirea a avut o bibliotecă puternică, cu cărţi vechi, unele păstrate şi azi, iar în cadrul ei a funcţionat cea mai însemnată şcoală din judeţul Dâmboviţa, fiind susţinută de stareţul cărturar Gavriil Smirneanul. Din 1864 a devenit biserică de mir. A funcţionat ca şi Catedrală Episcopală din 1994. În 1998 se reînfiinţează mănăstirea Voievozi cu destinaţia pentru maici, iar din 1999 devine mănăstire de călugări, cum a fost de-a lungul veacurilor. Are moaştele a 33 de Sfinţi de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Foto.

 • Ședința Consiliului Eparhial

Luni, 6 noiembrie 2017, de la ora 10,30, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a prezidat ședința de lucru a Consiliului Eparhial al Episcopiei, în calitate de președinte al acestuia.

Ședința a avut loc în sala „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.

La ședință au participat membrii de drept ai Consiliului Eparhial, precum și membrii Permanenței Eparhiale.

În cadrul ședinței au fost discutate probleme curente din activitatea Episcopiei, care au fost supuse votului și aprobate pentru buna desfășurare a activității în perioada care urmează.

Această ședință a fost și un bun prilej pentru membrii Consiliului Eparhial de a vedea nemijlocit șantierul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” și a discuta despre derularea lucrărilor de finisaje, care au început de la vârful turlei în vara acestui an.

Preasfințitul Părinte Episcop a urcat cu membrii Consiliului Eparhial și au vizitat împreună șantierul, purtând discuții la fața locului cu muncitorii prezenți. Foto.

 • Sfânta Liturghie în Parohia Rogoz, Protopopiatul Lăpuş - „Să reţinem că ne lucrăm mântuirea în viaţa aceasta”

Duminică, 5 noiembrie 2017, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Rogoz, Protopopiatul Rogoz, păstorită de preotul Ioan Hojda, cu care ocazie a binecuvântat noul altar de vară, clopotniţa şi clopotele.

Sfânta Liturghie Arhierească

După primirea făcută cu multă bucurie de primarul oraşului Tg. Lăpuş, Mitru Leşe, împreună cu un grup de credincioşi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a ieşit în faţa altarului de vară pe care l-a binecuvântat, împreună cu clopotniţa şi clopotele nou achiziţionate. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în altarul de vară, în fruntea unui sobor de preoţi, din care au făcut parte protopopul Lăpuşului, Pr. Dr. Florin Stan, proin-protopopul Lăpuşului Pr. Ioan Ciceu, preotul paroh Ioan Hojda, preoţi originali sau cu filiaţie în Rogoz şi preoţi din parohii ale Ţării Lăpuşului şi de mai departe. În legătură cu Sfintele Liturghii Arhiereşti săvârşite la biserica din Rogoz, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a spus câteva cuvinte de amintire din inimă:

„Am venit cu drag în Parohia Rogoz, pentru că ne amintim cu drag de momentul sfinţirii bisericii, ne amintim cu nostalgie de una dintre primele noastre slujbe pe care am săvârşit-o aici, la Rogoz, ca Arhiereu, în 1994, împreună cu vrednicul de pomenire Înaltpreasfinţitul Părintele nostru Arhiepiscop Justinian, de la a cărui plecare la Domnul s-a împlinit în 30 octombrie 2017 un an de zile”. Răspunsurile de la strană au fost date de Grupul de Muzică Psaltică „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. Credincioşii, în număr mare, au ocupat curtea bisericii dinspre altarul de vară, dar şi drumul care trece pe lângă biserică, pentru a urmări Sfânta Liturghie.

Cuvânt de învăţătură

Cuvântul de învăţătură rostit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a pornit de la Evanghelia duminicii a bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr.

„Spunând această pildă, Mântuitorul ne revelează ce se întâmplă cu omul la moartea lui. Pericopa evanghelică ne desluşeşte faptul că după plecare din lumea aceasta, sufletul are existenţă dincolo de mormânt şi intră într-o altă viaţă. Şi mai multă viaţă, pentru că dacă viaţa aceasta are un sfârşit, pe care putem să-l considerăm dramatic, moartea este un act tragic în viaţa omului şi n-a fost voită de Dumnezeu, ci a fost opţiunea omului prin cădere în păcat şi neascultare de Dumnezeu Creatorul, iar prin cădere în păcatul strămoşesc omul s-a despărţit de Dumnezeu Izvorul Vieţii. Deşi a fost creat cu posibilitatea de a deveni nemuritor, a-şi câştiga nemurirea prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi înaintare înspre Dumnezeu Calea Adevărul şi Viaţa, omul, în mod liber, a căzut şi atunci s-a destabilizat viaţa lui şi a intrat în lume moartea, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. …Ca să înţelegem taina acestei vieţi şi cât de importantă este lucrarea noastră pe pământ, şi cât de important este să înţelegem ce trebuie să facem aici pe pământ ca să câştigăm fericirea veşnică, Mântuitorul spune pilda cu bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr.” În continuare, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a spus credincioşilor ce trebuie să reţinem din pericopa evanghelică de azi.

„Că sufletele au o existenţă veşnică, pentru că sunt din Dumnezeu. Viaţă din viaţa lui Dumnezeu. Scânteie şi lumină din Lumina Preasfintei Treimi, din Lumina lui Dumnezeu. Că sufletele nu petrec dincolo în stare de amorţire. Sau de dormitare. Sau de nefiinţă. Ci au conştiinţă. Ce înţelegem prin aceasta? Că flacăra de veghe pe care ne-a dat-o Dumnezeu, care se numeşte conştiinţa, şi care este liberul arbitru şi ne ajută să înţelegem şi să facem binele şi să optăm pentru binele şi să săvârşim binele, nu răul, conştiinţa, nu se desparte, la moartea omului, de suflet. Este memoria cu care se duce în lumea cealaltă sufletul. Tot ce s-a înregistrat în viaţa aceasta merge cu omul dincolo. Şi mai reţinem: că ne vine de dincolo de mormânt, prin glasul Mântuitorului, îndemnul să ascultăm de lege. De prooroci. De Evanghelie. De Hristos. De biserică. De Dumnezeu şi poruncile Lui. Pentru că acestea sunt singurele care ne pot salva.” Iar în concluzie, Preasfinţitul a spus credincioşilor:

„Să reţinem că ne lucrăm mântuirea în viaţa aceasta şi să ne rugăm Mântuitorului Hristos să ne ajute ca să împlinim poruncile şi voia Lui şi să fim nu doar miloşi, ci şi milostivi.”

Distincţii

În semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la construirea clopotniţei şi a altarului de vară de la biserica cu hramul „ Naşterea Maicii Domnului ” din Parohia Rogoz, Protopopiatul Lăpuş, preotul paroh Ioan Hojda a fost hirotesit ca iconom stavrofor, primind din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin Crucea şi Gramata Episcopală. De asemenea, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru contribuţia adusă la construirea clopotniţei şi a altarului de vară de la biserica cu hramul „ Naşterea Maicii Domnului ” din Parohia Rogoz, Protopopiatul Lăpuş, au fost distinşi cu diplome de vrednicie Consiliul Parohial, prim-epitropul Irimie Bodea, Mitru Leşe, primarul oraşului Tg. Lăpuş, arhitectul Mihai Filip, inginerul constructor Sorin Maxim, meşterul popular Nicolae Şerban, cântăreţul Vasile Şanta, care a şi donat bisericii 1,76 hectare de teren pentru cimitir, paraclisierul Nistor Şanta şi toţi consilierii bisericeşti. Cântăreţul Vasile Şanta, foarte cunoscut cantor în Țara Lăpușului, a primit din partea Primăriei Tg. Lăpuş o diplomă de apreciere. Preotul paroh Ioan Hojda a donat Preasfinţitului Episcop, pentru muzeul Episcopiei, o icoană a Maicii Domnului. Biserica din Rogoz, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” a fost construită între anii 1996-2010 de către preotul Ioan Chirilă, născut în Humuleştii lui Ion Creangă, paroh în Rogoz timp de 27 de ani. În Rogoz mai există o biserică cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, construită din lemn în 1663, care are și o celebră pictură, realizată la 1785 de cunoscuții zugravi lăpușeni Radu Munteanu din Ungureni și Nicolae Man din Poiana Porcului. Foto.

 • A fost binecuvântată reînnoirea Protopopiatului Lăpuş

  Joi, 2 noiembrie 2017, cu începere de la ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a binecuvântat lucrările de înnoire la sediul Protopopiatului Lăpuş, protopop Pr. Dr. Florin Stan, secretar Pr. Mihai Gheduţiu, în prezenţa preoţilor şi a angajaţilor din protoierie.

  Modernizare cu sprijinul preoţilor şi primăriei

  Lucrările executate în perioada mai 2016 – octombrie 2017 care au contribuit la modernizarea clădirii, au transformat o clădire veche, cumpărată de proin-protopopul Lăpuşului, Pr. Ioan Ciceu, în 1986, cu mult efort, în una modernă, dotată cu mobilier nou şi toate cele necesare, ca să corespundă noilor necesităţi şi funcţionalităţi. Reînnoirea era necesară, cu toate că s-au executat reparaţii curente de-a lungul timpului, deoarece infrastructura padimentului necesita acest lucru, existau infiltraţii de apă, tâmplăria era veche, instalaţiile nu mai prezentau siguranţă în exploatare şi erau ineficiente, compartimentarea era deficitară, iar mobilierul inadecvat.

  S-a obţinut, cu ocazia recompartimentării, noi spaţii de utilitate. Au fost refăcute scara exterioară şi balustradele, a fost turnată o nouă placă peste parter, cu termoizolaţie şi hidroizolaţie, au fost făcute instalaţii exterioare de curent electric, gaz, apă şi canal, precum şi cele interioare de încălzire, sanitare, electrice şi de gaz metan, au fost înlocuite geamurile şi uşile interioare şi exterioare cu tâmplărie din PVC şi geamuri termopan, a fost refăcut acoperişul. S-a realizat izolarea termică a clădirii cu vată bazaltică şi finisaj cu tencuială decorativă. Au fost executate finisajele interioare: tencuieli, glet, zugrăveli. S-a montat un sistem de protecţie cu alarmă la mişcare, camere video şi alarmă antiincendiu. S-a montat gresie şi faianţă în băi şi bucătărie, precum şi parchet laminat în restul încăperilor. Au fost înlocuite obiectele sanitare. S-a refăcut structura gardului la stradă şi a gardului despărţitor cu vecinul din spatele sediului.

  A fost rezolvată situaţia juridică a terenului prin trecerea în proprietatea Protopopiatului Ortodox Lăpuş. Toate lucrările au fost făcute prin contribuţia parohiilor în proporţie de 95% şi 5% a Primăriei Tg. Lăpuş, primar Mitru Leşe, prezent la eveniment.

  „Este un moment important în viaţa Protopopiatului Lăpuş, pentru că sediul, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a fost rânduit şi achiziţionat în trecut de către Protopopiatul Lăpuş, a primit acum o haină nouă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Până la achiziţionarea acestuia, sediu protopopesc era fie în casa parohială, fie într-un spaţiu închiriat în oraş, pentru că Protoieria nu avea un sediu propriu. Asta nu numai aici, la Tg. Lăpuş. Cam peste tot a fost aşa.”

  „Este bine că instituţiile noastre se consolidează şi dau semnal în societatea românească că Biserica Ortodoxă este instituţia nr. 1, a mai spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Numai Biserica Ortodoxă a avut un proiect de ţară după 1990. Toate proiectele pe care le-au făcut autorităţile la nivel local sau central, de multe ori au fost schimbate, au fost reformulate, regândite sau abandonate. Biserica Ortodoxă a construit peste 1.000 locaşuri de cult şi sunt în diferite stadii de construcţie, am reaşezat instituţiile la loc, protopopiatele, şcolile teologice, am introdus asistenţa religioasă în spital, în penitenciare, în armată, învăţământul în şcoli. Acolo unde am fost înainte și de unde am fost alungaţi de regimul comunist ateu. Ne-am reîntors şi am reluat activitatea.”

  „N-am pornit de la zero, pentru că Părintele protopop Ioan Ciceu a lăsat un protopopiat funcţional, fără datorii, când am venit noi, a spus părintele protopop Florin Stan. Noi doar am modernizat. Şi din punct de vedere al funcţionării, noi doar am informatizat. Totul am trecut într-un sistem nou, dar am lucrat pe ceva solid şi corect. S-a lucrat eficient şi noi am putut să continuăm ceea ce au făcut dânşii şi acest lucru ne-a oferit şi nouă foarte mult confort.”

  Părintele protopop a mulţumit tuturor celor de la care a primit ajutor, instituţii şi firme particulare din Țara Lăpușului.. Foto.

 

 • La biserica Mănăstirii Rohia se montează iconostasul

  Joi, 2 noiembrie 2017, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a făcut o vizită la Mănăstirea Rohia, la biserica nouă a complexului monahal.

  Scopul acesteia a fost analizarea modului în care a fost executat mobilierul sculptat din lemn masiv și felul în care se realizează montarea lui în sfântul locaș.

  Totodată, se montează și noul iconostas, executată tot din lemn masiv de stejar sculptat. Icoanele lui vor fi pictate de soții Ioan și Daniela Moldovan, cei care au pictat și biserica.

  După o analizare în amănunțime a sculpturii mobilierului și iconostasului, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin s-a arătat mulțumit de calitatea lucrărilor executate de meșterii sculptori Constantin și Ioan Ivașcu din Grumăzești, Tg. Neamț.

  Lucrările de montaj vor fi încheiate în săptămâna viitoare, după cum am aflat de la Părintele Arhimandrit Macarie Motogna, starețul mănăstirii. Foto.

 

 • Parastas la un an după Arhiepiscopul Justinian, „părintele spiritual al Maramureşului şi al întregii Transilvanii”

Luni, 30 octombrie 2017, cu începere de la ora 9,00, la împlinirea exact a anului de la trecerea la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian al Maramureşului şi Stmarului, la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia a fost oficiată, de un sobor de trei Arhierei, Sfânta Liturghie şi parastasul după cel trecut la Domnul.

Soborul de Arhierei a fost alcătuit din Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

Sfânta Liturghie Arhierească

Oficiată de cei trei Arhierei, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, Preasfinţitul Părinte Iustin şi Preasfinţitul Părinte Petroniu, în fruntea unui sobor format din Pr. Dr. Iustin Tira, Vicar Administrativ la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Pr. Dr. Vasile Augustin, Vicar Administrativ la Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Arhim. Dr. Timotei Bel, Exarh Mănăstiresc, stareţul Mănăstirii din Scărişoara Nouă, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier cultural eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Protos. Agaton Oprişan, stareţul Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” Petrova, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Ioan Bunea, protopopul de Dej, Sfânta Liturghie Arhierească s-a desfăşurat în biserica nouă a Mănăstirii Rohia, proaspăt pictată şi arhiplină de credincioşi, peste 1.500, mulţi dintre ei nemaiavând loc înăuntrul sfântului locaş.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala „Arhanghelii” a preoţilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, dirijată de Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu.

Cuvinte de învăţătură

Cuvântul de învăţătură rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei s-a intitulat „Părintele spiritual al Maramureşului şi al întregii Transilvanii”, în care a subliniat caracteristicile portretului duhovnicesc ale marelui şi unicului Arhiepiscop Justinian.

„Din ce în ce ne este mai dor de el, a spus Preasfinţitul Părinte Mitropolit. Pentru că se împlineşte adesea cuvântul Sfântului Pavel care zice: De-aţi avea 10.000 de învăţători, n-aveţi mai mulţi părinţi. …Ne aducem aminte că, în mai multe rânduri, înainte de a pleca în lumea cealaltă, Părintele nostru, Arhiepiscopul Justinian, a repetat: Îmi va fi tare greu după ce voi muri, pentru că toată ziua mă voi certa cu Dumnezeu pentru voi, pentru fiecare. … E greu să cuprindem într-un cuvânt multe virtuţi ce l-au caracterizat, dar subliniez câteva dintre ele. A fost un mărturisitor pentru Domnul Iisus Hristos. A fost omul dragostei şi al îngăduinţei. Oricine îi trecea pragul, oricine îl aborda pleca cu sufletul mângâiat, chiar dacă suferinţa lui nu se termina pe loc, pleca cu sufletul împăcat. Şi cu încrederea în Dumnezeu că până la urmă îl va ajuta degrabă. A fost un om în jurul căruia a radiat zefirul sfinţeniei. După ce i-a primit pe toţi, i-a iubit pe toţi. S-a rugat pentru toţi. S-a rugat pentru noi, s-a rugat pentru toţi cei ce au apelat la rugăciunea lui. Apoi, le-a purtat sarcinile la toţi, pentru că acesta este Părintele spiritual: îi primeşte pe toţi, îi iubeşte pe toţi, se roagă pentru toţi şi ne poartă sarcinile la toţi. Aşa că din ce în ce îi simţim mai mult lipsa. Pentru că de-am avea 10.000 de învăţători, n-avem mai mulţi părinţi duhovniceşti. Şi Arhiepiscopul Justinian a fost părintele duhovnicesc al nostru, al Maramureşului, dar şi al întregii Transilvanii ”, a concluzionat Înaltpresfinţitul Părinte Mitropolit Andrei.

Ucenic de-a lungul mai multor decenii al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian a fost Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, fiu al Rohiei, la fel ca regretatul Justinian Arhiepiscopul. În cuvinte emoţionante Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin l-a evocat pe cel alături de care a slujit în demnitatea de Arhiereu 22 de ani şi câteva luni.

„Se împlineşte un an de zile de când bunul nostru Părinte, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Justinian, a fost chemat de Dumnezeu în Patria Cerească, să fie aşezat în Soborul Arhiereilor, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Atunci, în zilele în care l-am jelit n-a fost un ochi care să nu verse o lacrimă, nici faţă să nu fie brăzdată de şuvoaie de lacrimi, pentru că Părintele nostru, care a slujit Biserica noastră Ortodoxă 75 de ani şi, deopotrivă poporul român, fiind ctitor de suflete, ctitor de cultură, ctitor de aşezăminte sfinte, ctitor al multor zidiri de oameni şi personalităţi, s-a mutat dintre noi. Sigur că aceasta este rânduiala firii. Dar parcă noi am fi dorit să mai rămână cu noi. Oricum, astăzi ne-am îndeplinit o sfântă şi binecuvântată datorie, una bineplăcută lui Dumnezeu şi oamenilor, sufletelor şi inimilor noastre. Şi anume, să ne întâlnim aici în Muntele cel Sfânt, unde a rămas statornic, în vremuri grele şi în vremuri frumoase. Şi datorită statorniciei Înaltpreasfinţiei Sale, a înflorit această vatră monahală plină de sfinţenie, şi astăzi, dacă se rectitoreşte, se reînnobilează, toată această zidire este pe temelia pe care a adus-o Părintele nostru Arhiepiscop Justinian. Pe temelia duhovnicească puternică… Ne-am adunat aici pentru că ne lipseşte. Ne lipseşte din ce în ce mai mult.”

După o noapte şi o dimineaţă rece, cu ploaie şi ninsoare, în timp ce Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin se adresa credincioşilor, cerul s-a înseninat, iar o rază de soare a pătruns prin Sfântul Altar până pe solee.

Parastasul la mormântul Înaltului Arhiepiscop Justinian

În drum spre mormântul în care Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian îşi doarme somnul de veci, la poarta de intrare în Mănăstirea Rohia, cei peste 1.500 de credincioşi au primit fiecare câte o lumânare de ceară, pe care s-o aprindă în timpul Parastasului, care a fost oficiat de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, şi Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

Au fost prezenţi preoţii din Centrul Eparhial, protopopii de pe cuprinsul Eparhiei, monahi şi monahii, stareţi şi stareţe, preoţi invitaţi, câteva sute de preoţi de enorie de pe cuprinsul Episcopiei.

La sfârşitul parastasului a început să ningă cu fulgi mari aşa cum numai în zilele frumoase zile de iarnă se poate vedea. Foto.

 • Eveniment cultural în Biserica din Dănești Chioarului

La Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului a apărut, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, monografia „Dăneştii Chioarului”, avându-i ca autori pe Pr. dr. Florin Codrea şi prof. dr. Cosmin Lauran, cu un cuvânt înainte de Nicolae Bud.

Lansarea acesteia a avut loc azi, 29 octombrie 2017, în prezența P. S. Iustin Episcopul Maramureşului şi Sătmarului şi a domnului Nicolae Bud, inițiatorul acestui proiect editorial, avându-l ca moderator pe Domnul Teodor Ardelean.

Acest eveniment cultural a fost găzduit cu multă căldură sufletească de Biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Dăneştii Chioarului, care a fost plină de credincioși din parohie dar și invitați din alte localități. Foto.

 • În Biserică este cu putinţă orice vindecare, ca pe vremea Mântuitorului

Duminică, 29 octombrie 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii din Băiţa Băii, Protopopiatul Baia Mare, urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Slujba de târnosire

Ca urmare a unor ample lucrări de renovare interioară şi exterioară a bisericii, efectuate în ultimii trei ani, de când paroh este preotul Bogdan Constantin Miclăuş, s-a impus târnosirea bisericii după noile reguli şi exigenţe ale Bisericii Ortodoxe. Dintre lucrările efectuate amintim, printre altele, reorganizarea Sfântului Altar, prin zidirea Sfintei Mese, a Proscomidiarului, înlocuirea vechiului iconostas şi pictarea icoanelor de pe el de către preotul paroh, care este şi pictor bisericesc, înlocuirea ferestrelor şi geamurilor şi repararea exterioară a sfântului locaş de închinare. Toate lucrările au fost efectuate sub purtarea de grijă a preotului paroh Bogdan Constantin Miclăuş, alături de membrii Consiliului Parohial, epitrop Dorin Pop, cu sprijinul substanţial al credincioşilor, dar şi al autorităţilor locale şi centrale.

Hramul bisericii este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

Târnosire a fost făcută după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe, cu punerea Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici în piciorul Sfintei Mese şi a Documentului de Sfinţire, a icoanelor celor patru Sfinţi Evanghelişti în cele patru colţuri ale Sfintei Mese şi ungerea cu Sfântul şi Marele Mir. A fost uns cu Sfântul şi Marele Mir exteriorul bisericii, precum şi iconostasul din lemn masiv, frumos sculptat.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

În continuarea slujbei de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în fruntea unui sobor în care s-au aflat Pr. Dr. Cristian Ştefan, consilier cultural, Pr. Virgil Jicărean, consilier pentru patrimoniu şi pictură sacră, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, preotul paroh Bogdan Constantin Miclăuş şi preoţi din parohiile oraşului Tăuţii Măgherăuş. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de o parte a Coralei „Arhanghelii” a preoţilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, dirijor Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, şi corul bisericii din Băiţa Băii, condus de preoteasa Anca Miclăuş. Între credincioşii de seamă prezenţi la Sfânta Liturghie s-au aflat Vasile Moldovan, prefectul judeţului Maramureş, primarul Anton Ardelean din Tăuţii Măgherăuş, şefi de instituţii judeţene şi locale.

Cuvântul de învăţătură

Un cuprinzător şi lămuritor cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la Evanghelia Duminicii, a învierii fiicei lui Iair, cuvânt prin care Preasfinţia Sa a plasat pericopa evanghelică în contextul cronologic al evenimentelor descrise de Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 8 al Evangheliei sale. „Minunile pe care le-a săvârşit Mântuitorul cu învierile din morţi sunt o întărire a credinţei noastre că dincolo nu este întunericul şi neantul, dincolo este viaţa veşnică împreună cu Hristos, Pentru cei ce au crezut în Hristos. Dumnezeu nu constrânge pe nimeni şi nu obligă” a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Nu există suferinţă pe pământ pe care Hristos Mântuitorul nu o poate vindeca prin rugăciunile preoţilor din bisericile noastre, prin rugăciunile credincioşilor: „Să ne ajute Dumnezeu ca din minunile pe care le-am auzit astăzi să tragem învăţăminte pentru viaţa noastră, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Să înţelegem că Mântuitorul în orice dramă am fi, în orice situaţie dificilă am fi, este aproape de noi. Să avem credinţă că orice boală şi orice suferinţă poate să fie vindecată. Îi cerinţă, îi rugăciune. Să avem conştiinţa că Hristos a lăsat în Biserică, apostolilor şi Bisericii Sale, care este cerul pe pământ, care este Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, Biserica lui Dumnezeu, a lăsat puterea de a lega şi a dezlega şi de a face minuni, şi de a vindeca. Şi de a alina. Şi de a îndruma. A lăsat această putere în Biserică pentru preoţii sfinţiţi, care sunt luaţi din popor şi aşezaţi în faţa poporului pentru popor. Pentru luminarea şi mântuirea şi îndrumarea poporului. Şi că în Biserică este cu putinţă orice minune, ca pe vremea Mântuitorului.”

Parastas după Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian

După încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un parastas după Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, cum s-au făcut în toate bisericile de mir şi de mănăstire în această duminică, deoarece mâine, 30 octombrie se împlineşte un an de la trecerea sa în veşnicie. Cu această ocazie a fost pomenit şi fostul paroh al acestei biserici, Pr. Dumitru Coltan, de la a cărui plecare din lumea pământească se împlinesc 9 ani.

Distincţii pentru cei merituoşi

Pentru întreg efortul depus în cei trei ani de când este paroh în Băiţa Băii, preotul Bogdan Constantin Miclăuş a fost hirotesit ca stavrofor de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce. Diplome de vrednicie au fost înmânate Consiliului Parohial, prefectului Vasile Moldovan, preşedintelui Consiliului Judeţean, Gabriel Valer Zetea, primarului Anton Ardelean din Tăuţii Măgherăuş, epitropului Dorin Pop, consilierilor parohiali Norbert Anghelescu, Vasile Rus, Valentin Roman, Mureşan Petru, Vanca Cristina, Gavrilaş Mircea, Pop Viorel, Vasc Ioan, Vascul Viorel, vicepreşedinte al Fundaţiei „Waldburg”, Zaharie Bledea, Aurica Petruşca, familiei Iova Gheorghe şi Lia, de la Cramele Recaş, Colda Horea şi Doiniţa.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar, pentru Muzeul Episcopiei, o icoană a Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Foto.

 • PS Iustin a participat la Ședinţa solemnă a Sfântului Sinod

Astăzi, 28 octombrie, începând cu ora 10.00, a avut loc în Aula Magna "Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Biseri cii Ortodoxe Române, dedicată Anului omagial şi comemorativ 2017. Lucrările s-au desfășurat sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

La eveniment au participat membrii Sfântului Sinod al Bisericii noastre, împreună cu PF Kirill, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, PF Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului și al întregii Albanii, PF Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia, alți ierarhi din Biserici Ortodoxe surori.

La acest eveniment solemn, a fost prezent şi Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

La finalul ședinței a fost vizionat filmul documentar "Patriarhul Justinian" apoi, participanții au vizitat Expoziția de fotografie "Justinian Patriarhul - Viața și activitatea", în Sala "Europa Christiana" a Palatului Patriarhiei. Foto.

 • Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor

La Catedrala Patriarhală din Bucureşti a avut loc astăzi, 27 octombrie, un eveniment de mare încărcătură duhovnicească.

Cu ocazia Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, a invitat la Bucureşti pe toţi Întâistătătorii Biseri cilor Ortodoxe care au trăit sub regimul comunist, ateu.

Cel mai de seamă oaspete care a răspuns invitaţiei a fost Patriarhul Kiril al Moscovei care este şi primul Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse care vizitează România, după 24 de ani. Din soborul ierarhilor care au coliturghisit cu cei doi patriarhi, au făcut parte şi alţi întâistătători de biserici şi anume: Preafericitul Părinte Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului și al întregii Albanii, Preafericitul Părinte Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia, ceilalţi întâistătători de biserici ortodoxe fiind reprezentaţi de către delegaţi ai lor.

Din soborul celor peste 50 de ierarhi români şi străini, a făcut parte şi Preasfinţitul Părintele nostru IUSTIN, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

Foto.

 • Liturghie Arhierească la hramul bisericii "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie" din Baia Mare

Miercuri, 26 octombrie 2017, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, cu începere de la ora 9,00, la biserica din cartierul Valea Borcutului din Baia Mare, cu ocazia hramului.

Un sobor ales de preoţi slujitori

Din soborul slujitor au făcut parte Pr. Dr. Cristian Ştefan, consilier cultural, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier social-filantropic şi misionar, preot Fabian Coroian, protopopul Băii Mari, preotul paroh Augustin Onea, preoţi din parohiile învecinate ale Băii Mari.

La Sfânta Liturghie Arhierească a fost alături de credincioşi şi primarul municipiului Baia Mare, Dr. Ec. Cătălin Cherecheş, membru în Adunarea Naţională Bisericească.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de prof. Raluca Onea, fiica preotului paroh.

Cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin despre ce trebuie să învăţăm de la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

În cuvinte de mare forţă şi convingere s-a adresat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin mulţimii credincioşilor din biserică, cărora le-a vorbit despre viaţa Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, despre istoria acelor vremuri, iar în final a concluzionat drept învăţătură pentru credincioşi:

„Ce învăţăm de la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir? Să nu punem preţ pe demnităţile lumeşti trecătoare şi chiar dacă le primim de la Dumnezeu, că orice putere, orice domnie, orice stăpânie, orice demnitate este un dat de la Dumnezeu şi trebuie să-l considerăm un dar şi să nu-l folosim în folosul nostru exclusiv şi în mod egoist, ci să îl folosim pentru ceilalţi. Dumnezeu ne dă putere să dăruim putere celorlalţi, nu s-o ţinem pentru noi şi s-o exercităm în mod opresiv şi dictatorial. Ne dă putere să slujim şi să dăm celorlalţi din puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Şi din darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu să dăruim şi celorlalţi din jurul nostru. Aceasta trebuie să înţelegem de la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. El, deşi avea o demnitate, a dăruit din ceea ce i-a dat Dumnezeu. A botezat creştini, i-a apărat, a mărturisit pe Hristos şi i-a învăţat să fie curajoşi, plini de îndrăzneală şi să-L mărturisească pe Hristos Cel ce a pătimit, a murit şi a Înviat a treia zi. Şi apoi să învăţăm să cercetăm Scripturile aşa cum el a făcut-o şi din Ele să aflăm că acolo este viaţa cea veşnică şi că viaţa cea veşnică ne-a fost dăruită de Hristos Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii şi să nu ne lepădăm în nicio împrejurare şi în nicio strâmtorare şi sub nici o ameninţare de El şi să nu slujim la doi domni, ci numai lui Dumnezeu.” Foto.

 • Ziua Armatei României sărbătorită la Carei

Miercuri, 25 Octombrie, Ziua Armatei României, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sătmarului împreună cu Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, au participat la sărbătorea naţională dedicată Armatei Române, care a avut loc, ca în fiecare an, la Carei, în faţa Monumentului dedicat de sculptorul maramureşean Vida Gheza gloriei ostaşilor Armatei Române căzuţi în lupta pentru eliberarea patriei.

Ierarhii au pornit spre monument din Catedrala municipiului Carei, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”, aflată în apropiere acestuia. Manifestarea a început cu intonarea Imnului Naţional al României, urmat de un moment de reculegere pentru ostaşii Armatei Române căzuţi pentru eliberarea patriei. A sosit, apoi, ştafeta veteranilor „Invictus”, aflată anul acesta la a patra ediţie, cu puncte de pornire din Craiova, Bucureşti şi Iaşi. Ei au predat Drapelul României generalului de brigadă în retragere Constantin Mancaş, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Filiala „Avram Iancu” a judeţului Cluj, care, la rândul său, a predat drapelul primarului municipiului Carei, Kovacs Eugen, pentru arborare la Ansamblul Monumental „Glorie Ostaşului Român”, în faţa căruia se desfăşoară sărbătorirea Zilei Armatei.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei şi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin au oficiat, apoi, în faţa Monumentului, o slujbă de pomenire a eroilor căzuţi pentru eliberarea pământului românesc, în prezenţa unui numeros cler format din Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc, protopopii de Satu Mare (Pr. Ioan Socolan), Carei (Pr. Florian Mocanu) şi Oaş (pr. Marcel Malanca), precum şi a mai multor preoţi din Protopopiatul Carei. Răspunsurile au fost date de un grup de teologi.

Un scurt cuvânt de învăţătură a rostit Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, după care s-a adresat mulţimii General de Armată Constantin Mancaş, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, şi micuţul Adrian Chira, nelipsit de la ceremoniile militare de Ziua Armatei de la Carei. Au fost depuse coroane de flori din partea preşedintelui României, Klaus Iohannis, prin reprezentant, şi în mod direct din partea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, primului ministru Mihai Tudose, Primăriei Carei, primar Kovacs Eugen, Consiliului Judeţean Satu Mare, preşedintele Pataki Csaba şi vicepreşedinte Ioan Rus, Ministerului Apărării Naţionale, ministrul Mihai Fifor, Statului Major al Apărării, un grup de 5 generali, Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei. După defilarea gărzilor de onoare au depus coroane şi jerbe de flori şi alte entităţi şi persoane particulare.

Defilarea gărzilor de onoare constituite în cinstea acestui eveniment a fost, poate, momentul cel mai aşteptat de către participanţi, veniţi cu sutele pe platoul Monumentului. Cei care au dorit au putut vizita şi expoziţia cu echipamente de luptă organizată cu această ocazie, momente de aducere aminte, deoarece s-au făcut multe fotografii.

Iată ce a spus Preasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei în legătură cu pomenirea eroilor:

„Celebrările legate de cinstirea eroilor au valoare peste tot, dar în mod special aici, la Carei, pentru că este ultima brazdă din ţară eliberată. Nu numai astăzi, ci dintotdeauna s-a socotit a fi foarte importantă preocuparea de cinstire a eroilor, de cultul eroilor. În Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, în Cartea a doua a Macabeilor, în capitolul 12, ni se spune că, la un moment dat, a fost o bătălie cruntă între evrei şi greci. Şi au căzut mulţi soldaţi. Prima preocupare a conducătorului armatei, a lui Iuda Macabeu, a fost ca, după ce i-a adunat pe cei ce au murit şi i-a înmormântat, să transmită la Ierusalim, la templu, să se facă rugăciuni şi pomenire pentru eroi. De-a lungul istoriei noastre naţionale cultul eroilor a avut importanţa lui. Aşa se face că şi astăzi suntem la Carei şi îi pomenim pe eroi. Este Ziua Armatei Române. În ce priveşte aspectul educativ al cinstirii eroilor, acesta are o mare importanţă, pentru că trebuie să recunoaştem că acest simţământ al legăturii faţă de ţară, faţă de neam, faţă de pământurile noastre a cam slăbit şi atunci tânăra generaţie trebuie educată în acest spirit. Şi lucrul acesta îl facem noi, la Ziua Eroilor, la Ziua Armatei, pentru faptul că noi credem în eficienţa rugăciunilor pentru sufletele celor plecaţi în eternitate.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a arătat veşnică recunoştinţă eroilor căzuţi pentru apărarea ţării:

„Ziua de 25 octombrie este una importantă în viaţa poporului român, pentru că în 25 octombrie 1944 a fost eliberată ultima brazdă de pământ în vestul României, municipiul Carei, de către bravii ostaşi ai Armatei Române, care şi-au dat viaţa şi osemintele multora au rămas în pământul binecuvântat şi sfânt al ţării noastre, îmbibat de sângele lor eroic. În cimitirele consacrate eroilor care au căzut la datorie, apărându-şi patria, biserica şi neamul, se fac parastase de pomenire a lor, iar la Monumentul Ostaşului Român din Parcul Municipal al Careiului totdeauna se organizează o activitate specială, pentru că este şi Ziua Armatei Române. 25 Octombrie a fost proclamată ca Zi a Armatei Române. Cu această ocazie arătăm veşnică recunoştinţă şi comemorăm pe toţi eroii neamului nostru, care au căzut de-a lungul timpului în cele două războaie mondiale şi în toate confruntările în care şi-au apărat patria, neamul şi credinţa, şi le arătăm eternă recunoştinţă pentru faptul că au înţeles că patria nu se poate zidi decât pe jertfa celor care se luptă pentru ultima brazdă de pământ. Ne rugăm ca sufletele eroilor noştri, pe care îi pomenim la slujbele noastre bisericeşti, să fie aşezate în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi.”Foto.

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Congresul Internaţional de Teologie Viaţa Bisericilor Ortodoxe în timpul comunismului – persecuţie, rezistenţă şi mărturisire , 23-29 octombrie 2017, Palatul Patriarhiei din București: <continuare>

 • Grupului bizantin "Theologos" la biserica "Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful" din Sighetu Marmaţiei,

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi la invitaţia pr. Gheorghe Bogdan Belea, parohul Bisericii cu hramurile "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", "Sfinţii Martiri Brâncoveni" şi "Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful" din Sighetu Marmaţiei, o parte a membrilor Grupului bizantin "Theologos" condus de arhid. prof. drd. Adrian Dobreanu, au dat răspunsurile la slujba Sfintei Liturghii. La slujbă au participat numeroşi credincioşi, dar şi oaspeţi de seamă, printre care amintim pe domnul arhitect Dorel Cordoş, domnul Iulian Pop, expert contabil, domnul Cătălin Foica, medic, şi doamna Livia Vlad, director general la Transilvania Bois.

Membrii corului "Theologos" au contribuit financiar la pictarea în biserică a Sfântului Roman Melodul, cel mai cunoscut imnograf creştin, prăznuit la data de 1 octombrie. 

La final, preotul paroh a dăruit corului "Theologos" o icoană cu Sfântul Roman Melodul.

"Ne bucurăm astăzi de faptul că membrii Grupului de muzică bizantină Theologos a dat astăzi răspunsurile liturgice la strană. Acest fapt nu este întâmplător deoarece, la începutul lunii octombrie, a fost prăznuit Sfântul Roman Melodul, imnograf creştin care a fost pictat, cu ajutorul financiar al membrilor corului", a spus părintele Bogdan Belea. Foto.

 • Duminică, 22 octombrie 2017, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului împreună cu Înalpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, au făcut o vizită arhierească părintelui Mina Dobzeu.

În cadrul acestei vizite, Preasfinţitul Părinte Iustin, a conferit părintelui Mina, una dintre cele mai înalte distincţii ale Eparhiei şi anume "Crucea Sfântului Iosif Mărturisitorul".

Această distincţie acordată de către Preasfinţi tul Părinte Iustin, părintelui Mina Dobzeu, este un gest de aleasă preţuire faţă de acest pătimitor al temniţelor comuniste şi se înscrie în "Anul omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română".

Părintele ieromonah Mina Dobzeu este cel care, la data de 15 martie 1960, l-a botezat pe Nicolae Steinhardt în închisoarea de la Jilava. Foto.

 • Duminică, 22 octombrie 2017 (Duminica a 23-a după Rusalii, a vindecării demonizatului din ținutul Gherghesenilor), Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la întronizarea Preasfințitului Părinte Ignatie Trif, în demnitatea de Episcop al Hușilor.

Sfânta liturghie a fost săvârşită de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Foto.

 • Comunicat de presă  

Luni, 30 octombrie 2017, se împlinește un an de când Arhiepiscopul Justinian – părintele nostru – a trecut în veșnicie, alături de Dumnezeu Cel căruia i-a închinat întreaga sa viață pământească.

La împlinirea acestui an, preoții și monahii sunt îndemnați ca în toate bisericile și mănăstirile eparhiei noastre să săvârșească, Duminică, 29 octombrie 2017, slujba de pomenire și să fie trase clopotele.

De asemenea, vă aducem spre știință faptul că luni, 30 octombrie 2017, se va săvârși Sf. Liturghie, începând cu ora 9, la Mănăstirea Rohia, locul unde își doarme somnul de veci Arhiepiscopul Justinian, iar apoi se va săvârși slujba de Parastas la mormântul ierarhului.

La Mănăstirea Rohia va participa și va sluji, alături de Preasfințitul Părintele nostru Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului si Preasfintitul Parinte Petroniu, Episcopul Salajului. <format pdf>

Dumnezeu să-i rânduiască odihna cea veșnică sufletului părintelui nostru, Arhiepiscopul Justinian!

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului

 • Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

La Baia Mare a avut loc întrunirea preoţilor militari din MAI

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Pintea Viteazul” Maramureş a fost gazda, în Baia Mare şi alte localităţi, a întrunirii anuale metodice şi de specialitate a preoţilor militari din MAI. Au fost prezenţi 17 preoţi militari din toată ţara.

Tema întrunirii a fost consacrată Anului Comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, precum şi Marii Uniri din 1918, de la a cărei înfăptuire se va împlini la anul un secol.

Marţi, 17 octombrie 2017, a fost săvârşită Sfânta Liturghie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, şi a fost oficiată Slujba de Te-Deum, după care s-a intrat în tematica propriu-zisă a întâlnirii, care s-a desfăşurat în Sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din cadrul catedralei.

În deschidere, s-a adresat preoţilor şi invitaţilor Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, care a vorbit despre Ortodoxie şi Justinian Patriarhul ca apărător al ei, despre rolul Ortodoxiei în Europa contemporană, dar şi despre apărătorii Ortodoxiei în timpul comunismului, despre cinstirea eroilor unificatori ai Marii Uniri din 1918.

„Ne bucurăm să găzduim această reuniune consacrată accentuării şi aducerii la lumină şi cunoaşterii vremurilor pe care le-am trecut prin evocarea personalităţilor bisericeşti, culturale, militare care au suferit în această perioadă şi care au mărturisit credinţa noastră străbună ortodoxă şi cultura noastră creştină românească, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Cultura noastră are pecete creştină. Noi ne păstrăm valorile creştine şi nu mai dorim ateism, ceea vrea acum Europa. Noi am trecut, am traversat 45 de ani de mari erori şi de Pustiu al Egiptului, de ateism, care s-a încercat să ne fie impus. Comunismul a fost incompatibil cu creştinismul românesc, de aceea, noi, românii, nu ne-am ateizat.”

Preasfinţitul Părinte Episcop s-a referit apoi la Biserica în regimul trecut şi în prezent, la rolul Patriarhului Justinian, în acest An Comemorativ care îi este consacrat:

„Este o bucurie că s-a reînnodat firul istoriei. Biserica a fost în toată istoria ei prezentă în viaţa poporului român. S-a reintrat în normalitatea care a existat până în 1948. Biserica n-a dorit să plece din instituţii, nici din armată, nici din şcoală, nici din penitenciar, nici din spital. Ea a fost, propriu-zis, alungată din societate şi închisă în interiorul locaşului de cult. Patriarhul Justinian a reuşit să ţină bisericile deschise. 9.000 de preoţi au fost la altarele din România. N-am avut voie să ne facem simţită prezenţa în instituţii. Biserica este acum prezentă în armată, în MAI, la jandarmi, în penitenciar, în teatrele de operaţii, este prezentă în spital, este prezentă în şcoală, este prezentă acolo unde este nevoie de Dumnezeu şi de speranţă. Biserica este acolo unde a fost întotdeauna şi rămâne acolo. Ne bucurăm că am reînnodat firul istoriei şi ne bucurăm că sunteţi acum aici.”

A apoi un cuvânt de salut prefectul Vasile Moldovan.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru implicarea în organizarea „Întrunirii metodice şi de specialitate a preoţilor militari din Ministerul Afacerilor Interne”, Diplome de Vrednicie Părintelui Felix Radu, şeful Secţiei Asistenţă Religioasă din cadrul M.A.I., Sublocotenent Cristian Cupşan, Lt. Col. Florin Cătuna, Plt. Adj. Şef Vasile Aurel Bele, Plt. Adj. Şef (rz) Adrian Birtoc şi Ing. Doru Dăncuş, vicepreşedintele al Consiliului Judeţean Maramureş.

Câteva conferinţe interesante au fost susţinute de-a lungul celor două zile, în care s-a vorbit despre „Apărători ai ortodoxiei în timpul comunismului: Părintele Nicolae Steinhardt”(Conf. Univ. Dr. Florian Roatiş); „Centenarul 1918. Pe urmele maramureşenilor întregitori de ţară” (Prof. Dr. Teodor Ardelean); „Viaţa şi activitatea Patriarhului Justinian”(Preotul Militar Ovidiu Iacob); „Apărători ai dreptei credinţe în temniţele comuniste” (Preot Militar Laurenţiu Niculescu).

Au fost vizitate Mănăstirea Rohia, Mănăstirea Săpânţa Peri, Cimitirul Vesel, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetu Marmaţiei, Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei şi Mănăstirea Bârsana. Foto.

 

 

 

 • Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Întrunirea anuală metodică şi de specialitate a preoţilor militari la Baia Mare

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Pintea Viteazul” din Maramureş este, de azi, luni, 16 octombrie 2017, gazda Întrunirii anuale metodice şi de specialitate a preoţilor militari din Ministerul Afacerilor Interne. Tema întrunirii este consacrată Anului Comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, precum şi Marii Uniri din 1918, de la a cărei înfăptuire se va împlini la anul un secol.

Activitatea a început azi, luni, 16 octombrie 2017, cu săvârşirea Slujbei Vecerniei la capela „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Maramureş.

Mâine, marţi, 17 octombrie 2017, de la ora 7,30, se va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, urmată de oficierea Slujbei de mulţumire (Te-Deum) de către Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu preoţii militari ai Ministerului Afacerilor Interne, cu care ocazie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin va rosti şi un cuvânt de binecuvântare. Inspectorul şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Maramureş, colonel Petru Florişteanu, se va adresa invitaţilor printr-o alocuţiune de întâmpinare, după care va fi rostit Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit de către delegatul Preafericirii Sale. Sala Bizantină a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” va găzdui conferinţa „Apărători ai ortodoxiei în timpul comunismului: Părintele Nicolae Steinhardt”, susţinută de Conf. Univ. Dr. Florian Roatiş de la Centrul Universitar „Nord” Baia Mare, iar la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, directorul acesteia, Prof. Dr. Teodor Ardeleanu, va susţine prelegerea „Centenarul 1918. Pe urmele maramureşenilor întregitori de ţară”. La bustul preşedintelui de onoare al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, George Pop de Băseşti, va fi depusă o coroană de flori din partea preoţilor militari. Un popas duhovnicesc vor face preoţii militari la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, unde, după vizitarea complexului monahal, va fi audiată prelegerea „Viaţa şi activitatea Patriarhului Justinian” susţinută de preotul militar Ovidiu Iacob de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava.

Miercuri, 18 octombrie 2017, va fi ziua dedicată Maramureşului Voievodal, unde va fi vizitată Mănăstirea Săpânţa Peri, Cimitirul Vesel din Săpânţa şi Memorialul Durerii de la Sighetu Marmaţiei, singurul de acest fel din Europa, înfăptuit de Academia Civică.

La Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei va fi efectuat un alt popas duhovnicesc, în biserica „Binecredinciosul voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”, unde va fi audiată prelegerea „Apărători ai dreptei credinţe în temniţele comuniste”, susţinută de preot militar Laurenţiu Niculescu de la Centrul Naţional pentru Perfecţionarea Pregătirii Situaţiilor de Urgenţă, Ciolpani, Ilfov.

Vizitarea Maramureşului Voievodal se va încheia cu vizitarea Mănăstirii Bârsana, un complex monahal de talie internaţională, care pune în valoare arta prelucrării lemnului în cele 14 construcţii unicat realizate cu binecuvântare arhierească şi sub supravegherea directă a maicii stareţe Filofteia Oltean. Seara, în Baia Mare, va fi făcută analiza de bilanţ a preoţilor militari, concluzii şi perspective pentru anul care vine.

 • După 41 de ani de slujire, părintele Grigore Andreica a predat ştafeta urmaşului său

Duminică, 15 octombrie 2017, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica din satul natal Rozavlea Centru, unde, de 41 de ani, slujeşte preotul Grigore Andreica, proinprotopop al Vişeului timp de mai mulţi ani. La terminarea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a procedat la predarea ştafetei de paroh, în locul părintelui Grigore Andreica venind preotul Vasile Cozma, din Parohia Rozavlea Şesul Mănăstirii, unde este paroh de 18 ani. Preotul Vasile Cozma a construit în Rozavlea trei biserici.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie în fruntea unui sobor format din Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului, preotul paroh Grigore Andreica din Rozavlea Centru, preotul Vasile Cozma, paroh în Şesul Mănăstirii, şi preotul Simion, paroh în Sâlţa. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date Grupul de Muzică Bizantină „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

A fost pentru a treia oară când Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în acest an, în satul natal, un semn de apreciere şi de binecuvântare în acelaşi timp peste credincioşii şi localitatea unde a trăit în copilărie şi unde s-a format ca bun creştin. A arătat consătenilor locul unde stătea în biserică, a povestit tuturor despre preotul Ţiplea, de la care a învăţat multe lucruri folositoare, şi despre preotul Grigore Andreica, pe care l-a îndemnat să scrie o carte despre păstorirea credincioşilor din Rozavlea. Au trecut 41 de ani de atunci şi urmaşul preotului Ţiplea lasă locul altui preot la Altarul la care au slujit trei patriarhi, însăşi biserica fiind târnosită de vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina al cărui an comemorativ a fost declarat 2017.

Cuvânt de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a tâlcuit pilda evanghelică a duminicii a XXI după Rusalii a semănătorului pe înţelesul tuturor credincioşilor.

„Sămânţa de care vorbeşte Evanghelia este Cuvântul lui Dumnezeu, iar Semănătorul este Însuşi Fiul Său. Mântuitorul a venit să arunce cuvântul Evangheliei pe pământ în inimile oamenilor. Cele patru categorii de pământ pe care au căzut seminţele, toate la fel de bune, sunt inimile oamenilor, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Celora cărora le-a vorbit Mântuitorul şi celora cărora le vorbesc trimişii Mântuitorului. Le-au vorbit Apostolii. Le vorbesc episcopii, preoţii şi diaconii în biserică poporului lui Dumnezeu, care formează Biserica, Trupul lui Hristos.”

Pe de altă parte, venirea pe lume a fiecărui om nu este un lucru arbitrar, iar planul venirii noastre pe pământ trebuie să îl desluşim:

„Fiecare dintre noi am venit pe lume cu un plan al lui Dumnezeu, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop. N-am venit la întâmplare. Cei care ne-am născut în lumea aceasta în familii binecuvântate, după voia lui Dumnezeu, am venit cu un plan şi suntem datori să descifrăm planul lui Dumnezeu în viaţa noastră. Să Îi mulţumim pentru tot ceea ce ne-a dat şi să ne rugăm să ne ajute să înţelegem şi să împlinim voia lui în viaţa aceasta. Viaţa aceasta este un examen de toate categoriile.”

Seminţele căzute în pământ bun, roditor, sunt şi spre folosul celor căzute în pământ mai puţin roditor:

„Să avem încredere că seminţele care rodesc în inimile celor buni o să-i aducă şi pe ceilalţi, mai neglijenţi, mai puţin buni la bunătatea, mila şi iubirea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este îndelung răbdător, lesne iertător, a tot blând, a tot milostiv şi aşteaptă. El vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină”, a precizat în încheiere Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Crucea Voievodală pentru părintele Grigore Andreica

În semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică desfă ș urată în cei 41 ani de slujire preoţească, dintre care 20 ani în demnitatea de protoiereu al Protopopiatului Ortodox Vişeu, Preasfinţitul Părinte Iustin i-a conferit părintelui Grigore Andreica „Crucea Voievodală Maramureşeană”, cea mai înaltă distincţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. În cuvântul său, părintele Grigore Andreica s-a adresat credincioșilor și Preasfințitului Episcop, spunând, printre altele, că în cei aproape 42 de ani de slujire a încercat să zidească „biserica cea vie”. Foto.

 • Două importante distincţii eparhiale pentru Marcel Petrişor şi Radu Preda

Sâmbătă, 14 octombrie 2017, cu începere de la ora 17,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a prezidat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, conferinţa intitulată „Prinos de cinstire adus mărturisitorilor credinţei ortodoxe din temniţele comuniste”, susţinută în faţa unui auditoriu format, în marea lui majoritate, din tineri, de scriitorul şi mărturisitorul credinţei ortodoxe Marcel Petrişor şi de Conf. Univ. Dr. Radu Preda, preşedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi a Memoriei Exilului Românesc (IICCMER) . Conferinţa a fost organizată de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, în colaborare cu revista „Gazeta de Maramureş” , şi a avut loc în cadrul manifestărilor dedicate Anului Comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului şi

Octogenarul Marcel Petrişor – o mărturie vie a cele întâmplate în închisorile de exterminare

Marcel Petrişor, închis de regimul comunist pentru „vina” de a fi ajutat pe unii din cei ce nu erau agreaţi de regimul comunist, a povestit tinerilor, timp de aproape o oră, despre atmosfera din închisorile comuniste de exterminare, unde a stat alături de minţi luminate ale neamului. Cu groază a vorbit despre Aiud, unde a fost trimisă la „reeducare” intelectualitatea din fruntea societăţii româneşti a acelor vremuri, oameni cu funcţii importante în stat, care, din păcate, mulţi au intrat din închisoare în eternitate. Şi în memoria conştiinţei româneşti. Vina lui Marcel Petrişor a fost aceea că a ajutat persoane neagreate de regimul totalitar, iar acest lucru era „răsplătit” cu închisoarea în acele vremuri, a spus în cuvântul de prezentare Pr. Dr. Ştefan Cristian, consilier eparhial cultural. „Răsplata” a fost nu doar încarcerarea, ci condamnarea la moarte a lui Marcel Petrişor, pentru motive imaginare, pedeapsă strămutată, apoi, la închisoare pe viaţă, iar mai târziu la 25 de ani de închisoare, ieşind din chinurile pentru exterminare după 13 ani de detenţie.

„Dacă ne întrebaţi cum de am rămas în viaţă, Dumnezeu ştie de ce ne-a scăpat, a spus vorbitorul. Ce vrea Dumnezeu cu noi? Să povestim celor care sunt dispuşi să ne audă şi să ne întrebe ce am petrecut între zidurile închisorii.”

„Adresându-mă vouă, tinerilor, vă spun: vedeţi că sunteţi ambasadorii lui Dumnezeu pe pământ. Aşa că luaţi exemplu de la cei ce au scăpat. Şi să fiţi atenţi că Dumnezeu nu face investiţii zadarnice. Cât vă va ţine în viaţă, aveţi o mare responsabilitate: de a povesti ceea ce aţi auzit de la noi, cei ce am mai rămas în viaţă”, a spus Marcel Petrişor.

„Am reuşit să ieşim din comunism un popor creştin, ceea ce este un miracol pentru Europa, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Am reuşit să nu fie afectată dogma creştină, tradiţia noastră românească, să nu fie închise bisericile, să nu păţim ce au păţit alte popoare, la care au fost transformate bisericile în grajduri şi depozite. Aşa, în mod inteligent, românii lui Petre Ţuţea au reuşit să iasă în istorie, după 45 de ani, un popor profund creştin. Cu sechelele pe care le-am acumulat: nu mai iubim munca aşa de mult, ne trădăm foarte uşor etc. Să nu ne dezcreştinăm acum, Doamne fereşte, cu ispitele care vin foarte tentante. Acum diavolul nu mai vine cu coadă şi cu păr, fioros. Vine foarte frumos ambalat, se vinde la liber şi poate să ia oricine, la orice oră ispita, poate să servească ispita, să servească păcatul. Însă noi suntem creştini şi încercăm să rezistăm şi prin faptul că avem încă între noi astfel de uriaşi ca domnul Marcel Petrişor”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop.

„Întâlnirea din această seară din Catedrala „Sfânta Treime” din Baia Mare a avut un format inedit, cel puţin pentru mine, pentru că a pus împreună o abordare de primă mână, e vorba de mărturia domnului Marcel Petrişor, şi o analiză, eu am încercat să spun teologică, a ceea ce a însemnat comunismul pentru Biserica noastră Ortodoxă, pentru societatea românească, a spus Radu Preda, preşedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi a Memoriei Exilului Românesc (IICCMER). Avem încă un deficit de analiză şi de asumare a perioadei comuniste, care ne obligă la o reevaluare, care, zic eu, ne va ajuta să înţelegem mai bine care este pedagogia lui Dumnezeu şi ce a vrut să ne spună prin tot ceea ce au trăit înaintaşii sau chiar cei pe care îi mai avem printre noi astăzi.” În semn de aleasă și profundă recuno ș tin ț ă pentru multa pătimire în temni ț ele comuniste în apărarea valorilor cre ș tine ale neamului nostru românesc, drepturilor ș i libertă ț ilor umane în lumina libertă ț ii desăvâr ș ite dăruită omului de către Dumnezeu; pentru mărturia unei vie ț i pecetluitecu răstignire ș i suferin ț ă, deten ț ie ș i umilin ț ă, care au rodit la vremea când Dumnezeu a binevoit eliberarea întregului neam românesc de sub regimul ateu communist, domnul Marcel Petri ș ora primit Ordinul „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramure ș ”, iar domnul Conf. Univ. Dr. Radu Preda, p re ș edintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului ș i a Memoriei Exilului Românesc, a primit din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin “Crucea Voievodală Maramure ș eană”, î n semn de înaltă apreciere pentru lucrarea de excep ț ie întru aducerea la lumină a adevărului despre atrocită ț ile ș i prigoana la care a fost supus poporul român în timpul regimului comunist; ca o garan ț ie că nu vom uita spre a nu repeta acest episod dramatic ș i umilitor din istoria acestui poporul. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a sfinţit bustul poetului Mihai Eminescu ridicat de ASTRA Carei

Sâmbătă, 14 octombrie 2017, cu începere de la ora 13,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a sfinţit bustul poetului naţional Mihai Eminescu din municipiul Carei, ridicat de Despărţământul ASTRA din localitate.

A CXII-a Adunare Generală a ASTRA

Sâmbătă, 14 octombrie 2017, municipiul Carei a fost în mare sărbătoare. Aici au sosit, încă de dimineaţă devreme, circa 200 de delegaţii ale despărţămintelor ASTRA din întreaga ţară, pentru a participa la cea de-a CXII-a Adunare Generală ASTRA.

A fost un mare eveniment naţional, la care a participat şi secretarul de stat din Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Alexandru Pugna, nimeni altul decât cunoscutul şi apreciatul cântăreţ de muzică populară, care a transmis mesajul ministrului. Au mai onorat adunarea academicienii Eugen Burzo, vicepreşedinte al Academiei Române, Acad. Marius Porumb, alţi oameni de cultură.

Manifestarea a început cu intonarea Imnului Naţional al României, interpretat de Ansamblul Coral „Voci Transilvane” al Casei Municipale de Cultură din Cluj-Napoca, dirijat de Adrian Corojan.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost invitat la dezvelirea bustului marelui poet, iar apoi la oficierea slujbei de sfinţire . Au fost depuse coroane şi jerbe de flori din partea localnicilor şi delegaţiilor prezente. Un preot a citit, apoi, mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, după care au luat cuvântul secretarul de stat Alexandru Pugna, Acad. Marius Porumb, oameni de cultură şi şefi de delegaţii, s-au interpretat cântece patriotice, s-a recitat „Doina” lui Mihai Eminescu şi alte poezii ale celui mai mare poet pe care l-a dat neamul românesc. La Carei a fost o mare sărbătoare a românismului din întreaga ţară. Foto.

 • Sfânta Cuvioasă Parascheva - a fost o candelă aprinsă a credinţei, pildă pentru ceilalţi

Sâmbătă, 14 octombrie 2017, când creştinii din ţara noastră cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, cu începere de la ora 8,30, slujba de sfinţire a capelei de cimitir a bisericii din Sătmărel, cartier al oraşului Satu Mare, urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, săvârşită pe o scenă amplasată în apropierea capelei.

Sfinţirea capelei de cimitir

Amplasată în apropierea cimitirului pe care îl are biserica, noua capelă este o construcţie impunătoare, cu pridvor şi cupolă, care are hramurile „Sfântul Teodor Tiron” şi „Învierea lui Lazăr”.

Despre importanţa construirii unei capele în cimitirele noastre a vorbit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin:

„Construirea unor capele de cimitir este, în primul rând, o necesitate, şi apoi este o împlinire a tradiţiei Bisericii noastre. Intrăm şi noi, în acest fel, în lumea civilizată, în tradiţia adevărată, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Aici se vor face înmormântările, în lumina nădejdii noastre în învierea cea de obşte şi în lumina Sfintei noastre Biserici. În tradiţia Bisericii noastre Ortodoxe, întotdeauna, în mijlocul cimitirului sau într-o parte a lui, a existat o capelă de cimitir, care, în părţile din sudul ţării şi în Moldova, era o adevărată biserică. Mai cu seamă la sfintele mănăstiri era nelipsită capela de cimitir, care era pictată integral, avea chiar şi catapeteasmă, pentru că acolo se săvârşeau slujbele pentru cei adormiţi, se săvârşea şi Sfânta Liturghie în Sâmbăta lui Lazăr, la pomenirea morţilor sau în ziua înmormântării celui trecut la Domnul.” Capela cimitirului din Sătmărel a fost construită cu ajutorul credincioşilor şi a mai multor binefăcători, care au fost evidenţiaţi de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. A costat fix 197.053 lei Referitor la hramul „Sfântul Teodor Tiron” al capelei, acesta a fost hramul unei biserici mai vechi a satului, prin secolul al XVII-lea. Descoperirea aparţine preotului Dr. Ovidiu Valentin Farcaş, parohul actual din Sătmărel, care a descoperit acest adevăr într-un studiu publicat în Satu Mare. În studiu se face referire la consemnarea de pe un minei, care să află acum în Biblioteca Universităţii din Ujgorod, Ucraina. Mineiul a fost dăruit bisericii din Sătmărel de o doamnă credincioasă, lucru consemnat de donatoare. Acest hram dat capelei este un mod de preţuire, dar şi de continuitate faţă de înaintaşi, apreciază părintele paroh Ovidiu Valentin Farcaş

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

În fruntea unui sobor de 20 de preoţi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Din sobor au făcut parte Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Gabriel Groza, directorul Liceului Ortodox „N. Steinhardt” din Satu Mare, Pr. Dr. Cristian Boloş, Pr. Dr. Ovidiu Valentin Farcaş, paroh, preoţi din parohiile din Satu Mare şi din cele învecinate. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de preoţi sătmăreni şi băimăreni. Hramul bisericii este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. În rândul credincioşilor s-au aflat deputatul Ioana Bran, ing. Mircea Leţiu, membru în Adunarea Eparhială, consilieri municipali.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre viaţa de sfinţenie pe care a dus-o Sfânta Cuvioasă Parascheva şi despre aducerea Sfintelor ei Moaşte în ţara noastră de către Vasile Lupu, domnitorul Moldovei.

„Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost o candelă aprinsă a credinţei, pildă pentru ceilalţi. Dumnezeu a chemat-o să-i dăruiască fericirea unei vieţi veşnice şi bucuria împreună cu Hristos. Este mult milostivă, ocrotitoare şi vindecătoare, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Să-i mulţumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit nouă, pământului României pe această mare sfântă. Ea este model pentru tinerii creştini, pentru copiii credincioşi, model pentru o copilărie luminoasă şi creştină, pentru tinerii şi tinerele care trăiesc viaţa în Hristos.”

Distinţii

În semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la construirea capelei de cimitir din Parohia Sătmărel, Protopopiatul Satu Mare, Pr. Dr. Ovidiu Valentin Farcaş, paroh, a primit distincţia de Iconom (cu dreptul de a purta brâu roşu) înmânată împreună cu Gramata Episcopală ce atestă distincţia. Ca înaltă apreciere şi preţuire pentru contribuţia adusă la construirea capelei de cimitir din Parohia Sătmărel, Protopopiatul Satu Mare, au fost distinşi cu Diplomă de Vrednicie Consiliul Parohial, Composesoratul Sătmărel şi binefăcătorii: Ing. Surducan Nelu, Ing. Panea Gheorghe, Comisar Bănuţă Petru, Gal Adrian, Andreica Liviu, Moldovan Mircea, Libotean Gheorghiţă, Rusu Alexandru, Fabian Sebastian, Necşa Cornel, Dobaş Daniel, Pop Emil, Pipaş Gheorghe, Sabău Călin, Lovas Voichiţa, Kovacs Vilmos, Tropotei Horia, Silaghi Gheorghe şi Şuta Corneliu. Preotul paroh, în numele comunităţii de credincioşi din Sătmărel, a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, pentru muzeul Episcopiei, o icoană a Maicii Domnului cu pruncul, pictată de o fetiţă din cadrul parohiei, care se numeşte Gabriela Pop, membră a cercului de pictură din cartierul sătmărean. Foto.

 • Arhimandritul Gavriil Burzo a primit „Crucea Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş”

Joi, 12 octombrie 2017, cu începere de la ora 8,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, cu ocazia conferinţei de toamnă a preoţilor din protopopiatele Baia Mare, Chioar şi Lăpuş, în prezenţa tuturor preacucernicilor preoţi. După încheierea Sfintei Liturghii, a fost oficiată slujba Te-Deumului, cerând bine cuvântarea lui Dumnezeu pentru desfăşurarea în bună rânduială a lucrărilor conferinţei. Cu această ocazie, Arhimandritul Gavriil Burzo, de la Mănăstirea Suciu de Sus-Breaza, pătimitor şi mărturisitor în temniţele comuniste, a primit „Crucea Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş” şi Gramata Episcopală.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

În fruntea unui sobor alcătuit din preoţii protoierei ai Băii Mari, Chioarului şi Lăpuşului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească. Alături de protopopii Fabian Coroian al Băii Mari, Nicolae Petruş al Chioarului şi Florin Stan al Lăpuşului, din soborul slujitor au mai făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Casian Filip, eclasiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Gavriil Burzo, duhovnic şi slujitor al Mănăstirii Suciu de Sus - Breaza, Protos. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Rohiiţa şi Pr. Ioan Zorel Buia, Pr. Ciprian Coza şi Pr. Mihai Gheduţiu, secretari protopopeşti ai celor trei protopopiate. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Vasile Mihai Hatos, pe seama Protopopiatului Lăpuş, cu slujire la Mănăstirea Rohia, la propunerea părintelui stareţ Macarie Motogna. Răspunsurile la Sfânta Liturghie Arhierească au fost date de un grup de preoţi şi diaconi din cele trei protopopiate, sub conducerea Pr. Prof. Andrei Baboşan.

Distincţie pentru Arhimandritul Gavriil Burzo

Cea mai mare distincţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a fost înmânată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin Părintelui Arhimandrit Gavriil Burzo de la Mănăstirea Suciu de Sus – Breaza, pe care a rectitorit-o, după distrugerea ei de către regimul comunist.

„Aducem prinos de recunoştinţă, preţuire şi cinstire unui pătimitor în viaţă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Şi anume este vorba de părintele arhimandrit Gavriil Burzo, care a pătimit în temniţele comuniste împreună cu mentorul său, părintele profesor doctor Florea Mureşanu, care a fost preot la Suciu de Sus şi pe care l-a urmat, neabandonând apărarea lui nici chiar în închisoare, desigur, împreună cu alte personalităţi culturale mari ale acelor vremuri, care au pătimit în temniţele comuniste. L-am invitat pe părintele Gavriil la toate conferinţele preoţeşti, ca să vorbească, spre ştirea noastră, din cele ce a trăit în închisoare. Am socotit că este un moment potrivit ca aici, în Protopopiatul Lăpuş, unde a şi păstorit şi rectitorit biserica Mănăstirii Breaza şi aşezământul părintelui Florea Mureşanu, care a fost distrus de regimul comunist, să îi conferim „Crucea Sfântul Iosif Mărturisitorul”, ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, care, la vremea sa, în urmă cu 300 de ani, a pătimit pentru apărarea credinţei ortodoxe, fiind închis în înspăimântătoarea temniţă de la Hust, în dreapta Tisei, unde erau două părţi din Maramureşul Voievodal.”

Conferinţa preoţească

A treia parte a conferinţelor preoţeşti de toamnă, la care s-au întrunit protopopiatele Baia Mare, Chioar şi Lăpuş, s-a desfăşurat la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, prezidată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, sub aceeaşi tematică de mare actualitate: omagierea Patriarhului Justinian Marina şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Despre meritele Patriarhului Justinian a vorbit mai întâi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care a spus, printre altele:

„Patriarhul Justinian Marina a avut un rol extraordinar de important în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. Dumnezeu a rânduit să vină un Patriarh tânăr, sub 50 de ani, la cârma Bisericii şi să aibă o strategie, o viziune, o diplomaţie şi o politică bisericească de coabitare cu un regimul ostil, ce a făcut ca Biserica Ortodoxă Română să traverseze perioada comunismului fără răni prea mari, încât noi am ieşit în mod miraculos din comunism, cu un popor creştin, lucru ce s-a văzut după 1989, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. După ce ne-am eliberat de perioada stalinistă, a încetat regimul comunist să mai afirme sus şi tare că vor desfiinţa Biserica, pentru au văzut că Biserica Ortodoxă Română este o instituţie credibilă, o Biserică de masă, o Biserică a poporului. Şi aceasta datorită Patriarhului Justinian, care a lăsat bisericile deschise, 9.000 de preoţi au fost la Altare, iar poporul a avut asistenţă religioasă, iar România a ieşit din comunism o ţară profund creştină. Acesta a fost miracolul Patriarhului Justinian.”

Pe larg, despre viaţa şi activitatea Patriarhului Justinian a susţinut o expunere Pr. Dr. Vasile Augustin, Vicar Administrativ, însoţită de proiecţii cu imagini din viaţa celui comemorat. În câteva cuvinte, Părintele Vicar a subliniat esenţa vremurilor şi rolul semnificativ al Patriarhului Justinian:

„În anul 1947, secera şi ciocanul luau locul Sfintei Cruci într-o Românie în care Biserica era încă vie, întrucât nu era primul val de persecuţie prin care a trecut Biserica în două milenii de existenţă. Se cerea ca la aceste vremuri ce păreau nesigure să apară un conducător religios tânăr, cu o minte lucidă, ce putea apăra Biserica cu mult curaj, cu dragoste de ea, de neam şi ţară. Alesul avea să fie Justinian Marina, cel ce a fost întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române timp de aproape trei decenii (24 mai 1948 – 26 martie 1977), care, prin diplomaţie şi tenacitate, a apărat Biserica de loviturile sistematice ale puterii comuniste, el alegând calea unei rezistenţe camuflate uneori sub un discurs „favorabil” pentru liderii politici de atunci, care încercau să transforme Biserica într-o instituţie neputincioasă, tolerată şi cu un rol nesemnificativ în societate.”

În partea a doua a conferinţei, Părintele Arhimandrit Gavriil Burzo şi-a povestit crâmpeie din viaţa de detenţie sub regimul comunist, care avea rolul de a-l extermina pe deţinut, prin tratamente practicate sub limita suportabilităţii umane, prin atrocităţi de neimaginat. În aşa fel, încât doar un miracol a făcut ca aceşti martiri, care l-au mărturisit pe Hristos în închisoare şi pentru care au fost închişi, să supravieţuiască.

„După trei ani de zile, mama mea nu ştia dacă sunt vie sau mort. A vrut să meargă la Gheorghiu Dej pe jos, ca să vadă ce este cu mine. A fost convinsă de un profesor din sat să scrie la Direcţia Penitenciarelor. A primit o carte poştală, după o săptămână, că cel în cauză este în viaţă. Atât. De supărare, mama se îmbolnăvise foarte grav. A fost salvată cu greu de la moarte de un medic clujean, după peste 6 luni de spitalizare.”

Detenţia crea şi nu puţine victime colaterale în rândul familiei şi rudeniilor apropiate.

„Este un privilegiu, dar eu aş zice că este un dar de la Dumnezeu că, iată, avem un martor al închisorilor, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Un martor care nu fabulează. Care nu adaugă. Care nu împuţinează, ci spune adevărul adevărat. Îi mulţumim şi slavă lui Dumnezeu că îl mai avem şi Îl rugăm pe Dumnezeu să îi dea sănătate să mai povestească şi în următorii ani aceste lucruri.”

Parastase după Î.P.S. Justinian și monahul Nicolae

După încheierea conferinței, toți preoții prezenți au luat parte la slujba parastasului oficiată la mormintele Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, de la a cărui trecere la Domnul se împlinește un an în 30 octombrie, și al Monahului Nicolae (Nicolae Steinhardt), fost deținut politic, cu mănăstirea de metanie Rohia și viețuitor al acesteia, trecut la cele veșnice la sfârșitul lunii martie 1989.

Cele trei sesiuni ale conferinţelor de toamnă din acest an şi-au dovedit utilitatea deplină prin ineditul prezentărilor, prin bogăţia datelor comunicate, prin impactul emoţional pe care l-au creat în rândul celor aproape 600 de preoţi câţi au asistat la aceste conferinţe. Foto.

 • Conferinţa preoţească de la Carei

Marţi, 10 octombrie 2017, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a prezidat conferinţa preoţească de toamnă, desfăşurată în biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din municipiul Carei.

La conferinţă au participat peste 200 de preoţi din protopopiatele Satu Mare, Oaş şi Carei, însoţiţi de cei trei protoiereii: Pr. Ioan Socolan de Satu Mare, Pr. Marcel Malanca de Oaş şi Pr. Florian Mocan de Carei.

Tema conferinţelor din această toamnă, la care iau parte toţi preoţii din Episcopie, este dedicată comemorării Patriarhului Justinian şi apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Conferinţele preoţeşti de toamnă şi primăvară au devenit tradiţie în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului odată cu reactivarea ei după 1989, în care se dezbat subiecte de mare interes pentru întreg personalul clerical, cum sunt şi cele două teme care au fost alese pentru zilele acestea, dar se constituie şi într-un prilej de comunicare a unor lucruri importante din partea chiriarhului. De fiecare dată conferinţele încep în biserică, unde se oficiază Sfânta Liturghie, urmată de Te-Deum, pentru ca Dumnezeu să ajute buna desfăşurare a lor. Conferinţele se ţin fie în sfânta biserică, fie în săli de conferinţe special amenajate în acest scop.

Rolul Patriarhului Justinian Marina de apărător al Ortodoxiei în timpul regimului comunist

Personalitate de primă importanţă în viaţa bisericească ortodoxă a României, Patriarhul Justinian Marina a fost evocat mai întâi de Preasfinţitul Părinte Episcop Justin, care a subliniat principalele merite pe care le-a avut în conducerea clerului Bisericii Ortodoxe Române şi în organizarea şi buna conducere a Bisericii lui Hristos din ţara noastră, unificator al credinţei, creator al jurisdicţiei bisericeşti, apărător al Ortodoxiei, organizator al învăţământului teologic şi multe altele.

„A fost un Patriarh mare, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. A fost Patriarhul acelor vremuri.”

Despre viaţa Patriarhului Justinian Marina a vorbit părintele Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar administrativ, care a concluzionat că:

„ Patriarhul Justinian rămâne unul din cei mai mari întâistătători ai Bisericii Ortodoxe Române, meritul lui fiind acela că a menţinut vie Biserica Ortodoxă Română în vremuri tulburi”, a spus părintele Vasile Augustin.

Pătimirile pin închisori ale părintelui Arhimandrit Gavriil Burzo

Arhimandritul Gavriil Burzo, ctitor şi slujitor al Mănăstirii Suciu de Sus - Breaza, înfiinţată de preotul Florea Mureşanu, a vorbit preoţilor din cele trei protopopiate despre viaţa îndurată în închisorile comuniste, pentru simplul motiv că a întocmit un tabel cu credincioşii care îl susţineau pe preotul Florea Mureşanu şi cereau să revină în parohie, după ce fusese arestat pentru a doua oară de securitate şi aruncat în închisorile de exterminare.

Crâmpeie din viaţa petrecută în închisoare au fost relatate cu multă naturaleţe şi ascultate cu multă atenţie de preoţi.

„Aveţi în faţa dumneavoastră un model viu de pătimire în închisorile comuniste. Părintele Florea Mureşanu, fost deţinut la Canal vreo doi ani, când vedea că unul moare astăzi, unul moare mâine, a zis „Doamne, dacă scap din iadul acesta, îţi construiesc un Altar. O biserică sau o mănăstire.” Şi, în 1952, este numit preot în comuna Suciu de Sus. Vlădica de atunci n-a avut alt loc unde să-l numească, pentru că, pentru Cluj era persona non grata. Şi, la Suciu de Sus, după un an de zile, găseşte un loc frumos, la Poiana Brezei, unde, cu ajutorul oamenilor, construieşte o mănăstire tip maramureşeană din lemn şi două chilii alăturate. Acest lucru l-a costat, pentru că, la ultimul hram, la Sfânta Treime, care a avut loc în 2 iunie 1958, a spus o frumoasă şi înflăcărată cuvântare, după care, în noaptea de 10 spre 11 iunie a fost arestat şi dus cu un sac de cărţi în spate pe Dealul Brezei, sus, unde îl aştepta maşina verde a Securităţii. De acolo, la Tg. Lăpuş şi la cercetări, la Baia Mare. Aveam 19 ani şi câteva luni, terminasem 4 ani de seminar la Cluj şi, la îndemnul coratorilor, care se frământau zicând „Ce putem face pentru el?”, se auzise în sat un zvon că este liber la Cluj, la Episcopie. Şi am făcut, împreună cu coratorii, un memoriu adresat Episcopului de Cluj să intervină şi să-l trimită înapoi în sat. Urmare acestui gest al nostru, memoriu care a fost semnat de 480 de oameni din Suciu de Sus, a fost că în 23 septembrie am fost arestat eu, bunicul, pentru că în casa lui s-a făcut memoriul, deoarece casa parohială era ocupată de comunişti, miliţie şi sfatul popular, şi fătul, pentru că mi-a dat hârtia să scriu. Deci, în această situaţie, am fost arestat pentru 24 de ore şi dus, în dubă, unde mi s-au pus ochelari de tablă la ochi.” Pe acest ton limpede şi detaşat a povestit părintele Arhimandrit Gavriil pătimirile sale din închisorile prin care a trecut, dramatismul anilor de închisoare şi nivelul subuman la care au fost trataţi cei din închisoare, din care mulţi nu s-au mai întors, printre care şi preotul Florea Mureşanu. Unui număr de trei preoţi care s-au pensionat le-a fost înmânate Gra,ata Episcopală. Este vorba de preoţii Gheorghe Alexandru Chiş din Satu Mare şi de preoţii Nicolae Ghic şi Ioan Iluţan din Protopopiatul Carei. Foto.

 • Corala Teologos a făcut cadouri pentru copiii Gradiniței nr. 7 din Sighetu Marmației

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, luni, 9 octombrie 2017, începând cu ora 16.00, Asociația Culturală "Theologos" din care fac parte membrii Corului psaltic "Theologos" al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a desfășurat o acțiune cultural-filantropică la Grădinița nr. 7 cu Program prelungit din localitatea Sighetu Marmației.

Evenimentul a avut loc în prezenţa doamnei Paula Elisabeta Rîşco, directorul Grădiniței, a doamnelor educatoare Liliana Virsta şi Cornelia Moisuc, a copilaşilor şi a tuturor părinţilor.

Membrii corului "Theologos", din fonduri proprii, au dăruit un videoproiector necesar pentru activitățile didactice, iar fiecare copil a primit cadou câte o pungă cu bunătăți.

Părintele arhid. Adrian Dobreanu, președintele Asociației culturale, a împărțit copiilor și doamnelor educatoare iconițe cu Mântuitorul Iisus Hristos, având binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, iar membrii grupului psaltic au dăruit grupei "Curioşilor" o icoană cu Sfântul Ierarh Nicolae.

Copii de la grădiniță au interpretat cântece pentru cei prezenți, iar la final s-a cântat, cu mic, cu mare, cunoscuta melodie "O lume minunată".

"Ne bucurăm pentru faptul că am putut realiza o astfel de acțiune caritabilă și dorim ca această activitate să fie ca un îndemn şi pentru alte persoane de a face lucruri frumoase în scopuri caritabile", a spus pr. Vasile Dunca. Foto.

 • Au început conferinţele preoţeşti de toamnă în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului

Luni, 9 octombrie 2017, cu începere de la ora 8,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Bârsana, urmată de un Te-Deum, oficiat cu ocazia conferinţei de toamnă a preoţilor din protopopiatele Sighet şi Vişeu, a căror temă este dedicată Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Sfânta Liturghie Arhierească

Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată în biserica Mănăstirii Bârsana, cu hramul „Soborul Sfinţilor 12 Apostoli” în prezenţa tuturor preoţilor din cele două protopopiate veniţi pentru conferinţă. Din soborul slujitor au făcut parte pr. Vasile Aurel Pop, protopop de Sighet, pr. Mihai Chira, protopop de Vişeu, Arhim. Dr. Paisie Cinar, preot slujitor al Mănăstirii Bârsana, secretarii protopopeşti pr. Gheorghe Ulici al Sighetului şi pr. Călin Vlad al Vişeului, Protos. Ambrozie Piticari, slujitor al Mănăstirii Pietroasa Borşa, pr. Călin Iosip din Bogdan Vodă, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de preoţi din cele două protopopiate. După încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un Te-Deum pentru buna desfăşurare a conferinţei.

Justinian Marina –Patriarhul apărător al Ortodoxiei

Prezidată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, conferinţa preoţească de toamnă a fost prima manifestare cultural-religioasă care s-a desfăşurat în Centrul Cultural Monahal „Episcopul Gavril de Bârsana” al Mănăstirii, centru care a primit binecuvântarea unui sobor de ierarhi cu ocazia hramului din acest an al Mănăstirii. Conferinţa a fost dedicată Anului Comemorativ Justinian Patriarhul şi apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Prima parte a conferinţei, intitulată „ Rolul Patriarhului Justinian Marina de apărător al Ortodoxiei în timpul regimului comunist”, a fost susţinută de Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar administrativ, care şi-a împărţit comunicarea în mai multe capitole, vorbind despre viaţa şi personalitatea marelui patriarh, studiile strălucite efectuate, activitatea de conducător de şcoală teologică, preot de mir, creşterea copiilor minori după ce a rămas văduv, intrarea în obştea monahală, hirotonirea ca arhiereu, arhiereu şi mitropolit la Iaşi, Patriarh al României, realizările ca patriarh, între care se disting crearea unei noi legislaţii bisericeşti, reîntregirea Bisericii Ortodoxe, canonizarea mai multor sfinţi români, reorganizarea învăţământului teologic, apărător al Ortodoxiei în regimul comunist ateu etc.

„ În timpul patriarhatului său, au fost tipărite manuale de specialitate, de bună calitate, dar mai ales s-a reuşit tipărirea Bibliei în două ediţii (1968, 1975). Este de notorietate tipărirea Bibliei Sinodale, prin ajutorul nesperat pe care l-a primit de la regina Angliei. Invitat într-o vizită oficială de către Arhiepiscopia de Canterbury, a fost primit şi de către regina Elisabeta, care i-a oferit în dar o limuzină Rolls Royce de ultimă generaţie. Patriarhul a refuzat-o politicos, cerând în schimb hârtie pentru tipărirea Bibliei. Aşa s-au tipărit Bibliile din timpul păstoririi Patriarhului Justinian, care au fost puse la îndemâna fiecărui preot, a fiecărui monah şi a fiecărui teolog”, a spus părintele Vasile Augustin. Una din realizările legate direct de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului a fost târnosirea bisericii parohiale din Rozavlea, Protopopiatul Vişeu, satul de naştere al Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, în fruntea unui sobor de mitropoliţi şi episcopi, eveniment la care a participat întreg Maramureşul Voievodal şi nu numai, care a blocat, la propriu, cunoscutul drum de pe Valea Izei pe perioada desfăşurării celor două slujbe, de târnosire şi Sfânta Liturghie Arhierească.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a povestit cum a văzut, prin ochii de copil, vizita Patriarhulului Justinian, cum s-a atins de veşmintele sale, fără a se gândi că în viaţă va mai vedea un patriarh. Iată cum tainele lui Dumnezeu nu le cunoaştem noi, muritorii.

Arhimandritul Gavriil Burzo – pătimitor în temniţele comuniste pentru Ortodoxie

Singurul pătimitor cleric în temniţele regimului comunist pentru Ortodoxie din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, aflat încă în viaţă, este Arhimandritul Gavriil Burzo, slujitor al Mănăstirii „Sfânta Treime” Breaza, Protopopiatul Lăpuş. A ajuns în temniţele comuniste pentru că a întocmit şi a semnat, alături de alţi peste 400 de credincioşi ortodocşi din localitatea Suciu de Sus, un memoriu pentru eliberarea din închisoarea, în care a ajuns pe nedrept, Pr. Dr. Florea Mureşanu, teolog ardelean de valoare, profesor şi protopop al Clujului, trimis forţat de regim ca preot de mir în Suciu de Sus, unde a făcut o mănăstire, Mănăstirea Breaza, la care veneau să-i asculte predicile înflăcărate credincioşii din zonă.

Pentru că a luat apărarea preotului Florea Mureşanu, elevul de seminar Gavril Burzo a fost arestat, purtat din puşcărie în puşcărie, până a ajuns în Balta Brăilei şi în lagărele de deţinuţi de la Marea Neagră, trăind în chinuri groaznice, bătut şi înfometat timp de mai mulţi ani. Au fost arestaţi alături de el diacul bisericii, care era bunicul său, şi crâsnicul. Despre toate chinurile trăite şi batjocurile suferite, despre bătăile îndurate, despre viaţa trăită la limita suportabilităţii, dar şi despre crimele comise de caralii în faţa deţinuţilor a vorbit Părintele Arhimandrit preoţilor din cele două protopopiate la Mănăstirea Bârsana. Majoritatea tineri, deoarece vârsta medie a preoţilor din Protoieria Vişeu este de 44 de ani, iar lecţia ţinută de Părintele Arhimandrit Gavriil Borzo nu o vor uita poate toată viaţa. A fost o lecţie de istorie şi de religie în acelaşi timp, o lecţie despre durere, o lecţie despre exterminare. Părintele Gavriil va vorbi în zilele următoare şi preoţilor din celelalte protopopiate ale Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului cu ocazia conferinţelor preoţeşti de toamnă. Un exemplu viu de apărător al Ortodoxiei, mărturie pentru contemporanii săi despre un regim ateu, este părintele Gavriil de la Mănăstirea Breaza. O mărturie despre suferinţa de care, însă, nu se plânge niciodată, dar care rămâne o lecţie pentru contemporani. Foto.

 • Biserica din Lucăceşti – târnosită după 92 de ani de la construire

Duminică, 8 octombrie 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire bisericii Parohiei Lucăceşti, Protopopiatul Chioar, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească, în fruntea unui sobor de 30 de preoţi şi diaconi, şi a rostit cuvânt de învăţătură.

Slujba de târnosire

Întâmpinarea ierarhului a fost făcută în faţa bisericii, de către primarul Ioan Mătieş al comunei Mireşu Mare, membri ai Consiliului Parohial şi un grup de tineri. Ridicată între anii 1920-1925, de bunii credincioşi ai Parohiei Lucăceşti, din cărămidă arsă, pe fundaţie de piatră, biserica din această localitate nu a fost târnosită până duminică, 8 octombrie 2017.

Slujba de târnosire, prima de la existenţa bisericii, a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, ca urmare a unor ample lucrări de refacere în exteriorul, cât şi în interiorul sfântului locaş de închinare, care au fost executate cu binecuvântarea arhierească şi sub directa îndrumare a preotului paroh Florin Petru Sălăgean. Este vorba de refacerea acoperişului şi a jgheaburilor, renovarea exteriorului clădirii bisericii, construirea de garduri împrejmuitoare din beton şi oţel, precum şi alei de acces, executarea unui drenaj pentru evacuarea apelor şi eliminarea igrasiei, refacerea pereţilor interiori, de la faza de retencuire până la cea de finalizare a picturii, turnarea de şape autonivelante, construirea instalaţiilor electrice noi, pe bază de cupru, construirea instalaţiei de încălzire pe bază de panouri radiante ceramice, montarea de geamuri cu sticlă termopan tip vitraliu, înlocuirea uşilor, pictarea integrală în tempera grasă, construirea unei catapetesme noi din lemn sculptat şi pictarea întregului registru de icoane, pardosirea cu plăci de granit a întregii biserici, achiziţionarea de mobilier şi candelabre noi, refacerea Sfântului Altar după noile cerinţe şi a Sfintei Mese. Slujba de târnosire a fost făcută după rânduiala Bisericii Ortodoxe, cu punerea în piciorul Sfintei Mese a Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici şi a Documentului de Sfinţire, ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, punerea în cele patru colţuri a icoanelor celor patru Sfinţi Evanghelişti. A fost unsă biserica cu Sfântul şi Marele Mir înexterior şi interior, precum şi pictura iconostasului. Hramul bisericii este Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a explicat credincioşilor în ce constă fiecare parte a sfinţirii bisericii. Lucrările de refacere a bisericii au început în anul 2011 şi a necesitat un mare efort financiar, suportat de credincioşii parohiei, binefăcători, Consiliul Local şi Primăria Mireşu Mare.

Sfânta Liturghie Arhierească

Slujba de târnosire a fost urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească, pe o scenă amenajată în curtea interioară a bisericii. În soborul slujitor s-au aflat pr. Nicolae Petruş, protopopul de Chioar, pr. Ciprian Coza, secretar protopopesc, preoţi de mir din parohiile învecinate şi de mai departe. Un număr foarte mare de credincioşi din localitate a asistat la Sfânta Liturghie, dar şi veniţi din satele învecinate pentru a se ruga împreună cu Ierarhul. La Sfânta Liturghie a sosit şi subprefectul de Maramureş, ing. Alexandru Cosma, membru în Adunarea Eparhială. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Psaltică „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

Cuvânt de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învăţătură la Evanghelia duminicii, în care, printre alte sfaturi demne de urmat de credincioşi s-au aflat şi acestea:

„Să dăm timpului valoare , să sfinţim timpul, să sfinţim anii vieţii noastre, să ne formăm ca să fim de folos societăţii şi ţării noastre, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Dacă vom rămânea cu Dumnezeu, va fi şi Mântuitorul cu noi ca şi cu femeia văduvă, care şi-a pierdut speranţa şi şi-a regăsit bucuria, liniştea, zâmbetul şi lumina. Să reţinem din pericopa evanghelică de astăzi că Dumnezeu, în durere şi în bucurie, în suferinţă multă şi în fericire este cu noi. Să-i simţim prezenţa şi să-i înţelegem minunile din viaţa noastră. Fiecare dintre noi este o minune a lui Dumnezeu unică pe pământ. Cu un destin, cu un rol, cu un scop am fost trimişi. Niciunul n-am venit întâmplător”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop.

Distincţii

În semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Parohia Lucăceşti, Protopopiatul Chioar, timp de 18 ani de când slujeşte aici, preotul paroh Florin Petru Sălăgean a fost distins cu titlul de iconom stavrofor. Diplome de vrednicie au primit Consiliul Parohial, primarul Ioan Mătieş,Buciuman Sorin, Cristian Radu, Dobai Adrian, Buciuman Alexandru, Cristian Marin, Cristian Tudor Ioan, patru cetăţeni care poartă acelaşi nume: Buciuman Ioan, Dobai Vasile, Bancoş Daniel, Cristian Nicolae, Cristian Bogdan, Balaj Marin, Remeţan Ioan, Dragoş Marius, precum şi pictorii Marius Cioran şi Daniel Burnar. Foto.

 • Comunicat de presa privind parohiile Mesteacan si Aliceni Protopopiatul Oas<detalii>
 • Comunicat de presa privind parohia Rozavlea, Protopopiatul Viseu <detalii>

 • În ziua de 5 octombrie 2017, în Sala Sinodală din Resedinta Patriarhală, sub presedintia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăsurat sedinta de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul acestei sedinte a avut loc  alegerea noului Episcop al Husilor.

Candidatii propusi de către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au fost  Preasfintitul Părinte Ignatie Mureseanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei si Portugaliei si  Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nichifor Horia, Exarh Administrativ al Arhiepiscopiei Iasilor si staret al Mănăstirii Sfintii Trei Ierarhi din Iasi.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe  Preasfintitul Părinte Ignatie Mureseanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei si Portugaliei, ca Episcop al Husilor, cu un număr de 39 din 48 de voturi valid exprimate. Foto.

 Biroul de presă al Patriarhiei Române

 • Sfânta Liturghie Arhierească la deschiderea anului universitar 2017-2018

Luni, 2 octombrie 2017, cu începere de la ora 7,30, Preasfinţitul Părinte Dr. Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, în Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare, Sfânta Liturghie Arhierească cu ocazia deschiderii noului an universitar la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” de la Centrul Universitar “Nord” din Baia Mare al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca.

De la ora 11,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a participat la deschiderea anului universitar la Centrul Universitar “Nord” din Baia Mare al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, care a avut loc la sala de sport.

Sfânta Liturghie Arhierească

În prezenţa studenţilor teologi şi a mai multor credincioşi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, continuând astfel o tradiţie încetăţenită cu mult timp în urmă la început de an universitar.

Din soborul slujitor au făcut parte consilierii eparhiali pr. dr. Cristian Ştefan şi Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, cadrele universitare Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, prodecan al Facultăţii de Litere şi coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă de la C.U. „Nord” Baia Mare, Pr. Conf. Univ. Dr. Ştefan Pomian, Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Borca, Pr. Dr. Marius Sabău, Pr. Iconom Stavrofor Vasile Botiş, slujitor al Catedralei, şi preoţii invitaţi Petru Vamoş şi Ovidiu Marţiş. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala studenţească a teologilor ortodocşi băimăreni „Sfântul Ioan Damaschin”, dirijată de Pr. Lect. Univ. dr. Teofil Stan.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon pe seama Catedralei Episcopale tânărul teolog Vlad Marian Verdeş, truditor în cadrul Centrului Eparhial, care, de-a lungul anilor de studenţie şi masterat, a realizat activități culturale diverse și de excepţie cu tinerii, participări la întâlnirile tinerilor ortodocși la nivel de Episcopie, Mitropolie și Patriarhie. Domeniul Teologie Ortodoxă al Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare are înscrişi 160 de studenţi teologi, la diferite forme de specializare.

Cuvânt de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a rugat pentru ca mila şi ajutorul lui Dumnezeu, ocrotirea Maicii Domnului să se reverse peste studenţii teologi din Baia Mare şi peste studenţii din toată ţara la acest nou început de an universitar.

„Să-l punem (acest an universitar n.n.) sub ocrotirea lui Dumnezeu, care să dăruiască sănătate, înţelepciune, lumină, putere şi să-i ferească de tot ce-i rău pe tinerii studenți. Teologia este perla din coroana învăţământului universitar, nu cenuşăreasa. În perioada de glorie a civilizaţiei creştine europene Teologia şi Filozofia patronau învăţământul universitar”, a afirmat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Teologii trebuie să fie model şi pildă, ţinând cont de faptul că noi, Biserica lui Hristos, învăţământul teologic rămânem fideli Evangheliei, fideli Sfintei Scripturi, fideli lui Dumnezeu. Noi ne pregătim nu pentru o specialitate anume, nu pentru o profesie, ne pregătim să apărăm normalitatea şi legile universale ale lui Dumnezeu” a precizat Preasfinţitul Episcop Iustin.

Deschiderea anului universitar la C.U. „Nord” din Baia Mare

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a participat, de la ora 11,00, alături de oficiali, între care prefectul Vasile Moldovan, primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari şi vicepreşedintele Doru Dăncuş al Consiliului Judeţean, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Vasile Ţopa, prorectorul băimărean, prof. univ. dr. Petrică Pop Sitar, decani etc., la deschiderea anului universitar de la Centrul Universitar „Nord” din Baia Mare, unde studiază peste 1.600 de studenţi.

În cuvântul rostit în faţa studenţilor adunaţi în sala de sport Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului s-a referit la misiunea pe care o au studenții în pregătirea universitară de a păstra, după absolvire, normalitatea în societatea românească:

„Noi suntem bucuroşi să constatăm că în Maramureş cadrele didactice, instituţiile publice laice sunt încă profund creştine, pentru că provin dintr-un mediu sănătos, dintr-un ţinut creştin, dintr-o comunitate creştină. De aceea, socotim că cel mai de preţ lucru pe care îl puteţi face este să acumulaţi cât mai multe cunoştinţe, păstrându-vă starea de normalitate cu care veniţi în societatea băimăreană, în societatea academică de aici, păstrându-vă valorile creştine, păstrându-vă frumuseţea sufletului şi promovând şi purtând de grijă faţă de viitorul acestei ţări. Sunteţi pregătiţi pentru ca să preluaţi, la un moment dat, sarcinile de a conduce instituţii diferite, iar teologii să conducă sate, comunităţi, şi în această calitate vă veţi lovi de o provocare cu care nu v-aţi întâlnit până acuma: schimbarea mentalităţii societăţii postmoderne, abandonarea valorilor tradiţionale. Iar noi trebuie să înţelegem că, dacă nu vom avea un parteneriat între divinitate şi omenire, vom naufragia. Deci, trebuie să luptăm pentru normalitatea vieţii noastre, pentru excelenţă, pentru valorile tradiţionale şi pentru tot ce este frumos, pentru tot ce este adevăr şi lumină în societate”, a îndemnat Preasfinţitul Părinte Iustin pe tinerii studenţi. Foto.

 • Târnosirea unei biserici rămase aproape părăsită în urma inundaţiilor din 1970, dar devenită biserică de mănăstire

Duminică, 1 octombrie 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Slujba de târnosire a bisericii Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Lunca Apei (Potău), Protopopiatul Satu Mare, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în fruntea unui important sobor de preoţi slujitori, şi a rostit cuvânt de învăţătură.

Slujba de târnosire

După o primire făcută cu multă bucurie a Întâistătătorului Eparhiei, Preasfinţitul Părinte Episcop a oficiat Slujba de târnosire, după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe, cu punerea Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici în piciorul Sfintei Mese, ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a Sfintei Mese, interiorului ;i exteriorului bisericii, Sfântului Altar şi a iconostasului, punerea icoanelor celor patru Sfinţi Evanghelişti în cele patru colţuri ale Sfintei Mese şi rostirea rugăciunilor de asfinţire.

Sfântul locaş de închinare a fost ridicat între anii 1951-1954, din cărămidă arsă, pe fundaţie din piatră cioplită. În 1970, în urma inundaţiilor şi a presiunilor regimului trecut, din 120 de familii, în localitate rămân doar 20 de familii. Ca urmare a inundării satului de apele râului Someş, în 1970, casele oamenilor şi biserica a avut de suferit, aşa că, la începutul anilor '90, cele 20 de familii rămase locului cer ca în sat să fie înfiinţată o mănăstire, iar biserica, în care se slujea foarte rar, să devină biserică de mănăstire. Aprobarea de înfiinţare a mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” soseşte în 14 februarie 1997.

Slujba de târnosire a fost oficiată ca urmare a lucrărilor executate în ultimii 19 ani, de când stareţă este maica Teoctista Fugulin, perioadă în care mănăstirea a cunoscut o înzestrare continuă, încât azi este un locaş frumos împodobit. Astfel, s-a reparat acoperişul, a fost construit un iconostas din lemn de stejar sculptat, a fost introdus curentul electric, au fost schimbate stranele şi mobilierul, a fost construit un Altar de vară, a fost rezidită Sfânta Masă şi Proscomidiarul, iar în incintă a fost zidită o casă monahală cu Paraclis şi o casă pentru pelerini, au fost efectuate împrejmuiri cu gard.

Sfânta Liturghie

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în fruntea unui sobor de 16 preoţi şi diaconi, din care au făcut parte consilierii eparhiali Pr. Dr. Ştefan Cristian şi Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, protopopul de Satu Mare, pr. Ioan Socolan, preotul Vasile Bota, slujitor al Mănăstirii, preotul Daniel Gros, paroh în Apa, preotul Vasile Cheşei, paroh în Medieşu Aurit, ieromonahi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Bizantină „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

În rândul celor peste 1.500 de credincioşi s-a aflat monahi, maici stareţe şi monahii, oficialităţi precum Octavian Petric, deputat şi membru în Adunarea Naţională Bisericească, Ovidiu Silaghi, deputat, primarii Radu Trandafir din Apa, Radu Iancu din Medieşu Aurit, Aurelia Fedorca din Negreşti Oaş, Gabriela Tulbure din Seini, Radu Cristea din Valea Vinului.

Cuvânt de învăţătură

Un amplu cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin la Evanghelia duminicii, despre legea iertării şi a iubirii.

„Toţi suntem lesne alunecători. Nu suntem ca şi Dumnezeu, îndelung răbdători, milostivi, lesne iertători. Noi suntem grabnici răzbunători şi uităm foarte repede. Nu numai că nu facem binele celor ce ne fac bine, sau să facem binele celor ce ne fac răul. Uităm să facem binele şi celor ce ne-au făcut bine. Îi uităm pe binefăcătorii noştri. Şi se întâmplă adesea, pentru că suntem foarte superficiali în abordarea responsabilităţii creştine. Avem nişte atitudini care nici măcar nu sunt corecte nici din punct de vedere civic, să nu spun creştine. Aceasta este situaţia în care ne aduce căderea şi lipsa unei responsabilităţi a vieţii pe care ne-am asumat-o şi pe care trebuie să o trăim. Tot căderea lumii şi inversarea valorilor a dus la atât de multe rele în lumea în care trăim. Mântuitorul a venit şi a adus o singură lege: a iertării şi a iubirii. Pe aceasta să o respectăm.”

Preasfinţitul Părinte Episcop a mai vorbit credincioşilor despre sărbătorea Acoperământul Maicii Domnului şi a explicat originea şi importanţa ei în lumea creştină.

Distincţii

Maica stareţă Teoctista Fugulin a fost hirotesită ca stavroforă, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce.

Au mai primit diplome de vrednicie Octavian Petric – deputat, Vasile Radu Trandafir – primarul comunei Apa, Radu Iancu – primarul comunei Medieşu Aurit, Mircea Le ţiu – fost membru în Adunarea Naţională Bisericească, Vasile Lucuş – director UNICARM, Florin Chirciu, Aurel Nicoară, Ana Ciorbă, Savantin Bolte, Gheorghe Tăut, Rodica Lungu, Viorel Ardelean, Grigore Farcaş, Ioan Babău, Marcel Boitor, Mihai Botoş, Ioan C âmpean, Adina Cosma, Flaviu Meghişan, Gheorghe Donca şi Mihai Apan. Foto.

Grai de suflet din Maramureș și Sătmar, pentru Patriarhul României,

Preafericitul Părinte DANIEL

la aniversarea unui deceniu de patriarhat

Biserica Ortodoxă Română sărbătorește în 30 Septembrie 2017 zece ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel, ca cel de-al VI-lea Patriarh al României.

Dumnezeul părinților nostri a purtat și poartă de grijă poporului român prin Biserica Sa pe care i-a dăruit-o ca mamă iubitoare și ocrotitoare, încă de la răspândirea Evangheliei în lume, prin predica Sfinților Apostoli, nouă trimițându-ni-l pe Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, fiind astfel și noi chemați printre primele neamuri la credința și mărturisirea că Iisus este Hristos - Fiul lui Dumnezeu – Mântuitorul lumii.<continuare>

 • Reprezentanţii Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului au salutat prezenta în Maramureş aPreafericirii Sale Ignatius Aphrem II, Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Siria (Necalcedoniene)

Prezenţa în Maramureş a Preafericirii Sale IGNATIUS APHREM II, Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Siria (Necalcedoniene) s-a datorat tipăririi la Editura băimăreană „Proema” din Baia Mare, prin grija domnilor Alexandru Peterliceanu, managerul ei, şi Emanuel Peterliceanu, a cărţii ”Mărgăritare risipite. O istorie a literaturii şi ştiinţelor siriace”, scrisă de predecesorul Preafericirii Sale ...... .

Preafericirea Sa IGNATIUS APHREM II a fost însoţi în vizita în Baia Mare de încă trei înalţi ierarhi: Theophilos George Saliba, Arhiepiscop al Muntelui Libanului şi Tripoli, Selwanos Boutros Al-Nehmeh, Arhiepiscop de Homs, Hama şi Environs, Thimotheos Matta Al Khoury, Patriarh Vicar al Damascului, şi de Înalt Rev. Raban Fr. Joseph Bali, secretarul patriarhal şi director al Centrului Media.

Lansarea cărţii a avut loc la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, în prezenţa prefectului Vasile Moldovan şi mai multor personalităţi culturale băimărene.

Cuvinte de salut ocazionate de această prezenţă istorică au fost rostite de prefectul Vasile Moldovan, de pr. dr. Cristian Ştefan, consilier cultural al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, care a transmis salutul şi urarea de bun venit din partea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, de arhim. dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, de protos. dr. Bendict Vesa, secretar al Arhiepiscopiei Clujului, de conf. univ. dr. Vasile Timiş, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, maramureşean prin naştere, de dr. ing. Cristian Anghel, consilier judeţean şi preşedintele comisiei de relaţii externe a acestuia.

Despre carte a vorbit prof. dr. Terezia Filip, consilier editorial al Editurii „Proema”.

Moderatorul evenimentului a fost Alexandru Peterliceanu, al cărui oaspeţi au fost înaltele personalităţi orientale.

În încheierea lansării a vorbit Preafericirea Sa IGNATIUS APHREM II, Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Siria (Necalcedoniene), care a făcut o sinteză a tradiţiilor culturale din ţara sa, a prezentat Biserica pe care o conduce şi răspândirea ei în lume, a vorbit despre condiţiile grele pe care le îndură creştinii ortodocşi din Siria, sute dintre ei plătind cu viaţa ca adepţi ai vieţii creştine, mulţi dintre ei fiind încă răpiţi de grupă proislamice, despre care nu se mai ştie nimic, între ei şi doi mitropoliţi.

Deci, în Siria, la începutul mileniului III, se moare încă pentru Hristos, ca la începutul creştinismului, când deveneau martiri cei ce nu vroiau să se închine la idoli.

Traducerea cărţii în limba română este un reper cultural de mare valoare, cu o contribuţie esenţială în cunoaşterea culturii şi a religiei necalcedoniene din Orient.

Programul vizitei Patriarhului siriac a mai cuprins o întâlnire la Primăria Sighetu Marmaţiei şi vizitarea Cimitirului Vesel din Săpânţa, după care delegaţia însoţitoare s-a deplasat la Aeroportul din Satu Mare pentru a se întoarce în Siria. Foto.

 

În data de 30 septembrie 2017 se împlinesc 10 ani de când Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Din motive organizatorice practice, acest eveniment va fi sărbătorit astfel: Joi, 28 septembrie 2017 , aniversarea va fi celebrată împreună cu toţi membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la Reşedinţa Patriarhală şi apoi la Centrul cultural-misionar „Familia” din oraşul Pantelimon. Sâmbătă, 30 septembrie 2017 , ora 8 30, în Paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul” din Re ș edin ț a Patriarhală, Preafericirea Sa va săvârşi Sfânta Liturghie, iar la ora 12 00, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reşedinţei Patriarhale, va fi săvârşită o slujbă de Te Deum, urmată de o recep ț ie în Salonul Sfinţilor Români la care vor participa ostenitorii de la Reşedinţa Patriarhală şi oficialită ț ile care doresc să prezinte mesaje de felicitare. De asemenea, mesaje de felicitare cu ocazia aniversării a 10 ani de Patriarhat pot fi depuse la Secretariatul Reşedinţei Patriarhale sau transmise la adresa de e-mail: cabinet.patriarhal@patriarhia.ro . Sâmbătă, 28 octombrie 2017 , ora 9 30, la Catedrala Patriarhală, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi a unor ierarhi ortodocşi din străinătate, a clericilor şi a credincio ș ilor mireni doritori să participe, se va săvârşi o slujbă de Te Deum, iar apoi va avea loc Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod, în Aula „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.  <format pdf>

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

 • Centre Sociale la Bapta şi Gelu – Satu Mare

Astăzi 26.09.2017 a avut loc o întâlnire între reprezentanţi ai Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi reprezentanţi ai primăriilor Bogdand şi Terebeşti din judeţul Satu Mare. Întâlnirea a fost găzduită de Centrul Eparhial din Baia Mare la care au participat Arhim. Ioachim Tomoiagă – consilier social-filantropic, Av. Elena Grama, Av. Călin Herţa şi Ec. Angela Bârle din partea Episcopiei şi din partea celor două primării: Primar Bojan Aurel, Temian Simona din partea primăriei Bogdand; Primar Mariana Avorniciti, Vice-primar Tudor Chiorean, Secretar Cristina Pop din partea primăriei Terebeşti.

Scopul întâlnirii a fost pricinuit de stabilirea condiţiilor de parteneriat între Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului şi cele două primării, în vederea administrării Centrelor Sociale de zi, de pe cuprinsul territorial al primăriilor. Primăria Bogdand are un astfel de centru în satul aprţinător Bapţa iar primăria Terebeşti în satul Gelu. La acestă întâlnire s-au stabilit condiţiile de parteneriat şi calendarul viitoarelor întâlniri în vederea semnării “Acordului de parteneriat” şi darea în folosinţă a acestor centre sociale. Foto.

 • Consfătuirea profesorilor de Religie din judeţul Maramureş

În Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare a avut loc, sâmbătă, 23 septembrie 2017, consfătuirea anuală a profesorilor de religie din judeţul Maramureş. La consfătuirea din acest an a fost prezenţi inspectorul şcolar general din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, domnul conf. univ. dr. Vasile Timiş, consilierul eparhial al Sectorului Teologic Educaţional din cadrul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, pr. Milan Bălan, şi inspectorul de relige din cadrul ISJ Maramureş, pr. prof. Florin Hoban. La începutul consfătuirii, pr. insp. Florin Hoban a prezentat raportul privind activitatea profesorilor de religie în anul şcolar 2016-2017, subliniind rezultatele elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare, precum şi buna pregătire a profesorilor care au susţinut examene de titularizare, definitivat şi grade didactice. Pe ordinea de zi au fost dezbătute şi analizate mai multe subiecte, printre precum: diagnoza procesului educaţional, pe disciplină, pentru anul şcolar 2016-2017 şi propuneri de activităţi pentru monitorizare şi consiliere, cu scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei, la nivel judeţean şi local; priorităţi ale educaţiei, în anul şcolar 2017-2018; cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ în anul şcolar în curs; programe şi proiecte aflate în implementare la nivel naţional/regional/judeţean/local, care implică disciplina, diseminarea exemplelor de bună practică ş.a. „ P rograma de Religie urmărește, printre altele, dezvoltarea competenţei generale a interculturalităţii (în care un rol important să revină diversităţii religioase cu respect faţă de drepturile omului, fără a leza demnitatea vreunei fiinţe umane), competenţele specifice privind sensibilizarea faţă de diversitate, abilitatea de a comunica şi a intra în dialog, de a trăi împreună cu ceilalţi, de a munci în echipă, învăţarea prin cooperare, comunicarea empatică, rezolvarea paşnică a conflictelor, creşterea stimei de sine, a capacităţii de a explora credinţe, practici și simboluri, precum şi a gândirii critice şi a reflecţiei. Programa permite abordări diferențiate ale conținuturilor învățării, în acord cu experiențele elevilor şi cu contextul social în care trăiesc aceştia; realizarea de conexiuni între religie şi alte discipline de studiu şi au rolul de a stimula participarea activă a elevilor la propria învățare ”, a precizat domnul Vasile Timiş.

În ultima parte a consfătuirii, pr. Milan Bălan, consilier eparhial, a prezentat profesorilor de religie câteva obiective importante, printre care: înscrierea cadrelor didactice în Asociaţia „Maramureş pentru Viaţă şi Familie”, înfiinţarea unei asociaţii a dascălilor de religie, activităţi ale profesorilor de specialitate cu elevii, înscrierea copiilor şi elevilor la Corul de Copii şi Tineri „Gaudium” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului etc. Foto.

 • COMUNICAT DE PRESĂ  

Vizita Preafericirii Sale IGNATIUS APHREM II KARIM, Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Siria (Necalcedoniene)  

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului a fost înștiințată că în data de 29 septembrie Preafericirea Sa IGNATIUS APHREM II KARIM, patriarhul Bisericii Ortodoxe din Siria (Necalcedoniene), va vizita Maramureșul. A fost invitat pe linie culturală în România, de către Editura "Proema" din Baia Mare, care i-a tradus și tipărit cartea cu titlul ”Mărgăritare risipite. O istorie a literaturii și științelor siriace”, invitație la care a răspuns, urmând a se afla în Maramureș, fiind, astfel, oaspete al Eparhiei noastre. De asemenea, va vizita, în calitatea înaltă pe care o are, câteva obiective din Maramureș, printre care se află Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare și „Cimitirul Vesel” din Săpânța. Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului este onorată de prezența înaltului musafir, primindu-l cu dragoste frățească la obiectivele pe care dorește a le vizita, rugându-L pe Dumnezeu să-i ocrotească pașii pe aceste meleaguri binecuvântate. <comunicat>

Biroul de presă

al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului

 • Funeraliile Antrenorului Emerit Lascăr Pană

Miercuri 20 septembrie 2017, în holul Sălii Sporturilor "Lascăr Pană" din Baia Mare, începând cu ora 12.00, s-a săvârșit slujba înmormântării antrenorului emerit Lascăr Pană, părintele handbalului băimărean. La slujba de înmormântare au participat Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă - consilier eparhial, Pr. Dr. Cristian Ștefan - consilier eparhial și Pr. Ioan Pop de la Parohia "Sfântul Nicolae", care s-au rugat pentru sufletul marelui om de sport dimpreună cu o mare mulțime de participanți. După ce s-a citit mesajul de condoleanțe al Preasfințitului Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a dat citire actului de conferire - post mortem - a distincției "Crucea Voievodală Maramureșeană". Mesajul de condoleanțe al Preasfinţitului Părinte Iustin Familiei Domnului Lascăr Pană, Antrenor Emerit Mult îndoliată familie, Am primit cu tristeţe vestea trecerii din această viaţă a distinsului om al sportului, în general, şi al handbalului, în special, Lascăr Pană, personalitate marcantă a vieţii sportive româneşti şi unul dintre cei mai de seamă tehnicieni ai handbalului internaţional. Om credincios şi mare patriot, domnul Lascăr Pană va rămâne în memoria băimărenilor prin performanţele realizate în lumea handbalului şi prin imensul aport pe care şi l-a adus la promovarea acestei discipline sportive, ridicată la cele mai înalte cote. În aceste momente triste pentru familie şi pentru toţi cei ce l-au cunoscut şi preţuit, adresăm tuturor un cuvânt părintesc de mângâiere sufletească şi îi încredinţăm de întreaga noastră compasiune. Ne rugăm milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul credinciosului Său, Lascăr Pană, în Împărăţia Sa împreună cu drepţii întru nădejdea Învierii de obşte! Cu părinteşti binecuvântări şi sincere condoleanţe pentru familia îndoliată, † IUSTIN Episcopul Maramureşului şi Sătmarului Date biografice - Lascăr Pană S-a născut pe data de 14 septembrie 1934, Constanța. Înainte de a juca handbal Lascăr Pană a practicat fotbalul la echipa de juniori Competrol București, cu care a devenit campion național de juniori în 1952. În același an a ajuns la Bacău, unde a fost printre cei care au pus bazele handbalului în 7. A mai jucat handbal la Petrolul Ploiești și Rapid București. La 25 de ani a pus capăt carierei de jucător și din 1969 a început să antreneze divizionara A din Bacău. După un an petrecut la Voința București, președintele secției de handbal Minerul, Alexandru Konerth, îl aduce la Baia Mare (în 1970). La inițiativa tehnicianului, în 1974 se înființează, pentru prima dată în România, un club exclusiv de handbal, HC Minaur. În scurt timp, Pană reușește să impună un nou stil de antrenament, bazat pe o pregătire spartană și o disciplină tactică riguroasă. Rezultatele nu au întârziat să apară. După mai multe clasări pe podiumul Campionatului Național, Minaur cucerește de două ori Cupa IHF și ajunge de 3 ori în semifinalele Cupei Cupelor.Echipa băimăreană deține și acum un record greu de egalat în România - este singura echipă de jocuri sportive care n-a coborât 25 de ani sub locul 4 în clasament (loc ce asigură participarea în cupele europene). Lascăr Pană a fost în mai multe perioade antrenor la echipa națională. De numele său se leagă spectaculoasa victorie de la Olimpiada din 1980 de la Moscova împotriva URSS-ului, scor 22-19 (după ce la pauză gazdele conduceau cu 15-9!). Între 1990 si 1995 a fost director tehnic al naționalei Greciei iar în ultimii 5 ani a îndeplinit funcția de președinte al Clubului "Minaur". În această calitate a condus echipa băimăreană spre două titluri de campion național, în edițiile 1997-1998 și 1998-1999. În 1999 a primit titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Baia Mare. Foto.

Dumnezeu să-l odihnească! Veșnica lui pomenire!

 • Apel la rugăciune şi solidaritate cu oamenii afectaţi de furtună

În urma fenomenelor meteorologice extrem de severe care au provocat decesul a 8 persoane, rănirea altor 67 ș i grave pagube materiale î n judeţele Timiş, Arad şi Bistriţa Năsăud, Patriarhia Română îndeamnă stăruitor clerul şi credincioşii din toate parohiile şi mănăstirile la rugăciune şi solidaritate exprimată inclusiv prin sprijin material concret, acolo unde este nevoie. Rugăciunea unită cu fapta bună reprezintă, mai ales în asemenea situații, un act de responsabilitate creștină şi solidaritate socială care întăreşte credinţa şi speranţa că necazurile vor fi depăşite întotdeauna cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinirea celor aflaţi în dificultate. Ne rugăm pentru odihna sufletelor celor trecuți la Domnul, pentru alinarea durerii familiilor acestora și pentru grabnica î nsănătoșire a celor răniți. <format pdf>

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 • Târnosirea bisericii de secol XIX din Valea Vinului

Duminică, 10 septembrie 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii din Parohia Valea Vinului, Protopopiatul Satu Mare, paroh preot Ioan Bonea. Istoricul bisericii parohiale Localitatea Valea Vinului este atestată documentar din 1399, an în care existau şi credincioşi în sat. Despre biserica veche din Parohia Valea Vinului, Protopopiatul Satu Mare, se ştiu puţine lucruri, dar din descrierea unui episcop al vremii reţinem că era o biserică din lemn, „de 6 stânjeni lungime şi 3 lăţime”, cu pardoseală de pământ şi hramul „Sfânta Parascheva”. În 1875 această biserică a fost vândută „pe Someş în sus”. Biserica târnosită azi a fost ridicată între 1856-1877 din cărămidă arsă pe loc şi piatră adusă peste râul Someş iarna, cu săniile, când râul era îngheţat, de la Viile Oraşului Nou. A fost acoperită cu şindrilă, iar din 1908 cu tablă. A fost târnosită în 1881. Acum, după 136 de ani, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a doua oară, ca urmare a multor lucrări executate de-a lungul timpului: doborârea turnului de o furtună în vinerea de Rusalii a anului 1941 şi refacerea lui în trei ani, lucrări de consolidare, între 1962-1976, după apariţia de fisuri în ziduri, şi tencuirea în terasit, repictarea, în timpul păstoririi preotului Viorel Gavra, între 1981-1983. Lucrări foarte importante s-au făcut în perioada păstoririi actualului preot paroh Ioan Bonea, care preia parohia în 1991. Astfel, din 1992 s-au executat lucrări de refacere a turnului şi a acoperişului bisericii, pregătind biserica pentru împlinirea a 600 de ani de la atestarea documentară a localităţii, marcată printr-o Sfântă Liturghie Arhierească, în 12 septembrie 1999, ridicarea a două pridvoare, în 2003. În 2005 se renovează exteriorul, iar în 2006 se cumpără trei noi policandre mari, în 2008 se introduce sistemul de încălzire centrală şi se înzestrează biserica cu diferite obiecte bisericeşti. În 2017 se înzestrează biserica cu un iconostas nou, cu cafas şi amvon, sculptate în lemn de tei, se rezideşte Sfânta Masă şi se reorganizează Sfântul Altar după rânduiala nouă. Hramul bisericii este „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul”, cinstit în 7 ianuarie. Slujba de târnosire După o primire făcută cu multă bucurie, de către primarul comunei Valea Vinului, Radu Cristea, prefectul Darius Filip şi credincioşii din parohie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a intrat în biserică, pentru a oficia Sfânta Slujbă a târnosirii, care a decurs după rânduiala ortodoxă, prin punerea în piciorul Sfintei Mese a Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici şi a Documentului de Sfinţire, iar în cele patru colţuri a celor patru Sfinţi Evanghelişti: Ioan, Matei, Luca şi Marcu. A fost unsă cu Sfântul şi Marele Mir biserica în exterior, iconostasul, noua cruce din Altar şi Proscomidiarul. La sfârşitul slujbei de sfinţire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a explicat credincioşilor în ce constă târnosire şi care sunt etapele ei. Un alt moment important a fost binecuvântarea Monumentului eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale, după lucrările de renovare. Sfânta Liturghie Arhierească Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în pridvorul Casei Sociale, fiind înconjurat de un sobor de peste 25 de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte Pr. Ioan Socolan, protoiereul de Satu Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Borca din Baia Mare, Protos. Gherontie Nergheş, stareţul Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” Măriuş, Pr. Viorel Gavra din Baia Mare, fost paroh în Valea Vinului, Pr. Ioan Bonea, paroh, preoţi din parohiile învecinate. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul coral ASCOR din Baia Mare, condus de Bogdan Iacob. Un număr mare de peste 2.000 de credincioşi s-au adunat în această zi frumoasă şi călduroasă la cele două sfinte slujbe din Parohia Valea Vinului. Între ei, oficialităţi ale judeţului Satu Mare: prefectul Darius Filip, deputatul Octavian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească şi Adunarea Eparhială, fostul ministru şi deputat Ovidiu Silaghi, Gheorghe Ciocan, fost prefect de Satu Mare. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Vasile Andrei Porumb, pe seama Parohiei Hotoan din Protopopiatul Carei. Rostiri la ceas de sărbătoare Un frumos cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la Evanghelia duminicii dinaintea Sfintei Cruci, arătând bucuria pe care i-o face prezenţa marii mulţimi de credincioşi, care au stat atât la soare, cât şi la umbră. „A fost o bucurie mare azi, pentru că au participat foarte mulţi credincioşi la sfintele slujbe, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Bucuria cea mai mare este că în viaţa Bisericii continuă lucrarea minunată a lui Dumnezeu prin dreptcredinciosul nostru popor român şi iubitor de Hristos, Care Îşi înnoieşte bisericile, pe care nu le părăseşte, le întreţine cu puţinul celor mulţi şi întotdeauna bisericile noastre sunt îngrijite, sunt preţuite şi multe iubite. Aceasta arată caracterul sănătos, sănătatea duhovnicească a poporului nostru român cel drept credincios. Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru ziua de astăzi, Îl rugăm pe Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul acestei biserici, să-i întărească în continuare, să-i ţină aproape, să-i ţină împreună ca să-şi crească copilaşii în credinţă, să-i ţină sănătoşi şi cu multă iubire şi fidelitate faţă de Biserica noastră strămoşească Ortodoxă.” Bucuria prezenţei chiriarhului locului în parohie a exprimat-o în cuvântul său şi preotul paroh: „Noi, cei din Valea Vinului, am avut astăzi o mare bucurie, a spus preotul paroh Ioan Bonea, pentru că, după ani de zile, în care s-au făcut jertfe din partea credincioşilor, iată că Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului a venit în mijlocul nostru şi ne-a binecuvântat truda: această catapeteasmă frumoasă, din lemn sculptat, amvon, scoruş, şi mai mult decât atât, după 136 de ani, s-a resfinţit Sfânta Masă după rânduiala ortodoxă. Creştinii de aici s-au bucurat nespus de mult de venirea Preasfinţitului, pentru a treia oară în parohia noastră. Dumnezeu să le răsplătească lor, credincioşilor, că este jertfa lor, a Consiliului Parohial şi a celor care ne-au ajutat. Mulţumim şi dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate! Distincţii

În semn de înaltă apreciere și prețuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească și social-filantropică și pentru contribuția adusă la înnoirea și împodobirea bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” din Parohia Valea Vinului, Protopopiatul Satu Mare, preotul paroh, care are este iconom stavrofor, a primit în dar de la Preasfinţitulm Părinte Episcop o Cruce pectorală şi Gramata Episcopală. Pentru contribuția adusă la înnoirea și împodobirea bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” din Parohia Valea Vinului, au primit diplome de vrednicie Consiliul Parohial, Vasile Oșan, prim-epitrop, Octavian Petric– deputat în Parlamentul României, Radu Cristea, primarul comunei Valea Vinului, Consiliul Local Valea Vinului, Vasile Pașca– director SC LEBĂDA, Marin Bogdan, director SAMCIF, Ioan Felician Pop, Olimpiu Oșan, Cosmin Oșan, Vasile Cavași şi Ovidiu Buzilă. Din partea Consiliului Parohial, preotul paroh Ioan Bonea a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop o icoană a Sfântului Ioan Botezătorul pictată pe lemn, care va completa colecţia de peste 100 de icoane noi a Muzeului Episcopiei. Foto.

 

 • Hram voievodal la Rozavlea, la biserica târnosită de Patriarhul Justinian Marina

Vineri, 8 septembrie 2017, sărbătoarea Naşterea Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica din satul său natal, Rozavlea, târnosită de Patriarhul Justinian Marina, în 1971, cu ocazia hramului şi ca un omagiu adus celui de al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în Anul Comemorativ al Patriarhului Justinian şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie În fruntea unui sobor format din peste 25 de preoţi şi diaconi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Altarul de vară al bisericii din satul său natal, cu ocazia hramului, zi prin care cinsteşte biserica din satul în care s-a născut, prin prezenţa Preasfinţiei Sale, în fiecare an de când este Arhiereu. Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, protopopul românilor din dreapta Tisei, Ucraina, secretarul protopopesc Pr. Călin Vlad, pr. Grigore Andreica, paroh şi proin-protopop al Vieşului vreme de mai mulţi ani, Pr. Vasile Cosma, paroh în Şesul Mănăstirii, preoţi din parohiile de pe Văile Izei şi Vişeului. Este al XXIII-lea an de când Preasfinţitul Părinte Iustin este prezent în mijlocul credincioşilor din Rozavlea, care vin la acest hram ca la mănăstire, cu procesiuni şi cântece închinate Maicii Domnului, în frumoasele costume populare, iar fetele îmbrăcate în alb. Un fior creştin aparte a cuprins pe cei ce se întâlneau cu procesiunile venind spre biserică din Şieu, împreună cu preotul George Magdău, din Săcel, împreună cu preotul Dumitru Iuga, din satul gazdă Rozavlea, împreună cu preoţii Grigore Andreica şi Vasile Cosma etc. Aşa s-a întâmplat şi anul acesta, când au venit credincioşi de pe toată Valea Izei, umplând curtea vastă a bisericii cu prezenţa lor, stând de jur-împrejurul bisericii şi în interiorul ei, cuprinşi de multă evlavie. Mulţi dintre credincioşi s-au spovedit şi împărtăşit, aşa cum se face la hramurile mănăstireşti. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului, vremea a ţinut cu credincioşii, fiind o zi de o frumuseţe rară, cu mult soare şi nori rari, nici frig, nici prea cald, care a transformat prăznuirea acestei zile într-un hram voievodal, după cum a afirmat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Alături de miile de credincioşi, mai mulţi ca anii trecuţi, s-au aflat subprefectul Maramureşului, Ing. Alexandru Cosma, primarul comunei Rozavlea, Prof. Vasile Mârza, directorul căminului cultural din localitate, profesorul Ioan Condrat, şi alţi oficiali. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Bizantină „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la chinonic a cântat Corul bisericii parohiale, care are o vechime de peste 40 de ani, cel mai vechi de pe Valea Izei, dirijat de Ileana Dinu. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Sebastian Alin Groşan, pe seama Schitului „Schimbarea la Faţă” din Baia Mare, absolvent al facultăţilor de Teologie şi al celei de Informatică, iar întru diacon teologul Vasile Andrei Porumb, care va fi hirotonit preot pe seama unei parohii din Protopopiatul Carei. Cuvinte despre praznic „Praznicul Naşterii Maicii Domnului este o sărbătoare eveniment, un praznic luminos, binecuvântat şi frumos în Parohia Rozavlea încă de pe vremea când Patriarhul Justinian Marina a sfinţit această biserică monumentală, în 1971, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De atunci şi până în prezent n-a lipsit niciodată Episcop de la această sărbătoare. Se adună foarte multe mii de credincioşi din satele de primprejur, vin cu procesiuni, ca la mănăstire, în tradiţia lor frumoasă, cântând imne închinate Maicii Domnului. Frumuseţea Maramureşului şi a credinţei oamenilor de aici este unică şi este o binecuvântare pentru neam şi ţară. Este un model de credinţă adevărată, de fidelitate faţă de valorile noastre sfinte, de stabilitate şi educaţie creştină în familie, în şcoală şi în Biserică, fapt pentru care Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea acestui popor minunat şi înţelept. Mulţumim Maicii Domnului pentru sărbătoarea de astăzi, pentru că vin la biserică împreună cu pruncuţii, bunicile cu nepoţii şi mamele cu copiii, şi arată în acest fel viitorul creştin al familiei creştine, viitorul creştin al ţări noastre, viitorul creştin al actului educaţional, al şcolii noastre şi, de ce nu, dăinuirea neamului nostru românesc”, a explicat chiriarhul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Iustin. „Este o cinste, o şansă pentru mine, ca preot în comuna Rozavlea, satul natal al Episcopului Iustin, că păstoresc de mulţi ani această biserică, această parohie, a spus preotul paroh Grigore Andreica. Această biserică monumentală deţine nişte priorităţi. Este prima biserică pictată în tehnica frescei din istoria Maramureşului Voievodal. A fost model pentru altele. Faptul că a avut cinstea să fie sfinţită de Patriarhul Justinian şi, în continuare, de alţi Ierarhi vizitată anual, de această unitate de credincioşi fideli bisericii şi care-şi păstrează portul şi credinţa, nu putem spune decât <<Îţi mulţumim, Doamne>>, şi Maicii Preacurate că putem să-i facem din când în când câte o bucurie, pentru că alţii, din păcate, o supără pe Maica Domnului cu greşelile lor, cu păcatele lor. Pentru această frumoasă zi pe care am avut-o astăzi la Rozavlea îi mulţumim Bunului Dumnezeu şi tuturor celor care ne înconjoară, colegi, preoţi, credincioşi, prieteni, autorităţi, care toţi se vor împărtăşi din bunătăţile lui Dumnezeu şi de cele pe care ni le revarsă Maica Domnului. Să dea Bunul Dumnezeu să avem asemenea bucurii întotdeauna”, a mai adăugat părintele paroh.

Părintele paroh Grigore Andreica a dărui Părintelui Episcop Iustin o icoană a Maicii Domnului pictată pe sticlă. Foto.

 • Vizită episcopală în Centrele Sociale

Episcopia Maramureşului şi Sătmarului va prelua unele servicii de la DGASPC –

Astăzi 7 septembrie a. c., Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a vizitat două centre sociale din Baia Mare. Vizita a început la Casa de Tip Familial (CTF) situată pe strada A. P. Cehov, unde sunt instituţionalizaţi un număr de zece copii cu vârstele cuprinse între 4 şi 12 ani. Apoi vizita a continuat la Centru de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap (CRRPH) de pe strada Ţibleşului nr. 1, unde vieţuiesc 11 persoane adulte cu nevoi speciale. În această vizită, Preasfinţia Sa a fost însoţit de directorul general al DGASPC – doamna Alina Coste Mădăras, Arhim. Ioachim Tomoiagă – consilier social-filantropic şi misionar, Arhid. Ioan Todorca – secretar eparhial, Pr. Florin Tămaş – coordonator centru în cadrul DGASPC. Pentru că această vizită o fost una de suflet, Preasfinţia Sa a oferit tuturor beneficiarilor acestor centre sociale câte un cadou care să le aducă un strop de bucurie în sufletele lor. Prima dată un Episcop în vizită la aceste Centre Sociale

Doamna director Alina Coste Mădăras i-a mulţumit Preasfinţitului pentru vizită şi a menţionat faptul că este una istorică, deoarece, pentru prima dată, un Episcop vizitează aceste centre sociale, apoi s-au purtat câteva discuţii pentru extinderea colaborării dintre Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în vederea preluării unor servicii care urmează a fi externalizate într-un viitor apropiat. Foto.

 • Două hirotoniri în Paraclisul Episcopal

Miercuri, 6 septembrie 2017, cu începere de la ora 7,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureeşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Paraclisul situat în Centrul Eparhial din Baia Mare Din sobor au făcut parte Pr. Adrian Mihali, consilierul eparhial administrativ, şi Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial misionar-social. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit Ieromonah, pe seama Mănăstirii "Sfântul Gheorghe" Turţ Băi, ierodiaconul Damian Barbu, ca duhovnic. Părintele Damian vine de la Mănăstirea "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" Rebra-Parva, Bistriţa-Năsăud. Este monah de 15 ani.

Tot în timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon teologul Alin Sebastian Groşan, absolvent al Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca. Va fi sfinţit preot pe seama Schitului "Schimbarea la Faţă" Baia Mare. Foto.

 

 • Constructorul de biserici Grigore Buda a fost condus pe ultimul drum pământean

Marţi, 5 septembrie 2017, cu începere de la ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, la Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” de pe Valea Ruoaia din Lăpuşul Românesc, în fruntea unui sobor, Slujba Prohodului Inginerului Grigore Buda, mare şi iscusit constructor de biserici, trecut la cele veşnicie în urma unei nefericite întâmplări. O înmormântare voievodală Un Episcop – Preasfinţitul Părinte Iustin, 5 arhimandriţi – Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Nicolae Moldovan, stareţul Mănăstirii Nicula, Visarion Paşca, duhovnicul Mănăstirii de maici Floreşti de lângă Cluj-Napoca, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Protos. Ioil, stareţul Mănăstirii Dealu Mare, Protos. Varlaam China, duhovnicul Mănăstirii Lăpuşul Românesc, pr. Vasile Botiş de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, Pr. paroh Ioan Florin Mariş, Parohia Lăpuş I, şi un mare număr de preoţi de mir au oficiat la Slujba de înmormântare a priceputului şi iscusitului inginer constructor Grigore Buda din Lăpuşul Românesc. La strană a cântat un grup de diaconi şi teologi, coordonaţi de Pr. Andrei Baboşan, profesor de muzică la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, şi paroh în Tg. Lăpuş. Pe o vreme frumoasă, cu soare şi nori atât cât să nu fie prea cald, au venit să-l petreacă pe ultimul drum pământean pe Inginerul Grigore Buda călugări şi călugăriţe, preoţi din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, peste 4.000 de prieteni şi cunoscuţi, pe care i-a ajutat într-un fel sau altul, cu care a lucrat, care i-au fost alături într-un fel şi altul. Se poate spune că toată Ţara Lăpuşului a fost alături de familia îndurerată la această grea durere prin care trece. A fost lume multă ca la hramul mare al Mănăstirii. Mănăstirea Ruoaia a fost locul său de suflet, pentru că a ridicat-o cu mult drag, de aceea a dorit ca aici să fie înmormântat. După Slujba Prohodului au răsunat în aer, ca un ultim salut, trei focuri de armă. Ctitor de catedrale şi biserici Inginerul Grigore Buda s-a născut în 25 noiembrie 1954, în comuna Lăpuş, într-o familie de simpli oameni iubitori de Dumnezeu. A urmat şcoala generală în satul natal, Liceul Teoretic la Tg. Lăpuş, a absolvit Facultatea de Construcţii a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, completând-o cu cursuri de specialitate de-a lungul carierei sale. S-a format ca inginer, începând din anul 1977, pe şantierele din Baia Mare, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Tg. Lăpuş. S-a stabilit în satul natal unde şi-a întemeiat o familie alături de soţia sa Maria, cu care a avut doi copii: Florin, inginer constructor, şi Alina. În anul 2003 îşi înfiinţează propria firmă, GRICON SRL, cu care a executat lucrări de mare complexitate în domeniul eclezial şi civil. Lucrări realizate la aşezăminte monahale şi de cult: Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare, biserica Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia (Catedrala Munţilor, deoarece este ridicată pe o stâncă abruptă), biserica Mănăstirii Nicula, biserica Mănăstirii Marca, judeţul Sălaj, biserica din oraşul Gherla, biserica din oraşul Cavnic, biserica Unităţii Militare Baia Mare, biserica ortodoxă din localitatea Borcut – Tg. Lăpuş, Complexul monahal Rohia, Complexul monahal Piatra Fântânele. Lucrări civile şi edilitare terminate: Campusul şcolar din oraşul Tg. Lăpuş, Podul peste râul Lăpuş în Tg. Lăpuş, sediul primăriilor Vima Mică, Coroieni, Lăpuş, satul său natal, Spitalul orăşenesc Tg. Lăpuş, Centrul de bătrâni din comuna Coroieni, aducţiuni de apă în comunele Coroieni, Budeşti şi localitatea Rohia. Pe lângă acestea, a executat şi multe alte lucrări mai mici. Între 2010 şi 2017 a fost epitrop al bisericii ortodoxe din Parohia Lăpuş I, unde a realizat mai multe lucrări, printre care a donat şi o poartă monumentală ridicată la intrarea în curtea bisericii, sculptată după tradiţia autentic maramureşeană. A trecut la Domnul duminică, 3 septembrie 2017, în urma unui tragic accident de vânătoare. „Crucea Voievodală Maramureşeană” post mortem Vorbind despre inginerul Grigore Buda, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care a urmărit lucrările din Eparhie în mod nemijlocit pe toată durata construcţiilor, până la finalizare, la punerea Crucii în vârf, a concluzionat cu multă emoţie în glas: „În sicriu nu este un simplu creştin anonim. În sicriu sunt osemintele unui om mare, care a făcut mult bine. Care a dăruit mult din viaţa lui ca să înfrumuseţeze pământul cu multe sfinte şi valoroase aşezăminte: biserici, mănăstiri, catedrale, aşezăminte medicale sau culturale. Ori acest lucru va fi răsplătit de Dumnezeu.” Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a oferit, post mortem, Inginerului Grigore Buda, „Crucea Voievodală Maramureşeană” în semn de veşnică recunoştinţă şi înaltă cinstire pentru zidirea bisericii Mănăstirii Rohia, zidirea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare şi pentru toate lucrările de mare calitate şi valoare artistică înălţate pe cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului. Crucea Voievodală Maramureşeană i-a fost aşezată pe piept, în sicriu, ca ultim semn de recunoştinţă. „Rugăm pe Hristos Domnul şi pe Preasfânta Sa Maică ca, pentru credinţa şi fidelitatea faţă de Sfânta Biserică şi pentru dăruirea şi responsabilitatea cu care a lucrat toată viaţa, înălţând aceste monumente sacre, să-i deschidă porţile cerului şi ale raiului, primindu-l în Palatele cele cereşti ale Sfintei Treimi. Dumnezeu să-l odihnească! Veşnica lui pomenire!”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin la decernarea acestei înalte distincţii a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, în prezenţa tuturor celor care au fost la Slujba Prohodului.

A fost dus spre mormânt doar de preoţi. Trupul celui răposat întru Domnul a fost aşezat în incinta Mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului” Ruoaia, Lăpuşul Românesc, spre deal de Altarul de Vară. Foto.

 

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în Tabăra Naţională de Literatură şi Arte Plastice "Arheus" Ocoliş

Luni, 4 septembrie 2017, cu începere de la ora 14,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat între scriitorii şi artiştii plastici sosiţi la cea de a XII-a ediţie a Taberei de Literatură şi Arte Plastice "Arheus", care se desfăşoară la "Casa Marchiş" de la Ocoliş, timp de două săptămâni, sub genericul "Unire-n cuget şi simţiri". Este vorba de o tabără de creaţie, cenaclu, expoziţii şi spectacol, ce se desfăşoară sub egida Fundaţiei "Arheus", preşedinte sculptorul Ioan Marchiş, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Maramureş. Preasfinţia Sa a fost însoţit de Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, şi de Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu şi artă sacră, pictor bisericesc şi iconar. Parastas după cei 200 de scriitori şi artişti plastici din România Prima întâlnire cu artiştii prezenţi la Tabăra „Arheus” a fost la intrarea în incinta care găzduieşte tabăra, unde sculptorul Ioan Marchiş a ridicat a troiţă din lemn. La baza acestei troiţe, artiştii prezenţi de-a lungul anilor în tabăra naţională de la Ocoliş au adus pământ de la mormintele a peste 200 de scriitori din toată ţară şi l-au pus la baza Troiţei. Peste cei peste 200 de scriitori şi artişti plastici, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat un Parastas de pomenire, în prezenţa celor sosiţi până la acea oră în tabără, fiind pomeniţi fiecare după numele lui. La slujba Parastasului au fost prezenţi Vasile Moldovan, prefectul Maramureşului, Doru Dăncuş, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare, Florin Daniel Boltea, primarul comunei Groşi, pe teritoriul căreia se află satul Ocoliş, Prof. Gavril Ardusătan, viceprimar, Pr. Olimpiu Călin Ţura, Florin Pop, de la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, consilieri locali. Dintre scriitori i-am remarcat pe Ioan Groşan, parodistul Lucian Perţa, scriitoarea Florica Bud, urmând să sosească şi să se alăture celor peste 30 prezenţi şi alţi scriitori şi pictori. Sculptorul Ioan Marchiş – distins cu "Crucea Voievodală Maramureşeană" Un moment important, primit cu mare bucurie de toţi cei prezenţi, a fost acela în care Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit sculptorului Ioan Marchiş cea mai înaltă distincţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Crucea Voievodală Maramureşeană, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea prestigioasă şi competentă de susţinere şi promovare a artei şi culturii creştine, pentru aportul deosebit adus la cunoaşterea şi răspândirea frumuseţilor, valorilor şi patrimoniului sacru al Maramureşului, pentru susţinerea proiectelor comunităţilor creştine ortodoxe şi relaţiile deosebite între Direcţia pentru Cultură a judeţului Maramureş, pe care o conduce, şi Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a înmânat şi Gramata Episcopală care însoţeşte distincţia primită. În cuvântul său, Preasfinţitul Părinte Episcop a spus scriitorilor de faţă: „Biserica are datoria să recupereze şi să dea viaţă, să salveze o cultură românească creştină în naufragiu. O cultură românească creştină care naufragiază, pentru că nu-i profitabilă, iar în societatea mall-urilor şi a consumurilor cultura nu mai are loc. Şi atunci cine? Biserica, mănăstirile, episcopiile, episcopii. Biserica trebuie să salveze şi să recupereze cultura. Prin mănăstiri, prin preoţii care au vocaţie culturală, prin episcopii care înţeleg că trebuie salvată cultura noastră românească creştină. Aceasta va fi calea. Şi de aceea suntem împreună.” O icoană în dar

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar o icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, sculptată de fiul Dan Marchiş al sculptorului gazdă. Icoana este un triptic, care cuprinde cunoscuta icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care împunge balaurul cu suliţa, iar aceasta străbate trei registre, ultimul fiind iadul, în care se află balaurul. În scena din mijloc este pictată Maica Domnului, care aşteaptă ca Sfântul Gheorghe să învingă balaurul. Foto.

 • Inginerul constructor al Catedralei Episcopale a trecut la cele veşnice

Obştea Catedralei Episcopale Sfânta Treime din Baia Mare, părinţii responsabili cu construirea eişi Preasfinţitul Părinte Iustin al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului , c u multă tristete au aflat de trecerea din această viată a celui care a fost ing. Grigore Buda, din Lăpuş, în vârstă de numai 63 de ani, în ziua de 2 septembrie 2017, ca urmare a unui tragic eveniment. Construirea Catedralei Ortodoxe Episcopale din Baia Mare, de la cota zero până la montarea crucii pe cupolă, între anii 2005-2016, una dintre cele mai monumentaleconstrucţiibisericeşti ortodoxe din România, este legată de numele ing. Grigore Buda care, împreună cu muncitorii constructori, a pus mult suflet în realizarea ei. După preluarea şantierului Catedralei de către episcopie (în anul 1999), prin purtarea de grijă a PreasfinţituluiIustin, ing. Grigore Buda şi echipa sa au fost chemaţi pentru a realiza cele mai complexe şi dificile lucrări în construirea catedralei. Chipul omului voinic, spiritual, de echipă, entuziasmul si devotamentul îndeplinirii cu responsabilitate a profesiei de constructor, şi, în special, de locaşuri sfinte, a inginerului Buda Grigore vor rămâne pentru totdeauna în memoria noastră, a muncitorilor şi a tuturor celor care l-au cunoscut. Nădăjduim că rugăciunile care se fac şi se vor face în Catedrala Ortodoxă „Sfânta Treime” din Baia Mare şi în toate locasurile sfinte pe care le-a construit şi/sau restaurat, împreună cu firma sa, să ajungă la Tronul Preasfintei Treimi, pentru iertarea păcatelorşi odihna sufletului lui împreună cu alţi ziditori şi ctitori de locasuri sfinte. În aceste momente grele pentru familie şicei apropia t i,si pentru ceicare au colaborat cu ing. Grigore Buda, vă încredintăm de întreaga noastră compasiune s i vă adresăm tuturor sincere condoleante, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Nu vă întristati ca ceilalti, care nu au nădejde, pentru că de credem că Iisus a murit si a înviat, tot asa (credem) că Dumnezeu pe cei adormiti întru Iisus îi va aduce împreună cu El" (1 Tesaloniceni 4, 13-14). Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morti, să odihnească cu dreptii sufletul ing. Grigore Buda în lumina si pacea Preasfintei Treimi, iar celor îndoliati si îndurerati să le dăruiască alinare si întărire sufletească. Foto.

Vesnica lui pomenire din neam în neam! Arhid. Dr. Nifon Motogna,

Administratorul Catedralei Episcopale

 • Inginerul GRIGORE BUDA s-a mutat la Domnul  - Un om de omenie şi echilibru, un constructor desăvârşit

Sâmbătă, 2 septembrie 2017, la ora 12, am primit cu durere vestea tristă a trecerii din această viaţă a domnului inginer Grigore Buda, în urma unui nefericit şi tragic accident. Inginerul Grigore Buda s-a născut la 25 noiembrie 1954, în localitatea Lăpuş, într-o familie de buni credincioşi, unde s-a format ca om a lui Dumnezeu, harnic, muncitor, cinstit, familist convins, patriot, un om cu spirit de echipă, darnic şi grabnic în a ajuta pe cei care îi cereau ajutorul. Aşa l-a cunoscut Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi obştea mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, în anul 1996, când a început colaborarea cu dânsul. Biserica Mănăstirii Rohia, care este Catedrala munţilor, o capodoperă arhitecturală românească, a fost construită echipa condusă de inginerul Grigore Buda. Construirea acestei biserici, într-un spaţiu impropriu şi dificil, a presupus eforturi mari, dar inginerul Grigore Buda, pe lângă ceilalţi specialişti, a găsit întotdeauna soluţii tehnice pentru a duce la bun sfârşit această biserică ce uneşte cerul cu pământul. Lucrările la Centrul Cultural Monahal de la Rohia tot cu inginerul Grigore Buda au fost începute, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi conducerea Mănăstirii Rohia. O altă lucrare importantă, necesară şi extrem de greu de realizat, aducţiunea de apă potabilă la Mănăstirea Rohia de la o distanţă de 8 km, a fost realizată de echipa condusă cu multă responsabilitate de vrednicul de pomenire inginer Buda Grigore. Multe şi importante sunt lucrările realizate de inginerul Grigore Buda, dacă ne gândim numai la cele bisericeşti, dar câte: blocuri, licee, spitale, cămine sociale, sedii ale primăriilor, aducţiuni de apă etc. au fost construite sub conducerea şi priceperea inginerului Grigore Buda. Prin toate lucrările pe care le-a făcut, dar şi prin atitudinea pe care a avut-o faţă de familie, societate, oamenii care i-au cerut sprijinul, faţă de preoţi şi monahi, credem că şi-a construit Casă în Împărăţia lui Dumnezeu, pentru că, atunci când ierarhul sfinţeşte o biserică, spune: Veşnică pomenire ctitorilor, întemeietorilor… constructorilor… Despre domnul Grigore Buda nu vom putea vorbi niciodată l-a trecut, pentru că dânsul rămâne mereu viu prin lucrările construite şi ctitorite. Inginerul Grigore Buda este un model demn de urmat, cum trebuie să se comporte un om cu subalternii, cu colaboratorii şi în familie. Un om de omenie, smerit, iubitor de biserică şi cu frică de Dumnezeu. În aceste momente de vremelnică despărţire, când sufletul robului lui Dumnezeu Grigore Buda se îndreaptă spre Dumnezeu, noi, monahii Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să-i facă parte de bucuria şi fericirea veşnică şi să audă glasul care zice: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. (Matei 25; 23). Iar familiei îndoliate, Mântuitorul Iisus Hristos şi Maica Domnului să le dăruiască pace, mângâiere, nădejde şi credinţă în bucuria vederii în Împărăţia lui Dumnezeu. Foto.

Veşnica lui pomenire din neam în neam ! Arhim. Macarie Motogna

Stareţul mănăstirii Rohia împreună cu obştea

 • Târnosirea bisericii din Pomi, Protopopiatul Satu Mare

Duminică, 3 septembrie 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a târnosit biserica Parohiei Pomi, Protopopiatul Satu Mare, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească şi a rostit un cuvânt de învăţătură. Slujba de târnosire Slujba de târnosire a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu respectarea tuturor rânduielilor canonice ale Bisericii Ortodoxe, ca urmare a refacerii Sfintei Mese şi reorganizarea Sfântului Altar. Astfel, în piciorul Sfintei Mese au fost puse Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici şi Documentul de Sfinţire, introduse într-un tub de inox, bine închis, aşezat în nisip foarte uscat, ca să se păstreze foarte mulţi ani, peste care s-a turnat ceară topită. După spălarea Sfintei Mese cu apă şi săpun, şi apă de trandafiri, şi ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, în cele patru colţuri ale Sfintei Mese au fost aşezate icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti, gravate pe piatră, pentru a rezista foarte mult în timp. Sfintele icoane ale Sfinţilor Evanghelişti au fost fixate cu ceară topită, iar peste ele s-a pus giulgiu, care înfăşoară Sfânta Masă până jos. Sfânta Masă simbolizează Mormântul Mântuitorului Iisus Hristos şi este, după sfinţire, cel mai sfânt loc de pe pământ. Biserica a fost unsă în exterior cu Sfântul şi Marele mir. Sfântul locaş de închinare a fost construit în 1856, din piatră masivă. Pictura a fost executată de Aurel Mureşan din Satu Mare, în anii 1892-1893. Biserica are trei clopote vechi, turnate în 1879 şi 1921. Din 1985, sub păstorirea preotului Gheorghe Onea, au fost executate mai multe lucrări: reorganizarea Sfântului Altar, restaurarea iconostasului, construirea şi pictarea a două pridvoare, renovarea exteriorului, montarea de gresie nouă în toată biserica, s-au pus geamuri şi uşi noi, s-a introdus încălzirea centrală, s-au cumpărat două policandre noi, s-au automatizat clopotele, a fost ridicat un monument închinat eroilor din cele două războaie mondiale, s-a ridicat o nouă casă parohială etc. Sfânta Liturghie Arhierească După oficierea Slujbei de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat, pe o scenă amplasată în curtea bisericii, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească, înconjurat de un sobor de peste 25 de preoţi şi diaconi, între care pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, preotul paroh Gheorghe Onea, Protos. Gherontie Nergheş, stareţul Mănăstirii Măriuş, preoţi din parohiile învecinate şi din protopopiatele Episcopiei. A fost o duminică înălţătoare, plină de sfinţenie în Parohia Pomi din judeţul Satu Mare, la care au sosit să se închine şi să se roage o mare mulţime de credincioşi, între care, la loc de cinste, s-au aflat oficialităţile judeţene: prefectul Darius Filip al judeţului Satu Mare, Ioan Rus, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, deputatul Octavian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească, primarul Ioan Grad al comunei Pomi, consilieri judeţeni din judeţele Satu Mare şi Maramureş, toţi prezenţi, spre lauda lor, şi la slujba de târnosire. După o noapte şi o dimineaţă în care ploaia intensă nu s-a oprit, odată cu sosirea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin ploaia s-a oprit şi a urmat o jumătate de zi fără ploaie, ba chiar şi cu soare. După încheierea Sfintei Liturghii minunea s-a terminat şi a început să plouă din nou, cu o ploaie mocănească, de toamnă, iar mai târziu a venit o ploaie zgomotoasă. A fost o minune, şi nu singura, la care cei care îl însoţesc pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin au văzut-o de multe ori. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Bizantină „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. În timpul Sfintei Liturghii a fost sfinţit întru ierodiacon monahul Damian Barbul, iar întru preot diaconul Răzvan Bogdan Pintea, pe seama Parohiei Roşiori, Protopopiatul Satu Mare, în urma concursului organizat de Episcopie. Cuvânt de învăţătură Cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, rostit în timpul Sfintei Liturghii, a avut ca bază de pornire Evanghelia Duminicii, cu pilda lucrătorilor răi, ocazie de a prezenta credincioşilor, antitetic, exemplul omului bun, după pilda Mântuitorului, care trebuie să se reflectă în cea a preotului de enorie. Aşadar, vorbind despre misiunea preotului de a păstori turma încredinţată, Preasfinţitul Părinte Episcop a subliniat: „Numai preotul răspunde de trup şi suflet, de fiinţa omului întreagă şi de mântuirea lui. Aici este responsabilitatea înspăimântătoare, cutremurătoare a unui preot. De aceea îi este cel mai greu preotului. Peste el vin cele mai multe necazuri. De aceea, are nevoie de multă rugăciune. De multă înţelepciune. De multă răbdare. În jurul preotului se păstrează unitatea comunităţii. Responsabilitatea este foarte mare. Ca să-i poată conduce pe credincioşi, trebuie să fie el lumină lumii şi sare pământului. Preoţii aduc pe oameni la Dumnezeu, ca să se mântuiască. Îi fac să înţeleagă când uită. Le reamintesc că s-au abătut de pe cale, în scaunul de spovedanie. Preotul nu-şi judecă şi n-are voie să-şi judece credincioşii.” Sfinţirea monumentului Cu ocazia târnosirii bisericii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat Monumentul ridicat, în 2014, de parohie, în cinstea eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale, spre veşnica lor amintire. Sunt trecute pe Monumentul în formă de cruce numele tuturor eroilor căzuţi în cele două conflagraţii mondiale, în jur de 50. Distincţii La încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a dăruit preotului paroh Gheorghe Onea, în semn de apreciere, o cruce pectorală, iar Consiliului Parohial, primarului şi binefăcătorilor câte o Diplomă de vrednicie.

Preotul paroh a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Naşterii Maicii Domnului, pentru a îmbogăţi Muzeul Episcopiei. Foto.

 • Au fost sfinţite şi înmânate Antimise noi pentru Altarele Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului

Vineri, 1 septembrie 2017, de la ora 8,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, cu începere de la ora 8,00, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia sărbătorii Începutului Noului An Bisericesc, a sfinţirii şi înmânării noilor antimise tuturor preoţilor din Eparhie, prezenţi la acest important eveniment. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Începutul Noului An Bisericesc a fost cinstit, în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, printr-o Sfântă şi Dumnezeiască Liturghie Arhierească, săvârşită de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în fruntea unui mare sobor de preoţi, alcătuit din membrii Permanenţei Eparhiale, cei 8 protopopi, stareţi de mănăstire, ecleziarhul şi slujitori ai Catedralei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Bizantină „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Andrei Dan Han pe seama parohiei Asuaju de Jos, Protopopiatul Chioar, iar întru diacon ipodiaconul Răzvan Bogdan Pintea. Te-Deum Cu ocazia începerii noului an bisericesc, a fost oficiată slujba Te-Deumului pentru un an bisericesc cu ajutor de la Dumnezeu şi multe împliniri pentru preoţii Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului. Sfinţirea antimiselor Slujba de sfinţire a antimiselor este un eveniment rar, care se petrece doar când se schimbă chiriarhul locului, în cazul nostru alegerea Preasfinţitului Părinte Iustin ca Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, antimisul fiind obiectul bisericesc fără de care preotul nu poate oficia Sfânta Liturghie. El este alcătuit dintr-o bucată de pânză dreptunghiulară, pe care se află mai multe icoane: în centru – punerea în Mormânt a Domnului nostru Iisus Hristos, în cele 4 colţuri – cei patru Evanghelişti, ca la Sfânta Masă, jos – Cina cea de Taină, sus – împărtăşirea îngerilor. Specific pentru antimisele înmânate azi gratuit preoţilor este funia maramureşeană, care încadrează antimisul şi icoanele de pe el. Antimisele au fost semnate de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Pe ele este trecută data sfinţirii, sfântul locaş căruia i se înmânează, hramul acestuia şi localitatea. Ele au culoarea vişinie. Antimisele înmânate preoţilor au fost în număr de 574, pentru parohii, mănăstiri, capele, unde există preoţi şi oficiază Sfânta Liturghie. Fiecare biserică a primit câte un antimis, iar mănăstirile două, al doilea folosindu-se cu ocazia hramului. „Începutul anului nou bisericesc aduce în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului o mare binecuvântare şi o mare bucurie, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Aşa cum este rânduiala Bisericii noastre Ortodoxe, după plecarea dintre noi a unui chiriarh şi alegerea succesorului, sunt înnoite şi schimbate toate antimisele semnate de noul chiriarh. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am reuşit, după plecarea Înaltpreasfinţitului Justinian din mijlocul nostru şi alegerea noastră ca succesor, în timpul care s-a scurs de atunci, să concepem, să imprimăm şi să confecţionăm, după toată rânduiala Bisericii noastre, noile antimise. Am socotit că începutul Anului Nou bisericesc este cel mai potrivit prilej să facem din el un eveniment, şi anume, am chemat toată preoţimea din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului de la Altarele de enorie, stareţele şi duhovnicii din Episcopia noastră, ca să participe la Sfânta Liturghie din această zi, care am săvârşit-o împreună cu părinţi din Permanenţa Eparhială, cu protoiereii şi cu câţiva stareţi de mănăstiri în Catedrala Episcopală, după care să sărvârşim slujba de Te-Deum şi sfinţirea noilor antimise, precum şi dăruirea lor către fiecare Altar şi către fiecare slujitor din Episcopia noastră. Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat şi ostenitorilor din Centrul Eparhial, care au lucrat mult ca să pregătească această zi, cu toată conştiinţa şi cu toată responsabilitatea şi, iată, am fost împreună considerând această zi şi ziua preoţimii din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. A fost Catedrala noastră de o frumuseţe fără egal. Peste 500 de sfinţiţi slujitori, alături de noi, soborul slujitor la Sfântul Altar, au participat la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie ”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. „Ziua de azi este zi de mare bucurie, de har şi de dar, a afirmat Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”. Bucurie, pentru că în mijlocul nostru a fost Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care a aşezat ca în ziua de astăzi să o zi a harului împreună slujirii. Pentru obştea Catedralei este bucurie, dar şi pentru obştea sfinţiţilor slujitori din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului. Bucurie de slujire, har de împărtăşire cu Hristos Domnul cel dătător de viaţă, dar şi de dar prin ceea ce s-a săvârşit, sfinţirea sfintelor antimise pentru sfintele altare din Episcopia noastră.

„După 27 de ani schimbăm antimisele în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, a precizat Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar administrativ. Este un arc peste timp. Acum 27 de ani eram în cadrul Eparhiei noastre 342 de preoţi. Astăzi ne-am înmulţit. Suntem peste 550 de preoţi, întrucât s-au ridicat 130 de Altare noi. Dacă acum 27 de ani aveam o singură mănăstire cu obşte, şi anume Mănăstirea Rohia, acum avem 40 de vetre monahale. Au apărut bisericile din penitenciare, paraclisele din spitale, din unităţile de jandarmi şi unităţile militare.” Foto.

Peste 100 de tineri maramureşeni şi sătmăreni au plecat la Iaşi Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, peste 100 de tineri ortodocşi din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, au plecat azi, joi, 31 august 2017, la Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi care are loc la Iaşi (ITO 2017) în perioada 1-4 septembrie 2017. Delegaţia tinerilor ortodocşi din Eparhie este condusă de Arhid. Alexandru Gaborean, inspector pentru catehizarea tineretului în cadrul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, ajutat de preoţi însoţitori. Tinerii au plecat din fața Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, iar pe traseul pe care îl vor parcurge vor vizita mai multe aşezăminte monahale. Ei vor fi îmbrăcaţi, pe parcursul reuniunii, în frumoasele noastre costume populare, specifice zonelor folclorice din care provin şi vor purta cu ei însemnele eparhiale. Primele două Întâlniri ale Tinerilor Ortodocşi au avut loc la Baia Mare, sub directa îndrumare şi binecuvântare a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi a sectorului teologic-educaţional, consilier pr. Milan Bălan, la început de septembrie 2013 şi 2014, urmate de cea de la Cluj (2015) şi apoi cea de la Bucureşti (2016). Întâlnirea de la Iaşi va aduna circa 6.000 de tineri din toate arhiepiscopiile şi episcopiile din ţară, dar şi din majoritatea ţărilor europene, din Asia şi din Africa, chiar şi din America, în organizarea Arhiepiscopiei Iaşilor şi ASCOR Iaşi.

„Este o întâlnire importantă, internaţională, pentru tinerii ortodocşi din ţara noastră, a spus Părintele Arhid. Alexandru Gaborean, a cărei temă se circumscrie într-un cadru mai larg, cel al libertăţii, al mărturisirii şi al jertfei, iar titlul generic poartă acest mesaj direct: „Tânărul în căutarea libertăţii”. Este şi titlul conferinţei pe care Părintele Constantin Necula de la Facultatea de Teologie din Sibiu o va susţine în faţa celor peste 6.000 de tineri. Scopul întâlnirii este unul formator, de apropiere de biserică şi înţelegerea valorilor creştine, de cultivare a dialogului, de îmbogăţire a experienţei duhovniceşti, de a descoperi modele de trăire creştină. Să ţinem cont că desfăşurarea întâlnirii are loc în „Anul omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti” şi în „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, care ne îndeamnă spre cunoaşterea adevăratelor modele care au luptat, la propriu şi la figurat, pentru respectarea libertăţii cetăţenilor ţării, mulţi dintre ei fiind împuşcaţi sau au murit în închisorile comuniste, în chinuri groaznice. În programul întâlnirii un loc aparte îl va ocupa cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, de la deschiderea oficială, şi al Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei. Sfânta Liturghie de duminică ne va oferi trăirea în comuniune, la fel ca şi „Marşul Tinereţii”, care va străbate o bună parte din capitala Moldovei, cu sosire la Catedrala Mitropolitană. Luni înainte de amiază va avea loc festivitatea de încheiere a Întâlnirii. Foto.

 • Azi, joi, 31 august 2017, cu începere de la ora 07.30, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta liturghie arhierească în Paraclisul Episcopal din Baia Mare, împreună cu arhim. dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc și starețul Mănăstirii Scărișoara Nouă, Protopopiatul Carei, și arhim. dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial misionar-social.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Bogdan Vasile Comiati, pe seama Parohiei Arduzel, Protopopiatul Chioar. Tot în cadrul acestei Sfinte Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Andrei Han, care a participat la concursul de ocupare a parohiei Asuaju de Jos, în urmă căruia a fost numit.

"Și 50 de suflete, câte sunt în parohia părintelui hirotonit azi, și 100 de suflete, ca și 1.000 și 3.000 au nevoie de păstor, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Preotul trebuie să fie în parohie și să slujească nevoile duhovnicești, pentru că biserica este acolo unde este nevoie de slujitorul lui Dumnezeu; preotul trebuie să meargă acolo unde este nevoie. Foto.

 • Hram la Mănăstirea Pietroasa

Marţi, 29 august 2017, sărbătoarea „Tăierea capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Pietroasa, din oraşul Borşa, cu ocazia hramului. O mănăstire într-un peisaj de basm Situată la 5 km de centrul oraşului Borşa, Mănăstirea cu hramul „Tăierea capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul” este unul din cele 5 locaşuri monahale din oraşul Borşa, situat în unul din cele mai frumoase locuri din zonă, unic în felul lui, într-un cadru mirific, ce are deasupra sa Vârful Pietrosul Rodnei, oferind ultimul popas înaintea muntelui. Pentru cei care se încumetă să urce în Munţii Rodnei, pe traseul de la mănăstire în sus, trebuie să ştie că masivul pe care îl au în faţă oferă cel mai înalt pisc din întregul lanţ al Carpaţilor Orientali, Vârful Pietrosul Rodnei, de 2303 m, după datele din cărţi, dar, în realitate, de doar 2300 m, de la ultimul cutremur, în timpul căruia muntele s-a aşezat cu… 3 m, după cum spun unii localnici şi montaniarzi preocupaţi de acest pisc. Aici, în 2007, a fost pusă piatra de temelie pentru un schit de maici, devenit mai târziu mănăstire, care are 10 vieţuitoare şi un duhovnic, sub ascultarea maicii stareţe, stavrofora Ioanichia Timiş. Locul este unul retras, în care se simte boarea muntelui, aerul său curat, care te îndeamnă la o trăire duhovnicească mai aparte, dar care oferă şi imagini de o frumuseţe deosebită, atât vara, cât şi iarna. Sfânta Liturghie Arhierească În acest cadru mirific, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, cu începere de la ora 10,00, când curtea mănăstirii s-a umplut de cei peste 10.000 de credincioşi, mai mulţi faţă de anii trecuţi, fiind înconjurat de un sobor de 32 de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” Moisei, Protos. Ambrozie Piticari, duhovnicul mănăstirii, monahi şi monahii, stareţi şi stareţe, preoţi din parohiile Borşei, din cele de pe Valea Izei şi Valea Vişeului, veniţi însoţiţi de credincioşii lor, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare cu specific borşean sau din satele de unde provin, unele dintre costume fiind foarte vechi. Rândurile credincioşilor parcă nu se sfârşeau, urcând drumul spre mănăstire. Desigur, cei mai mulţi dintre ei au fost credincioşii din cele 13 parohii ale Borşei, oraşul cu cea mai mare suprafaţă din ţară, care, de la intrare, până la ieşire, se întinde pe… 25 km şi are peste 15 km lăţime. Cu greu şi-a găsit loc să urce printre oameni o salvare, care a venit pentru o tânără căreia i s-a făcut rău. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Bizantină "Theologos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. În rândul credincioşilor s-au aflat primarul Borşei, Ion Sorin Timiş, care a început reabilitarea drumului de acces pentru pelerini, dar şi pentru cei care vin cu autocarul până în parcarea mănăstirii, unde se închină înainte de a lua muntele pieptiş. În timpul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Bogdan Comiati, care urmează a fi hirotonit întru preot pentru Parohia Arduzel, Protopopiatul Chioar. Cuvânt de învăţătură De fiecare dată, în cei 8 ani, de când Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin este nelipsit de la hramul mănăstirii, a rostit câte un cuvânt de învăţătură de folos creştinesc pelerinilor, pentru că un pelerinaj este a urca la această mănăstire. De data aceasta, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre părinţii şi naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, cel care de la trei ani a fost hrănit de îngeri, despre viaţa pe care a dus-o până în momentul în care a devenit Botezătorul Domnului Iisus Hristos, care a văzut cerurile deschise, dar şi despre Tăierea Capului său, la porunca lui Irod, din cauza predicilor în care acuza nelegiuirea pe care a făcut-o împăratul prin căsătoria cu soţia fratelui său, deşi acesta trăia. „Este mare ziua aceasta, pentru că este mare Sfântul pe care îl cinstim, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Sfântul Ioan Botezătorul este zugrăvit în icoane cu aripi şi poartă pe tipsie capul care i-a fost tăiat. Este mare Sfântul acesta pentru că este cel mai mare prooroc. Mântuitorul l-a numit cel mai mare bărbat născut din femeie. N-a vorbit despre nimeni Mântuitorul aşa, nici despre Moise, nici despre Sfântul Ilie Proorocul, nici despre Patriarh, despre nimeni n-a zis Mântuitorul că-i cel mai mare bărbat născut din femeie. De ce? Pentru că el a fost Înaintemergătorul Domnului în toate. Şi în naştere, şi în predică şi în moarte.” Distincţie pentru primar În semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru contribuţia adusă la modernizarea drumului spre Mănăstirea Borşa Pietroasa, precum şi pentru relaţiile deosebite avute cu bisericile şi mănăstirile din cuprinsul oraşului Borşa, primarul Ion Sorin Timiş a primit cea mai înaltă distincţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului - Crucea „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş”.

Maica stareţă, stavrofora Ioanichia Timiş, a dăruit Întâistătătorului Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului o icoană cu Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, pictată pe lemn, ce va fi aşezată în Muzeul Episcopiei. Foto.

 • Piatra de temelie pentru o biserică nouă în Parohia Fânaţe, Protopopiatul Lăpuş

Duminică, 27 august 2017, cu începere de la ora 15,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a pus piatra de temelie pentru noua biserică din Parohia Fânaţe, Protopopiatul Lăpuş, preot paroh Ciprian Bud Tâmbuş, în prezenţa unui sobor de peste 20 de preoţi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Protos. Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii Dealu Mare, Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretarul protopopesc, Pr. Ioan Ciceu, proin-protopop de Lăpuş, precum şi preoţi din parohiile învecinate. A fost prezentă la frumoasele rugăciuni care se fac la punerea pietrei de temelie o mare mulţime de credincioşi din parohie şi din satele vecine. Noua biserică, ce va avea hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, situată în apropierea celei vechi, ce are 100 de ani, se va construi pe terenul donat parohiei de către familia Teofil şi Victoriţa Marc. Un important sprijin au primit preotul paroh şi Consiliul Parohial din partea subprefectului Alexandru Cosma, fost membru în Adunarea Eparhială, precum şi din partea bunilor credincioşi Ioan şi Lidia Bărbos, Gheorghe Botiş, Ioan Oltean, familia Vasile şi Maria Rus. Au venit în întâmpinarea chiriarhului Vasile Giurgi, primarul comunei Cerneşti, de care aparţine satul Fânaţe şi viceprimarul Ionel T. Gherghel.

„Este un moment-eveniment pentru această comunitate, care nu este foarte numeroasă, are sub 500 de credincioşi. A construi o biserică este un act de credinţă, de iubire faţă de Dumnezeu, de iubire faţă de neam şi ţară, denotă o conştiinţă şi o fidelitate deosebite. Orice biserică este o poartă a cerului. Din acest moment al sfinţirii, lucrătorii şi cei ce vor osteni, şi preotul slujitor, şi consiliul, şi credincioşii sunt binecuvântaţi.” Foto.

 • Târnosirea bisericii din Baba

Duminică, 27 august 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii din Parohia Baba, Protopopiatul Lăpuş, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească şi a rostit un cuvânt de învăţătură. Slujba de târnosire Slujba de târnosire s-a făcut după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe, prin aşezarea în piciorul Sfintei Mese a Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici şi a Documentului de Sfinţire, cu ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a Sfântului Prestol, a bisericii pe exterior şi interior, a iconostasului şi interiorul Sfântului Altar, a proscomidiarului, prin rostirea rugăciunilor de sfinţire. Biserica din Parohia Baba are hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi a fost zidită în anul 1905, din cărămidă, cu ziduri groase de o jumătate de metru. Biserica a fost refăcută de Pr. Conf. Univ. Dr. Dorel Man, între 1980-1981, când era paroh în Baba. Din anul 1990, paroh devine aici preotul Radu Man, care, din anul 2009, duce la îndeplinire un amplu plan de renovare şi consolidare totală a structurii de rezistenţă a sfintei biserici, reconstruieşte bolta din lemn şi turnul, reface acoperişul, zideşte stâlpi de susţinere, se pregătesc zidurile interioare pentru frescă. În 2013 se face un iconostas nou, din lemn de stejar de către sculptorul local Viorel Mihiş, prim-coratori. Datorită degradării avansate, s-a refăcut pictura în întregime, în tehnica frescă, s-au pictat şi cele 58 de icoane de pe catapeteasma nouă, autor pictorul Alin Iuga din Beclean, recepţia fiind realizată în 2015. Baba este o localitate străveche, fiind consemnată ca existând pe la anul 1357. Este aşezată la marginea Ţării Lăpuşului, nu departe de Gâlgău, şi a aparţinut, pe vremea lui Petru Rareş (1529), de Cetatea Ciceului. Sfânta Liturghie Arhierească După oficierea slujbei de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie pe o scenă amplasată în curtea bisericii, înconjurat de un sobor de peste 30 de preoţi şi diaconi, din parohiile protoieriei. Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretarul Protopopiatului, Arhim. Gavriil Burzo, duhovnicul Mănăstirii Breaza, Protos. Ioel Nicoară, stareţul Mănăstirii Dealu Mare, Pr. Ioan Ciceu, proin-protopopul Lăpuşului, Pr. Radu Man, paroh, preoţi din parohiile protopopiatului şi din afara lui.Răspunsurile la Sfânta Liturghie şi la slujba de târnosire au fost date de Grupul de Muzică Psaltică „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă au cântat Marcela Ştefania Latiş şi Andreea Ghiţiu, a cărui tată este din Baba, întoarsă, în seara precedentă, cu marele premiu al concursului de muzică populară „Iosif Simu şi Cosmin Golban”, care a avut loc la Timişoara. Mulţimea mare de credincioşi, veniţi din Ţara Lăpuşului şi de pe Valea Someşului, în frumoase costume populare a cunoscut o trăire duhovnicească aparte, emoţionantă, în timpul sfintelor rugăciuni. În rândul credincioşilor s-au aflat Gavril Ropan, primarul comunei Coroieni, Doru Dăncuş, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, pictorul Alin Iuga, consilieri judeţeni şi locali. Cuvântul de învăţătură La momentul consacrat, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuprinzător şi bogat cuvânt de învăţătură, pornind de la Evanghelia Duminicii, a tânărului bogat. „Este foarte important să înţelegem că Dumnezeu este aproape de toţi oamenii, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Mântuitorul a fost aproape şi de cei buni, şi de cei răi. A intrat şi în categoria aristocraţiei poporului iudeu, şi a primit la El şi farisei, şi cărturari. Unii chiar şi-au schimbat viaţa. Mântuitorul a schimbat viaţa oamenilor. Mântuitorul a mângâiat, a iertat, a binecuvântat, a salvat. Iar acolo unde a găsit credinţă, chiar şi în afara poporului lui israil, a preţuit-o mult.” Distincţii Preotul paroh Radu Man a fost distins de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu titlul de iconom stavrofor, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Baba, Protopopiatul Lăpuş.

Diplome de Vrednicie au mai primit primarul Gavril Ropan al comunei Coroieni, foştii primi epitropi Vasile Lazăr, Ionuc Both, Ionuc Mada, Viorel Mihiş, consilierii bisericeşti, pictorul Alin Iuga, cântăreţul bisericesc Dan Ionel Todoran, paraclisierul Liviu Mada şi binefăcătorii Liviu Mihiş, Mircea Todoran şi Iulian Lovaş. Preotul paroh Radu Man a mulţumit Părintelui Episcop Iustin pentru prezenţă şi efortul făcut şi dăruit o icoană a Mântuitorului. Foto.

 • Târnosirea bisericii din Babţa

Sâmbătă, 26 august 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba târnosirii bisericii cu hramurile „Naşterea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Parohia Babţa, Protopopiatul Carei, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească şi a ţinut un cuvânt de învăţătură despre pilda din pericopa evanghelică a zilei. Slujba de târnosire Biserica din Babţa, comuna Bogdand, Protopopiatul Carei, judeţul Satu Mare, a fost ridicată în perioada 2010-2012, din cărămidă, pe fundaţie de beton, având dimensiunile de 30 m x 10 m, în timpul păstoririi preotului Valentin Marius Bota. Piatra de temelie a fost pusă de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în prezenţa întregului sat, într-o zi din Postul Mare. Până la construirea acestei biserici, Parohia Babţa a mai avut două biserici din lemn: una construită în 1815, pe vremea când satul era depopulat, demolată mai târziu, şi alta construită în 1878. Actuala biserică şi clopotniţa au fost ridicate între anii 2010-2012, la 2 decembrie 2012 oficiindu-se prima Sfântă Liturghie în noul locaş de închinare. În fiecare an ce a urmat a fost făcută câte o lucrare importantă: în 2013 s-au confecţionat băncile din biserică, în 2014 a fost sculptată şi montată catapeteasma, de meşterul Ştefan Deneş, s-a montat pardoseala de marmură şi s-a introdus încălzirea centrală, în 2015 s-a betonat curtea bisericii şi s-a realizat legătura cu drumul comunal, în 2016-2017 s-a pus piatră ornamentală de Vicea în pridvor de către meşterul Marius Bota. Biserica este pregătită pentru pictură, lucrare care se va executa în anii care vor urma. Slujba de târnosire a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, cu respectarea întregului tipic al târnosirii bisericilor ortodoxe: punerea Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici şi a Documentului de Sfinţire în piciorul Sfintei Mese, ungerea Sfintei Mese, a exteriorului bisericii, a catapetesmei şi proscomidiarului cu Sfântul şi Marele Mir, punerea icoanelor celor patru Sfinţi Evanghelişti în cele patru colţuri ale Sfintei Mese şi rostirea rugăciunilor slujbei de sfinţire. Sfânta Masă este cel mai sfânt loc de pe pământ. Sfânta Liturghie Arhierească După încheierea Slujbei de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în pridvorul bisericii, înconjurat de un sobor de 35 de preoţi, între care Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, pr. Florian Ioan Mocan, protopop de Carei, pr. Mihai Chira, protopop de Vişeu, pr. Marian Crainic, proin-protopop de Carei, pr. Vasile Botiş de la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, preoţi ai parohiilor învecinate din protopopiatele Chioar şi Carei, Parohia Babţa fiind situată în Ţara Codrului, la confluenţa judeţelor Satu Mare şi Maramureş. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Psaltică „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, şi corul de copii din sat, dirijat de Daniela Dragoş. Mulţimea de credincioşi, peste 1.000, a venit de pe meleagurile parohiilor vecine, împreună cu preoţii lor, deşi a fost o zi lucrătoare. Între credincioşi, deputatul Octavian Petric din Parlamentul României şi membru în Adunarea Naţională Bisericească, primarul Aurel Bojan al comunei Bogdand. Cuvântul de învăţătură Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a prezentat credincioşilor mai multe sfaturi duhovniceşti, pornind de la Evanghelia zilei, a vindecării celor doi orbi. „Mântuitorul le-a redat vederea celor doi orbi şi, odată cu vederea fizică, prin care noi vedem minunile materiale ale Creaţiei, le-a redat ochii minţii, şi au mers după Hristos, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Deci vederea nu le-a fost redată întâmplător, ci în aşa fel încât mulţimea să vadă şi să slăvească pe Dumnezeu. Să vadă ce face un om cu darul vederii. Cu darul suprem pe care ni l-a dăruit Dumnezeu. Să reţinem că cei doi orbi din Evanghelia de azi n-au luat-o într-o direcţie în care i-ar fi atras lumea, ci au fost chemaţi şi au urmat pe Hristos, însemnând că n-au primit în mod gratuit darul vederii, ci minunea pe care a făcut-o Mântuitorul a fost realizată ca să vadă şi ceilalţi oameni, că, iată, având doi ochi trebuie să alegem grâul de neghină, adevărul de minciună, lumina de întuneric şi să optăm pentru adevăr, pentru calea care este Hristos: Calea, Adevărul şi Viaţa”, a concluzionat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Din păcate, lumea în care trăim priveşte printr-o oglindă care distorsionează imaginea reală: „Acum lumea în care trăim este plină de imagini false, a spus întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului. Este plină de idoli lumea în care suntem. Este plină de lucruri rele şi întunecate. Acestea sunt marile capcane pentru copiii şi pentru tineret. Noi suntem maturi şi ştim să alegem grâul de neghină, dar tinerii sunt otrăviţi în fiecare zi cu mărfuri ambalate frumos, care sunt otrăvitoare şi ucigătoare de suflet. De la moartea albă, de la droguri până la toate imaginile cu care este agresată societatea de astăzi. N-auzi numai lucruri rele. Numai ştiri rele. Numai Biserica mai aduce ştiri bune pentru oameni. Numai Biserica mai vorbeşte frumos şi are un limbaj sacru, pentru că limbajul nostru este luat din Scripturi. Numai în Biserică mai auzim cuvinte frumoase. S-a degradat societatea parcă ireversibil”, a conchis, cu durere, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Distincţii În semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii cu hramurile „Naşterea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Parohia Babţa, Protopopiatul Carei, preotul paroh Valentin Bota a fost distins cu titlul de iconom stavrofor, având dreptul de a purta brâu roşu şi Sfânta Cruce. De asemenea, au primit diplome de vrednicie pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii, primarul Aurel Bojan al comunei Bogdand, epitropul Vasile Mare, Consiliul Parohial, Veronica Pop, membră a Comitetului de Femei, Vasile Oegar, constructorul bisericii, artistul în piatră Marius Bota, coordonatoarea corului de copii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Daniela Dragoş, Corul de copii al bisericii şi binefăcătorul Ioan Pop.

Preotul paroh Valentin Bota a mulţumit pentru distincţia primită şi a oferit în dar Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, pentru Muzeul Episcopiei. În apropiere de biserică a fost amenajată şi finisată clădirea fostului C.A.P., care va deveni centru de asistenţă pentru persoane vârstnice, care va fi dată în funcţiune peste câteva luni. Foto.

 • Târnosirea bisericii “Adormirea Maicii Domnului” Lăpuşul Românesc

Duminică, 20 august 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Lăpuşul Românesc, Protopopiatul Lăpuş, urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi un cuvânt de învăţătură. O ctitorie de început de secol XX O biserică plină de istorie, cunoscută în localitate ca „Biserica din Baltă”, este acest sfânt locaş, pe care l-a târnosit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în duminica a XI-a după Rusalii. A fost construită în 1902, într-un singur an, din piatră şi cărămidă, după ce credincioşii au adunat materialele, între 1898-1902. Bucuria terminării bisericii într-un an a fost atât de mare, încât, la închinare, credincioşii mai vârstnici din această parohie mai păstrează, încă, un semn specific prin care mulţumesc lui Dumnezeu că le-a ajutat să termine biserica atât de repede. Icoanele de pe iconostas, o lucrătură foarte fină, au fost pictate la Viena, în 1910. În anii '40 biserica a fost pregătită pentru dinamitare, în patru locuri, dar acţiunea nu s-a finalizat, scoaterea dinamitei fiind realizată în 1944, iar găurile în care a fost pusă dinamita s-au putut vedea până nu demult. În apropierea actualei biserici a mai existat o biserică din lemn de ulm, care a ars parţial şi a fost demolată prin anii '60. Din ea se păstrează, în muzeul mănăstirii din localitate, crucea de pe turn şi câteva icoane, salvate de Arhim. Ilie Bolchiş. Între anii 1993-2014 s-a rezidit Sfânta Masă, au fost înlocuiţi cornii şi lemnul din turnul bisericii, s-a confecţionat o cruce nouă, din inox, s-a refăcut tencuiala interioară, s-au înlocuit geamurile şi uşile şi s-a sculptat primul rând din catapeteasmă, sculptată în lemn de stejar negru singuratic, care nu crapă, se repictează biserica în proporţie de 80%, se construieşte poarta de la intrare, un foişor în curtea bisericii şi se zidesc balcoanele din lemn pentru a deveni mai încăpătoare. Lucrări ale preotului paroh Din anul 2015, paroh devine preotul Daniel Valer Brisc, care continuă lucrările la biserică: termină pictarea bisericii, catapeteasma, construieşte drenajul în jurul bisericii, pune pardoseală nouă, din lemn de brad, confecţionează bănci noi, 5 scaune în Sfântul Altar şi scaunul arhieresc, dulapuri noi, achiziţionează veşminte şi obiecte bisericeşti noi, confecţionează proscomidiarul, pavează curtea bisericii, face gard din beton, alei, două troiţe, sculptate în lemn de stejar, amplasate în curtea bisericii, vopseşte biserica în exterior şi tabla de pe acoperiş, face şi alte lucrări. Slujba de târnosire Pentru ce s-a realizat la acest locaş de închinare în aproape un sfert de secol, s-a impus retârnosirea sfintei biserici. Slujba de târnosire a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Târnosirea s-a făcut după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe, fiind puse documentele de sfinţire, Sfintele Moaşte de Sfinţi Mucenici, icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti şi ungerea cu sfântul şi Marele Mir, atât a Sfintei Mese, cât şi a exteriorului şi interiorului bisericii, a iconostasului. Sfântul Prestol a fost făcut pe cheltuiala familiei Hojda Viorel şi soţia Viorica, cu copiii Mădălin Florin şi Paul Andrei. Sfânta Liturghie Arhierească După încheierea sfintei slujbe de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie pe o scenă amplasată în faţa pridvorului bisericii. La Sfânta Liturhie au fost prezenți câteva mii de credincioşi, Lăpuşul Românesc fiind sat mare, ce formează singur comuna, cu mii de locuitori, cărora li s-au adăugat şi credincioşii veniţi din alte sate şi oraşe din Episcopie şi din ţară, pentru că prezenţa Episcopului într-o comunitate este cel mai mare eveniment al acesteia, o sărbătoare atât a celor din sat, cât şi a celor plecaţi. Un sobor de 25 de preoţi şi diaconi a înconjurat pe chiriarhul locului, pe o zi foarte călduroasă, toridă chiar, din care au făcut parte Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Arhim. Ghelasie Maxim, economul Mănăstirii Rohia, preotul paroh Daniel Valer Brisc, preoţii din celelalte două parohii ale Lăpuşului Românesc, din parohiile protopopiatului şi din alte parohii ale Episcopiei. Răspunsurile la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Bizantină „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. La priceasnă a cântat şi un grup de copii din localitate. În cele câteva mii de credincioşi, mulţi dintre ei îmbrăcaţi în frumoase costume populare, s-au aflat primarul Ioan Buda al comunei Lăpuşul Românesc, primarul Lucia Butcure din Cupşeni, îmbrăcaţi în costume populare, fostul primar Nicolae Podea. Cuvântul de învăţătură În cuvântul rostit credincioşilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre învăţăturile pe care le desprindem din Evanghelia duminicii – Pilda datornicului nemilostiv – despre iertarea pe care o primim de la Dumnezeu („religia întemeiată de Mântuitorul pe pământ este religia iubirii”), Care nu i-a urât pe farisei şi nici pe schingiuitorii Săi („Dumnezeu este îndelung răbdător şi iertător”), despre faptul că noi greşim în fiecare zi, dar uităm să ne rugăm zilnic pentru iertarea păcatelor noastre, că trebuie să iertăm fratelui nostru „de 70 de ori câte şapte”, că împăcarea este regula creştinismului, că preotul este judecătorul între oameni, pe care îi împacă, că prin preot ne vine binecuvântarea, că Dumnezeu acţionează prin oamenii pe care ni-i scoate în cale, pentru care trebuie să-I mulţumim. „Creştinismul este religia iubirii. Biserica este casa Preasfintei Treimi, unde intrăm noi în familia lui Dumnezeu împreună cu toţi Sfinţii şi acolo, în familia lui Dumnezeu, nu este loc de ură, de război, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Este loc pentru toată lumea, fiecare în treapta lui, în chemarea şi la locul unde Dumnezeu a rânduit. Toţi încăpem în inima lui Dumnezeu că este mare. Toţi suntem cuprinşi în jertfa Mântuitorului Iisus Hristos când ne gândim ce a făcut Mântuitorul pentru lume, pentru umanitate, prin pătimire, prin răstignire, prin moarte. Să accepte Dumnezeu să moară. De ce? Ca să guste paharul amar pe care-l gustă orice muritor. Să simtă tot dramatismul. Nu Şi-a atenuat Mântuitorul durerile şi rănile. L-a durut enorm de mult, dar n-a zis nici un cuvânt. Nu s-a văietat, nu s-a plâns, decât atât a zis: „Iartă-Le lor că nu ştiu ce fac!” Distincţii

Preotul paroh Daniel Valer Brisc a fost distins de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu titlul de stavrofor şi dreptul de a purta Sfânta Cuce, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Ortodoxă Lăpuş II, Protopopiatul Lăpuş. Diplome de vrednicie au primit primarul Ioan Buda, viceprimarul Viorel Hojda, fostul primar Nicolae Podea, cântăreţul bisericii – Nicolae Ferenţ, paraclisierul Nicolae Filip, epitropii Nicolae Muţ, Teodor Pop, Nicolae Bolchiş, consilierii bisericeşti şi mai mulţi binefăcători, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii. Foto.

 • Târnosirea bisericii din Boiereni

Sâmbătă, 19 august 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii din satul Boiereni, Protopopiatul Lăpuş, preot paroh Ilarion Călin Herţa, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură. Slujba de târnosire Înconjurat de un sobor de 40 de preoţi şi diaconi, slujba de târnosire a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu respectarea întocmai a rânduielii Bisericii Ortodoxe: ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a exteriorului bisericii, pentru sfinţirea lucrărilor de reînnoire din exterior, punerea în piciorul Sfintei Mese a Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici şi ungerea Sfintei Mese cu Sfântul şi Marele Mir, spălarea Sfintei Mese cu aghiazmă şi apă de apă de trandafiri, punerea în cele patru colţuri a icoanelor celor patru Sfinţi Evanghelişti: Matei, Ioan, Luca şi Marcu şi pecetluirea lor cu ceară topită, punerea pe Sfânta Masă a giulgiului, care reprezintă cămaşa lui Hristos, şi a celorlalte acoperăminte. Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Boiereni a fost zidită în perioada regimului comunist, între anii 1975-1981, prin jertfa bunilor credincioşi din Boiereni, sub îndrumarea preotului Emil Manu, pe locul unde a existat o biserică din piatră. În sat mai există încă două biserici vechi, monumente istorice. Lucrările de târnosire au fost necesare deoarece s-a rezidit Sfânta Masă, din cărămidă, după noile cerinţe, placa de marmură de pe Sfânta Masă, şapa şi parchetul din Sfântul Altar au fost făcute cu sprijinul Asociaţiei Femeilor Ortodoxe „Mironosiţele Femei” din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, preşedintă ing. Varvara Pop, fiică a satului, a fost zidit un proscomidiar nou, s-a achiziţionat mobilier nou în Sfântul Altar, s-au executat alte lucrări de înnoire în interiorul sfântului locaş de închinare. „Ne bucurăm că avem încă tineri care îşi asumă slujirea preoţească, care nu este uşoară, mai ales în vremurile în care trăim, când lumea se depărtează de Dumnezeu, se înstrăinează de cele sfinte, când copiii nu-şi mai iubesc mama şi creştinii botezaţi în biserică nu-şi mai iubesc mama duhovnicească, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. O confundă cu celelalte instituţii care sunt vremelnice şi instabile. Biserica este o instituţie care a însoţit întotdeauna poporul de două mii de ani.” Sfânta Liturghie Arhierească Oficiată pe o estradă de lemn, în curtea bisericii, Sfânta Liturghie Arhierească a fost urmărită cu mare atenţie şi evlavie de către un număr mare de credincioşi, din parohie şi din localităţile învecinate, îmbrăcaţi în costume populare. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie în fruntea unui sobor alcătuit din peste 40 de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretar protopopesc, Pr. Ioan Ciceu, proin-protopop al Lăpuşului, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Protos. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Rohiiţa, aflată în hotarul satului Boiereni, Protos. Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii Dealu Mare, pr. Viorel Bud, născut în Boiereni, pr. Ilarion Călin Herţa, paroh, ieromonahi şi preoţi de enorie din Protopopiatul Lăpuş. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de muzică psaltică „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă a cântat şi Marcela Ştefania Latiş. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot tânărul diacon Gabriel Valeriu Muscalu, pe seama Parohiei Dealu Mare. La hirotonirea sa au venit mulţi credincioşi din parohia în care va sluji. Cuvinte de învăţătură A fost o mare sărbătoare azi în Parohia Boiereni din Ţara Lăpuşului, ocazionată de slujba de sfinţire a bisericii parohiale. „Iată cum o zi lucrătoare o transformă Dumnezeu în sărbătoare, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Pentru că Dumnezeu ne-a dat şi zilele de lucru şi ne-a dat în dar şi zilele de odihnă. Sunt zilele în care noi renunţăm la munca fizică, pentru ca să lucrăm duhovniceşte. Nu mai muncim cu mâinile, ci ne ostenim ca prin evlavie şi credinţă să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru binefacerile pe care le revarsă asupra noastră. O astfel de zi este şi aceasta.” Referitor la Evanghelia zilei, Preasfinţitul Părinte Episcop a spus: „Biserica nu constrânge pe oameni în niciun fel. Îi învaţă, îi luminează. Îi îndeamnă: aceasta-i calea. Alegeţi: calea binelui sau calea răului. A luminii sau a întunericului. Numai că lumea se pare că alege mereu să meargă spre rău. Spre naufragiu. Spre catastrofă. E în derivă. Corabia lumii e în derivă. E în derivă familia. E în derivă persoana umană. E în derivă comunitatea. E în derivă societatea. Sunt în derivă neamurile pământului conduse cum nu trebuie de mai marii lor. Ori, Mântuitorul face referire la legile fireşti ale lui Dumnezeu. Şi noi le păzim. Şi Biserica tocmai acest lucru îl face în aceste zile. De aceea este şi lovită. Pentru că luptă pentru normalitatea şi binecuvântarea lui Dumnezeu în lume.” Distincţii

După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a acordat distincţia de iconom preotului paroh Ilarion Călin Herţa, cu dreptul de a purta brâu roşu, şi l-a hirotesit întru aceasta, pentru strădania depusă în anii de când este paroh în Boiereni. Distincţii au fost acordate Consiliului Parohial, Asociaţiei Femeilor Ortodoxe „Mironosiţele Femei”, doamnei Varvara Pop, mai multor binefăcători ai acestei biserici. Preasfinţitul a primit din partea credincioşilor, pentru muzeul Episcopiei, o icoană cu Adormirea Maicii Domnului, pictată pe lemn.După agapa frăţească, Preasfinţitul a binecuvântat întâlnirea cu fiii satului şi a asistat la începutul festivalului „Tradiţii şi obiceiuri”, ediţia a II-a. Foto.

 

 • Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie din ziua hramului

Marţi, 15 august 2017, ziua sărbătorii Adormirea Maicii Domnului, de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie pe Altarul de Vară al Mănăstirii, unul dintre cele mai frumoase din Episcopie, înconjurat de un sobor de peste 40 de preoţi şi diaconi, între care Pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Pr. Grigore Andreica, proin-protopop al Vişeului, preoţi din parohiile Episcopiei. Din sobor a făcut parte şi un preot ortodox din Italia, care a venit în România pentru a participa la hramul Mănăstirii Moisei cu coconii borşenilor. A fost prezent şi un preot din Ucraina. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Arhanghelii” al preoţilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Pr. Dr. Petrică Covaciu. În rândul credincioşilor s-au aflat Conf. Univ. Dr. Vasile Timiş, inspector pentru învăţământul religios din România, Ing. Mircea Leţiu, membru în Adunarea Episcopală şi fost membru Adunarea Naţională Bisericească, primarul Toader Şteţcu, deputatul Gheorghe Şimon, Doru Dăncuş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean. Număr record de credincioşi a sosit la hramul Mănăstirii Moisei, peste 30.000, unii veniţi chiar din ziua precedentă, după tradiţia locului, pentru a participa la Vecernie şi la slujba de priveghere de toată noaptea. Trei Sfinte Liturghii s-au oficiat în ziua hramului: una în limba ucraineană, la ora 3,00, pe Văile din jur aflându-se mai multe sate ucrainene, alta la ora 4,00, pentru împărtăşirea credincioşilor care s-au spovedit în cursul după amiezii şi nopţii, şi Sfânta Liturghie Arhierească de la ora 10,00, cu ocazia hramului. O echipă de 12 jandarmi a fost de faţă, pentru a asigura ordinea, dar nu au avut ce face, pentru că fiecare credincios a petrecut cu evlavie şi în rugăciuni în cele două zile. Şi un amănunt care spune mult: în urma miilor de credincioşi care au umplut la maxim curtea generoasă a mănăstirii, a rămas un câmp curat, fără pungi sau hârtii aruncate pe jos, ceea ce ne vorbeşte fără cuvinte despre educaţia credincioşilor care au venit la mănăstire: oameni ordonaţi, curaţi şi iubitori de frumos. Procesiunile Şi anul acesta procesiunile venite de pe Văile Izei, Vişeului, Ruscovei şi Borşei au constituit atracţia credincioşilor.
Procesiunile, numite „prosesii” în limbajul locului, au păstrat tradiţia de sute de ani: în frunte preotul sau preoţii, urmaţi de copiii mai mici, apoi copiii mai mari, tinerii şi tinerele, îmbrăcaţi toţi în alb, iar după aceea oamenii în vârstă, vin pe jos, interpretând cântece către Maica Domnului, înconjoară biserica de lemn apoi biserica de zid, de trei ori, intră în biserică şi se închină la icoana făcătoare de minuni şi la celelalte icoane, după care ies în mulţime. Fac acest lucru la sosire, dimineaţa, înainte de începerea Sfintei Liturghii, şi apoi, după Sfânta Liturghie, înainte de a pleca spre casă. Practic, în după amiaza zilei dinaintea hramului şi în ziua hramului, Mănăstirea Moisei răsună de cântece închinate Maicii Domnului, încât este o atmosferă de un farmec aparte şi ţi se pare că îngerii din cer cântă, nu pelerinii veniţi în procesii.
„Este Maramureşul îmbrăcat în lumină, în sărbătoare. Aceasta este sărbătoarea iubirii faţă de Maica Domnului”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Cuvânt de învăţătură despre Maica Domnului În cuvântul de învăţătură rostit, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a explicat credincioşilor cine este Maica Domnului şi de ce este Ea importantă pentru viaţa credincioşilor şi mântuirea lor. „Maica Domnului a fost înaintea tuturor purtătoare de Hristos, purtătoare de Dumnezeu, purtătoare de har, aşa o şi numeşte îngerul lui Dumnezeu, Gavriil, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Fecioara smerită şi ascultătoare primeşte taina lui Dumnezeu cu evlavie şi recunoştinţă şi aduce în lume pe Cel Preaînalt, pe Cel necuprins, pe Cel neajuns, pe Cel care nu-L încap cerurile şi cerurile cerurilor.” Maica Domnului este mai presus decât oricine de pe pământ: „Pentru noi, creştinii, Maica Domnului este mai presus decât orice bărbat din lume. Şi femeia creştină care aduce pe lume viaţă este mai presus decât un bărbat. Aşa a vrut Dumnezeu”, a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop. Creştinismul pune un mare preț pe femeie: „Unde a aşezat creştinismul femeia, n-a aşezat-o nimeni, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De 2000 de ani femeia are un rol extraordinar. Maica Domnului este vrednică să-i aducem preacinstire, pentru că a făcut posibil ca în fiinţa ei plină de sfinţenie, de lumină şi de har, să se sălăşluiască Dumnezeu. Să se întrupeze Fiul Său. De aceea, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este praznic mare. Este praznic împărătesc. Este praznic al praznicelor Maicii Domnului. De ce? Pentru că astăzi, Maica Domnului, a cărei Adormire o prăznuim, nu moare ca orice muritor de rând, ci adorme.” Distincție

Părintele stareț, Arhimandritul Teofil Pop, a fost distins cu Crucea „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș”, pentru buna chivernisire cu responsabilitate a patrimoniului sfintei Mănăstiri Moisei, pentru reînnoirea bisericii de zid, pentru construirea și darea în folosință, la cele mai înalte standarde, a Centrului Pastoral, Cultural și Monahal „Sfântul Mitropolit Sava Brancovici”. Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar, pentru muzeul eparhiei, o icoană cu Adormirea Maicii Domnului, cumpărată din banii credincioșilor. A fost o zi de mare sărbătoare la hramul Mănăstirii Moisei, care a avut loc pe o vreme deosebit de frumoasă, ziua, și o noapte răcoroasă, venită după o zi cu puțină ploaie. Un număr de peste 30.000 de credincioși au umplut curtea mănăstirii, spre a se ruga și închina la icoana făcătoare de minuni, mulți dintre ei stând la privegherea de toată noaptea și la sfintele slujbe. Foto.

 • Târnosire şi hram la Mănăstirea Moisei

Luni, 14 august 2017, ajunul sărbătorii „Adormirea Maicii Domnului”, şi marţi, 15 august 2017, ziua praznicului împărătesc „Adormirea Maicii Domnului”, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a slujit la Mănăstirea Moisei din Maramureşul Voievodal, unde, în preziua sărbătorii, a târnosit biserica Mănăstirii, a oficiat Slujba Vecerniei cu Litie şi a rostit o meditație, iar în ziua hramului a săvârșit Sfânta Liturghie.

 • Târnosirea bisericii Mănăstirii Moisei

Luni, 14 august 2017, în ajunul marelui praznic împărătesc al Adormirii Maicii Domnului, de la ora 17,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului a oficiat Sfânta Slujbă a târnosirii bisericii Mănăstirii Moisei, cu hramul mare – Adormirea Maicii Domnului şi hramul de iarnă - Întâmpinarea Domnului. Mănăstirea Moisei are o istorie străveche, iar ca dată de referinţă se aminteşte anul 1599, când a fost ridicată biserica de lemn monument istoric, de către un călugăr Iosif. În această biserică au slujit arhierei vestiţi, ca mitropolitul Sava Brancovici de la Alba Iulia, Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş, episcopul Dumitru Pop, arhiepiscopul Teofil Herineanu al Vadului, Feleacului şi Clujului şi, de foarte multe ori, veşnicul de pomenire Arhiepiscop Justinian. La mănăstire a existat o şcoală de dieci şi un centru de iconari, iar în bisericile mănăstirii Sfintele Liturghii s-au desfăşurat neîntrerupt, indiferent de vitregiile care au trecut peste ea, deoarece a funcţionat în perioadele grele ca biserică parohială. Actuala biserică a mănăstirii a fost construită din piatră şi cărămidă între anii 1905-1910 şi târnosită prima dată de abia în 1986, după 76 de ani de la construire. Târnosirea de acum, la 31 de ani de la prima sfinţire şi la 107 ani de la zidire, oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, s-a făcut ca urmare a lucrărilor de renovare în exterior, a înlocuirii policandrelor şi de refacere a pristolului în tiparele arhitecturii bizantine. Slujba de târnosire s-a făcut cu respectarea întocmai a canoanelor Bisericii Ortodoxe: aşezarea Documentului de sfinţire şi a sfintelor moaşte în piciorul Sfintei Mese, ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a Sfintei Mese, dar şi a exteriorului bisericii, punerea icoanelor celor patru Evanghelişti: Matei, Ioan, Luca şi Marcu, punerea veşmintelor pe sfânta Masă. Sfânta Masă reprezintă Mormântul Domnului şi este cel mai sfânt loc de pe pământ. Meditaţie de seară După slujba de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Slujba Vecerniei, unită cu Litia, înconjurat de un sobor de peste 25 de preoţi, iar în final a rostit o meditaţie, în care a vorbit credincioşilor despre Maica Domnului, despre sfinţenia locurilor închinate Maicii Domnului, cum sunt mănăstirile, inclusiv cel al Mănăstirii de la Moisei, despre istoricul bisericii monument istoric, sfinţită de mitropolitul Sava Brancovici, despre ceilalţi episcopi care au slujit în acest sfânt locaş, din care unii au avut reşedinţa aici, despre istoria de 400 de ani a acestei mănăstiri, care a fost ocrotită de Dumnezeu, ea nefiind arsă sau distrusă nici de năvălirile tătarilor, care au incendiat două biserici de lemn din Moisei, nici de tunurile lui Bukow, care a distrus peste 150 de mănăstiri din Transilvania, pentru a-i obliga pe români să-şi părăsească credinţa ortodoxă, şi n-au închis-o nici comuniştii, timp în care a funcționat ca biserică de parohie. „Iată, suntem pe un loc sfânt cu 400 de ani de existenţă neîntreruptă, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. De aceea este atât de iubită, atât de mult preţuită, atât de mult căutată şi rugăciunile sunt împlinite.” Un loc aparte în cadrul meditaţiei l-au ocupat cuvintele despre pelerinaje şi procesiunile care vin la Mănăstirea Moisei în ziua hramului, fenomen unic în ţară şi în lume, prin costumațiile și cântecele interpretate, care este admirat de toată lumea. Mai există procesiuni și în alte părți ale Transilvaniei, dar cele de la Moisei au unicitatea lor. „Viaţa noastră este un pelerinaj către Împărăţia lui Dumnezeu şi întâlnirea cu El. De când ne naştem ne îndreptăm spre veşnicie, spre şi mai multă viaţă. Un pelerinaj către Dumnezeu, către Împărăţia lui Dumnezeu, ca să intrăm în familia lui Dumnezeu, unde este Maica Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinţii Prooroci, Sfinţii Apostoli şi toţi Sfinţii, milioanele de sfinţi, mucenici şi cuvioşi, mărturisitori, închinători, rugători din toate neamurile şi din neamul nostru, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Dorul de întâlnire cu veşnicia, cu Dumnezeu cel Veşnic, cu Dumnezeul adevărului, cu Dumnezeul mângâierii, cu Dumnezeul tuturor darurilor. Şi atunci căutăm locurile cele mai sfinte de pe pământ.” Vorbind strict despre pelerinaje, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a îndemnat pe credincioşii prezenţi:

„Să nu lăsaţi tradiţia. V-a spus-o Înaltpreasfinţitul Justinian şi vă spun şi eu. Să n-o lăsaţi, că e tot ce avem noi mai frumos în România şi mai preţios”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Foto.

 • A fost târnosită biserica din Someş Uileac

Duminică, 13 august 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Slujba de târnosire a bisericii din Someş Uileac, Protopopiatul Chioar, urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească şi a rostit cuvânt de învăţătură. Eveniment unic în viaţa unui sat Bucurie mare în viaţa credincioşilor din Parohia Someş Uileac a creat evenimentul târnosirii bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil”, care au venit în număr foarte mare să se roage împreună cu soborul la această slujbă unicat în viaţa unei biserici şi cel puţin a unei generaţii de credincioşi. Slujba de târnosire s-a efectuat ca urmare a lucrărilor de reamenajare a Sfântului Altar, a Sfintei Mese şi a Proscomidiarului, dar şi a înnoirilor interioare şi exterioare prin care a trecut biserica în ultimul sfert de veac de când paroh aici este preotul iconom stavrofor Marcel Gheorghe Marcus. Amintim doar câteva din lucrările care s-au efectuat din anul 2009 până în prezent: refacerea exteriorului bisericii, construirea unui drenaj pentru eliminarea igrasiei, paralel cu tunarea unui trotuar perimetral, reamenajarea pridvorului, gardului împrejmuitor, construirea de porţi noi, înlocuirea uşilor de la intrarea în biserică, schimbarea geamurilor şi a pardoselii vechi, construirea unei clădiri pentru centrala termică şi altele. Slujba de târnosire s-a făcut după toată rânduiala canonică a Bisericii Ortodoxe, cu aşezarea Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici şi a Documentului de Sfinţire în piciorul Sfintei Mese, spălarea Sfintei Mese cu aghiazmă şi apă de trandafiri, ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, punerea, în cele patru colţuri, a icoanelor celor patru Sfinţi Evanghelişti, aşezarea cămăşii Sfintei Mese şi a celorlalte podoabe, punerea pe Sfânta Masă a obiectelor liturgice: Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, chivotul şi candela aprinsă. Au fost unse cu Sfântul şi Marele Mir interiorul şi exteriorul, catapeteasma şi icoanele de pe ea. Biserica a fost ridicată între anii 1927-1937, din cărămidă, începută, deci, în urmă cu 90 de ani. A fost târnosită prima dată în 1963 de Episcopul Valerian Zaharia al Oradiei şi acum, după reorganizarea Sfântului Altar, de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului. Sfânta Liturghie Arhierească După încheierea Slujbei de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Liturghie pe o scenă amplasată lângă curtea bisericii. A slujit un sobor de 26 de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte Pr. Nicolae Petruş, protopopul Chioarului, pr. Ciprian Coza, secretarul Protopopiatului Chioar, preoţi din parohiile din jur, din Baia Mare şi din alte protopopiate. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Bizantină „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă a cântat corul bisericii, condus de Vasile Oros, înfiinţat în urmă cu trei ani. Între mulţii credincioşi prezenţi s-a aflat şi fostul deputat Nicolae Bud şi Vicsai Ştefan, viceprimarul oraşului Ulmeni, de care aparţine satul Someş Uileac, consilieri locali. Să ne preţuim păstorii de suflete În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit la Evanghelia zilei, a vindecării fiului lunatic, dar şi la învăţăturile pe care trebuie să le desprindem din aceasta: credinţa puternică şi importanţa păstorilor de suflete: „Să ne iubim şi să ne preţuim păstorii de suflete, să ne preţuim şi să iubim Biserica, pentru că atât ne-a mai rămas”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, iar importanţa socială a Bisericii este atât de cuprinzătoare, încât mulţi nici nu o bănuiesc: „Biserica, prin preoţii ei, e şi spital, pentru că ne tămăduim de bolile sufleteşti de care nu ne tămăduim în spitalele celelalte, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop. Biserica este şi şcoală pentru toată viaţa. Noi ne terminăm, în general, şcolile la 25-30 de ani şi nu mai învăţăm, trăim din ce am învăţat, din ce ne-am pregătit profesional, dar la biserică toată viaţa învăţăm. Învăţăm arta mântuirii. Ne pregătim pentru cealaltă viaţă, pentru şi mai multă viaţă, că nu se încheie totul aici. Vine veşnicia. Dincolo. Şi pentru aceea ne pregătim. Biserica e şi aşezământ social, pentru că nici nu se spune cât bine face biserica şi nici n-am fost obişnuiţi noi, ortodocşii, să facem publicitate. Noi am avut discreţia biblică, evanghelică”, a spus Părintele Episcop, lăsând să se înţeleagă clar pentru cei ce au curiozitatea că latura socială a bisericii este mult mai mare decât spun unii, iar cine are curiozitatea o poate cerceta ca să poată afla adevărata măsură a lucrurilor. Distincţii

Evenimentul deosebit al credincioşilor din Someş Uileac s-a încheiat cu acordarea unor distincţii: preotul paroh Marcel Gheorghe Marcus, care are toate gradele ce se acordă unui preot de mir, a primit în dar, de la chiriarhul locului, o Sfântă Cruce pectorală, iar Consiliul Parohial, primarul, viceprimarul, fostul deputat Nicolae Bud, care a ajutat această biserică, au primit câte a diplomă de vrednicie. Foto.

 

 • Două hirotoniri la Paraclisul Episcopal din Baia Mare

Azi, vineri, 11 august 2017, cu începere de la ora 7,30, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Paraclisul Episcopal din Baia Mare. În timpul Sfintei Liturghii, la momentele dedicate hirotonirilor, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oficiat hirotonirea întru preot a diaconului Ioan Trușcă, pe seama Parohiei Resighea din Protopopiatul Carei.

Tot în cadrul Sfintei Liturghii din această zi din Paraclisul Episcopal, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Gabriel Valeriu Muscalu, în perspectiva numirii ca preot în Parohia Dealu Mare, Protopopiatul Lăpuș. Foto.

 • Piatra de temelie pentru biserica din Buteasa Râu

Joi, 10 august 2017, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, în fruntea unui sobor de preoţi, între care Pr. Nicolae Petruş, protopopul Chioarului, Pr. Ciprian Coza, secretarul protopopesc, Pr. Lazăr Moisa, paroh, slujba de punere a pietrei de temelie pentru biserica ce se va înălţa în localitatea Buteasa Râu, Protopopiatul Chioar. Noua biserică va avea hramul Sfântul Nectarie de la Eghina, care este cinstit în 9 noiembrie. La sfintele rugăciuni de punere a pietrei de temelie a fost prezent şi primarul oraşului Şomcuta Mare, Gheorghe Buda.

După oficierea slujbei sfinţirii locului şi punerii pietrei de temelie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un scurt cuvânt de învăţătură. Foto.

 • Binecuvântarea catapetesmei bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi Paraclisul Maicii Domnului

  Miercuri, 9 august 2017, cu începere de la ora 17,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcop Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de binecuvântare a catapetesmei noi de la biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Baia Mare, paroh Pr. Dr. Cristian Ştefan, consilier eparhial cultural. Totodată, a fost binecuvântată şi icoana Maicii Domnului Mângâietoarea, pictată în Sfântul Munte Athos, la Mănăstirea Vatopedu, făcătoare de minuni, dăruită bisericii de Conf. Univ. Dr. Călin Pop, medic chirurg cardiolog. Soborul a fost alcătuit din Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu şi artă sacră, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial misionar-social, Pr. Dr. Cristian Ştefan, paroh, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, slujitor la această biserică, şi Pr. Marius Lazăr, slujitor la această biserică. Icoanele de pe catapeteasma reînnoită au fost pictate de Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu și pictură sacră. După slujba de sfinţire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi soborul au oficiat Slujba Paraclisului Maicii Domnului, în încheierea căruia a rostit un cuvânt de învăţătură despre rugăciunea față de Maica Domnului, despre rugăciunile pe care aceasta le-a practicat toată viața, începute la o vârstă fragedă. Apoi Preasfințitul Părinte Episcop s-a referit la rugăciunea Paraclisului Maicii Domnului, „o slujbă mângâietoare și grabnic ajutătoare”. „Să arătăm Maicii Domnului că suntem fiii ei, că semănăm cu ea și atunci toate rugăciunile noastre le va ridica la Dumnezeu. Maica Domnului nu respinge pe nimeni din neamul omenesc”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop. Câteva cuvinte a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și despre catapeteasmă și icoanele de pe ea: „Credincioșii, când se uită la catapeteasmă, văd cerul pe pământ”.

  Părintele consilier Cristian Ștefan a adus mulțumire Preasfințitului Părinte Episcop Iustin pentru osteneala depusă în această zi toridă de vară de a fi în mijlocul credincioșilor bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Baia Mare. Foto.
 • Îndemn staruitor la donare de sânge

Raspunzând la semnalul mai multor unitati medicale si centre de transfuzie din tara privind scaderea numarului de donatori din aceasta perioada, Patriarhia Româna reînnoieste apelul sau catre clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române pentru donare de sânge. În acest moment nevoia de sânge este acuta în multe unitati medicale,deoarece exista interventii chirurgicale care sunt amânate în spitale din cauza acestei lipse. Astfel, cei care doresc sa ajute la rezolvarea acestei crize sunt îndemnati sa mearga şi sa doneze sânge la centrele de transfuzie cele mai apropiate. Un model de actiune deosebita în acest sens este reprezentat de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului care, pe perioada verii, în fiecare zi de miercuri, merg sa doneze sânge în centrele de transfuzie sanguina din Bucuresti. Campania „Doneaza sânge, salveaza o viata”, initiata înca din anul 2013 de Patriarhia Româna şi aprobata de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, a reusit pâna acum mobilizarea a peste 25.000 de donatori, fiind recoltati aproximativ 12 000 de litri de sânge. Desigur, aceasta campanie continua având speranta ca va încuraja pe mai multi români sa fie solidari cu cei bolnavi. < format pdf>

Biroul de Presa al Patriarhiei Române

 • Sfânta Liturghie şi hirotoniri în Paraclisul Episcopal Miercuri, 9 august 2017, cu începere de la ora 7,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Paraclisul Episcopal din Baia Mare, cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial misionar, şi pr. Adrian Mihali, consilier administrativ. În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Marius Vasile Cone, pe seama Parohiei Rodina din Protopopiatul Chioar.

  Tot în cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Ioan Truşcă. Foto.

 • Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare

Marţi, 8 august 2017, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Slujba Paraclisului Maicii Domnului la biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare. Sosirea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin în mijlocul credincioşilor sătmăreni a constituit momente de bucurie nedisimulată, ca de fiecare dată şi, ca urmare, chiriarhului locului i s-a făcut o primire deosebită. În întâmpinarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin a venit şi Darius Filip, prefectul judeţului Satu Mare, care este un bun creştin ortodox. Un sobor de mai mulţi preoţi a slujit alături de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin: Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Dr. Cristian Boloş, parohul bisericii, preoţii slujitori ai sfântului locaş de închinare Aurel Donca, paroh, şi Pr. Marcian Vasile Onea, inspector şcolar pentru religie, preoţi din celelalte parohii din Satu Mare: Pr. Coriolan Nastai, Pr. Marinel Corondan, Pr. Cristian Peteri, Pr. Radu Şimonca şi Pr. Tiberiu Vălean. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Slujba Paraclisului Adormirii Maicii Domnului după toată rânduiala, cu respectarea întocmai a tipicului. În cuvântul de învăţătură pe care l-a rostit, Preasfinţitul Părinte Episcop s-a referit la însemnătatea Postului Adormirii Maicii Domnului, la modul în care creştinii ortodocşi îndrăgesc rugăciunile Paraclisului Maicii Domnului şi vin seară de seară la aceste rugăciuni de mare profunzime şi însemnătate, despre pelerinajele pe care creştinii ortodocşi le fac la mănăstirile mai importante din Episcopie, ca Bixad, Măriuş, Moisei şi Rohia, dar şi la Nicula. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit apoi la virtuţile Maicii Domnului, la calitatea noastră de fii ai Maicii Domnului, la Evanghelia Maicii Domnului.

Cuvinte de laudă a avut Preasfinţitul Părinte chiriarh Iustin despre Corul „Doxologia” al parohiei, dirijat de Dan Miclea. Fiecare credincios, care a fost prezent la biserica plină ca într-o zi de duminică, a primit, pe lângă binecuvântări, şi câte o iconiţă cu Adormirea Maicii Domnului. La finalul Slujbei Paraclisului Maicii Domnului, Preotul paroh Cristian Boloş a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru prezenţă şi osteneală. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în Tabăra de la Groşi Baia Mare Miercuri 8 august 2017, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a făcut o vizită în Tabăra creştină de pictură şi sculptură care se desfăşoară în Parohia Groşi – Baia Mare, sub coordonarea preotului paroh Claudiu Pop. Tabăra este organizată constant de preotul Claudiu Pop de peste 10 ani, pe când era preot în Parohia Unguraş din comuna Dumbrăviţa. Ea poartă titlul generic „Sufletul micului creştin în culori şi imagine” şi face parte din proiectul mai larg, intitulat „Şcoala şi Biserica – Dăruind vei dobândi”. În ediţia de anul acesta, care se desfăşoară între 7-11 august, la biserica şi căminul cultural din Groşi, în colaborare cu Şcoala Dumbrăviţa – Structura Rus şi Parohia Rus, pr. Vasile Tarţa, participă 40 de copii, care stau efectiv în tabără între orele 9,00-16,00. Coordonatorul pe linie de pictură este prof. Nadia David, dar activităţile au un spectru mai larg, şi cuprind exerciţii de autocunoaştere şi dezvoltare personală, cu psiholog Steliana Raluca Pop, întâlniri cu reprezentanţi ai Jandarmeriei, cu voluntarii unei asociaţii naţionale de tineri. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a întâlnit cu tinerii şi le-a vorbit la căminul cultural din Groşi, la biserică, unde au fost împreună pentru a se ruga. Un moment deosebit a fost pelerinajul, pe jos, la Mănăstirea Habra, din hotarul satului Groşi, cântând pricesne, care le va rămâne în memorie până la bătrâneţe, deoarece au făcut acest pelerinaj împreună cu Episcopul locului, Preasfinţitul Părinte Iustin, iar un pelerinaj împreună cu un ierarh este un lucru poate unic în viaţă.

  La mănăstirea Habra Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin le-a vorbit din nou elevilor şi însoţitorilor lor din tabără despre adevăratele modele pe care trebuie să le aibă copiii, iar modelul suprem de urmat este Maica Domnului. Tabăra se încheie duminică, 13 august 2017, la Mănăstirea Habra, unde se va organiza o expoziţie cu lucrările realizate în tabără, cu ocazia conferinţei lui Dan Puric, intitulată „Să fii român”. Foto.

 • Apel la protejarea vieții și a sănătății copiilor

Descoperirea vaccinului ca metodă de prevenţie şi tratament medical a reprezentat un pas foarte important în medicina modernă. Astfel au fost eradicate boli foarte grave, au fost salvate milioane de vieți și s-a îmbunătățit semnificativ calitatea vieții oamenilor. Vaccinurile sunt de o importanță deosebită în prevenirea unor boli și epidemii care pot amenința viața unor segmente foarte largi de populație, contribuind astfel la apărarea darului sacru al vieții umane. În acest sens, părinții au responsabilitatea de a preveni îmbolnăvirea copiilor şi de-a salva viaţa acestora în caz de boală, vaccinarea copiilor având un rol important în apărarea vieții și a sănătății acestora. Biserica susține programele publice de vaccinare care urmăresc scopuri terapeutice. Efectele secundare menționate în prospectele medicamentelor, inclusiv vaccinuri, pot genera ezitări şi rezerve ale unor părinți față de administrarea acestor medicamente propriilor copii. Aceste ezitări sunt fireşti şi trebuie adresate şi discutate în detaliu cu personalul medical, cel mai în măsură să ofere sfaturi competente şi recomandări părinţilor. De aceea, părinții copiilor trebuie să primească asigurări din partea autorităților competente și a companiilor farmaceutice asupra faptului că vaccinurile provin din surse sigure și că sunt stabilite responsabilitățile producătorilor și ale autorităților publice pentru erorile medicale și efectele secundare ale vaccinurilor, în cazul în care acestea apar. Este în beneficiul copiilor şi al familiilor din România să existe o informare precisă, detaliată şi transparentă cu privire la toate activităţile cuprinse în procesul de vaccinare. Cunoaşterea normelor de siguranţă şi de calitate care sunt respectate în fabricarea, transportarea şi administrarea vaccinurilor va convinge pe mai mulţi părinţi să ia decizia vaccinării copiilor. <detalii>

Comisia etico-juridică a Patriarhiei Române

 • Hramul şi târnosirea Paraclisului Mănăstirii Botiza

Duminică, 6 august 2017, în ziua praznicului împărătesc al Schimbării la Faţă a Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a târnosit Paraclisul de iarnă al Mănăstirii Botiza, cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” şi a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de 20 de preoţi şi peste 2.000 de credincioşi. O primire cu bucurie Şi de această dată, ca de atâtea şi atâtea ori, sosirea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin la Mănăstirea cu hramul „Schimbarea la Faţă a Domnului” din Botiza a însemnat oprirea ploii. Asta, după ce o vară toridă, cu temperaturi mult peste 30 de grade C, a dogorât pământul Maramureşului şi pe oamenii lui, în dimineaţa dinaintea praznicului o ploaie care se părea că nu se sfârşeşte, a undat pământul din tot Maramureşul. Erau nori care anunţau ploi lungi, cu ceaţă, numai că la intrarea Episcopului în hotarul Botizei ploaia s-a oprit şi a început o zi ca de basm, mai caldă decât răcoroasă, în care picătură de ploaie nu a mai căzut, în ciuda previziunilor meteorologice. Aceasta a fost atmosfera în care maica stareţă şi primarul au ieşit în întâmpinarea chiriarhului locului, cu multă bucurie şi fiască dragoste. În jur, credincioşi şi credincioase în frumoasele lor costume populare, pe care le poartă la marile sărbători. Era semnul unei zile istorice, că asta înseamnă sfinţirea oricărui Sfânt Altar, care se face o dată la, poate, sute de ani. Slujba de târnosire a Paraclisului de iarnă Rod al unei munci stăruitoare timp de 10 ani, în care s-a ridicat Casa monahală a Mănăstirii Botiza, în stil autentic maramureşean, după un proiect al Arhitectului Dorel Cordoş din Sighetu Marmaţiei, Paraclisul de iarnă este parte componentă a acesteia, alături de chilii, trapeză, arhondaric, ateliere de croitorie şi broderie. Paraclisul a fost pictat de Sorin Iosub din Bacău, iconostasul a fost executat de Pr. Ioan Petreuş, fiu al satului, paroh în comuna Popeşti din judeţul Cluj. Ridicarea Casei monahale a fost făcută de echipa condusă de meşterul Florea Poenar. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Slujba de târnosire după toate rânduielile Bisericii Ortodoxe, prin aşezarea Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici, împreună cu Documentul de Sfinţire, în piciorul Sfintei Mese, spălarea cu apă sfinţită şi apă de trandafiri a Sfintei Mese, punerea icoanelor celor patru Evanghelişti în cele patru colţuri ale Sfintei Mese, aşezarea pe Sfânta Masă a cămăşii, care simbolizează Cămaşa Mântuitorului, a celorlalte veşminte, iar peste acestea a Sfintei Evanghelii, a Antimisului, a chivotului şi a două Sfinte Cruci, ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a picturii, iconostasului, Sfântului Altar şi a Proscomidiarului, rostirea de către ierarh, în genunchi, împreună cu credincioşii, a rugăciunilor de sfinţire . Au fost momente unice, înălţătoare, emoţionante şi, în acelaşi timp, de adâncă trăire duhovnicească la această Sfântă Slujbă pentru toţi cei prezenţi. „O pictură deosebit de frumoasă, o catapeteasmă ca o bijuterie, un spaţiu închinat cu adevărat lui Dumnezeu şi pus sub ocrotirea „Intrării în biserică a Maicii Domnului”, a apreciat Preasfinţitul Părinte Episcop lucrările de împodobire a Paraclisului proaspăt târnosit. Să răsplătească Dumnezeu pe toţi cei ce au dăruit ceva din puţinul lor pentru Casa lui Dumnezeu, să ocrotească Sfânta Mănăstire, soborul de maici, în frunte cu maica stareţă Rafaela”, s-a rugat Preasfinţitul Părinte Episcop. Sfânta Liturghie Arhierească Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie în Altarul de Vară, în fruntea unui sobor din care au făcut parte Pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Protos. Sofronie Perţa, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Dragomireşti, preoţii din Botiza şi preoţi de enorie din Protopopiatul Vişeu. A slujit în sobor şi un preot din Ucraina subcarpatică. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. Peste 2.000 de credincioşi de pe văile Izei, Vişeului şi Marei au urcat pe Valea Sasului din Botiza, ca să ajungă pe „Dealul Mănăstirii”, locul unde a fost ridicat complexul monahal în stil maramureşean, din lemn de stejar şi brad. Între ei monahi şi monahii de la mănăstirile episcopiei, precum şi credincioşi veniţi împreună cu preoţii, cărora li s-au adăugat şi primarii, precum Vasile Coman din Vişeu de Sus, Nicolae Burzo din Groşii Ţibleşului, Liviu Tămaş din Budeşti. Ziua devenise chiar foarte călduroasă – o minune din multele care se întâmplă şi în ziua de azi, pe care Dumnezeu le face din dragoste faţă de credincioşii Săi. Astfel că credincioşii au început să se adune în locurile umbroase, în sfânta biserică, sub streşini şi umbra copacilor. O zi frumoasă, spre bucuria maicii stareţe stavrofora Rafaela Rogojan. Cuvânt de învăţătură În cuvinte cuprinzătoare şi concise, ca să nu stea credincioşii prea mult în căldura mare, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit creştinilor sosiţi să se roage la această Sfântă Liturghie despre semnificaţia sărbătorilor din luna august şi pericopa evanghelică a Schimbării la Faţă a Domnului pe Muntele Tabor, dar şi despre cum putem ajunge la desăvârşire prin rugăciune: „În experienţa Părinţilor Bisericii, cea mai preţioasă vine de la Sfântul Grigorie Palama, anume aceea că şi noi putem pregusta din Lumina Taborică. Lumina Dumnezeiască. Nu suntem în stare ca în viaţă să vedem Faţa lui Dumnezeu decât în icoană. În icoană noi vorbim cu persoana care este în Cer, dar este deodată cu noi, prezentă. Hristos, Care zice: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. În icoană şi în Sfânta Euharistie, Sfânta Împărtăşanie. Zice Sfântul Grigorie Palama şi alţi părinţi ai Bisericii care au experimentat această taină, că noi putem pregusta şi întrezări Lumina Taborică dacă ne curăţim simţirile. Prin post, prin rugăciune multă, prin retragere în viaţă liniştită, în singurătate, Părinţii Bisericii, dar şi oamenii, creştinii buni, care rostesc Rugăciunea inimii, se supun unui proces de dezpătimire. Deci, trebuie să ne supunem unui proces de dezpătimire. Să aruncăm toată zgura care se adună. Prin post, prin rugăciune neîncetată, se produce dezpătimirea şi omul devine străveziu. Devine transparent. Şi poate purta în fiinţa sa Trupul lui Hristos. Devenim hristofori, purtători de Hristos în viaţa şi în fiinţa noastră. Şi putem întrezări aievea Lumina Necreată, Lumina lui Dumnezeu. Aceşti Sfinţi au văzut Lumina. Şi când vezi Lumina Necreată, Lumina lui Dumnezeu, îţi vine dorul după Dumnezeu şi n-ai mai vrea să-L pierzi.” Aprecieri

Este bine de ştiut că Maica stareţă Rafaela Rogojan a Mănăstirii Botiza nu este singură, pentru că Dumnezeu i-a dat buni credincioşi care o ajută. Unul dintre ei este primarul Florea Poenar, care a primit din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o Gramată Episcopală de apreciere. Diplome de vrednicie au primit primarul Vasile Coman din Vişeu de Sus, precum mai mulţi binefăcători şi cei care au contribuit prin munca lor la împodobirea şi construirea Paraclisului de iarnă. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar o icoană a hramului, care va fi păstrată în Muzeul Episcopiei. Foto.

 • Patriarhia Română va dona 20 de dispozitive medicale Dr ӓ ger Jaundice Meter JM-105  de uz pediatric pentru stabilirea bilirubinei. Aparatura va fi înmânată, cu titlu de donaţie, mai multor unităţi medicale din ţară.

Evenimentul va avea loc miercuri, 9 august 2017, de la ora 10:30, în sala  Conventus  a Palatului Patriarhiei, informează Sectorul Social-Filantropic
– Administraţia Patriarhală. Fondurile necesare achiziţionării acestor aparate au fost strânse de voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, sub îndrumarea Pr. Arhim. Ciprian Grădinaru. Aparatele Dr ӓ ger Jaundice Meter JM-105 sunt de ultima generaţie, iar costul este de 12.800 lei (fără TVA)/aparat. Cel mai importante avantaje sunt: procedura total ne invazivă, aparatul nu necesită consumabile şi permite memorarea rezultatelor a 100 de pacienţi/aparat.

Selecţia celor 20 de spitale beneficiare ale donaţiei a fost realizată pe baza datelor statistice oferite de Ministerul Sănătăţii, aplicându-se ca şi criterii: număr de paturi din secţiile de neonatologie, dotările deja existente, acceptul conducerii unităţilor spitaliceşti în cauza. Aparatele vor ajunge la următoarele instituţii medicale:

 • Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul Municipal  Sfântul Ierarh Dr. Luca  Oneşti, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  Sfântul Apostol Andrei  Constanţa, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  Sfântul Apostol Andrei  Galaţi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie  Cuza Vodă  Iaşi, Spitalul Judeţean de Urgenţă  Dr. Constantin Opriş  Baia Mare, Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, Spitalul Orăşenesc  Sfântul Dimitrie  Târgu Neamţ, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, Spitalul Judeţean Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, Spitalul Judeţean de Urgenţă  Sfântul Pantelimon  Focşani.

Reprezentanţii unităţilor spitaliceşti vor participa şi la un instructaj de utilizare a aparatului realizat de un reprezentant al firmei producătoare. Evenimentul din data de 9 august nu reprezintă singura acţiune de acest gen. Din 2015 până în prezent, Patriarhia Română a mai donat aparatură medicală, cu sprijinul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, în valoare de 190.000 euro (aici fiind inclusă şi suma cheltuită pentru aparatura ce va fi donată miercurea viitoare).

 • Centrul Social pentru persoanele în vârstă

Astăzi, 03 august, Preasfințitul Părinte IUSTIN Episcopul Maramureșului și Sătmarului, însoțit de D.l Primar Gavril Ropan, Pr. Claudiu Tuns, Arhid. Teodosie Bud și Arhim. Ioachim Tomoiagă, a vizitat Centrul Social de pentru îngrijirea persoanelor în vârstă din Comuna Coroieni. Acest Centru Social este construit de către Primăria Comunei Coroieni în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului pe fonduri europene. Face parte din proiectele integrate cu componentă prioritară și este destinat persoanelor vârstnice cu probleme sociale. Are o capacitate de cazare pentru 40 de persoane, cu toate spațiile aferente: capelă pentru consiliere spirituală; sală de mese și bucătărie; sală de conferințe; cabinete medicale; saloane; cabinete specifice pentru personal; etc. În momentul de față se lucrează la ultimele finisaje și dotări interioare ale Centrului Social care în data de 30 noiembrie a.c. va fi dat în folosință și va fi administrat de către Episcopia Maramureșului și Sătmarului în parteneriat cu Primăria Coroieni. Un amănunt care trebuie subliniat este faptul că, atât construcția cât și toate dotările interioare sunt după ultimele norme europene și cele mai ridicate standarde de confort ale vremurilor în care trăim. Este suficient să menționăm că locuințele sunt de tip garsonieră, cu baie proprie, bibliotecă, frigider, televizor și acces la internet. Putem spune, întăriți în convingerea că nu greșim, că este unul dintre primele centre sociale de asemenea factură din toată țara.

Acest grandios proiect și rezultatul său, au fost posibile datorită implicării responsabile și energice de care a dat dovadă Domnul Primar Gavril Ropan care are o aplecare deosebită față de problemele sociale. Datorită acestei inițiative filantropice a domnului, peste 40 de persoane în vârstă își vor găsi liniștea și bucuria bătrâneților, iar prin trecerea sub patronajul și administrarea Episcopiei, acest așezământ nu-și va schimba niciodată destinația, ci va rămâne pentru totdeauna o casă a „Bunului Samarinean” care va ocroti pe cei abandonați, săraci, bolnavi și singuri, oferindu-le o bătrânețe fericită. Foto.

 • Paraclisul Maicii Domnului în Parohia Suciu de Jos

Astăzi, 03 august, de la ora 17.00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Slujba Paraclisului Maicii Domnului și a rostit un cuvânt de învățătură în biserica parohială din localitatea Suciu de Jos, Protopopiatul Lăpuş. După terminarea Paraclisului împreună cu părintele protopop Florin Stan și părintele paroh Marcel Vasoc au vizitat stadiul șantierului noii biserici care este în construcție. Foto.

 • Vizită la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia

Astăzi, 03 august, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a făcut o vizită la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia. Însoțit de Arhim. Macarie Motogna – starețul mănăstirii și Arhim. Ghelasie Maxim – economul, a vizitat Biserica nouă și stadiul actual al picturii. De asemenea, a vizitat șantierul Centrului Cultural-Monahal și Social „N. Steinhardt”, unde se lucrează la acoperișul turnului principal al edificiului. Foto.

 • Slujba Paraclisului la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Marţi, 1 august 2017, cu începere de la ora 17,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Soborul a fost format din preoţii slujitori ai Catedralei, în frunte cu Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul sfântului locaş, iar la strană au fost cântăreţii acestei biserici. Numărul credincioşilor a fost mare, mulţi dintre ei venind cu copiii împreună. După ce Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre necesitatea înmulţirii rugăciunii în zilele noastre şi a postirii după putere, pentru a mulţumi Maicii Domnului, a adresat câteva sfaturi de folos duhovnicesc credincioşilor: „Modelul suprem al Maicii Domnului astăzi este cel mai necesar în societatea şi lumea în care trăim. Pentru că trăim într-o lume care relativizează valorile, se desacralizează sau se secularizează, îndepărtându-se de Dumnezeu, respingând lucrarea lui Dumnezeu în viaţa oamenilor, a familiei, a comunităţilor şi a societăţii. Omul de azi a ales să meargă pe această cale, care este una îngrijorătoare, dacă nu înspăimântătoare. Fără Dumnezeu nu putem face nimic, iar modelul lucrării în parteneriat cu Dumnezeu ni l-a arătat Maica Domnului în chip desăvârşit.” Adresându-se credincioşilor, ca membri ai familiei creştine, Preasfinţitul Părinte Episcop le-a spus acestora că Maica Domnului este, în acelaşi timp, şi ocrotitoarea acesteia: „Fără Dumnezeu familia creştină este în derivă. Fără Dumnezeu societatea omenească este în derivă. Avem, însă, de la Dumnezeu pe Maica Domnului, ocrotitoare. Şi pilda, şi modelul ei pentru noi este o icoană.” De aceea, slujba Paraclisului Maicii Domnului este de ajutor în toate:

„Slujba Paraclisului este mult folositoare şi are cereri pentru toate nevoile şi necazurile noastre, dar şi rugăciuni de recunoştinţă, de multă evlavie şi credinţă faţă de Maica Domnului”, a concluzionat, la finalul cuvântului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Foto

 • Preasfințitul Părinte Iustin a luat parte la ceremonia investirii noului prefect și subprefect

Azi, 1 august, de la ora 11,30, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a luat parte la ceremonia investirii în funcția de prefect al județului Maramureș a domnului Vasile Moldovan și în cea de subprefect a domnului Alexandru Cosma. Ceremonia investirii a avut loc în sala „Bogdan Vodă” de la Palatul Administrativ din Baia Mare și a fost făcută în prezența domnului Mihai Dan Chirica, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. Ceremonia a început cu intonarea Imnului de Stat al României, după care Secretarul de stat Mihai Dan Chirica a dat citire celor patru hotărâri adoptate de Guvernul României, de încetare a exercitării funcțiilor publice de prefect și subprefect a domnilor Sebastian Mihai Lupuț și Gavriș Ardelean, respectiv de exercitare cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcțiilor publice de prefect și subprefect de către domnii Vasile Moldovan și Alexandru Cosma. S-au adresat celor prezenți Mihai Dan Chirica, Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean, fostul prefect Sebastian Mihai Lupuț, subprefectul proaspăt numit, Alexandru Cosma, și prefectul instituit în funcție, Vasile Moldovan. În cuvântul rostit, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a subliniat că între Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Instituția Prefectului Județul Maramureș au existat relații corecte, bazate pe loialitate, respect reciproc, în beneficiul credincioșilor din județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a dăruit celor doi nou numiți în funcțiile de reprezentanți ai Guvernului în județul Maramureș câte o Monografie-Album a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, devenită, deja, un simbol al municipiului Baia Mare și al județului Maramureș. Foto.

 • Comunicat de presă

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 85 de ani de via ț ă a Părintelui Profesor Academician Mircea Păcurariu: PĂRINTELE MIRCEA PĂCURARIU Un mare dar pentru Biserica noastră

La aniversarea a 85 de ani de via ț ă , Părintele Profesor Academician Mircea Păcurariu este perceput spiritual ca un mare dar al lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxă Română, tocmai pentru că sfin ț ia sa a înmul ț it darurile primite de la Dumnezeu şi le-a pus în slujba Bisericii, fiind astăzi o vie şi intensă con ș tiin ț ă de slujire eclesială, un specialist de renume în Istoria Bisericii Ortodoxe Române, un promotor erudit şi pasionat al spiritualită ț ii ortodoxe în ţară şi în contactele cu istorici şi teologi din străinătate. <continuare format pdf>

 • Cum să ne pregătim de Praznicul Adormirii Maicii Domnului – 15 August

Sfânta Biserică Ortodoxă a rânduit în fiecare an, înainte de slăvitul praznic al Adormirii Maicii Domnului, 2 săptămâni de post și rugăciune spre a mulțumi cu evlavie, credință și recunoștință pentru toate darurile pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră prin ocrotirea, mijlocirea și rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Postul Adormirii Maicii Domnului începe la 1 august și se încheie în ajunul sărbătorii, adică în 14 august. Când Praznicul Adormirii cade miercuri sau vineri, atunci este post cu dezlegare la pește și vin inclusiv în ziua Praznicului. Cunoscând evlavia credincioșilor Bisericii noastre Ortodoxe față de Maica Domnului, dar și râvna sfântă a Părinților slujitori ai sfintelor altare, precum și a monahilor mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, îndemnăm ca în toate cele 14 zile ale Postului Adormirii, la ceas de seară, să fie săvârșită slujba Paraclisului Maicii Domnului. De asemenea, îndemnăm preoții să pregătească credincioșii și, mai ales tinerii, în vederea pelerinajului care se face conform tradiției la sfintele noastre mănăstiri, pentru a încununa postul și rugăciunea cu darurile și binecuvântările primite de la Maica Domnului ca răspuns la dragostea, evlavia și cinstirea pe care i-o aducem ca fii adevărați ai iubirii Sale de mamă. Rugăm pe Maica Domnului să ne dăruiască mult spor și ajutor sfânt în lucrarea noastră duhovnicească spre a culege rod bogat.

† IUSTIN

Episcopul și Părintele preoților, monahilor şi credincioşilor
din Episcopia Maramureșului și Sătmarului

 • Târnosirea bisericii din Româneşti, Protopopiatul Satu Mare

Duminică, 30 iulie 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii ortodoxe cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitirie, Izvorâtorul de Mir", din Parohia Româneşti, Protopopiatul Satu Mare. Primire voievodală De o primire cu totul deosebită a avut parte chiriarhul locului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, la Româneşti. La intrarea în sat a fost aşteptat cu multă bucurie de primarul comunei Medieşu Aurit, Radu Iancu, de prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip, de viceprimarul Marian Torok, de primepitropul Ioan Racolţa, de alţi credincioşi şi oficiali. După sosire, Preasfinţitul Părinte Episcop, împreună cu oficialii, au urcat într-o frumoasă caleaşcă albă, trasă de doi cai negri, cu care au călătorit până în faţa bisericii, unde erau aşteptaţi de mulţimea de credincioşi. A fost o primire cu adevărat voievodală de care se bucură în satele din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului doar episcopii. Nici o altă oficialitate, judeţeană, naţională sau europeană, nu are parte de o primire cu caleaşcă, precum în epoca voievodală, decât Ierarhii Bisericii Ortodoxe. Slujba de târnosire Ca urmare a refacerii Sfântului Altar şi rezidirea Sfintei Mese şi confecţionarea unui proscomidiar nou, după noile cerinţe, cu materiale de foarte bună calitate, s-a impus târnosirea bisericii, după toate regulile canonice ale Bisericii Ortodoxe, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului. Totodată, la biserică au fost realizate mai multe lucrări de înnoire, precum sculptarea şi pictarea unui iconostas, lucrări la exteriorul zidurilor şi la fundaţie, cumpărarea unei uşi noi de intrare, padimentarea cu parchet a Sfântului Altar, cumpărarea unui policandru de 150 kg, introducerea încălzirii, renovarea acoperişului şi multe altele de dimensiuni mai mici. Astfel, au fost puse în piciorul Sfintei Mese, într-un tub de oţel inoxidabil, Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici, după ce Sfânta Masă a fost pregătită cu aghiazmă şi apă de trandafiri, unsă cu Sfântul şi Marele Mir, iar alături de Sfintele Moaşte a fost pus Documentul de Sfinţire, care atestă evenimentul istoric petrecut duminică, 30 iulie 2017. În cele patru colţuri ale Sfintei Mese s-au pus icoanele celor patru evanghelişti, gravate pe suport de granit, ca să aibă viaţă lungă. Sfânta Masă a fost îmbrăcată cu o pânză sfinţită, care simbolizează cămaşa lui Hristos, şi alte două veşminte de înfrumuseţare, iar pe Sfânta Masă au fost puse obiectele necesare oficierii cultului: Sfântul Antimis, Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie, candela, care nu are voie să se stingă. S-au făcut rugăciunile de târnosire de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu toată rânduiala care se cere. Iconostasul, interiorul şi exteriorul bisericii au fost unse cu Sfântul şi Marele Mir. Biserica din Româneşti a fost construită între anii 1871-1873. Sfânta Liturghie Arhierească De un sobor de peste 25 de preoţi şi diaconi a fost înconjurat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în timpul Sfintei Liturghii Arhiereşti, din care au făcut parte Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, pr. Dinu Ioan Nechita, parohul acestei biserici, preoţi din Protopopiatul Satu Mare. Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată pe o scenă amplasată în faţa bisericii. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Psaltică „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. La Sfânta Liturghie s-au mai rugat, alături de cei care l-au întâmpinat pe Întâistătătorul Eparhiei, şi deputatul Octavian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească, deputatul Ioana Bran, şi o mulţime de circa 1.500 de credincioşi, unii adăpostindu-se de căldura mare pe unde era umbra mai deasă şi în biserică. Cuvânt de învăţătură Un lămuritor cuvânt de învăţătură despre Evanghelia Zilei, a înmulţirii pâinilor, a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin credincioşilor de pe plaiurile pline de istorie ale Medieşului Aurit, din care face parte şi satul Româneşti. „Ce învăţăm noi din pericopa evanghelică de astăzi? În primul rând învăţăm ce însemnează un conducător adevărat, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Mântuitorul era Păstorul cel Bun, care-şi pune viaţa pentru oile Sale şi Acela Care a înţeles că n-a venit să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-şi dea sufletul preţ de răscumpărare pentru mulţi. El vedea că elita politico-religioasă a poporului evreu, cărturarii şi fariseii, derapaseră mult de la menirea ei. Nu mai conducea poporul, îl asuprea. Îl batjocorea. Îl desconsidera.” Dar înmulţirea pâinilor este un gest mult mai profund, făcut cu scop eshatologic: „Prin înmulţirea pâinilor, Mântuitorul a vrut să arate şi să pregătească poporul pentru ceea ce urmau să primească în dar de la Dumnezeu: Trupul şi Sângele Fiului Său. Prin Pătimire, Răstignire, Moarte şi Înviere, nouă ne-a lăsat Mântuitorul, sub chipul pâinii şi al vinului, Trupul şi Sângele Său, cu Care să ne împărtăşim şi care sunt arvuna Învierii şi a vieţii veşnice.” Hirotesire

Pentru strădania de a reînnoi biserica ridicată în secolul al XIX-lea şi a o aduce la standarde contemporane, dar şi pentru modul în care păstoreşte duhovniceşte credincioşii din parohie, preotul Dinu Ioan Nechita a fost hirotesit iconom-stavrofor. Diplome de vrednicie au primit Consiliul Parohial, primarul, viceprimarul, cântăreţul bisericesc Cristian Robaş şi alţi binefăcători. Foto.

 • Întâlnirea Tinerilor Creştin Ortodocşi de la Bistriţa 2017

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, şi Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, au participat sâmbătă, 29 iulie 2017, la Întâlnirea Tinerilor Creştin Ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului, care are loc la Bistriţa, în zilele de 29 şi 30 iulie 2017. Împreună cu cei 1.200 de tineri de pe cuprinsul Mitropoliei, participă şi 150 de tineri din asociaţiile tinerilor ortodocşi din cel 8 protopopiate al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, conduşi de Arhid. Alexandru Gaborean, inspector pentru catehizarea tineretului. La ora 10,00 a avut loc Slujba Te-Deum-ului, urmată de festivitatea de deschidere a întâlnirii, în cadrul căreia au rostit cuvinte de bun venit autorităţile municipale şi judeţene şi cuvinte de învăţătură Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei şi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. După festivitatea de deschidere, tinerii s-au deplasat la Sala Polivalentă, unde Părintele Conf. Univ. Dr. Constantin Necula a susţinut conferinţa intitulată „Demnitatea tinereţii în Hristos”. Au urmat discuţii pe grupe de tineri şi workshop-uri în Şcoala Gimnazială „Sfântul Ştefan cel Mare”, în Liceul Sportiv şi în Colegiul Tehnic „Infoel”. De la ora 18,00 s-a pornit în „Procesiunea Bucuriei”, în frunte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei şi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pe un traseu de la Biserica „Sfânta Ana” (Big), până la Biserica de la Coroana. Pe traseu, tinerii au cântat pricesne şi cântece patriotice, exprimându-şi bucuria trăirii tinereţii prin credinţa în Hristos Domnul şi Mântuitorul lumii. Ajunşi la Biserica de la Coroana, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat rugăciunea de seară şi a rostit o meditaţie. Întâlnirea Tinerilor Creştin Ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului se încheie azi după amiază.

„Arta mântuirii în Ortodoxie este arta lăsată de Biserică şi învăţată de Părinţii Bisericii, le-a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin tinerilor de la Reuniune. Creştinismul nu este modă. Creştinismul nu poate renunţa la principii şi la valori. Nu poate renunţa la Biblia cea sfântă. La Sfânta Scriptură. Nu poate face o altă Biblie pentru lumea cu slăbiciuni de astăzi şi cu modul de gândire necreştin, desacralizat şi secularizat.” Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a patronat Zilele Culturale „N. Steinhardt”

Vineri, 28 iulie 2017, cu începere de la ora 11,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a luat parte şi a patronat manifestările din cadrul Zilelor Culturale „N. Steinhardt”, ediţia a XIX-a, de la Catedrala Episcopală „SfântaTreime” din Baia Mare, în calitate de preşedinte de onoare. Vernisarea expoziţiei de icoane De peste 10 ani, manifestările culturale dedicate marelui eseist şi om de cultură N. Steinhardt, organizate şi desfăşurate la mănăstirile Rohia şi Rohiiţa, se încheie cu o expoziţie de icoane pictate în tabăra din aceste două mănăstiri şi este găzduită de Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Şi anul acesta, dedicat pictorilor de biserici şi iconarilor de pe cuprinsul Patriarhiei Române, a avut loc tabăra de pictură pentru icoane la Mănăstirea Rohiiţa, la care au participat 13 pictori, ce au realizat 17 lucrări, icoane pe lemn, pe sticlă şi cruci sculptate. Expoziţia a fost găzduită de sala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din cadrul Muzeului Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, alături de expoziţia permanentă de carte veche şi de picturi restaurate în Episcopie. Prezentarea expoziţiei de icoane realizate în timpul taberei a fost făcută de muzeograful Dumitriţa Filip, iar despre rolul icoane în Biserică a vorbit Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu şi pictură bisericească. Vorbind despre diferenţa dintre un artist pictor şi un iconar, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a subliniat: „Când pictorul face un tablou, acesta este plin de sine şi de talentul lui. Când un iconar pictează o icoană este plin de Dumnezeu. De aceea icoana este nepreţuită şi nu se semnează. Pictorul este fascinat de creaţia lui, iconarul este fascinat de inspiraţia lui. Pictorul se roagă când lucrează şi vorbeşte cu Dumnezeu. Aceasta este diferenţa între icoană şi tabloul religios. Faţa unui tablou religios ne creează admiraţie, ne hrăneşte mintea. În faţa unei icoane suntem plini de contemplaţie, ne hrănim sufletul ”, a spus Preasfinţitul Părinte Iustin. Lansare de carte Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, preşedintele de onoare al Fundaţiei „N. Steinhardt”, a participat, după vernisarea expoziţiei de pictură, la lansarea cărţii „N. Steinhardt despre Eliade, Cioran, Ionescu şi Noica”, care a avut loc în sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Volumul, îngrijit de Florian Roatiş, a apărut în colecţia „eseuri şi confesiuni” a Editurii Polirom din Iaşi şi cuprinde „articole scrise de N. Steinhardt despre cei patru cunoscuţi reprezentanţi ai generaţiei 27”, „…cele mai multe dintre acestea, adică 22, au fost publicate de Steinhardt în reviste şi reluate în volumele sale antume”, după cum se precizează în „Notă asupra ediţiei”, întocmită de Florian Roatiş. Despre N. Steinhardt şi volumul recent apărut au vorbit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, Preşedintele Fundaţiei „N. Steinhardt”, Arhim. Dr. Macarie Motogna, preşedintele executiv al Fundaţiei „N. Steinhardt” şi stareţul Mănăstirii Rohia, moderatorul lansării cărţii, Conf. Univ. Dr. Florian Roatiş, îngrijitorul ediţiei, vicepreşedinte al Fundaţiei „N. Steinhardt”, Emanuela Stoleriu, redactor şef al Editurii Polirom, la care a apărut cartea şi la care se publică Integrala N. Steinhardt, din care au apărut 18 volume, Conf. Univ. Dr. George Ardeleanu, de la Universitatea Bucureşti, biograful lui N. Steinhardt, Pr. Prof. Univ. Dr. Ştefan Iloaie, de la Facultatea de Teologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, Pr. Ioan Pintea, directorul Bibliotecii „George Coşbuc” din Bistriţa, unul din ucenicii lui N. Steinhardt, Pr. Dr. Nicolae Dura din Viena. În sală au fost membrii Fundaţiei N. Steinhardt, consilierii eparhialii Pr. Dr. Cristian Ştefan şi Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, pictorii iconari din tabără, stareţi şi monahi, cadre universitare, oameni de cultură din judeţ, public interesat. S-au spus lucruri importante şi interesante, definitorii despre N. Steinhardt, viaţa şi opera sa, din perspectiva universalităţii sale, pentru că este cunoscut şi tradus peste hotare în limbi de circulaţie mondială. S-a comentat opera sa din mai multe perspective, începând cu cea filosofică. „Este un moment solemn, a spus Preasfinşitul Părinte Episcop Iustin, în care comemorăm pe cei care au avut un rol hotărâtor la cumpăna dintre secole şi milenii, şi anume cei care au avut curajul şi îndrăzneala să apere valori nemuritoare, valori veşnice, cum este cultura şi credinţa, iubirea de Dumnezeu, iubirea de neam, iubirea de ţară. Părintele Nicolae Delarohia, chiar dacă este evreu de neam, a fost un român deosebit, prin faptul că s-a cununat cu ţara noastră, aşa cum s-a logodit cu Rohia, pentru veşnicie, şi din această logodnă acest ţinut a avut un beneficiu intelectual şi moral extraordinar. Rohia a fost considerată o mănăstire în rezistenţă, până la urmă, prin faptul că a îndrăznit să-l primească pe Steinhardt la Rohia. Din textul pe care l-a publicat domnul Florian Roatiş, „Cu Noica la Rohia”, reiese că Rohia i-a căzut dragă de la prima întâlnire şi n-a mai stat pe gânduri, pentru că nici stareţul de la Rohia n-a stat pe gânduri, părintele Serafim Man, atunci când a bătut în poarta mănăstirii, cum au stat alţii şi au făcut calcule despre ce se va putea întâmpla dacă vor avea în interiorul mănăstirii un fost deţinut politic. Aşa că subliniază în mod deosebit că Rohia l-a desăvârşit. Prin Rohia şi dânsul s-a desăvârşit şi Rohia îi datorează notorietatea şi prestigiul internaţional. Pentru că n-a fost un monah cum suntem cei ai locului, de cuprindere naţională, ci a fost un om de cultură de cuprindere internaţională”, a concluzionat Preasfinţitul Părinte Iustin al Maramureşului şi Sătmarului. Parastasul după Părintele Nicolae Joi, 27 iulie 2017, după Slujba Vecerniei, în cimitirul Mănăstirii Rohia, unde îşi doarme somnul de veci marele eseist, s-a oficiat Slujba Parastasului după cel care a fost Monahul Nicolae Delarohia, adică N. Steinhardt, la care au fost prezenţi membrii Fundaţiei „N. Steinardt”, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, monahii Mănăstirii Rohia, pictorii iconari din tabăra de la Mănăstirea Rohiiţa, oameni de cultură din judeţ, pelerini ajunşi întâmplător la acea oră la mănăstire. Slujba Parastasului a fost oficiată de Părintele Arhim. Dr. Macarie Motogna, preşedintele executiv al Fundaţiei „N. Steinhardt” şi stareţul Mănăstirii Rohia, împreună cu obştea mănăstirii pe care a iubit-o atât de mult Monahul Nicolae. Masa rotundă la Mănăstirea Rohiiţa Toţi cei prezenţi la Parastasul de la Cimitirul Mănăstirii Rohia s-au deplasat, apoi, la Mănăstirea Rohiiţa, unde, după masa de seară, a avut loc, cu începere de la ora 19,00, masa rotundă sub genericul „De la Jilava la Rohia: N. Steinhardt şi mărturisirea credinţei”, pentru că ne aflăm în „Anul comemorativ al apărătorilor credinţei în timpul comunismului”. Masa rotundă a fost moderată de Arhim. Dr. Macarie Motogna, preşedintele Fundaţiei „N. Steinhardt” şi stareţul Mănăstirii Rohia. La masa rotundă a participat şi doamna Maria Peicin, din Cluj-Napoca, în casa căreia marele eseist adăsta şi rămânea de mas când ajungea în capitala Transilvaniei. Au luat cuvântul aceleaşi personalităţi care au vorbit la lansarea de carte, pomenite mai sus, plus scriitorii Emilian Cira şi Adrian Mureşan din Cluj-Napoca, ce aprofundează opera steinhardtiană prin studii aprofundate, şi Prof. Univ. Dr. George Achim, de la Nordul băimărean, ale căror sublinieri s-au oprit asupra personalităţii marelui eseist şi a modului cum a fost ea influenţată de hotărârea mărturisirii în Hristos Domnul, Mântuitorul lumii, pentru că vorbim de o convertire de la iudaism la creştinism şi, în acelaşi timp, de un mare mărturisitor al acestei credinţe.

A XIX-a ediţie a Zilelor Culturale „N. Steinhardt” a cunoscut un mare succes în rândul intelectualilor prezenţi, fiind una din cele mai reuşite ediţii din câte au avut loc. Foto.

 • BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ PLĂTEȘTE TAXE ŞI IMPOZITE

În urma reapariției în spațiul public a insinuării că Biserica Ortodoxă Română nu plătește impozite către stat și a discuției referitoare la o nouă formulă de impozitare a cultelor religioase din România, Patriarhia Română face următoarele necesare precizări: - orice răspândire în spațiul public a informației (false) că Biserica nu plătește impozite este nocivă și denaturează grav dezbaterea publică asupra relației dintre stat și cultele religioase; - cultele religioase au un statut fiscal similar cu al ONG-urilor, partidelor politice, sindicatelor, universităților etc., adică fondurile care circulă în interiorul organizației sunt menite să consolideze organizația și să înlesnească buna ei funcționare, în beneficiul societății în mijlocul căreia aceasta activează. Astfel, statul înțelege să faciliteze cetățenilor exercitarea libertății religioase, la fel cum, de exemplu, neimpozitând donațiile și contribuțiile membrilor partidelor politice, statul înlesnește exercitarea drepturilor și opiniilor politice, sau, în cazul sindicatelor, exercitarea drepturilor sociale; - la fel ca toate cele 18 culte religioase din Romania, Biserica Ortodoxă Română nu beneficiază de privilegii fiscale, ci de facilități fiscale, ca expresie a regimului democratic în care cetățenii sunt încurajați și sprijiniți să-și exercite drepturile și libertățile, între care libertatea religioasă este unul dintre cele fundamentale. Niciun stat democratic nu exercită o presiune fiscală inutilă pe organizațiile societății civile, tocmai pentru că acestea își împlinesc vocația și misiunea fără intermedierea statului; - singurele venituri ale cultelor religioase din Romania (și din spațiul Uniunii Europene) care sunt scutite de impozitare sunt cele provenite din vânzarea obiectelor de cult și contribuții (nu taxe) pentru nunți, botezuri și alte servicii religioase, care nu sunt activități comerciale. Pentru aceste contribuții se emit și trebuie să se emită chitanțe. Fondurile provenite din aceste surse, menite să sprijine autofinanțarea, rămân exclusiv în circuitul intern și sunt reinvestite în întreținerea și repararea lăcașurilor de cult, precum și în numeroasele activități cu caracter social-filantropic. În acest moment, Biserica Ortodoxă Română este instituția cu cea mai mare și intensă activitate filantropică din Romania. - Biserica Ortodoxă Română plătește impozit pe clădiri și terenuri aflate în folosință, pe salariile angajaților (personal clerical și neclerical), precum și pe orice venit obținut dintr-o activitate cu caracter economic, dacă fondurile rezultate din acea activitate nu sunt direcționate către opere social-filantropice, religioase, educaționale și culturale. Toate contractele comerciale/economice încheiate de Biserică cu terți sunt supuse impozitării, dacă surplusul de bani nu este direcționat către repararea și întreținerea lăcașurilor de cult sau către opere de natura celor menționate; - Biserica Ortodoxă Romană, ca și celelalte culte religioase, este impozitată de către stat și beneficiază de anumite facilități fiscale, exact ca orice altă organizație a societății civile, inclusiv pentru efortul și capacitatea cultelor religioase de a integra peste 99,8% din populația rezidentă a României; - astăzi, independent de numărul și dimensiunea proprietăților confiscate de stat de-a lungul timpului, începând cu regimul lui Alexandru Ioan Cuza și culminând cu regimul comunist, tema retrocedărilor are de-a face cu reconstituirea dreptului fundamental la proprietate și nu trebuie pusă în balanță cu aceea a facilităților fiscale. Biserica merită menținerea unui statut fiscal similar cu acela al altor organizații ale societății civile (bazat pe facilități fiscale, nu privilegii), indiferent dacă i se retrocedează toate proprietățile confiscate sau nu se întâmplă acest lucru; - Biserica Ortodoxă Română este formată în mod organic din mai multe mitropolii, care s-au întemeiat cu mult înainte de anul 1863, când a fost emisă Legea secularizării averilor mănăstirești. Mitropolia Ţării Româneşti şi cea a Moldovei au luat naştere în secolul al XIV-lea, în acelaşi timp cu întemeierea acestor două state medievale româneşti. Dobândirea autocefaliei BOR (1885) și ridicarea sa la rangul de Patriarhie (1925) arată limpede că Biserica Ortodoxă Română exista, nu că nu exista ca instituție anterior anului 1863. Așadar, bunurile sale confiscate prin Legea secularizării averilor mănăstirești îi aparțineau deja de secole. <format pdf>

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

 • Preasfințitul Părinte Episcop Iustin - revedere după un sfert de secol

Marți, 25 iulie 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, cu ocazia întâlnirii de 25 de ani de la terminarea Facultății de Teologie, la care au slujit sau au asistat și foștii studenți ai Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu veniți pentru revedere. În timpul Sfintei Liturghii a fost oficiată Slujba Parastasului după profesorii și cursanții trecuți la Domnul în acest sfert de secol. După Sfânta Liturghie a fost săvârșită Slujba Te-Deum-ului de mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra absolvenților în cei 25 de ani de la absolvire.

Un alt moment important și emoționant a fost cel al „strigării” catalogului, care a avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu”, când fiecare absolvent a răspuns „prezent” și a prezentat celor de față împlinirile în sfertul de secol care a trecut. Foto.

 • Sâmbătă, 29 iulie 2017, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va participa începând cu ora 17.00 la Procesiunea organizată cu ocazia Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului, în municipiul Bistriţa. Foto.

 • Zilele culturale Monahul Nicolae Delarohia. Ediţia a nouăsprezecea

Program - În perioada 20 – 28 iulie are loc tabăra de pictură la Mănăstirea Rohiiţa, coordonată de către pictorul Sergiu Andruşcă.   Joi, 27 iulie 2017

 • De la ora 15,00, la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia se va întruni colectivul redacţional al Integralei N. Steinhardt cu redactorul şef al Editurii Polirom, Emanuela Stoleriu. La ora 17,00 slujba Vecerniei, iar de la ora 17,30 slujba Parastasului de pomenire pentru Părintele Nicolae, la împlinirea a 105 ani de la naşterea sa.
 • De la ora 19,00, la Mănăstirea Rohiiţa, va avea loc Masa rotundă cu tema: De la Jilava la Rohia: N. Steinhardt și mărturisirea credinţei. La această masă rotundă sunt invitaţi să participe membrii Fundaţiei N. Steinhardt, preoţi, monahi, oameni de cultură şi tineri dornici de-a cunoaşte personalitatea Monahului Nicolae şi modul lui de-a mărturisi pe Hristos într-o perioadă represiv-atee.

Vineri, 28 iulie 2017 Ora 11,00 – La Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în Sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, va avea loc lansarea volumului N. Steinhardt despre Eliade, Cioran, Ionescu şi Noica – îngrijit de Conf. Univ. Dr. Florian Roatiş, Editura Polirom, Iaşi, 2017. De la intrarea sa în literatură sub semnul lui Antisthius şi până în ultima parte a vieţii, N. Steinhardt a consacrat mai multe scrieri personalităţilor şi operelor lui Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu şi Constantin Noica. Pe lângă articolele apărute de-a lungul timpului în diferite volume antume sau postume, ediţia de faţă include alte două texte despre Noica, rămase în reviste, şi două despre Eliade, dintre care unul inedit, descoperit în Arhiva Mănăstirii Rohia.” (Florian Roatiş) Despre cel mai recent volum al Monahului Nicolae vor lua cuvântul: Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Florian Roatiş, îngrijitorul volumului, George Ardeleanu şi Pr. Ştefan Iloaie, Vicepreşedinţi ai Fundaţiei „N. Steinhardt”, Emanuela Stoleriu, redactor şef al Editurii Polirom, Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii „Petre Dulfu” din Baia Mare, Pr. Ioan Pintea, directorul Bibliotecii „George Coşbuc” din Bistriţa etc. La ora 12,00, în Muzeul Episcopal „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Catedrala Episcopală, va avea loc vernisarea expoziţiei de icoane realizate în timpul taberei de pictură din cadrul celei de-a nouăsprezecea ediţii a Zilelor Culturale N. Steinhardt. Despre Rolul icoanei în Biserică va vorbi P.C. Părinte Virgil Jicăreanu, consilier eparhial al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, anul 2017 fiind declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti. Sâmbătă, 29 iulie 2017 De la ora 10,00, la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia va avea loc şedinţa ordinară a Fundaţiei N. Steinhardt în care se vor discuta probleme curente şi posibilitatea de-a oferi burse pentru tineri de liceu şi studenţi. Foto.

Arhim. Macarie Motogna, - Preşedintele executiv al Fundaţiei N. Steinhardt

 • Târnosirea bisericii din Ilba, Protopopiatul Baia Mare

Duminică, 23 iulie 2017, de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Slujba de târnosire şi Sfânta Liturghie Arhierească şi a rostit cuvânt de învăţătură, la biserica parohială din Ilba, Protopopiatul Baia Mare, Preot paroh Ioan Zorel Buia, în fruntea unui important sobor de preoţi. Sfânta Slujbă a târnosirii Înconjurat de un sobor de 25 de preoţi slujitori din Baia Mare şi parohiile învecinate, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Slujbă a târnosirii, după toate regulile Bisericii Ortodoxe, explicând credincioşilor din biserică şi din afara ei ceea ce se petrece în Altar în fiecare etapă a sfinţirii, până la finalul Slujbei de târnosire, astfel încât fiecare credincios să înţeleagă pe îndelete în ce constă această slujbă unică în viaţa unei biserici şi ce înseamnă biserica sfinţită în viaţa unei comunităţi creştin-ortodoxe. Hramul bisericii este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Protopopul de Baia Mare, pr. Fabian Coroian, a citit credincioşilor Documentul de Sfinţire, care se pune în piciorul Sfintei Mese, în care sunt cuprinse toate datele despre biserică şi înnoirea ei, iar odată cu el sunt aşezate Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici, pentru că aceştia sunt după chipul Mântuitorului. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin le-a explicat credincioşilor ce reprezintă Sfintele Moaşte de Sfinţi Mucenici, de ce se unge Sfânta Masă cu Sfântul şi Marele Mir, ce reprezintă cei patru Evanghelişti puşi în colţul Sfintei Mese şi fiecare în ce colţ se pune şi pentru ce se pune acolo, ce reprezintă învelişurile Sfintei Mese, de ce se sfinţeşte biserica cu Sfântul şi Marele Mir, atât în exterior, cât şi în interior etc. „Biserica se unge în 7 părţi, la sfinţire, pentru că cele 7 Sfinte Daruri să se pogoare asupra credincioşilor în timpul Sfintelor Slujbe. Biserica nu este o casă de adunare. N-are nimic în comun cu aceasta, a spus Preasfinţitul Episcop Părinte Iustin. Biserica este casa lui Dumnezeu şi a Sfinţilor. Este izvorul sfinţeniei. Biserica izvorăşte har şi sfinţenie şi mântuire prin lucrarea ei în lume, prin slujirea preoţilor şi a Episcopilor, care sunt urmaşii Sfinţilor Apostoli trimişi direct de Mântuitorul.” Slujba de târnosire a fost urmată de binecuvântarea a două cruci de marmură, amplasate în faţa bisericii. Sfânta Liturghie Arhierească Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească pe o scenă ridicată în curtea bisericii. Din soborul slujitor au făcut parte Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, Pr. Dr. Vasile Augustin, Vicar Administrativ, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial, Pr. Daniel Tirean, inspector eparhial, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Drd. Vasile Gabriel Băban, preot militar, Pr. Dr. Vasile Costin din Ilba Handal, Pr. Vasile Fodoruţ din Baia Mare, preoţi din parohiile învecinate. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de muzică bizantină „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, şi de corul bisericii parohiale, dirijori Prof. Lotica Vaida şi Prof. Simion Vaida. Mulţime mare de credincioşi A fost o zi foarte călduroasă, cu 34 grade C la umbră, dar acest lucru nu i-a oprit pe credincioşi acasă, ci au venit cu toţii, din tot satul, şi chiar din satele învecinate, din oraşul Seini şi din municipiul Baia Mare, pentru a se ruga împreună cu Ierarhul lor pentru vremuri mai luminoase şi un trai mai bun şi mai spornic. O bună parte din ei s-au adăpostit de căldură în biserică, unde era mai răcoare, aceasta devenind neîncăpătoare. Tuturor le-au fost puse la dispoziţie sticle cu apă rece, pentru ca să-şi astâmpere setea fizică, lucru lăudat de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. În rândul credincioşilor lume aleasă: senatorul Sorin Bota, preşedintele Consiliului Judeţean – Gabriel Zetea, fostul prefect de Maramureş – Viorel Deghid, primarul din Seini – Gabriela Tulbure, primarul comunei Cicârlău, de care aparţine satul Ilba – Sorin Lupşe, fostul primar Nicolae Sabău al Cicârlăului, binecunoscut ca rapsod popular. Cuvânt de învăţătură Un vast cuvânt de învăţătură, cu multe lucruri de luat aminte şi referiri la viaţa contemporană, a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la pericopa evanghelică a duminicii, a vindecării celor doi orbi şi a unui mut. „Mântuitorul săvârşea minuni nenumărate, pentru că de aceea s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu şi s-a făcut om, a venit între oameni, să simtă durerile şi necazurile lor, să se solidarizeze cu ei în suferinţă, să le mângâie singurătatea, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Conducătorii nu erau deloc miloşi cu poporul. De aceea, zice Mântuitorul: Milă îmi este de popor, pentru că este ca şi oile fără păstor. Era Singurul căruia îi era milă de popor, pentru că a venit sub chipul Păstorului cel Bun. A zis: Eu sunt Păstorul cel Bun. Păstorul cel Bun îşi pune viaţa pentru oile sale. Iar cel care nu-i păstor, care-i năimit, când vede lupul că vine, lasă oile şi fuge. Şi lupul răpeşte şi risipeşte turma.” Iar de aici până la tragerea învăţămintelor despre păstori şi păstoriţi, calea a fost scurtă, iar concluzia surprinzătoare, dar adevărată: „Doamne mulţi conducători şi păstori năimiţi avem în vremurile pe care le trăim, mulţi de tot. Să-i căutăm pe păstorii cei adevăraţi! Aceia care nu-şi fac multă publicitate în rândul oamenilor şi trăiesc cu discreţie şi păstoresc cu devotament. Şi conduc cu sinceritate, slujind poporul. Nu stăpânindu-l în mod tiranic. Noi nu suntem chemaţi să stăpânim poporul în mod tiranic, ci să-l slujim. Fiecare, indiferent de alegere sau numire, când primeşte o demnitate, este chemat la slujire şi responsabilitate. Să facă pentru ceilalţi, nu pentru el. Nimeni nu a făcut mai mult bine decât Mântuitorul. Şi cu ce preţ! Că până la urmă şi-a pus viaţa pentru mântuirea oamenilor, pentru că aşa a trebuit să se împlinească Scriptura.” Hirotesire şi diplome de vrednicie În semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii, părintele paroh Ioan Zorel Buia a fost hirotesit iconom-stavrofor. Diplome de vrednicie au primit: Consiliul Parohial, Comitetul Parohial, Sorin Lupşe – primarul comunei Cicârlău, Consiliul Local, senatorul Sorin Bota, foştii primari ai comunei: general (r) Vasile Zete şi Nicolae Sabău, prim-epitropul Nicolae Medveş, Dr. Zamfir Frenţiu şi Prof. Lotica Vaida, dirijorul corului parohial. Istoricul bisericii

Zidită între anii 1925-1926, din piatră şi cărămidă, biserica a cunoscut în timpul păstoririi preotului Ioan Zorel Buia un vast proces de renovare interioară şi exterioară, în care se remarcă reorganizarea Sfântului Altar, rezidirea Sfintei Mese şi a proscomidiarului, refacerea parţială a picturii, precum şi ample lucrări la casa parohială. Biserica din Ilba se distinge şi printr-un clopot mare, de două tone, turnat la Galaţi, în 1948. Foto.

 • Hramul Mănăstirii “Sfântul şi slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul” Dealu Mare

Joi, 20 iulie 2017, sărbătoarea Sfântului şi slăvitului Prooroc Ilie Tesviteanul, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Dealu Mare, din Protopopiatul Lăpuş, cu ocazia hramului. O primire cu mare bucurie La sosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost primit cu mare bucurie de primarul comunei Coroieni, Gavril Ropan, îmbrăcat într-un superb costum popular din zona Suciu de Sus, de unde se trage, de grupuri de credincioşi şi credincioase îmbrăcate în costume populare, de copii, care l-au aşteptat chiriarhul locului cu pâine şi sare. Pe faţa tuturor se putea citi bucuria sosirii Episcopului la această mănăstire, una din cele 6 câte există în Ţara Lăpuşului. Un sobor ales Din soborul de peste 35 de preoţi slujitori au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, pr. Mihai Gheduţiu, secretarul Protopopiatului Lăpuş, proin-protopop de Lăpuş pr. Ioan Ciceu, Sincel Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii, preoţi din parohiile lăpuşene. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. O vreme deosebit de frumoasă şi călduroasă a fost în ziua hramului Mănăstirii „Sfântul şi slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Dealu Mare, iar credincioşii s-au putut aşeza la umbra copacilor care înconjoară mănăstirea. Poate şi ziua frumoasă a făcut ca la hramul din acest an să vină un număr record de credincioşi din Ţara Lăpuşului, dar şi de mai departe, numărul lor fiind estimat la peste 3.000. Cuvânt de învăţătură despre viaţa Sfântului şi slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul Un cuvânt de învăţătură cuprinzător despre viaţa Sfântului, slăvitului şi marelui Prooroc Ilie Tesviteanul, însoţit de sfaturi duhovniceşti, a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului. Referitor la ducerea poporului în rătăcire de către regele Ahab, prin închinarea la idoli, precum Baal, petrecute în vremea slăvitului şi marelui Proroc Ilie Tesviteanul, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a spus, referitor la răspunderea pe care o au conducătorii în privinţa călăuzirii lui pe calea credinţei în Dumnezeu: „Poporul are conducători. Conducătorii trebuie să ţină cu poporul şi cu legea lui. Nu poporul să fie dus în rătăcire de conducători. Pentru că poporul întotdeauna are dreptate, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Că simte. Are instinct unde este adevărul. Mulţimea simte şi trăieşte în comuniune cu strămoşii şi în relaţie cu Dumnezeu. Şi în relaţie cu generaţiile care vor veni. De fiecare dată, o generaţie este o verigă între cei ce au plecat şi între cei ce vor veni. Simte poporul. Intuieşte poporul şi când este dus la rătăcire. Să nu fie, să nu ne fie niciodată aşa ceva. Pentru, că iată, conducătorii de astăzi ai lumii, care se secularizează, se păgânizează, se înstrăinează, Îl alungă pe Dumnezeu din lume, încât zice lumea de astăzi: nu mai avem nevoie de Dumnezeu.” Când Dumnezeu este alungat din lume, natura este cea care restabileşte adevărul: „Când omenirea Îl va alunga pe Dumnezeu din lume, va ajunge în situaţia aceea, în care va fi mustrată omenirea şi pedepsită, nu de Dumnezeu, că nu e tiran, pedepsită de însăşi creaţia lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu trimite încercările, dă drumul stihiilor. Lasă să se manifeste haotic şi atunci se răzbună natura. Natura devine duşmanul omului când omul încalcă legile ei, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Că natura şi necuvântătoarele păzesc legile lui Dumnezeu, aşa cum le-a aşezat Dumnezeu. Oamenii, însă, cu toate că au raţiune şi înţelepciune, calcă şi falsifică legile lui Dumnezeu. Le calcă în picioare. Şi atunci, dacă şi conducătorii, şi poporul cad din credinţa moşilor şi a strămoşilor, atunci pot veni încercări cutremurătoare şi înspăimântătoare. Să nu fie. Să ne ferească Dumnezeu de aşa ceva. Noi să ne ţinem legea cu orice preţ. Până la sacrificiu. Suntem datori”, a spus în încheiere Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Hirotesirea stareţului Ioil

Stareţul Ioil Nicoară a fost hirotesit protosinghel, pentru felul cum gospodăreşte mănăstirea şi pentru încheierea studiilor universitare teologice. La rândul său, noul protosinghel Ioil a dăruit Preasfinţitului Episcop Iustin, pentru Muzeul Episcopiei, o icoană cu Sfântul Iosif Mărturisitorul, ocrotitorul Episcopiei. Foto.

 • La Palatul Administrativ din Baia Mare a avut loc miercuri, 19 iulie, o întâlnire la care au participat prefectul Sebastian Mihai Luput, Preasfintitul Părinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Sătmarului si consilierii pr. Virgil Jicărean si pr. Teodosie Bud din partea Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Sătmarului, Aura Pintea, inspector în cadrul Directiei Judetene pentru Cultură Maramures, cpt. Marian Pitis, sef Inspectie prevenire, si cpt. Marian Buciuman, din partea   Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgentă “Gheorghe Pop de Băsesti” Maramures, Ioan Micle si Traian Fodor, din partea Institutiei Prefectului - Judetul Maramures.

Întâlnirea va fi urmată de semnarea unui protocol între institutiile mentionate, având scopul ca acestea să colaboreze pentru protejarea si punerea în valoare a monumentelor istorice, pentru informarea reciprocă si pentru a avea o actiune unitară în spiritul legislatiei în vigoare în domeniul monumentelor istorice si al protectiei civile.

Prin acest protocol se va constitui un grup de lucru care va evalua situatia monumentelor istorice din patrimoniul Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Sătmarului, situate în judetul Maramures. În final, grupul de lucru va emite recomandări în vederea conservării acestor monumente. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în tabăra „Dragoste şi prietenie”

Timp de câteva ore, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a aflat în tabăra „Dragoste şi prietenie”, organizată de Pr. Dr. Florin Stan, parohul bisericii cu hramul „Înălţarea Domnului” din Tg. Lăpuş. Tabăra, care este găzduită la o cabană din Groşii Ţibleşului, se află la a XIII-a ediţie şi întruneşte copii din Tg. Lăpuş şi cele 13 sate aparţinătoare oraşului, împreună cu preoţii şi profesorii de religie ai copiilor.

La ediţia de anul acesta, 50 de copii şi adulţi au desfăşurat un program catehetic, prin rugăciuni, cântece, jocuri adecvate şi multă voie bună, în perioada 17-20 iulie, încheiat cu un frumos foc de tabără în preziua plecării. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului a participat azi după amiază, marţi 18 iulie 2017, la recepţia lucrărilor fizice executate până în momentul de faţă la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a apreciat calitatea lucrărilor executate, pe care le-a urmărit în amănunţime de-a lungul anilor, fiind de atâtea ori pe şantier, urcând chiar şi în vârful cupolei centrale, şi şi-a exprimat speranţa că lucrările ce se vor efectua de acum înainte vor executate într-un timp cât mai scurt posibil. Din comisia de recepţie au făcut parte şi proiectanţii Catedralei, care au furnizat comisiei detaliile cerute.

Comisia de recepţie a apreciat respectarea proiectului general, cât şi a detaliilor de execuţie. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a efectuat o vizită duhovnicească la elevii care se află în Tabăra creştină de la Luna Şes, Protopopiatul Oaş. Tabăra, care se intitulează „Hristos în mijlocul nostru”, este coordonată de Pr. Marcel Ioan Malanca, protopopul de Oaş, ajutat de un grup de preoţi din parohiile învecinate.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a înmânat copiilor din tabără iconiţe, dulciuri şi sucuri şi le-a vorbit despre importanţa şi frumuseţea vieţii noastre, despre credinţa în Dumnezeu şi Fiul Său, despre rostul rugăciunilor noastre zilnice adresate Domnului nostru Iisus Hristos, Care este cu noi mereu, despre faptele bune pe care fiecare copil trebuie să le facă după puterea sa. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a târnosit Paraclisul Mănăstirii Petrova

Duminică, 16 iulie 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a târnosit Paraclisul Mănăstirii Petrova din demisolul noii biserici a mănăstirii, înconjurat de un sobor de preoţi. Paraclisul a primit ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, cinstit în 27 iulie.   Slujba târnosirii Oficiată după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe, Sfânta Slujbă a târnosirii Paraclisului bisericii Mănăstirii Petrova a fost mult aşteptată de obştea mănăstirii, cât şi de credincioşii din satele din jur. La Slujba târnosirii a participat, alături de mai multe mii de credincioşi, şi primarul comunei Petrova, ing. Ioan Petrovai, care este un sprijinitor al sfântului aşezământ monahal încă dinaintea alegerii sale în această funcţie. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a explicat credincioşilor din interiorul Paraclisului, cât şi celor care nu au avut loc înăuntrul acestuia şi au ascultat din curtea mănăstirii sfintele rugăciuni, care au fost etapele târnosirii, pe parcursul derulării lor: punerea în piciorul Sfintei Mese a Documentului de Sfinţire şi a Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici într-un cilindru de oţel inox şi aşezarea lui în nisip foarte uscat şi pecetluirea lui cu ceară, pregătirea Sfintei Mese prin spălarea cu apă şi săpun, apoi cu aghiazmă şi apă de trandafiri, urmată de ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a întregii suprafeţe orizontale, aşezarea în cele patru colţuri ale Sfintei Mese a icoanelor celor patru Sfinţi Evanghelişti şi semnificaţia aşezării lor în acele locuri, înveşmântarea Sfintei Mese, cum se face ea şi ce semnifică fiecare veşmânt, aşezarea pe Sfânta Masă a obiectelor de cult: sfântul chivot, Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, candela care să ardă continuu, zi şi noapte etc. Credincioşii s-au rugat împreună cu ierarhul şi soborul de preoţi, atât în exteriorul bisericii, cât şi în interiorul ei, în genunchi. Un alt moment important al târnosirii a fost ungerea cu Sfântul şi Marele Mir al interiorului paraclisului, a Sfântului Altar şi a proscomidiarului. După slujba târnosirii, miile de credincioşi prezenţi au trecut fiecare în parte prin Sfântul Altar şi s-au închinat în cele patru colţuri ale Sfintei Mese, fiind singura ocazie din viaţa mirenilor, mai ales a femeilor, când pot să intre în Sfântul Altar şi să se închine. Sfânta Liturghie Arhierească După oficierea Slujbei de târnosire, soborul şi credincioşii s-au îndreptat spre Altarul de Vară, unde Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească. Altarul de Vară al Mănăstirii Petrova este o clădire de zid din cărămidă, cu o cupolă mare, cu Sfânta Masă, în jurul căreia pot sluji circa 50 de preoţi, iar lateral se află un loc pentru cântăreţii de la strană şi corurile care dau răspunsurile la Sfânta Liturghie, putând intra aici până la 70-80 de corişti. Interiorul Altarului de Vară, inclusiv cupola, au fost pictate de preotul Virgil Jicărean, consilier eparhial, prezent şi el la Sfânta Liturghie. Ca şi alte dăţi când Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a slujit la această mănăstire, şi acum s-a întâmplat o minune: ploaia anunţată de meteorologi s-a văzut cum înconjoară de jur împrejur mănăstirea şi nu se abate asupra credincioşilor care stăteau sub cerul liber. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi anul trecut, când a slujit aici a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, iar credincioşii au observat norii grei care se apropiau de mănăstire aducând o ploaie puternică şi căderi masive de apă, dar peste mănăstire nu a plouat un strop. Ploaia s-a apropiat până la câteva zeci de metri de clădirea mănăstirii (!), după care s-a îndepărtat peste pădurile din zonă, care se văd atât de frumos din Altarul de Vară, precum ai fi într-un avion. Soborul a fost alcătuit din peste 30 de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial, Pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Protos. Agaton Oprişan, stareţul Mănăstirii Petrova, Protos. Sofronie Perţa, stareţul Mănăstirii Dragomireşti, Pr. Viorel Bud, de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. militar Daniel Achim, preoţi de mir din parohiile Maramureşului Voievodal. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale Sfânta Treime din Baia Mare, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran. Mănăstirea Petrova este o mănăstire românească, în care se slujeşte în limbile română şi ucraineană, având în preajmă sate ucrainene şi credincioşi care vin şi se roagă aici. Cuvânt de învăţătură Un amplu cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop despre vindecările pe care le-a făcut Mântuitorul cât a stat pe pământ. Din acestea am desprins doar două idei. Vorbind despre vindecarea bolnavului din Capernaum, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a spus: „Mântuitorul a făcut mult bine şi a vindecat pe toţi bolnavii. Vindecarea oamenilor bolnavi era ţinta principală a Mântuitorului. Prima dată le vorbea cuvântul lui Dumnezeu, le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu, le arăta taina Împărăţiei lui Dumnezeu, le arăta pentru ce a venit şi apoi le arăta icoana iubirii milostive a lui Dumnezeu.” Dar vindecarea bolilor fizice se poate face doar vindecând întâi bolile sufleteşti: „Înainte de a vindeca bolile fizice, Mântuitorul vindeca bolile sufleteşti, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Mântuitorul vindeca sufletul oamenilor. De fiecare când era pus în situaţia de a vindeca un om, îi arăta care este sursa suferinţei lui. Care este motivul neputinţei lui. Îi arăta care este eroarea vieţii lui: căderea din normalitate în eroarea păcatelor. De aceea, şi de data aceasta, Mântuitorul iartă bolnavului păcatele, după care îi redă şi sănătatea sufletească, şi integritatea trupească.” Distincţii În semn de înaltă apreciere pentru modul în care conduce şi edifică Mănăstirea Petrova, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a înmânat Părintelui Protosinghel Agaton Oprişan o Cruce şi Grama Episcopală, iar primarului comunei Petrova, ing. Ioan Petrovai, pentru felul cum ajută mănăstirea şi pentru faptul că a asfaltat drumul până la mănăstirea, cea mai înaltă distincţie a Episcopiei, „Crucea Voievodală Maramureşeană” pentru mireni. Părintele stareţ Agaton a oferit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, pentru Muzeul Episcopiei, o icoană a Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon. De asemenea, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a înmânat diplome de merit pentru cei 40 de copii şi îndrumătorii lor, care se află la mănăstire, în tabăra intitulată „Din dragoste de frumos”, un proiect al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Sighetu Marmaţiei, paroh pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, preot slujitor Marcel Oprişan, coordonatorul taberei, împreună cu câţiva profesori. Această primă ediţie a taberei organizate de parohie se desfăşoară între 14-18 iulie 2017. Scurt istoric

Mănăstirea Petrova este continuatoarea unui schit existent aici în secolul al XVII-lea, numit de locuitori „Mănăstirea Petrovei”. A primit prin donaţie păduri, ape, lazuri şi terenuri. Între 1711-1714 este reşedinţa Episcopului Serafim de Petrova, dar a fost distrusă de tunurile generalului de tristă amintire Bucow. Rămasă în amintirea oamenilor, în anul 2000 Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin pune piatra de temelie, iar azi putem vorbi de un complex mănăstiresc de care se îngrijeşte părintele Protos. Agaton, stareţul sfântului locaş de închinare, împreună cu obştea. Foto.

 • A fost binecuvântat noul sediu al Protoieriei Baia Mare

Joi, 13 iulie 2017, cu începere de la ora 11,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a binecuvântat noul sediu a Protoieriei Baia Mare, în prezenţa Permanenţei Eparhiale, protopopilor din Episcopie, preoţilor din Protopopiat şi invitaţilor mireni. Slujba de binecuvântare În prezenţa a peste 150 de preoţi şi protoierei, preoţi pensionari şi invitaţi, întâistătători ai mănăstirilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat slujba de binecuvântarea a noului sediu a Protoieriei Baia Mare, pe o vreme foarte frumoasă, în care atât cerul, cât şi pământul radiau de lumină că se petrece acest important moment, când, pentru prima dată, Protopopiatul Baia Mare are casa sa, a ajuns în casa sa, cu acte în regulă, pe pământul propriu, după aproape 100 de ani de existenţă. Este un moment istoric, un moment de referinţă, care arată că lucrurile s-au aşezat pe făgaşul normalităţii. Solemnitatea inaugurală După slujba de binecuvântare, întreaga asistenţă a intrat în sala de şedinţe a protopopiatului, unde Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a uns cu untdelemn sfinţit interiorul, realizat cu gust şi dotat cu mobilierul şi cele necesare desfăşurării activităţii administrative şi duhovniceşti în condiţii optime, sala fiind împodobită cu pictură şi icoane. Aici, după urarea de bun venit în noul sediu protopopesc adresată de Preotul Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Preotul Zorel Ioan Buia, secretarul protopopiatului, a prezentat audienţei istoria pe scurt a protoieriei, înfiinţate în condiţiile create în anii ce au urmat după Marea Unire din 1918, în deceniul al treilea al secolului trecut. Protopopiatul Baia Mare, numit la început Protopopiatul Cetatea de Piatră, a avut un sediu itinerant prin parohiile în care era paroh preotul protopop, până în 1924, când sediul acestuia se mută definitiv în Baia Mare, pe vremea primului protopop, Preotul Alexiu Latiş. De atunci există protopopiat în Baia Mare. Achiziţionarea unui imobil şi a terenului aferent pentru acesta a avut loc în anul 2010, iar azi putem vorbi de un sediu modern, care corespunde, din punct de vedere edilitar, scopului pentru care a fost edificat. „Am credinţa că aici, în acest loc, dumneavoastră veţi consolida administrativ tot ce înseamnă organizare a Bisericii Ortodoxe aici în Protopopiatul nostru, a spus Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare, membru în Adunarea Naţională Bisericească. Sunt convins că veţi interacţiona nu numai între dumneavoastră, preoţii, ci şi cu comunitatea, cu segmente din comunitate care au nevoie de sprijinul dumneavoastră, de colaborarea şi comunicarea cu dumneavoastră.” Câteva crâmpeie de istorie contemporană a Protopopiatului Baia Mare,m transformarea fiilor în parohii şi înfiinţarea de noi parohii, precum şi alte lucruri a relatat singurul proin-protopop în viaţă, Pr. Ioan Filip, acum în vârstă de 78 de ani. Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar administrativ, a prezentat audienţei o scurtă istorie a Episcopiei Maramureşului, de trei ori răstignită, cum spune Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, şi tot de atâtea ori refăcută. Episcopia Maramureşului a fost reînfiinţată a doua oară, în anul 1937, în luna iulie, deci în urmă cu 8 decenii, iar ultima dată în 1990, cu denumirea de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. Momentul celei de a doua „reînvieri”, din 1937, este unul aniversar, important în viaţa Eparhiei şi trebuie tratat ca atare. Evidenţieri Protopopul Fabian Coroian i-a evidenţiat pe cei care au sprijinit lucrările de construire şi amenajare a noului sediu al Protopopiatului, oferindu-le o plachetă care marchează momentul inaugural. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit un tablou cu toţi preoţii din protopopiat, inclusiv preoţii pensionari, întâistătătorii mănăstirilor, o plachetă inaugurală şi un coş cu flori. Au fost evidenţiaţi primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, membrii Permanenţei Eparhiale, arhitectul Oxana Crăciun, constructorul, făcătorii de bine, consiliului protopopesc, preoţii care au ajutat, celelalte persoane care au contribuit la realizarea clădirii Protopopiatului şi la marcarea momentului inaugural. Au primit câte o plachetă protopopii celorlalte protoierii, prezenţi şi ei la acest moment sărbătoresc. „Aici veţi putea face tot felul de activităţi, cu tineretul, cu bătrânii oraşului, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Activităţi sociale, culturale şi educaţionale se pot face cu succes în această sală de festivităţi. De asemenea, activităţi cu Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Protopopiatul Baia Mare se pot desfăşura în acest spaţiu. Felicităm pe toţi cei ce au contribuit la ridicarea şi terminarea acestui sediu. „Crucea Voievodală Maramureşeană” pentru protopopul Fabian Coroian

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a conferit protopopului Fabian Coroian, în semn de recunoaştere şi apreciere pentru această realizare epocală, care este noul sediu al Protopopiatului Baia Mare, cea mai înaltă distincţie a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului - „Crucea Voievodală Maramureşeană” pentru clerici. Foto.

Academicianul Augustin Buzura a trecut la cele veşnice

Membrii clerului din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, în frunte cu Preasfinţitul Părinte Iustin Hodea, îşi exprimă regretul pierderii marelui om de cultură maramureşean Academicianul Augustin Buzura, transmiţând pe această cale sincere condoleanţe familiei domniei sale şi rugându-L pe Dumnezeu Cel Unul în Treime să-i rânduiască un loc binecuvântat în Împărăţia Sa cea cerească. Academicianul Augustin Buzura s-a născut la data de   22 septembrie   1938 ,  în satul Berinţa ,   Maramureş. A fost un psihiatru ,   prozator   şi eseist român contemporan, autorul unor scenarii cinematografice. Din  anul 1992   a fost membru titular al   Academiei Române . A urmat cursurile pre-universitare la Liceul „Gheorghe Şincai” (în prezent  Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”) din Baia Mare. A absolvit   Facultatea de Medicină şi Farmacie   din   Cluj  (1958-1964) . A renunţat la profesia de medic psihiatru şi s-a dedicat literaturii. Metodele psihiatrice de investigare a conştiinţei umane regăsindu-se în romanele sale. Augustin Buzura a debutat în literatură cu volumul de nuvele  Capul Bunei Speranţe  (1963). A fost redactor la revista  Tribuna  din  Cluj. Din  1990  a devenit preşedinte al  Fundaţiei Culturale Române, iar între  2003-2004  al Institutului Cultural Român. A fost director al revistei  Cultura. În anul  2000 a fost decorat cu  Ordinul Naţional „Pentru Merit”  în grad de mare cruce. Dintre romanele publicate, amintim: Absenţii  ( 1970 ); Orgolii ( 1974 ); Feţele tăcerii ( 1974 ); Vocile nopţii ( 1980 ); Refugii ( 1984 ); Drumul cenuşii ( 1988 ) ; Recviem pentru nebuni şi bestii ( 1999 ), ed. Semne, şi Raport asupra singurătăţii ( 2009 ). Mai multe producţii cinematografice şi de televiziune au fost realizate pe scenarii de Augustin Buzura:

 • Orgolii (1981, r.  Manole Marcus , după romanul omonim) Pădureanca (1987, r.  Nicolae Mărgineanu , după o nuvelă de  I oan Slavici)
 • Undeva în Est (1991, r.  Nicolae Mărgineanu , după romanul "Feţele tăcerii")

A trecut la cele veşnice în ziua de 10 iulie 2017.

Dumnezeu să-i rânduiască odihna cea veşnică!

 • A fost târnosit paraclisul de interior al „Mănăstirii Portăriţa” Prilog

Duminică, 9 iulie 2017, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a paraclisului de interior al „Mănăstirii Portăriţa” din Prilog, Protopopiatul Oaş, înconjurat de un sobor de preoţi. Mănăstire cu hramul „Maica Domnului Portăriţa” O mănăstire cu un hram mai rar întâlnit la noi este cea din Ţara Oaşului, din satul Prilog, comuna Oraşul Nou, al cărei ocrotitoare este Maica Domnului „Portăriţa”. Mănăstirea este de călugări şi are 5 vieţuitori, stareţ fiind Protos. Cleopa Sarca. Ieri, duminică, 9 iulie 2917, a fost mare sărbătoare în această mănăstire, dar şi în rândul credincioşilor, pentru că Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului a târnosit paraclisul de interior al mănăstirii, în prezenţa unei mari mulţimi de credincioşi, sosiţi din satele Ţării Oaşului, şi a unui important sobor de preoţi. Au făcut parte din sobor Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Pr. Marcel Ioan Malanca, protopopul Ţării Oaşului, Protos. Cleopa Sarca, stareţul Mănăstirii, preoţi din parohiile din jur. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de muzică psaltică „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. Cuvânt de învăţătură despre Evanghelia duminicii Un cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la pericopa evanghelică a duminicii, a vindecării celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei. Puterea lui Dumnezeu este atât de mare încât devine de necuprins cu mintea: „N-avem voie să deznădăjduim, ci să credem, să ne rugăm profund, să avem îndrăzneală, să nu fim fricoşi şi să luptăm pentru ca lumina, adevărul, dreptatea, normalitatea, frumuseţile lui Dumnezeu şi binefacerile Lui să fie recunoscute de oameni, să fie primite de oameni, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Oamenilor să li se arate bunătatea şi Harul lui Dumnezeu. Şi Lumina Duhului Sfânt să lucreze în viaţa noastră, în familie, în inimile părinţilor, ale copiilor, ale tinerilor. Suntem o ţară creştină, suntem o ţară care am supravieţuit în vremuri de restrişte, am fost ocupaţi, ne-a eliberat Dumnezeu prin credinţa şi lupta moşilor şi a strămoşilor noştri. Am fost sub regimuri dictatoriale. Ne-a eliberat Dumnezeu. Acum suntem în libertate şi în democraţie. Ne va ocroti Dumnezeu.” Distincţii şi donaţii Stareţul Mănăstirii, Protos. Cleopa Sarca, a primit Gramata Episcopală, ca gest de recunoştinţă şi semn de preţuire din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi al Episcopiei, pentru că duce mai departe destinele acestei mănăstiri. Diplome de recunoştinţă le-au fost înmânate binefăcătorilor mănăstirii: Victor Pop, Iacob Bumb şi Mihai Roşca.

Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin i-a fost donată, pentru Muzeul Episcopiei, icoana Maica Domnului „Tânguitoarea”, încadrată de icoanele Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Sfântul Munte Athos, între care şi icoana „Portăriţa”. În cuvântul Său, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a mulţumit obştii mănăstirii pentru donaţie şi a reamintit că ascultarea cea mai mare pe care o au de îndeplinit părintele stareţ şi ceilalţi părinţi de la această mănăstire este construirea unei biserici de exterior, din cărămidă, monumentală şi reprezentativă pentru mănăstire, deoarece spaţiul generos din mănăstirea tip cetate permite acest lucru. Foto.

 • Noi hotărâri ale Sfântului Sinod privind viața Bisericii și a societății  <format pdf>

În zilele de 4 și 5 iulie 2017, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-au desfășurat ședințele de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul acestor ședințe s-au luat următoarele hotărâri: • Anul 2019 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”. • A fost aprobată solicitarea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei de canonizare a Cuviosului Pafnutie – Pârvu Zugravul (1657-1735). Proclamarea oficială va avea loc în ziua de 6 august 2017, urmând ca Sfântul Cuvios Pafnutie să fie prăznuit anual în ziua de 7 august. • A fost aprobată înscrierea în Calendarul bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2017, a pomenirii Sfântului Cuvios Porfirie Cavsocalivitul la data de 2 decembrie. De asemenea, Sfântul Sinod a aprobat troparul, condacul, sinaxarul și icoana acestuia. • Au fost aprobate mai multe texte liturgice: Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium - 6 aprilie; Slujba și Acatistul Sfinților Mucenici Pasicrat și Valentin de la Durostorum - 24 aprilie; Acatistul Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii - 23 noiembrie. • S-a hotărât organizarea Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox în anul 2018 la Sibiu, orașul reședință al Mitropoliei Ardealului. • A fost hotărâtă înființarea extensiei universitare a Facultății de Teologie Ortodoxă “ Justinian Patriarhul” a Universității din București la Roma, Italia . • A fost aprobată înființarea specializării Artă Sacră în cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, începând cu anul universitar 2017-2018. • În contextul fenomenului secularizării de azi, este necesară înnoirea vieții duhovnicești și morale a slujitorilor bisericești de toate rangurile, a viețuitorilor din mănăstiri și schituri, precum și a credincioșilor mireni din parohii și din toate instituțiile bisericești. În acest sens, Sinoadele mitropolitane din Patriarhia Română vor analiza periodic aspectele privind disciplina clerului și mirenilor și vor propune Sfântului Sinod soluții concrete de promovare a vieții duhovnicești.

BIROUL DE PRESĂ

AL PATRIARHIEI ROMÂNE

 • PS Iustin a participat la lucrările Sfântului Sinod al BOR

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care s-a reunit în şedinţă de lucru în perioada 4-5 iulie a.c., la Reşedinţa Patriarhală. Lucrările au avut loc în Sala Sinodală şi au fost prezidate de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, în toate domeniile ei de activitate. Sfântul Sinod se compune din Patriarh, toți mitropoliții, arhiepiscopii, episcopii eparhioți, episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari și arhiereii vicari în funcțiune. Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin două ședințe de lucru, în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Foto.

 • Sfântul Sinod a ales noul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și noul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului <format pdf>

În ziua de 4 iulie 2017, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea Episcopului-vicar pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și a Episcopului-vicar pentru Arhiepiscopia Aradului. Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Damaschin Luchian ca Episcop-vicar pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu 39 de voturi din 45 de voturi valid exprimate. Noul Episcop-vicar va purta titulatura Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. De asemenea, Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Emilian Lovișteanul ca Episcop-vicar pentru Arhiepiscopia Aradului cu 43 de voturi din 46 de voturi valid exprimate. Noul Episcop-vicar va purta titulatura Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

BIROUL DE PRESĂ

AL PATRIARHIEI ROMÂNE

 • Tabara de vara "Icoana din sufletul copilului" organizata in perioada 3-7 iulie 2017 la Biserica Nasterea Domnului din Baia Mare. Foto.

 • Hramul Bisericii de lemn din incinta ITPF Sighet.

Duminică, 2 iulie 2017, ziua de prăznuire a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în Biserica din incinta Inspectoratului Poliţiei de Frontieră din Sighetu Marmaţiei. Sfântul Ştefan cel Mare este ocrotitorul Poliţiei de Frontieră din România şi a fost cinstit duminică în toate Inspectoratele Poliţiei de Frontieră. Primire făcută de comandanţi De o primire deosebită a avut parte Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, când, în lipsa comandantului, au venit în întâmpinare inspectorii şefi adjuncţi, comisarii şefi Florin Coman şi Ioan Oniga, cu colac din grâu şi sare. Cei doi inspectori şefi adjuncţi au participat apoi la Sfânta Liturghie arhierească. Sfânta Liturghie arhierească Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, cu începere de la ora 10,00, în pridvorul spaţios al bisericii din lemn, construită între anii 2008-2009 şi târnosită, la terminarea construcţiei, în 2009, de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Pictura a fost făcută de cunoscutul pictor bisericesc şi mare restaurator Octavian Ciocşan din Craiova şi sfinţită de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în 2014. Este o pictură pe pânză ce imită pictura bisericească veche din anii 1700-1740. Din soborul slujitor au făcut parte arhim.dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, protopopul de Sighet, pr. Vasile Aurel Pop, arhim.dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, preotul slujitor Vasile Grigor, preoţi din Sighetu Marmaţiei şi împrejurimi, arhidiaconi. Un număr mare de credincioşi, între care şi fostul prefect al Maramureşului, a venit în curtea bisericii, pentru a se ruga împreună cu chiriarhul locului, Preasfinţitul Părinte Iustin, şi cu soborul slujitor, neţinând seama de căldura mare care a fost, iar pentru a scăpa de ea, unii s-au adăpostit la umbra brazilor din curtea arhiplină de credincioşi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de muzică bizantină "Thelogos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de arhid.prof.drd. Adrian Dobreanu. La Priceasnă a cântat şi solista Maria Mihali, care este ofiţer în cadrul Inspectoratului Poliţiei de Frontieră din Sighet. Cuvânt de învăţătură despre Evanghelia zilei şi Sfântul Ştefan cel Mare Un vast şi cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, vorbind credincioşilor despre pericopa evanghelică a zilei, a vindecării slujii sutaşului, iar apoi despre Sfântul Ştefan cel Mare. De 8 ani de când a fost sfinţită, Preasfinţitul Părinte Iustin vine de fiecare dată în mijlocul poliţiştilor de frontieră de ziua hramului "Sfântul Ştefan cel Mare", care este şi ocrotitorul poliţiştilor de la graniţa ţării. "Lui Dumnezeu îi este milă şi îi pasă de fiecare om, de fiecare suflet, indiferent din ce neam este, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Că în Casa lui Dumnezeu sunt locuri mai de cinste şi locuri mai la urmă, asta este altceva. Important este să intri în Casă. Atunci când suntem oaspeţi, nu suntem toţi pe acelaşi loc, unii stăm mai în faţă, alţii mai la mijloc, alţii mai în spate. Important este să intri în Casa lui Dumnezeu. Să faci parte din familia Lui. Şi Mântuitorul tocmai aceasta arată: că toată umanitatea face parte din familia lui Dumnezeu. De aceea se apleacă cu iubire şi cu iertare, aducând vindecare. Toată umanitatea este bolnavă. Şi cât de bolnavă! Trăim într-o lume bolnavă. Şi orice abatere de la Legea lui Dumnezeu şi orice cădere, orice păcat este ceva anormal. Dumnezeu l-a creat pe om firesc, fără să aibă boli şi suferinţe. Erau Adam şi Eva integri din toate punctele de vedere. Şi de o frumuseţe ca la 30 de ani. N-ar fi îmbătrânit niciodată", a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. "Este mare Ştefan cel Mare şi Sfânt! Este un model de demnitar creştin, de voievod creştin. De domnitor creştin. A fost un basileu. Constantinopolul era căzut sub turci, la 1453, iar Ştefan cel Mare, la 1457, şi-a luat numele de domnitor şi voievod creştin, apărător al creştinătăţii, văzând pericolul mare care se abătea asupra creştinătăţii. Bisericile sale, 47 la număr, ridicate după războaiele câştigate, dar şi după cele pierdute, sunt capodopere ale artei constructive. A fost mare Ştefan cel Mare, pentru că a apărat creştinătatea de năvălirea musulmanilor. Astăzi nu mai are cine să apere creştinătatea, pentru că domnitorii sunt păgâni, sau atei, sau necreştini; nu-i mai interesează, dar noi nu ştim planurile lui Dumnezeu, care ne pot salva", a concluzionat Preasfinţitul Părinte Episcop. Foto.

 • Eveniment cultural în Ţara Lăpuşului

Duminică, 2 iulie 2017, cu începere de la ora 16,00, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, şi Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, au oficiat Slujba de binecuvântare a casei binecunoscutului interpret de muzică populară Grigore Leşe din Stoiceni şi au săvârşit Slujba parastasului după cei trecuţi la Domnul din familia sa. Acasă la izvoare, întâmpinaţi după tradiţie, cu pâine şi sare Păstrând tradiţia străbună, ca orice bun credincios, cunoscutul interpret Grigore Leşe din Stoiceni, Ţara Lăpuşului, a ţinut neapărat ca gospodăria sa, casa şi şura, să fie binecuvântate de preot. Aleşi pentru săvârsirea acestei ierurgii au fost Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, şi Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului. După o tradiţie, care se păstrează de sute şi sute de ani, maşinile înalţilor oaspeţi au fost flancate de 8 călăreţi, cu nişte cai superbi, care i-au condus de la intrarea în localitate, până la primirea oficială, care a fost făcută cu pâine şi sare, pe teritoriul satului Stoiceni, unde au fost aşteptaţi de primarul oraşului, Mitru Leşe. Primarul, împreună cu reprezentantul sătenilor, prof. Augustin Griguţa, şi tineri îmbrăcaţi în straie populare tradiţionale din această localitate, i-au însoţit pe cei doi arhierei până la casa lui Grigore Leşe, unde îi aştepta chiar gazda. După oficierea slujbelor religioase, acesta a organizat, peste vale de casa sa tradiţională, prima ediţie a festivalului "Acasă la Grigore Leşe", care urma să se deruleze pe o scenă în aer liber. Binecuvântarea casei Ridicată din lemn de stejar, lipită cu lut, cu fundaţie din piatră şi acoperită cu şindrilă de brad, cu târnaţ cu stâlpi pe margini şi cu pământ în loc de podele, casa din Stoiceni a rapsodului Grigore Leşe este cu adevărat una tradiţională. Lângă ea se află şura, acoperită cu paie, care folosea la adăpostitul animalelor şi hranei pentru ele, perimetru în care aveau loc jocul, dar şi masa din timpul evenimentelor din lumea satului lăpuşean. Aici, la această adresă, de la intrarea în localitatea Stoiceni, a locuit bunicul lui Grigore Leşe, Ioan Opriş,cu care seamănă foarte bine interpretul, şi căruia i-adevenit moştenitor. În memoria sa şi a tatălui său, pe care îl chema tot Ion, Grigore Leşe a refăcut această gospodărie tradiţională, casă şi şură, ca reper etnografic al Ţării Lăpuşului. Puţini ştiu că tatăl lui Grigore Leşe a fost un iscusit meşter de case şi şuri din lemn, iar în Tg. Lăpuş a mutat, pe role de lemn, circa 20 de metri, şura vecinului său Nodiş, pe principiul pe care au translatate bisericile în Bucureşti. La această casă refăcută din Stoiceni, au fost prezenţi pentru prima oară Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei şi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, arhim. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, protopopul de Lăpuş, pr.dr. Florin Stan, precum şi alţi preoţi din zonă, care au oficiat slujba de binecuvântare a casei şi a proprietarului ei, a mamei lui Grigore Leşe, prezentă şi ea la eveniment. Aici s-au oficiat rugăciunile de sfinţire şi stropirea cu aghiasmă, în prezenţa unui public alcătuit din locuitorii Stoiceniului şi din oraşul Tîrgu Lăpuş, de invitaţi din Ţara Lăpuşului, din judeţ şi din ţară. Între ei, primarul Băii Mari, Cătălin Cherecheş, actorul Ion Haiduc, conducători şi formaţii invitate, interpreţi de muzică populară. Sfeştania a fost urmată de o slujbă de pomenire a celor răposaţi din familia lui Grigore Leşe, primii pomeniţi fiind tatăl său Ioan şi bunicul său Opriş, dar şi ceilalţi trecuţi la Domnul, cunoscuţi cu numele, din familia sa. Distincţii Pentru efortul păstrării tradiţiei, Grigore Leşe a fost felicitat de cei doi Ierarhi, care i-au dat, în semn de respect, câte un album, iar din partea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a înmânat Gramata Episcopală, emisă cu ocazia acestui eveniment. Între cadouri s-a aflat Monografia-album a Protopopiatului Lăpuş, în care se află şi biserica din deal, în care a fost botezat Grigore Leşe şi unde participanţii la festival au mers şi s-au rugat înainte de amiază, împreună cu preotul satului, după care au revenit la masa de amiază la Casa Grigore Leşe. Cuvintele Ierarhilor

Alese cuvinte i-au adresat interpretului Grigore Leşe cei doi Ierarhi, care au subliniat importanţa păstrării tradiţiilor în satul românesc. "Este un gest de spiritualitate profundă cel pe care îl face astăzi maestrul Grigore Leşe, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, pentru că îşi aduce aminte, aici, în vatra părintească, de cei ce s-au mutat în eternitate. Noi credem şi mărturisim că ei îşi continuă existenţa. Legătura maestrului Grigore Leşe cu tradiţiile, cu valorile spirituale ale acestui neam sunt deosebite. Şi dacă Dumnezeu a potrivit sau dânsul a ales această zi în care să vină la Stoiceni, la rădăcini şi să ne provoace pe noi să binecuvântăm această casă memorială şi să ne aducem minte de înaintaşi, dacă dânsul a programat sau Dumnezeu a rânduit aşa, această festivitate şi această pomenire are loc pe 2 iulie, când îl pomenim pe Sfântul Ştefan cel Mare, care, din punct de vedere a credinţei şi a dragostei faţă de neam, este reprezentativ, într-o lume în care toate sunt aproximative şi în care şi credinţa oamenilor slăbeşte şi ataşamentul faţă de valorile naţionale scade. Într-o lume ca aceasta iată că maestrul Grigore Leşe ne-a provocat să venim, întâi de toate să ne aducem aminte de Dumnezeu, să ne aducem aminte de cei ce au plecat din lumea aceasta, şi să ne aducem aminte de tradiţiile noastre sfinte. Nu numai astăzi, poate mai mult astăzi, dar nu numai astăzi, sunt cosmopoliţi care nici nu-şi mai pun problema credinţei şi nici nu mai au ataşament faţă de valorile spirituale ale neamului. Au fost şi mai demult", a spus Preasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei. "Este un eveniment fără precedent ca, după cinstirea ce am adus-o Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, iată Mitropolitul Clujului şi cu Ierarhul locului să vină să cinstească, să omagieze şi să comemoreze părinţii unui mare artist, ai unui mare maestru, activitatea unui mare artist. Dacă la 1510 ani de la plecarea din lumea aceasta a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, poporul român încă mai dă genii, înseamnă că n-a secat fibra acestui neam. Şi dacă Ştefan cel Mare a devenit nemuritor şi Sfânt, în cele din urmă este pentru că a făcut mult pentru poporul său. Ţara Lăpuşului este fericită că s-a născut maestrul Grigore Leşe în acest spaţiu. Prin ceea ce face intră în nemurire şi noi apreciem această lucrare mare şi importantă, preţuim mult aria folclorică şi arta muzicală pe care lepromovează şi sperăm ca în umbra maestrului Grigore Leşe, aşa cum au crescut în umbra marilor bărbaţi ai neamului nostru ucenici, să crească şi alţi tineri, alte vlăstare care vor duce mai departe valoarea sacră a folclorului românesc. Nu doar folclor şi divertisment, ci valoarea sacră a folclorului românesc, care este tot atât de sacră ca şi slujba Bisericii, ca şi rugăciunea Bisericii pentru că este izvorâtă din popor, din inima şi din sufletul neamului românesc" a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Grigore Leşe a mulţumit printr-un cântec: „Doamne, nu mă bătrâni,/Lasă-mă să-mi cresc pruncii,/ Dacă pruncii Mi-i creşte,/ Cât îi vre mă-mbătrâneşte.”, iar apoi a adresat mulţumiri tuturor celor care l-au sprijinit în organizarea festivalului. În final, ierarhii şi preoţii, dar şi alţi participanţi oficiali au fost invitaţi la masă în şură, după tradiţia lăpuşeană. Foto.

 • Târnosire la Biserica din incinta Penitenciarului BM

Slujba de Târnosire şi Sfânta Liturghie arhierească la Biserica de lemn din incinta Penitenciarului Baia Mare. Hramul bisericii este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Sâmbătă, 1 iulie 2017, cu începere de la ora 09.00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii din incinta Penitenciarului Baia Mare, al cărui director este domnul comisar Horea Ştefan Chiş. Slujba de târnosire După primirea făcută de conducerea Penitenciarului şi de preoţii prezenţi, împreună cu preotul slujitor Alexandru Nuszer, soborul a intrat în biserică, pentru a se pregăti de începerea slujbei târnosirii, care s-a desfăşurat după rânduială, întâi în afara locaşului de închinăciune, iar apoi înăuntru. Au făcut parte din soborul sfinţitor arhim.dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Alexandru Nuszer, preotul slujitor în acest locaş de închinare, preoţii militari Dan Achim şi Gavril Vasile Băban, preotul Vasile Marc din Chechiş şi Bogdan Ciocotişan din Dumbrăviţa, preoţii din Penitenciarele Gherla, Satu Mare şi Timişoara. Slujba de târnosire a fost un moment înălţător: aşezarea în piciorul Sfintei Mese a Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici şi a Documentului de Sfinţire, a icoanelor celor 4 Sfinţi Evanghelişti în cele 4 colţuri ale Sfintei Mese, după ce Sfânta Masă a fost pregătită pentru sfinţire, spălată şi unsă cu Sfântul şi Marele Mir. Ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a fost făcută, la începutul slujbei de târnosire, şi în exteriorul bisericii, iar apoi, şi în interior. Sfânta Liturghie Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârşită pe o estradă ridicată în apropierea bisericii, la care au asistat cadrele instituţiei şi deţinuţi, pentru aceştia slujbele oficiate de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin constituind momente mai rar întâlnite în viaţa lor. La sfârşitul Sfintei Liturghii a fost binecuvântat clopotul nou, de 100 kg, turnat în Baia Mare, pe care Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin la tras de câteva ori de probă. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de teologi, condus de profesorul şi teologul Bogdan Matei din Baia Mare. În timpul Sfintei Liturghii, după momentul Pricesnei, Preasfinţitul Părinte Episcop a ţinut un cuvânt de învăţătură, a cărei idee centrală a fost aceea că Biserica nu îi abandonează pe deţinuţi, ci, dimpotrivă, îi cheamă la sânul ei, pentru îndreptarea păcatelor care le-au săvârşit, îi cheamă la pocăinţă, la îndreptare, ca să facă de acum încolo doar lucruri plăcute lui Dumnezeu, care îi pot duce pe calea mântuirii. O biserică ce se bucură de multă atenţie

Sfinţirea locului pentru biserica din Penitenciarul Baia Mare a fost făcută în 1995, în timpul fostului comandant col. Gheorghe Suciu. S-a terminat în 1996, de când se şi slujeşte în ea. A fost ridicată de un meşter din Maramureşul voievodal, ajutat de deţinuţi. În 15 septembrie 2007 a venit aici pr. Alexandru Nuszer, care slujeşte şi azi. Cu el au început lucrările de pictură, în tempera grasă, executate de Marius Cioran, a fost schimbat acoperişul, s-a cumpărat un policandru, s-a refăcut calea de acces şi trotuarul împrejmuitor, s-a achiziţionat un iconostas din lemn de stejar, sculptat de Vasile Pop, s-au pictat icoanele de pe acesta, s-a cumpărat mochetă nouă, s-a achiziţionat un clopot, s-a ridicat un lumânărar, s-a reorganizat Sfântul Altar, s-a comandat un jilţ arhieresc sculptat, a fost rezidită Sfânta Masă după noile cerinţe, din cărămidă şi cu placă de marmură deasupra, a fost făcut un proscomidiar nou etc. Distincţii Pentru cei 10 ani de trudă în acest Penitenciar, preotul Alexandru Nuszer a fost distins de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu titlul de stavrofor, ceea ce înseamnă dreptul de a purta Sfânta Cruce. De asemenea, o Gramată Episcopală a fost acordată conducerii Penitenciarului, pentru sprijinul şi buna colaborare cu preotul unităţii.  Foto.

 • Sobor de 8 Ierarhi la hramul Mănăstirii Bârsana

Prin tradiţie, de hramul Mănăstirii Bârsana – Soborul Sfinţilor 12 Apostoli – Sfânta Liturghie Arhierească se oficiază de un sobor de ierarhi. Aşa a fost şi la hramul de anul acesta, din ziua de vineri, 30 iunie, când, de sărbătoarea hramului, Soborul Sfinţilor 12 Apostoli, au sosit aici 8 Ierarhi ai Sfântuli Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Laurenţiu al Ardealului.

 • Sfinţirea Centrului Cultural Monahal „Episcopul Gavriil de Bârsana”

Complexul monahal de la Bârsana este unicat în lume prin arhitectura clădirilor de lemn ridicate aici de la punerea pietrei de temelie, în 1993. Iată că în ultimii trei ani, cât a durat construcţia, o altă clădire, monument de arhitectură, operă a aceluiaşi priceput arhitect Dorel Cordoş, care a proiectat cu mult gust şi respect pentru tradiţia constructivă maramureşeană întregul complex monahal, cu susţinerea şi la sugestia maicii stareţe, stavrofora Flilofteia Oltean, s-a adăugat celor peste 10 existente, construite din lemn. Este vorba de o clădire destinată activităţilor cu scop cultural, care a fost denumită Centrul Cultural Monahal „Episcopul Gavriil de Bârsana”, episcop de viţă nobilă, ultimul pomenit ca având reşedinţa episcopală la această mănăstire, în secolul al XVII-lea. Un sobor de 4 Ierarhi a oficiat, joi, 29 iunie, în ajunul hramului mănăstirii, slujba de sfinţire: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Centrul va găzdui conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări, naţionale şi internaţionale, aniversări culturale pe teme religioase şi nu numai, cum s-au mai petrecut aici, ridicarea acestuia devenind o necesitate. “Sunt atât de impresionat, încât mă copleşeşte bucuria şi mă gândeam deja la ziua de mâine, care a început deja de astăzi. Am venit de multe ori pe aici şi nici nu putem trece prin zona aceasta fără să facem un popas cât de scurt, aicea unde credinţa se uneşte cu dragostea credincioşilor. Este lucrul cel mai important”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu. „Numai minunea lui Dumnezeu a făcut ca din nimic să se temeluiască o asemenea ctitorie pentru veşnicie”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei. „În doar trei ani de zile a ridicat maica stareţă acest Centrul Cultural Monahal, pe care l-am pus sub protecţia duhovnicească a ultimului Episcop al Maramureşului, Episcop de viţă nobilă, Gavriil de Bârsana, care a rezidat aici. Aici a fost ultima reşedinţă episcopală amintită de Academicianul şi Profesorul Universitar, istoricul Bisericii noastre ortodoxe, Părintele Mircea Păcuraru. După aceea, Episcopia a dispărut, pentru că fost suprimată în mod duşmănos şi nedrept de către autorităţile austro-ungare. Pentru a reînnoda firul istoriei, iată că dreptatea lui Dumnezeu a făcut ca mănăstirea să reînvie în 1993, când Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian a pus piatra de temelie la dorinţa părintelui Gheorghe Urda şi a credincioşilor de aici”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Foto.

 • Sfânta Liturghie din ziua hramului

A fost o sărbătoare împărătească hramul mănăstirii Bârsana – Soborul Sfinţilor 12 Apostoli. Au slujit, în Altarul de vară, un sobor de 8 Arhierei: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinţitul Părinte Episcop Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, înconjuraţi de un sobor de peste 70 de preoţi îmbrăcaţi în odăjdii, din soborul lor făcând parte arhimandriţii din Episcopie, protosingheli şi ieromonahi, preoţi de enorie, numărul total al preoţilor fiind mult mai mare, fiecare venind aici împreună cu credincioşii din parohii. În rândul oaspeţilor au fost preoţi veniţi chiar din Cluj, Dej, Bistriţa, Sălaj şi din alte zone ale ţării. Un mare număr de maici, stareţe de mănăstiri şi nu numai, s-au rugat la Sfânta Liturghie împreună cu Ierarhii şi preoţii, suportând consecinţele unui soare puternic. Marea de mulţime de credincioşi prezenţi la Sfânta Liturghie, peste 5.000, era îmbrăcată în straie populare, iar căldura mare nu i-a împiedicat să le poarte. Unii s-au retras la umbra copacilor din incinta generoasă a mănăstirii, iar alţii au rămas în dogoarea, la propriu, a soarelui. În rândul lor deputatul Dr. Cherecheş Viorica, primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari, primarul Teodor Ştefanca al Bârsanei, primarul Nicolae David din Ieud, ing. Mircea Leţiu, membru în Adunarea Eparhială, ca să pomenim doar câţiva dintre ei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala „Arhanghelii” a preoţilor din Episcopie, dirijată de Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu. Cuvinte de învăţătură „Noi suntem, cu adevărat, aici, în comuniune cu Dumnezeu, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu. Întâi de toate, sărbătorile noastre, care au un rol sfânt, de a actualiza evenimentele importante din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos sau de a cinsti pe Sfinţi, sunt încununate de o slujbă care depăşeşte orice slujbă, orice închipuire, orice alcătuire omenească – Sfânta Liturghie. E o rânduială pe care a întemeiat-o Mântuitorul Iisus Hristos şi o săvârşeşte El, nu noi, El este prezent. Noi ne-am rugat împreună cu El, ne-am rugat Lui, şi iată că El ne cheamă la comuniunea deplină a Împărăţiei, acum.” Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei şi-a intitulat cuvântul de învăţătură „Plugarii cuvântului”, titlu inspirat din activitatea celor 12 Apostoli, numiţi aşa în Sfânta Slujbă ce se oficiază în această zi. „Mare a fost misiunea lor. Domnul Iisus Hristos i-a trimis să meargă în toată lumea. Să propovăduiască Evanghelia şi să facă ucenici din toate neamurile. Slujba de astăzi face constatarea că ei şi-au împlinit cu vârf şi îndesat misiunea pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat-o. Zice o altă cântare: Lumea aţi străbătut-o luminându-o, ucenici ai lui Hristos”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei.

„Ziua de astăzi este o adevărată minune. O ucenică a Râmeţului a venit aici şi, cu un entuziasm deosebit şi o dragoste de neam şi de biserică, a umplut dealul acesta de monumente, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, încât Bârsana nu mai este naţională, este internaţională. Evenimentul care îl avem astăzi este aniversarea a 5 ani de la sfinţirea bisericii, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. A fost o zi plină de încărcătură duhovnicească, o zi plină de binecuvântare, o zi plină de lumină şi căldură în sufletele miilor de credincioşi prezenţi. Foto.

 • Hramul Mănăstirii Bixad – marea sărbătoare a Ţării Oaşului

Locuitorii Ţării Oaşului sunt, de departe, mari creştini, iar o sărbătoare ca hramul Mănăstirii Bixad din ziua de sărbătorire a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este prilej de multă rugăciune şi închinare la icoana făcătoare de minuni de la acest sfânt locaş, cu o istorie de peste 400 de ani, după cum spunea chiriarhul locului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. O primire imperială, cu caleşti Primirea Ierarhilor a fost făcută în centrul localităţii, de primarul Ioan Tătar, de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Ioan Rus, de alte oficialităţi, între care consilieri judeţeni şi locali, o mână de ajutor primind primarul din partea Asociaţiei Socio-Culturale „Ţara Oaşului”, preşedinte Vasile Ciocan, de data aceasta, într-un mod inedit, care a constituit o surpriză pentru toţi credincioşii: Ierarhii au fost duşi spre mănăstirea din sat în două caleşti. Hramul mănăstirii a fost urmat de o sărbătoare laică, intitulată „Zilele Bixadului”, organizate de primărie şi asociaţia amintită. Prima Sfântă Liturghie oficiată pe aceste locuri de un Mitropolit Aşa că, creştinii ortodocşi oşeni s-au bucurat, după 400 de ani de la atestarea mănăstirii, de prezenţa în mijlocul lor a unui Mitropolit, respectiv a Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, care a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu chiriarhul locului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord. Din sobor au mai făcut parte pr. Marcel Malanca, protopopul de Oaş, proin-protopop al Oaşului pr. Mihai Feher, Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Arhim. Dr. Emanuil Rus, stareţul Sfintei Mănăstiri, Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, prodecanul Facultăţii de Litere din Baia Mare şi responsabilul Domeniului Teologie ortodoxă, preot în cunoscuta localitate oşenească Certeze, în total 25 de slujitori ai Altarului. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de teologi, conduşi de Bogdan Matei din Baia Mare, absolvent de Teologie şi Conservator. Între cei peste 2.000 de credincioşi, alături de cei pomeniţi, s-au mai aflat Doina Feher, viceprimarul municipiului Satu Mare, Mircea Leţiu, membru în Adunarea Naţională Bisericească, o prezenţă constantă la sărbătorile bisericeşti din cadrul Eparhiei, care de 8 ani aduce în Episcopie Sfânta Lumină sosită din cer la Ierusalim în ajunul Sfintelor Paşti. Cuvânt de învăţătură rostit de Î.P.S. Mitropolit Laurenţiu La momentul consacrat, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a ţinut un vast cuvânt de învăţătură despre chemarea la apostolat a celor doi sfinţi Apostoli, Petru şi Pavel, despre viaţa lor în jurul Mântuitorului, despre misiunea creştină dată apostolilor de Iisus Hristos, ca să sădească în inimile oamenilor credinţa cea adevărată, al cărei scop este mântuirea sufletelor. ”Sfântul Apostol Pavel este un model pentru întărirea noastră”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu, cu referire la înlăturarea îndoielii din viaţa noastră şi căinţei, ştiindu-se că el s-a transformat din prigonitor al lui Hristos în propovăduitor al credinţei creştine şi Apostol al Mântuitorului. „Sfinţii Petru şi Pavel sunt doi mari Apostoli, pe care Biserica i-a pus împreună pentru ca să concentreze atenţia noastră asupra lucrării pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârşit-o pentru noi în lumea aceasta, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu. Ca să înţelegem rolul pe care l-au avut Sfinţii Apostoli, şi iată, dintre ei s-au ales să fie puşi împreună, unul care a fost chemat de Mântuitorul Iisus Hristos, împreună cu fratele lui, Andrei, Simon-Petru, şi celălalt, care a fost chemat în alt mod, Sfântul Apostol Pavel, care nu L-a cunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos, ci a ascultat porunca Lui când I s-a descoperit pe Drumul Damascului. Ceea ce trebuie noi de la început să înţelegem este faptul că Biserica este pentru noi o şcoală”, a precizat Părintele Mitropolit. „Este o zi istorică. Această vatră istorică dăinuie de 400 de ani. În 1614 este consemnată existenţa unei vetre monahale ortodoxe aici. Este pentru prima dată când un Mitropolit al Ardealului a călcat pe acest loc, în persoana Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Laurenţiu, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Aşa cum Sfântul Ierarh Sava Brancovici venea şi sfinţea biserica de lemn a Mănăstirii Moisei, la 1672, aşa a venit Înaltpreasfinţitul Mitropolit Laurenţiu al Ardealului aici, ca să ne mângâie cu prezenţa primului Mitropolit pe această vatră monahală.”

„Mă bucur că între pelerini am găsit aici la Bixad şi câţiva români care vieţuiesc în Ţările Nordice, deoarece copiii au primit vacanţa, iar părinţii i-au adus aici în ţară, la obârşii, şi pentru a se întări în credinţa ortodoxă şi în identitatea românească”, a spus Preasfinţitul Părinte Macarie al Europei de Nord. Foto.

 • Miercuri 28 Iunie, Preasfintitul Parinte Iustin Episcopul Maramuresului si Satmarului, a primit la Resedinta Episcopala din Baia Mare vizita frateasca a Preasfintitul Parinte Macarie - Episcopul Europei de Nord. Dupa ce a prezentat oaspetelui de seama Centrul Eparhial, cei doi ierarhi au vizitat impreuna biserica ,,Adormirea maicii Domnului" - (catedrala istorica) si noua catedrala episcopala ,,Sf. Treime". Foto.

 • Acasa la familia Nan - in Baia Mare

Miercuri 28 iunie, Preasfintitul Parinte Iustin al Maramuresului si Satmarului si Preasfintitul Parinte Macarie al Europei de Nord au vizitat familia Nan Dumitru si Mihaela, care s-au reintors in Romania (Baia Mare) dupa ce au biruit in lupta lor cu strainii, spre a-i re-aduce in cuibul cald al familiei pe copilasii lor dragi : Bianca Mihaela si Dragos Dumitru. Foto.

 • Binecuvântarea Drapelului Naţional

Luni, 26 iunie 2017, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la sărbătoarea Zilei Drapelului Naţional, care a avut loc în municipiul Baia Mare, în organizarea Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş şi Primăria Baia Mare. Sărbătoarea Drape lului Naţional a început la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde a avut loc binecuvântarea Drapelului Naţional de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în prezenţa subprefectului Gavriş Ardelean, a primarului Cătălin Cherecheş, a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Ioan Doru Dăncuş, şi a reprezentanţilor Garnizoanei Baia Mare. Au participat preoţii militari Alexandru Nuszer şi Daniel Achim. După binecuvântare, un alt moment important a fost înălţarea Drapelului Naţional pe catargul amplasat în Piaţa Drapelului din municipiul Baia Mare, care s-a făcut cu ceremonial militar, drapelul fiind dus până la catarg de o grupă de militari. Şi aici, Drapelul Naţional a fost binecuvântat şi sărutat de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi de oficialităţi, după care a fost înălţat pe catargul din faţa Palatului Administrativ, în sunetele Imnului Naţional, interpretat de Fanfara Municipală „Millenium Band”, dirijată de Florin Mătăsaru, solistă Cristina Bodea.

Drapelul Naţional este confecţionat în fiecare an din material nou şi este sfinţit de Episcopul locului. Foto.

 • Liturghie Arhierească la biserica „Sfinţilor Români” din Vişeu de Sus

Duminică, 25 iunie 2017, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Duminica Sfinţilor Români” din Vişeu de Sus. Sfânta Liturghie Arhierească Biserica, ai cărei ocrotitori sunt Sfinţii Români, a fost ridicată într-o parohie nouă, înfiinţată în 1999, într-un cartier locuit preponderent de nemţi, veniţi cu câteva sute de ani în urmă, care, în limbaj local, sunt numiţi „ţipţeri”. Numărul lor s-a împuţinat tot mai mult după 1989. Ca urmare, această biserică, ce nu are încă 20 de ani, este cunoscută toponimic ca „Biserica din Ţipţărai”. Aici a sosit în dimineaţa zilei de duminică, 25 iunie 2017, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin ca să oficieze Sfânta Liturghie Arhierească, la care au venit să se roage împreună cu Episcopul, câteva mii de credincioşi din întreg oraşul. La sosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost întâmpinat de protopopul Vişeului, Preot Mihai Chira, de primarul oraşului Vişeu de Sus, Vasile Coman, de un mare număr de credincioşi. Sfânta Liturghie a fost oficiată în pridvorul bisericii, împreună cu un sobor de 20 de preoţi şi diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, condus de cântăreţul bisericesc Ioan Şimon. Cuvânt de învăţătură În cuvântul rostit în faţa credincioşilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre Lumina Harului Duhului Sfânt, despre rugăciune şi prioritatea acesteia în viaţa noastră, despre libertatea dată omului de către Dumnezeu şi importanţa alegerii căii pe care să mergem în viaţă, precum şi despre familie şi întemeierea ei pe principii creştine, despre tinerii plecaţi în străinătate, importanţa şi rolul rugăciunilor noastre în viaţa lor. „Să alegem ceea ce este mai bun: libertatea în Hristos, a spus Preasfinţitul Părinte Iustin. Bogăţia duhovnicească. Să întemeiem familia pe principii creştine şi să trăim în familie după rânduielile creştine, frumoase. Că numai aşa ne vom salva comunitatea, şi familia, şi lumea.” Cât priveşte drumul de urmat în viaţă, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a precizat foarte clar: „Mântuitorul ne învaţă care este opţiunea principală. Şi opţiunea principală în viaţă nu este fuga după bunurile materiale, ci este lupta pentru câştigarea bunurilor veşnice, nu vremelnice. Ne învaţă că Cel ce a făcut Cerul şi Pământul, lumea animală, lumea vegetală, lumea aceasta văzută, cu frumuseţile ei, le poartă de grijă la toate. Dumnezeu nu a creat lumea ca să o abandoneze şi nu a părăsit-o niciodată după ce a creat-o. A creat-o pentru bucuria şi desfătarea omului şi pentru ca omul să-şi întreţină existenţa biologică sau fizică prin hrana pe care o câştigă din munca de zi cu zi.” Brâu roşu pentru preotul paroh

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin l-a hirotesit întru iconom pe preotul paroh, adică cu dreptul de a purta brâul roşu, ca o apreciere a strădaniei depuse la ridicarea bisericii în cei 10 ani de când este preot paroh aici, îndemnându-l să lucreze cu aceeaşi râvnă şi de acum înainte, până la finalizarea tuturor lucrărilor. Foto.

 • Hramul Mănăstirii “Sfântul Ioan Botezătorul” Scărişoara Nouă

Sâmbătă, 24 iunie 2017, sărbătoarea “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, împreună cu Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox al Românilor din Ungaria, Sfânta Liturghie arhierească cu ocazia hramului. Vizită în complexul monahal Ajuns la Mănăstirea Scărişoara Nouă în ajunul hramului mănăstirii, după ce, în cursul zilei a primit felicitările cu ocazia zilei de naştere, 23 iunie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu stareţul sfântului locaş de închinare, arhim.dr. Timotei Bel, exarh mănăstiresc, şi membrii Permanenţei Eparhiale care îl însoţesc, au vizitat complexul monahal, oprindu-se la Altarul de vară al mănăstirii şi la biserica nouă; s-au discutat probleme de arhitectură şi ergonomia construcţiilor din punct de vedere al serviciilor religioase. Spre seară, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, stareţul mănăstirii şi membrii delegaţiei eparhiale prezenţi aici au ieşit să-l întâmpine pe Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Românilor Ortodocşi din Ungaria, invitat de onoare al Preasfinţitului Părinte Iustin la sărbătoarea hramului acestei mănăstiri, care este situată pe graniţa cu Ungaria, fiind cea mai vestică mănăstire din Eparhie. Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a fost invitat la hramul acestei mănăstiri în luna mai a.c., de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o în Ungaria, împreună cu o delegaţie eparhială, când au conslujit împreună. Un sobor impresionant În dimineaţa zilei hramului, sâmbătă, 24 iunie 2017, sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, cei doi ierarhi au fost întâmpinaţi, în faţa Altarului de vară, de tulnicăresele din Apuseni, care i-au aşteptat în sunete de bucium, instrumentul de bază al moţilor de unde au venit credincioşii din satul Scărişoara Nouă la începutul anilor 1920, sat pe teritoriul căruia este aşezată acum mănăstirea. Cei doi ierarhi, după ce s-au închinat la icoanele Sfântului Ioan Botezătorul şi a Maicii Domnului, au oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, înconjuraţi de un sobor de 57 de preoţi şi diaconi, în Altarul de vară, construit din lemn de stejar în urmă cu mai mulţi ani, dar şi înconjuraţi de peste 3.500 de credincioşi, aşezaţi la umbră în jurul Altarului de vară. Au fost credincioşi veniţi la mănăstire din satele Protopopiatelor Carei şi Satu Mare, dar şi din altele mai îndepărtate, din unele situate în Maramureşul istoric. De aici, a sosit şi o procesiune, cu mai mulţi credincioşi, care, cu cântece închinate Maicii Domnului, au înconjurat de trei ori biserica, s-au închinat la Sfântul Altar şi au ieşit, apoi, să se roage la Sfânta Liturghie la Altarul de vară. În întâmpinarea Ierarhilor au venit prefectul Darius Filip al judeţului Satu Mare, primarul Cosmin Varga al comunei Pişcolţ, deputatul Octavian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească, ing. Mircea Leţiu, membru al Adunării Eparhiale, fostul procuror Ioan Bâtea, pe terenul căruia s-a aşezat mănăstirea, fiind şi primul ctitor al ei, alte persoane importante. În sobor s-au aflat, alături de cei doi Ierarhi, Pr. Origen Sabău, consilier eparhial al Episcopiei românilor din Ungaria şi preot paroh în Apateu, Ungaria, Arhim. Dr. Timotei Bel, stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă şi exarhul mănăstirilor, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Teofil Pop al Mănăstirii Moisei, Pr. Florian Mocan, protopopul de Carei, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Marcel Malanca, protopopul de Oaş, Pr. Marian Crainic, proin-protopop de Carei, stareţi şi stareţe, monahi şi monahii, preoţi veniţi din parohiile Episcopiei împreună cu credincioşii. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Bizantină „Thelogos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. Hirotonire întru ierodiacon Un moment aparte pentru obştea Sfintei Mănăstiri şi pentru credincioşii de faţă a fost hirotonirea întru ierodiacon a monahului Gherasim Nap, vieţuitor al acestui aşezământ monahal, absolvent al seminarului teologic, vieţuitor al acestei mănăstiri, unde a depus voturile monahale, şi, actualmente, student la Teologie, pe care Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin l-a caracterizat ca fiind „una din rodirile duhovniceşti ale acestui aşezământ”. Cuvântul de învăţătură Un frumos şi cuprinzător cuvânt de învăţătură, plin de învăţăminte duhovniceşti, a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan despre viaţa Sfântului Ioan Botezătorul, pornind de la pericopa evanghelică a sărbătorii: „Astăzi este zi de praznic şi de sărbătoare mare, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan. Iată că suntem împreună aici, în acest loc minunat şi binecuvântat, în care acum două decenii nu se regăsea decât piatră. Şi iată, că, prin rânduiala oamenilor şi binecuvântarea Ierarhilor de aici, a Înaltpreasfinţitului de vrednică pomenire Justinian Arhiepiscopul şi a chiriarhului dumneavoastră de acum, Părintele Episcop Iustin, o minunare s-a ridicat în aceste părţi. Astăzi îl cinstim la sărbătoarea hramului pe unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii noastre, o sărbătoare inedită din viaţa sa, şi anume Naşterea Cinstitului, Slăvitului şi Măritului Proroc, Înaintemergătorul Domnului şi Botezătorul Ioan, care este întotdeauna o sărbătoare îndrăgită şi iubită la poporul român.” Vorbind despre normalitate, despre crearea vieţii pe pământ, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a spus: „Dumnezeu, când l-a făcut pe om, a făcut bărbat şi femeie, ca să continue să aducă viaţa pe pământ. Numai bărbatul şi femeia, sub binecuvântarea lui Dumnezeu şi a Bisericii, înmulţesc neamul omenesc pe pământ. În rest, e pustiire şi urâciune. Şi întuneric, şi moarte. Să nu ne temem că moartea şi întunericul vor reuşi să cuprindă Lumina şi s-o învingă. Nu! E Dumnezeu! Iar Mântuitorul confirmă încă o dată în plus ceea ce spune Biblia în Cartea Facerii despre creaţia şi facerea lumii şi crearea bărbatului şi a femeii după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Distincţie de preţuire pentru P.S. Siluan Una dintre cele mai importante distincţii ale Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a oferit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin oaspetelui de seamă, în care se spune: „Se acordă Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, CRUCEA „SFÂNTUL IOSIF MĂRTURISITORUL DIN MARAMUREŞ” în semn de frăţească întru Hristos dragoste şi cu înaltă şi aleasă preţuire şi cinstire, pentru slujirea jertfelnică, pilduitoare şi plină de roade bogate în demnitatea de Părinte şi Întâistătător al preoţilor şi credincioşilor ortodocşi din Ungaria.” Daruri pentru cei doi Episcopi

Părintele Arhim. Timotei Bel, stareţul sfântului aşezământ monahal, a oferit în dar Preasfinţitului Episcop Siluan o icoană a Sfântului Siluan Atonitul, ocrotitorul Preasfinţiei Sale, al cărui nume îl poartă, iar Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Sfântului Iustin Martirul şi Filozoful, ocrotitor ales de Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, la depunerea voturilor monahale. Foto.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a împlinit 56 de ani

 • Azi, vineri, 23 iunie 2017, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a împlinit 56 de ani de viaţă. Cu această ocazie a fost felicitat de ostenitorii Centrului Eparhial, de oficialităţi centrale, judeţene şi locale.

Sfânta Liturghie de mulţumire Azi, vineri, 23 iunie 2017, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a asistat la Sfânta Liturghie, oficiată în Paraclisul Centrului Eparhial, de părinţii acestuia. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de grupul coral al ASCOR Baia Mare, condus de teologul Vlad Verdeş, cărora Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin le-a mulţumit pentru ceea ce fac pentru păstrarea şi transmiterea în rândul tinerilor a credinţei ortodoxe străbune, pentru implicare în activităţile desfăşurate la nivel eparhial şi naţional, alături de tinerii din Asociaţia Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare. Te-Deum La ora 12,00, în Paraclisul de la Centrul Eparhial, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a participat la slujba de Te-Deum, oficiată de Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, şi Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, de mulţumire pentru darurile revărsate asupra Preasfinţiei Sale şi asupra Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Răspunsurile au fost date de Corala „Arhanghelii” a preoţilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi de Grupul de muzică bizantină „Theologos” al Episcopiei, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. Un cuvânt aniversar a rostit Părintele Dr. Vasile Augustin, vicar administrativ eparhial, în numele celor prezenţi, în care s-a referit la realizările episcopale din 1994, când Preasfinţitul Părinte Iustin a fost hirotonit Arhiereu, până în prezent, perioadă în care a muncit mult pentru ca Episcopia să realizeze lucruri importante, inclusiv ridicarea din temelie a Catedralei Episcopale monumentale „Sfânta Treime”. În cuvântul rostit, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit la binecuvântarea care a venit asupra Episcopiei în perioada de o jumătate de an care a trecut de la alegerea în această înaltă demnitate, cu realizări şi înnoiri binecuvântate, la munca asiduă pe care ostenitorii Centrului Eparhial o depun zi de zi, pentru ca lucrurile să fie făcute bine, la timp şi cu spor, spre folosul credincioşilor din cele 8 protopopiate, răspândite în două judeţe. Pe toţi ostenitorii Preasfinţia Sa i-a felicitat pentru abnegaţie şi dăruire, fiind, apoi, rândul Preasfinţiei Sale să primească felicitările pentru cei 56 de ani de viaţă împliniţi chiar azi.

Au venit şi l-au felicitat pe Preasfinţia Sa parlamentari, între care Cherecheş Viorica, Octavian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească, oficialităţi din cele două judeţe, Maramureş şi Satu Mare, Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Cătălin Cherecheş, primarul Băii Mari, Aurelia Fedorca, primarul din Negreşti-Oaş, protopopii şi secretarii eparhiali, ostenitorii Centrului Eparhial, preoţii Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, preoţii din Corala „Arhanghelii” şi din Grupul de muzică bizantină “Theologos”, preoţi de enorie, diaconi, Ansamblul Naţional "Transilvania", credincioşi de pe cuprinsul Episcopiei. Foto.

 • Joi 22 iunie de la ora 18.00, in cadrul Festivalului National de Folclor ,,Ion Petreus" desfasurat pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Municipiul Baia Mare, Festival organizat de Televiziunea Romana – Emisiunea ,,Tezaur Folcloric,, in parteneriat cu Consiliul Judetean Maramures si Ansamblul National Transilvania din Baia Mare, au fost omagiata familia de artisti Florentina si Petre Giurgi. Motivul omagierii : (55 de ani de viata, 35 de ani de la debutul lor artistic in Emisiunea ,,Tezaur Folcloric" si 35 de ani de casnicie).

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului, reprezentata de Preasfintitul Parinte Episcop Iustin, dupa ce a adus cuvinte de apreciere realizatorilor acestui Festival de inalta tinuta culturala, artistica si romaneasca si prezentat de artista Gheorghita Nicolai, a conferit familiei Florentina si Petre Giurgi cea mai prestigioasa distinctie eparhiala pentru laici ,,Crucea Voievodala Maramureseana". Distinctia a fost conferita in semn de inalta apreciere pentru promovarea versului, cantului si colindului traditional, pentru nobletea graiului si frumusetea portului maramuresean.

- O adevarata familie voievodala maramureseana crestina!-Foto.

 

 

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin îşi sărbătoreşte vineri ziua de naştere

 

 • Vineri, 23 iunie 2017, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împlinește 56 de ani de viaţă.

  Cu această ocazie, vineri, 23 iunie 2017, începând cu ora 08.00 se va săvârși Sfânta Liturghie în Paraclisul din incinta sediului Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la care va asista Preasfințitul Părinte Iustin. De la ora 12.00 se va oficia un Te-Deum de mulţumire pentru darurile revărsate asupra Preasfinţiei Sale și a Sfintei noastre Episcopii de-a lungul timpului în cei 56 ani de viață și 23 de ani de slujire arhierească.

  La acest eveniment vor participa membrii Permanenței Eparhiale și ostenitorii Centrului Eparhial.

 • Biografia Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin:

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a născut în 23 iunie 1961, în localitatea Rozavlea, din părinţii buni credincioşi Ştefan şi Maria Hodea, iar la botez a primit numele Ioan.  După absolvirea clasei a VIII-a, a luat contact cu viaţa monahală de la Mănăstirea "Sfânta Ana" Rohia şi a cerut îngăduinţa Arhimandritului Serafim Man, stareţul de atunci al mănăstirii, pentru a-şi petrece acolo vacanţele. Atât de mult s-a ataşat de viaţa de mănăstire, încât a luat hotărârea de a rămâne în mănăstire toată viaţa.  După doi ani de ascultare la mănăstire, stareţul Serafim Man l-a trimis, în anul 1978, la Seminarul Teologic, pe care l-a absolvit în 1983. În acelaşi an, a fost hirotonit diacon, iar în 1984 a primit taina preoţiei pe seama Mănăstirii Rohia.  O hotărâre de importanţă majoră a fost depunerea voturilor monahale, care s-a petrecut în 1985, când a primit numele de Iustin. Naş de călugărie l-a avut pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Justinian Chira, cel care l-a hirotonit şi întru diacon şi preot. În mănăstire a îndeplinit ascultarea de secretar, până în 1988, când Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Teofil Herineanu i-a încredinţat conducerea provizorie a mănăstirii.  Tot în 1988 îşi continuă studiile în Teologie la Institutul Teologic Ortodox de grad Universitar din Sibiu.  În 24 mai 1989, conducerea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului l-a numit stareţ al Mănăstirii "Sfânta Ana" Rohia.  În anul 1990 a fost distins cu rangul de protosinghel, de Înaltpreasfinţitul Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului, iar în 1993, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost ridicat la rangul de Arhimandrit, cu prilejul prăznuirii Adormirii Maicii Domnului, an în care Mănăstirea Rohia împlinea 70 de ani de la întemeiere.  Obţine titlul de licenţiat în Teologie în anul 1992, La Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. În timpul stareţului Iustin Hodea, obştea Mănăstirii Rohia a ajuns, în scurt timp, la 30 de vieţuitori, faţă 4-5 cât avea înainte de 1989. Dintre aceştia, prin purtarea de grijă a întâistătătorului mănăstirii, 13 vieţuitori au urmat cursurile Seminarului Teologic, 9 cele ale Facultăţii de Teologie, iar 6 au urmat cursurile de doctorat (2 la Tesalonic şi 4 în ţară).  În anul 1994, la propunerea Înaltpreasfinţitului Părinte Justinian, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales, la data de 22 martie, arhiereu-vicar pe seama Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, primind titulatura de "Sigheteanul", iar în Duminica a V-a din Postul Mare, în 17 aprilie 1994, a fost hirotonit întru Arhiereu de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Antonie Plămădeala, împreună cu un sobor de ierarhi: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu Anania, Preasfinţitul Justinian Chira, Preasfinţitul Andrei Andreicuţ, Preasfinţitul Calinic Argatu, Preasfinţitul Ioan Mihălţan şi Preasfinţitul Emilian Birdaş. Ca Arhiereu-vicar, Preasfinţia Sa a continuat şi coordonarea vieţii monahale de la Mănăstirea Rohia, ajutat de un egumen, precum şi a întregii vieţi monahale din cuprinsul Eparhiei.  Ca activitate pastoral-misionară, a târnosit şi resfinţit biserici, a hirotonit preoţi şi diaconi, a adresat multe cuvinte de învăţătură pentru întărirea credinţei strămoşeşti şi îmbunătăţirea vieţii duhovniceşti a fiilor Bisericii noastre, a coordonat sectoarele cultural, patrimoniu bisericesc, pictură bisericească, social şi teologic-educaţional ale Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, iar din 1999 a preluat grija lucrărilor de construire a noii Catedrale Episcopale, al cărei demisol a fost târnosit la 9 septembrie 2003, de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist al României şi Preafericitul Părinte Patriarh Petros al VII- lea al Alexandriei şi al întregii Africi.  S-a ocupat personal de organizarea celor 5 vizite patriarhale în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului: Preafericitul Teoctist (1998-Sighetu Marmaţiei; 2000-Tăşnad; 2003-Rozavlea şi Baia Mare, Preafericitul Daniel Ciobotea (2009-Baia Mare, ridicarea la rang de Arhiepiscop onorific a Î.P.S. Sale Justinian Chira; 2012-Mănăstirea Bârsana şi Negreşti Oaş).  În Sfântul Sinod, Preasfinţitul Iustin face parte din Comisia pentru Doctrină, Viaţă Monahală şi Misiune Socială.  De asemenea, este preşedintele Fundaţiei culturale "Nicolae Steinhardt", care are sediul la Mănăstirea Rohia.   Duminică, 30 noiembrie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian trece la Domnul, conducerea Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului revine, conform reglementărilor legislaţiei bisericeşti, ca locţiitor de Episcop, Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei, ceremonia înmormântării având loc în 3 noiembrie 2016, sub directa coordonare a Preasfinţitului Părinte Iustin. Parastasul de pomenire la 40 de zile are loc în 8 decembrie 2016, luând sfârşit perioada de doliu.  În 9 decembrie 2016, Sinodul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, în consultare cu Adunarea Eparhială a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, îl desemnează pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, alături de Arhimandritul Timotei Bel, exarh mănăstiresc, să candideze pentru scaunul vacant al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 16 decembrie 2016, l-a ales, prin vot secret, pe Preasfinţitul Părinte Iustin în scaunul vacant de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, cu 36 de voturi pentru din 43 de voturi valid exprimate. Întronizarea a avut loc în 27 decembrie 2017, ziua de prăznuire a Întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, în prezenţa unui sobor de 17 ierarhi, a sute de preoţi din întreaga Eparhie şi a peste 7.000 de credincioşi.  Astfel, Preasfinţitul Părinte Iustin devine al 30-lea Episcop al Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, în cei peste 600 de ani de existenţă. Cu această ocazie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un deosebit şi important cuvânt de învăţătură, urmărit de întreaga ţară.  Din anul 1994, când a devenit Arhiereu, şi până în prezent, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a hirotonit peste 400 de preoţi şi diaconi.  Este doctor în Teologie cu teza "Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul între mărturie şi mesianism iudaic, în descrierea Evangheliilor şi a literaturii necreştine", susţinută public în cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Catedra de studii biblice, în noiembrie 2011, avându-l ca îndrumător ştiinţific pe pr.prof.univ.dr. Stelian Tofană. A publicat peste 45 de studii şi articole în reviste de Teologie din judeţ şi din ţară. 

A fost distins, de-a lungul anilor, cu:  

 • Ordinul Sfinţilor Martiri Brâncoveni, conferit de Preafericitul Părinte Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;  Titlul de Cetăţean de Onoare, conferit de peste 25 de primării de municipii, oraşe şi comune din cuprinsul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului; 
 • Titlul de Omul anului 2012, conferit de Consiliul Judeţean Satu Mare.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!

 • Marti 20 iunie, Preasfintitul Parinte Iustin a participat la Tabara ,,Intalnirile din inima Maramuresului" editia a- II-a, cu tema ,,Imaginile din viata noastra" la care au participat 40 de tineri, premianti la concursul catehetic ,,Icoana si Scoala marturisirii" - tineri care au participat la Olimpiada Nationala de religie si discipline teologice si premianti din liceele municipiului Baia Mare, care au primit premi din partea Fundatiei ,,N. Steinhardt".
  Întâlnirile cu program educativ; unde s-au dezbătut diverse teme cu conținut cultural, artistic, ecologist, sportiv, patriotic și religios au fost coordonate de catre Parintele Consilier Milan Balan si de catre Parintele Inspector Alexandru Gaborean, ajutati de profesori si colaboratori voluntari.
 • Tabara a avut loc in Statiunea Izvoare – Cabana Brazi II –iar programele religioase au fost săvârșite în biserica schitului „Sf. Ioan Botezătorul” din Poiana Soarelui - Izvoare. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a pus piatra de temelie la biserica de zid a Mănăstirii Lăpuşul Românesc

 Duminică, 18 iunie 2017, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, în fruntea unui mare sobor, la hramul „Duminica Sfinţilor Români” a Paraclisului Mănăstirii Lăpuşul Românesc, stareţă Stavrofora Maria Magdalena Drăguş, şi a pus piatra de temelie a viitoarei biserici de zid a mănăstirii.  

Sfânta Liturghie Arhierească Oficiată în Altarul de vară al Mănăstirii, Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în fruntea unui sobor de peste 25 de preoţi, din care au făcut parte Pr. Dr. Cristian Ştefan, consilier eparhial cultural, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Arhim. Pantelimon Ilieş, de la Mănăstirea Rohia, Protos. Varlaam China, duhovnicul mănăstirii, protosingheli, ieromonahi şi preoţi de mir din parohiile protopopiatului. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de muzică bizantină „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. Dimineaţa, la sosire, Preasfinţitul Părinte Episcop a fost întâmpinat de primarul Ioan Buda al comunei Lăpuşul Românesc şi de mai multe sute de credincioşi din cele câteva mii câte s-au aflat în curtea Sfântei Mănăstiri pentru a se ruga împreună cu soborul la Sfânta Liturghie Arhierească. Generoasa curte a mănăstirii, cu rondouri de flori frumos îngrijite, a fost plină de credincioşi ajunşi în pelerinaj în frunte cu preoţii lor din parohii sau independent. A fost o zi cu nori mulţi şi grei în ajun, iar prognozele anunţau o zi ploioasă şi duminică, dar, odată cu începerea Sfintei Liturghii, norii grei au început să se rărească, încât spre amiază soarele s-a arătat pe cer.   Cuvânt de învăţătură Un cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu ocazia acestui hram, vorbind despre semnificaţia Duminicii Sfinţilor Români, care se cinstesc în această zi, despre pericopa evanghelică a duminicii, a chemării primilor Apostoli. „S-a umplut pământul ţării noastre de Sfinţi, ştiuţi şi neştiuţi, iar cerul este plin de ceata Sfinţilor. Sfântul Sinod a trecut, după 1990, în rândul Sfinţilor peste 100 de pătimitori români pentru Biserica lui Hristos. Ei sunt fraţii noştri mai mari, care se roagă pentru noi”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.   Parastas După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi soborul a oficiat Slujba de Pomenire a Maicii Stavrofore Iustina Drăguş, trecută de curând la Domnul. Maica Iustina a venit în această mănăstire, alături de sora sa, actuala stareţă Maria Magdalena Drăguş, în 1995, fiind primele vieţuitoare ale acestui aşezământ monahal, şi împreună, cu trudă şi osârdie, au construit un complex monahal în care vieţuiesc 10 maici. Punerea pietrei de temelie Încă de la sosirea în mănăstire, surorile Maria Magdalena şi Iustina Drăguş au dorit să pună piatra de temelie pentru o biserică de zid, deşi complexul monahal are o biserică din lemn, târnosită în 13 iunie 2004, amplasată pe o frumoasă colină, la estul complexului monahal. Visul lor începe să prindă viaţă începând de azi, 18 iunie 2017, când Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a pus piatra de temelie a noii biserici de zid, care se va ridica în partea de jos a incintei mănăstirii, de biserică rămânând să se ocupe doar maica stareţă. Noua biserică va avea hramurile "Buna Vestire" şi "Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul". Scurt istoric

Mănăstirea cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Lăpuşul Românesc este amplasată pe locul unei vechi mănăstiri, existente în urmă cu circa 500 de ani, care a fost distrusă de vitregiile vremii. Situată pe locul vechi al localităţii Lăpuşul Românesc, după strămutarea satului cu câţiva kilometri mai la vale, fosta biserică a satului a fost încredinţată unor monahi, care au întemeiat aici o mănăstire, care, la 1418, avea 7 călugări. Invaziile tătare se zice că au distrus-o, iar călugării au fost omorâţi. O Sfântă Cruce a marcat de-a lungul sutelor de ani locul vechii mănăstiri de pe Râoaia, cum se numeşte valea unde este acest aşezământ monahal. Pe locul fostei mănăstiri a fost înfiinţată noua mănăstire, în 1994, cu sprijinul preotului din sat şi al credincioşilor. Locul a fost sfinţit în 2 octombrie 1994, de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Complexul monahal cuprinde biserica din lemn, Casa monahală, Casa cu Paraclis, Altarul de Vară, o frumoasă poartă de intrare, din zid, clădirea pentru atelierele mănăstirii, Casa Duhovnicului, Trapeza şi Casa Muzeu. Foto.

 • Joi 15 iunie, Preasfintitul Parinte Iustin a vizitat mai multe parohii, manastiri si centre sociale, care se afla in constructie, restaurare sau in faza de pictura: Parohia Iojib, Parohia Livada, Parohia Ciuperceni, Parohia Botiz, Parohia Micula Noua, Parohia Lazuri, Parohia ,,Sf. M. Mc. Gheorghe"- Satu Mare - Parohia ,, Sf. Imparati Constantin si Elena"-Satu Mare - Parohia ,,Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil" - Satu Mare- , Centrul de primire in regim de urgenta al copilului ,,Sf. Nicolae" din Mun. Satu Mare, Centrul Multifunctional ,,Sf. Tatian" din Mun. Satu Mare, Biserica cu hramul ,,Nasterea Sf. Ioan Botezatorul" din localitatea Vetis, Parohia Paulesti si Manastirea ,,Izvorul Tamaduirii" Marius, toate din Protopopiatul Satu Mare. Foto.

 • Miercuri 14 iunie, Preasfintitul Parinte Iustin a facut mai multe vizite in parohii si manastiri care au bisericile sau alte edificii in constructie si restaurare: Parohia Baita Baii si Centrul Cultural Social ,,Sf. Martiri Brancoveni,, Parohia Seini II din Protopopiatul Baia Mare; Parohia Turt, Parohia Batarci, Parohia Sirlau, Parohia Valea Seaca, Parohia Bocicau, Parohia Comlausa, Parohia Gherta Mica, Parohia Calinesti, Parohia Lechinta, Parohia Pasunea Noua, Manastirea Portarita si Parohia Negresti Oas III toate din Protopopiatul Oas. Foto.

 • Hramul Mănăstirii Ţeghea

Duminică, 11 iunie 2017, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Ţeghea, Protopopiatul Carei, în fruntea unui numeros sobor de preoţi, cu ocazia hramului, „Duminica Tuturor Sfinţilor”. Binecuvântarea lucrărilor de înnoire Biserica de lemn a Mănăstirii Ţeghea, construită între anii 1996-1997, de cunoscutul meşter popular Gavrilă Hotico din Ieud, şi târnosită în anul 1997 de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, a avut nevoie de lucrări de înnoire şi lărgire a spaţiului, precum şi de consolidare şi refacere a acoperişului. A fost un moment binevenit luarea acestei decizii, prin care, din modesta biserică de lemn, a fost realizată, prin această înnoire, un monument de arhitectură, mai ales că acest lucru îl impunea pictura reuşită din interior. A fost refăcut acoperişul vechi, în stil maramureşean, în unul tradiţional maramureşean, cu valoare arhitecturală sporită, sprijinit pe arcade semicirculare, care au permis crearea unui pridvor de jur-împrejur, prin sprijinirea unui acoperiş complementar. A fost creat, tot pe arcade, un frumos pridvor peste cel de la parter, sub acoperişul mare al bisericii, sprijinit tot pe arcade, cum au bisericile vechi maramureşene din cadrul Episcopiei. Efectuate de aceiaşi meşteri de biserici din Maramureş, lucrările au fost binecuvântate în Duminica Tuturor Sfinţilor din acest an de Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, prin ungerea cu ulei sfinţit şi stropirea cu Aghiazma Mare, în cele patru laturi ale sale. Biserica poartă hamurile „Naşterea Maicii Domnului” şi „Duminica Tuturor Sfinţilor”, iar paraclisul de iarnă este ocrotit de „Sfântul Apostol Andrei”. Sfânta Liturghie Arhierească După slujba de sfinţire a lucrărilor de înnoire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în frumosul Altar de Vară al Mănăstirii, construit tot din lemn, ca biserica mănăstirii, în stil arhitectural maramureşean, înconjurat de un sobor de 30 de preoţi şi 4 diaconi. Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial misionar-social, pr. Florian Mocanu, noul protopop de Carei, proin-protopopul Marian Crainic al Careiului, Protos. Sebastian Drăguţan, duhovnicul mănăstirii, de origine din Basarabia, ieromonahi şi preoţi de mir din protopopiatele Eparhiei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. Mii de credincioşi au venit să se roage la această mănăstire încă de dimineaţă, încât în generosul spaţiu din jurul complexului monahal au adăstat mii de credincioşi, încât pământul şi cerul din jurul mănăstirii s-au umplut de rugăciunile celor prezenţi, sfinţind fiecare colţişor. Între credincioşi, încă dinaintea sosirii Episcopului, s-au aflat prefectul Darius Filip de Satu Mare şi primarul Balog Daniel al comunei Craidorolţ, de care aparţin Mănăstirea şi satul Ţeghea, Ing. Mircea Leţiu, membru în Adunarea Eparhială, fost membru în Adunarea Naţională Bisericească. Vremea călduroasă, cu un soare fierbinte, i-a determinat pe credincioşii prezenţi să se aşeze în locurile umbrite, fie în biserica mănăstirii, fie în frumoasele livezi din curtea mănăstirii. După terminarea Sfintei Liturghii, maica stareţă Emanuela Mateiu a donat Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, pentru Muzeul Episcopiei, o icoană a Maicii Domnului, ocrotitoarea Sfintei Mănăstiri. Cuvânt de învăţătură despre Duminica Tuturor Sfinţilor Ca de fiecare dată când se află în mijlocul credincioşilor cu ocazia Sfintelor Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin le adresează celor prezenţi cuvinte de învăţătură, care să le uşureze credincioşilor calea spre mântuire. În această duminică, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre Duminica Tuturor Sfinţilor, despre Sfinţii Apostoli şi despre făgăduinţa lăsată lor de Mântuitorul înainte de Înălţarea la Cer, despre Sfinţii din ceruri şi rugăciunile pe care le fac pentru noi, despre canonizările care au avut loc din 1990 încoace în Patriarhia Română. A spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin că: „Biserica lui Hristos, Biserica noastră Ortodoxă, Cea Una sfântă, sobornicească şi apostolească, în care suntem noi, a închinat o duminică, imediat după Sfintele Rusalii, Tuturor Sfinţilor, însemnând că Duhul Sfânt a lucrat în mod văzut în viaţa Lor şi că Sfinţii Toţi pe care noi îi pomenim ne-au arătat şi ne arată calea spre Dumnezeu. Ne-au arătat felul în care Omul se poate mântui şi chiar desăvârşi.” Şi a explicat Întâistătătorul Eparhiei că:

„Omul, după ce a primit Duhul Sfânt, prin Taina Sfântului Botez, a intrat în familia Sfinţilor şi în Lumina Preasfintei Treimi şi se poate schimba. Devine el Biserică. Iisus Hristos Mântuitorul nu numai că a întemeiat Biserica văzută, Biserica istorică, a constituit Biserica din toţi care cred şi mărturisesc pe Hristos, se închină Preasfintei Treimi, îşi fac semnul Sfintei Cruci, O cinstesc pe Maica Domnului şi pe toţi sfinţii şi fiecare în parte este purtător de Duh Sfânt şi Har. Şi devine o Biserică vie. O Biserică umblătoare. Iată de ce a fost aşezată această Duminică a Tuturor Sfinţilor în prima după Rusalii”, a explicat credincioşilor prezenţi la Mănăstirea Ţeghea Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Foto.

 • Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, joi 15 iunie 2017 începând cu ora 18.00, în Sala Bizantină a Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare va avea loc o preselecţie pentru toate vocile (sopran, alto, tenor şi bas).

Înscrierile se fac la numărul de telefon 0740644424 (prof.dr. Cosmin Lauran, dirijorul Coralei "Doxologia") şi 0745924289 (arhid.prof.drd. Adrian Dobreanu).  

Vă aşteptăm pentru a împărtăşi bucuria cântului şi slava adusă lui Dumnezeu!

 • Numiri de noi protopopi în Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului

După o activitate de 13 ani ca protopop al Protopopiatului Ortodox Român Oaş, Părintele Mihai Feher, preot paroh la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Negreşti Oaş, a ieşit la pensie la limită de vârstă.

În postul de protopop al Protopopiatului Ortodox Român Oaş a fost numit, în cadrul Şedinţei Permanenţei Eparhiale, Părintele Marcel Malanca, preot paroh la Biserica „Cuvioasa Parascheva” din Negreşti Oaş şi fost secretar protopopesc.

După o activitate de 19 de ani în fruntea Protopopiatului Ortodox Român Carei, Părintele Marian Crainic, preot paroh la Biserica din Tăşnad, s-a pensionat la limita de vârstă.

În postul de protopop al Protopopiatului Ortodox Român Carei a fost numit, în cadrul Şedinţei Permanenţei Eparhiale, Părintele Florian Mocan, preot paroh la Biserica Ortodoxă Română din Dacia şi fost secretar protopopesc.

 • Înnoiri în Administraţia Eparhială a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

După o activitate de 27 de ani în cadrul Centrului Eparhial ca secretar eparhial (1990-2008) şi consilier administrativ (2008-2017), Părintele Ioan Pop, paroh la Biserica „Sfântul Nicolae” din Baia Mare, a ieşit la pensie la limită de vârstă.

În postul de consilier administrativ a fost numit, în cadrul şedinţei Permanenţei Eparhiale, Părintele Adrian Mihali de la Parohia Tăuţii de Sus.

În urma unei activităţi de 13 de ani în calitate de inspector eparhial, Părintele Butean Alexandru, preot paroh la Biserica „Înălţarea Domnului” din Baia Mare, s-a pensionat la limita de vârstă.

În postul de inspector eparhial a fost numit, în cadrul Şedinţei Permanenţei Eparhiale, Părintele Arhidiacon Andrei Pop, fost secretar eparhial.

În funcţia de secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, a fost numit, în cadrul Şedinţei Permanenţei Eparhiale, Părintele Arhidiacon Ionuţ Todorca, din cadrul secretariatului.

CV arhid. Todorca Ionuţ

Părintele Arhimandrit Dr. Ioachim Tomoiagă a fost numit, în cadrul Şedinţei Permanenţei Eparhiale, consilier social-filantropic şi misionar.

 • Hramul Mănăstirii Suciu de Sus - Breaza

Luni, 5 iunie 2017, praznicul Sfintei Treimi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, cu începere de la ora 10,00, în fruntea unui sobor de peste 40 de preoţi şi diaconi, Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea „Sfânta Treime” Suciu de Sus - Breaza, cu ocazia hramului, stareţă stavrofora Antonia Ţineghe. Sfânta Liturghie într-un cadru natural de vis Peste 3.000 de credincioşi au venit să se roage, sosiţi din satele Suciu de Sus şi Breaza, în hotarul cărora este aşezată, într-o poiană, coborâtă parcă din Rai, Mănăstirea cu hramul „Sfânta Treime”. Au venit credincioşi din toată Ţara Lăpuşului, din satele bistriţene şi năsăudene, din Maramureşul Voievodal. A fost o zi de mare sărbătoare în care credincioşii cinstesc pe Dumnezeu-Tatăl, pe Dumnezeu-Fiul şi pe Dumnezeu-Duhul Sfânt.Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul de muzică bizantină „Theologos” la Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. La sosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost întâmpinat de maica stareţă Antonia, de primarul comunei Suciu de Sus, Viorel Paşca, de copii şi adulţi cu steaguri tricolore, îmbrăcaţi în frumoase straie populare. Sfânta Liturghie a fost oficiată în frumosul şi spaţiosul Altar de Vară al Mănăstirii, ridicat din lemn de stejar, în 2015, în mijlocul poienii cu multă verdeaţă şi pomi fructiferi tineri. Hirotonire preot Un preot tânăr a sfinţit pentru Mănăstirea „Sfânta Treime” Suciu de Sus – Breaza Preasfinţitul Părinte Iustin: pe diaconul Emil Bozga, de fel din Larga, sat aparţinător comunei. El va fi ajutor în slujire Părintelui duhovnic, Arhimandrit Gavriil Burzo, care se apropie de vârsta de 80 de ani. Cuvântul de învăţătură În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre sărbătoarea Sfintei Treimi, despre Persoanele Sfintei Treimi, explicând credincioşilor importanţa şi semnificaţia Lor, despre misiunea catehetică pe care preoţii sunt datori să o sporească, împreună cu cea de misionar filantropic şi de apărare a familiei creştine. „Astăzi este sărbătoarea Preasfintei Treimi. Una suntem în credinţă, în limbă, în simţire, în lucrare, în mărturisire, în vieţuire. Aşa este şi Dumnezeu în Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, adăugând apoi că: „Oamenii, prin Botez, au devenit candidaţi la Împărăţia lui Dumnezeu. Au devenit Fii ai Lui Dumnezeu după Har şi s-au putut sfinţi. Şi s-a umplut Pământul şi, mai ales Cerul, de Sfinţi.” Biserica este cea care se roagă pentru credincioşii ei: „Biserica triumfătoare, alcătuită de Maica Domnului şi toţi Sfinţii în jurul Preasfintei Treimi, este cea rugătoare pentru noi. Şi acolo sunt toţi cei din neamul nostru. E plin cerul de Sfinţi. Şi petrec în lumina Preasfintei Treimi, pe Care o mărturisim, în Care credem”, a mai spus Preasfinţitul părinte Episcop Iustin. O distincţie importantă pentru primar Printre puţinii primari din cuprinsul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului care au primit cea mai înaltă distincţie a Eparhiei - Ordinul „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş”- se află şi primarul Viorel Paşca al comunei Suciu de Sus, care, de peste 20 de ani, conduce comuna. Distincţia a fost acordată, după cum scrie în documentul însoţitor, „în semn de înaltă apreciere şi multă preţuire pentru promovarea activităţilor cultural-religioase în colaborare cu Parohia din comună pentru susţinerea edilitar-gospodărească adusă în sprijinul Mănăstirii Sfânta Treime Suciu de Sus – Breaza”. Mănăstire întemeiată pe martiriul a doi preoţi Începuturile Mănăstirii Suciu de Sus - Breaza se leagă de promisiunea făcută lui Dumnezeu de Pr. Prof. Univ. Dr. şi protopop al Clujului Florea Mureşan, pe când se afla în prima sa detenţie politică la Canal, că, de scapă, va întemeia o mănăstire. Lucru care s-a şi întâmplat, între 1953 şi 1957 ridicându-se un schit de maici, cu o bisericuţă de lemn şi două chilii, în care se oficiau Sfinte Slujbe de hram a doua zi de Rusalii, de Sfânta Treime. Preotul Florea Mureşan este arestat a doua oară, în 1958, condamnat la 25 de ani de muncă silnică şi moare în temniţa din Aiud în 4 ianuarie 1961. În timp ce a fost arestat, tânărul seminarist Gavril Burzo, nepotul diacului din sat, strânge semnături de la consătenii săi, credincioşii din satul Suciu de Sus, prin care aceştia cereau eliberarea din arest a preotului Florea Mureşan, foarte iubit de cei pe care îi păstorea, fiind un preot vrednic şi bun predicator. Pentru acest lucru, tânărul Gavril Burzo este arestat şi va cunoaşte teroarea închisorilor comuniste. Seminaristul arestat în anii 50 a devenit preot celib, a ajuns, după mai mulţi ani de slujire ca preot în alte parohii, preot paroh în sat, iar din 1990 a început rezidirea, ca mănăstire, a fostului schit întemeiat de preotul Florea Mureşan. A fost numit duhovnicul Mănăstirii de maici Suciu de Sus – Breaza, s-a călugărit şi este Arhimandritul de azi Gavriil Burzo, ctitorul sfântului aşezământ monahal. Aşadar, după cum spunea Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, Mănăstirea Suciu de Sus – Breaza a fost întemeiată pe jertfa a doi martiri, unul trecut la Domnul în temniţa de la Aiud şi altul în viaţă. Un motiv în plus de a-i cinsti şi de a le aduce recunoştinţa noastră de martiri.

Este şi motivul pentru care a fost oficiată azi, 5 iunie 2017, Slujba Parastasului, la 110 ani de la naştere (8 iulie 1907), după vrednicul de pomenire Pr. Prof. Univ. Dr. Florea Mureşan. Dumnezeu să-i facă parte în ceata Drepţilor Săi. Foto.

 • Luni, 5 iunie 2017, a doua zi de Rusalii, de praznicul Sfintei Treimi, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, s-a desfășurat ediția a IV-a a concursului “Micul Biciclist Creștin”, organizat de Asociația Tinerilor Ortodocși ai Catedralei Episcopale Maramureșene (ATOCEM), cu scopul de a promova mersul pe bicicletă ca parte a unui stil de viață sănătos, pe care trebuie să-l deprindem de mici. 

Evenimentul a urmărit încurajarea, de la vârste fragede, a mersului pe bicicletă, oferindu-le tinerilor un mijloc plăcut de petrecere a timpului liber, mai ales acum, într-o lume a tehnologiei moderne şi a sedentarismului. Și azi, plini de entuziasm, dinamism și inocență, copiii au reușit, ca în fiecare zi, să ne facă să ne simțim mai fericiți și mai împliniți.

Evenimentul găzduit de Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare s-a adresat copiilor cu vârsta între 4 și 12 ani. Concurenții au fost grupați în 3 categorii de vârstă (4-6 ani; 7-9 ani; 10-12 ani) și au parcurs un traseu, în funcție de categoria de vârstă, sub îndrumarea tinerilor voluntari ai Asociației. Un moment surpriză a fost când motocicliștii din Nord 6 Riders și-au făcut apariția în curtea Catedralei Episcopale pentru a încânta privirile participanților. Un reprezentant al Poliției Rutiere a dat sfaturi copiilor și părinților cu privire la importanța circulării în siguranță pe bicicletă. La acest concurs au participat 90 de copii, la toate cele trei categorii de vârstă. Fiecare concurent a primit câte o diplomă de participare și mici cadouri, iar câștigătorii au fost premiați cu medalii și vouchere pentru anumite locații de agrement. Mulțumim sponsorilor: Restaurant Imbiss, Hotel Seneca, Tzontzo Club, Bijuteria Camelia, Tipografia Coresiana, Spălătoria Flori de Crin și partenerilor media: Trinitas Tv, Sky News TV. Felicităm pe toți copii care au participat la acest concurs, fiecare dintre ei fiind un câștigător, dar și pe părinții lor, pentru că au conștientizat faptul că Biserica, pe lângă latura morală și duhovnicească, poartă de grijă și de sănătatea trupească a fiecăruia dintre noi.

Felicităm echipa organizatoare, tinerii din ATOCEM, care, și de această dată, ca la fiecare ediţie, au dat dovadă de implicare și dăruire pentru ca acest eveniment dedicat copiilor să fie un succes. Foto.

 • Procesiunea creştinilor băimăreni „Spre Sfânta Treime”

Duminică, 4 iunie 2017, cu începere de la ora 17,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, în fruntea unui sobor de aproape 100 de preoţi din Baia Mare şi protopopiatul cu acelaşi nume, precum şi a mai multor mii de băimăreni la Procesiunea de Rusalii, intitulată „Spre Sfânta Treime”. Procesiunea băimărenilor este o mărturisire de credinţă a Sfintei Treimi, a lui Dumnezeu Tatăl, a lui Dumnezeu Fiul şi a lui Dumnezeu Duhul Sfânt, pe care participanţii o fac în al treilea an consecutiv, în cadrul Zilelor Culturale ale Municipiului Baia Mare, proiect al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, care se desfăşoară între 2iunie şi 5 iunie 2017, derulat în parteneriat cu Primăria Baia Mare şi primarul Cătălin Cherecheş. Cântând slavă lui Dumnezeu s-a străbătut partea centrală a oraşului Punctul de pornire a procesiunii a fost în Piaţa Revoluţiei din Baia Mare, lângă Troiţa din lemn dedicată Eroilor Revoluţiei, realizată din îndemnul şi pe cheltuiala unui bun patriot, economistul Mircea Şuteu. Aici, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat o rugăciune şi a binecuvântat procesiunea celor care au umplut platoul, purtând în mâini icoane, în acest An Omagial al Sfintelor Icoane, iconarilor şi pictorilor bisericeşti cum a fost declarat 2017 pe cuprinsul Patriarhiei Române de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, dar şi cu ripide în mâini şi steaguri ale Patriarhiei Române şi Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului. Întreg traseul a fost parcurs în pricesne şi cântece bisericeşti, într-o atmosferă duhovnicească şi de smerenie, dar şi de bucurie pentru sărbătoarea dedicată înfiinţării Bisericii lui Iisus Hristos Mântuitorul. Traseul a cuprins Piaţa Revoluţiei, bulevardele Bucureşti şi Unirii, până la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, sub atenta supraveghere a Poliţiei, Jandarmeriei şi a Poliţiei Locale băimărene. Ajunşi la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, participanţii la procesiune au luat parte la Vecernia Plecării Genunchilor, oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi soborul de preoţi în biserica cea mare a Catedralei, unde încap câteva mii de credincioşi. Toţi preoţii din parohiile Băii Mari au venit împreună cu credincioşii Miile de credincioşi au însemnat tinerii Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi de pe lângă Catedrala Episcopală Maramureşeană (ATOCEM), care au ajutat la organizare, tinerii din ASCOR Baia Mare, cei din Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Protopopiatul Baia Mare (ATOPBM), credincioşii din parohiile din întreg oraşul, veniţi în frunte cu preoţii lor, în cântări bisericeşti, credincioşi din parohiile din jurul Băii Mari, care au dorit să participe la acest eveniment, aflat la a treia ediţie. Au fost prezente oficialităţi, între care deputatul Cherecheş Viorica, primarul Cătălin Cherecheş, Ioan Doru Dăncuş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş. Vecernie unică Despre Vecernia plecării genunchilor a vorbit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în această seară, explicând rugăciunile care se citesc de către preoţi la această Vecernie unică. Este singura dată din anul bisericesc când se fac rugăciuni pentru cei din iad: „În rugăciunea a cincea din această seară a Vecerniei plecării genunchilor se fac mijlociri şi cereri pentru cei din iad. Şi în iad înţelegem că sunt cei care au murit în urma unor decizii nefericite, a unor alegeri cumplite. Aceia sunt sinucigaşii. Este singura dată în an când Biserica se roagă pentru cei din iad. De ce? Din iubirea pe care o avem faţă de fraţii noştri. Şi ei au fost ca şi noi, au fost oameni plini de nădejde şi de speranţe, însă capcanele diavolului şi nefericitele întâmplări prin care au trecut în viaţă i-au determinat să ia o decizie nepermisă. Ca creştini nu avem voie niciodată să ne luăm viaţa. Viaţa este darul lui Dumnezeu şi trebuie să o trăim integral, cu bunele şi cu grelele ei, cu Cruce şi cu Înviere, cu suferinţă şi cu biruinţă, aşa cum a trăit-o Fiul lui Dumnezeu pentru noi şi pentru mântuirea noastră”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Foto.

 

 • Hramul Catedralei Episcopale Sfanta Treime din Baia Mare

Duminică, 4 iunie 2017, sărbătoarea împărătească a Pogorârii Sfântului Duh, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, cu începere de la ora 9,30, în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, Sfânta Liturghie Arhierească cu ocazia hramului acestui important locaş de închinare. Sobor ales Un sobor ales, din care au făcut parte Arhim. Dr. Timotei Bel, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial al Sectorului social-filantropic, pr. Daniel Tirean, inspector eparhial, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, pr. Florin Hoban, inspector şcolar de religie, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Serminarului Teologic "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare, pr. prof. Gabriel Groza, directorul Liceului Teologic "Nicolae Steinhardt" din Satu Mare, Arhim. Ghelasie Maxim, economul Mănăstirii Rohia, pr. Mihai Tira, preşedintele executiv al Fundaţiei "Justinian Arhiepiscopul", pr. Viorel Bud, slujitori al Catedralei, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corurile "Doxologia" al Catedralei Episcopale "Sfânta Treime", dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran, şi Corul "Sfântul Ioan Damaschin" al Domeniului Teologie Ortodoxă, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan. Mii de credincioşi la sărbătoarea Rusaliilor de la Catedrală Între miile de credincioşi s-au aflat deputatul Cherecheş Viorica, primarul Cătălin Cherecheş, vicepreşedintele Ioan Doru Dăncuş al Consiliului Judeţean Maramureş, ing. Mircea Leţiu, membru în Adunarea Eparhială şi fost membru în Adunarea Naţională Bisericească, personalităţi ale vieţii culturale, oaspeţi veniţi de dincolo de Baia Mare. O mare mulţime de credincioşi a urmărit Sfânta Liturghie din afara bisericii. "Suntem în al treilea an când săvârşim Sfânta Liturghie din Duminica Rusaliilor în spaţiul de sus al Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" din Baia Mare, încă neterminat, dar suficient de bine pregătit de către ostenitorii Catedralei, de către părintele eclesiarh Casian, ajutat de tinerii Catedralei şi de la ASCOR, care se străduiesc să pregătească în aşa fel spaţiul de sus, ca toţi credincioşii prezenţi în număr atât de mare, după cum s-a putut vedea, să se bucure de minunăţia, de arhitectura şi de frumuseţea acestuia, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului. Atmosfera din bisericile noastre ortodoxe este cerul pe pământ. Aşa a fost şi astăzi, de Rusalii, la Baia Mare, fapt pentru care mulţumim Bunului Dumnezeu, rugându-L să ne trimită Duhul Său cel Sfânt peste noi, peste Biserica noastră, peste poporul român cel drept credincios, să-L trimită peste familia noastră creştină binecuvântată, peste părinţi şi copii. Astăzi este Duminica părinţilor şi a copiilor, iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a trimis şi un mesaj cu acest cu acest prilej către toate familiile, părinţii şi copiii din ţară şi de afară. Pentru toţi ne rugăm Bunului Dumnezeu să-i întărească, să rămână uniţi în jurul valorilor noastre sfinte, în jurul Sfintei noastre Biserici, sub streaşina Bisericii noastre, primind de la Dumnezeu, de la Mântuitorul, de la Maica Domnului ajutor sfânt în toată lucrarea lor creştină şi mai cu seamă în lucrarea mântuirii." Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin - îndemn la păstrarea credinţei creştine În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit la praznicul sfânt şi mare al Pogorârii Sfântului Duh şi la Evanghelia zilei, concluzionând că: "Să nu ne depărtăm de preceptele şi principiile vieţii creştine, de morala creştină, de adevărurile de credinţă, de poruncile lui Dumnezeu. Prin Biserică, prin creştinism, Dumnezeu, inspirând pe Apostoli, pe păstorii de suflete, pe oamenii Lui din lume, de diferite profesii, a creat enorm pentru umanitate. Creştinismul a dat cele mai mari valori universale culturii, umanităţii. Nici o religie nu a dat umanităţii cât a dat creştinismul, ca şi creaţie, pentru că se bazează pe inspiraţie. Câtă vreme omul s-a lăsat purtat de voia lui Dumnezeu, câtă vreme omul s-a rugat ca Dumnezeu să-i arate calea, să-l inspire cum să creeze, cum să lucreze, ce să facă să fie bineplăcut lui Dumnezeu şi oamenilor şi să nu creeze lucruri pieritoare, efemere, ci lucruri nemuritoare, universale şi veşnice, atunci omul a fost creator. După chipul Creatorului. După chipul lui Dumnezeu. Numai prin Biserică putem primi pecetea Duhului Sfânt", a concluzionat Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului. Sfinţirea spicelor şi a icoanelor Păstrând tradiţia, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a sfinţit spicele de grâu cu care se vor întoarce credincioşii acasă. Cu această ocazie au fost sfinţite şi icoanele Mântuitorului, Maicii Domnului şi Sfântului Arhidiacon Ştefan, ocrotitorul tinerilor din Eparhie, care, în cadrul unui proiect, vor fi confecţionate de protopopiate pentru a fi donate şcolilor. Simbolic, au primit Sfintele Icoane sfinţite din mâna Episcopului Liceele Sportiv şi G. Bariţiu din Baia Mare. Premierea câştigătorilor la muzică bizantină

Câştigătorii concursului de muzică bizantină „Ziua Învierii”, care s-a desfăşurat la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, au fost premiaţi de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin: Premiul I – Arhid. Ionuţ Pleş, de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare şi Marcela Ştefania Latiş, de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare; Premiul II – Ioan Moş, din Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi Emanuela Benciu, de la Liceul de Arte Baia Mare; Premiul III – Dorin Dragotă, de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare; Menţiuni – Vlad Maxim Sitariţi şi Andrei Erdeli, de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Gianina Sabău şi Dănuţ Pop, de la Departamentul de Teologie Ortodoxă a Universităţii de Nord Baia Mare. Foto.

 • Expoziţia de icoane vechi din bisericile de lemn maramureşene

Azi, vineri, 2 iunie, cu începere de la ora 12, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a deschis, în contextul Anului Omagial al Sfintelor Icoane al iconarilor şi pictorilor bisericeşti din Patriarhia Română şi cu ocazia Zilelor Culturale ale Municipiului Baia Mare, care se ţin anual de sărbătoare Pogorârii Sfântului Duh şi de sărbătoarea Sfânta Treime, expoziţia de icoane vechi din bisericile de lemn din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, intitulată sugestiv „Mărgăritare din tezaurul iconografic al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului”. Vernisajul expoziţiei, găzduite în sala-muzeu „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, care oferă o alăturare fericită cu expoziţia de carte veche din acelaşi spaţiu, a fost făcut în prezenţa primarului Municipiului Baia Mare, Cătălin Chereche şi a Academicianului Marius Porumb şi soţiei sale, profesoara Zoe Vida Porumb. Parastas după zugravii şi pictorii iconari Vernisajul expoziţiei a început cu un parastas în prezenţa Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, oficiat de Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, întru pomenirea marilor pictori bisericeşti Ştefan Zugravul de Şişeşti şi a zugravului Radu Munteanu din Ungureni, precum şi a celorlalţi pictori bisericeşti din cuprinsul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, cunoscuţi şi necunoscuţi cu numele lor, care s-au învrednicit a picta sutele de biserici şi icoane în acest spaţiu sfânt pe care se întinde Episcopia maramureşenilor şi sătmărenilor. Cuvântul participanţilor Organizată de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, prin Sectorul patrimoniu sacru şi pictură bisericească, rolul de gazdă l-a avut preotul Virgil Jicărean, consilier eparhial al acestui sector. Primul care a vorbit a fost primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari: „Astăzi, încă o dată se poate constata de către noi toţi că acolo unde se sting luminile, doar Biserica noastră ortodoxă mai ţine flacăra aprinsă, a spus primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari şi membru în Adunarea Naţională Bisericească. Aceste zile culturale ale Municipiului Baia Mare, pe care le-am gândit împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, sunt zile care se raportează la spiritualitatea noastră, la ceea ce suntem noi, băimărenii şi maramureşenii, suntem în primul rând creştini, suntem în primul rând ortodocşi. Am gândit aceste Zile Culturale în jurul Catedralei Noastre „Sfânta Treime”, pentru că oraşul trebuie să aibă o inimă, şi inima oraşului este Catedrala Noastră. Este o Catedrală a Noastră, a tuturor, mai ales, în special, o Catedrală pentru viitor şi pentru copiii şi tinerii noştri. Este o Casă a Domnului, dar este o casă pentru fiecare suflet, în special pentru sufletele copiilor şi tinerilor noştri. Dacă vorbim de lumina stinsă sau de cum Biserica Ortodoxă, Episcopia noastră, Preasfinţitul nostru ţin flacăra aprinsă, aceste icoane, pe care le avem moştenite în timp, sunt dovada că niciodată nu am rămas fără lumină, nu am rămas fără binecuvântare, nu am rămas singuri”, a mai spus primarul Cătălin Cherecheş. „Maramureşul este un tezaur artistic extraordinar, a spus Academicianul Marius Porumb. Maramureşul este important pentru perioada lui de glorie, din perioada lui medievală timpurie. Maramureşul dă primii domni ai Moldovei independente, pe Dragoş şi pe Bogdan, dar, în acelaşi timp, pentru scrierile liturgice care sunt făcute în Maramureş. La fel se întâmplă şi cu pictura religioasă din Maramureş, pentru că în Evul Mediu nu existau zugravi laici, decât foarte puţini, aşa că tot ce se făcea era închinat Domnului. Ori, Biserica Maramureşeană are unele dintre cele mai vechi icoane de pe pământul românesc. Adică, sunt câteva icoane din Maramureş care datează din secolul al XV-lea şi care au inscripţii de atestare”, a precizat Academicianul Marius Porumb. „Suntem într-un plin eveniment de recuperare a sacrului, a spus Dr. Ioan Marchiş, director al Direcţiei de Cultură a judeţului Maramureş, sculptor. Aici este nu numai cetatea de apărare a românismului, ci şi cetatea de apărare a simbolurilor româneşti. Suntem în plină activitate de apărare a sacrului în Maramureş. Desacralizarea din perioada postmodernistă se naşte din neputinţa de a urma principii. În loc să păstreze canonul, artistul postmodern schimbă principiul. Nu acelaşi lucru se întâmplă în pictura bisericească, care se desfăşoară după anumite reguli prevăzute în erminie. A învins spiritul”, a precizat Dr. Ioan Marchiş. Cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin „Suntem martorii unor evenimente pe care societatea postmodernă le-ar dori apuse. Şi anume: întoarcerea artei şi a culturii în spaţiul de cult. Aceasta este singura şansă de a salva cultura. Cultura s-a despărţit de arta modernă, s-a despărţit de biserică, şi când s-a despărţit a naufragiat. N-a mai putut crea, a pierdut spiritul creator şi inspiraţia divină. Şi atunci vedem tot felul de apariţii, care mai de care mai haotice şi mai ciudate, încât trebuie să stea pictorul lângă tine sau poetul să-ţi explice ce au vrut să spună în pictura sau poezia lui. Ceea ce vedem aici, este o întoarcere la rădăcini şi o apăsare suficient de puternică pe păstrarea acestor valori acolo de unde ele au plecat. Moştenitorul de drept şi de fapt este Biserica. Creştinismul este religia supremei creaţii. Ce a dat creştinismul lumii nu a dat nici o religie”, a subliniat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului.   Prezentarea expoziţiei Cei prezenţi au putut afla lucruri importante despre expoziţie din prezentarea făcută de muzeograful Dumitriţa Filip, care a vorbit despre activitatea celor doi zugravi de biserici şi iconari, Ştefan Zugravul de Şişeşti şi Radu Munteanu din Ungureni, despre exponate. Sunt expuse spre vizionare 31 de obiecte, icoane pe lemn, catapeteasma bisericii din Şişeşti şi un tetrapod de la Ungureni. Cadou pentru muzeul Episcopiei

Academicianul Marius Porumb a oferit Preasfinţitului Părinte Iustin, pentru a spori patrimoniul muzeului Episcopiei, o icoană pictată de Florin Poenaru din Laz, judeţul Alba. În Laz există un puternic centru de iconari. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi-a sărbătorit ziua onomastică

Joi, 1 iunie 2017, ziua de prăznuire a Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful, cu începere de la ora 8:00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia zilei onomastice şi a adus mulţumire lui Dumnezeu şi Sfântului Iustin pentru darurile revărsate asupra Preasfinţiei Sale de-a lungul anilor. Un sobor ales de preoţi s-a rugat alături de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin Un sobor format din 25 de preoţi şi diaconi a slujit împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin la Sfântul Altar al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, din care au făcut parte Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial administrativ, Arhimandrit Dr. Timotei Bel, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial al sectorului social - filantropic, Pr. Ioan Pop, până azi, consilier eparhial, Pr. Alexandru Buteanu, până azi, inspector eparhial, Pr. Gheorghe Bălan, fost consilier eparhial, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, prodecan al Facultăţii de Litere din Baia Mare şi coordonatorul Domeniului Teologie „Justinian Arhiepiscopul” al Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Mihai Feher, proin-protopop de Oaş, Pr. Ioan Ciceu, proin-protopop de Oaş, Pr. Gabriel Groza, directorul Liceului Teologic din Satu Mare. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Domeniului Teologie de la Centrul Universitar Nord, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan. În rând cu credincioşii s-au aflat, la Sfânta Liturghie, Cătălin Cherecheş, primarul Băii Mari, Dr. Cherecheş Viorica, deputat, cei 8 protopopi în funcţie, consilieri eparhiali, studenţi la Teologie, preoţi de mir, care au venit să-i ureze Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin ani mulţi şi rodnici ca Întâistătător al Eparhiei, multă sănătate şi împliniri duhovniceşti. A fost de faţă şi Conf. Univ. Dr. Ioan Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord, Conf. Univ. Dr. Delia Suiogan, prodecan al Facultăţii de Litere a CUN, preoţi şi cadre didactice universitare etc. După Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiat un Polihroniu. În numele ostenitorilor din Centrul Eparhial, al protopopilor şi al credincioşilor din Episcopie a luat cuvântul Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial administrativ, care s-a referit la personalitatea şi râvna Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, la calităţile de bun chivernisitor şi iniţiator al multiplelor activităţi care au loc în cadrul Episcopiei. Cuvânt de învăţătură Un cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, în care a vorbit despre Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, al cărui nume l-a ales să-l poarte la călugărie, iar Sfântul Iustin să-i devină ocrotitor de-a lungul vieţii. Preasfinţitul a vorbit credincioşilor cât de minunat este atunci când Dumnezeu, prin Sfinţii Săi, îţi îndrumă viaţa şi paşii în viaţă, însăşi naşterea Preasfinţiei Sale fiind datorată preotului satului. „Mi-a dat Dumnezeu multe daruri în viaţă. În primul rând venirea pe lume a fost una cu semnificaţii deosebite. Mama m-a făcut la bătrâneţe, n-ar mai fi gândit să aibă copii, dar eu am venit în mod neaşteptat, la porunca preotului, ca cel de-al patrulea copil, şi mama şi-a asumat, la aproape 40 de ani, naşterea şi m-a adus pe lume. Sigur că Dumnezeu a vrut. Şi m-am născut în ajunul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. De aceea mi-a şi dat numele Ioan, că trebuia să-mi pună numele Ştefan, că aşa îl chema pe tata. Mi-a dat numele Ioan, iar acest mare profet al Vechiului Testament mi-a îndrumat paşii în viaţa mea. Aşa am găsit Mănăstirea Rohia, aşa se explică vocaţia mea monahală. Sfântul Ioan Botezătorul este protectorul şi modelul desăvârşit al monahilor. Toate acestea sunt lucruri minunate ale lui Dumnezeu. În 1985, când m-am călugărit, am luat numele Iustin, ca urmare a inspiraţiei lui Dumnezeu”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. „Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful este primul Părinte al Bisericii, scriitor, care a încercat să alcătuiască în mod teoretic şi teologic un comentariu al Sfintei Liturghii şi să aducă argumente despre Biserica lui Hristos”, a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. O catedrală plină de credincioşi au format cei ce au venit să-l felicite pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, oficialităţi, preoţi cu preotese şi copii de toate vârstele, studenţi teologi, elevi, credincioşi de rând, fiecare purtând coşuri şi buchete de flori, mici cadouri şi mulţumindu-i pentru purtarea de grijă ce o are faţă de ei, pentru rugăciunile în care îi poartă.

A fost o sărbătoare frumoasă, duhovnicească, o sărbătoare a întregii Eparhii. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a participat la cursul festiv de absolvire a facultăţii la Teologia băimăreană Joi, 1 iunie 2017, de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la cursul festiv de absolvirea facultăţii şi a cursurilor de masterat ale Domeniului Teologie Ortodoxă de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, care au avut loc la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Sfânta Liturghie Cursul Festiv a început cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, din soborul slujitor făcând parte şi cadre didactice universitare de la Teologia Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Au fost prezenţi la Sfânta Liturghie Arhierească Conf. Univ. Dr. Ioan Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere, Conf. Univ. Dr. Delia Suiogan, prodecan, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, prodecan şi responsabilul Domeniului Teologie Ortodoxă, Pr. Conf. Univ. Dr. Ştefan Pomian, Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Borca, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, cadre didactice universitare care au predat la Domeniul Te4ologie Ortodoxă. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Domeniului Teologie Ortodoxă, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan. Cursul festiv Rolul de gazdă l-a îndeplinit Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, responsabilul Domeniului Teologie Ortodoxă, Teologie Pastorală şi Teologie Didactică şi prodecan. A fost strigat catalogul, iar cursul festiv a fost ţinut de Lect. Univ. Dr. Eusebiu Borca şi s-a intitulat „Jertfa pentru vinovăţie. Studiu exegetic la Cartea Levitic, capitolul IV, versetele 14-16.” „Am ales această temă, o temă biblică, pentru a vă reaminti importanţa Sfintei Scripturi, a cuvântului Sfintei Scripturi, a faptului că trebuie să ne raportăm tot timpul la Sfânta Scriptură, aşa cum am făcut la orele de curs, la orele de seminar, unde am conştientizat că această carte, acest cuvânt divin trebuie citit, trebuie recitat, trebuie învăţat, trebuie memorat, iar odată ce am parcurs aceste etape putem să o luăm încă o dată de la capăt, să mai facem acelaşi lucru, pentru a putea trece la un nivel superior, şi anume să fim capabili să înţelegem, să predăm mesajul divin, să putem să îl predicăm.” Cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Un cuvânt de învăţătură şi, în acelaşi timp, de felicitare, a adresat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, după ce au vorbit Conf. Univ. Dr. Ioan Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere şi Conf. Univ. Dr. Delia Suiogan, prodecan, reprezentanţii studenţilor, Vasile Mădălin Tăut, respectiv Gabriel Babiciu, şi după înmânarea cheii, a vorbit studenţilor despre festivitate.

  „Biserica întotdeauna festivităţilor adaugă latura spirituală, transformându-le în solemnităţi, care au alt efect asupra sufletului nostru, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Nu sunt formale. Noi suntem aici: Biserica, familia şi şcoala. Cei trei piloni de bază. Biserica este spaţiul unde învăţăm că trebuie să trăim tinereţe fără bătrâneţe, ca să ne asigurăm o viaţă fără de moarte. Aceasta este profunzimea mesajului Evangheliei. Şcoala este o parte a vieţii noastre, iar Biserica este parte a întregului vieţii noastre. Cei 7 ani de acasă şi anii de şcoală îi desăvârşim în Biserică, de unde nu mai plecăm, pentru că Biserica este şcoală pentru toată viaţa. Dacă în şcoală ne pregătim pentru o anumită profesie, în Biserică învăţăm arta mântuirii şi de aceea, este o mare greşeală că se spune că Biserica nu are rol didactic. Are un rol foarte important: Biserica este şcoală pentru toată viaţa. Creştinismul este o poartă pe care intră cei ce vor”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Foto.

 • Comunicat de presa

Luni, 5 iunie 2017, se desfășoară ediția a IV-a concursului Micul Biciclist Creștin, eveniment organizat de Asociația Tinerilor Ortodocși ai Catedralei Episcopale Maramureșene (ATOCEM), cu scopul de a promova mersul pe bicicletă ca parte a unui stil de viață sănătos. Evenimentul este găzduit de Catedrala Episcopală Sfânta Treime și se adresează copiilor cu vârsta între 4 și 12 ani. Concurenții vor fi grupați pe 3 categorii de vârstă și vor parcurge un traseu diferit sub îndrumarea tinerilor voluntari ai asociației. Doritorii se pot înscrie telefonic: 0756.95.01.86 Denisa Petrean, 0756.027.839 Mădălina Jula

Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin, Episcop al Maramureșului și Sătmarului.

Luni, 5 iunie 2017, a doua zi de Rusalii, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, se va desfășura ediția a IV-a a concursului Micul Biciclist Creștin, organizat de Asociația Tinerilor Ortodocși ai Catedralei Episcopale Maramureșene, președinte Arhid. Ionuț Pleș, (ATOCEM), cu scopul de a promova mersul pe bicicletă ca parte a unui stil de viață sănătos, pe care trebuie să-l deprindem de mici. Evenimentul găzduit de Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare se adresează copiilor cu vârsta între 4 și 12 ani. Concurenții vor fi grupați în 3 categorii de vârstă (4-6 ani; 7-9 ani; 10-12 ani) și vor parcurge un traseu, în funcție de categoria de vârstă, sub îndrumarea tinerilor voluntari ai Asociației și ai părinților copiilor. Doritorii se pot înscrie telefonic la: 0756-950.186, Denisa Petrean, 0756-027.839 Mădălina Jula.

Fiecare participant va primi o diplomă și mici cadouri. <Afis>

În Baia Mare

 • Procesiunea de Rusalii „Spre Sfânta Treime”

În Duminica "Pogorârii Sfântului Duh” (Rusaliile), 4 iunie 2017, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului și Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" organizează PROCESIUNEA DE RUSALII, eveniment la care sunt așteptați să participe preoţii şi diaconii Catedralei Episcopale, tinerii din asociațiile de la nivelul eparhiei, preoţii municipiului Baia Mare, profesorii de religie şi cei ai şcolilor teologice, studenţi teologi, elevi seminarişti și credincioşii municipiului.

Evenimentul se va desfășura de la ora 17:00, cu o rugăciune rostită de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin   al Maramureşului şi Sătmarului, la „Troiţa Eroilor” din Piaţa Revoluției, și va continua pe Bulevardul București, Bulevardul Unirii, după care se va ajunge la Catedrala „Sfânta Treime”, unde, de la ora 18,00, se va oficia „Vecernia Plecării Genunchilor”. <Afis>

 • Prima sesiune de comunicări ştiinţifice a studenţilor teologi băimăreni despre personalitatea Î.P.S. Justinian  

Luni, 29 mai 2017, cu începere de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat şi a binecuvântat lucrările primei sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti de la Domeniul Teologie Ortodoxă al Centrului Universitar Nord din Baia Mare, cu tema "Personalitatea Î.P.S. Justinian, Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului", desfăşurată sub genericul "Teologie Răsăriteană şi identitate maramureşeană". Organizată de cadrele didactice universitare ale Domeniului Teologie Ortodoxă, evenimentul s-a desfăşurat la Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare, în sala "Sfântul Iosif Mărturisitorul". Sesiunea a început cu parastasul de pomenire, oficiat în Catedrală, a celui ce a fost, timp de 26 de ani, Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, de la reactivarea ei, în 1990, până ce Domnul l-a chemat la El, în 2016. Primul pe care pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. Paul, ca moderator şi principal organizator, l-a invitat să ia cuvântul în cadrul sesiunii evocatoare a fost Preasfinţitul Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, urmaş vrednic al Înaltpreasfinţiei Sale, care i-a fost timp de 22 de ani, ca Arhiereu Vicar, mâna dreaptă, omul de taină şi de sfat, toiag de sprijin şi de întărire în zilele mai grele. "După plecarea Înaltpreasfinţitului Justinian dintre noi, în 30 octombrie 2016, datoria noastră de ucenic şi succesor a fost să rânduim lucrurile în aşa fel, încât numele, personalitatea şi icoana de Ierarh şi slujitor luminos al Bisericii Ortodoxe Române să fie înveşnicită, a spus Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, cel mai apropiat şi desăvârşit ucenic al Înaltpreasfinţiei Sale. În acest sens, am dat Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare numele "Justinian Arhiepiscopul", am oferit bibliotecii Mănăstirii Rohia , al cărei ctitor este, numele "Justinian Arhiepiscopul", sala festivă din Centrul Eparhial se va numi "Justinian Arhiepiscopul" şi sala bizantină din Catedrala Episcopală va purta numele "Justinian Arhiepiscopul". De asemenea, am înfiinţat Fundaţia "Justinian Arhiepiscopul", care va fi moştenitoarea tezaurului cultural, teologic şi sacru al Înaltpreasfinţitului Justinian. Departamentul de Teologie este îndatorat să promoveze imaginea, personalitatea, slujirea şi icoana Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Justinian. Ne bucurăm că au organizat, imediat după data de 28 mai, care este ziua de naştere a Înaltpreasfinţitului, când se împlineau ieri 96 de ani de viaţă a Înaltpreasfinţiei Sale, dacă era printre noi, această sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, în frunte cu părintele conf. univ. dr. Adrian Gh. Paul, care este coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă şi prodecan al Facultăţii de Litere, la care participă studenţi, invitaţi şi cei care doresc să audă cuvintele frumoase şi adevărate care se vor spune despre Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian." Cuvintele rostite în cadrul sesiunii de comunicări de către vorbitori au avut o valoare cu atât mai mare, cu cât au împărtăşit trăiri alături de Marele Ierarh al Maramureşului şi Sătmarului sau relatări din exprimările publice în cuvintele de învăţătură rostite cu diferite ocazii, în cei 26 de ani de arhierie maramureşeană, 17 ani de arhierie clujeană, precedate de experienţa unui duhovnic căutat de mii de credincioşi în cei aproape 30 de ani de stăreţie. În total, 75 de ani de monahism, în care 45 de ani de comunism, când Biserica Ortodoxă a rezistat furtunilor şi nu a fost dărâmată. „Î.P.S. Justinian, chiar dacă n-a fost închis în temniţele comuniste, este un mărturisitor al credinţei ortodoxe în timpul prigoanei comuniste. Face parte dintre mărturisitorii care au slujit Ortodoxia”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Au fost susţinute peste 20 de referate ştiinţifice, riguros şi în stil academic întocmite, cărora li s-au adăugat luările de cuvânt ad hoc. Cu alte cuvinte, a fost nu numai o evocare ştiinţifică, ci şi un moment duhovnicesc mai aparte pentru viitorii preoţi ai Eparhiei. Foto.

 • Hramul bisericii “Înălţarea Domnului” din Tg. Lăpuş

Duminică, 28 mai 2017, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat în Parohia Tg. Lăpuş II, Protopopiatul Lăpuş, unde a participat la sărbătoarea hramului bisericii, păstorite de părintele Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului. Sfânta Liturghie Arhierească Moment de mare sărbătoare pentru creştinii oraşului Tg. Lăpuş a constituit Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, ei venind în întâmpinarea Ierarhului în număr de câteva mii, mulţi dintre ei neavând loc în interiorul sfântului locaş de închinare şi trăgându-se din acest motiv în locurile mai umbroase de afară, ziua fiind una foarte călduroasă, în oraşul care a deţinut în acest an, de mai multe ori, titlul de cea mai friguroasă localitate din ţară. Un sobor mare de slujitori ai Sfintelor Altare a slujit alături de chiriarhul locului, din el făcând parte protopopul paroh Pr. Dr. Florin Stan, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, municipiul de naştere al părintelui paroh, fostul protoiereu al Lăpuşului, Pr. Ioan Ciceu, Protos. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Rohiiţa, Arhim. Pantelimon Ilieş, de la Mănăstirea Rohia, Pr. Prof. Andrei Baboşan, parohul bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Tg. Lăpuş, preoţi din parohiile oraşului gazdă şi din Protopopiatul Lăpuş. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul bisericii „Sfinţii Constantin şi Elena” din Satu Mare, păstorită de părintele protopop Ioan Socolan. În timpul Sfintei Liturghii, a fost hirotonit întru diacon un tânăr teolog din Ţara Lăpuşului, iar câteva sute de credincioşi s-au împărtăşit. Cuvânt de învăţătură despre Sfinţii Părinţi ai Sinodului I Ecumenic şi despre Rugăciunea Arhierească În cuprinzătorul cuvânt pe care l-a rostit, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit la importanţa pentru creştinism a Sinodului I Ecumenic de la anul 325, care a statuat învăţătura de credinţă şi multe alte lucruri clarificatoare pentru creştinism. „Sfinţii Părinţi s-au adunat, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, convocaţi de împăratul Constantin şi au alcătuit primele 7 articole din Simbolul Credinţei, unde mărturisim credinţa în Dumnezeu Tatăl Creatorul, în Dumnezeu Fiul Mântuitorul, unde spunem, după învăţătura lor, inspirată de Duhul Sfânt, că Mântuitorul este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat şi că este de o fiinţă cu Tatăl. Mai spunem că S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om.” Referitor la Rugăciunea Arhierească, Preasfinţitul Episcop Iustin a specificat credincioşilor de ce este importantă rugăciunea şi smerenia pentru unitatea Bisericii şi pentru orice lucru: „Când a vorbit de unitatea Bisericii, Iisus Hristos S-a rugat, nu a poruncit. Unitatea bisericii nu se poate face şi nici nu se poate păstra prin forţă, ci prin smerenie şi rugăciune. De aceea, Mântuitorul S-a rugat. Astăzi lumea caută unitatea creştinilor. Şi o căutăm şi ne şi rugăm. Spunem unirea credinţei şi împărtăşirea Sfântului Duh, în rugăciune. O căutăm, dar nu ne smerim şi nu ne rugăm suficient. O afirmăm, declarăm că dorim, dar nu ne putem smeri şi nu ne rugăm puternic, de aceea nu se realizează unitatea Bisericii. Unitatea creştinilor.” Parastas după Justinian Arhiepiscopul La încheierea Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Eparhiei, împreună cu soborul slujitor, a oficiat un Parastas de pomenire a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian, trecut la cele veşnice în 30 octombrie anul trecut, şi care azi, 28 mai 2017, dacă ar mai fi trăit pe acest pământ, şi-ar fi sărbătorit ziua de naştere la împlinirea a 96 de ani. Pomenirea Sa se face la fiecare Sfântă Liturghie în bisericile Episcopiei, iar zilele mai importante care i-au marcat existenţa nu sunt uitate de ucenicii Înaltpreasfinţiei Sale şi sunt prilejuri de pomenire creştinească, aşa cum a fost şi azi. Diptic pentru muzeul Episcopiei

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar de la părintele paroh Florin Stan un Diptic cu Sfântul Ioan Botezătorul, Sfânt faţă de care Preasfinţitul Părinte are mare evlavie, şi un coş cu flori înmânat de cea mai în vârstă credincioasă a parohiei. Dipticul va fi aşezat în muzeul Episcopiei, ca un obiect de mare preţ. În cuvinte alese şi cu talentul oratoric ce-l caracterizează, preotul protopop Florin Stan a mulţumit Preasfinţitului Iustin pentru efortul şi cinstea de a înnobila sărbătoarea hramului, la care a luat parte întreg oraşul, şi a prezentat istoricul bisericii. Parohia Tg. Lăpuş II a fost înfiinţată în 2003, iar în 2005 a început construirea bisericii, care se află acum la faza de pictură. Este o construcţie din cărămidă, de 30 m lungime, 18,75 lăţime şi 26 m înălţime, cu o cupolă de largă deschidere (7 m), cu 2 turnuri angajate navei, în unul din turnuri fiind instalat un clopot muzical de 320 kg, acordat în nota Si, turnat în Austria, la Innsbruck. În cei 15 ani, în biserică au slujit preoţi care se bucură de notorietate naţională, mari duhovnici şi profesori universitari. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a slujit în sobor de Ierarhi în Catedrala Arhiepiscopală din Buzău

De praznicul Înălţării Domnului, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ciprian al Buzăului şi Vrancei, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat la sărbătoarea hramului Catedralei Arhiepiscopale din Buzău. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Slujba Vecerniei şi a rostit cuvântul de învăţătură Preasfinţia Sa, însoţit de Arhidiaconul Teodosie Bud, consilier economic eparhial, şi Arhidiaconul Andrei Emil Pop, secretar eparhial, a sosit la Buzău în ajunul praznicului Înălţării Domnului, unde, după ce au făcut un popas la Centrul Eparhial şi au fost întâmpinaţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, împreună cu un alt înalt oaspete de seamă, pe care Înaltpreasfinţia Sa l-a invitat la această sărbătoare, Mitropolitul Varnavas de Neapolis şi Stavropoleos din Grecia, care a adus la Buzău o parte din Lemnul Sfintei Cruci şi o parte din Sfintele Moaşte ale Sfântului Nectarie Taumaturgul, au participat împreună la Slujba Vecerniei. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Slujba Vecerniei cu Litie în Catedrala Arhiepiscopală şi a ţinut cuvântul de învăţătură. Foto. Sfânta Liturghie în sobor de Arhierei A doua zi, de la ora 9,00, cei trei Ierarhi, după ce s-au închinat la Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci şi la Sfintele Moaşte ale Sfântului Nectarie, aşezate într-un baldachin în faţa Catedralei Arhiepiscopale, au săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrală, cu participarea foarte multor credincioşi din municipiul Buzău. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala Catedralei Arhiepiscopale, iar cuvântul de învăţătură a fost ţinut de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Varnavas, ca oaspete de seamă al Arhiepiscopiei. Parastas pentru eroii neamului În încheierea Sfintei Liturghii, deoarece la sărbătoarea Înălţarea Domnului este şi Ziua cinstirii Eroilor Naţionali, Ierarhii şi preoţii prezenţi au oficiat Slujba Parastasului pentru eroii din Eparhie şi din toată ţara căzuţi la datorie pentru apărarea patriei şi gliei strămoşeşti, credincioşii prezenţi trăind cu emoţie acest moment de pioşenie şi rugându-se pentru cei căzuţi. Î.P.S. Ciprian – un cunoscător al Maramureşului La sfârşitul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, în calitate de gazdă, a mulţumit în mod deosebit celor doi Ierarhi prezenţi, în numele preoţilor, monahilor şi credincioşilor din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, pentru fiecare având câteva fraze specifice locului din care veneau, atât pentru Ierarhul grec, unde Înaltpreasfinţia Sa şi-a desăvârşit studiile, şi anume la Tesalonic, cât şi pentru Preasfinţitul Părinte Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, zonă în care a fost în mai multe rânduri: prima dată în calitate de secretar al Sfântului Sinod şi însoţitor al delegaţiei care a vizitat Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, în 2003, condusă de Patriarhul Teoctist, care îl avea ca oaspete de seamă pe Patriarhul Petros al VII-lea al Alexandriei Egiptului şi a toată Africa, ocazie cu care a fost săvârşită Sfânta Liturghie în Parohia Rozavlea, de sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, 8 septembrie, satul natal al Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, iar în data de 9 septembrie a fost săvârşită Sfânta Liturghie şi a fost târnosit paraclisul de la primul nivel al Catedralei Episcopale "Sfânta Treime", a fost săvârşită Sfânta Liturghie şi a avut loc proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Iosif Mărturisitorul din Maramureş. Tomosul de proclamare a canonizării a fost citit atunci de Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, care, pe vremea aceea, era Episcop Vicar Patriarhal şi translatorul din limba română în limba greacă pentru delegaţia Patriarhiei Alexandriei Egiptului. Înaltpreasfinţia Sa a mai fost în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului de sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ştefan, în 27 decembrie 2016, cu ocazia întronizării Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, ca cel de-al doilea Episcop după reactivarea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului după 1990. De aceea, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a răspuns cu multă dragoste invitaţiei Chiriarhului Buzăului şi Vrancei, pentru a-i întoarce vizita şi a face bucurie credincioşilor şi clerului acestei Eparhii, în numele preoţilor, credincioşilor şi monahilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian a avut cuvinte frumoase la adresa preoţilor şi credincioşilor din Maramureş, spunând în faţa celor prezenţi că în Maramureş se ţine tradiţia, se poartă costumul popular autentic, se păzeşte credinţa cu multă fidelitate şi că la biserică familia întreagă, cu mic, cu mare, copii, tineri şi maturi sunt prezenţi la Sfintele Slujbe. Sute, mii de oameni, uneori. Lucru care este un exemplu pentru toţi credincioşii din România. Icoana Sfântului Sava Gotul – un dar pentru Preasfinţitul Episcop Iustin La finalul cuvintelor de salut şi de mulţumire, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a oferit, în dar, celor doi ierarhi câte o icoană. Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin i-a oferit icoana Sfântului Sava Gotul, Mucenic de secol IV, care a fost martirizat de turci şi care este din ţinutul Buzăului, un martir străvechi al Bisericii lui Hristos, mult cinstit la Buzău şi care este şi ocrotitorul Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei. În cuvântul lor, Ierarhii oaspeţi au mulţumit Înaltpreasfinţitului Ciprian pentru invitaţie şi au exprimat bucuria conslujirii şi împreună participării şi comuniunii în rugăciune cu Ierarhul, clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei. Concert de pricezne şi o invitaţie fraternă Seara, în ziua praznicului Înălţării Domnului, de la ora 18,00, în Catedrala Arhiepiscopală din Buzău a avut loc un concert de pricezne, care se desfăşoară tradiţional între Înviere şi Înălţare, şi a fost susţinut de corul de copii al bisericii „Sfântul Sava” din Buzău, care poartă numele de „Corul Îngerilor”, corul tinerilor de liceu, „Crescendo”, şi Corala Catedralei Arhiepiscopale. A fost un concert minunat, la care au participat toţi cei trei Ierarhi şi Catedrala a fost plină de credincioşi. Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ciprian, mulţumind din nou Ierarhilor prezenţi, adresându-se Preasfinţitului Iustin a apus că, poate, la un moment dat, Corala Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare şi Corala Catedralei Arhiepiscopale din Buzău ar putea să aducă bucurie credincioşilor de la cele două catedrale prin răspunsurile date la Sfânta Liturghie la una din duminicile sau sărbătorile de peste an, făcând un pelerinaj de la sud-est la nord-vest şi cântând reciproc în cele două catedrale, lucru care a fost acceptat cu multă bucurie de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Arhiepiscopia Buzăului – 600 de ani de existenţă neîntreruptă

Cei doi ierarhi au fost găzduiţi la Palatul Arhiepiscopal din Buzău, atât în prima noapte, cât şi în cea de a doua, Înaltpreasfinţitul Părinte Episcop Ciprian dovedindu-se o gazdă deosebită. Arhiepiscopia Buzăului are o existenţă neîntreruptă de 600 de ani. Este una din cele mai vechi eparhii din ţară. Ierarhii s-au despărţit vineri, pe la ora 10,00, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Varnavas îndreptându-se spre Grecia, iar Preasfinţitul Părinte Iustin şi delegaţia eparhială însoţitoare îndreptându-se spre Maramureş. Foto.

 • Festivitate de încheiere a cursurilor la Seminarului Teologic băimărean

Azi, marţi, 23 mai 2017, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a participat la festivitatea de încheiere a studiilor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare. Au fost prezenţi toţi elevii din anul terminal, care spun de acum adio cursurilor liceale şi aşteaptă examenul de bacalaureat şi intrarea la facultate, dar şi cei din anii mai mici, care i-au însoţit, împreună cu profesorii lor, pentru a le ura spor în viaţă. Te-Deum Festivitatea de încheiere a cursurilor liceale la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare au avut loc în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, acolo unde a fost şi festivitatea de deschidere a anului şcolar. Cu această ocazie s-a oficiat un Te-Deum de mulţumire lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra profesorilor şi elevilor în cei patru ani de studiu. Au oficiat slujba Te-Deumului Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Prof. Dr. Claudiu Pop şi Pr. Claudiu Ciaşcai, duhovnicul Seminarului. La Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare au absolvit în acest an cinci clase, în două secţii: Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Naturii. Director Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, director adjunct Prof. Ioana-Daiana Breban. Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean a participat prof. dr. Gheorghe Andrasciuc, inspector general adjunct. A fost un an şcolar bun, chiar foarte, foarte bun. Un an cu rezultate deosebite la învăţătură, a spus directorul Seminarului, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita.Cuvântul de învăţătură al Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin Un cuvânt plin de învăţăminte a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin elevilor prezenţi în Catedrala Episcopală "Sfânta Treime" din Baia Mare. "Orice lucru bun îl facem cu binecuvântare. Cu binecuvântarea părinţilor noştri şi cu binecuvântarea părinţilor duhovniceşti, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. În biserică totul se întâmplă sub semnul binecuvântării. Biserica transmite lumii acesteia văzute, lumii materiale, lumina cea nevăzută. Lumina Preasfintei Treimi. Lumina noi o primim la botez, când devenim creştini, o primim apoi de la părinţi, prin învăţăturile frumoase pe care ni le dau în cei şapte ani de acasă, şi apoi o primim în şcoală şi în Biserică. Spre deosebire de şcolile pe care le urmăm în viaţa noastră, pe parcursul anilor de studiu, Biserica este şcoală pentru toată viaţa. Ceea ce nu mai învăţăm în şcolile pe care le-am urmat, învăţăm după aceea, ca maturi, cu fiecare participare la viaţa Bisericii. Biserica este şcoală pentru toată viaţa, care ne învaţă arta mântuirii, că viaţa noastră nu se încheie aici, ci se încheie dincolo.” Referitor la unii care cer spitale, nu biserici, Preasfinţitul Episcop Iustin le-a spus seminariştilor cel mai important lucru în legătură cu acest fapt: „Biserica nu trebuie să concureze spitalele, pentru că este un spital, pentru boli sufleteşti, pentru boli nevăzute, iar rugăciunile pe care le face Biserica în diferite ocazii ajută şi la tămăduirea de bolile văzute şi simţite de credincioşi, de bolile dureroase, lucru constat acum de ştiinţă, dar ştiut de Biserică de la întemeierea Ei", a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop. Premii pentru cei merituoşi

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a asistat, după rostirea cuvântului de învăţătură, la ultima strigare a catalogului din viaţa de elev pentru anii terminali şi la înmânarea premiilor.Fiecare elev a primit din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin două apariţii editoriale recente în Editura Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, "Ortodoxia maramureşeană", ultimul număr, şi volumul III din "Reflecţii", care cuprinde spicuiri din caietele regretatului Justinian Arhiepiscopul. Foto.

Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Satu Mare Duminică, 21 mai 2017, cu începere de la ora 10,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena” din municipiul Satu Mare, păstorită de P.C. Preot Ioan Socolan, protopopul Sătmarului. Sfânta Liturghie Arhierească Un sobor de peste 35 de preoţi şi diaconi l-a avut în frunte pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin la oficierea Sfintei Liturghii Arhiereşti din municipiul Satu Mare, din care au făcut parte Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, protopopul Sătmarului – Pr. Ioan Socolan, paroh, protopopul de Lăpuş – Pr. Dr. Florin Stan, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Protopopiatul Vişeu, Pr. Dr. Emil Nedelea Cărămizaru, parohul bisericii „Sfântul Gheorghe Nou” Bucureşti, de la kilometrul zero al României, Pr. Dr. Adrian Roşca, medic la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, Pr. Dr. Cristian Boloş, parohul bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, preoţi din Satu Mare şi din împrejurimi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de T. Petre. Hirotonie întru preot Un moment de o solemnitate aparte a avut loc în timpul Sfintei Liturghii, când Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a dat diaconului Ioan Bogdan Danco cea mai înaltă demnitate pe care o poate primi un creştin: aceea de a deveni preot, slujitor al lui Dumnezeu, primind prin punerea mâinilor Ierarhului succesiunea apostolică. Preotul Ioan Bogdan Danco a fost hirotonit pe seama Parohiei Arieşul de Pădure, Protoieria Chioar, ca urmare a câştigării concursului organizat de Episcopie. Cuvânt de învăţătură Un cuprinzător şi binevenit cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa celor câteva mii de credincioşi, aflaţi în interiorul şi exteriorul bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena” din Satu Mare. El a cuprins învăţături din viaţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, sărbătoriţi azi, duminică, 21 mai, despre viaţa şi martiriul Sfinţilor Brâncoveni, ale căror Sfinte Moaşte au fost aduse spre închinare, şi devotamentul soţiei sale, despre viaţa Sfântului Ierarh Nicolae, a cărui mână dreaptă se află în aceste zile în Satu Mare, dar şi despre viaţa şi martiriul primului unificator de ţară şi căruia i-a fost dată Mâna Dreaptă a Sfântului Nicolae, Marele Voievod Mihai Viteazul, a cărui unire a Ţărilor Române „fost-a pohta ce-a pohtit”, forma sub care şi-a prezentat testamentul său politic. Partea duhovnicească a cuvântului de învăţătură s-a referit la pericopa evanghelică a duminicii din Sfânta Evanghelie, a vindecării orbului din naştere, şi la învăţăturile pe care credincioşi le pot trage din aceasta. „În Sfânta Biserică suntem în locul în care ne luminăm, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Unde primim vederea tainelor celor nevăzute. Unde primim desluşirea adevărurilor necunoscute. Unde învăţăm că Dumnezeu Cel Necuprins cu gândul, Nevăzut şi Neajuns S-a făcut om, devenind Cuvântul lui Dumnezeu Întrupat prin Fiul Său şi Lumină lumii. Vindecare celor bolnavi. Tămăduire sufletească celor neputincioşi şi păcătoşi. Redarea demnităţii umane şi reaşezarea omului în statut de persoană umană cu libertate desăvârşită. Acestea le afirmă Biserica, le susţine şi va combate întotdeauna eliminarea din societate, din comunitate, din familie a celor care se întâmplă să se nască, datorită unor accidente, nesănătoşi, neavând tot ce are un om normal.” Distincţie Cunoscutul cântăreţ de muzică populară codrenească Nicolae Mureşan, din Satu Mare, a fost distins de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu Ordinul „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” şi i-a prins pe piept Crucea care defineşte distincţia. Sfinte Moaşte aduse pentru închinare în Satu Mare

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi sub îndrumarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, cu purtarea de grijă a Părintelui Protopop Ioan Socolan, şi sub directa implicare a Părintelui Dr. Cristina Boloş, au sosit în această biserică, sâmbătă după amiază, 20 mai 2017, şi au fost puse spre închinare credincioşilor din Satu Mare şi din întreaga Episcopie, Mâna Dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, adusă şi oferită marelui Voieveod unificator de Ţară, Mihai Viteazul, în urmă cu peste 400 de ani, ca semn de recunoaştere şi preţuire din partea creştinătăţii europene, şi Moaştele Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care se află la biserica „Sfântul Gheorghe Nou” din Bucureşti. Este pentru prima dată când aceste Sfinte Moaşte părăsesc împreună biserica în care sunt găzduite. Ele sunt însoţite de părintele paroh Dr. Emil Cărămizaru, de Părintele Dr. Adrian Roşca, de consilierul Dr. Gabriel Bărbulescu. Mii de credincioşi au venit pentru a se închina la Sfintele Moaşte în această duminică, încât biserica nu a putut să îi cuprindă în interiorul ei pe toţi, care, cu evlavie, îi treceau pragul. Aşa că şirul lung al închinătorilor se forma din afara bisericii şi acolo se întorceau, în mare linişte, închinătorii, pentru ca să nu deranjeze Sfânta Liturghie Arhierească. Sute şi mii de alţi credincioşi erau sosiţi, pe lângă cei peste 2.000 de credincioşi din subsolul impozantei biserici aflate în construcţie şi care se rugau înăuntru încă de dimineaţă. Şirul închinătorilor a fost neîntrerupt până la ora 16,00, când Sfintele Moaşte au fost duse spre închinare la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din centrul municipiului, paroh Preot Dr. Cristian Boloş, unde vor sta până mâine, luni, 22 mai, iar apoi, vor fi duse la biserica „Sfântul Nicolae” din incinta Liceului Teologic „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, paroh Preot Prof. Gabriel Groza, unde se vor închina elevii din ciclul primar, gimnazial şi liceal. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea aducerii Sfintelor Moaşte, precum şi părintelui Protopop Ioan Socolan şi preoţilor care s-au implicat în realizarea acestui important eveniment duhovnicesc pentru sătmăreni. Părintele Protopop Ioan Socolan a mulţumit Sfinţilor că s-au lăsat aduşi la Satu Mare, părintelui Cristian Boloş, mijlocitorul direct, şi părintelui Emil Nedelea Cărămizaru pentru efortul depus de a însoţi Sfintele Moaşte la Satu Mare, pentru a sfinţi municipiul şi pe credincioşii săi. Foto.

 • O manifestare cultural-religioasă complexă „De la Înviere la Înălţare”, ediţia a XVII-a

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, s-a desfăşurat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, manifestarea cultural-religioasă „De la Înviere la Înălţarea”, ediţia a XVII-a şi „Olimpiada de meşteşuguri artistice tradiţionale” - etapa judeţeană, organizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, pe secţiunile: icoane pe sticlă, icoane pe lemn, desene, creaţii literare, meşteşuguri artistice tradiţionale, grupuri vocale cu pricesne şi teatru religios. La acest eveniment au participat grupuri vocale şi solişti vocali de la colegii, licee şi scoli gimnaziale din judeţul Maramureş. Elevii calificaţi pe primul loc la secţiunile icoane pe sticlă, icoane pe lemn, meşteşuguri artistice tradiţionale vor participa la etapa naţională a Olimpiadei de meşteşuguri artistice tradiţionale. Partenerii acţiunii sunt: Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, Ziarul Lumina, Mănăstirea Strâmtura, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Baia Mare, Casa Corpului Didactic Maramureş. Coordonatorii acestor manifestări sunt inspectorii şcolari: prof. dr. Amelia Bănică şi pr. prof. Florin Hoban. Juriul a fost format din: Pr. Prof. Dr. Petrică Aurelian Covaciu – Preşedinte; Prof. Mioara Ştefan, Prof. Ioan Marian Pop, Prof. Arhid. Daniel Lucian Farcaş, Arhid. Ionuţ Pleş – Membri. În urma jurizări a fost obţinut următorul clasament: secţiunea grupuri vocale: premiul I – Şcoala Gimnazială ”Ben Corlaciu” Groşii Ţibleşului, prof. Eugenia Buda „Flori de pe Ţibleş”; premiul II – Şcoala Gimnazială Strâmtura, prof. Gheorghe Tăut, Grupul Vocal al Şcolii Gimnaziale Strâmtura; premiul III – Şcoala Gimnazială Budeşti, prof. Adrian Toporan „Florile Cosăului”; menţiunea I – Şcoala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Dragomireşti, prof. Anuţa Hunyadi, Dănuţ Iuga „Veghetori la obârşii”; menţiunea II – Şcoala Gimnazială Bicaz, prof. Vasile Adrian Nistor, Grupul vocal al Şcolii Gimnaziale Bicaz.

La secţiunea solişti a fost obţinut următorul clasament: Pricesne populare: premiul I – Şcoala Gimnazială Copalnic Mănăştur, prof. Lucia Florean, eleva Ştefania Marc; premiul II – Colegiul de Arte Baia Mare, prof. Tatiana Dobrican, eleva Lorena Şut; Pricesne culte: premiul I – Colegiul de Arte Baia Mare, prof. Tatiana Dobrican, eleva Paula Coteţ; premiul II: Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu”, prof. Marian Pop; Ciprian Codaţi, eleva: Maria Niţa; premiul III: Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu”, prof. Marian Pop; Ciprian Codaţi, eleva Alessia Giurge. „Mama” Au fost premiaţi elevii cu participare indirectă de la secţiunile: icoane pe sticlă, icoane pe lemn, împletituri, zgărdane, sculptură, prelucrarea lutului, măşti, desene, creaţii literare, alte meşteşuguri artistice tradiţionale. Pr. Prof. Florin Hoban. Foto.

 • Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a târnosit, în Sighetu Marmaţiei, o biserică şi a binecuvântat un aşezământ social-cultural pentru tineri

Sâmbătă, 20 mai 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a târnosit, în cartierul Valea Hotarului Sihei din municipiul Sighetu Marmaţiei, o monumentală biserică de lemn şi a binecuvântat clădirea Centrului social-cultural „Sfânta Lidia”, amplasată în curtea bisericii, şi celelalte clădiri din Ansamblul Parohial. Ansamblul Parohial cuprinde clădiri în stil tradiţional maramureşean din lemn, după planurile arhitectului Dorel Cordoş, şi este alcătuit din biserică, clădirea Centrului social-cultural, prăznicar, o casă muzeu şi casa parohială. Târnosirea singurei biserici din Eparhie cu hramul „Sfânta Lidia” Cu respectarea întocmai a tipicului târnosirii unei biserici ortodoxe - prin aşezarea în Sfânta Masă a Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici şi a Documentului de Sfinţire, a punerii icoanelor celor patru Sfinţi Evanghelişti în colţurile Sfintei Mese - a oficiat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin slujba de târnosire a bisericii de lemn din Valea Hotarului Sihei din Sighetu Marmaţiei, preot paroh Viorel Fereşteanu, ieri, în ziua de prăznuire a Sfintei Lidia din Filipi, motiv pentru care această Sfântă a devenit ocrotitoarea locaşului de închinare, alături de toţi Sfinţii. Hramul principal este Duminica Tuturor Sfinţilor, iar hramul al doilea, Sfânta Lidia din Filipi, a fost aleasă nu întâmplător, deoarece părintele Viorel Fereşteanu a ridicat această biserică în memoria preotesei sale Lidia, trecută pe neaşteptate la Domnul în urmă cu patru ani. Răspunsurile de la strană, atât la Slujba de târnosire, cât şi la Sfânta Liturghie, au fost date de Grupul Psaltic "Theologos" al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Drd. Prof. Adrian Dobreanu. O biserică monument într-un ansamblu parohial de referinţă Frumoasa biserică din lemn, ridicată cu binecuvântarea Părintelui Episcop Iustin, a fost construită, în proporţie de 90%, prin contribuţia părintelui Viorel Fereşteanu şi a familiei sale: pr. Viorel Dacian Fereştean, paroh în satul Mocira, Protopopiatul Baia Mare, şi a fiicei Lidia Claudia Mariş, din Sighetu Marmaţiei, cărora li s-au adăugat câţiva binefăcători. Este o biserică în formă de navă, prevăzută cu pridvor deschis, pronaos, naos şi Sfânt Altar, cu turn de formă pătrată, cu foişor deschis, peste care se înalţă un coif zvelt. Împreună cu celelalte clădiri formează Ansamblul Parohial Sighet Sihei. Lucrările de lemn la Ansamblul Parohial au fost executate de echipa condusă de Mihai Bledea din Vadu Izei, iar celelalte lucrări, de piatră, zid şi beton, de echipa meşterului Viorel Leordean din Sarasău. Toate s-au făcut după planurile renumitului arhitect Dorel Cordoş din Sighetu Marmaţiei şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Episcop Iustin. Iconostasul şi mobilierul din biserică au fost confecţionate de Petru Boşca din Valea Stejarului, comuna Vadu Izei, iar icoanele de pe catapeteasmă au fost pictate de Octavian Ciocşan. Clopotele au fost donate de familia preotului ctitor. Terenul a fost şi el donat, de Vasile Vlad din Valea Hotarului, Vasile Grigor din Iapa şi preotul ctitor. Proclamarea Centrului Social-Cultural "Sfânta Lidia" Centrul Social-Cultural a fost proclamat ieri de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin să poarte numele "Sfânta Lidia". El a fost construit la recomandarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi va găzdui, "sub streaşina bisericii", activităţi ale tinerilor din Protopopiat, organizate de preoţii care coordonează activitatea Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din Protopopiatul Sighet. Este o clădire din lemn, în stil maramureşean, situată în oraşul capitală al Maramureşului Voievodal şi prima construcţie nouă de acest fel din Eparhie. Îndemnul Preasfinţitului Părinte Episcop a fost ca şi celelalte protopopiate din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului să construiască astfel de centre. Cuvânt de învăţătură Despre Sfânta Lidia, prima femeie încreştinată din Europa, care a fost botezată de Sfântul Apostol Pavel, le-a vorbit Preasfinţitul Părinte Iustin credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie Arhierească din Valea Hotarului Sihei din Sighetu Marmaţiei, dar şi despre sfinţenie şi sfinţirea în viaţa creştinului, prin prezenţa lui în fiecare duminică la biserică, despre ce înseamnă sfânta biserică, deoarece nu este lăcaş de cult, ci loc sfinţit, în care se află ce este mai sfânt pe pământ: Sfânta Masă, iar tot ce vine în contact cu Sfânta Masă devine sfinţit şi, deci, se numeşte Sfânt: Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, Sfântul Disc, Sfânta Cruce, veşmintele preoţilor etc. De aceea, închinarea, când trecem pe lângă sfânta biserică, devine obligatorie pentru fiecare creştin. "Noi, la biserică, ne sfinţim prin participarea la Sfintele Slujbe, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Pentru foamea şi setea de Dumnezeu vin credincioşii la biserică, unde se sfinţesc şi ei. Se sfinţeşte până şi cărarea pe care vin şi merg credincioşii de la biserică", a adăugat Ierarhul locului. Distincţii

Părintele Viorel Fereştean a fost distins de Preasfinţitul Părinte Episcop cu "Gramata Episcopală". Diplome de vrednicie au fost înmânate Consiliului Parohial, binefăcătorilor Mihai Bledea şi Viorel Leordean, iar Vasile Pop Crăieş, cântăreţul bisericii, în vârstă de 94 de ani, din care 79 de ani la strană, a primit şi el o diplomă de vrednicie. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar o icoană cu Mântuitorul Hristos, ce va fi găzduită în Muzeul Episcopiei. Foto.